First updated 8/26/2002(ver.1-3)
Last updated 10/31/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

ASAGAHO


Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from September in late fall to winter at the age of 32

1 Tale of Asagao Love with a past girlfriend

 1. Genji visits to Sikibukyo's residence at September---Saiwin ha, ohom-buku nite ori-wi tamahi ni ki kasi
 2. Genji talks with Asagao---Anata no o-mahe wo mi-yari tamahe ba
 3. They compose and exchange waka after comeback to his home---Kokoro-yamasiku te tati-ide tamahi nuru ha
 4. Genji loves Asagao forever---Himgasi-no-tai ni hanare ohasi te, Senzi wo mukahe tutu
2 Tale of Asagao Everlasting amorous love
 1. On the way to Asagao's---Yuhu-tu-kata, kamwaza nado mo tomari te sau-zausiki ni
 2. Get in to the gate of her residence---Miya ni ha, kita-omote no hito sigeki kata naru mi-kado ha
 3. Happen to meet Gen'nonaisi, old amorous lady ---Miya no ohom-kata ni, rei no, ohom-monogatari kikoye tamahu ni
 4. Genji and Asagao compose and exchange waka---Nisi-omote ni ha mi-kausi mawiri tare do, itohi kikoye gaho nara m mo
 5. Asagao refuses Genji's love---Ihukahinaku te, ito mameyaka ni wen-zi kikoye te
3 Tale of Murasaki Lonely mind in the snow night of winter
 1. Murasaki's jealousy to Asagao---Otodo ha, anagati ni obosi-ira ruru ni simo ara ne do
 2. Making snowman in the night---Yuki no itau huri-tumori taru uhe ni
 3. Genji talks his old girlfriends to Murasaki---"Hitotose, Tyuuguu no o-mahe ni yuki no yama tukura re tari si
 4. Fujitsubo appears in Genji's dreaming---Tuki iyo-iyo sumi te, siduka ni omosirosi
 5. Genji holds a memorial service for the late Fujitsubo---Naka-naka akazu, kanasi to obosu ni, toku oki tamahi te

 

1 Tale of Asagao Love with a past girlfriend

 [1-1 Genji visits to Sikibukyo's residence at September]

 Saiwin ha, ohom-buku nite oriwi tamahi ni ki kasi. Otodo, rei no, obosi some turu koto, taye nu ohom-kuse nite, ohom-toburahi nado ito sigeu kikoye tamahu. Miya, wadurahasikari si koto wo obose ba, ohom-kaheri mo utitoke te kikoye tamaha zu. Ito kutiwosi to obosi wataru.

 Nagatuki ni nari te, Momozononomiya ni watari tamahi nuru wo kiki te, Womna-Go-no-Miya no soko ni ohasure ba, sonata no ohom-toburahi ni kotoduke te maude tamahu. Ko-Win no, kono Miko-tati wo ba, kokoro koto ni yamgotonaku omohi kikoye tamahe ri sika ba, ima mo sitasiku tugitugi ni kikoye kahasi tamahu meri. Onazi Sinden no nisi himgasi ni zo sumi tamahi keru. Hodo mo naku are ni keru kokoti si te, ahare ni kehahi simeyaka nari.

 Miya, taimen si tamahi te, ohom-monogatari kikoye tamahu. Ito hurumeki taru ohom-kehahi, sihabuki gati ni ohasu. Konokami ni ohasure do, ko-Ohotono no Miya ha, aramahosiku huri gataki ohom-arisama naru wo, mote-hanare, kowe hututuka ni, kotigotisiku oboye tamahe ru mo, saru kata nari.

 "Win-no-Uhe, kakure tamahi te noti, yorodu kokorobosoku oboye haberi turu ni, tosi no tumoru mama ni, ito namida gati nite sugusi haberu wo, kono Miya sahe kaku uti-sute tamahe re ba, iyoiyo arukanakika ni, tomari haberu wo, kaku tatiyori toha se tamahu ni nam, monowasure si nu beku haberu."

 to kikoye tamahu.
 "Kasikoku mo huri tamahe ru kana!" to omohe do, uti-kasikomari te,

 "Win kakure tamahi te noti ha, samazama ni tuke te, onazi yo no yau ni mo habera zu, oboye nu tumi ni atari haberi te, sira nu yo ni madohi haberi si wo, tamatama, ohoyake ni kazumahe rare tatematuri te ha, mata tori-midari itoma naku nado si te, tosigoro mo, mawiri te inisihe no ohom-monogatari wo dani kikoye uketamahara nu wo, ibuseku omohi tamahe watari tutu nam."

 nado kikoye tamahu wo,

 "Ito mo ito mo asamasiku, idukata ni tuke te mo sadame naki yo wo, onazi sama nite mi tamahe sugusu inoti nagasa no uramesiki koto ohoku habere do, kaku te, yo ni tatikaheri tamahe ru ohom-yorokobi ni nam, arisi tosigoro wo mi tatematuri sasi te masika ba, kutiwosikara masi to oboye haberi."

 to, uti-wananaki tamahi te,

 "Ito kiyora ni nebi masari tamahi ni keru kana! Waraha ni monosi tamahe ri si wo mi tatematuri some si toki, yo ni kakaru hikari no ide ohasi taru koto to odoroka re haberi si wo, tokidoki mi tatematuru goto ni, yuyusiku oboye haberi te nam. Uti-no-Uhe nam, ito yoku ni tatematura se tamahe ri to, hitobito kikoyuru wo, saritomo, otori tamahe ra m to koso, osihakari habere."

 to, naganaga to kikoye tamahe ba,
 "Kotoni kaku sasimukahi te hito no home nu waza kana!" to, wokasiku obosu.

 "Yamagatu ni nari te, itau omohi-kuduhore haberi si tosigoro no noti, koyonaku otorohe nite haberu mono wo! Uti no ohom-katati ha, inisihe no yo ni mo narabu hito naku ya to koso, arigataku mi tatematuri habere. Ayasiki ohom-osihakari ni nam."

 to kikoye tamahu.

 "Tokidoki mi tatematura ba, itodosiki inoti ya nobi habera m. Kehu ha oyi mo wasure, ukiyo no nageki mina sari nuru kokoti nam."

 tote mo, mata nai tamahu.

 "Sam-no-Miya urayamasiku, sarubeki ohom-yukari sohi te, sitasiku mi tatematuri tamahu wo, urayami haberu. Kono use tamahi nuru mo, sayau ni koso kuyi tamahu woriwori ari sika."

 to notamahu ni zo, sukosi mimi tomari tamahu.

 "Samo, saburahi nare na masika ba, ima ni omohu sama ni habera masi. Mina sasi-hanata se tamahi te."

 to, uramesige ni kesikibami kikoye tamahu.

 [1-2 Genji talks with Asagao]

 Anata no omahe wo miyari tamahe ba, karegare naru sensai no kokorobahe mo kotoni miwatasa re te, nodoyaka ni nagame tamahu ram ohom-arisama, katati mo, ito yukasiku ahare ni te, e nenzi tamaha de,

 "Kaku saburahi taru tuide wo sugusi habera m ha, kokorozasi naki yau naru wo, anata no ohom-toburahi kikoyu bekari keri."

 tote, yagate sunoko yori watari tamahu.
 Kurau nari taru hodo nare do, nibiiro no misu ni, kuroki mikityau no sukikage ahare ni, ohikaze namamekasiku hukitohosi, kehahi aramahosi. Sunoko ha kataharaitakere ba, minami no hisasi ni ire tatematuru.
 Senzi, taimen si te, ohom-seusoko ha kikoyu.

 "Imasara ni, wakawakasiki kokoti suru misu no mahe kana! Kamisabi ni keru tosituki no rau kazohe rare haberu ni, ima ha naige mo yurusa se tamahi te m to zo tanomi haberi keru."

 tote, akazu obosi tari.

 "Ari si yo ha mina yume ni minasi te, ima nam, same te hakanaki ni ya to, omohi tamahe sadame gataku haberu ni, rau nado ha, siduka ni ya to sadame kikoye sasu beu habera m."

 to, kikoye idasi tamahe ri. "Geni koso sadame gataki yo nare!" to, hakanaki koto ni tuke te mo obosi tuduke raru.

 "Hito sire zu Kami no yurusi wo mati si ma ni
 kokora turenaki yo wo sugusu kana

 Ima ha, nani no isame ni ka, kakota se tamaha m to su ram? Nabete, yo ni wadurahasiki koto sahe haberi si noti, samazama ni omohi tamahe atume si kana! Ikade katahasi wo dani."

 to, anagati ni kikoye tamahu, ohom-youi nado mo, mukasi yori mo ima sukosi namamekasiki ke sahe sohi tamahi ni keri. Saruha, ito itau sugusi tamahe do, ohom-kurawi no hodo ni ha aha za' meri.

 "Nabete yo no ahare bakari wo tohu kara ni
 tikahi si koto to Kami ya isame m
"

 to are ba,

 "Ana, kokorou! Sono yo no tumi ha, mina Sinatonokaze ni taguhe te ki."

 to notamahu aigyau mo, koyonasi.

 "Misogi wo, Kami ha, ikaga haberi kem?"

 nado, hakanaki koto wo kikoyuru mo, mameyaka ni ha, ito kataharaitasi. Yoduka nu ohom-arisama ha, tosituki ni sohe te mo, mono-hukaku nomi hikiiri tamahi te, e kikoye tamaha nu wo, mi tatematuri naya' meri.

 "Sukizukisiki yau ni nari nuru wo."

 nado, asahaka nara zu uti-nageki te tati tamahu.

 "Yohahi no tumori ni ha, omonaku koso naru waza nari kere! Yo ni sira nu yature wo, ima zo, to dani kikoye sasu beku yaha, motenasi tamahi keru."

 tote, ide tamahu nagori, tokoroseki made, rei no kikoye ahe ri.

 Ohokata no, sora mo wokasiki hodo ni, konoha no otonahi ni tuke te mo, sugi ni si mononoahare torikahesi tutu, sono woriwori, wokasiku mo ahare ni mo, hukaku miye tamahi si mi-kokorobahe nado mo, omohiide kikoye sasu.

 [1-3 They compose and exchange waka after comeback to his home]

 Kokoroyamasiku te tatiide tamahi nuru ha, masite, nezame gati ni obosi tuduke raru. Toku mikausi mawira se tamahi te, asagiri wo nagame tamahu. Kare taru hana-domo no naka ni, asagaho no korekare ni hahi matuhare te, aru ka naki ka ni saki te, nihohi mo koto ni kahare ru wo, wora se tamahi te tatemature tamahu.

 "Kezayaka nari si ohom-motenasi ni, hitowaroki kokoti si haberi te, usirode mo itodo ikaga goranzi kem to, netaku. Saredo,

 Mi si wori no tuyu wasura re nu asagaho no
 hana no sakari ha sugi ya si nu ram

 Tosigoro no tumori mo, ahare to bakari ha, saritomo, obosi siru ram ya to nam, katuha."

 nado kikoye tamahe ri. Otonabi taru ohom-humi no kokorobahe ni, "Obotukanakara m mo, misira nu yau ni ya?" to obosi, hitobito mo ohom-suzuri tori-makanahi te, kikoyure ba,

 "Aki hate te kiri no magaki ni musubohore
 aru ka naki ka ni uturu asagaho

 Nitukahasiki ohom-yosohe ni tuke te mo, tuyukeku."

 to nomi aru ha, nani no wokasiki husi mo naki wo, ikanaru ni ka, oki gataku goranzu meri. Awonibi no kami no, nayobika naru sumi tuki ha simo, wokasiku miyu meri. Hito no ohom-hodo, kakizama nado ni tukuroha re tutu, sono wori ha tumi naki koto mo, tukidukisiku manebi nasu ni ha, hohoyugamu koto mo a' mere ba koso, sakasira ni kaki magirahasi tutu, obotukanaki koto mo ohokari.

 Tatikaheri, imasara ni wakawakasiki ohom-humigaki nado mo, nigenaki koto, to obose domo, naho kaku mukasi yori mote-hanare nu mi-kesiki nagara, kutiwosiku te sugi nuru wo omohi tutu, e yamu maziku te obosa rure ba, saragaheri te, mameyaka ni kikoye tamahu.

 [1-4 Genji loves Asagao forever]

 Himgasinotai ni hanare ohasi te, Senzi wo mukahe tutu katarahi tamahu. Saburahu hitobito no, sasimo ara nu kiha no koto wo dani, nabiki yasu naru nado ha, ayamati mo si tu beku, mede kikoyure do, Miya ha, sonokami dani koyonaku obosi hanare tari si wo, ima ha, masite, tare mo omohi nakaru beki ohom-yohahi, oboye nite, "Hakanaki ki kusa ni tuke taru ohom-kaheri nado no, wori sugusa nu mo, karugarusiku ya, torinasa ru ram?" nado, hito no monoihi wo habakari tamahi tutu, utitoke tamahu beki mi-kesiki mo nakere ba, huri gataku onazi sama naru mi-kokorobahe wo, yo no hito ni kahari, medurasiku mo netaku mo omohi kikoye tamahu.

 Yononaka ni mori kikoye te,

 "Zen-Saiwin wo, nemgoro ni kikoye tamahe ba nam, Womna-Go-no-Miya nado mo yorosiku obosi ta' nari. Nigenakara nu ohom-ahahi nara m."

 nado ihi keru wo, Tai-no-Uhe ha tutahe kiki tamahi te, sibasi ha,
 "Saritomo, sayau nara m koto mo ara ba, hedate te ha obosi tara zi."
 to obosi kere do, utituke ni me todome kikoye tamahu ni, mi-kesiki nado mo, rei nara zu akugare taru mo kokorouku,

 "Mamemamesiku obosi naru ram koto wo, turenaku tahabure ni ihinasi tamahi kem yo to, onazi sudi ni ha monosi tamahe do, oboye koto ni, mukasi yori yamgotonaku kikoye tamahu wo, mi-kokoro nado uturi naba, hasitanaku mo a' bei kana! Tosigoro no ohom-motenasi nado ha, tatinarabu kata naku, sasuga ni narahi te, hito ni osiketa re m koto."
 nado, hito sire zu obosi nageka ru.

 "Kaki-taye nagori naki sama ni ha motenasi tamaha zu to mo, ito mono-hakanaki sama nite minare tamahe ru tosigoro no mutubi, anadurahasiki kata ni koso ha ara me."
 nado, samazama ni omohi midare tamahu ni, yorosiki koto koso, uti-wenzi nado nikukara zu kikoye tamahe, mameyaka ni turasi to obose ba, iro ni mo idasi tamaha zu.

 Hasi tikau nagame gati ni, utizumi sigeku nari, yaku to ha ohom-humi wo kaki tamahe ba,
 "Geni, hito no kotoba munasikaru maziki na' meri. Kesiki wo dani kasume tamahe kasi."
 to, utomasiku nomi omohi kikoye tamahu.

 

2 Tale of Asagao Everlasting amorous love

 [2-1 On the way to Asagao's]

 Yuhutukata, kamwaza nado mo tomari te sauzausiki ni, turedure to obosi amari te, Go-no-Miya ni rei no tikaduki mawiri tamahu. Yuki uti-tiri te en naru tasokare doki ni, natukasiki hodo ni nare taru ohom-zo-domo wo, iyoiyo takisime tamahi te, kokoro koto ni kesauzi kurasi tamahe re ba, itodo kokoroyowakara m hito ha ikaga to miye tari. Sasuga ni, makari mausi hata, kikoye tamahu.

 "Womna-Go-no-Miya no nayamasiku si tamahu naru wo, toburahi kikoye ni nam."

 tote, tui-wi tamahe re do, mi mo yari tamaha zu, Wakagimi wo moteasobi, magirahasi ohasuru sobame no, tada nara nu wo,

 "Ayasiku, mi-kesiki no kahare ru beki koro kana! Tumi mo nasi ya! Sihoyakigoromo no amari me nare, midate naku obosa ruru ni ya tote, todaye oku wo, mata ikaga?"

 nado kikoye tamahe ba,

 "Nare yuku koso, geni, uki koto ohokari kere."
 to bakari nite, uti-somuki te husi tamahe ru ha, misute te ide tamahu miti, monoukere do, Miya ni ohom-seusoko kikoye tamahi te kere ba, ide tamahi nu.

 "Kakari keru koto mo ari keru yo wo, uranaku te sugusi keru yo!"
 to omohi tuduke te, husi tamahe ri. Nibi taru ohom-zo-domo nare do, iroahi kasanari, konomasiku nakanaka miye te, yuki no hikari ni imiziku en naru ohom-sugata wo miidasi te,
 "Makoto ni kare masari tamaha ba."
 to, sinobi ahe zu obosa ru.

 Gozen nado sinobiyaka naru kagiri si te,

 "Uti yori hoka no ariki ha, monouki hodo ni nari ni keri ya! Momozono-no-Miya no kokorobosoki sama nite monosi tamahu mo, Sikibukyau-no-Miya ni tosigoro ha yuduri kikoye turu wo, ima ha tanomu nado obosi notamahu mo, kotowari ni, itohosikere ba."

 nado, hitobito ni mo notamahi nase do,

 "Ideya! Ohom-sukigokoro no huri gataki zo, atara ohom-kizu na' meru."
 "Karugarusiki koto mo ideki na m."
 nado, tubuyaki ahe ri.

 [2-2 Get in to the gate of her residence]

 Miya ni ha, kitaomote no hito sigeki kata naru mi-kado ha, iri tamaha m mo karogarosikere ba, nisi naru ga kotokotosiki wo, hto ire sase tamahi te, Miya-no-ohom-kata ni ohom-seusoko are ba, "Kehu simo watari tamaha zi." to obosi keru wo, odoroki te ake sase tamahu.
 Mi-kadomori, samuge naru kehahi, ususuki ideki te, tomi ni mo e ake yara zu. Kore yori hoka no wonoko hata naki naru besi. Gohogoho to hiki te,

 "Zyo no ito itaku sabi ni kere ba, aka zu."

 to urehuru wo, ahare to kikosimesu.

 "Kinohu kehu to obosu hodo ni, mi-tose no anata ni mo nari ni keru yo kana! Kakaru wo mi tutu, karisome no yadori wo e omohi sute zu, ki kusa no iro ni mo kokoro wo utusu yo!" to, obosi sira ruru. Kutizusabi ni,

 "Itu no ma ni yomogi ga moto to musubohore
 yuki huru sato to are si kakine zo
"

 Yaya hisasiu, hikosirahi ake te, iri tamahu.

 [2-3 Happen to meet Gen'nonaisi, old amorous lady]

 Miya-no-ohom-kata ni, rei no, ohom-monogatari kikoye tamahu ni, hurukoto-domo no sokohakatonaki uti-hazime, kikoye tukusi tamahe do, ohom-mimi mo odoroka zu, nebutaki ni, Miya mo akubi uti-si tamahi te,

 "Yohimadohi wo si habere ba, mono mo e kikoye yara zu."

 to notamahu hodo mo naku, ibiki to ka, kiki sira nu oto sure ba, yorokobi nagara tatiide tamaha m to suru ni, mata ito hurumekasiki sihabuki uti-si te, mawiri taru hito ari.

 "Kasikokere do, kikosimesi tara m to tanomi kikoye sasuru wo, yo ni aru mono to mo kazumahe sase tamaha nu ni nam. Win-no-Uhe ha, obaotodo to waraha se tamahi si."

 nado, nanori iduru ni zo, obosi iduru.

 Gen-no-Naisinosuke to ihi si hito ha, ama ni nari te, kono Miya no ohom-desi nite nam okonahu to kiki sika do, ima made ara m to mo tadune siri tamaha zari turu wo, asamasiu nari nu.

 "Sono yo no koto ha, mina mukasigatari ni nari yuku wo, haruka ni omohiiduru mo, kokorobosoki ni, uresiki ohom-kowe kana! Oya nasi ni huse ru tabibito to, hagukumi tamahe kasi."

 tote, yoriwi tamahe ru ohom-kehahi ni, itodo mukasi omohiide tutu, huri gataku namamekasiki sama ni motenasi te, itau sugemi ni taru kutituki, omohi yara ruru kowadukahi no, sasuga ni sitatuki nite, uti-sare m to ha naho omohe ri.

 "Ihi ko si hodo ni." nado kikoye kakaru, mabayusa yo! "Ima simo ki taru oyi no yau ni." nado, hohowema re tamahu monokara, hikikahe kore mo ahare nari.

 "Kono sakari ni idomi tamahi si nyougo, kaui, aru ha hitasura nakunari tamahi, aru ha kahinaku te, hakanaki yo ni sasurahe tamahu mo a' beka' meri. Nihudau-no-Miya nado no ohom-yohahi yo! Asamasi to nomi obosa ruru yo ni, tosi no hodo mi no nokori sukunagesa ni, kokorobahe nado mo, mono hakanaku miye si hito no, iki tomari te, nodoyaka ni okonahi wo mo uti-si te sugusi keru ha, naho subete sadame naki yo nari."
 to obosu ni, mono-ahare naru mi-kesiki wo, kokoro tokimeki ni omohi te, wakayagu.

 "Tosi hure do kono tigiri koso wasura re ne
 oya no oya to ka ihi si hitokoto
"

 to kikoyure ba, utomasiku te,

 "Mi wo kahe te noti mo mati mi yo kono yo nite
 oya wo wasururu tamesi ari ya to

 Tanomosiki tigiri zo ya! Ima nodoka ni zo, kikoye sasu beki."

 tote, tati tamahi nu.

 [2-4 Genji and Asagao compose and exchange waka]

 Nisiomote ni ha mikausi mawiri tare do, itohi kikoye gaho nara m mo ikaga tote, hitoma, hutama ha orosa zu. Tuki sasi-ide te, usuraka ni tumore ru yuki no hikari ahi te, nakanaka ito omosiroki yo no sama nari.
 "Arituru oyiraku no kokorogesau mo, yokara nu mono no yo no tatohi to ka kiki si." to obosi ide rare te, wokasiku nam. Koyohi ha, ito mameyaka ni kikoye tamahi te,

 "Hitokoto, nikusi nado mo, hitodute nara de notamahase m wo, omohi tayuru husi ni mo se m."

 to, oritati te seme kikoye tamahe do,
 "Mukasi, ware mo hito mo wakayaka ni, tumi yurusa re tari si yo ni dani, ko-Miya nado no kokoroyose obosi tari si wo, naho aru maziku hadukasi to omohi kikoye te yami ni si wo, yo no suwe ni, sada sugi, tukinaki hodo nite, hitokowe mo ito mabayukara m."
 to obosi te, sarani ugoki naki mi-kokoro nare ba, "Asamasiu, turasi." to omohi kikoye tamahu.

 Sasuga ni, hasitanaku sasi-hanati te nado ha ara nu hitodute no ohom-kaheri nado zo, kokoroyamasiki ya! Yo mo itau huke yuku ni, kaze no kehahi, hagesiku te, makoto ni ito mono-kokorobosoku oboyure ba, sama yoki hodo, osi-nogohi tamahi te,

 "Turenasa wo mukasi ni kori nu kokoro koso
 hito no turaki ni sohe te turakere

 Kokorodukara no."

 to notamahi susaburu wo,
 "Geni."
 "Kataharaitasi."
 to, hitobito, rei no, kikoyu.

 "Aratamete nanikaha miye m hito no uhe ni
 kakari to kiki si kokorogahari wo
 Mukasi ni kaharu koto ha, naraha zu."

 nado kikoye tamahe ri.

 [2-5 Asagao refuses Genji's love]

 Ihukahinaku te, ito mameyaka ni wenzi kikoye te ide tamahu mo, ito wakawakasiki kokoti si tamahe ba,

 "Ito kaku, yo no tamesi ni mo nari nu beki arisama, morasi tamahu na yo! yume yume. Isaragaha nado mo narenaresi ya!"

 tote, setini uti-sasameki katarahi tamahe do, nanigoto ni ka ara m? Hitobito mo,

 "Ana, katazikena! Anagati ni nasake okure te mo, motenasi kikoye tamahu ram."
 "Karuraka ni ositati te nado ha miye tamaha nu mi-kesiki wo. Kokorogurusiu."

 to ihu.
 Geni, hito no hodo no, wokasiki ni mo, ahare ni mo, obosi sira nu ni ha ara ne do,
 "Mono omohi siru sama ni miye tatematuru tote, osinabete no yo no hito no mede kikoyu ram tura ni ya omohi nasa re m? Katuha, karugarusiki kokoro no hodo mo misiri tamahi nu beku, hadukasige na' meru ohom-arisama wo." to obose ba, "Natukasikara m nasake mo, ito ahinasi. Yoso no ohom-kaheri nado ha, uti-taye de, obotukanakaru maziki hodo ni kikoye tamahi, hitodute no ohom-irahe, hasitanakara de sugusi te m. Tosigoro, sidumi turu tumi usinahu bakari ohom-okonahi wo." to ha obosi tate do, "Nihaka ni kakaru ohom-koto wo simo, mote-hanare gaho ni ara m mo, nakanaka imamekasiki yau ni miye kikoye te, hito no torinasa zi yaha!" to, yo no hito no kuti saganasa wo obosi siri ni sika ba, katu, saburahu hito ni mo utitoke tamaha zu, itau mi-kokorodukahi si tamahi tutu, yauyau ohom-okonahi wo nomi si tamahu.

 Ohom-harakara no Kimdati amata monosi tamahe do, hitotu-ohom-hara nara ne ba, ito utoutosiku, Miya no uti ito kasuka ni nari yuku mama ni, sabakari medetaki hito no, nemgoro ni mi-kokoro wo tukusi kikoye tamahe ba, minahito, kokoro wo yose kikoyuru mo, hitotukokoro to miyu.

 

3 Tale of Murasaki Lonely mind in the snow night of winter

 [3-1 Murasaki's jealousy to Asagao]

 Otodo ha, anagati ni obosi ira ruru ni simo ara ne do, turenaki mi-kesiki no uretaki ni, make te yami na m mo kutiwosiku, geni hata, hito no ohom-arisama, yo no oboye koto ni, aramahosiku, mono wo hukaku obosi siri, yo no hito no, toaru kakaru kedime mo kiki atume tamahi te, mukasi yori mo amata he masari te obosa rure ba, imasara no ohom-adake mo, katuha yo no modoki wo mo obosi nagara,
 "Munasikara m ha, iyoiyo hitowarahe naru besi. Ikani se m?"
 to, mi-kokoro ugoki te, Nideunowin ni yogare kasane tamahu wo, Womnagimi ha, tahabure nikuku nomi obosu. Sinobi tamahe do, ikaga uti koboruru wori mo nakara m.

 "Ayasiku rei nara nu mi-kesiki koso, kokoroe gatakere."

 tote, migusi wo kaki-yari tutu, itohosi to obosi taru sama mo, we ni kaka mahosiki ohom-ahahi nari.

 "Miya use tamahi te noti, Uhe no ito sauzausige ni nomi yo wo obosi taru mo, kokorogurusiu mi tatematuri, Ohokiotodo mo monosi tamaha de, miyuduru hito naki koto sigesa ni nam. Kono hodo no tayema nado wo, mi naraha nu koto ni obosu ram mo, kotowari ni, ahare nare do, ima ha saritomo, kokoro nodoka ni obose. Otonabi tamahi ta' mere do, mada ito omohiyari mo naku, hito no kokoro mo misira nu sama ni monosi tamahu koso, rautakere."

 nado, marogare taru ohom-hitahigami, hiki-tukurohi tamahe do, iyoiyo somuki te mono mo kikoye tamaha zu.

 "Ito itaku wakabi tamahe ru ha, ta ga narahasi kikoye taru zo?"

 tote, "Tune naki yo ni, kaku made kokorooka ruru mo adikina no waza ya!" to, katu ha uti-nagame tamahu.

 "Saiwin ni hakanasi goto kikoyuru ya, mosi obosi higamuru kata aru? Sore ha, ito mote-hanare taru koto zo yo! Onodukara mi tamahi te m. Mukasi yori koyonau kedohoki mi-kokorobahe naru wo, sauzausiki woriwori, tadanara de kikoye nayamasu ni, kasiko mo turedure ni monosi tamahu tokoro nare ba, tamasaka no irahe nado si tamahe do, mamemamesiki sama ni mo ara nu wo, kaku nam aru to simo, urehe kikoyu beki koto ni yaha! Usirometau ha ara zi to wo, omohinahosi tamahe."

 nado, hihitohi nagusame kikoye tamahu.

 [3-2 Making snowman in the night]

 Yuki no itau huri tumori taru uhe ni, ima mo tiri tutu, matu to take to no kedime wokasiu miyuru yuhugure ni, hito no ohom-katati mo hikari masari te miyu.

 "Tokidoki ni tuke te mo, hito no kokoro wo utusu meru hana momidi no sakari yori mo, huyu no yo no sume ru tuki ni, yuki no hikari ahi taru sora koso, ayasiu, iro naki monono, mi ni simi te, konoyo no hoka no koto made omohi nagasa re, omosirosa mo aharesa mo, nokora nu wori nare. Susamaziki tamesi ni ihioki kem hito no kokoro asasa yo!"

 tote, misu makiage sase tamahu.

 Tuki ha kumanaku sasi-ide te, hitotu iro ni miye watasa re taru ni, siwore taru sensai no kage kokorogurusiu, yarimidu mo ito itau musebi te, ike no kohori mo e mo iha zu sugoki ni, warahabe orosi te, yuki marobasi se sase tamahu.

 Wokasige naru sugata, kasiratuki-domo, tuki ni haye te, ohokiyaka ni nare taru ga, samazama no akome midaregi, obi sidokenaki tonowisugata, namamei taru ni, koyonau amare ru kami no suwe, siroki ni ha masite motehayasi taru, ito kezayaka nari.
 Tihisaki ha, warahage te yorokobi hasiru ni, ahugi nado mo otosi te, utitokegaho wokasige nari.
 Ito ohou marobasa ra m to, hukutukegare do, e mo osi ugokasa de wabu meri. Katahe ha, himgasi no tuma nado ni idewi te, kokoromotonage ni warahu.

 [3-3 Genji talks his old girlfriends to Murasaki]

 "Hitotose, Tyuuguu no omahe ni yuki no yama tukura re tari si, yo ni huri taru koto nare do, naho medurasiku mo hakanaki koto wo si nasi tamahe ri si kana! Nani no woriwori ni tukete mo, kutiwosiu aka zu mo aru kana!
 Ito kedohoku motenasi tamahi te, kuhasiki ohom-arisama wo mi narasi tatematuri si koto ha nakari sika do, ohom-mazirahi no hodo ni, usiroyasuki mono ni ha obosi tari ki kasi.
 Uti-tanomi kikoye te, toaru koto kakaru wori ni tuke te, nanigoto mo kikoye kayohi si ni, mote-ide te raurauziki koto mo miye tamaha zari sika do, ihukahi ari, omohu sama ni, hakanaki waza wo mo si nasi tamahi si haya! Yo ni mata, sabakari no taguhi ari na m ya?
 Yaharaka ni obire taru monokara, hukau yosiduki taru tokoro no, narabi naku monosi tamahi si wo, Kimi koso ha, sa ihe do, murasaki no yuwe, koyonakara zu monosi tamahu mere do, sukosi wadurahasiki ke sohi te, kadokadosisa no susumi tamahe ru ya, kurusikara m.
 Zen-Saiwin no mi-kokorobahe ha, mata sama koto ni zo miyuru. Sauzausiki ni, nani to ha naku to mo kikoye ahase, ware mo kokorodukahi se raru beki atari, tada kono hitotokoro ya, yo ni nokori tamahe ra m."

 to notamahu.

 "Naisi-no-Kami koso ha, raurauziku yuweyuwesiki kata ha, hito ni masari tamahe re. Asahaka naru sudi nado, mote-hanare tamahe ri keru hito no mi-kokoro wo, ayasiku mo ari keru koto-domo kana!"

 to notamahe ba,

 "Sakasi. Namamekasiu katati yoki womna no tamesi ni ha, naho hikiide tu beki hito zo kasi. Samo omohu ni, itohosiku kuyasiki koto no ohokaru kana! Maite, uti-adake suki taru hito no, tosi tumori yuku mama ni, ikani kuyasiki koto ohokara m. Hito yori ha koto naki sidukesa, to omohi si dani."

 nado, notamahi ide te, Kam-no-Kimi no ohom-koto ni ni mo, namida sukosi ha otosi tamahi tu.

 "Kono, kazu ni mo ara zu otosime tamahu yamazato no hito koso ha, minohodo ni ha yaya uti-sugi, mono no kokoro nado e tu bekere do, hito yori koto na' beki mono nare ba, omohi-agare ru sama wo mo, miketi te haberu kana! Ihukahinaki kiha no hito ha mada mi zu. Hito ha, sugure taru ha, kataki yo nari ya!
 Himgasinowin ni nagamuru hito no kokorobahe koso, huri gataku rautakere! Sa hata, sarani e ara nu mono wo, saru kata ni tuke te no kokorobase, hito ni tori tutu misome si yori, onazi yau ni yo wo tutumasige ni omohi te sugi nuru yo! Ima hata, katami ni somuku beku mo ara zu, hukau ahare to omohi haberu."

 nado, mukasi ima no ohom-monogatari ni yo huke yuku.

 [3-4 Fujitsubo appears in Genji's dreaming]

 Tuki iyoiyo sumi te, siduka ni omosirosi. Womnagimi,

 "Kohori todi isima no midu ha yuki nayami
 sora sumu tuki no kage zo nagaruru
"

 To wo miidasi te, sukosi katabuki tamahe ru hodo, niru mono naku utukusige nari. Kamzasi, omoyau no, kohi kikoyuru hito no omokage ni huto oboye te, medetakere ba, isasaka wakuru mi-kokoro mo tori-kasane tu besi. Wosi no uti-naki taru ni,

 "Kaki-tume te mukasi kohisiki yukimoyo ni
 ahare wo sohuru wosi no ukine ka
"

 Iri tamahi te mo, Miya no ohom-koto wo omohi tutu ohotonogomore ru ni, yume to mo naku honoka ni mi tatematuru wo, imiziku urami tamahe ru mi-kesiki nite,

 "Morasa zi to notamahi sika do, ukina no kakure nakari kere ba, hadukasiu, kurusiki me wo miru ni tuke te mo, turaku nam."

 to notamahu. Ohom-irahe kikoyu to obosu ni, osoha ruru kokoti si te, Womnagimi no,

 "Koha, nado