First updated 8/29/2002(ver.1-3)
Last updated 11/10/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

WOTOME


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from April in summer at the age of 33 to October in winter at the age of 35

1 Tale of Asagao Abandonment on Asagao for substitution of Fujitsubo

 1. One year passed since the death of Fujitsubo---Tosi kahari te, Miya no ohom-hate mo sugi nure ba
 2. Genji gave up Asagao for substitution of Fujitsubo---Womna-Go-no-Miya no ohom-kata ni mo, kayau ni wori sugusa zu
2 Tale of Yugiri Genji's education on his son
 1. Yugiri grows up and on education---Ohotono-bara no Waka-Gimi no ohom-genpuku no koto, obosi-isogu wo
 2. Prepalation for the entrance into Daigaku-ryo---Azana tukuru koto ha, Himgasi-no-win nite si tamahu
 3. A banqet and making Kan-shi---Koto hate te makaduru Hakase, Saizin-domo mesi te
 4. Yugiri's studying life---Uti-tuduki, nihugaku to ihu koto se sase tamahi te
 5. A preliminary examinatin---Ima ha Reusi uke sase m tote, madu waga o-mahe nite
 6. On the day of regular examination in Daigaku-ryo---Daigaku ni mawiri tamahu hi ha, Reumon ni
3 Tale of men around Hikaru-Genji The Naidaijin family
 1. Zen-Saigu ascends to the empress and Genji promotes Daijo-Daijin---Kakute, Kisaki wi tamahu beki wo
 2. Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari---Kwanzya-no-Kimi, hitotu nite ohi-ide tamahi sika do
 3. Naidaijin comes to his mothers residence---Tokoro-dokoro no daikyau-domo mo hate te, yononaka no ohom-isogi mo naku
 4. Kokiden-nyogo is a loss of hope---"Womna ha tada kokorobase yori koso, yo ni motiwi raruru
 5. Yugiri meets to Naidaijin---Otodo, wagon hiki-yose tamahi te, riti no sirabe no
 6. Naidaijin heard a rumour about his daughter and Yugiri---Otodo ide tamahi nuru yau ni te, sinobi te hito ni
4 Tale of Naidaijin family About education about his daughter
 1. Naidaijin blames his mother educating his daughter---Hutu-ka bakari ari te, mawiri tamahe ri
 2. Naidaijin blames nurses educating his daughter---Hime-Gimi ha, nani-gokoro mo naku te ohasuru ni
 3. Omiya blames his son---Miya ha, ito itohosi to obosu naka ni mo
 4. Omiya advises to her grandson, Yugiri---Kaku sawaga ru ram to mo sira de, Kwanzya-no-Kimi
5 Tale of Yugiri Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari
 1. Yugiri and Kumoi-no-kari are worry their love---"Itodo humi nado mo kayoha m koto no kataki na' meri." to
 2. Naidaijin forces Kokiden-nyogo to comeback his home---Otodo ha, sono mama mawiri tamaha zu, Miya wo
 3. Yugiri comes to his grandmother's residence---Wori simo Kwanzya-no-Kimi mawiri tamahe ri
 4. Yugiri meets with Kumoi-no-kari in a short time---Miya no ohom-humi nite
 5. Her nurse despises his low status---Ohotonabura mawiri, Tono makade tamahu kehahi
6 Tale of Yugiri Love for Mai-hime at Gosechi-festival
 1. Koremitsu's daughter becomes a Mai-hime at Gosechi-festival---Oho-Tono ni ha, kotosi, Goseti tatematuri tamahu
 2. Yugiri loves Mai-hime---Daigaku-no-Kimi, mune nomi hutagari te, mono nado mo
 3. Gosechi-festival in the Court---Asagi no kokoro yamasikere ba, Uti he mawiru koto mo se zu
 4. Yugiri entrusts his love letter to her brother---Yagate mina tome sase tamahi te, miya-dukahe su beki
 5. Hanachirusato becomes Yugiris adoptive mother---Kano hito ha, humi wo dani e yari tamaha zu
 6. Omiya prepares for new-year clothes to Yugiri---Tosi-no-kure ni ha, Mutuki no ohom-syauzoku nado
7 Tale of Hikaru-Genji Construction of Rokujo-in
 1. Mikado goes to Suzaku-in at twenty days after in February---Tuitati ni mo, Oho-Tono ha, ohom-ariki si nakere ba
 2. Genji visits Kokiden-no-oho-Gisaki in Suzaku-in---Yo huke nure do, kakaru tuide ni, Ohokisai-no-Miya ohasimasu kata wo
 3. Genji plans on construction Rokujo-in---Oho-Tono, siduka naru ohom-sumahi wo, onaziku ha hiroku
 4. Rokujo-in has completed in August---Haduki ni zo, Rokudeu-no-win tukuri-hate te watari tamahu
 5. Removal to Rokjo-in about the autumnal equinox---Higan no koro-hohi watari tamahu
 6. Chugu and Murasaki compose and exchange waka in September---Nagatuki ni nare ba, momidi mura-mura iro-duki te

 

1 Tale of Asagao Abandonment on Asagao for substitution of Fujitsubo

 [1-1 One year passed since the death of Fujitsubo]

 Tosi kahari te, Miya no ohom-hate mo sugi nure ba, yononaka iro aratamari te, koromogahe no hodo nado mo imamekasiki wo, masite maturi no koro ha, ohokata no sora no kesiki kokoti yoge naru ni, sakino-Saiwin ha turedure to nagame tamahu wo, mahe naru katura no sitakaze, natukasiki ni tuke te mo, wakaki hitobito ha omohi iduru koto-domo aru ni, Ohotono yori,

 "Misogi no hi ha, ikani nodoyaka ni obosa ru ram?"

 to, toburahi kikoye sase tamahe ri.

 "Kehu ha,
 Kakeki ya ha kahase no nami ni tatikaheri
 kimi ga misogi no hudi no yature wo
"

 Murasaki no kami, tatebumi sukuyoka ni te, hudi no hana ni tuke tamahe ri. Wori no ahare nare ba, ohom-kaheri ari.

 "Hudigoromo ki si ha kinohu to omohu ma ni
 kehu ha misogi no se ni kaharu yo wo

 hakanaku."

 to bakari aru wo, rei no, ohom-me tome tamahi te mi ohasu.
 Ohom-bukunahosi no hodo nado ni mo, Senzi no moto ni, tokoroseki made, obosi yare ru koto-domo aru wo, Win ha migurusiki koto ni obosi notamahe do,
 "Wokasiyaka ni, kesikibame ru ohom-humi nado no ara ba koso, tokaku mo kikoye kahesa me, tosigoro mo, ohoyakezama no woriwori no ohom-toburahi nado ha kikoye narahasi tamahi te, ito mameyaka nare ba, ikagaha kikoye mo magirahasu bekara m?"
 to, mote-wadurahu besi.

 [1-2 Genji gave up Asagao for substitution of Fujitsubo]

 Womna-Gonomiya no ohom-kata ni mo, kayau ni wori sugusa zu kikoye tamahe ba, ito ahare ni,

 "Kono Kimi no, kinohu kehu no tigo to omohi si wo, kaku otonabi te, toburahi tamahu koto. Katati no ito mo kiyora naru ni sohe te, kokoro sahe koso hito ni ha koto ni ohiide tamahe re!"

 to, home kikoye tamahu wo, wakaki hitobito ha warahi kikoyu.
 Konata ni mo taimen si tamahu wori ha,

 "Kono Otodo no, kaku ito nemgoro ni kikoye tamahu meru wo, nanika, ima hazime taru mi-kokorozasi ni mo ara zu. Ko-Miya mo, sudi koto ni nari tamahi te, e mi tatematuri tamaha nu nageki wo si tamahi te ha, omohitati si koto wo anagati ni mote-hanare tamahi si koto nado, notamahi ide tutu, kuyasige ni koso obosi tari si woriwori ari sika.

 Saredo, ko-Ohotono no Himegimi monose rare si kagiri ha, Samnomiya no omohi tamaha m koto no itohosisa ni, tokaku koto sohe kikoyuru koto mo nakari si nari. Ima ha, sono yamgotonaku e sara nu sudi nite monose rare si hito sahe, nakunara re ni sika ba, geni, nadote kaha, sayau nite ohase masi mo asikaru mazi to uti-oboye haberu ni mo, saragaheri te kaku nemgoro ni kikoye tamahu mo, sarubeki ni mo ara m to nam omohi haberu."

 nado, ito kotai ni kikoye tamahu wo, kokorodukinasi to obosi te,

 "Ko-Miya ni mo, sika kokorogohaki mono ni omoha re tatematuri te sugi haberi ni si wo, imasara ni, mata yo ni nabiki habera m mo, ito tukinaki koto ni nam."

 to kikoye tamahi te, hadukasige naru mi-kesiki nare ba, sihite mo e omomuke tamaha zu.

 Miyabito mo, kami simo, mina kokorokake kikoye tare ba, yononaka ito usirometaku nomi obosa rure do, kano ohom-midukara ha, waga kokoro wo tukusi, ahare wo miye kikoye te, hito no mi-kesiki no uti mo yuruba m hodo wo koso mati watari tamahe, sayau ni anagati naru sama ni, mi-kokoro yaburi kikoye m nado ha, obosa zaru besi.

 

2 Tale of Yugiri Genji's education on his son

 [2-1 Yugiri grows up and on education]

 Ohotono bara no Wakagimi no ohom-genpuku no koto, obosi isogu wo, Nideunowin nite to obose do, Ohomiya no ito yukasige ni obosi taru mo kotowari ni kokorogurusikere ba, naho yagate kano tono nite se sase tatematuri tamahu.

 Udaisyau wo hazime kikoye te, ohom-wodi no tonobara, mina kamdatime no yamgotonaki ohom-oboye koto nite nomi monosi tamahe ba, aruzigata ni mo, ware mo ware mo to, sarubeki koto-domo ha, toridori ni tukaumaturi tamahu. Ohokata yo yusuri te, tokoroseki ohom-isogi no ikihohi nari.

 Siwi ni nasi te m to obosi, yohito mo, sa zo ara m to omohe ru wo,
 "Mada ito kibiha naru hodo wo, waga kokoro ni makase taru yo nite, sika yukurinakara m mo, nakanaka me nare taru koto nari."
 to obosi todome tu.

 Asagi nite Tenzyau ni kaheri tamahu wo, Ohomiya ha, akazu asamasiki koto to obosi taru zo, kotowari ni itohosikari keru.
 Ohom-taimen ari te, kono koto kikoye tamahu ni,

 "Tada ima, kau anagati ni simo, madaki ni oyi tukasu maziu habere do, omohu yau haberi te, Daigaku no miti ni sibasi narahasa m no ho'i haberu ni yori, ima ni, sam nen wo itadura no tosi ni omohi nasi te, onodukara ohoyake ni mo tukaumaturi nu beki hodo ni nara ba, ima, hito to nari haberi na m.

 Midukara ha, kokonohe no uti ni ohiide haberi te, yononaka no arisama mo siri habera zu, yoru hiru, omahe ni saburahi te, waduka ni nam hakanaki humi nado mo narahi haberi si. Tada, kasikoki ohom-te yori tutahe haberi si dani, nanigoto mo hiroki kokoro wo sira nu hodo ha, humi no zae wo manebu ni mo, koto hue no sirabe ni mo, ne tahe zu, oyoba nu tokoro no ohoku nam haberi keru.

 Hakanaki oya ni, kasikoki ko no masaru tamesi ha, ito kataki koto ni nam habere ba, masite, tugitugi tutahari tutu, hedatari yuka m hodo no yukusaki, ito usirometanaki ni yori nam, omohi tamahe oki te haberu.

 Takaki ihe no ko to site, tukasa kauburi kokoro ni kanahi, yononaka sakari ni ogori narahi nure ba, gakumon nado ni mi wo kurusime m koto ha, ito tohoku nam oboyu beka' meru. Tahabure asobi wo konomi te, kokoro no mama naru kwansaku ni nobori nure ba, toki ni sitagahu yohito no, sita ni ha hanamaziroki wo si tutu, tuisyousi, kesiki tori tutu sitagahu hodo ha, onodukara hito to oboye te, yamgotonaki yau nare do, toki uturi, sarubeki hito ni tati-okure te, yo otorohuru suwe ni ha, hito ni karume anadura ruru ni, toru tokoro naki koto ni nam haberu.

 Naho, zae wo moto to si te koso, yamatodamasihi no yo ni motiwi raruru kata mo tuyou habera me. Sasiatari te ha, kokoromotonaki yau ni habere domo, tuhi no yo no omosi to naru beki kokorookite wo narahi na ba, habera zu nari na m noti mo, usiroyasukaru beki ni yori nam. Tada ima ha, hakabakasikara zu nagara mo, kakute hagukumi habera ba, semari taru Daigaku no syuu tote, warahi anaduru hito mo yo mo habera zi to omou tamahuru."

 nado, kikoye sirase tamahe ba, uti-nageki tamahi te,

 "Geni, kaku mo obosi yoru bekari keru koto wo! Kono Daisyau nado mo, amari hiki-tagahe taru ohom-koto nari to, katabuke haberu meru wo, kono wosanagokoti ni mo, ito kutiwosiku, Daisyau, Sawemonnokami no kodomo nado wo, ware yori gerau to omohi otosi tari si dani, mina onoono kakai si nobori tutu, oyosuge ahe ru ni, asagi wo ito karasi to omoha re taru ni, kokorogurusiku haberu nari."

 to kikoye tamahe ba, uti-warahi tamahi te,

 "Ito oyosuge te mo urami haberu na nari na! Ito hakanasi ya! Kono hito no hodo yo!"

 tote, ito utukusi to obosi tari.

 "Gakumon nado si te, sukosi mono no kokoroe habera ba, sono urami ha onodukara toke haberi na m."

 to kikoye tamahu.

 [2-2 Prepalation for the entrance into Daigaku-ryo]

 Azana tukuru koto ha, Himgasinowin nite si tamahu. Himgasinotai wo situraha re tari. Kamdatime, Tenzyaubito, medurasiku ibukasiki koto ni si te, ware mo ware mo to tudohi mawiri tamahe ri. Hakase-domo mo nakanaka okusi nu besi.

 "Habakaru tokoro naku, rei ara m ni makase te, nadamuru koto naku, kibisiu okonahe."

 to ohose tamahe ba, sihite turenaku omohi nasi te, ihe yori hoka ni motome taru sauzoku-domo no, uti-aha zu, katakunasiki sugata nado wo mo hadi naku, omomoti, kowadukahi, mubemubesiku motenasi tutu, za ni tuki narabi taru sahohu yori hazime, mi mo sira nu sama domo nari.

 Wakaki kimdati ha, e tahe zu hohowema re nu. Saruha, mono-warahi nado su maziku, sugusi tutu sidumare ru kagiri wo to, eri idasi te, heizi nado mo tora se tamahe ru ni, sudi koto nari keru mazirahi nite, Udaisyau, Minbukyau nado no, ohonaohona kaharake tori tamahe ru wo, asamasiku togame ide tutu orosu.

 "Ohosi, kaimoto aruzi, hanahada hizyau ni haberi taubu. Kaku bakari no sirusi to aru nanigasi wo sira zu si te ya, ohoyake ni ha tukaumaturi taubu. Hanahada woko nari."

 nado ihu ni, hitobito mina hokorobi te warahi nure ba, mata,

 "Nari takasi. Nari yama m. Hanahada hizyau nari. Za wo hiki te tati taubi na m."

 nado, odosi ihu mo, ito wokasi.

 Minarahi tamaha nu hitobito ha, medurasiku kyou ari to omohi, kono miti yori idetati tamahe ru Kamdatime nado ha, sitarigaho ni uti-hohowemi nado si tutu, kakaru kata zama wo obosi konomi te, kokorozasi tamahu ga medetaki koto to, itodo kagiri naku omohi kikoye tamahe ri.

 Isasaka mono ihu wo mo sei su. Namege nari tote mo togamu. Kasikamasiu nonosiri woru kaho-domo mo, yoru ni iri te ha, nakanaka ima sukosi ketien naru hokage ni, sarugau gamasiku wabisige ni, hitowaruge naru nado, samazama ni, geni ito nabete nara zu, sama koto naru waza nari keri.
 Otodo ha,

 "Ito azare, katakuna naru mi nite, keusausi madohakasa re na m."

 to notamahi te, misu no uti ni kakure te zo goranzi keru.
 Kazu sadamare ru za ni tuki amari te, kaheri makaduru Daigaku no syuu-domo aru wo kikosimesi te, turidono no kata ni mesi todome te, koto ni mono nado tamaha se keri.

 [2-3 A banqet and making Kan-shi]

 Koto hate te makaduru Hakase, Saizin-domo mesi te, mata mata humi tukura se tamahu. Kamdatime, Tenzyaubito mo, sarubeki kagiri wo ba, mina todome saburaha se tamahu. Hakase no hitobito ha, siwin, tada no hito ha, Otodo wo hazime tatematuri te, ze'ku tukuri tamahu. Kyou aru dai no mozi eri te, Monzyaunohakase tatematuru. Mizikaki koro no yoru nare ba, ake hate te zo kauzuru. Satyuuben, kauzi tukaumaturu. Katati ito kiyoge naru hito no, kowadukahi monomonosiku, kamsabi te yomiage taru hodo, omosirosi. Oboye kokoro koto naru hakase nari keri.

 Kakaru takaki ihe ni umare tamahi te, sekai no eigwa ni nomi tahabure tamahu beki ohom-mi wo moti te, mado no hotaru wo mutubi, eda no yuki wo narasi tamahu kokorozasi no sugure taru yosi wo, yorodu no koto ni yosohe nazurahe te, kokorogokoro ni tukuri atume taru ku-goto ni omosiroku, "Morokosi ni mo mote-watari tutahe mahosige naru yo no humi-domo nari." to nam, sonokoro yo ni mede yusuri keru.

 Otodo no ohom ha saranari. Oyameki ahare naru koto sahe sugure taru wo, namida otosi te zuzi sawagi sika do, womna no e sira nu koto manebu ha nikuki koto wo to, utate are ba morasi tu.

 [2-4 Yugiri's studying life]

 Uti-tuduki, nihugaku to ihu koto se sase tamahi te, yagate, kono Win no uti ni mi-zausi tukuri te, mameyaka ni zae hukaki si ni aduke kikoye tamahi te zo, gakumon se sase tatematuri tamahi keru.
 Ohomiya no ohom-moto ni mo, wosawosa maude tamaha zu. Yoru hiru utukusimi te, naho tigo no yau ni nomi motenasi kikoye tamahe re ba, kasiko nite ha, e mono narahi tamaha zi tote, siduka naru tokoro ni kome tatematuri tamahe ru nari keri.
 "Hitotuki ni mi tabi bakari wo mawiri tamahe."
 to zo, yurusi kikoye tamahi keru.

 Tuto komoriwi tamahi te, ibuseki mama ni, Tono wo,

 "Turaku mo ohasimasu kana! Kaku kurusikara de mo, takaki kurawi ni nobori, yo ni motiwi raruru hito ha naku ya ha aru?"

 to omohi kikoye tamahe do, ohokata no hitogara, mameyaka ni, adameki taru tokoro naku ohasure ba, ito yoku nenzi te,

 "Ikade sarubeki humi-domo toku yomi hate te, mazirahi mo si, yo ni mo ide tara m."

 to omohi te, tada yotuki, itutuki no uti ni, Siki nado ihu humi, yomi hate tamahi te keri.

 [2-5 A preliminary examinatin]

 Ima ha Reusi uke sase m tote, madu waga omahe nite kokoromi sase tamahu.
 Rei no, Daisyau, Sadaiben, Sikibunotaihu, Satyuuben nado bakari si te, ohom-si no Dainaiki wo mesi te, Siki no kataki maki maki, reusi uke m ni, Hakase no kahesahu beki husibusi wo hiki ide te, hitowatari yoma se tatematuri tamahu ni, itara nu ku mo naku, katagata ni kayoha si yomi tamahe ru sama, tumazirusi nokora zu, asamasiki made arigatakere ba,

 "Sarubeki ni koso ohasikere!"

 to, tare mo tare mo, namida otosi tamahu. Daisyau ha, masite,

 "Ko-Otodo ohase masika ba."

 to, kikoye ide te naki tamahu. Tono mo, e kokoroduyou motenasi tamaha zu,

 "Hito no uhe nite, katakuna nari to mi kiki haberi si wo, ko no otonaburu ni, oya no tati-kahari sire yuku koto ha, ikubaku nara nu yohahi nagara, kakaru yo ni koso haberi kere."

 nado notamahi te, osi-nogohi tamahu wo miru ohom-si no kokoti, uresiku meiboku ari to omohe ri.
 Daisyau, sakaduki sasi tamahe ba, itau wehi sire te woru kahotuki, ito yaseyase nari.
 Yo no higamono nite, zae no hodo yori ha motiwi rare zu, sugenaku te mi madusiku nam ari keru wo, goranzi uru tokoro ari te, kaku toriwaki mesiyose taru nari keri.
 Mi ni amaru made ohom-kaherimi wo tamahari te, kono Kimi no ohom-toku ni, tatimati ni mi wo kahe taru to omohe ba, masite yukusaki ha, narabu hito naki oboye ni zo ara m kasi.

 [2-6 On the day of regular examination in Daigaku-ryo]

 Daigaku ni mawiri tamahu hi ha, reumon ni, Kamdatime no mi-kuruma-domo kazu sira zu tudohi tari. Ohokata yo ni nokori taru ara zi to miye taru ni, matanaku mote-kasidukare te, tukurohare iri tamahe ru Kwanzya-no-Kimi no ohom-sama, geni, kakaru mazirahi ni ha tahe zu, ate ni utukusige nari.

 Rei no, ayasiki mono-domo no tati-maziri tutu ki wi taru za no suwe wo karasi to obosu zo, ito kotowari naru ya!
 Koko nite mo mata, orosi nonosiru mono-domo ari te, mezamasikere do, sukosi mo okuse zu, yomi hate tamahi tu.

 Mukasi oboye te daigaku no sakayuru koro nare ba, kami naka simo no hito, ware mo ware mo to, kono miti ni kokorozasi atumare ba, iyoiyo, yononaka ni, zae ari hakabakasiki hito ohoku nam ari keru. Monnin gisau nado ihu naru koto-domo yori uti-hazime, sugasugasiu hate tamahe re ba, hitohe ni kokoro ni ire te, si mo desi mo, itodo hagemi masi tamahu.

 Tono ni mo, humitukuri sigeku, hakase, saizin-domo tokoro e tari. Subete nanigoto ni tuke te mo, mitimiti no hito no zae no hodo araharuru yo ni nam ari keru.

 

3 Tale of men around Hikaru-Genji The Naidaijin family

 [3-1 Zen-Saigu ascends to the empress and Genji promotes Daijo-Daijin]

 Kakute, Kisaki wi tamahu beki wo,

 "Saiguu-no-Nyougo wo koso ha, haha-Miya mo, usiromi to yuduri kikoye tamahi sika ba."

 to, Otodo mo kotoduke tamahu. Genzi no uti-sikiri Kisaki ni wi tamaha m koto, yonohito yurusi kikoye zu.

 "Koukiden no, madu hito yori saki ni mawiri tamahi ni si mo ikaga?"

 nado, utiuti ni, konata kanata ni kokoroyose kikoyuru hitobito, obotukanagari kikoyu.

 Hyaubukyau-no-Miya to kikoye si, ima ha Sikibukyau nite, kono ohom-toki ni ha masite yamgotonaki ohom-oboye nite ohasuru, ohom-musume, ho'i ari te mawiri tamahe ri. Onazi goto, Wau-no-Nyougo nite saburahi tamahu wo,

 "Onaziku ha, ohom-hahagata nite sitasiku ohasu beki ni koso ha, haha-Gisaki no ohasimasa nu ohom-kahari no usiromi ni."

 to kotoyose te, nitukahasikaru beku, toridori ni obosi arasohi tare do, naho Mumetubo wi tamahi nu. Ohom-saihahi no, kaku hiki-kahe sugure tamaheri keru wo, yonohito odoroki kikoyu.

 Otodo, Daizyaudaizin ni agari tamahi te, Daisyau, Naidaizin ni nari tamahi nu. Yononaka no koto-domo maturigoti tamahu beku yuduri kikoye tamahu. Hitogara, ito sukuyoka ni, kirakirasiku te, kokoromotiwi nado mo kasikoku monosi tamahu. Gakumon wo tate te si tamahi kere ba, winhutagi ni ha make tamahi sika do, ohoyakegoto ni kasikoku nam.

 Harabara ni ohom-kodomo zihu yo nin, otonabi tutu monosi tamahu mo, tugitugi ni nari ide tutu, otora zu sakaye taru ohom-ihe no uti nari. Womna ha, Nyougo to ima hito tokoro nam ohasi keru. Wakamdohori bara nite, ate naru sudi ha otoru mazikere do, sono hahagimi, Azeti-no-Dainagon no kitanokata ni nari te, sasi-mukahe ru kodomo no kazu ohoku nari te, "Sore ni maze te noti no oya ni yudura m, ito ainasi." tote, tori-hanati kikoye tamahi te, Ohomiya ni zo aduke kikoye tamahe ri keru. Nyougo ni ha koyonaku omohi otosi kikoye tamahi ture do, hitogara, katati nado, ito utukusiku zo ohasi keru.

 [3-2 Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari]

 Kwanza-no-Kimi, hitotu nite ohiide tamahi sika do, onoono towo ni amari tamahi te noti ha, ohom-kata koto nite,

 "Mutumasiki hito nare do, wonokogo ni ha uti-toku maziki mono nari."

 to, titi-Otodo kikoye tamahi te, kedohoku nari ni taru wo, wosanagokoti ni omohu koto naki ni simo ara ne ba, hakanaki hana momidi ni tuke te mo, hihinaasobi no tuisyou wo mo, nemgoro ni matuhare ariki te, kokorozasi wo miye kikoye tamahe ba, imiziu omohikahasi te, kezayaka ni ha ima mo hadi kikoye tamaha zu.
 Ohom-usiromi-domo mo,

 "Nanikaha, wakaki mi-kokoro-doti nare ba, tosigoro minarahi tamahe ru ohom-ahahi wo, nihaka ni, ikagaha mote-hanare hasitaname kikoye m."

 to miru ni, Womnagimi koso nanigokoronaku ohasure do, Wotoko ha, sakoso monogenaki hodo to mi kikoyure, ohokenaku, ikanaru ohom-nakarahi ni ka ari kem, yosoyoso ni nari te ha, kore wo zo sidukokoro naku omohu beki.

 Mada kataohi naru te no ohisaki utukusiki nite, kakikahasi tamahe ru humi-domo no, kokoro wosanaku te, onodukara oti tiru wori aru wo, ohom-kata no hitobito ha, honobono sire ru mo ari kere do, "Nanikaha, kaku koso." to, tare ni mo kikoye m. Mi kakusi tutu aru naru besi.

 [3-3 Naidaijin comes to his mothers residence]

 Tokorodokoro no daikyau-domo mo hate te, yononaka no ohom-isogi mo naku, nodoyaka ni nari nuru koro, sigure uti-si te, ogi no uhakaze mo tada nara nu yuhugure ni, Ohomiya no ohom-kata ni, Uti-no-Otodo mawiri tamahi te, Himegimi watasi kikoye tamahi te, ohom-koto nado hika se tatematuri tamahu. Miya ha, yorodu no mono no zyauzu ni ohasure ba, idure mo tutahe tatematuri tamahu.

 "Biha koso, womna no si taru ni nikuki yau nare do, raurauziki mono ni habere. Ima no yo ni makotosiu tutahe taru hito, wosawosa habera zu nari ni tari. Nani no Miko, kure no Genzi."

 nado kazohe tamahi te,

 "Womna no naka ni ha, Ohokiotodo no, yamazato ni komeoki tamahe ru hito koso, ito zyauzu to kiki habere. Mono no zyauzu no noti ni habere do, suwe ni nari te, yamagatu nite tosi he taru hito no, ikade sasimo hiki sugure kem? Kano Otodo, ito kokoro koto ni koso omohi te notamahu woriwori habere. Kotogoto yori ha, asobi no zae ha naho hirou ahase, karekore ni kayohasi haberu koso, kasikokere, hitorigoto nite, zyauzu to nari kem koso, medurasiki koto nare."

 nado notamahi te, Miya ni sosonokasi kikoye tamahe ba,

 "Diu sasu koto uhiuhisiku nari ni keri ya!"

 to notamahe do omosirou hiki tamahu.

 "Saihahi ni uti sohe te, naho ayasiu medetakari keru hito nari ya! Oyi no yo ni, mo'tamahe ra nu womnago wo mauke sase tatematuri te, mi ni sohe te mo yatusi wi tara zu, yamgotonaki ni yudure ru kokorookite, koto mo nakaru beki hito nari to zo kiki haberu."

 nado, katu ohom-monogatari kikoye tamahu.

 [3-4 Kokiden-nyogo is a loss of hope]

 "Womna ha tada kokorobase yori koso, yo ni motiwi raruru mono ni haberi kere!"

 nado, hito no uhe notamahi ide te,

 "Nyougo wo, kesiu ha ara zu, nanigoto mo hito ni otori te ha ohiide zu kasi to omohi tamahe sika do, omoha nu hito ni osare nuru sukuse ni nam, yo ha omohi no hoka naru mono to omohi haberi nuru. Kono Kimi wo dani, ikade omohu sama ni minasi habera m. Touguu no ohom-genpuku, tada ima no koto ni nari nuru wo to, hito sire zu omou tamahe kokorozasi taru wo, kau ihu saihahibito no hara no Kisakigane koso, mata ohisugi nure. Tatiide tamahe ra m ni, masite kisirohu hito ari gataku ya!"

 to uti-nageki tamahe ba,

 "Nadoka, sasimo ara m? Kono ihe ni saru sudi no hito ide monosi tamaha de yamu yau ara zi to, ko-Otodo no omohi tamahi te, Nyogo no ohom-koto wo mo, witati isogi tamahi si mono wo. Ohase masika ba, kaku mote-higamuru koto mo nakara masi."

 nado, kono ohom-koto nite zo, Ohokiotodo wo mo uramesige ni omohi kikoye tamahe ru.

 Himegimi no ohom-sama no, ito kibiha ni utukusiu te, syau no ohom-koto hiki tamahu wo, migusi no sagari, kamzasi nado no, ate ni namamekasiki wo uti-mamori tamahe ba, hadirahi te, sukosi sobami tamahe ru kataharame, turatuki utukusige nite, toriyu no tetuki, imiziu tukuri taru mono no kokoti suru wo, Miya mo kagirinaku kanasi to obosi tari. Kaki-ahase nado hiki susabi tamahi te, osiyari tamahi tu.

 [3-5 Yugiri meets to Naidaijin]

 Otodo, wagon hikiyose tamahi te, riti no sirabe no nakanaka imameki taru wo, saru zyauzu no midare te kai-hiki tamahe ru, ito omosirosi. Omahe no kozuwe horohoro to nokora nu ni, oyi gotati nado, kokokasiko no mikityau no usiro ni, kasira wo tudohe tari.

 "Kaze no tikara kedasi sukunasi"

 to, uti-zuzi tamahi te,

 "Kin no kan nara ne do, ayasiku mono ahare naru yuhube kana! Naho, asoba m ya!"

 tote, Siuhuuraku ni kaki-ahase te, sauga si tamahe ru kowe, ito omosirokere ba, mina samazama, Otodo wo mo ito utukusi to omohi kikoye tamahu ni, itodo sohe m to ni ya ara m, Kwanza-no-Kimi mawiri tamahe ri.

 "Konata ni." tote, mikityau hedate te ire tatematuri tamahe ri.

 "Wosawosa taimen mo e tamahara nu kana! Nado kaku, kono gakumon no anagati nara m? Zae no hodo yori amari sugi nuru mo adikinaki waza to, Otodo mo obosi sire ru koto naru wo, kaku okite kikoye tamahu, yau ara m to ha omohi tamahe nagara, kau komori ohasuru koto nam, kokorogurusiu haberu."

 to kikoye tamahi te,

 "Tokidoki ha, kotowaza si tamahe. Huwe no ne ni mo hurukoto ha, tutaharu mono nari."

 tote, ohom-huwe tatematuri tamahu.
 Ito wakau wokasige naru ne ni huki-tate te, imiziu omosirokere ba, ohom-koto-domo wo ba sibasi todome te, Otodo, hausi odoroodorosikara zu uti narasi tamahi te,
 "Hagi ga hana zuri"
 nado utahi tamahu.

 "Ohotono mo, kayau no ohom-asobi ni kokoro todome tamahi te, isogasiki ohom-maturigoto-domo wo ba nogare tamahu nari keri. Geni, adikinaki yo ni, kokoro no yuku waza wo si te koso, sugusi haberi na mahosi kere."

 nado notamahi te, ohom-kaharake mawiri tamahu ni, kurau nare ba, ohomtonabura mawiri, ohom-yuduke, kudamono nado, tare mo tare mo kikosimesu.

 Himegimi ha anata ni watasi tatematuri tamahi tu. Sihite kedohoku motenasi tamahi, "Ohom-koto no ne bakari wo mo kikase tatematura zi." to, ima ha koyonaku hedate kikoye tamahu wo,
 "Itohosiki koto ari nu beki yo naru koso."
 to, tikau tukaumaturu Ohomiya no ohom-kata no nebibito-domo, sasameki keri.

 [3-6 Naidaijin heard a rumour about his daughter and Yugiri]

 Otodo ide tamahi nuru yau nite, sinobi te hito ni mono notamahu tote tati tamahe ri keru wo, yawora kai-hosori te ide tamahu miti ni, kakaru sasamekigoto wo suru ni, ayasiu nari tamahi te, ohom-mimi todome tamahe ba, waga ohom-uhe wo zo ihu.

 "Kasikogari tamahe do, hito no oya yo! Onodukara, ore taru koto koso ideku beka' mere."
 "Ko wo siru to ihu ha, soragoto na' meri."
 nado zo, tukisirohu.

 "Asamasiku mo aru kana! Sareba yo! Omohiyora nu koto ni ha ara ne do, ihakenaki hodo ni uti-tayumi te. Yo ha uki mono ni mo ari keru kana!"

 to, kesiki wo tubutubu to kokoroe tamahe do, oto mo se de ide tamahi nu.
 Ohom-saki ohu kowe no ikamesiki ni zo,

 "Tono ha, ima koso ide sase tamahi kere."
 "Idure no kuma ni ohasimasi tu ram?"
 "Ima sahe kakaru ohom-adake koso."

 to ihi ahe ri. Sasamekigoto no hitobito ha,

 "Ito kaubasiki ka no uti-soyomeki ide turu ha, Kwanza-no-Kimi no ohasi turu to koso omohi ture."
 "Ana, mukutuke ya! Siriugoto ya, hono-kikosimesi tu ram? Wadurahasiki mi-kokoro wo!"

 to, wabi ahe ri.

 Tono ha, miti sugara obosu ni,
 "Ito kutiwosiku asiki koto ni ha ara ne do, medurasige naki ahahi ni, yohito mo omohi ihu beki koto. Otodo no, sihite Nyougo wo osi-sidume tamahu mo turaki ni, wakuraba ni, hito ni masaru koto mo ya to koso omohi ture, netaku mo aru kana!"
 to obosu. Tono no ohom-naka no, ohokata ni ha mukasi mo ima mo ito yoku ohasi nagara, kayau no kata nite ha, idomi kikoye tamahi si nagori mo obosiide te, kokoroukere ba, nezamegati nite akasi tamahu.

 "Ohomiya wo mo, sayau no kesiki ni ha goranzu ram mono wo, yo ni naku kanasiku si tamahu ohom-mumago nite, makase te mi tamahu nara m."

 to, hitobito no ihi si kesiki wo, netasi to obosu ni, mi-kokoro ugoki te, sukosi wowosiku azayagi taru mi-kokoro ni ha, sidume gatasi.

 

4 Tale of Naidaijin family About education about his daughter

 [4-1 Naidaijin blames his mother educating his daughter]

 Hutuka bakari ari te, mawiri tamahe ri. Sikiri ni mawiri tamahu toki ha, Ohomiya mo ito mi-kokoro yuki, uresiki mono ni oboi tari. Ohom-amabitahi hiki-tukurohi, uruhasiki koutiki nado tatematuri sohe te, ko nagara hadukasige ni ohasuru ohom-hitozama nare ba, maho nara zu zo miye tatematuri tamahu.

 Otodo mi-kesiki asiku te,

 "Koko ni saburahu mo hasitanaku, hitobito ikani mi habera m to, kokorooka re ni tari. Hakabakasiki mi ni habera ne do, yo ni habera m kagiri, ohom-me kare zu goranze rare, obotukanaki hedate naku to koso omohi tamahure.
 Yokara nu mono no uhe nite, uramesi to omohi kikoye sase tu beki koto no ide maude ki taru wo, kau mo omou tamahe zi to katu ha omohi tamahure do, naho sidume gataku oboye haberi te nam."

 to, namida osi-nogohi tamahu ni, Miya, kesauzi tamahe ru ohom-kaho no iro tagahi te, ohom-me mo ohoki ni nari nu.

 "Ikayau naru koto nite ka, imasara no yohahi no suwe ni, kokorooki te ha obosa ru ram?"

 to kikoye tamahu mo, sasugani itohosikere do,

 "Tanomosiki ohom-kage ni, wosanaki mono wo tatematuri oki te, midukara wo ba nakanaka wosanaku yori mi tamahe mo tuka zu, madu me ni tikaki ga, mazirahi nado hakabakasikara nu wo, mi tamahe nageki tutu, saritomo hito to nasa se tamahi te m to tanomi watari haberi turu ni, omoha zu naru koto no haberi kere ba, ito kutiwosiu nam.

 Makoto ni amenosita narabu hito naki iusoku ni ha monose raru mere do, sitasiki hodo ni kakaru ha, hito no kiki omohu tokoro mo, ahatukeki yau ni nam, nani bakari no hodo ni mo ara nu nakarahi ni dani si haberu wo, kano hito no ohom-tame ni mo, ito kataha naru koto nari. Sasi-hanare, kirakirasiu medurasige aru atari ni, imamekasiu motenasa ruru koso, wokasikere. Yukari mutubi, nedikegamasiki sama nite, Otodo mo kiki obosu tokoro haberi na m.

 Saru nite mo, kakaru koto nam to, sira se tamahi te, kotosarani motenasi, sukosi yukasige aru koto wo maze te koso habera me. Wosanaki hitobito no kokoro ni makase te goranzi hanati keru wo, kokorouku omou tamahu."

 nado kikoye tamahu ni, yume ni mo siri tamaha nu koto nare ba, asamasiu obosi te,

 "Geni, kau notamahu mo kotowari nare do, kakete mo kono hitobito no sita no kokoro nam siri habera zari keru. Geni, ito kutiwosiki koto ha, koko ni koso masite nageku beku habere. Morotomoni tumi ohose tamahu ha, uramesiki koto ni nam.

 Mi tatematuri si yori, kokorokoto ni omohi haberi te, soko ni obosi itara nu koto wo mo, sugure taru sama ni motenasa m to koso, hitosirezu omohi habere. Monogenaki hodo wo, kokoro no yami ni madohi te, isogi monose m to ha omohiyora nu koto ni nam.

 Satemo, tare kaha kakaru koto ha kikoye kem? Yokara nu yonohito no koto ni tuki te, kiha dakeku obosi notamahu mo, adikinaku, munasiki koto nite, hito no ohom-na ya kegare m."

 to notamahe ba,

 "Nani no, uki taru koto ni ka habera m? Saburahu meru hitobito mo, katu ha mina modoki warahu beka' meru mono wo, ito kutiwosiku, yasukara zu omou tamahe raruru ya!"

 tote, tati tamahi nu.

 Kokoro sire ru doti ha, imiziu itohosiku omohu. Hitoyo no siriugoto no hitobito ha, masite kokoti mo tagahi te, "Nani ni kakaru mutumonogatari wo si kem?" to, omohi nageki ahe ri.

 [4-2 Naidaijin blames nurses educating his daughter]

 Himegimi ha, nanigokoro mo naku te ohasuru ni, sasinozoki tamahe re ba, ito rautage naru ohom-sama wo, ahare ni mi tatematuri tamahu.

 "Wakaki hito to ihi nagara, kokorowosanaku monosi tamahi keru wo sira de, ito kaku hito naminami ni omohi keru ware koso, masari te hakanakari kere."

 tote, ohom-menoto-domo wo sainami tamahu ni, kikoye m kata nasi.

 "Kayau no koto ha, kagirinaki Mikado no ohom-ituki musume mo, onodukara ayamatu tamesi, mukasimonogatari ni mo a' mere do, kesiki wo siri tutahuru hito, sarubeki hima nite koso ara me."
 "Kore ha, akekure tatimaziri tamahi te tosigoro ohasimasi turu wo, nanikaha, ihakenaki ohom-hodo wo, Miya no ohom-motenasi yori sasisugusi te mo, hedate kikoye sase m to, utitoke te sugusi kikoye turu wo, wototosi bakari yori ha, kezayaka naru ohom-motenasi ni nari nite haberu meru ni, wakaki hito tote mo, uti-magire bami, ikanizoya, yoduki taru hito mo ohasu beka' meru wo, yume ni midare taru tokoro ohasimasa za' mere ba, sarani omohiyora zari keru koto."

 to, onogadoti nageku.

 "Yosi, sibasi, kakaru koto morasa zi. Kakure aru maziki koto nare do, kokoro wo yari te, ara nu koto to dani ihi nasa re yo. Ima kasiko ni watasi tatematuri te m. Miya no mi-kokoro no ito turaki nari. Soko-tati ha, saritomo, ito kakare to simo, omoha re zari kem."

 to notamahe ba, "Itohosiki naka ni mo, uresiku notamahu." to omohi te,

 "Ana, imizi ya! Dainagon-dono ni kiki tamaha m koto wo sahe omohi habere ba, medetaki nite mo, tadaudo no sudi ha, nani no medurasisa ni ka omohi tamahe kake m?"

 to kikoyu.

 Himegimi ha, ito wosanage naru ohom-sama nite, yorodu ni mausi tamahe domo, kahi aru beki ni mo ara ne ba, uti-naki tamahi te,

 "Ikani si te ka, itadura ni nari tamahu maziki waza ha su beka' ram?"

 to, sinobi te saru beki doti notamahi te, Ohomiya wo nomi zo urami kikoye tamahu.

 [4-3 Omiya blames his son]

 Miya ha, ito itohosi to obosu naka ni mo, Wotokogimi no ohom-kanasisa ha sugure tamahu ni ya ara m, kakaru kokoro no ari keru mo, utukusiu obosa ruru ni, nasakenaku, koyonaki koto no yau ni obosi notamahe ru wo,

 "Nadoka sasimo aru beki. Motoyori itau omohituki tamahu koto naku te, kaku made kasiduka m tomo obositata zari si wo, waga kaku motenasi some tare ba koso, Touguu no ohom-koto wo mo obosikake ta' mere. Torihadusi te, tadaudo no sukuse ara ba, kono Kimi yori hoka ni masaru beki hito yaha aru? Katati, arisama yori hazime te, hitosiki hito no aru beki kaha. Kore yori oyobi nakara m kiha ni mo to koso omohe."

 to, waga kokorozasi no masare ba ni ya, Otodo wo uramesiu omohi kikoye tamahu. Mi-kokoro no uti wo mise tatematuri tara ba, masite ikani urami kikoye tamaha m.

 [4-4 Omiya advises to her grandson, Yugiri]

 Kaku sawaga ru ram tomo sira de, Kwanza-no-Kimi mawiri tamahe ri. Hitoyo mo hitome sigeu te, omohu koto wo mo e kikoye zu nari ni sika ba, tune yori mo ahare ni oboye tamahi kere ba, yuhutukata ohasi taru naru besi.

 Miya, rei ha zehi sira zu, uti-wemi te mati yorokobi kikoye tamahu wo, mamedati te, monogatari nado kikoye tamahu tuide ni,

 "Ohom-koto ni yori, Utinootodo no wenzi te monosi tamahi ni sika ba, ito nam itohosiki. Yukasige naki koto wo simo omohi some tamahi te, hito ni mono omoha se tamahi tu beki ga kokorogurusiki koto. Kau mo kikoye zi to omohe do, saru kokoro mo siri tamaha de ya to omohe ba nam."

 to kikoye tamahe ba, kokoro ni kakare ru koto no sudi nare ba, huto omohiyori nu. Omote akami te,

 "Nanigoto ni ka habera m? Siduka naru tokoro ni komori haberi ni si noti, tomokakumo hito ni maziru wori nakere ba, urami tamahu beki koto habera zi to nam omohi tamahuru."

 tote, ito hadukasi to omohe ru kesiki wo, ahare ni kokorogurusiu te,

 "Yosi. Ima yori dani youi si tamahe."

 to bakari nite, kotogoto ni ihinasi tamau tu.

 

5 Tale of Yugiri Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari

 [5-1 Yugiri and Kumoi-no-kari are worry their love]

 "Itodo humi nado mo kayoha m koto no kataki na' meri." to omohu ni, ito nagekasiu, mono mawiri nado si tamahe do, sarani mawira de, ne tamahi nuru yau nare do, kokoro mo sora nite, hito sidumaru hodo ni, nakasauzi wo hike do, rei ha koto ni sasi katame nado mo se nu wo, tuto sasi te, hito no oto mo se zu. Ito kokorobosoku oboye te, sauzi ni yorikakari te wi tamahe ru ni, Womnagimi mo me wo samasi te, kaze no oto no take ni matitora re te, uti-soyomeku ni, kari no naki wataru kowe no, honoka ni kikoyuru ni, wosanaki kokoti ni mo, tokaku obosi midaruru ni ya,

 "Kumowi no kari mo waga goto ya?"

 to, hitorigoti tamahu kehahi, wakau rautage nari.
 Imiziu kokoromotonakere ba,

 "Kore, ake sase tamahe! Kozizyuu ya saburahu?"

 to notamahe do, oto mo se zu. Ohom-menotogo nari keri. Hitorigoto wo kiki tamahi keru mo hadukasiu te, ainaku ohom-kaho mo hikiire tamahe do, ahare ha sira nu ni simo ara nu zo nikuki ya! Menoto-tati nado tikaku husi te, uti-miziroku mo kurusikere ba, katamini oto mo se zu.

 "Sayonaka ni tomo yobi wataru karigane ni
 utate huki sohu ogi no uhakaze
"

 "Mi ni simi keru kana!" to omohi tuduke te, Miya no omahe ni kaheri te nageki-gati naru mo, "Ohom-me same te ya kika se tamahu ram?" to tutumasiku, miziroki husi tamahe ri.

 Ainaku mono-hadukasiu te, waga ohom-kata ni toku ide te, ohom-humi kaki tamahe re do, Kozizyuu mo e ahi tamaha zu, kano ohom-kata zama ni mo e yuka zu, mune tubure te oboye tamahu.

 Womna hata, sawaga re tamahi si koto nomi hadukasiu te, "Wagami ya ikaga ara m? Hito ya ikaga omoha m?" tomo hukaku obosi ire zu, wokasiu rautage nite, uti-katarahu sama nado wo, utomasi tomo omohi hanare tamaha zari keri.

 Mata, kau sawaga ru beki koto tomo obosa zari keru wo, ohom-usiromi-domo mo imiziu ahame kikoyure ba, e koto mo kayohasi tamaha zu. Otonabi taru hito ya, sarubeki hima wo mo tukuri idu ram, Wotokogimi mo, ima sukosi mono-hakanaki tosi no hodo nite, tada ito kutiwosi to nomi omohu.

 [5-2 Naidaijin forces Kokiden-nyogo to comeback his home]

 Otodo ha, sono mama mawiri tamaha zu, Miya wo ito turasi to omohi kikoye tamahu. Kitanokata ni ha, kakaru koto nam to, kesiki mo mise tatematuri tamaha zu, tada ohokata, ito mutukasiki mi-kesiki nite,

 "Tyuuguu no yosohohi koto nite mawiri tamahe ru ni, Nyougo no yononaka omohi simeri te monosi tamahu wo, kokorogurusiu mune itaki ni, makade sase tatematuri te, kokoroyasuku uti yasuma se tatematura m. Sasuga ni, Uhe ni tuto-saburaha se tamahi te, yoru hiru ohasimasu mere ba, aru hito-bito mo kokoro yurubi se zu, kurusiu nomi wabu meru ni."

 to notamahi te, nihaka ni makade sase tatematuri tamahu. Ohom-itoma mo yurusa re gataki wo, uti-mutukari tama' te, Uhe ha, sibusibu ni obosimesi taru wo, sihite ohom-mukahe si tamahu.

 "Turedure ni obosa re m wo, Himegimi watasi te, morotomoni asobi nado si tamahe. Miya ni aduke tatematuri taru, usiroyasukere do, ito sakuziri oyosuke taru hito tati-maziri te, onodukara kedikaki mo, ainaki hodo ni nari ni tare ba nam."

 to kikoye tamahi te, nihakani watasi kikoye tamahu.
 Miya, ito ahenasi to obosi te,

 "Hitori monose rare si musume nakunari tamahi te noti, ito sauzausiku kokorobosokari si ni, uresiu kono Kimi e te, ike ru kagiri no kasiduki mono to omohi te, akekure, ni tuke te, oyi no mutukasisa mo nagusame m to koso omohi ture, omohi no hoka ni hedate ari te obosi nasu mo, turaku."

 nado kikoye tamahe ba, uti-kasikomari te,

 "Kokoro ni aka zu omou tamahe raruru koto ha, sika nam omou tamahe raruru to bakari kikoye sase si ni nam. Hukaku hedate omohi tamahuru koto ha, ikadeka habera m.

 Uti ni saburahu ga, yononaka uramesige nite, konokoro makade te haberu ni, ito turedure ni omohi te ku'si habere ba, kokorogurusiu mi tamahuru wo, morotomoni asobiwaza wo mo si te nagusame yo to omou tamahe te nam, akarasama ni monosi haberu." tote, "Hagukumi, hito to nasa se tamahe ru wo, oroka ni ha yo mo omohi kikoye sase zi."

 to mausi tamahe ba, kau obosi tati ni tare ba, todome kikoye sase tamahu tomo, obosi kahesu beki mi-kokoro nara nu ni, ito aka zu kutiwosiu obosa re te,

 "Hito no kokoro koso uki mono ha are! Tokaku wosanaki kokoro-domo ni mo, ware ni hedate te utomasikari keru koto yo! Mata, samo koso ara me, Otodo no, mono no kokoro wo hukau siri tamahi nagara, ware wo wenzi te, kaku wi te watasi tamahu koto. Kasiko nite, kore yori usiroyasuki koto mo ara zi."

 to, uti-naki tutu notamahu.

 [5-3 Yugiri comes to his grandmother's residence]

 Worisimo Kwanza-no-Kimi mawiri tamahe ri. "Mosi isasaka no hima mo ya?" to, konokoro ha sigeu honomeki tamahu nari keri. Utinootodo no mi-kuruma no are ba, kokoronooni ni hasitanaku te, yawora kakure te, waga ohom-kata ni iri wi tamahe ri.

 Utinoohotono no kimdati, Saseusyau, Seunagon, Hyauwenosuke, Zizyuu, Taihu nado ihu mo, mina koko ni ha mawiri tudohi tare do, misu no uti ha yurusi tamaha zu.
 Sahyauwenokami, Gon-Tyuunagon nado mo, koto ohom-hara nare do, ko-Tono no ohom-motenasi no mama ni, ima mo mawiri tukaumaturi tamahu koto nemgoro nare ba, sono ohom-kodomo mo samazama mawiri tamahe do, kono Kimi ni niru nihohi naku miyu.

 Ohomiya no mi-kokorozasi mo, nazurahi naku obosi taru wo, tada kono Himegimi wo zo, kedikau rautaki mono to obosi kasiduki te, ohom-katahara sake zu, utukusiki mono ni obosi tari turu wo, kakute watari tamahi na m ga, ito sauzausiki koto wo obosu.

 Tono ha,
 "Ima no hodo ni, Uti ni mawiri haberi te, yuhutukata mukahe ni mawiri habera m."
 tote, ide tamahi nu.

 "Ihukahinaki koto wo, nadaraka ni ihinasi te, satemo ya ara masi." to obose do, naho, ito kokoroyamasikere ba, "Hito no ohom-hodo no sukosi monomonosiku nari na m ni, kataha nara zu minasi te, sono hodo, kokorozasi no hukasa asasa no omomuki wo mo misadame te, yurusu tomo, kotosara naru yau ni motenasi te koso ara me. Seisi isamu tomo, hitotokoro nite ha, wosanaki kokoro no mama ni, migurusiu koso ara me. Miya mo, yo mo anagati ni seisi tamahu koto ara zi."

 to obose ba, Nyougo no ohom-turedure ni kototuke te, koko ni mo kasiko ni mo oyiraka ni ihinasi te, watasi tamahu nari keri.

 [5-4 Yugiri meets with Kumoi-no-kari in a short time]

 Miya no ohom-humi nite,

 "Otodo koso, urami mo si tamaha me, Kimi ha, saritomo kokorozasi no hodo mo siri tamahu ram. Watari te miye tamahe."

 to kikoye tamahe re ba, ito wokasige ni hiki-tukurohi te watari tamahe ri. Zihusi ni nam ohasi keru. Katanari ni miye tamahe do, ito komekasiu, simeyaka ni, utukusiki sama si tamahe ri.

 "Katahara sake tatematura zu, akekure no mote-asobi mono ni omohi kikoye turu wo, ito sauzausiku mo aru beki kana! Nokori sukunaki yohahi no hodo nite, ohom-arisama wo mi hatu maziki koto to, inoti wo koso omohi ture, imasara ni misute te uturohi tamahu ya, iduti nara m to omohe ba, ito koso ahare nare."

 tote naki tamahu. Hemegimi ha, hadukasiki koto wo obose ba, kaho mo motage tamaha de, tada naki ni nomi naki tamahu. Wotokogimi no ohom-menoto, Saisyaunokimi ideki te,

 "Onazi Kimi to koso tanomi kikoye sase ture, kutiwosiku kaku watara se tamahu koto. Tono ha kotozama ni obosi naru koto ohasimasu tomo, sayau ni obosi nabika se tamahu na."

 nado, sasameki kikoyure ba, iyoiyo hadukasi to obosi te, mono mo notamaha zu.

 "Ide, mutukasiki koto na kikoye rare so. Hito no ohom-sukuse sukuse, ito sadame gataku."

 to notamahu.

 "Ideya! Monogenasi to anaduri kikoye sase tamahu ni haberu meri kasi. Saritomo, geni, wagakimi hito ni otori kikoye sase tamahu to, kikosimesi ahase yo!"

 to, nama-kokoroyamasiki mama ni ihu.

 Kwanza-no-Kimi, mono no usiro ni iri wi te mi tamahu ni, hito no togame m mo, yorosiki toki koso kurusikari kere, ito kokorobosoku te, namida osi-nogohi tutu ohasuru kesiki wo, ohom-menoto, ito kokorogurusiu mi te, Miya ni tokaku kikoye tabakari te, yuhumagure no hito no mayohi ni, taimen se sase tamahe ri.

 Katamini mono-hadukasiku mune tubure te, mono mo iha de naki tamahu.

 "Otodo no mi-kokoro no ito turakere ba, sahare, omohi yami na m to omohe do, kohisiu ohase m koso warinakaru bekere. Nadote, sukosi hima ari nu bekari turu higoro, yoso ni hedate tu ram?"

 to notamahu sama mo, ito wakau aharege nare ba,

 "Maro mo, sakoso ha ara me."

 to notamahu.
 "Kohisi to ha obosi na m ya?"

 to notamahe ba, sukosi unaduki tamahu sama mo, wosanage nari.

 [5-5 Her nurse despises his low status]

 Ohom-tonabura mawiri, Tono makade tamahu kehahi, kotitaku ohi nonosiru ohom-saki no kowe ni, hitobito,
 "Sosoya!"
 nado odi sawage ba, ito osorosi to obosi te wananaki tamahu. Samo sawaga re ba to, hitaburu kokoro ni, yurusi kikoye tamaha zu. Ohom-menoto mawiri motome tatematuru ni, kesiki wo mi te,

 "Ana, kokorodukina' ya! Geni, Miya sira se tamaha nu koto ni ha ara zari keri."

 to omohu ni, ito turaku,

 "Ideya, ukari keru yo kana! Tono no obosi notamahu koto ha, sarani mo kikoye zu, Dainagon-dono ni mo ikani kika se tamaha m? Medetaku tomo, mono no hazime no rokuwi sukuse yo!"

 to, tubuyaku mo hono-kikoyu. Tada kono byaubu no usiro ni tadune ki te, nageku nari keri.

 Wotokogimi, "Ware wo ba kurawi nasi tote, hasitanamuru nari keri." to obosu ni, yononaka uramesikere ba, ahare mo sukosi samuru kokoti si te, mezamasi.

 "Kare kiki tamahe.
 Kurenawi no namida ni hukaki sode no iro wo
 asamidori ni ya ihi siworu beki

 hadukasi."

 to notamahe ba,

 "Iroiro ni mi no uki hodo no sira ruru ha
 ikani some keru naka no koromo zo"

 to, mono notamahi hate nu ni, Tono iri tamahe ba, warinaku te watari tamahi nu.

 Wotokogimi ha, tati-tomari taru kokoti mo, ito hitowaruku, mune hutagari te, waga ohom-kata ni husi tamahi nu.

 Ohom-kuruma mitu bakari nite, sinobiyaka ni isogi ide tamahu kehahi wo kiku mo, sidugokoro nakere ba, Miya no omahe yori, "Mawiri tamahe." to are do, ne taru yau nite ugoki mo si tamaha zu.
 Namida nomi tomara ne ba, nageki akasi te, simo no ito siroki ni isogi ide tamahu. Uti-hare taru mami mo, hito ni miye m ga hadukasiki ni, Miya hata, mesi matuhasu beka' mere ba, kokoroyasuki tokoro ni tote, isogi ide tamahu nari keri.
 Miti no hodo, hitoyarinarazu, kokorobosoku omohi tudukuru ni, sora no kesiki mo itau kumori te, mada kurakari keri.

 "Simo kohori utate musube ru akegure no
 sora kaki-kurasi huru namida kana
"

 

6 Tale of Yugiri Love for Mai-hime at Gosechi-festival

 [6-1 Koremitsu's daughter becomes a Mai-hime at Gosechi-festival]

 Ohotono ni ha, kotosi, Goseti tatematuri tamahu. Nani bakari no ohom-isogi nara ne do, warahabe no sauzoku nado, tikau nari nu tote, isogi se sase tamahu.

 Himgasinowin ni ha, mawiri no yo no hitobito no sauzoku se sase tamahu. Tono ni ha, ohokata no koto-domo, Tyuuguu yori mo, waraha, simodukahe no reu nado, e nara de tatemature tamahe ri.

 Sugi ni si tosi, Goseti nado tomare ri si ga, sauzausikari si tumori torisohe, Uhebito no kokoti mo, tune yori mo hanayaka ni omohu beka' meru tosi nare ba, tokorodokoro idomi te, ito imiziku yorodu wo tukusi tamahu kikoye ari.

 Azeti-no-Dainagon, Sawemonnokami, uhe no Goseti ni ha, Yosikiyo, ima ha Ahuminokami nite Satyuuben naru nam, tatematuri keru. Mina todome sase tamahi te, miyadukahe su beku, ohosegoto koto naru tosi nare ba, musume wo onoono tatematuri tamahu.

 Tono no mahihime ha, Koremitu-no-Asom no, Tunokami nite Sakyaunodaibu kake taru ga musume, katati nado ito wokasige naru kikoye aru wo mesu. Karai koto ni omohi tare do,

 "Dainagon no, hokabara no musume wo tatematura ru naru ni, Asom no ituki musume idasitate tara m, nani no hadi ka aru beki."

 to sainame ba, wabi te, onaziku ha miyadukahe yagate se sasu beku omohioki te tari.

 Mahi narahasi nado ha, sato nite ito you sitate te, kasiduki nado, sitasiu mi ni sohu beki ha, imiziu eri totonohe te, sono hi no yuhutuke te mawira se tari.

 Tono ni mo, ohom-katagata no warahabe, simodukahe no sugure taru wo to, goranzi kurabe, eriide raruru kokoti-domo ha, hodohodo ni tuke te, ito omodatasige nari.

 Omahe ni mesi te goranze m uti-narasi ni, omahe wo watara se te to sadame tamahu. Sutu beu mo ara zu, toridori naru warahabe no yaudai, katati wo obosi wadurahi te,

 "Ima hitotokoro no reu wo, kore yori tatematura baya!"

 nado warahi tamahu. Tada motenasi youi ni yori te zo erabi ni iri keru.

 [6-2 Yugiri loves Mai-hime]

 Daigaku-no-Kimi, mune nomi hutagari te, mono nado mo miire rare zu, kumzi itaku te, humi mo yoma de nagame husi tamahe ru wo, kokoro mo ya nagusamu, to tatiide te, magire ariki tamahu.

 Sama, katati ha medetaku wokasige nite, siduyaka ni namamei tamahe re ba, wakaki nyoubau nado ha, ito wokasi to mi tatematuru.

 Uhe-no-Ohomkata ni ha, misu no mahe ni dani, mono tikau mo motenasi tamaha zu. Waga mi-kokoro narahi, ikani obosu ni ka ari kem, utoutosikere ba, gotati nado mo kedohoki wo, kehu ha mononomagire ni, iritati tamahe ru na' meri.

 Mahihime kasiduki orosi te, tumado no ma ni byaubu nado tate te, karisome no siturahi naru ni, yawora yori te nozoki tamahe ba, nayamasige nite sohi husi tari.

 Tada, kano hito no ohom-hodo to miye te, ima sukosi sobiyaka ni, yaudai nado no kotosarabi, wokasiki tokoro ha masari te sahe miyu. Kurakere ba, komaka ni ha miye ne do, hodo no ito yoku omohiide raruru sama ni, kokoro uturu to ha nakere do, tada ni mo ara de, kinu no suso wo hiki-narai tamahu ni, nanigokoro mo naku, ayasi to omohu ni,

 "Ame ni masu Toyowokahime no miyabito mo
 waga kokorozasu sime wo wasuru na

 Wotomego ga sode huru yama no midugaki no."

 to notamahu zo, utituke nari keru.
 Wakau wokasiki kowe nare do, tare to mo e omohi tadora re zu, nama-mutukasiki ni, kesauzi sohu tote, sawagi turu usiromi-domo, tikau yori te hito sawagasiu nare ba, ito kutiwosiu te, tatisari tamahi nu.

 [6-3 Gosechi-festival in the Court]

 Asagi no kokoro yamasikere ba, Uti he mawiru koto mo se zu, mono-ugari tamahu wo, Goseti ni kototuke te, nahosi nado, sama kahare ru iro yurusa re te mawiri tamahu. Kibiha ni kiyora naru monokara, madaki ni oyosuke te, sare ariki tamahu. Mikado yori hazime tatematuri te, obosi taru sama nabete nara zu, yo ni medurasiki ohom-oboye nari.

 Goseti no mawiru gisiki ha, idure to mo naku, kokorogokoro ni ninaku si tamahe ru wo, "Mahihime no katati, Ohotono to Dainagon to ha sugure tari." to mede nonosiru. Geni, ito wokasige nare do, kokosiu utukusige naru koto ha, naho Ohotono no ni ha, e oyobu mazikari keri.

 Mono-kiyoge ni imameki te, sono mono to mo miyu maziu sitate taru yaudai nado no, arigatau wokasige naru wo, kau homera ruru na' meri. Rei no mahihime-domo yori ha, mina sukosi otonabi tutu, geni kokoro koto naru tosi nari.

 Tono mawiri tamahi te goranzuru ni, mukasi ohom-me tomari tamahi si wotome no sugata obosi idu. Tatunohi no kuretukata tukahasu. Ohom-humi no uti omohiyaru besi.

 "Wotomego mo kamisabi nu rasi ama tu sode
 huruki yo no tomo yohahi he nure ba
"

 Tosituki no tumori wo kazohe te, uti-obosi keru mama no ahare wo, e sinobi tamaha nu bakari no, wokasiu oboyuru mo, hakansi ya!

 "Kakete ihe ba kehu no koto to zo omohoyuru
 hikage no simo no sode ni toke si mo
"

 Awozuri no kami ito yoku tori ahe te, magirahasi kai taru, kozumi, usuzumi, sau gati ni uti-maze midare taru mo, hito no hodo ni tukete ha wokasi to goranzu.

 Kwanza-no-Kimi mo, hito no me tomaru ni tuke te mo, hito sire zu omohi ariki tamahe do, atari tikaku dani yose zu, ito kekesiu motenasi tare ba, mono-tutumasiki hodo no kokoro ni ha, nagekasiu te yami nu. Katati ha simo, ito kokoro ni tuki te, turaki hito no nagusame ni mo, miru waza si te m ya to omohu.

 [6-4 Yugiri entrusts his love letter to her brother]

 Yagate mina tome sase tamahi te, miyadukahe su beki mi-kesiki ari kere do, kono tabi ha makade sase te, Ahumi no ha Karasaki no harahe, Tunokami ha Naniha to, idomi te makade nu. Dainagon mo kotosara ni mawirasu beki yosi souse sase tamahu. Sawemonnokami, sono hito nara nu wo tatematuri te, togame ari kere do, sore mo todome sase tamahu.

 Tunokami ha, "Naisinosuke aki taru ni." to mausa se tare ba, "Samoya itahara masi." to Ohotono mo oboi taru wo, kano hito ha kiki tamahi te, ito kutiwosi to omohu.

 "Waga tosi no hodo, kurawi nado, kaku monogenakara zu ha, kohi mi te masi mono wo. Omohu kokoro ari to dani sirare de yami na m koto."

 to, wazato no koto ni ha ara ne do, uti-sohe te namidaguma ruru woriwori ari.

 Seuto no warahatenzyau suru, tune ni kono Kimi ni mawiri tukaumaturu wo, rei yori mo natukasiu katarahi tamahi te,

 "Goseti ha itu ka Uti he mawiru?"

 to tohi tamahu.

 "Kotosi to koso ha kiki habere."

 to kikoyu.

 "Kaho no ito yokari sika ba, suzuro ni koso kohisikere! Masi ga tune ni miru ram mo urayamasiki wo, mata mise te m ya?"

 to notamahe ba,

 "Ikadeka saha habera m? Kokoro ni makase te mo e mi habera zu. Wonokoharakara tote, tikaku mo yose habera ne ba, masite, ikadeka Kimdati ni ha goranze sase m?"

 to kikoyu.

 "Saraba, humi wo dani."

 tote tamahe ri. "Sakizaki kayau no koto ha ihu mono wo." to kurusikere do, semete tamahe ba, itohosiu te mote inu.

 Tosi no hodo yori ha, sare te ya ari kem, wokasi to mi keri. Midori no usuyau no, konomasiki kasane naru ni, te ha mada ito wakakere do, ohisaki miye te, ito wokasige ni,
 "Hikage ni mo sirukari keme ya wotomego ga
 ama no hasode ni kake si kokoro ha
"

 Hutari miru hodo ni, Titinusi huto yori ki tari. Osorosiu akire te, e hiki-kakusa zu.

 "Nazo no humi zo?"

 tote toru ni, omote akami te wi tari.

 "Yokara nu waza si keri."

 to nikume ba, Seuto nige te iku wo, yobiyose te,

 "Taga zo?"

 to tohe ba,

 "Tono no Kwanza-no-Kimi no, sikasika notamau te tamahe ru."

 to ihe ba, nagori naku uti-wemi te,

 "Ikani utukusiki Kimi no ohom-saregokoro nari. Kimdira ha, onazi tosi nare do, ihukahinaku hakanaka meri kasi."

 nado home te, Hahagimi ni mo misu.

 "Kono Kimdati no, sukosi hitokazu ni obosi nu bekara masika ba, miyadukahe yori ha, tatematuri te masi. Tono no mi-kokorookite miru ni, misome tamahi te m hito wo, mi-kokoro to ha wasure tamahu maziki to koso, ito tanomosikere. Akasi-no-Nihudau no tamesi ni ya nara masi."

 nado ihe do, mina isogitati ni tari.

 [6-5 Hanachirusato becomes Yugiris adoptive mother]

 Kano hito ha, humi wo dani e yari tamaha zu, tatimasaru kata no koto si kokoro ni kakari te, hodo huru mama ni, warinaku kohisiki omokage ni mata ahi mi de ya to omohu yori hoka no koto nasi. Miya no ohom-moto he, ainaku kokorouku te mawiri tamaha zu. Ohase si kata, tosigoro asobi nare si tokoro nomi, omohiide raruru kotomasare ba, sato sahe uku oboye tamahi tutu, mata komoriwi tamahe ri.

 Tono ha, kono Nisinotai ni zo, kikoye aduke tatematuri tamahi keru.

 "Ohomiya no miyo no nokori sukunage naru wo, ohase zu nari na m noti mo, kaku wosanaki hodo yori mi narasi te, usiromi obose."

 to kikoye tamahe ba, tada notamahu mama no mi-kokoro nite, natukasiu ahare ni omohi atukahi tatematuri tamahu.
 Honoka ni nado mi tatematuru ni mo,

 "Katati no maho nara zu mo ohasi keru kana! Kakaru hito wo mo, Hito ha sute tamaha zari keri!" nado, "Waga, anagati ni, turaki hito no ohom-katati wo kokoro ni kake te kohi si to omohu mo adikinasi ya! Kokorobahe no kayau ni yaharaka nara m hito wo koso ahi omoha me."

 to omohu. Mata,

 "Mukahi te miru kahi nakara m mo itohosige nari. Kakute tosi he tamahi ni kere do, Tono no, sayau naru ohom-katati, mi-kokoro to mi tamau te, hamayuhu bakari no hedate sasi-kakusi tutu, nanikure to motenasi magirahasi tamahu meru mo, mube nari keri."
 to omohu kokoro no uti zo, hadukasikari keru.

 Ohomiya no katati koto ni ohasimase do, mada ito kiyora ni ohasi, koko ni mo kasiko ni mo, hito ha katati yoki mono to nomi menare tamahe ru wo, motoyori sugure zari keru ohom-katati no, yaya sada sugi taru kokoti si te, yaseyase ni migusi sukuna naru nado ga, kaku sosirahasiki nari keri.

 [6-6 Omiya prepares for new-year clothes to Yugiri]

 Tosi no kure ni ha, Mutuki no ohom-sauzoku nado, Miya ha tada, kono Kimi hitotokoro no ohom-koto wo, maziru koto nau isogi tamahu. Amata kudari, ito kiyora ni sitate tamahe ru mo, monouku nomi oboyure ba,

 "Tuitati nado ni ha, kanarazusimo Uti he mawiru maziu omohi tamahuru ni, nani ni kaku isoga se tamahu ram?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Nadoteka, samo ara m? Oyi kuduhore tara m hito no yau ni mo notamahu kana!"

 to notamahe ba,

 "Oyi ne do, kuduhore taru kokoti zo suru ya!"

 to hitorigoti te, uti-namidagumi te wi tamahe ri.

 "Kano koto wo omohu ram." to, ito kokorogurusiu te, Miya mo uti-hisomi tamhi nu.

 "Wotoko ha, kutiwosiki kiha no hito dani, kokoro wo takau koso tukahu nare. Amari simeyaka ni, kaku na monosi tamahi so. Nani to ka, kau nagame gati ni omohiire tamahu beki? Yuyusiu."

 to notamahu mo,

 "Nanikaha! Rokuwi nado hito no anaduri haberu mere ba, sibasi no koto to ha omou tamahure do, Uti he mawiru mo monouku te nam. Ko-Otodo ohasimasa masika ba, tahabure nite mo, hito ni ha anadura re habera zara masi. Mono hedate nu oya ni ohasure do, ito kekesiu sasi-hanati te oboi tare ba, ohasimasu atari ni, tayasuku mo mawiri nare habera zu. Himgasinowin nite nomi nam, omahe tikaku haberu. Tai-no-Ohomkata koso, ahare ni monosi tamahe, oya ima hitotokoro ohasimasa masika ba, naigoto wo omohi habera masi."

 tote, namida no oturu wo magirahai tamahe ru kesiki, imiziu ahare naru ni, Miya ha, itodo horohoro to naki tamahi te,

 "Haha ni mo okururu hito ha, hodohodo ni tuke te, sa nomi koso ahare nare do, onodukara sukuse sukuse ni, hito to naritati nure ba, oroka ni omohu mo naki waza naru wo, omohiire nu sama ni te monosi tamahe. Ko-Otodo no ima sibasi dani monosi tamahe kasi. Kagiri naki kage ni ha, onazi koto to tanomi kikoyure do, omohu ni kanaha nu koto no ohokaru kana! Utinootodo no kokorobahe mo, nabete no hito ni ha ara zu to, yohito mo mede ihu nare do, mukasi ni kaharu koto nomi masari yuku ni, inoti nagasa mo uramesiki ni, ohisaki tohoki hito sahe, kaku isasaka nite mo, yo wo omohi simeri tamahe re ba, ito nam yorodu uramesiki yo naru."

 tote, naki ohasimasu.

 

7 Tale of Hikaru-Genji Construction of Rokujo-in

 [7-1 Mikado goes to Suzaku-in at twenty days after in February]

 Tuitati ni mo, Ohotono ha, ohom-ariki si nakere ba, nodoyaka nite ohasimasu. Yosihusa-no-Otodo to kikoye keru, inisihe no rei ni nazurahe te, Awomuma hiki, setiwe no hi, Uti no gisiki wo utusi te, mukasi no tamesi yori mo koto sohe te, itukasiki ohom-arisama nari.

 Kisaragi no hatuka amari, Suzakuwin ni gyaugau ari. Hanazakari ha madasiki hodo nare do, Yayohi ha ko-Miya no ohom-kiduki nari. Toku hirake taru sakura no iro mo ito omosirokere ba, Win ni mo ohom-youi kotoni tukurohi migaka se tamahi, gyaugau ni tukaumaturi tamahu Kamdatime, Mikotati yori hazime, kokorodukahi si tamahe ri.

 Hitobito mina, awoiro ni, sakuragasane wo ki tamahu. Mikado ha, akairo no ohom-zo tatemature ri. Mesi ari te, Ohokiotodo mawiri tamahu. Onazi akairo wo ki tamahe re ba, iyoiyo hitotu mono to kakayaki te miye magaha se tamahu. Hitobito no sauzoku, youi, tune ni koto nari. Win mo, ito kiyora ni nebi masara se tamahi te, ohom-sama no youi, namameki taru kata ni susuma se tamahe ri.

 Kehu ha, wazato no monnin mo mesa zu, tada sono zae kasikosi to kikoye taru gakusyau zihu nin wo mesu. Sikibunotukasa no kokoromi no dai wo nazurahe te, ohom-dai tamahu. Ohotono no Tarougimi no kokoromi tamahu beki na' meri. Okudakaki mono-domo ha, mono mo oboye zu, tunaga nu hune ni nori te ike ni hanare ide te, ito sube nage nari.

 Hi yauyau kudari te, gaku no hune-domo kogi mahi te, teusi-domo sousuru hodo no, yamakaze no hibiki omosiroku huki ahase taru ni, Kwanza-no-Kimi ha,
 "Kau kurusiki miti nara de mo mazirahi asobi nu beki monowo!"
 to, yononaka uramesiu oboye tamahi keri.

 Syun'-au-den mahu hodo ni, mukasi no hananoen no hodo obosi ide te, Win-no-Mikado mo,

 "Mata, sabakari no koto mi te m ya?"

 to notamahasuru ni tuke te, sono yo no koto ahare ni obosi tuduke raru. Mahi haturu hodo ni, Otodo, Win ni ohom-kaharake mawiri tamahu.

 "Uguhisu no saheduru kowe ha mukasi nite
 muture si hana no kage zo kahare ru
"

 Win-no-Uhe,

 "Kokonohe wo kasumi hedaturu sumika ni mo
 haru to tugekuru uguhisu no kowe
"

 Sotinomiya to kikoye si, ima ha Hyaubukyau nite, Ima-no-Uhe ni ohom-kaharake mawiri tamahu.

 "Inisihe wo huki tutahe taru huetake ni
 saheduru tori no ne sahe kahara nu
"

 Azayaka ni sousi nasi tamahe ru, youi koto ni medetasi. Torase tamahi te,

 "Uguhisu no mukasi wo kohi te saheduru ha
 kodutahu hana no iro ya ase taru
"

 to notamahasuru ohom-arisama koyonaku yuweyuwesiku ohasimasu. Kore ha ohom-watakusizama ni, utiuti no koto nare ba, amata ni mo nagare zu ya nari ni kem, mata kakiotosi te keru ni ya ara m?

 Gakuso tohoku te obotukanakere ba, omahe ni ohom-koto-domo mesu. Hyaubukyaunomiya, biha. Utinootodo, wagon. Syau no ohom-koto, Win no omahe ni mawiri te, kin ha, rei no Ohokiotodo ni tamahari tamahu. Seme kikoye tamahu. Saru imiziki zyauzu no sugure taru ohom-tedukahi-domo no, tukusi tamahe ru ne ha, tatohe m kata nasi. Sauga no Tenzyaubito amata saburahu. Ana-tahuto asobi te, tugi ni Sakura-bito. Tuki oboro ni sasiide te wokasiki hodo ni, nakazima no watari ni, koko kasiko kagaribi-domo tomosi te, ohomi-asobi ha yami nu.

 [7-2 Genji visits Kokiden-no-oho-Gisaki in Suzaku-in]

 Yo huke nure do, kakaru tuide ni, Ohokisai-no-Miya ohasimasu kata wo, yoki te toburahi kikoye sase tamaha zara m mo, nasakenakere ba, kahesa ni watara se tamahu. Otodo morotomoni saburahi tamahu.

 Kisaki mati yorokobi tamahi te, ohom-taimen ari. Ito itau sada sugi tamahi ni keru ohom-kehahi ni mo, ko-Miya wo omohiide kikoye tamahi te, "Kaku nagaku ohasimasu taguhi mo ohasimasi keru monowo!" to, kutiwosiu omohosu.

 "Ima ha kaku huri nuru yohahi ni, yorodu no koto wasurare haberi ni keru wo, ito katazikenaku watari ohasi mai taru ni nam, sarani mukasi no miyo no koto omohiide rare haberu."

 to, uti-naki tamahu.

 "Sarubeki ohom-kage-domo ni okure haberi te noti, haru no kedime mo omohi tamahe waka re nu wo, kehu nam nagusame haberi nuru. Mata mata mo."
 to kikoye tamahu. Otodo mo sarubeki sama ni kikoye te,

 "Kotosarani saburahi te nam."

 to kikoye tamahu. Nodoyaka nara de kahera se tamahu hibiki ni mo, Kisaki ha, naho mune uti-sawagi te,
 "Ikani obosi idu ram? Yo wo tamoti tamahu beki ohom-sukuse ha, keta re nu mono ni koso."
 to, inisihe wo kuyi obosu.

 Naisi-no-Kam-no-Kimi mo, nodoyaka ni obosi iduru ni, ahare naru koto ohokari. Ima mo sarubeki wori, kaze no tute ni mo honomeki kikoye tamahu koto taye zaru besi.

 Kisaki ha, Ohoyake ni souse sase tamahu koto aru tokidoki zo, ohom-taubari no tukasa kauburi, nanikure no koto ni hure tutu, mi-kokoro ni kanaha nu toki zo, "Inoti nagaku te kakaru yo no suwe wo miru koto." to, torikahesa mahosiu, yorodu obosi mutukari keru.
 Oyi mote ohasuru mama ni, saganasa mo masari te, Win mo kurabe kurusiu tatohe gataku zo omohi kikoye tamahi keru.

 Kakute, Daigaku-no-Kimi, sono hi no humi utukusiu tukuri tamahi te, sinzi ni nari tamahi nu. Tosi tumore ru kasikoki mono-domo wo eraba se tamahi sika do, kihudai no hito, waduka ni sam nin nam ari keru.

 Aki no tukasamesi ni, kauburi e te, Zizyuu ni nari tamahi nu. Kano hito no ohom-koto, wasururu yo nakere do, Otodo no setini mamori kikoye tamahu mo turakere ba, warinaku te nado mo taimen si tamaha zu. Ohom-seusoko bakari, sarinubeki tayori ni kikoye tamahi te, katami ni kokorogurusiki ohom-naka nari.

 [7-3 Genji plans on construction Rokujo-in]

 Ohotono, siduka naru ohom-sumahi wo, onaziku ha hiroku midokoro ari te, koko kasiko nite obotukanaki yamazato-bito nado wo mo, tudohe suma se m no mi-kokoro nite, Rokudeu-Kyaugoku no watari ni, Tyuuguu no ohom-huruki Miya no hotori wo, yo mati wo kome te tukura se tamahu.

 Sikibukyaunomiya, ake m tosi zo gozihu ni nari tamahi keru ohom-ga no koto, Tainouhe obosi-maukuru ni, Otodo mo, "Geni, sugusi gataki koto-domo nari." to obosi te, "Sayau no ohom-isogi mo, onaziku medurasikara m ohom-ihewi nite." to, isogase tamahu.

 Tosi kaheri te, masite kono ohom-isogi no koto, ohom-tosimi no koto, gakunin, mahibito no sadame nado wo, mi-kokoro ni ire te itonami tamahu. Kyau, Hotoke, hohuzi no hi no sauzoku, roku nado wo nam, Uhe ha isogase tamahi keru.

 Himgasinowin ni, wake te si tamahu koto-domo ari. Ohom-nakarahi, masite ito miyabika ni kikoye kahasi te nam, sugusi tamahi keru.

 Yononaka hibiki yusure ru ohom-isogi naru wo, Sikibukyaunomiya ni mo kikosi mesi te,

 "Tosigoro, yononaka ni ha amaneki mi-kokoro nare do, kono watari wo ba ayaniku ni nasakenaku, koto ni hure te hasitaname, miyabito wo mo ohom-youi naku, urehasiki koto nomi ohokaru ni, turasi to omohioki tamahu koto koso ha ari keme."

 to, itohosiku mo karaku mo obosi keru wo, kaku amata kakadurahi tamahe ru hitobito ohokaru naka ni, toriwaki taru ohom-omohi sugure te, yo ni kokoronikuku medetaki koto ni, omohi kasiduka re tamahe ru ohom-sukuse wo zo, waga ihe made ha nihohi ko ne do, meiboku ni obosu ni, mata,

 "Kaku kono yo ni amaru made, hibikasi itonami tamahu ha, oboye nu yohahi no suwe no sakaye ni mo aru beki kana!"

 to yorokobi tamahu wo, Kitanokata ha, "Kokoroyuka zu, monosi." to nomi obosi tari. Nyougo, ohom-mazirahi no hodo nado ni mo, Otodo no ohom-youi naki yau naru wo, iyoiyo uramesi to omohi simi tamahe ru naru besi.

 [7-4 Rokujo-in has completed in August]

 Haduki ni zo, Rokudeunowin tukuri hate te watari tamahu. Hituzisaru no mati ha, Tyuuguu no ohom-hurumiya nare ba, yagate ohasimasu besi. Tatumi ha, Tono no ohasubeki mati nari. Usitora ha, Himgasinowin ni sumi tamahu Tai-no-Ohomkata, Inuwi no mati ha, Akasi-no-Ohomkata to obosioki te sase tamahe ri. Moto ari keru ike yama wo mo, binnaki tokoro naru wo ba kudusi kahe te, midu no omomuki, yama no okite wo aratame te, samazama ni, ohom-katagata no ohom-negahi no kokorobahe wo tukura se tamahe ri.

 Minami no himgasi ha, yama takaku, haru no hana no ki, kazu wo tukusi te uwe, ike no sama omosiroku sugure te, omahe tikaki sensai, goehu, koubai, sakura, hudi, yamabuki, ihatutudi nado yau no, haru no moteasobi wo wazato ha uwe de, aki no sensai wo ba, muramura honoka ni maze tari.

 Tyuuguu no ohom-mati wo ba, moto no yama ni, momidi no iro kokaru beki uweki-domo wo sohe te, idumi no midu tohoku sumasi yari, midu no oto masaru beki ihaho tate kuhahe, taki otosi te, aki no no wo haruka ni tukuri taru, sono koro ni ahi te, sakari ni saki midare tari. Saga no Ohowi no watari no noyama, mutoku ni keosa re taru aki nari.

 Kita no himgasi ha, suzusige naru idumi ari te, natu no kage ni yore ri. Mahe tikaki sensai, kuretake, sitakaze suzusikaru beku, kodakaki mori no yau naru ki-domo kobukaku omosiroku, yamazato meki te, unohana no kakine kotosarani si watasi te, mukasi oboyuru hanatatibana, nadesiko, saubi, kutani nado yau no hana, kusagusa wo uwe te, haru aki no ki kusa, sono naka ni uti-maze tari. Himgasi omote ha, wake te mumaba no otodo tukuri, rati yuhi te, Satuki no ohom-asobidokoro nite, midu no hotori ni saubu uwe sigera se te, mukahi ni ohom-mumaya si te, yo ni naki zyaume-domo wo totonohe tate sase tamahe ri.

 Nisi no mati ha, kita omote tuki wake te, mi-kuramati nari. Hedate no kaki ni matu no ki sigeku, yuki wo mote-asoba m tayori ni yose tari. Huyu no hazime no asa, simo musubu beki kiku no magaki, ware-ha-gaho naru hahasohara, wosawosa na mo sira nu miyamagi-domo no, kobukaki nado wo utusi uwe tari.

 [7-5 Removal to Rokjo-in about the autumnal equinox]

 Higan no korohohi watari tamahu. Hitotabi ni to sadame sase tamahi sika do, sawagasiki yau nari tote, Tyuuguu ha sukosi nobe sase tamahu. Rei no oiraka ni kesikibama nu Hanatirusato zo, sono yo, sohi te uturohi tamahu.

 Haru no ohom-siturahi ha, kono koro ni aha ne do, ito kokoro koto nari. Ohom-kuruma zihugo, gozen siwi gowi gati nite, rokuwi Tenzyaubito nado ha, sarubeki kagiri wo era se tamahe ri. Kotitaki hodo ni ha ara zu, yo no sosiri mo ya to habuki tamahe re ba, nanigoto mo odoroodorosiu ikamesiki koto ha nasi.

 Ima hitokata no mi-kesiki mo, wosawosa otosi tamaha de, Zizyuu no kimi sohi te, sonata ha mote-kasiduki tamahe ba, geni kau mo aru beki koto nari keri to miye tari.

 Nyoubau no zousimati-domo, ate ate no komake zo, ohokata no koto yori mo medetakari keru.

 Ituka, muika sugi te, Tyuuguu makade sase tamahu. Kono mi-kesiki hata, sahaihedo, ito tokorosesi. Ohom-saihahi no sugure tamahe ri keru wo ba saru mono nite, ohom-arisama no kokoronikuku omorika ni ohasimase ba, yo ni omoku omoha re tamahe ru koto, sugure te nam ohasimasi keru.

 Kono mati mati no naka no hedate ni ha, hei-domo rau nado wo, tokaku yuki kayohasi te, kedikaku wokasiki ahahi ni si nasi tamahe ri.

 [7-6 Chugu and Murasaki compose and exchange waka in September]

 Nagatuki ni nare ba, momidi muramura iroduki te, Miya no omahe e mo iha zu omosirosi. Kaze uti-huki taru yuhugure ni, ohom-hako no huta ni, iroiro no hana momidi wo kokimaze te, konata ni tatematura se tamahe ri.

 Ohokiyaka naru waraha no, koki akome, siwon no orimono kasane te, akakutiba no usumono no kazami, ito itau nare te, rau, watadono no sorihasi wo watari te mawiru. Uruhasiki gisiki nare do, waraha no wokasiki wo nam, e obosi sute zari keru. Saru tokoro ni saburahi nare tare ba, motenasi, arisama, hoka no ni ha ni zu, konomasiu wokasi. Ohom-seusoko ni ha,

 "Kokorokara haru matu sono ha waga yado no
 momidi wo kaze no tute ni dani mi yo
"

 Wakaki hitobito, ohom-tukahi motehayasu sama-domo wokasi.
 Ohom-kaheri ha, kono ohom-hako no huta ni koke siki, ihaho nado no kokorobahe si te, goehu no eda ni,

 "Kaze ni tiru momidi ha karosi haru no iro wo
 ihane no matu ni kake te koso mi me
"

 Kono ihane no matu mo, komaka ni mire ba, e nara nu tukurigoto-domo nari keri. Toriahezu omohiyori tamahi turu yuweyuwesisa nado wo, wokasiku goranzu. Omahe naru hitobito mo mede ahe ri. Otodo,

 "Kono momidi no ohom-seusoko, ito netage na' meri. Haru no hanazakari ni, kono ohom-irahe ha kikoye tamahe. Konokoro momidi wo ihi kutasa m ha, Tatutahime no omoha m koto mo aru wo, sasi-sizoki te, hana no kage ni tati kakure te koso, tuyoki koto ha ide ko me."

 to kikoye tamahu mo, ito wakayaka ni tuki se nu ohom-arisama no midokoro ohokaru ni, itodo omohu yau naru ohom-sumahi nite, kikoye kayohasi tamahu.

 Ohowi-no-Ohomkata ha, "Kau katagata no ohom-uturohi sadamari te, kazu nara nu hito ha, itu to naku magirahasa m." to obosi te, Kamnaduki ni nam watari tamahi keru. Ohom-siturahi, koto no arisama otora zu si te, watasi tatematuri tamahu. Himegimi no ohom-tame wo obose ba, ohokata no sahohu mo, kedime koyonakara zu, ito monomonosiku motenasa se tamahe ri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note