First updated 6/25/2003(ver.1-5)
Last updated 1/26/2009(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1654)

  

UTUSEMI


Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era in the summer at the age of 17
 
  1. Genji can not forget Utsusemi---Ne rare tamaha nu mama ni,
  2. Genji goes to Kii-no-Kami's villa again---Wosanaki kokoti ni, ikanara m wori to mati wataru ni,
  3. Utsusemi and Ki-no-kami's sister play Igo---Hi tikau tomosi tari.
  4. Utsusemi flees, and Genji meets the another one---Womna ha, sa koso wasure tamahu wo
  5. Genji returns bringing her kimono left behind---Ko-Gimi, mi-kuruma no siri nite, Nideu-no-win ni

 

Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era in the summer at the age of 17

 [1-1 Genji can not forget Utsusemi]

 Ne rare tamaha nu mama ni ha, "Ware ha, kaku hito ni nikuma re te mo naraha nu wo, koyohi nam, hazime te usi to yo wo omohi siri nure ba, hadukasiku te, nagarahu maziu koso, omohi nari nure." nado notamahe ba, namida wo sahe kobosi te husi tari. Ito rautasi to obosu. Tesaguri no, hosoku tihisaki hodo, kami no ito nagakara zari si kehahi no sama kayohi taru mo, omohinasi ni ya ahare nari. Anagati ni kakadurahi tadori yora m mo, hitowarokaru beku, mameyaka ni mezamasi to obosi akasi tutu, rei no yau ni mo notamahi matuhasa zu. Yobukau ide tamahe ba, kono ko ha, ito itohosiku, sauzausi to omohu.

 Womna mo, naminami nara zu kataharaitasi to omohu ni, ohom-seusoku mo tayete nasi. Obosi kori ni keru to omohu ni mo, "Yagate turenaku te yami tamahi na masika ba ukara masi. Sihite itohosiki ohom-hurumahi no taye zara m mo utate aru besi. Yoki hodo ni, kakute todime te m" to omohu monokara, tadanarazu, nagamegati nari.

 Kimi ha, kokorodukinasi to obosi nagara, kakute ha e yamu maziu mikokoro ni kakari, hitowaroku omohosi wabi te, Kogimi ni, "Ito turau mo, uretau mo oboyuru ni, sihite omohikahese do, kokoro ni simo sitagaha zu kurusiki wo! Sarinubeki wori mi te, taimen su beku tabakare" to notamahi watare ba, wadurahasikere do, kakaru kata nite mo, notamahi matuhasu ha, uresiu oboye keri.

 [1-2 Genji goes to Ki-no-Kami's villa again]

 Wosanaki kokoti ni, ika nara m wori to mati wataru ni, Kinokami kuni ni kudari nado si te, womnadoti nodoyaka naru yuhuyami no miti tadotadosige naru magire ni, waga kuruma nite wi te tatematuru.

 Kono ko mo wosanaki wo, ika nara m to obose do, sa nomi mo e obosi nodomu mazikere ba, sarigenaki sugata nite, kado nado sasa nu saki ni to, isogi ohasu.

 Hito mi nu kata yori hikiire te, orosi tatematuru. Waraha nare ba, tonowibito nado mo koto ni miire tuiseuse zu, kokoro yasusi.

 Himgasi no tumado ni, tate tatematuri te, ware ha minami no sumi no ma yori, kausi tataki nonosiri te iri nu. Gotati,

 "Araha nari." to ihu nari.

 "Nazo, kau atuki ni, kono kausi ha orosa re taru?" to tohe ba,

 "Hiru yori, Nisi no ohom-kata no watara se tamahi te, go uta se tamahu." to ihu.

 Sate mukahi wi tara m wo mi baya, to omohi te, yawora ayumi ide te, sudare no hasama ni iri tamahi nu.

 Kono iri turu kausi ha mada sasa ne ba, hima miyuru ni, yori te nisizama ni mitohosi tamahe ba, kono kiha ni tate taru byaubu, hasi no kata osi-tatama re taru ni, magiru beki kityau nado mo, atukere ba ni ya, uti-kake te, ito yoku miire raru.

 [1-3 Utsusemi and Ki-no-kami's sister play Igo]

 Hi tikau tomosi tari. Moya no nakabasira ni sobame ru hito ya waga kokoro kakuru to, madu me todome tamahe ba, koki aya no hitohegasane na' meri. Nani ni ka ara m uhe ni ki te, kasiratuki hosoyaka ni tihisaki hito no, monogenaki sugata zo si taru. Kaho nado ha, sasimukahi tara m hito nado ni mo, wazato miyu maziu motenasi tari. Tetuki yaseyase ni te, itau hiki-kakusi ta' meri.

 Ima hitori ha, himgasimuki ni te, nokoru tokoro naku miyu. Siroki usumono no hitohegasane, hutaawi no koutikidatu mono, naigasiro ni ki nasi te, kurenawi no kosi hikiyuhe ru kiha made mune araha ni, bauzoku naru motenasi nari. Ito sirou wokasige ni, tubutubu to koye te, sozoroka naru hito no, kasiratuki hitahituki mono-azayaka ni, mami kutituki, ito aigyauduki, hanayaka naru katati nari. Kami ha ito husayaka ni te, nagaku ha ara ne do, sagariba, kata no hodo kiyoge ni, subete ito nedike taru tokoro naku, wokasige naru hito to miye tari.

 Mube koso oya no yo ni naku ha omohu rame to, wokasiku mi tamahu. Kokoti zo, naho siduka naru ke wo sohe baya to, huto miyuru. Kado naki ni ha aru mazi. Go uti hate te, keti sasu watari, kokorotoge ni miye te, kihagiha to saudoke ba, oku no hito ha ito siduka ni nodome te,

 "Mati tamahe ya! Soko ha di ni koso ara me. Kono watari no kohu wo koso." nado ihe do,

 "Ide, konotabi ha make ni keri. Sumi no tokoro, ide ide." to oyobi wo kagame te, "Towo, hata, miso, yoso." nado kazohuru sama, Iyo no yugeta mo tadotadosikaru maziu miyu. Sukosi sina okure tari.

 Tatosihenaku kuti ohohi te, sayaka ni mo mise ne do, me wo si tuke tamahe re ba, onodukara sobame mo miyu. Me sukosi hare taru kokoti si te, hana nado mo azayaka naru tokoro nau nebire te, nihohasiki tokoro mo miye zu. Ihitature ba, waroki ni yore ru katati wo ito itau motetuke te, kono masare ru hito yori ha kokoro ara m to, me todome tu beki sama si tari.

 Nigihahasiu aigyauduki wokasige naru wo, iyoiyo hokorika ni utitoke te, warahi nado soborure ba, nihohi ohoku miye te, saru kata ni ito wokasiki hitozama nari. Ahatukesi to ha obosi nagara, mame nara nu mikokoro ha, kore mo e obosi hanatu mazikari keri.

 Mi tamahu kagiri no hito ha, utitoke taru yo naku, hikitukurohi sobame taru uhabe wo nomi koso mi tamahe, kaku utitoke taru hito no arisama kaimami nado ha, mada si tamaha zari turu koto nare ba, nanigokoro mo nau sayaka naru ha itohosi nagara, hisasiu mi tamaha mahosiki ni, Kogimi ide kuru kokoti sure ba, yawora ide tamahi nu.

 Watadono no toguti ni yori wi tamahe ri. Ito katazikenasi to omohi te,

 "Rei nara nu hito haberi te, e tikau mo yori habera zu."

 "Sate, koyohi mo ya kahesi te m to suru. Ito asamasiu, karau koso a' bekere" to notamahe ba,

 "Nadote ka? Anata ni kaheri haberi na ba, tabakari haberi na m." to kikoyu.

 "Samo nabikasi tu beki kesiki ni koso ha ara me. Waraha nare do, mono no kokorobahe, hito no kesiki mi tu beku sidumare ru wo." to, obosu nari keri.

 Go uti hate turu ni ya ara m, uti-soyomeku kokoti si te, hitobito akaruru kehahi nado su nari.

 "Wakagimi ha iduku ni ohasimasu nara m? Kono mikausi ha sasi te m." tote, nara su nari.

 "Sidumari nu nari. Iri te, saraba, tabakare." to notamahu.

 Kono ko mo, imouto no mikokoro ha tawamu tokoro naku mamedati tare ba, ihi ahase m kata naku te, hitozukuna nara m wori ni ire tatematura m to omohu nari keri.

 "Kinokami no imouto mo konata ni aru ka? Ware ni kaimami se sase yo." to notamahe do,

 "Ikadeka, saha habera m. Kausi ni ha kityau sohe te haberi." to kikoyu.

 Sakasi, saredomo wokasiku obose do, "Mi tu to ha sirase zi, itohosi" to obosi te, yo hukuru koto no kokoromotonasa wo notamahu.

 Kotami ha tumado wo tataki te iru. Mina hitobito sidumari ne ni keri.

 "Kono sauziguti ni, maro ha ne tara m. Kaze huki tohose." tote, tatami hiroge te husu. Gotati, himgasi no hisasi ni ito amata ne taru besi. To hanati turu warahabe mo sonata ni iri te husi nure ba, tobakari sorane si te, hi akaki kata ni byaubu wo hiroge te, kage honoka naru ni, yawora ire tatematuru.

 "Ikani zo, wokogamasiki koto mo koso." to obosu ni, ito tutumasikere do, mitibiku mama ni, moya no kityau no katabira hikiage te, ito yawora iri tamahu to sure do, mina sidumare ru yo no, ohom-zo no kehahi yawaraka naru simo, ito sirukari keri.

 [1-4 Utsusemi flees, and Genji meets the another one]

 Womna ha, sa koso wasure tamahu wo uresiki ni omohi nase do, ayasiku yume no yau naru koto wo, kokoro ni hanaruru wori naki koro nite, kokoro toke taru i dani ne rare zu nam, hiru ha nagame, yoru ha nezame-gati nare ba, haru nara nu konome mo, itonaku nagekasiki ni, go uti turu Kimi, "Koyohi ha, konata ni." to, imamekasiku uti-katarahi te, ne ni keri.

 Wakaki hito ha, nanigokoronaku ito you madoromi taru besi. Kakaru kehahi no, ito kaubasiku uti-nihohu ni, kaho wo motage taru ni, hitohe uti-kake taru kityau no sukima ni, kurakere do, uti-miziroki yoru kehahi, ito sirusi. Asamasiku oboye te, tomokakumo omohi waka re zu, yawora oki ide te, suzusi naru hitohe wo hitotu ki te, suberi ide ni keri.

 Kimi ha iri tamahi te, tada hitori husi taru wo kokoroyasuku obosu. Yuka no simo ni, hutari bakari zo husi taru. Kinu wo osiyari te yori tamahe ru ni, arisi kehahi yori ha, monomonosiku oboyure do, omohosiu mo yora zu kasi. Igitanaki sama nado zo, ayasiku kahari te, yauyau mi arahasi tamahi te, asamasiku kokoroyamasikere do, "Hitotagahe to tadori te miye m mo, wokogamasiku, ayasi to omohu besi, ho'i no hito wo tadune yora m mo, kabakari nogaruru kokoro a' mere ba, kahinau, woko ni koso omoha me." to obosu. Kano wokasikari turu hokage nara ba, ikaga ha se m ni obosi naru mo, waroki mikokoro asasa na' meri kasi.

 Yauyau me same te, ito oboye zu asamasiki ni, akire taru kesiki nite, nani no kokorohukaku itohosiki youi mo nasi. Yononaka wo mada omohi sira nu hodo yori ha, sarebami taru kata nite, ayeka ni mo omohi madoha zu. Ware to mo sirase zi to omohose do, ikanisite kakaru koto zo to, noti ni omohi megurasa m mo, waga tame ni ha koto ni mo ara ne do, ano turaki hito no, anagati ni na wo tutumu mo, sasuga ni itohosikere ba, tabitabi no ohom-katatagahe ni kototuke tamahi si sama wo, ito you ihinasi tamahu. Tadora m hito ha kokoroe tu bekere do, mada ito wakaki kokoti ni, sa koso sasi-sugi taru yau nare do, e simo omohi waka zu.

 Nikusi to ha nakere do, mikokoro tomaru beki yuwe mo naki kokoti si te, naho kano uretaki hito no kokoro wo, imiziku obosu. "Iduku ni hahi-magire te, katakunasi to omohi wi tara m? Kaku sihuneki hito ha arigataki mono wo!" to obosu simo, ayaniku ni, magire gatau omohiide rare tamahu. Kono hito no, nama-kokoro naku, wakayaka naru kehahi mo ahare nare ba, sasuga ni nasakenasakesiku tigiri oka se tamahu.

 "Hito siri taru koto yori mo, kayau naru ha, ahare mo sohu koto to nam, mukasibito mo ihi keru. Ahi omohi tamahe yo. Tutumu koto naki ni simo ara ne ba, mi nagara kokoro ni mo e makasu maziku nam ari keru. Mata, sarubeki hitobito mo yurusa re zi kasi to, kanete mune itaku nam. Wasure de mati tamahe yo." nado, nahonahosiku katarahi tamahu.

 "Hito no omohi habera m koto no hadukasiki ni nam, e kikoye sasu maziki." to ura mo naku ihu.

 "Nabete, hito ni sira se ba koso ara me, kono tihisaki uhebito ni tutahe te kikoye m. Kesiki naku motenasi tamahe."

 nado ihioki te, kano nugi subesi taru to miyuru usugoromo wo tori te ide tamahi nu.

 Kogimi tikau husi taru wo okosi tamahe ba, usirometau omohi tutu ne kere ba, huto odoroki nu. To wo yawora osi akuru ni, oyi taru gotati no kowe ni te,

 "Are ha taso?"

 to odoroodorosiku tohu. Wadurahasiku te,

 "Maro zo." to irahu.

 "Yonaka ni, koha, nazo to arika se tamahu?"

 to sakasigari te, tozama he ku. Ito nikuku te,

 "Ara zu. Koko moto he iduru zo."

 tote, Kimi wo osi ide tatematuru ni, akatuki tikaki tuki, kumanaku sasi-ide te, huto hito no kage miye kere ba,

 "Mata ohasuru ha, taso?" to tohu.

 "Minbu no Omoto na' meri. Kesiu ha ara nu Omoto no takedati kana!"

 to ihu. Take takaki hito no tune ni waraha ruru wo ihu nari keri. Oyibito, kore wo turane te ariki keru to omohi te,

 "Ima, tadaima tatinarabi tamahi na m."

 to ihu ihu, ware mo kono to yori ide te ku. Wabisikere ba, e hata osikahesa de, watadono no kuti ni kai-sohi te kakure tati tamahe re ba, kono Omoto sasi-yori te,

 "Omoto ha, koyohi ha, uhe ni ya saburahi tamahi turu? Wototohi yori hara wo yami te, ito warinakere ba, simo ni haberi turu wo, hitozukuna nari tote mesi sika ba, yobe maunobori sika do, naho e tahu maziku nam."

 to, urehu. Irahe mo kika de,

 "Ana! Hara hara. Ima kikoye m."tote sugi nuru ni, karausite ide tamahu. Naho kakaru ariki ha karogarosiku ayasikari keri to, iyoiyo obosi kori nu besi.

 [1-5 Genji returns bringing her kimono left behind]

 Kogimi, mikuruma no siri nite, Nideunowin ni ohasimasi nu. Arisama notamahi te, "Wosanakari keri." to ahame tamahi te, kano hito no kokoro wo tumahaziki wo si tutu urami tamahu. Itohosiu te, mono mo e kikoye zu.

 "Ito hukau nikumi tamahu beka' mere ba, mi mo uku omohi hate nu. Nadoka, yoso nite mo, natukasiki irahe bakari ha si tamahu maziki? Iyonosuke ni otori keru mi koso."

 nado, kokorodukinasi to omohi te notamahu. Arituru koutiki wo, sasugani, ohom-zo no sita ni hiki-ire te, ohotonogomore ri. Kogimi wo omahe ni huse te, yorodu ni urami, katu ha, katarahi tamahu.

 "Ako ha, rautakere do, turaki yukari ni koso, e omohi hatu mazikere."

 to mameyaka ni notamahu wo, ito wabisi to omohi tari.

 Sibasi uti-yasumi tamahe do, ne rare tamaha zu. Ohom-suzuri isogi mesi te, sasihahe taru ohom-humi ni ha ara de, tataugami ni tenarahi no yau ni kakisusabi tamahu.

 "Utusemi no mi wo kahe te keru ko no moto ni
 naho hitogara no natukasiki kana
"

 to kaki tamahe ru wo, hutokoro ni hiki-ire te mo' tari. Kano hito mo ikani omohu ram to, itohosikere do, katagata omohosi kahesi te, ohom-kototuke mo nasi. Kano usugoromo ha, koutiki no ito natukasiki hitoga ni sime ru wo, mi tikaku narasi te mi wi tamahe ri.

 Kogimi, kasiko ni iki tare ba, Anegimi matituke te, imiziku notamahu.

 "Asamasikari si ni, tokau magirahasi te mo, hito no omohi kem koto saridokoro naki ni, ito nam warinaki. Ito kau kokorowosanaki wo, katu ha ikani omohosu ram?"

 tote, hadukasime tamahu. Hidari migi ni kurusiu omohe do, kano ohom-tenarahi toriide tari. Sasuga ni, tori te mi tamahu. Kano monuke wo, ikani, Isewo no ama no siho nare te ya, nado omohu mo tada nara zu, ito yorodu ni midare te.

 Nisi no Kimi mo, mono-hadukasiki kokoti si te watari tamahi ni keri. Mata siru hito mo naki koto nare ba, hito sire zu uti-nagame te wi tari. Kogimi no watari ariku ni tuke te mo, mune nomi hutagare do, ohom-seusoko mo nasi. Asamasi to omohi uru kata mo naku te, sare taru kokoro ni, mono ahare naru besi.

 Turenaki hito mo, sa koso sidumure, ito asahaka ni mo ara nu mikesiki wo, arisi nagara no waga mi nara ba to, torikahesu mono nara ne do, sinobi gatakere ba, kono ohom-tataugami no katatukata ni,

 "Utusemi no ha ni oku tuyu no kogakure te
 sinobi sinobi ni nururu sode kana
"

to HomePage
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note