First updated 8/23/2002(ver.1-3)
Last updated 10/20/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

MATUKAZE


Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, to visit Ohoi-villa in fall at the age of 31

1 Tale of Akashi Going up to Kyouto and parting old married couple in fall

 1. Genji urges Akashi to go up to Kyouto, as a result of built Hingashi-no-In---Himgasi-no-Win tukuri tate te, Hanatirusato to kikoye si
 2. Akashi's father makes repairs on his Ohoi-villa in suburb of Kyouto---Mukasi, haha-gimi no ohom-Ohodi, Nakatukasa-no-Miya to kikoye keru ga
 3. Genji sends Koremitsu to Ohoi-villa---Kayau ni omohi-yoru ram to mo siri tamaha de
 4. Genji sends his close men to Akashi---Sitasiki hito-bito, imiziu sinobi te kudasi-tukahasu
 5. Akashi's family make waka at their parting---Aki no koro-hohi nare ba, mono no ahare
 6. Akashi-nyudo says good-bye---"Yononaka wo sute hazime si ni, kakaru hito-no-kuni ni
 7. Akashi and her mother and her daughter go up to Kyouto---Mi-kuruma ha, amata tuduke m mo tokoroseku
2 Tale of Akashi Meeting again and beginning new life in Kyouto
 1. Akashi bigins new life in Ohoi-villa---Ihe no sama mo omosirou te, tosi-goro he turu umi-dura ni
 2. Genji takes his leave of Murasaki to visit Akashi in Ohoi-villa---Kayau ni mono-hakanaku te akasi-kurasu ni
 3. Genji visits to meet again Akashi and spends his time with her all night---Sinobiyaka ni, go-zen utoki ha maze de, mi-kokorodukahi si te
 4. Genji makes himself at home in Ohoi-villa---Tukurohu beki tokoro, tokoro no adukari, ima kuhahe taru Keisi nado ni
 5. Genji geoes to his temple in Sagano and comebacks to Ohoi-villa at night---Mi-tera ni watari tamau te, tuki-goto no
3 Tale of Akashi Banquet at Katsura-villa
 1. Genji goes to his Katura-villa from Ohoi-villa---Mata no hi ha Kyau he kahera se tamahu bekere ba
 2. Genji gives a banquet at his Katsura-villa---Ito yosohosiku sasi-ayumi tamahu hodo
 3. A messenger of Mikado comes to Katsura-villa---Ono-ono zekku nado tukuri watasi te, tuki hanayaka ni
4 Tale of Murasaki Jealousy and love for baby
 1. Genji comebacks to his Nijo-residence---Tono ni ohasi te, tobakari uti-yasumi tamahu
 2. Genji talks Murasaki to adopt Akashi's daughter---Sono yo ha, Uti ni mo saburahi tamahu bekere do

 

1 Tale of Akashi Going up to Kyouto and parting old married couple in fall

 [1-1 Genji urges Akashi to go up to Kyouto, as a result of built Hingashi-no-In]

 Himgasinowin tukuri tate te, Hanatirusato to kikoye si, uturohasi tamahu. Nisinotai, watadono nado kake te, Ma'dokoro, Keisi ando, aru beki sam ni sioka se tamahu. Himgasinotai ha, Akasi-no-Ohomkata to obosi oki te tari. Kitanotai ha, kotoni hiroku tukura se tamahi te, kari ni te mo, ahare to obosi te, yukusuwe kake te tigiri tanome tamahi si hitobito tudohi sumu beki sama ni, hedate hedate situraha se tamahe ru simo, natukasiu midokoro ari te komaka naru. Sinden ha hutage tamaha zu, tokidoki watari tamahu ohom-sumidokoro ni si te, saru kata naru ohom-siturahi-domo sioka se tamahe ri.

 Akasi ni ha ohom-seusoko taye zu, ima ha naho nobori tamahi nu beki koto wo ba notamahe do, Womna ha, naho, waga minohodo wo omohi siru ni,

 "Koyonaku yamgotonaki kiha no hitobito dani, nakanaka sate kakehanare nu ohom-arisama no turenaki wo mi tutu, mono-omohi masari nu beku kiku wo, masite, nani bakari no oboye nari tote ka, sasiide maziraha m? Kono Wakagimi no ohom-omotebuse ni, kazu nara nu minohodo koso arahare me. Tamasaka ni hahiwatari tamahu tuide wo matu koto nite, hitowarahe ni, hasitanaki koto, ikani ara m?"

 to omohi midare te mo, mata, saritote, kakaru tokoro ni ohiide, kazumahe rare tamaha zara m mo, ito ahare nare ba, hitasura ni mo e urami somuka zu. Oyatati mo, "Geni, kotowari." to omohi nageku ni, nakanaka, kokoro mo tuki hate nu.

 [1-2 Akashi's father makes repairs on his Ohoi-villa in suburb of Kyouto]

 Mukasi, hahagimi no ohom-Ohodi, Nakatukasa-no-Miya to kikoye keru ga rauzi tamahi keru tokoro, Ohowigaha no watari ni ari keru wo, sono ohom-noti, hakabakasiu ahi tugu hito mo naku te, tosigoro are madohu wo, omohiide te, kano toki yori tutahari te yadomori no yau nite aru hito wo yobitori te katarahu.

 "Yononaka wo ima ha to omohi hate te, kakaru sumahi ni sidumi some sika domo, suwenoyo ni, omohikake nu koto ideki te nam, sarani miyako no sumika motomuru wo, nihaka ni mabayuki hitonaka, ito hasitanaku, winakabi ni keru kokoti mo siduka naru maziki wo, huruki tokoro tadune te, to nam omohiyoru. Sarubeki mono ha age watasa m. Suri nado si te, kata no goto hito sumi nu beku ha tukurohi nasa re na m ya?"

 to ihu. Adukari,

 "Kono tosigoro, rauzuru hito mo monosi tamaha zu, ayasiki yau ni nari te habere ba, simoya ni zo tukurohi te yadori haberu wo, kono haru no koro yori, Uti-no-Ohotono no tukura se tamahu midau tikaku te, kano watari nam, ito ke-sawagasiu nari ni te haberu. Ikamesiki midau-domo tate te, ohoku no hito nam, tukuri itonami haberu meru. Siduka naru ohom-ho'i nara ba, sore ya tagahi habera m."

 "Nani ka! Sore mo, kano Tono no ohom-kage ni, katakake te to omohu koto ari te. Onodukara, ohiohi ni uti no koto-domo ha si te m. Madu, isogi te ohokata no koto-domo wo monose yo."

 to ihu.

 "Midukara rauzuru tokoro ni habera ne do, mata siri tutahe tamahu hito mo nakere ba, kagoka naru narahi nite, tosigoro kakurohe haberi turu nari. Misau no ta hatake nado ihu koto no, itadura ni are haberi sika ba, ko-Minbu-no-Taihu-no-Kimi ni mausi tamahari te, sarubeki mono nado tatematuri te nam, rauzi tukuri haberu."

 nado, sono atari no takuhahe no koto-domo wo ayahuge ni omohi te, hige-gati ni tunasi nikuki kaho wo, hana nado uti-akame tutu, hatibuki ihe ba,

 "Sarani, sono ta nado yau no koto ha, koko ni siru mazi. Tada tosigoro no yau ni omohi te monose yo. Ken nado ha koko ni nam are do, subete yononaka wo sute taru mi nite, tosigoro tomokakumo tadune sira nu wo, sono koto mo ima kuhasiku sitatame m."

 nado ihu ni mo, Ohotono no kehahi wo kakure ba, wadurahasiku te, sono noti, mono nado ohoku uketori te nam, isogi tukuri keru.

 [1-3 Genji sends Koremitsu to Ohoi-villa]

 Kayau ni omohiyoru ram to mo siri tamaha de, nobora m koto wo mono-ugaru mo, kokoroe zu obosi, "Wakagimi no, sate tukuduku to monosi tamahu wo, noti no yo ni hito no ihitutahe m, ima hitokiha, hitowaroki kizu ni ya?" to omohosu ni, tukuri ide te zo, "Sikasika no tokoro wo nam omohiide taru." to kikoye sase keru. "Hito ni maziraha m koto wo kurusige ni nomi monosuru ha, kaku omohu nari keri." to kokoroe tamahu. "Kutiwosikara nu kokoro no youi kana!" to obosi nari nu.

 Koremitu-no-Asom, rei no sinoburu miti ha, itu to naku irohi tukaumaturu hito nare ba, tukahasi te, sarubeki sama ni, kokokasiko no youi nado se sase tamahi keri.

 "Atari, wokasiu te, umidura ni kayohi taru tokoro no sama ni nam haberi keru."
 to kikoyure ba, "Sayau no sumahi ni, yosi nakara zu ha ari nu besi." to obosu.

 Tukura se tamahu midau ha, Daikakuzi no minami ni atari te, takidono no kokorobahe nado, otora zu omosiroki tera nari.
 Kore ha, kahadura ni, e mo iha nu matukage ni nani no itahari mo naku tate taru sinden no kotosogi taru sama mo, onodukara yamazato no ahare wo mise tari. Uti no siturahi nado made obosiyoru.

 [1-4 Genji sends his close men to Akashi]

 Sitasiki hitobito, imiziu sinobi te kudasi tukahasu. Nogare gataku te, ima ha to omohu ni, tosi he turu ura wo hanare na m koto, ahare ni, Nihudau no kokorobosoku te hitori tomara m koto wo omohimidare te, yorodu ni kanasi. "Subete, nado, kaku, kokorodukusi ni nari hazime kem mi ni ka?" to, tuyu no kakara nu taguhi urayamasiku oboyu.

 Oya-tati mo, kakaru ohom-mukahe nite noboru saihahi, tosigoro ne te mo same te mo, negahi watari si kokorozasi no kanahu to, ito uresikere do, ahi-mi de sugusa m ibusesa no tahe gatau kanasikere ba, yoru hiru omohihore te, onazi koto wo nomi, "Saraba, Wakagimi wo ba mi tatematura de ha, haberu beki ka." to ihu yori hoka no koto nasi.

 Hahagimi mo, imiziu ahare nari. Tosigoro dani, onazi ihori ni mo suma zu kakehanare ture ba, masite tare ni yori te kaha kake todomara m. Tada ada ni uti-miru hito no asahaka naru katarahi dani, minare sonare te, wakaruru hodo ha, tada nara za' meru wo, masite, mote-higame taru kasiratuki, kokorookite koso tanomosige nakere do, mata saru kata ni, "Kore koso ha, yo wo kagiru beki sumika nare." to, arihate nu inoti wo kagiri ni omohi te, tigiri sugusi ki turu wo, nihaka ni yuki hanare na m mo kokorobososi.

 Wakaki hitobito no, ibuseu omohi sidumi turu ha, uresiki monokara, misute gataki hama no sama wo, "Mata ha, e simo kahera zi kasi." to, yosuru nami ni sohe te, sode nure-gati nari.

 [1-5 Akashi's family make waka at their parting]

 Aki no korohohi nare ba, mono no ahare tori-kasane taru kokoti si te, sono hi to aru akatuki ni, akikaze suzusiku te, musi no ne mo toriahe nu ni, umi no kata wo mi idasi te wi taru ni, Nihudau, rei no, goya yori hukau oki te, hana susuri uti si te, okonahi imasi tari. Imiziu kotoimi sure do, tare mo tare mo ito sinobi gatasi.

 Wakagimi ha, ito mo ito mo utukusige ni, yoru hikari kem tama no kokoti si te, sode yori hoka ni hanati kikoye zari turu wo, minare te matuhasi tamahe ru kokorozama nado, yuyusiki made, kaku, hito ni tagahe ru mi wo imaimasiku omohi nagara, "Katatoki mi tatematura de ha, ikadeka sugusa m to su ram?" to, tutumi ahe zu.

 "Yukusaki wo haruka ni inoru wakaredi ni
 tahe nu ha oyi no namida nari keri

 ito mo yuyusi ya!"

 tote, osi-nogohi kakusu. Ama-Gimi,

 "Morotomo ni miyako ha ide ki kono tabi ya
 hitori nonaka no miti ni madoha m
"

 tote, naki tamahu sama, ito kotowari nari. Kokora tigiri kahasi te tumori nuru tosituki no hodo wo omohe ba, kau uki taru koto wo tanomi te, sute si yo ni kaheru mo, omohe ba hakanasi ya! Ohom-kata,

 "Iki te mata ahi mi m koto wo itu tote ka
 kagiri mo sira nu yo wo ba tanoma m

 okuri ni dani."

 to seti ni notamahe do, katagata ni tuke te, e sarumaziki yosi wo ihi tutu, sasuga ni miti no hodo mo, ito usirometanaki kesiki nari.

 [1-6 Akashi-nyudo says good-bye]

 "Yononaka wo sute hazime si ni, kakaru hitonokuni ni omohi kudari haberi si koto-domo, tada Kimi no ohom-tame to, omohu yau ni akekure no ohom-kasiduki mo kokoro ni kanahu yau mo ya to, omohi tamahe tati sika do, mi no tutanakari keru kiha no omohisira ruru koto ohokari sika ba, sarani, miyako ni kaheri te, huru zuryau no sidume ru taguhi nite, madusiki ihe no yomogi mugura, moto no arisama aratamuru koto mo naki monokara, ohoyake watakusi ni, wokogamasiki na wo hirome te, oya no ohom-naki kage wo hadukasime m koto no imizisa ni nam, yagate yo wo sute turu kadode nari keri to hito ni mo sira re ni si wo, sono kata ni tuke te ha, you omohihanati te keri to omohi haberu ni, Kimi no yauyau otonabi tamahi, mono omohosi siru beki ni sohe te ha, nado, kau kutiwosiki sekai nite nisiki wo kakusi kikoyu ram to, kokoro no yami harema naku nageki watari haberi si mama ni, Hotoke Kami wo tanomi kikoye te, saritomo, kau tutanaki mi ni hika re te, yamagatu no ihori ni ha maziri tamaha zi, to omohu kokoro hitotu wo tanomi haberi si ni, omohiyori gataku te, uresiki koto-domo wo mi tatematuri some te mo, nakanaka mi no hodo wo, tozamakauzama ni kanasiu nageki haberi ture do, Wakagimi no kau ide ohasimasi taru ohom-sukuse no tanomosisa ni, kakaru nagisa ni tukihi wo sugusi tamaha m mo, ito katazikenau, tigiri koto ni oboye tamahe ba, mi tatematura zara m kokoromadohi ha, sidume gatakere do, kono mi ha nagaku yo wo sute si kokoro haberi. Kimitati ha, yo wo terasi tamahu beki hikari sirukere ba, sibasi, kakaru yamagatu no kokoro wo midari tamahu bakari no ohom-tigiri koso ha ari keme. Ten ni mumaruru hito no, ayasiki mitu no miti ni kaheru ram hitotoki ni omohi nazurahe te, kehu, nagaku wakare tatematuri nu. Inoti tuki nu to kikosimesu tomo, noti no koto obosi itonamu na. Saranu wakare ni, mikokoro ugokasi tamahu na." to ihihanatu monokara, "Keburi to mo nara m yuhube made, Wakagimi no ohom-koto wo nam, rokuzi no tutome ni mo, naho kokorogitanaku, uti-maze haberi nu beki."

 tote, kore ni zo, uti-hisomi nuru.

 [1-7 Akashi and her mother and her daughter go up to Kyouto]

 Ohom-kuruma ha, amata tuduke m mo tokoroseku, katahe dutu wake m mo wadurahasi tote, ohom-tomo no hitobito mo, anagati ni kakurohe sinobure ba, hune nite sinobiyaka ni to sadame tari. Tatu no toki ni hunade si tamahu. Mukasi no hito mo ahare to ihi keru ura no asagiri hedatari yuku mama ni, ito monoganasiku te, Nihudau ha, kokoro sumi hatu maziku, akugare nagame wi tari. Kokora tosi wo he te, imasara ni kaheru mo, naho omohi tuki se zu, Amagimi ha naki tamahu.

 "Kano kisi ni kokoro yori ni si amabune no
 somuki si kata ni kogi kaheru kana
"

 Ohom-kata,
 "Iku kaheri yukikahu aki wo sugusi tutu
 ukigi ni nori te ware kaheru ram
"

 Omohu kata no kaze nite, kagiri keru hi tagahe zu iri tamahi nu. Hito ni mitogame rare zi no kokoro mo are ba, miti no hodo mo karoraka ni si nasi tari.

 

2 Tale of Akashi Meeting again and beginning new life in Kyouto

 [2-1 Akashi bigins new life in Ohoi-villa]

 Ihe no sama mo omosirou te, tosigoro he turu umidura ni oboye tare ba, tokoro kahe taru kokoti mo se zu. Mukasi no koto omohiide rare te, ahare naru koto ohokari. Tukuri sohe taru rau nado, yuwe aru sama ni, midu no nagare mo wokasiu si nasi tari. Mada komayaka naru ni ha ara ne domo, sumituka ba, satemo ari nu besi.

 Sitasiki keisi ni ohose tamahi te, ohom-mauke no koto se sase tamahi keri. Watari tamaha m koto ha, tokau obosi tabakaru hodo ni, higoro he nu.

 Nakanaka monoomohi tuduke rare te, sute si ihewi mo kohisiu, turedure nare ba, kano ohom-katami no kin wo kaki-narasu. Wori no, imiziu sinobi gatakere ba, hito hanare taru kata ni utitoke te sukosi hiku ni, matukaze hasitanaku hibiki ahi tari. Amagimi, mono-kanasige nite yorihusi tamahe ru ni, okiagari te,

 "Mi wo kahe te hitori kahere ru yamazato ni
 Kiki si ni ni taru matukaze zo huku
"

 Ohom-kata,

 "Hurusato ni mi si yo no tomo wo kohi wabi te
 saheduru koto wo tare ka waku ram
"

 [2-2 Genji takes his leave of Murasaki to visit Akashi in Ohoi-villa]

 Kayau ni mono-hakanaku te akasi kurasu ni, Otodo, nakanaka sidukokoro naku obosa rure ba, hitome wo mo e habakari ahe tamaha de, watari tamahu wo, Womnagimi ha, kaku nam to tasika ni sirase tatematuri tamaha zari keru wo, rei no, kiki mo ya ahase tamahu tote, seusoko kikoye tamahu.

 "Katura ni miru beki koto haberu wo, isaya, kokoro ni mo ara de hodo he ni keri. Toburaha m to ihi si hito sahe, kano watari tikaku ki wi te, matu nare ba, kokorogurusiku te nam. Sagano no midau ni mo, kazari naki Hotoke no ohom-toburahi su bekere ba, hutuka, mika ha haberi na m."

 to kikoye tamahu.

 "Katuranowin to ihu tokoro, nihaka ni tukura se tamahu to kiku ha, soko ni suwe tamahe ru ni ya?" to obosu ni, kokorodukinakere ba, "Ono no ye sahe aratame tamaha m hodo ya, matidoho ni." to, kokoroyuka nu mikesiki nari.
 "Rei no, kurabe kurusiki mikokoro, inisihe no arisama, nagori nasi to, yohito ihu naru mono wo.", naniyakaya to mikokoro tori tamahu hodo ni, hi take nu.

 [2-3 Genji visits to meet again Akashi and spends his time with her all night]

 Sinobiyaka ni, gozen utoki ha maze de, mikokorodukahi si te watari tamahi nu. Tasokaredoki ni ohasi tuki tari. Kari no ohom-zo ni yature tamahe ri si dani yo ni sira nu kokoti se si wo, masite, saru mikokoro si te hiki-tukurohi tamahe ru ohom-nahosi sugata, yo ni naku namamekasiu mabayuki kokoti sure ba, omohi musube ru kokoro no yami mo haruru yau nari.

 Medurasiu, ahare ni te, Wakagmi wo mi tamahu mo, ikaga asaku obosa re m? Ima made hedate keru tosituki dani, asamasiku kuyasiki made omohosu.
 "Ohotonobara no Kimi wo utukusige nari to, yohito mote-sawagu ha, naho tokiyo ni yore ba, hito no minasu nari keri. Kaku koso ha, sugure taru hito no yamaguti ha sirukari kere."
 to, uti-wemi taru kaho no nanigokoro naki ga, aigyauduki, nihohi taru wo, imiziu rautasi to obosu.

 Menoto no, kudari si hodo ha otorohe tari si katati, nebi masari te, tukigoro no ohom-monogatari nado, nare kikoyuru wo, ahare ni, saru sihoya no katahara ni sugusi tu ram koto wo, obosi notamahu.

 "Koko ni mo, ito sato hanare te, watara m koto mo kataki wo, naho, kano ho'i aru tokoro ni uturohi tamahe."
 to notamahe do,
 "Ito uhiuhisiki, hodo sugusi te."
 to kikoyuru mo, kotowari nari. Yo hitoyo, yorodu ni tigiri katarahi, akasi tamahu.

 [2-4 Genji makes himself at home in Ohoi-villa]

 Tukurohu beki tokoro, tokoro no adukari, ima kuhahe taru keisi nado ni ohose raru. Katuranowin ni watari tamahu besi to ari kere ba, tikaki misau no hitobito, mawiri atumari tari keru mo, mina tadune mawiri tari. Sensai-domo no wore husi taru nado, tukuroha se tamahu.

 "Kokokasiko no tateisi-domo mo mina marobi use taru wo, nasake ari te si nasa ba, wokasikari nu beki tokoro kana! Kakaru tokoro wo wazato tukurohu mo, ainaki waza nari. Satemo sugusi hate ne ba, tatu toki monouku, kokoro tomaru, kurusikari ki."

 nado, kisikata no koto mo notamahi ide te, nakimi warahimi, utitoke notamahe ru, ito medetasi.
 Amagimi, nozoki te mi tatematuru ni, oyi mo wasure, monoomohi mo haruru kokoti si te uti-wemi nu.

 Himgasi no watadono no sita yori iduru midu no kokorobahe, tukurohase tamahu tote, ito namamekasiki utikisugata utitoke tamahe ru wo, ito medetau uresi to mi tatematuru ni, aka no gu nado no aru wo mi tamahu ni, obosiide te,

 "Amagimi ha, konata ni ka? Ito sidokenaki sugata nari keri ya!"
 tote, ohom-nahosi mesiide te, tatematuru. Kityau no moto ni yori tamahi te,

 "Tumi karoku ohosi tate tamahe ru, hito no yuwe ha, ohom-okonahi no hodo ahare ni koso, omohinasi kikoyure. Ito itaku omohi sumasi tamahe ri si ohom-sumika wo sute te, ukiyo ni kaheri tamahe ru kokorozasi, asakara zu. Mata kasiko ni ha, ikani tomari te, omohiokose tamahu ram to, samazama ni nam."

 to, ito natukasiu notamahu.

 "Sute haberi si yo wo, imasara ni tati-kaheri, omohi tamahe midaruru wo, osihakara se tamahi kere ba, inoti nagasa no sirusi mo, omohi tamahe sira re nuru." to, uti-naki te, "Araisokage ni, kokorogurusiu omohi kikoye sase haberi si hutaba no matu mo, ima ha tanomosiki ohom-ohisaki to, ihahi kikoye sasuru wo, asaki nezasi yuwe ya, ikaga to, katagata kokoro tukusa re haberu."

 nado kikoyuru kehahi, yosinakara ne ba, mukasimonogatari ni, Miko no sumi tamahi keru arisama nado, katara se tamahu ni, tukuroha re taru midu no otonahi, kakotogamasiu kikoyu.

 "Sumi nare si hito ha kaheri te tadore domo
 simidu ha yado no aruzigaho naru
"

 Wazato ha naku te, ihi ketu sama, miyabika ni yosi, to kiki tamahu.

 "Isarawi ha hayaku no koto mo wasure zi wo
 moto no aruzi ya omogahari se ru

 Ahare!"

 to, uti-nagame te, tati tamahu sugata, nihohi, yo ni sira zu, to nomi omohi kikoyu.

 [2-5 Genji geoes to his temple in Saga and comebacks to Ohoi-villa at night]

 Mi-tera ni watari tamau te, tukigoto no zihusi, zihugo, tugomori no hi okonaha ru beki Hugenkau, Amida, Saka no nenbutu no sammai wo ba saru mono nite, matamata kuhahe okonaha se tamahu beki koto nado, sadame oka se tamahu. Dau no kazari, Hotoke no ohom-gu nado, megurasi ohose raru. Tuki no akaki ni kaheri tamahu.

 Arisi yo no koto, obosiide raruru, wori sugusa zu, kano kin no ohom-koto sasiide tari. Sokohakatonaku mono ahare naru ni, e sinobi tamaha de, kaki-narasi tamahu. Mada sirabe mo kahara zu, hikikahesi, sono wori ima no kokoti si tamahu.

 "Tigiri si ni kahara nu koto no sirabe nite
 taye nu kokoro no hodo ha siri ki ya
"

 Womna,

 "Kahara zi to tigiri si koto wo tanomi nite
 matu no hibiki ni ne wo sohe si kana
"

 to kikoye kahasi taru mo, nigenakara nu koso ha, mi ni amari taru arisama na' mere. Koyonau nebimasari ni keru katati, kehahi, e omohosi sutu maziu, Wakagimi, hata, tuki mo se zu mabora re tamahu.

 "Ikani se masi? Kakurohe taru sama nite ohiide m ga, kokorogurusiu kutiwosiki wo, Nideunowin ni watasi te, kokoro no yuku kagiri motenasa ba, noti no oboye mo tumi manukare na m kasi."

 to omohose do, mata, omoha m koto itohosiku te, e uti-ide tamaha de, namidagumi te mi tamahu. Wosanaki kokoti ni, sukosi hadirahi tari si ga, yauyau utitoke te, mono ihi warahi nado si te, muture tamahu wo, miru mama ni, nihohi masari te utukusi. Idaki te ohasuru sama, miru kahi ari te, sukuse koyonasi to miye tari.

 

3 Tale of Akashi Banquet at Katsura-villa

 [3-1 Genji goes to his Katura-villa from Ohoi-villa]

 Mata no hi ha kyau he kahera se tamahu bekere ba, sukosi ohotonogomori sugusi te, yagate kore yori ide tamahu beki wo, Katuranowin ni hitobito ohoku mawiri tudohi te, koko ni mo tenzyaubito amata mawiri tari. Ohom-sauzoku nado si tamahi te,

 "Ito hasitanaki waza kana! Kaku mi arahasa ru beki kuma ni mo ara nu wo."

 tote, sawagasiki ni hika re te ide tamahu. Kokorogurusikere ba, sarigenaku, magirahasi te tati-tomari tamahe ru toguti ni, menoto, Wakagimi idaki te sasi-ide tari. Ahare naru mi-kesiki ni, kaki-nade tamahi te,
 "Mi de ha, ito kurusikari nu beki koso, ito utituke nare. Ikaga su beki? Ito sato tohosi ya!"

 to notamahe ba,

 "Haruka ni omohi tamahe taye tari turu tosigoro yori mo, ima kara no ohom-motenasi no, obotukanau habera m ha, kokorodukusi ni."

 nado, kikoyu. Wakagimi, te wo sasi-ide te, tati tamahe ru wo sitahi tamahe ba, tui-wi tamahi te,

 "Ayasiu, monoomohi taye nu mi ni koso ari kere. Sibasi nite mo kurusi ya! Idura? Nado, morotomoni ide te ha, wosimi tamaha nu? Saraba koso, hitogokoti mo seme."

 to notamahe ba, uti-warahi te, Womnagimi ni "Kaku nam" to kikoyu.

 Nakanaka mono omohi midare te husi tare ba, tomi ni simo ugoka re zu. Amari zyauzu mekasi to obosi tari. Hitobito mo kataharaitagare ba, sibusibu ni wizari ide te, kityau ni hata kakure taru kataharame, imiziu namamei te yosi ari, tawoyagi taru kehahi, Miko-tati to iha m ni mo tari nu besi.

 Katabira hiki-yari te, komayaka ni katarahi tamahu tote, tobakari kaherimi tamahe ru ni, sakoso sidume ture, miokuri kikoyu.

 Ihamkatanaki sakari no ohom-katati nari. Itau sobiyagi tamahe ri si ga, sukosi nari ahu hodo ni nari tamahi ni keru ohom-sugata nado, "Kakute koso monomonosikari kere." to, ohom-sasinuki no suso made, namamekasiu aigyau no kobore iduru zo, anagati naru minasi naru beki.

 Kano, toke tari si Kuraudo mo, kaheri nari ni keri. Yugehinozyou nite, kotosi kauburi e te keri. Mukasi ni aratame, kokotiyoge nite, mihakasi tori ni yori ki tari. Hitokage wo mituke te,

 "Kisikata no mono wasure si habera ne do, kasikokere ba, e koso. Urakaze oboye haberi turu akatuki no nezame ni mo, odorokasi kikoye sasu beki yosuga dani naku te."

 to, kesikibamu wo,

 "Yahetatu yama ha, sarani simagakure ni mo otora zari keru wo, matu mo mukasi no to, tadorare turu ni, wasure nu hito mo monosi tamahi keru ni, tanomosi."

 nado ihu.
 "Koyonasi ya! Ware mo omohi naki ni simo ara zari si wo."
 nado, asamasiu oboyure do,
 "Ima, kotosara ni."
 to, uti-kezayagi te, mawiri nu.

 [3-2 Genji gives a banquet at his Katsura-villa]

 Ito yosohosiku sasi-ayumi tamahu hodo, kasikamasiu ohiharahi te, ohom-kuruma no siri ni, Tou-no-Tyuuzyau, Hyauwe-no-Kami nose tamahu.

 "Ito karugarusiki kakurega, miarahasa re nuru koso, netau."

 to, itau karagari tamahu.

 "Yobe no tuki ni, kutiwosiu ohom-tomo ni okure haberi ni keru to omohi tamahe rare sika ba, kesa, kiri wo wake te mawiri haberi turu. Yama no nisiki ha, madasiu haberi keri. Nobe no iro koso, sakari ni haberi kere. Nanigasi-no-Asom no, kotaka ni kakadurahi te, tatiokure haberi nuru, ikaga nari nu ram?"

 nado ihu.

 "Kehu ha, naho Katuradono ni." tote, sonata zama ni ohasimasi nu. Nihakanaru ohom-aruzi to sawagi te, ukahi-domo mesi taru ni, ama no saheduri obosiide raru.

 No ni tomari nuru kimdati, kotori sirusi bakari hikituke sase taru wogi no yeda nado, tuto ni si te mawire ri. Ohomiki amata tabi zunnagare te, kaha no watari ayahuge nare ba, wehi ni magire te ohasimasi kurasi tu.

 [3-3 A messenger of Mikado comes to Katsura-villa]

 Onoono ze'ku nado tukuri watasi te, tuki hanayaka ni sasiiduru hodo ni, ohomi-asobi hazimari te, ito imamekasi.
 Hikimono, biha, wagon bakari, hue-domo zyauzu no kagiri si te, wori ni ahi taru teusi hukitaturu hodo, kahakaze huki ahase te omosiroki ni, tuki takaku sasiagari, yorodu no koto sume ru yo no yaya hukuru hodo ni, Tenzyaubito, yotari, itutari bakari ture te mawire ri.
 Uhe ni saburahi keru wo, ohom-asobi ari keru tuide ni,

 "Kehu ha, muyika no ohom-monoimi aku hi nite, kanarazu mawiri tamahu beki wo, ika nare ba?"

 to ohose rare kere ba, koko ni, kau tomara se tamahi ni keru yosi kikosimesi te, ohom-seusoko aru nari keri. Ohom-tukahi ha, Kuraudo-no-Ben nari keri.

 "Tuki no sumu kaha no woti naru sato nare ba
 katura no kage ha nodokekaru ram

 Urayamasiu."

 to ari. Kasikomari kikoye sase tamahu.

 Uhe no ohom-asobi yori mo, naho tokorokara no, sugosa sohe taru mono no ne wo mede te, mata wehi kuhahari nu. Koko ni ha mauke no mono mo saburaha zari kere ba, Ohowi ni,
 "Wazato nara nu mauke no mono ya?"
 to, ihi tukahasi tari. Toriahe taru ni sitagahi te mawira se tari. Kinubitu huta kake nite aru wo, ohom-tukahi no Ben ha toku kaheri mawire ba, womna no sauzoku kaduke tamahu.

 "Hisakata no hikari ni tikaki na nomi si te
 asayuhu kiri mo hare nu yamazato
"

 Gyaugau mati kikoye tamahu kokorobahe naru besi. "Naka ni ohi taru" to, uti-zunzi tamahu tuide ni, kano Ahadisima wo obosiide te, Mitune ga "Tokorokara ka" to obomeki kem koto nado, notamahi ide taru ni, mono ahare naru wehinaki-domo aru besi.

 "Meguri ki te te ni toru bakari sayakeki ya
 Ahadi no sima no aha to mi si tuki
"

 Tou-no-Tyuuzyau,

 "Ukigumo ni sibasi magahi si tukikage no
 sumi haturu yo zo nodokekaru beki
"

 Sa-Daiben, sukosi otonabi te, ko-Win no ohom-toki ni mo, mutumasiu tukaumaturi nare si hito nari keri.

 "Kumo no uhe no sumika wo sute te yoha no tuki
 idure no tani ni kage kakusi kem
"

 Kokorogokoro ni amata a' mere do, urusaku te nam.

 Kedikau uti-sidumari taru ohom-monogatari, sukosi uti-midare te, titose mo mi kika mahosiki ohom-arisama nare ba, wono no ye mo kuti nu bekere do, kehu sahe ha tote, isogi kaheri tamahu.

 Mono-domo sinazina ni kaduke te, kiri no tayema ni tatimaziri taru mo, sensai no hana ni miye magahi taru iroahi nado, koto ni medetasi. Konowedukasa no nadakaki toneri, mono no husi-domo nado saburahu ni, sauzausikere ba, Sono koma nado midare asobi te, nugi kake tamahu iroiro, aki no nisiki wo kaze no huki ohohu ka to miyu.

 Nonosiri te kahera se tamahu hibiki, Ohowi ni ha mono hedate te kiki te, nagori sabisiu nagame tamahu. "Ohom-seusoko wo dani se de." to, Otodo mo mi-kokoro ni kakare ri.

 

4 Tale of Murasaki Jealousy and love for baby

 [4-1 Genji comebacks to his Nijo-residence]

 Tono ni ohasi te, tobakari uti-yasumi tamahu. Yamazato no ohom-monogatari nado kikoye tamahu.

 "Itoma kikoye si hodo sugi ture ba, ito kurusiu koso. Kono sukimono-domo no tadune ki te, ito itau sihi todome si ni, hikasare te. Kesa ha, ito nayamasi."

 tote, ohotonogomore ri. Rei no, kokorotoke zu miye tamahe do, misira nu yau nite,

 "Nazurahi nara nu hodo wo, obosi kuraburu mo, waruki waza na' meri. Ware ha ware to omohinasi tamahe."

 to, wosihe kikoye tamahu.
 Kure kakaru hodo ni, Uti he mawiri tamahu ni, hiki-sobame te isogi kaki tamahu ha, kasiko he na' meri. Sobame komayaka ni miyu. Uti-sasameki te tukahasu wo, gotati nado, nikumi kikoyu.

 [4-2 Genji talks Murasaki to adopt Akashi's daughter]

 Sono yo ha, Uti ni mo saburahi tamahu bekere do, toke zari turu mi-kesiki tori ni, yo huke nure do, makade tamahi nu. Arituru ohom-kaheri mote mawire ri. E hiki-kakusi tamaha de, goranzu. Koto ni nikukaru beki husi mo miye ne ba,

 "Kore, yari kakusi tamahe. Mutukasi ya! Kakaru mono no tira m mo, ima ha tukinaki hodo ni nari ni keri."

 tote, ohom-kehusoku ni yoriwi tamahi te, mi-kokoro no uti ni ha, ito ahare ni kohisiu obosiyara rure ba, hi wo uti-nagame te, koto ni mono mo notamaha zu. Humi ha hirogori nagara are do, Womnagimi, mi tamaha nu yau naru wo,

 "Semete, mi kakusi tamahu ohom-maziri koso, wadurahasikere."

 tote, uti-wemi tamahe ru ohom-aigyau, tokoroseki made kobore nu besi.
 Sasiyori tamahi te,

 "Makoto ha, rautage naru mono wo mi sika ba, tigiri asaku mo miye nu wo, saritote, monomekasa m hodo mo habakari ohokaru ni, omohi nam wadurahi nuru. Onazi kokoro ni omohi megurasi te, mi-kokoro ni omohi sadame tamahe. Ikaga su beki? Koko nite hagukumi tamahi te m ya? Hiru-no-ko ga yohahi ni mo nari ni keru wo, tumi naki sama naru mo omohi sute gatau koso. Ihakenage naru simotukata mo, magirahasa m nado omohu wo, mezamasi to obosa zu ha, hiki-yuhi tamahe kasi."

 to kikoye tamahu.

 "Omoha zu ni nomi torinasi tamahu mi-kokoro no hedate wo, semete misira zu, uranaku yaha tote koso. Ihakenakara m mi-kokoro ni ha, ito you kanahi nu beku nam. Ikani utukusiki hodo ni?"

 tote, sukosi uti-wemi tamhi nu. Tigo wo warinau rautaki mono ni si tamahu mi-kokoro nare ba, "E te, idaki kasiduka baya." to obosu.

 "Ikani se masi? Mukahe ya se masi?" to obosi midaru. Watari tamahu koto ito katasi. Sagano no midau no nenbutu nado mati ide te, tuki ni hutatabi bakari no ohom-tigiri na' meri. Tosi no watari ni ha, tati-masari nu beka' meru wo, oyobinaki koto to omohe domo, naho ikaga mono-omohasikara nu.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note