First updated 8/17/2002(ver.1-3)
Last updated 9/27/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

AKASI


Tale of Hikaru-Genji's parting and comeback, from March at the age of 27 to in fall at the age of 28

1 Tale of Hikaru-Genji A storm in Suma and Sumiyoshi-no-Kami's lead

 1. Storm goes on in Suma---Naho ame-kaze yama zu, Kami nari sidumara de
 2. Hikaru-Genji's prayer for Sumiyoshi-no-Kami---"Kaku si tutu yo ha tuki nu beki ni ya?" to obosa ruru ni
 3. Storm stops---Yau-yau kaze nahori, ame-no-asi simeri, hosi no hikari mo miyuru ni
 4. Akashi-no-Nyudo comes to Genji by a boat---Nagisa ni tihisayaka naru hune yose te, hito ni, sam-nin bakari
2 Tale of Akashi Hikaru-Genji's new life in Akashi
 1. Nyudo's house at the seaside---Hama no sama, geni ito kokoro koto nari
 2. Mails to Kyoto---Sukosi mi-kokoro sidumari te ha, Kyau no ohom-humi-domo kikoye tamahu
 3. Akashi-no-Nyudo and his daughter---Akasi-no-Nihudau, okonahi tutome taru sama
 4. It becomes April in summer---Si-gwati ni nari nu. Koromo-gahe no ohom-sauzoku, mi-tyau no katabira nado
 5. Genji and Nyudo play in concert with koto---Nihudau mo e tahe de, kuyau-hohu tayumi te
 6. Nyudo talks about his daughter to Genji not asking---Itaku huke-yuku mama ni, hama-kaze suzusiu te
 7. Love letter to Akashi-no-Kimi---Omohu koto, katu-gatu kanahi nuru kokoti si te
 8. Convulsions of nature in Kyoto---Sono tosi, ohoyake ni, mono-no-satosi sikiri te
3 Tale of Akashi Happiness and grief in marriage
 1. Lonely life in Akashi---Akasi ni ha, rei no, aki, hama-kaze no koto naru ni
 2. The first visit to Akashi-no-Kimi---Sinobi te yorosiki hi mi te
 3. Mail to Murasaki-no-Kimi---Nideu-no-Kimi no, kaze no tute ni mo mori-kiki tamaha m koto ha
 4. Akashi-no-Kimi's grief---Womna, omohi si mo siruki ni, ima zo makoto ni
4 Tale of Akashi A parting from Akashi in fall
 1. Mikad's mail comes for Genji to come back to Kyoto---Tosi kahari nu. Uti ni ohom-kusuri no koto ari te
 2. Akashi-no-Kimi gets pregant Genji's baby---Sono-koro ha, yo-gare naku katarahi tamahu
 3. Those days in front of the parting day---Asate bakari ni nari te
 4. The morning of the parting day---Tati tamahu akatuki ha, yo-bukaku ide tamahi te
 5. Grief of Akashi's remained---Sauzimi no kokoti, tatohu beki kata naku te
5 Tale of Hikaru-Genji Comeback to Kyoto and political world
 1. Shinto-Purification at Naniwa---Kimi ha, Naniha no kata ni watari te ohom-harahe si tamahi te
 2. Genji goes to Dairi to meet Mikado---Mesi ari te, Uti ni mawiri tamahu
 3. Mail to Akashi-no-Kimi, and etc.---Makoto ya, kano Akasi ni ha

 

1 Tale of Hikaru-Genji A storm in Suma and Sumiyoshi-no-Kami's lead

 [1-1 Storm goes on in Suma]

 Naho ame kaze yama zu, Kami nari sidumara de, higoro ni nari nu. Itodo mono-wabisiki koto, kazu sira zu, kisikata yukusaki, kanasiki ohom-arisama ni, kokoroduyou simo e obosi nasa zu, "Ikani se masi? Kakari tote, miyako ni kahera m koto mo, mada yo ni yurusa re mo naku te ha, hitowarahare naru koto koso masara me. Naho, kore yori hukaki yama wo motome te ya, ato taye na masi." to obosu ni mo, "Nami kaze ni sawaga re te nado, hito no ihitutahe m koto, notinoyo made, ito karogarosiki na ya nagasi hate m." to obosi midaru.

 Yume ni mo, tada onazi sama naru mono nomi ki tutu, matuhasi kikoyu to mi tamahu. Kumoma naku te, ake kururu hikazu ni sohe te, Kyau no kata mo itodo obotukanaku, "Kaku nagara mi wo hahurakasi turu ni ya?" to, kokorobosou obose do, kasira sasi-idu beku mo ara nu sora no midare ni, idetati mawiru hito mo nasi.

 Nideunowin yori zo, anagati ni ayasiki sugata nite, sohoti mawire ru. Mitikahi nite dani, hito ka nani zo to dani goranzi waku beku mo ara zu, madu ohiharahi tu beki sidunowo no, mutumasiu ahare ni obosa ruru mo, ware nagara katazikenaku, ku'si ni keru kokoro no hodo omohi sira ru. Ohom-humi ni,

 "Asamasiku woyami naki koro no kesiki ni, itodo sora sahe toduru kokoti si te, nagame yaru kata naku nam.
 Urakaze ya ikani huku ram omohiyaru
 sode uti-nurasi namima naki koro
"

 Ahare ni kanasiki koto-domo kaki atume tamahe ri. Itodo migiha masari nu beku, kaki-kurasu kokoti si tamahu.

 "Kyau ni mo, kono ame kaze, ayasiki mononosatosi nari tote, Ninwauwe nado okonaha ru besi to nam kikoye haberi si. Uti ni mawiri tamahu Kamdatime nado mo, subete miti todi te, maturigoto mo taye te nam haberu."
 nado, hakabakasiu mo ara zu, katakunasiu katari nase do, Kyau no kata no koto to obose ba ibukasiu te, omahe ni mesi ide te, toha se tamahu.

 "Tada, rei no ame no woyami naku huri te, kaze ha tokidoki huki ide te, higoro ni nari haberu wo, rei nara nu koto ni odoroki haberu nari. Ito kaku, ti no soko tohoru bakari no hi huri, ikaduti no sidumara nu koto ha habera zari ki."
 nado, imiziki sama ni odoroki wodi te woru kaho no ito karaki ni mo, kokorobososa masari keru.

 [1-2 Hikaru-Genji's prayer for Sumiyoshi-no-Kami]

 "Kaku si tutu yo ha tuki nu beki ni ya?" to obosa ruru ni, sono mata no hi no akatuki yori, kaze imiziu huki, siho takau miti te, nami no oto araki koto, ihaho mo yama mo nokoru maziki kesiki nari. Kami no nari hirameku sama, sarani ihamkatanaku te, "Oti kakari nu." to oboyuru ni, aru kagiri sakasiki hito nasi.

 "Ware ha ikanaru tumi wo wokasi te, kaku kanasiki me wo miru ram? Titi haha ni mo ahi mi zu, kanasiki meko no kaho wo mo mi de, sinu beki koto."

 to nageku. Kimi ha mikokoro wo sidume te, "Nani bakari no ayamati nite ka, kono nagisa ni inoti wo ba kihame m." to, tuyou obosi nase do, ito mono-sawagasi kere ba, iroiro no mitegura sasage sase tamahi te,

 "Sumiyosi-no-Kami, tikaki sakahi wo sidume mamori tamahu. Makoto ni ato wo tare tamahu Kami nara ba, tasuke tamahe!"

 to, ohoku no daigwan wo tate tamahu. Onoono midukara no inoti wo ba, saru mono nite, kakaru ohom-mi no mata naki rei ni sidumi tamahi nu beki koto no imiziu kanasiki, kokoro wo okosi te, sukosi mono oboyuru kagiri ha, "Mi ni kahe te kono ohom-mi hitotu wo sukuhi tatematura m." to, toyomi te, morogowe ni Hotoke, Kami wo nenzi tatematuru.

 "Teiwau no hukaki miya ni yasinaha re tamahi te, iroiro no tanosimi ni ogori tamahi sika do, hukaki ohom-utukusimi, Ohoyasima ni amaneku, sidume ru tomogara wo koso ohoku ukabe tamahi sika. Ima, nani no mukuyi ni ka, kokora yokosama naru nami kaze ni ha obohore tamaha m? Ametuti, kotowari tamahe. Tumi naku te tumi ni atari, tukasa, kurawi wo tora re, ihe wo hanare, sakahi wo sari te, akekure yasuki sora naku, nageki tamahu ni, kaku kanasiki me wo sahe mi, inoti tuki na m to suru ha, sakinoyo no mukuyi ka, konoyo no wokasi ka, Kami, Hotoke, akiraka ni masimasa ba, kono urehe yasume tamahe."

 to, Miyasiro no kata wo muki te, samazama no gwan wo tate tamahu.
 Mata, umi no naka no Riuwau, yorodu no Kami-tati ni gwan wo tate sase tamahu ni, iyoiyo nari todoroki te, ohasimasu ni tuduki taru rau ni oti kakari nu. Honoho moye agari te, rau ha yake nu. Kokorotamasihi naku te, aru kagiri madohu. Usiro no kata naru ohohidono to obosiki ya ni utusi tatematuri te, kami simo to naku tati-komi te, ito raugahasiku naki toyomu kowe, ikaduti ni mo otora zu. Sora ha sumi wo suri taru yau nite, hi mo kure ni keri.

 [1-3 Storm stops]

 Yauyau kaze nahori, amenoasi simeri, hosi no hikari mo miyuru ni, kono omasidokoro no ito meduraka naru mo, ito katazikenaku te, sinden ni kahesi utusi tatematura m to suru ni,
 "Yake nokori taru kata mo utomasige ni, sokora no hito no humi todorokasi madohe ru ni, misu nado mo mina huki tirasi te keri."
 "Yo wo akasi te koso ha."
 to tadori ahe ru ni, Kimi ha ohom-nenzu si tamahi te, obosi megurasu ni, ito kokoro awatatasi.

 Tuki sasi-ide te, siho no tikaku miti ki keru ato mo araha ni, nagori naho yose kaheru nami araki wo, siba no to osiake te, nagame ohasimasu. Tikaki sekai ni, mono no kokoro wo siri, kisikata yukusaki no koto uti-oboye, toya kakuya to hakabakasiu satoru hito mo nasi. Ayasiki ama-domo nado no, takaki hito ohasuru tokoro tote, atumari mawiri te, kiki mo siri tamaha nu koto-domo wo saheduri ahe ru mo, ito meduraka nare do, e ohi mo haraha zu.

 "Kono kaze, ima sibasi yama zara masika ba, siho nobori te nokoru tokoro nakara masi. Kami no tasuke oroka nara zari keri."
 to ihu wo kiki tamahu mo, ito kokorobososi to ihe ba oroka nari.

 "Umi ni masu Kami no tasuke ni kakara zu ha
 siho no yahoahi ni sasurahe na masi
"

 Hinemosu ni irimomi turu Kami no sawagi ni, sakoso ihe, itau kouzi tamahi ni kere ba, kokoro ni mo ara zu uti-madoromi tamahu. Katazikenaki omasidokoro nare ba, tada yoriwi tamahe ru ni, ko-Win, tada ohasimasi si sama nagara tati tamahi te,

 "Nado, kaku ayasiki tokoro ni monosuru zo?"

 tote, ohom-te wo tori te hikitate tamahu.

 "Sumiyosi-no-Kami no mitibiki tamahu mama ni ha, haya hunade si te, kono ura wo sari ne."

 to notamahasu. Ito uresiku te,

 "Kasikoki mikage ni wakare tatematuri ni si konata, samazama kanasiki koto nomi ohoku habere ba, ima ha kono nagisa ni mi wo ya sute haberi na masi."

 to kikoye tamahe ba,

 "Ito aru maziki koto. Kore ha, tada isasaka naru mono no mukuyi nari. Ware ha, kurawi ni ari si toki, ayamatu koto nakari sika do, onodukara wokasi ari kere ba, sono tumi wo wohuru hodo itoma naku te, kono yo wo kaherimi zari ture do, imiziki urehe ni sidumu wo miru ni, tahe gataku te, umi ni iri, nagisa ni nobori, itaku kouzi ni tare do, kakaru tuide ni Uti ni sousu beki koto no aru ni yori nam, isogi nobori nuru."

 tote, tatisari tamahi nu.

 Akazu kanasiku te, "Ohom-tomo ni mawiri na m." to naki iri tamahi te, miage tamahe re ba, hito mo naku, tuki no kaho nomi kirakira to si te, yume no kokoti mo se zu, ohom-kehahi tomare ru kokoti si te, sora no kumo ahare ni tanabike ri.

 Tosigoro, yume no uti ni mo mi tatematura de, kohisiu obotukanaki ohom-sama wo, honoka nare do, sadaka ni mi tatematuri turu nomi, omokage ni oboye tamahi te, "Ware kaku kanasibi wo kihame, inoti tuki na m to si turu wo, tasuke ni kakeri tamahe ru." to, ahare ni obosu ni, "Yoku zo kakaru sawagi mo ari keru." to, nagori tanomosiu, uresiu oboye tamahu koto, kagiri nasi.

 Mune tuto hutagari te, nakanaka naru mikokoromadohi ni, ututu no kanasiki koto mo uti-wasure, "Yume ni mo ohom-irahe wo ima sukosi kikoye zu nari nuru koto." to ibusesa ni, "Mata ya miye tamahu?" to, kotosara ni neiri tamahe do, sarani ohom-me mo aha de, akatukigata ni nari ni keri.

 [1-4 Akashi-no-Nyudo comes to Genji by a boat]

 Nagisa ni tihisayaka naru hune yose te, hito ni, samnin bakari, kono tabi no ohom-yadori wo sasi te mawiru. Nanibito nara m to tohe ba,

 "Akasi no ura yori, saki no kami siboti no, mihune yosohi te mawire ru nari. Gen-Seunagon, saburahi tamaha ba, taimen si te, koto no kokoro tori mausa m."

 to ihu. Yosikiyo, odoroki te,

 "Nihudau ha, kano kuni no tokui nite, tosigoro ahi katarahi haberi ture do, watakusi ni, isasaka ahi uramuru koto haberi te, koto naru seusoko wo dani kayohasa de, hisasiu nari haberi nuru wo, nami no magire ni, ikanaru koto ka ara m?"

 to, obomeku. Kimi no, ohom-yume nado mo obosi ahasuru koto mo ari te, "Haya ahe." to notamahe ba, hune ni iki te ahi tari. "Sabakari hagesikari turu nami kaze ni, itu no ma ni ka hunade si tu ram?" to, kokoroe gataku omohe ri.

 "Inuru tuitati no hi, yume ni sama koto naru mono no tuge sirasuru koto haberi sika ba, sinzi gataki koto to omou tamahe sika do, 'Zihusam niti ni arata naru sirusi mise m. Hune yosohi mauke te, kanarazu, ame kaze yama ba, kono ura ni wo yose yo.' to, kanete simesu koto no haberi sika ba, kokoromi ni hune no yosohi wo mauke te mati haberi si ni, ikamesiki ame, kaze, ikaduti no odorokasi haberi ture ba, hito no mikado ni mo, yume wo sinzi te kuni wo tasukuru taguhi ohou haberi keru wo, motiwi sase tamaha nu made mo, kono imasime no hi wo sugusa zu, kono yosi wo tuge mausi habera m tote, hune idasi haberi turu ni, ayasiki kaze hosou huki te, kono ura ni tuki haberu koto, makoto ni kami no sirube tagaha zu nam. Koko ni mo, mosi sirosimesu koto ya haberi tu ram, tote nam. Ito habakari ohoku habere do, kono yosi, mausi tamahe."

 to ihu. Yosikiyo, sinobiyaka ni tutahe mausu.
 Kimi, obosi mahasu ni, yume ututu samazama siduka nara zu, satosi no yau naru koto-domo wo, kisikata yukusuwe obosi ahase te,

 "Yo no hito no kiki tutahe m noti no sosiri mo yasukara zaru beki wo habakari te, makoto no Kami no tasuke ni mo ara m wo, somuku mono nara ba, mata kore yori masari te, hitowarahare naru me wo ya mi m. Ututuzama no hito no kokoro dani naho kurusi. Hakanaki koto wo mo tutumi te, ware yori yohahi masari, mosiha kurawi takaku, tokiyo no yose ima hitokiha masaru hito ni ha, nabiki sitagahi te, sono kokoromuke wo tadoru beki mono nari keri. Sirizoki te toga nasi to koso, mukasi, sakasiki hito mo ihi oki kere. Geni, kaku inoti wo kihame, yo ni mata naki me no kagiri wo mi tukusi tu. Sarani noti no ato no na wo habuku tote mo, takeki koto mo ara zi. Yume no naka ni mo titi-Mikado no ohom-wosihe ari ture ba, mata nanigoto ka utagaha m."
 to obosi te, ohom-kaheri notamahu.

 "Sira nu sekai ni, medurasiki urehe no kagiri mi ture do, miyako no kata yori tote, kototohi okosuru hito mo nasi. Tada yukuhe naki sora no tukihi no hikari bakari wo, hurusato no tomo to nagame haberu ni, uresiki turibune wo nam. Kano ura ni, siduyaka ni kakurohu beki kuma haberi na m ya?"
 to notamahu. Kagiri naku yorokobi, kasikomari mausu.
 "Tomoare kakumoare, yo no ake hate nu saki ni ohom-hune ni tatemature."
 tote, rei no sitasiki kagiri, si, gonin bakari site, tatematuri nu.

 Rei no kaze ide ki te, tobu yau ni Akasi ni tuki tamahi nu. Tada hahi wataru hodo ni katatoki no ma to ihe do, naho ayasiki made miyuru kaze no kokoro nari.

 

2 Tale of Akashi Hikaru-Genji's new life in Akashi

 [2-1 Nyudo's house at the seaside]

 Hama no sama, geni ito kokoro koto nari. Hito sigeu miyuru nomi nam, ohom-negahi ni somuki keru. Nihudau no ryauzime taru tokorodokoro, umi no tura ni mo yamagakure ni mo, tokidoki ni tuke te, kyou wo sakasu beki nagisa no tomaya, okonahi wo si te notinoyo no koto wo omohi sumasi tu beki yamamidu no tura ni, ikamesiki dau wo tate te sammai wo okonahi, konoyo no mauke ni, aki no ta no mi wo kari wosame, nokori no yohahi tumu beki ine no kuramati-domo nado, woriwori, tokoro ni tuke taru midokoro ari te si atume tari.
 Takasiho ni odi te, konokoro, musume nado ha wokabe no yado ni utusi te suma se kere ba, kono hama no tati ni kokoroyasuku ohasimasu.

 Hune yori ohom-kuruma ni tatematuri uturu hodo, hi yauyau sasi-agari te, honoka ni mi tatematuru yori, oyi wasure, yohahi noburu kokoti si te, wemi sakaye te, madu Sumiyosi-no-Kami wo, katugatu wogami tatematuru. Tukihi no hikari wo te ni e tatematuri taru kokoti si te, itonami tukaumaturu koto, kotowari nari.

 Tokoro no sama wo ba sarani mo iha zu, tukuri nasi taru kokorobahe, kodati, tateisi, sensai nado no arisama, e mo iha nu irie no midu nado, we ni kaka ba, kokoro no itari sukunakara m wesi ha kaki oyobu mazi to miyu. Tukigoro no ohom-sumahi yori ha, koyonaku akiraka ni, natukasiki. Ohom-siturahi nado, e nara zu si te, sumahi keru sama nado, geni miyako no yamgotonaki tokorodokoro ni kotonara zu, en ni mabayuki sama ha, masari zama ni zo miyuru.

 [2-2 Mails to Kyoto]

 Sukosi mikokoro sidumari te ha, Kyau no ohom-humi-domo kikoye tamahu. Mawire ri si tukahi ha, ima ha,
 "Imiziki miti ni idetati te kanasiki me wo miru."
 to naki sidumi te, ano Suma ni tomari taru wo mesi te, mi ni amare ru mono-domo ohoku tamahi te tukahasu. Mutumasiki ohom-inori no si-domo, sarubeki tokorodokoro ni ha, kono hodo no ohom-arisama, kuhasiku ihi tukahasu besi.

 Nihudau-no-Miya bakari ni ha, meduraka ni te yomigaheru sama nado kikoye tamahu. Nideu-no-Win no ahare nari si hodo no ohom-kaheri ha, kaki mo yari tamaha zu, uti-oki uti-oki, osi-nogohi tutu kikoye tamahu mikesiki, naho koto nari.

 "Kahesu gahesu imiziki me no kagiri wo tukusi hateturu arisama nare ba, imaha to yo wo omohi hanaruru kokoro nomi masari habere do, 'Kagami wo mi te mo' to notamahi si omokage no hanaruru yo naki wo, kaku obotukana nagara ya to, kokora kanasiki samazama no urehasisa ha, sasioka re te,
 Haruka ni mo omohiyaru kana sira zari si
 ura yori woti ni uradutahi si te

 Yume no uti naru kokoti nomi si te, same hate nu hodo, ikani higakoto ohokara m."

 to, geni, sokohakatonaku kaki midari tamahe ru simo zo, ito mi mahosiki sobame naru wo, "Ito koyonaki mikokorozasi no hodo." to, hitobito mi tatematuru.
 Onoono, hurusato ni kokorobosoge naru kotodute su beka' meri.
 Woyami nakari si sora no kesiki, nagori naku sumi watari te, asari suru ama-domo hokorasige nari. Suma ha ito kokorobosoku, ama no ihaya mo mare nari si wo, hito sigeki itohi ha si tamahi sika do, koko ha mata, sama koto ni ahare naru koto ohoku te, yorodu ni obosi nagusama ru.

 [2-3 Akashi-no-Nyudo and his daughter]

 Akasi-no-Nihudau, okonahi tutome taru sama, imiziu omohi sumasi taru wo, tada kono musume hitori wo mote-wadurahi taru kesiki, ito kataharaitaki made, tokidoki morasi urehe kikoyu. Mikokoti ni mo, wokasi to kiki oki tamahi si hito nare ba, "Kaku oboye naku te meguri ohasi taru mo, sarubeki tigiri aru ni ya?" to obosi nagara, "Naho, kau mi wo sidume taru hodo ha, okonahi yori hoka no koto ha omoha zi. Miyako no hito mo, tada naru yori ha, ihi si ni tagahu to obosa m mo, kokorohadukasiu" obosa rure ba, kesiki-dati tamahu koto nasi. Koto ni hure te, "Kokorobase, arisama, nabete nara zu mo ari keru kana!" to, yukasiu obosa re nu ni simo ara zu.

 Koko ni ha kasikomari te, midukara mo wosawosa mawira zu, mono hedatari taru simo no ya ni saburahu. Saruha, akekure mi tatematura mahosiu, akazu omohi kikoye te, "Omohu kokoro wo kanahe m." to, Hotoke, Kami wo iyoiyo nenzi tatematuru.

 Tosi ha rokuzihu bakari ni nari tare do, ito kiyoge ni aramahosiu, okonahi sarabohi te, hito no hodo no atehaka nare ba ni ya ara m, uti-higami horeboresiki koto ha are do, inisihe no koto wo mo siri te, mono-kitanakara zu, yosiduki taru koto mo mazire re ba, mukasimonogatari nado se sase te kiki tamahu ni, sukosi turedure no magire nari.
 Tosigoro, ohoyake watakusi ohom-itoma naku te, sasimo kiki oki tamaha nu yo no hurukoto-domo kudusi ide te, "Kakaru tokoro wo mo hito wo mo, mi zara masika ba, sauzausiku ya!" to made, kyou ari to obosu koto mo maziru.

 Kau ha nare kikoyure do, ito kedakau kokorohadukasiki ohom-arisama ni, sakoso ihi sika, tutumasiu nari te, waga omohu koto ha kokoro no mama ni mo e uti-ide kikoye nu wo, "Kokoromotonau, kutiwosi." to, Hahagimi to ihi ahase te nageku.

 Sauzimi ha, "Osinabete no hito dani, meyasuki ha miye nu sekai ni, yo ni ha kakaru hito mo ohasi keri." to mi tatematuri si ni tuke te, minohodo sira re te, ito haruka ni zo omohi kikoye keru. Oya-tati no kaku omohi atukahu wo kiku ni mo, "Nigenaki koto kana!" to omohu ni, tada naru yori ha mono ahare nari.

 [2-4 It becomes April in summer]

 Sigwati ni nari nu. Koromogahe no ohom-sauzoku, mityau no katabira nado, yosi aru sama ni si ide tutu, yorodu ni tukaumaturi itonamu wo, "Itohosiu, suzuro nari" to obose do, hito zama no akumade omohiagari taru sama no ate naru ni, obosi yurusi te mi tamahu.

 Kyau yori mo, uti-sikiri taru ohom-toburahi-domo, tayuminaku ohokari. Nodoyaka naru yuhudukuyo ni, umi no uhe kumori naku miye watare ru mo, sumi nare tamahi si hurusato no ikemidu, omohi magahe rare tamahu ni, ihamkatanaku kohisiki koto, idukata to naku yukuhe naki kokoti si tamahi te, tada me no mahe ni miyara ruru ha Ahadisima nari keri.
 "Aha to, haruka ni" nado notamahi te,

 "Aha to miru Ahadi no sima no ahare sahe
 nokoru kuma naku sume ru yo no tuki
"

 Hisasiu te hure tamaha nu kin wo, hukuro yori tori ide tamahi te, hakanaku kaki-narasi tamahe ru ohom-sama wo, mi tatematuru hito mo yasukara zu, ahare ni kanasiu omohi ahe ri.
 Kwauryau to ihu te wo, aru kagiri hiki sumasi tamahe ru ni, kano wokabe no ihe mo, matu no hibiki nami no oto ni ahi te, kokorobase aru wakaudo ha mi ni simi te omohu beka' meri. Nani to mo kikiwaku maziki konomokanomo no sihahuru hito-domo mo, suzurohasiku te, hamakaze wo hiki ariku.

 [2-5 Genji and Nyudo play in concert with koto]

 Nihudau mo e tahe de, kuyauhohu tayumi te, isogi mawire ri.
 "Sarani, somuki ni si yononaka mo torikahesi omohi ide nu beku haberi. Notinoyo ni negahi haberu tokoro no arisama mo, omou tamahe yara ruru yo no sama kana!"
 to naku-naku, mede kikoyu.
 Waga mikokoro ni mo, woriwori no ohom-asobi, sono hito kano hito no koto hue, mosiha kowe no ide si sama ni, tokidoki ni tuke te, yo ni mede rare tamahi si arisama, Mikado yori hazime tatematuri te, mote-kasiduki agame tatematuri tamahi si wo, hito no uhe mo waga ohom-mi no arisama mo, obosi ide rare te, yume no kokoti si tamahu mama ni, kaki-narasi tamahe ru kowe mo, kokorosugoku kikoyu.

 Huruhito ha namida mo todome ahe zu, wokabe ni, biwa, syaunokoto tori ni yari te, Nihudau, biwa no hohusi ni nari te, ito wokasiu medurasiki te hitotu hutatu hiki tari.

 Syau no ohom-koto mawiri tare ba, sukosi hiki tamahu mo, samazama imiziu nomi omohi kikoye tari. Ito, sasimo kikoye nu mono no ne dani, worikara koso ha masaru mono naru wo, harubaru to mono no todokohori naki umidura naru ni, nakanaka, haru aki no hana momidi no sakari naru yori ha, tada sokohakatonau sigere ru kage-domo, namamekasiki ni, kuhina no uti-tataki taru ha, "Taga kado sasi te" to, ahare ni oboyu.

 Ne mo ito ninau iduru koto-domo wo, ito natukasiu hiki-narasi taru mo, mikokoro tomari te,
 "Kore ha, womna no natukasiki sama nite sidokenau hiki taru koso, wokasi kere."
 to, ohokata ni notamahu wo, Nihudau ha ainaku uti-wemi te,
 "Asobasu yori natukasiki sama naru ha, iduko no ka habera m? Nanigasi, Engi no ohom-te yori hiki tutahe taru koto, sidai ni nam nari haberi nuru wo, kau tutanaki mi nite, konoyo no koto ha sute wasure haberi nuru wo, mono no seti ni ibuseki woriwori ha, kaki-narasi haberi si wo, ayasiu, manebu mono no haberu koso, zinen ni kano sen daiwau no ohom-te ni kayohi te habere. Yamabusi no higamimi ni, matukaze wo kiki watasi haberu ni ya ara m? Ikade, kore mo sinobi te kikosimesa se te si gana!"
 to kikoyuru mama ni, uti-wananaki te, namida otosu beka' meri.

 Kimi,
 "Koto wo koto to mo kiki tamahu mazikari keru atari ni, netaki waza kana!"
 tote, osiyari tamahu ni,
 "Ayasiu, mukasi yori syau ha, womna nam hiki toru mono nari keru. Saga no ohom-tutahe nite, Womna-Go-no-Miya, saru yononaka no zyauzu ni monosi tamahi keru wo, sono ohom-sudi nite, tori-tate te tutahuru hito nasi. Subete, tada ima ni na wo tore ru hitobito, kaki-nade no kokoroyari bakari ni nomi aru wo, koko ni kau hiki kome tamahe ri keru, ito kyou ari keru koto kana! Ikadekaha, kiku beki."
 to notamahu.

 "Kikosimesa m ni ha, nani no habakari ka habera m. Omahe ni mesi te mo. Akiudo no naka nite dani koso, hurukoto kiki hayasu hito ha, haberi kere. Biwa nam, makoto no ne wo hiki sidumuru hito, inisihe mo katau haberi si wo, wosawosa todokohoru koto nau natukasiki te nado, sudi koto ni nam. Ikade tadoru ni ka habera m. Araki nami no kowe ni maziru ha, kanasiku mo omou tamahe rare nagara, kaki-tumuru mono-nagekasisa, magiruru woriwori mo haberi."
 nado suki wi tare ba, wokasi to obosi te, syaunokoto torikahe te tamahase tari.

 Geni, ito sugusi te kai-hiki tari. Ima no yo ni kikoye nu sudi hiki tuke te, tedukahi ito itau karameki, yunone hukau sumasi tari. "Ise no umi" nara ne do, "Kiyoki nagisa ni kahi ya hiroha m" nado, kowe yoki hito ni utaha se te, ware mo tokidoki hyausi tori te, kowe uti-sohe tamahu wo, koto hikisasi tutu, mede kikoyu. Ohom-kudamono nado, medurasiki sama nite mawira se, hitobito ni sake sihisosi nado si te, onodukara mono wasure si nu beki yo no sama nari.

 [2-6 Nyudo talks about his daughter to Genji not asking]

 Itaku huke yuku mama ni, hamakaze suzusiu te, tuki mo irigata ni naru mama ni, sumi masari, ohom-monogatari nokori naku kikoye te, kono ura ni sumi hazime si hodo no kokorodukahi, notinoyo wo tutomuru sama, kaki-kudusi kikoye te, kono musume no arisama, tohazugatari ni kikoyu. Wokasiki mono no, sasuga ni ahare to kiki tamahu husi mo ari.

 "Ito tori mausi gataki koto nare do, wagakimi, kau oboye naki sekai ni, kari nite mo, uturohi ohasimasi taru ha, mosi tosigoro oyihohusi no inori mausi haberu Kami Hotoke no aharebi ohasimasi te, sibasi no hodo, mikokoro wo mo nayamasi tatematuru ni ya to nam omou tamahuru.

 Sono yuwe ha, Sumiyosi-no-Kami wo tanomi hazime tatematuri te, kono zihuhatinen ni nari haberi nu. Menowaraha itokinau haberi si yori, omohu kokoro haberi te, tosigoto no haru aki goto ni, kanarazu kano miyasiro ni mawiru koto nam haberu. Hiru yoru no rokuzi no tutome ni, midukara no hatisu no uhe no negahi wo ba, saru mono nite, tada kono hito wo takaki ho'i kanahe tamahe to, nam nenzi haberu.

 Sakinoyo no tigiri tutanaku te koso, kaku kutiwosiki yamagatu to nari haberi keme, oya, daizin no kurawi wo tamoti tamahe ri ki. Midukara kaku winaka no tami to nari ni te haberi. Tugi tugi, sa nomi otori makara ba, nani no mi ni ka nari habera m to, kanasiku omohi haberu wo, kore ha, mumare si toki yori tanomu tokoro nam haberu. Ikani si te miyako no takaki hito ni tatematura m to omohu kokoro, hukaki ni yori, hodo hodo ni tuke te, amata no hito no sonemi wo ohi, mi no tame karaki me wo miru woriwori mo ohoku habere do, sarani kurusimi to omohi habera zu. Inoti no kagiri ha sebaki koromo ni mo hagukumi haberi na m. Kaku nagara misute haberi na ba, nami no naka ni mo maziri use ne, to nam okite haberu."

 nado, subete manebu beku mo ara nu koto-domo wo, uti-naki uti-naki kikoyu.
 Kimi mo, mono wo samazama obosi tudukuru worikara ha, uti-namidagumi tutu kikosimesu.

 "Yokosama no tumi ni atari te, omohikake nu sekai ni tadayohu mo, nani no tumi ni ka to obotukanaku omohi turu, koyohi no ohom-monogatari ni kikiahasure ba, geni asakara nu sakinoyo no tigiri ni koso ha to, ahare ni nam. Nado kaha, kaku sadaka ni omohi siri tamahi keru koto wo, ima made ha tuge tamaha zari tura m. Miyako hanare si toki yori, yo no tune naki mo adikinau, okonahi yori hoka no koto naku te tukihi wo huru ni, kokoro mo mina kuduhore ni keri. Kakaru hito monosi tamahu to ha, hono-kiki nagara, itadurabito wo ba yuyusiki mono ni koso omohi sute tamahu rame to, omohi ku'si turu wo, saraba mitibiki tamahu beki ni koso a' nare. Kokorobosoki hitorine no nagusame ni mo."
 nado notamahu wo, kagiri naku uresi to omohe ri.

 "Hitorine ha kimi mo siri nu ya turedure to
 omohi akasi no ura sabisisa wo

 masite tosituki omohi tamahe wataru ibusesa wo, osihakara se tamahe."
 to kikoyuru kehahi, uti-wananaki tare do, sasuga ni yuwe nakara zu.

 "Saredo, ura nare tamahe ra m hito ha." tote,
 "Tabigoromo uraganasisa ni akasi kane
 kusa no makura ha yume mo musuba zu
"

 to, uti-midare tamahe ru ohom-sama ha, ito zo aigyauduki, ihu yosi naki ohom-kehahi naru. Kazu sira nu koto-domo kikoye tukusi tare do, urusasi ya! Higakoto-domo ni kaki nasi tare ba, itodo, woko ni katakunasiki Nihudau no kokorobahe mo, arahare nu beka' meri.

 [2-7 Love letter to Akashi-no-Kimi]

 Omohu koto, katugatu kanahi nuru kokoti si te, suzusiu omohi wi taru ni, matanohi no hirutukata, wokabe ni ohom-humi tukahasu. Kokorohadukasiki sama na' meru mo, nakanaka, kakaru mono no kuma ni zo, omohinohoka naru koto mo komoru beka' meru to, kokorodukahi si tamahi te, Koma no kurumiiro no kami ni, e nara zu hiki-tukurohi te,

 "Wotikoti mo sira nu kumowi ni nagame wabi
 kasume si yado no kozuwe wo zo tohu

 'Omohu ni ha'."

 to bakari ya ari kem?
 Nihudau mo, hitosirezu mati kikoyu tote, kano ihe ni ki wi tari keru mo sirukere ba, ohom-tukahi ito mabayuki made weha su.
 Ohom-kaheri, ito hisasi. Uti ni iri te sosonokase do, musume ha sarani kika zu. Hadukasige naru ohom-humi no sama ni, sasi-ide m tetuki mo, hadukasiu tutumasi. Hito no ohom-hodo, waga mi no hodo omohu ni, koyonaku te, kokoti asi tote yorihusi nu.
 Ihi wabi te, Nihudau zo kaku.

 "Ito kasikoki ha, winakabi te haberu tamoto ni, tutumi amari nuru ni ya. Sarani mi tamahe mo, oyobi habera nu kasikosa ni nam. Saruha,
 Nagamu ram onazi kumowi wo nagamuru ha
 omohi mo onazi omohi naru ram

 to nam mi tamahuru. Ito sukizukisi ya!"

 to kikoye tari. Mitinokugami ni, itau hurumeki tare do, kakizama yosibami tari. "Geni mo, suki taru kana!" to, mezamasiu mi tamahu. Ohom-tukahi ni, nabete nara nu tamamo nado kaduke tari.

 Mata no hi,
 "Senzigaki ha, misira zu nam." tote,

 "Ibuseku mo kokoro ni mono wo nayamu kana
 yayoya ikani to tohu hito mo nami

 'Ihi gatami'."

 to, konotabi ha, ito itau nayobi taru usuyau ni, ito utukusige ni kaki tamahe ri. Wakaki hito no mede zara m mo, ito amari mumore itakara m. Medetasi to ha mire do, nazurahi nara nu mi no hodo no, imiziu kahinakere ba, nakanaka, yo ni aru mono to, tadune siri tamahu ni tuke te, namidaguma re te, sarani rei no dounaki wo, semete ihare te, asakara zu sime taru murasaki no kami ni, sumituki koku usuku magirahasi te,

 "Omohu ram kokoro no hodo ya yayo ikani
 mada mi nu hito no kiki ka nayama m
"

 Te no sama, kaki taru sama nado, yamgotonaki hito ni itau otoru maziu, zyauzumeki tari.
 Kyau no koto oboye te, wokasi to mi tamahe do, utisikiri te tukahasa m mo, hitome tutumasikere ba, hutuka, mika hedate tutu, turedure naru yuhugure, mosiha, mono-ahare naru akebono nado yau ni magirahasi te, woriwori, onazi kokoro ni misiri nu beki hodo osihakari te, kaki kahasi tamahu ni, nigenakara zu.
 Kokorohukau omohi-agari taru kesiki mo, mi de ha yama zi to obosu monokara, Yosikiyo ga rauzi te ihi si kesiki mo mezamasiu, tosigoro kokorotuke te ara m wo, me no mahe ni omohi tagahe m mo itohosiu obosi megurasa re te, "Hito susumi mawira ba, saru kata nite mo, magirahasi te m." to obose do, Womna hata, nakanaka yamgotonaki kiha no hito yori mo, itau omohiagari te, netage ni motenasi kikoye tare ba, kokorokurabe nite zo sugi keru.

 Kyau no koto wo, kaku seki hedatari te ha, iyoiyo obotukanaku omohi kikoye tamahi te, "Ikani se masi? Tahaburenikuku mo aru kana! Sinobi te ya mukahe tatematuri te masi." to, obosi yowaru woriwori are do, "Saritomo, kakute yaha, tosi wo kasane m to, imasara ni hitowaroki koto wo ba." to, obosi sidume tari.

 [2-8 Convulsions of nature in Kyoto]

 Sono tosi, ohoyake ni, mono no satosi sikiri te, mono-sawagasiki koto ohokari. Yayohi no zihusamniti, kami nari hirameki, ame kaze sawagasiki yoru, Mikado no ohom-yume ni, Win-no-Mikado, omahe no mihasi no moto ni tata se tamahi te, mikesiki ito asiu te, nirami kikoye sase tamahu wo, kasikomari te ohasimasu. Kikoye sase tamahu koto mo ohokari. Genzi no ohom-koto nari kem kasi.
 Ito osorosiu, itohosi to obosi te, Kisaki ni kikoye sase tamahi kere ba,
 "Ame nado huri, sora midare taru yoru ha, omohinasi naru koto ha sazo haberu. Karogarosiki yau ni, obosi odoroku maziki koto."
 to kikoye tamahu.

 Nirami tamahi si ni, me miahase tamahu to mi si ke ni ya, ohom-me wadurai tamahi te, tahe gatau nayami tamahu. Ohom-tutusimi, Uti ni mo Miya ni mo kagirinaku se sase tamahu.

 Ohokiotodo use tamahi nu. Kotowari no ohom-yohahi nare do, tugitugini onodukara sawagasiki koto aru ni, Ohomiya mo sokohakatonau wadurahi tamahi te, hodo hure ba yowari tamahu yau naru, Uti ni obosi nageku koto, samazama nari.

 "Naho, kono Genzi-no-Kimi, makoto ni wokasi naki ni te kaku sidumu nara ba, kanarazu kono mukuyi ari na m to nam oboye haberu. Ima ha, naho moto no kurawi wo mo tamahi te m."
 to tabitabi obosi notamahu wo,

 "Yo no modoki, karogarosiki yau naru besi. Tumi ni odi te miyako wo sari si hito wo, samnen wo dani sugusa zu yurusa re m koto ha, yo no hito mo ikaga ihi tutahe habera m?"
 nado, Kisaki kataku isame tamahu ni, obosi habakaru hodo ni tukihi kasanari te, ohom-nayami-domo, samazama ni omori masara se tamahu.

 

3 Tale of Akashi Happiness and grief in marriage

 [3-1 Lonely life in Akashi]

 Akasi ni ha, rei no, aki, hamakaze no koto naru ni, hitorine mo mameyaka ni mono-wabisiu te, Nihudau ni mo woriwori kataraha se tamahu.
 "Tokaku magirahasi te, koti mawira se yo."
 to notamahi te, watari tamaha m koto wo ba aru maziu obosi taru wo, sauzimi hata, sarani omohitatu beku mo ara zu.

 "Ito kutiwosiki kiha no winakabito koso, kari ni kudari taru hito no utitokegoto ni tuki te, sayauni karoraka ni katarahu waza mo su nare, hitokazu ni mo obosa re zara m mono yuwe, ware ha imiziki monoomohi wo ya sohe m. Kaku oyobi naki kokoro wo omohe ru oyatati mo, yogomori te sugusu tosituki koso, ainadanomi ni, yukusuwe kokoronikuku omohu rame, nakanaka naru kokoro wo ya tukusa m." to omohi te, "Tada kono ura ni ohase m hodo, kakaru ohom-humi bakari wo kikoye kahasa m koso, oroka nara ne. Tosigoro oto ni nomi kiki te, ituka ha saru hito no ohom-arisama wo honoka ni mo mi tatematura m nado, omohikake zari si ohom-sumahi nite, maho nara ne do honoka ni mo mi tatematuri, yo ni naki mono to kiki tutahe si ohom-koto no ne wo mo kaze ni tuke te kiki, akekure no ohom-arisama obotukanakara de, kaku made yo ni aru mono to obosi tadunuru nado koso, kakaru ama no naka ni kuti nuru mi ni amaru koto nare."
 nado omohu ni, iyoiyo hadukasiu te, tuyu mo kedikaki koto ha omohiyora zu.

 Oyatati ha, kokora no tosigoro no inori no kanahu beki wo omohi nagara,
 "Yukurika ni mise tatematuri te, obosi kazumahe zara m toki, ika naru nageki wo ka se m?"
 to omohiyaru ni, yuyusiku te,
 "Medetaki hito to kikoyu tomo, turau imiziu mo aru beki kana! Me ni mo miye nu Hotoke, Kami wo tanomi tatematuri te, hito no mikokoro wo mo, sukuse wo mo sira de."
 nado, uti-kahesi omohi midare tari. Kimi ha,
 "Konokoro no nami no oto ni, kano mono no ne wo kika baya! Sarazuha, kahinaku koso."
 nado, tune ha notamahu.

 [3-2 The first visit to Akashi-no-Kimi]

 Sinobi te yorosiki hi mi te, Hahagimi no tokaku omohi wadurahu wo kiki ire zu, desi-domo nado ni dani sirase zu, kokoro hitotu ni tatiwi, kakayaku bakari siturahi te, zihusamniti no tuki no hanayaka ni sasi-ide taru ni, tada "Atara yo no" to kikoye tari.

 Kimi ha, "Suki no sama ya!" to obose do, ohom-nahosi tatematuri hiki-tukurohi te, yo hukasi te ide tamahu. Mikuruma ha ninaku tukuri tare do, tokorosesi tote, ohom-muma nite ide tamahu. Koremitu nado bakari wo saburaha se tamahu. Yaya tohoku iru tokoro nari keri. Miti no hodo mo, yomo no ura ura miwatasi tamahi te, omohudoti mi mahosiki irie no tukikage ni mo, madu kohisiki hito no ohom-koto wo omohi ide kikoye tamahu ni, yagate muma hiki-sugi te, omomuki nu beku obosu.

 "Aki no yo no tukige no koma yo waga kohuru
 kumowi wo kake re toki no ma mo mi m
"

 to, uti-hitorigota re tamahu.

 Tukure ru sama, kobukaku, itaki tokoro masari te, midokoro aru sumahi nari. Umi no tura ha ikamesiu omosiroku, kore ha kokorobosoku sumi taru sama, "Koko ni wi te, omohi nokosu koto ha ara zi." to, obosiyara ruru ni, mono-ahare nari. Sammaidau tikaku te, kane no kowe, matukaze ni hibiki ahi te, mono-kanasiu, iha ni ohi taru matu no nezasi mo, kokorobahe aru sama nari. Sensai-domo ni musi no kowe wo tukusi tari. Koko kasiko no arisama nado goranzu. Musume suma se taru kata ha, kokoro koto ni migaki te, tuki ire taru maki no toguti, kesiki bakari osi-ake tari.

 Uti-yasurahi, nanika to notamahu ni mo, "Kau made ha miye tatematura zi." to hukau omohu ni, mono-nagekasiu te, utitoke nu kokorozama wo, "Koyonau mo hito meki taru kana! Sasimo aru maziki kiha no hito dani, kabakari ihiyori nure ba, kokoroduyou simo ara zu narahi tari si wo, ito kaku yature taru ni, anadurahasiki ni ya?" to netau, samazama ni obosi nayame ri. "Nasakenau ositata m mo, koto no sama ni tagahe ri. Kokorokurabe ni make m koso, hitowarokere." nado, midare urami tamahu sama, geni monoomohi sira m hito ni koso mise mahosikere.

 Tikaki kityau no himo ni, saunokoto no hiki-narasa re taru mo, kehahi sidokenaku, utitoke nagara kaki-masaguri keru hodo miye te wokasikere ba,
 "Kono, kiki narasi taru koto wo sahe ya."
 nado, yorodu ni notamahu.

 "Mutugoto wo katari ahase m hito mo gana
 ukiyo no yume mo nakaba samu ya to
"

 "Ake nu yo ni yagate madohe ru kokoro ni ha
 idure wo yume to waki te katara m
"

 Honoka naru kehahi, Ise-no-Miyasumdokoro ni ito you oboye tari. Nanigokoro mo naku utitoke te wi tari keru wo, kau mono oboye nu ni, ito warinaku te, tikakari keru zausi no uti ni iri te, ikade katame keru ni ka, ito tuyoki wo, sihite mo ositati tamaha nu sama nari. Saredo, sa nomi mo ikadeka ara m?

 Hitozama, ito ate ni, sobiye te, kokorohadukasiki kehahi zo si taru. Kau anagati nari keru tigiri wo obosu ni mo, asakara zu ahare nari. Mikokorozasi no, tikamasari suru naru besi, tune ha itohasiki yoru no nagasa mo, toku ake nuru kokoti sure ba, "Hito ni sira re zi." to obosu mo, kokoroawatatasiu te, komaka ni katarahi oki te, ide tamahi nu.

 Ohom-humi, ito sinobi te zo kehu ha aru. Ainaki mikokoronooni nari ya! Koko ni mo, kakaru koto ikade morasa zi to tutumi te, ohom-tukahi kotokotosiu mo motenasa nu wo, mune itaku omohe ri.

 Kakute noti ha, sinobi tutu tokidoki ohasu. "Hodo mo sukosi hanare taru ni, onodukara monoihi saganaki ama no ko mo ya tatimazira m." to obosi habakaru hodo wo, "Sarebayo!" to omohi nageki taru wo, "Geni, ika nara m?" to, Nihudau mo gokuraku no negahi wo ba wasure te, tada kono mikesiki wo matu koto ni hasu. Imasara ni kokoro wo midaru mo, ito itohosige nari.

 [3-3 Mail to Murasaki-no-Kimi]

 Nideu-no-Kimi no, kaze no tute ni mo mori kiki tamaha m koto ha, "Tahabure ni te mo, kokoro no hedate ari keru to, omohi utoma re tatematura m, kokorogurusiu hadukasiu" obosa ruru mo, anagati naru mikokorozasi no hodo nari kasi. "Kakaru kata no koto wo ba, sasugani, kokoro todome te urami tamahe ri si woriwori, nadote, ayanaki susabigoto ni tuke te mo, sa omoha re tatematuri kem?" nado, torikahesa mahosiu, hito no arisama wo mi tamahu ni tukete mo, kohisisa no nagusamu kata nakere ba, rei yori mo ohom-humi komayaka ni kaki tamahi te,

 "Makoto ya, ware nagara kokoro yori hoka naru nahozarigoto nite, utoma re tatematuri si husibusi wo, omohi-iduru sahe mune itaki ni, mata, ayasiu mono-hakanaki yume wo koso mi haberi sika. Kau kikoyuru tohazugatari ni, hedate naki kokoro no hodo ha obosi ahase yo. 'Tikahi si koto mo'." nado kaki te,

 "Nanigoto ni tuke te mo,
 Sihosiho to madu zo naka ruru karisome no
 mirume ha ama no susabi nare domo
"

 to aru ohom-kaheri, nanigokoro naku rautage ni kaki te,

 "Sinobi kane taru ohom-yumegatari ni tuke te mo, omohi-ahase raruru koto ohokaru wo,
 Uranaku mo omohi keru kana tigiri si wo
 matu yori nami ha koye zi mono zo to
"

 oiraka naru monokara, tada nara zu kasume tamahe ru wo, ito ahare ni, uti-oki gataku mi tamahi te, nagori hisasiu, sinobi no tabine mo si tamaha zu.

 [3-4 Akashi-no-Kimi's grief]

 Womna, omohi si mo siruki ni, ima zo makoto ni mi mo nage tu beki kokoti suru.
 "Yukusuwe mizikage naru oya bakari wo tanomosiki mono nite, itu no yo ni hito naminami ni naru beki mi to omoha zari sika do, tada sokohakatonaku te, sugusi turu tosituki ha, nanigoto wo ka kokoro wo mo nayamasi kem, kau imiziu mono-omohasiki yo ni koso ari kere."
 to, kanete osihakari omohi si yori mo, yorodu ni kanasikere do, nadaraka ni motenasi te, nikukara nu sama ni miye tatematuru.

 Ahare to ha tukihi ni sohe te obosimase do, yamgotonaki kata no, obotukanaku te tosituki wo sugusi tamahi, tadanarazu uti-omohiokose tamahu ram ga, ito kurusikere ba, hitori husi-gati nite sugusi tamahu.

 We wo samazama kaki atume te, omohu koto-domo wo kaki tuke, kaherikoto kiku beki sama ni si nasi tamahe ri. Mi m hito no kokoro ni simi nu beki mono no sama nari. Ikadeka, sora ni kayohu mikokoro nara m, Nideu-no-Kimi mo, mono-ahare ni nagusamu kata naku oboye tamahu woriwori, onazi yau ni we wo kaki atume tamahi tutu, yagate waga ohom-arisama, ni'ki no yau ni kaki tamahe ri. Ikanaru beki ohom-sama-domo ni ka ara m?

 

4 Tale of Akashi A parting from Akashi in fall

 [4-1 Mikad's letter comes for Genji to come back to Kyoto]

 Tosi kahari nu. Uti ni ohom-kusuri no koto ari te, yononaka samazama ni nonosiru. Taudai-no-Miko ha, Udaizin no musume, Syoukyauden-no-Nyougo no ohom-hara ni Wotokomiko mumare tamahe ru, hutatu ni nari tamahe ba, ito ihake nasi. Touguu ni koso ha yuduri kikoye tamaha me. Ohoyake no ohom-usiromi wo si, yo wo maturigotu beki hito wo obosi megurasu ni, kono Genzi no kaku sidumi tamahu koto, ito atarasiu aru maziki koto nare ba, tuhini Kisaki no ohom-isame wo somuki te, yurusa re tamahu beki sadame ide ki nu.

 Kozo yori, Kisaki mo ohom-mononoke nayami tamahi, samazama no mono no satosi sikiri, sawagasiki wo, imiziki ohom-tutusimi-domo wo si tamahu sirusi ni ya, yorosiu ohasimasi keru ohom-me no nayami sahe, konokoro omoku nara se tamahi te, mono-kokorobosoku obosa re kere ba, Sitigawti nizihuyoniti no hodo ni, mata kasane te, Kyau he kaheri tamahu beki senzi kudaru.

 Tuhi no koto to omohi sika do, yo no tune naki ni tuke te mo, "Ikani nari hatu beki ni ka?" to nageki tamahu wo, kau nihaka nare ba, uresiki ni sohe te mo, mata, kono ura wo ima ha to omohi hanare m koto wo obosi nageku ni, Nihudau, sarubeki koto to omohi nagara, uti-kiku yori mune hutagari te oboyure do, "Omohi no goto sakaye tamaha ba koso ha, waga omohi no kanahu ni ha ara me." nado, omohi nahosu.

 [4-2 Akashi-no-Kimi gets pregant Genji's baby]

 Sonokoro ha, yogare naku katarahi tamahu. Rokugwati bakari yori kokorogurusiki kesiki ari te nayami keri. Kaku wakare tamahu beki hodo nare ba, ayaniku naru ni ya ari kem, arisi yori mo ahare ni obosi te, "Ayasiu mono omohu beki mi ni mo ari keru kana!" to obosi midaru.

 Womna ha, sarani mo iha zu omohi sidumi tari. Ito kotowari nari ya! Omohi no hoka ni kanasiki miti ni idetati tamahi sika do, "Tuhini ha yuki meguri ki na m." to, katu ha obosi nagusame ki.
 Konotabi ha uresiki kata no ohom-idetati no, "Mata ya ha kaherimiru beki." to obosu ni, ahare nari.

 Saburahu hitobito, hodohodo ni tuke te ha yorokobi omohu. Kyau yori mo ohom-mukahe ni hitobito mawiri, kokotiyoge naru wo, aruzi no Nihudau, namida ni kure te, tuki mo tati nu.
 Hodo sahe ahare naru sora no kesiki ni, "Nazo ya, kokorodukara ima mo mukasi mo, suzuro naru koto nite mi wo hahurakasu ram?" to, samazama ni obosi midare taru wo, kokoro sire ru hitobito ha,
 "Ana niku! Rei no ohom-kuse zo."
 to, mi tatematuri mutukaru meri.
 "Tukigoro ha, tuyu hito ni kesiki mise zu, tokidoki hahi magire nado si tamahe ru turenasa wo."
 "Kono koro, ayaniku ni, nakanaka no, hito no kokorodukusi ni ka."
 to, tukizirohu. Seunagon, sirube si te kikoye ide si hazime no koto nado, sasameki ahe ru wo, tadanarazu omohe ri.

 [4-3 Those days in front of the parting day]

 Asate bakari ni nari te, rei no yau ni itaku mo hukasa de watari tamahe ri. Sayaka ni mo mada mi tamaha nu katati nado, "Ito yosiyosisiu, kedakaki sama si te, mezamasiu mo ari keru kana!" to, misute gataku kutiwosiu obosaru. "Sarubeki sama ni si te mukahe m." to obosi nari nu. Sayau ni zo katarahi nagusame tamahu.

 Wotoko no ohom-katati, arisama hata, sarani mo iha zu. Tosigoro no ohom-okonahi ni itaku omoyase tamahe ru simo, ihukata naku medetaki ohom-arisama nite, kokorogurusige naru kesiki ni uti-namidagumi tutu, ahare hukaku tigiri tamahe ru ha, "Tada kabakari wo, saihahi ni te mo, nadoka yama zara m?" to made zo miyu mere do, medetaki ni simo, waga mi no hodo wo omohu mo, tuki se zu. Nami no kowe, aki no kaze ni ha, naho hibiki koto nari. Siho yaku keburi kasuka ni nabiki te, tori-atume taru tokoro no sama nari.

 "Kono tabi ha tati-wakaru to mo mosiho yaku
 keburi ha onazi kata ni nabika m
"

 to notamahe ba,

 "Kaki-tume te ama no taku mo no omohi ni mo
 ima ha kahinaki urami dani se zi
"

 Ahare ni uti-naki te, kotozukuna naru monokara, sarubeki husi no ohom-irahe nado asakara zu kikoyu. Kono, tune ni yukasigari tamahu mono no ne nado, sarani kikase tatematura zari turu wo, imiziu urami tamahu.
 "Saraba, katami ni mo sinobu bakari no hito koto wo dani."
 to notamahi te, Kyau yori mo'te ohasi tari si kin no ohom-koto tori ni tukahasi te, kokoro koto naru sirabe wo honoka ni kaki-narasi tamahe ru, hukaki yoru no sume ru ha, tatohe m kata nasi.

 Nihudau, e tahe de saunokoto tori te sasi-ire tari. Midukara mo, itodo namida sahe sosonoka sare te, todomu beki kata naki ni, sasoha ruru naru besi, sinobiyaka ni sirabe taru hodo, ito zyauzumeki tari. Nihudau-no-Miya no ohom-koto no ne wo, tada ima no matanaki mono ni omohi kikoye taru ha, "Imamekasiu, ana medeta!" to, kiku hito no kokoro yuki te, katati sahe omohiyara ruru koto ha, geni, ito kagiri naki ohom-koto no ne nari.

 Kore ha akumade hiki-sumasi, kokoro nikuku netaki ne zo masare ru. Kono mikokoro ni dani, hazime te ahare ni natukasiu, mada mimi nare tamaha nu te nado, kokoroyamasiki hodo ni hikisasi tutu, akazu obosa ruru ni mo, "Tukigoro, nado sihite mo, kiki narasa zari tu ram." to, kuyasiu obosa ru. Kokoro no kagiri yukusaki no tigiri wo nomi si tamahu.
 "Kin ha, mata kaki ahasuru made no katami ni."
 to notamahu. Womna,

 "Nahozari ni tanome oku meru hitokoto wo
 tuki se nu ne ni ya kakete sinoba m
"

 Ihu to mo naki kutisusabi wo, urami tamahi te,

 "Ahu made no katami ni tigiru naka no wo no
 sirabe ha koto ni kahara zara nam

 Kono ne tagaha nu saki ni kanarazu ahi mi m."
 to tanome tamahu meri. Saredo, tada wakare m hodo no warinasa wo omohi muse taru mo, ito kotowari nari.

 [4-4 The morning of the parting day]

 Tati tamahu akatuki ha, yobukaku ide tamahi te, ohom-mukahe no hitobito mo sawagasi kere ba, kokoro mo sora nare do, hitoma wo hakarahi te,

 "Uti-sute te tatu mo kanasiki uranami no
 nagori ikani to omohiyaru kana
"

 Ohom-kaheri,

 "Tosi he turu tomaya mo are te uki nami no
 kaheru kata ni ya mi wo taguhe masi
"

 to, uti-omohi keru mama naru wo mi tamahu ni, sinobi tamahe do, horohoro to kobore nu. Kokoro sira nu hitobito ha,
 "Naho kakaru ohom-sumahi nare do, tosigoro to ihu bakari nare tamahe ru wo, imaha to obosu ha, samo aru koto zo kasi."
 nado mi tatematuru.
 Yosikiyo nado ha, "Oroka nara zu obosu meri kasi." to, nikuku zo omohu.

 Uresiki ni mo, "Geni, kehu wo kagiri ni, kono nagisa wo wakaruru koto" nado aharegari te, kutiguti sihotare ihi ahe ru koto-domo a' meri. Saredo, nanikaha tote nam.

 Nihudau, kehu no ohom-mauke, ito ikamesiu tukaumature ri. Hitobito, simo no sina made, tabi no sauzoku medurasiki sama nari. Itu no ma ni ka si ahe kem to miye tari. Ohom-yosohi ha ihu beku mo ara zu. Mizobitu amata kake saburaha su. Makoto no miyako no tuto ni si tu beki ohom-okurimono-domo, yuweduki te, omohiyora nu kuma nasi. Kehu tatematuru beki kari no ohom-sauzoku ni,

 "Yoru nami ni tati-kasane taru tabigoromo
 sihodokesi to ya hito no itoha m
"

 to aru wo goranzi tuke te, sawagasikere do,

 "Katami ni zo kahu bekari keru ahu koto no
 hikazu hedate m naka no koromo wo
"

 tote, "Kokorozasi aru wo" tote, tatematuri kahu. Ohom-mi ni nare taru domo wo tukahasu. Geni, ima hitohe sinoba re tamahu beki koto wo sohuru katami na' meri. E nara nu ohom-zo ni nihohi no uturi taru wo, ikaga hito no kokoro ni mo sime zara m?
 Nihudau,
 "Imaha to yo wo hanare haberi ni si mi nare domo, kehu no ohom-okuri ni tukaumatura nu koto."
 nado mausi te, kahi wo tukuru mo itohosi nagara, wakaki hito ha warahi nu besi.

 "Yo wo umi ni kokora sihozimu mi to nari te
 naho kono kisi wo e koso hanare ne

 Kokoro no yami ha, itodo madohi nu beku habere ba, sakahi made dani." to kikoye te,
 "Sukizukisiki sama nare do, obosi ide sase tamahu wori habera ba."
 nado, mikesiki tamaharu. Imiziu mono wo ahare to obosi te, tokorodokoro uti-akami tamahe ru ohom-mami no watari nado, ihamkatanaku miye tamahu.
 "Omohi sute gataki sudi mo a' mere ba, ima ito toku minahosi tamahi te m. Tada kono sumika koso misute gatakere. Ikaga su beki." tote,

 "Miyako ide si haru no nageki ni otora me ya
 tosi huru ura wo wakare nuru aki
"

 tote, osi-nogohi tamahe ru ni, itodo mono oboye zu, sihotare masaru. Tatiwi mo asamasiu yorobohu.

 [4-5 Grief of Akashi's remained]

 Sauzimi no kokoti, tatohu beki kata naku te, kau simo hito ni miye zi to omohi-sidumure do, mi no uki wo moto nite, warinaki koto nare do, uti-sute tamahe ru urami no yaru kata naki ni, takeki koto to ha, tada namida ni sidume ri. Hahagimi mo nagusame wabi te ha,
 "Nani ni, kaku kokorodukusi naru koto wo omohi-some kem? Subete, higahigasiki hito ni sitagahi keru kokoro no okotari zo."
 to ihu.
 "Ana kama ya! Obosi sutu maziki koto mo monosi tamahu mere ba, saritomo, obosu tokoro ara m. Omohi nagusame te, ohom-yu nado wo dani mawire. Ana, yuyusi ya!"
 tote, katasumi ni yoriwi tari. Menoto, Hahagimi nado, higame ru kokoro wo ihiahase tutu,
 "Itusika, ikade omohu sama nite mi tatematura m to, tosituki wo tanomi sugusi, ima ya, omohi kanahu to koso tanomi kikoye ture, kokorogurusiki koto wo mo, mono no hazime ni miru kana!"

 to nageku wo miru ni mo, itohosikere ba, itodo hoke rare te, hiru ha hi hitohi, i wo nomi ne kurasi, yoru ha sukuyoka ni oki wi te, "Zuzu no yukuhe mo sira zu nari ni keri." tote, te osi-suri te ahugi wi tari.
 Desi-domo ni ahame rare te, tukiyo ni ide te gyaudau suru mono ha, yarimidu ni tahure iri ni keri. Yosi aru iha no katasoba ni kosi mo tuki sokonahi te, yami husi taru hodo ni nam, sukosi mono-magire keru.

 

5 Tale of Hikaru-Genji Comeback to Kyoto and political world

 [5-1 Shinto-Purification at Naniwa]

 Kimi ha, Naniha no kata ni watari te ohom-harahe si tamahi te, Sumiyosi ni mo, tahiraka ni te, iroiro no gwan hatasi mausu beki yosi, ohom-tukahi si te mausa se tamahu. Nihakani tokoroseu te, midukara ha konotabi e maude tamaha zu, koto naru ohom-seuyeu nado naku te, isogi iri tamahi nu.

 Nideunowin ni ohasimasi tuki te, miyako no hito mo, ohom-tomo no hito mo, yume no kokoti si te yukiahi, yorokobinaki-domo yuyusiki made tati-sawagi tari.
 Womnagimi mo, kahinaki mono ni obosi sute turu inoti, uresiu obosa ru ram kasi. Ito utukusige ni nebi totonohori te, ohom-monoomohi no hodo ni, tokorosekari si migusi no sukosi hegare taru simo, imiziu medetaki wo, "Ima ha kakute miru beki zo kasi." to, mikokoro oti wiru ni tuke te ha, mata, kano aka zu wakare si hito no omohe ri si sama, kokorogurusiu obosiyara ru. Naho yo to tomoni, kakaru kata nite mikokoro no itoma zo naki ya!

 Sono hito no koto-domo nado kikoye ide tamahe ri. Obosi ide taru mikesiki asakara zu miyuru wo, tada nara zu ya mi tatematuri tamahu ram, wazato nara zu, "Mi wo ba omoha zu" nado, honomekasi tamahu zo, wokasiu rautaku omohi kikoye tamahu. Katu, "Miru ni dani aka nu ohom-sama wo, ikade hedate turu tosituki zo." to, asamasiki made omohosu ni, torikahesi, yononaka mo ito uramesiu nam.

 Hodo mo naku, moto no ohom-kurawi aratamari te, kazu yori hoka no Gon-no-Dainagon ni nari tamahu. Tugitugi no hito mo, sarubeki kagiri ha moto no tukasa kahesi tamahari, yo ni yurusa ruru hodo, kare tari si ki no haru ni ahe ru kokoti si te, ito medetage nari.

 [5-2 Genji goes to Dairi to meet Mikado]

 Mesi ari te, Uti ni mawiri tamahu. Omahe ni saburahi tamahu ni, nebi masari te, "Ikade, saru mono-mutukasiki sumahi ni tosi he tamahi tu ram?" to mi tatematuru. Nyoubau nado no, Win no ohom-toki saburahi te, oyisiraheru-domo ha, kanasiku te, imasara ni naki sawagi mede kikoyu.

 Uhe mo, hadukasiu sahe obosimesa re te, ohom-yosohi nado koto ni hiki-tukurohi te ide ohasimasu. Mikokoti, rei nara de, higoro he sase tamahi kere ba, itau otorohe sase tamahe ru wo, kinohu kehu zo, sukosi yorosiu obosa re keru. Ohom-monogatari simeyaka ni ari te, yoru ni iri nu.

 Zihugoya no tuki omosirou siduka naru ni, mukasi no koto, kaki-tukusi obosi ide rare te, sihotare sase tamahu. Mono-kokorobosoku obosa ruru naru besi.
 "Asobi nado mo se zu, mukasi kiki si mono no ne nado mo kika de, hisasiu nari ni keru kana!"
 to notamahasuru ni,

 "Watatumi ni sinaye urabure hirunoko no
 asi tata zari si tosi ha he ni keri
"

 to kikoye tamahe ri. Ito ahare ni kokorohadukasiu obosa re te,

 "Miyabasira meguriahi keru toki si are ba
 wakare si haru no urami nokosu na
"

 Ito namamekasiki ohom-arisama nari.

 Win no ohom-tame ni, Ha'kau okonaha ru beki koto, madu isoga se tamahu. Touguu wo mi tatematuri tamahu ni, koyonaku oyosuke sase tamahi te, medurasiu obosi yorokobi taru wo, kagirinaku ahare to mi tatematuri tamahu. Ohom-zae mo koyonaku masara se tamahi te, yo wo tamota se tamaha m ni, habakari aru maziku, kasikoku miye sase tamahu.
 Nihudau-no-Miya ni mo, mikokoro sukosi sidume te, ohom-taimen no hodo ni mo, ahare naru koto-domo ara m kasi.

 [5-3 Mail to Akashi-no-Kimi, and etc.]

 Makoto ya, kano Akasi ni ha, kaheru nami ni ohom-humi tukahasu. Hiki-kakusi te komayaka ni kaki tamahu meri.

 "Nami no yoru yoru ikani?
 Nageki tutu Akasinoura ni asagiri no
 tatu ya to hito wo omohiyaru kana
"

 Kano Soti no musume Goseti, ainaku, hito sire nu mono-omohi same nuru kokoti si te, makunagi tukura se te, sasi-oka se keri.

 "Sumanoura ni kokoro wo yose si hunabito no
 yagate kutase ru sode wo mise baya
"

 "Te nado koyonaku masari ni keri." to, mi ohose tamahi te, tukahasu.

 "Kaherite ha kakoto ya se masi yose tari si
 nagori ni sode no hi gatakari si wo
"

 "Aka zu wokasi" to obosi si nagori nare ba, odorokasa re tamahi te, itodo obosi idure do, konokoro ha, sayau no ohom-hurumahi, sarani tutumi tamahu meri.
 Hanatirusato nado ni mo, tada ohom-seusoko nado bakari nite, obotukanaku, nakanaka uramesige nari.

to HomePage
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note