First updated 9/2/2002(ver.1-3)
Last updated 11/19/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

TAMAKADURA


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from April in the summer to October in the winter at the age of 35, and the tale of Tamakazura in the life of Tsukushi

1 Tale of Tamakazura The life of Tsukushi

 1. Genji and Ukon remember Yugao---Tosi-tuki hedatari nure do, aka zari si Yuhugaho wo
 2. Tamakazura goes to Tsukushi with her nursemaid's family---Haha-Gimi no ohom-yukuhe wo sira m to, yorodu no Kami Hotoke ni mausi te
 3. The last will of nursemaid's husband ---Seuni, nin hate te nobori nado suru ni, harukeki hodo ni
 4. The proposals for Tamakazura---Kiki-tui tutu, sui taru winaka-bito-domo, kokoro-kake seusoko-garu
2 Tale of Tamakazura The denial of Gen's proposal and getting out of Tsukushi
 1. Gen's proposal for Tamakazura---Taihu-no-Gen tote, Higo-no-Kuni ni zou hiroku te
 2. Gen's visit to Tamakazura---Sam-zihu bakari naru wonoko no, take takaku mono-monosiku hutori te
 3. Gen composes and sends waka to Tamakazura---Ori te iku kiha ni, uta yoma mahosikari kere ba
 4. Tamakazura gets out of Tsukushi and goes up to Kyoto---Zirau ga katarahi tora re taru mo, ito osorosiku
 5. Tamakazura arrives in Kyoto---"Kaku, nige nuru yosi, onodukara ihi-ide
3 Tale of Tamakazura Tamakazura happened to meet Ukon at Tsubaichi
 1. Tamakazura visits to Iwashimizu-shrine in Kyoto---Kudeu ni, mukasi sire ri keru hito no nokori tari keru wo
 2. Tamakazura visits to Hase-temple in Nara---"Uti-tugi te ha, Hotoke no ohom-naka ni ha, Hatuse nam
 3. Ukon visits to Hase-temple too---Kore mo kati yori na' meri. Yorosiki womna hu-tari
 4. Ukon meets Tamakazura by chance at Tsubaichi---Karausite, "Oboye zu koso habere. Tukusi-no-Kuni ni
 5. Ukon thanks for Hase-Kan'non---Hi kure nu to, isogi-tati te, mi-akasi no koto-domo
 6. Sanjo prays to Hase-Kan'non---Kuni-guni yori winaka-bito ohoku maude tari keri
 7. Ukon talks about Hikaru-Genji who is her master to Tamakazura's nursemaid---Ake nure ba, sire ru Daitoko no bau ni ori nu
 8. Nursemaid asks a favor of Tamakazura's future to Ukon---"Kakaru ohom-sama wo, hoto-hoto ayasiki tokoro ni
 9. Ukon says goodbye to Tamakazura making a promise---Mawiri tudohu hito no arisama-domo, mi-kudasa ruru kata nari
4 Tale of Hikaru-Genji Genji makes Tamakazura to his adopted daughter
 1. Ukon comes back to Rokujo-in---Ukon ha, Oho-tono ni mawiri nu. Kono koto wo kasume kikoyuru
 2. Ukon talks about Tamakazura whom she happened to meet to Genji---Ohotono-gomoru tote, Ukon wo mi-asi-mawiri ni mesu
 3. Genji wants to welcome Tamakazura to his Rokujo-in---Kaku kiki-some te noti ha, mesi-hanasi tutu
 4. Tamakazura answers waka to Genji---Sauzimi ha, "Tada kakoto bakari nite mo
 5. Genji talks about Tamakazura's mother to Murasaki---Uhe ni mo, ima zo, kano arisi mukasi no yo no monogatari
 6. Tamakazura enters the Rokujo-in---Kaku ihu ha, Nagatuki no koto nari keri
 7. Genji meets Tamakazura---Sono yo, yagate Otodo-no-Kimi watari tamahe ri
 8. Genji is satisfied with Tamakazura---Meyasuku monosi tamahu wo, uresiku obosi te
 9. Tamakazura's new life begins in rokujo-in---Tyuuzyau-no-Kimi ni mo, "Kakaru hito wo tadune-ide taru wo
5 Tale of Hikaru-Genji Genji's opinion about waka and the tale of Suetsumuhana
 1. Present of kimono for Genji's wives in the end of the year---Tosi no kure ni, ohom-siturahi no koto, hito-bito no sauzoku nado
 2. Suetsumuhana answers waka to Genji---Mina, ohom-kaheri-domo tada nara zu. Ohom-tukahi no roku
 3. Genji's opinion about waka---"Kotai no uta-yomi ha, karakoromo, tamoto nururu

 

1 Tale of Tamakazura The life of Tsukushi

 [1-1 Genji and Ukon remember Yugao]

 Tosituki hedatari nure do, aka zari si Yuhugaho wo, tuyu wasure tamaha zu, kokorogokoro naru hito no arisama-domo wo, mi tamahi kasanuru ni tuke te mo, "Ara masika ba." to, ahare ni kutiwosiku nomi obosi idu.

 Ukon ha, nani no hitokazu nara ne do, naho, sono katami to mi tamahi te, rautaki mono ni obosi tare ba, huruhito no kazu ni tukaumaturi nare tari. Suma no ohom-uturohi no hodo ni, Tai-no-Uhe no Ohom-kata ni, mina hitobito kikoye watasi tamahi si hodo yori, sonata ni saburahu. Kokoroyoku kai-hisome taru mono ni, Womnagimi mo obosi tare do, kokoro no uti ni ha,

 "Ko-Gimi monosi tamaha masika ba, Akasi-no-Ohomkata bakari no oboye ni ha otori tamaha zara masi. Sasimo hukaki mi-kokorozasi nakari keru wo dani, otosi abusa zu, tori sitatame tamahu mi-kokoronagasa nari kere ba, maite, yamgotonaki tura ni koso ara za' mere, kono ohom-tonouturi no kazu no uti ni ha mazirahi tamahi na masi."

 to omohu ni, aka zu kanasiku nam omohi keru.

 Kano nisinokyau ni tomari si Wakagimi wo dani yukuhe mo sira zu, hitohe ni mono wo omohi tutumi, mata, "Imasara ni kahinaki koto ni yori te, waga na morasu na." to, kutigatame tamahi si wo habakari kikoye te, tadune te mo otodure kikoye zari si hodo ni, sono ohom-menoto no wotoko, Seuni ni nari te, iki kere ba, kudari ni keri. Kano Wakagimi no yotu ni naru tosi zo, Tukusi he ha iki keru.

 [1-2 Tamakazura goes to Tsukushi with her nursemaid's family]

 Hahagimi no ohom-yukuhe wo sira m to, yorodu no Kami Hotoke ni mausi te, yoru hiru naki kohi te, sarubeki tokorodokoro wo tadune kikoye kere ba, tuhini e kikiide zu.
 "Saraba ikagaha se m? Wakagimi wo dani koso ha, ohom-katami ni mi tatematura me. Ayasiki miti ni sohe tatematuri te, haruka naru hodo ni ohase m koto no kanasiki koto. Naho, Titigimi ni honomekasa m."
 to omohi kere do, sarubeki tayori mo naki uti ni,

 "Hahagimi no ohasimasi kem kata mo sira zu, tadune tohi tamaha ba, ikaga kikoye m?"
 "Mada, yoku mo mi nare tamaha nu ni, wosanaki hito wo todome tatematuri tamaha m mo, usirometakaru besi."
 "Siri nagara, hata, wi te kudari ne to yurusi tamahu beki ni mo ara zu."

 nado, onogazisi katarahi ahase te, ito utukusiu, tada ima kara kedakaku kiyora naru ohom-sama wo, koto naru siturahi naki hune ni nose te kogi iduru hodo ha, ito ahare ni nam oboye keru.

 Wosanaki kokoti ni, Hahagimi wo wasure zu, woriwori ni,

 "Haha no ohom-moto he yuku ka?"

 to tohi tamahu ni tuke te, namida tayuru toki naku, musume-domo mo omohi kogaruru wo, "Hunamiti yuyusi." to, katu ha isame keri.

 Omosiroki tokorodokoro wo mi tutu,

 "Kokorowakau ohase si mono wo, kakaru miti wo mo mise tatematuru mono ni mo gana!"
 "Ohase masika ba, warera ha kudara zara masi."

 to, Kyou no kata wo omohiyara ruru ni, kaheru nami mo urayamasiku, kokorobosoki ni, hunako-domo no araarasiki kowe nite,

 "Uraganasiku mo, tohoku ki ni keru kana!"

 to, utahu wo kiku mama ni, hutari sasimukahi te naki keri.

 "Hunabito mo tare wo kohu to ka Ohosima no
 uraganasige ni kowe no kikoyuru
"

 "Kosikata mo yukuhe mo sira nu oki ni ide te
 ahare iduku ni Kimi wo kohu ram
"

 Hina no wakare ni, onogazisi kokoro wo yari te ihi keru.

 Kanenomisaki sugi te, "Ware ha wasure zu." nado, yo to tomo no kotogusa ni nari te, kasiko ni itari tuki te ha, maite haruka naru hodo wo omohiyari te, kohi naki te, kono Kimi wo kasiduki mono nite, akasi kurasu.
 Yume nado ni, ito tamasaka ni miye tamahu toki nado mo ari. Onazi sama naru womna nado, sohi tamau te miye tamahe ba, nagori kokoti asiku nayami nado si kere ba,
 "Naho, yo ni nakunari tamahi ni keru na' meri."
 to omohi naru mo, imiziku nomi nam.

 [1-3 The last will of nursemaid's husband]

 Seuni, nin hate te nobori nado suru ni, harukeki hodo ni, koto naru ikihohi naki hito ha, tayutahi tutu, sugasugasiku mo idetata nu hodo ni, omoki yamahi si te, si na m to suru kokoti ni mo, kono Kimi no towo bakari ni mo nari tamahe ru sama no, yuyusiki made wokasige naru wo mi tatematuri te,

 "Ware sahe uti-sute tatematuri te, ikanaru sama ni hahure tamaha m to su ram? Ayasiki tokoro ni ohiide tamahu mo, katazikenaku omohi kikoyure do, itusika mo kyou ni wi te tatematuri te, sarubeki hito ni mo sira se tatematuri te, ohom-sukuse ni makase te mi tatematura m ni mo, miyako ha hiroki tokoro nare ba, ito kokoroyasukaru besi to, omohi isogi turu wo, koko nagara inoti tahe zu nari nuru koto."

 to, usirometagaru. Wonokogo mitari aru ni,

 "Tada kono Himegimi, kyau ni wi te tatematuru beki koto wo omohe. Waga mi no keu wo ba, na omohi so."
 to nam ihioki keru.

 Sono hito no mi-ko to ha, tati no hito ni mo sira se zu, tada "Mumago no kasiduku beki yuwe aru." to zo ihi nasi kere ba, hito ni mi se zu, kagirinaku kasiduki kikoyuru hodo ni, nihakani use nure ba, ahare ni kokorobosoku te, tada kyau no idetati wo sure do, kono Seuni no naka asikari keru kuni no hito ohoku nado si te, tozamakauzama ni, odi habakari te, ware ni mo ara de tosi wo sugusu ni, kono Kimi, nebi totonohi tamahu mama ni, Hahagimi yori mo masari te kiyora ni, titi-Otodo no sudi sahe kuhahare ba ni ya, sina takaku utukusige nari. Kokorobase ohodoka ni aramahosiu monosi tamahu.

 [1-4 The proposals for Tamakazura]

 Kikitui tutu, sui taru winakabito-domo, kokorokake seusoko-garu, ito ohokari. Yuyusiku mezamasiku oboyure ba, tare mo tare mo kikiire zu.

 "Katati nado ha, satemo ari nu bekere do, imiziki kataha no are ba, hito ni mo mise de ama ni nasi te, waga yo no kagiri ha mo' tara m."

 to ihitirasi tare ba,

 "Ko-Seuni no mumago ha, kataha nam an' naru."
 "Atara mono wo!"

 to, ihu naru wo kiku mo yuyusiku,

 "Ikasama ni si te, miyako ni wi te tatematuri te, titi-Otodo ni sirase tatematura m? Itokinaki hodo wo, ito rautasi to omohi kikoye tamahe ri sika ba, saritomo oroka ni ha omohi sute kikoye tamaha zi."

 nado ihi nageku hodo, Hotoke Kami ni gwan wo tate te nam nenzi keru.

 Musume-domo mo wonoko-domo mo, tokoro ni tuke taru yosuga-domo ideki te, sumituki ni tari. Kokoro no uti ni koso isogi omohe do, kyau no koto ha iya tohozakaru yau ni hedatari yuku. Mono obosi siru mama ni, yo wo ito uki mono ni obosi te, nensau nado si tamahu. Hatati bakari ni nari tamahu mama ni, ohi totonohori te, ito atarasiku medetasi.

 Kono sumu tokoro ha, Hizennokuni to zo ihi keru. Sono watari ni mo isasaka yosi aru hito ha, madu kono Seuni no mumago no arisama wo kiki tutahe te, naho, taye zu otodure kuru mo, ito imiziu, mimi kasikamasiki made nam.

 

2 Tale of Tamakazura The denial of Gen's proposal and getting out of Tsukushi

 [2-1 Gen's proposal for Tamakazura]

 Taihu-no-Gen tote, Higonokuni ni zou hiroku te, kasiko ni tuke te ha oboye ari, ikihohi ikamesiki tuhamono ari keri. Mukutukeki kokoro no naka ni, isasaka suki taru kokoro maziri te, katati aru womna wo atume te mi mu to omohi keru. Kono Himegimi wo kikituke te,
 "Imiziki kataha ari tomo, ware ha mi kakusi te mo' tara m."
 to, ito nemgoro ni ihikakaru wo, ito mukutukeku omohi te,
 "Ikade, kakaru koto wo kika de, ama ni nari na m to su."
 to, ihase tare ba, iyoiyo ayahugari te, osi te kono kuni ni koye ki nu.

 Kono wonoko-domo wo yobitori te, katarahu koto ha,
 "Omohu sama ni nari na ba, onazi kokoro ni ikihohi wo kahasu beki koto."
 nado katarahu ni, hutari ha omomuki ni keri.

 "Sibasi koso, nigenaku ahare to omohi kikoye kere, onoono wagami no yorube to tanoma m ni, ito tanomosiki hito nari. Kore ni asiku se rare te ha, kono tikaki sekai ni ha megurahi na m ya?"
 "Yoki hito no sudi to ihu tomo, oya ni kazumahe rare tatematura zu, yo ni sira de ha, nani no kahi kaha ara m? Kono hito no kaku nemgoro ni omohi kikoye tamahe ru koso, ima ha ohom-saihahi nare."
 "Sarubeki ni te koso ha, kakaru sekai ni mo ohasi keme. Nige kakure tamahu tomo, nani no takeki koto ka ha ara m?"
 "Makezidanasihi ni, ikari na ba, se nu koto-domo si te m."

 to ihi odose ba, "Ito imizi." to kiki te, naka no konokami naru Bungo-no-Suke nam,

 "Naho, ito taidaisiku, atarasiki koto nari. Ko-Seuni no notamahi si koto mo ari. Tokaku kamahe te, kyau ni age tatematuri te m."

 to ihu. Musume-domo mo naki madohi te,

 "Hahagimi no kahinaku te sasurahe tamahi te, yukuhe wo dani sira nu kahari ni, hito naminami nite mi tatematura m to koso omohu ni."
 "Saru mono no naka ni maziri tamahi na m koto."

 to omohi nageku wo mo sira de, "Ware ha ito oboye takaki mi." to omohi te, humi nado kaki te okosu. Te nado kitanage nau kaki te, kara no sikisi, kaubasiki ka ni ire sime tutu, wokasiku kaki tari to omohi taru kotoba zo, ito tami tari keru. Midukara mo, kono ihe no Zirou wo katarahitori te, uti-ture te ki tari.

 [2-2 Gen's visit to Tamakazura]

 Misodi bakari naru wonoko no, take takaku monomonosiku hutori te, kitanage nakere do, omohinasi utomasiku, araraka naru hurumahi nado, miru mo yuyusiku oboyu. Iroahi kokoti yoge ni, kowe itau kare te saheduri wi tari. Kesaubito ha yo ni kakure taru wo koso, yobahi to ha ihi kere, sama kahe taru haru no yuhugure nari. Aki nara ne domo, ayasikari keri to miyu.

 Kokoro wo yabura zi tote, oba-Otodo ide ahu.

 "Ko-Seuni no ito nasakebi, kirakirasiku monosi tamahi si wo, ikadeka ahikatarahi mausa m to omohi tamahe sika domo, saru kokorozasi wo mo mise kikoye zu haberi si hodo ni, ito kanasiku te, kakure tamahi ni si wo, sono kahari ni, ikauni tukaumaturu beku nam, kokorozasi wo hagemasi te, kehu ha, ito hitaburu ni, sihite saburahi turu.
 Kono ohasimasu ram Womnagimi, sudi koto ni uketamahare ba, ito katazikenasi. Tada, nanigasira ga watakusi no kimi to omohi mausi te, itadaki ni nam sasage tatematuru beki. Otodo mo sibusibu ni ohasige naru koto ha, yokara nu womna-domo amata ahisiri te haberu wo kikosimesi utomu na' nari. Saritomo, suyatubara wo, hitonami ni ha si haberi na m ya! Waga kimi wo ba, Kisaki no kurawi ni otosi tatematura zi mono wo ya!"

 nado, ito yoge ni ihi tuduku.

 "Ikaga ha? Kaku notamahu wo, ito saihahi ari to omohi tamahuru wo, sukuse tutanaki hito ni ya habera m, omohi habakaru koto haberi te, ikadeka hito ni goranze rare m to, hito sire zu nageki haberu mere ba, kokorogurusiu mi tamahe wadurahi nuru."

 to ihu.

 "Sarani, na obosi habakari so. Tenka ni, me tubure, asi wore tamahe ri tomo, nanigasi ha tukaumaturi yame te m. Kuni no uti no Hotoke Kami ha, onore ni nam nabiki tamahe ru."
 nado, hokori wi tari.

 "Sono hi bakari" to ihu ni, "Kono tuki ha ki no hate nari." nado, winakabi taru koto wo ihi nogaru.

 [2-3 Gen composes and sends waka to Tamakazura]

 Ori te iku kiha ni, uta yoma mahosikari kere ba, yaya hisasiu omohi megurasi te,

 "Kimi ni mosi kokoro tagaha ba Matura naru
 kagami no Kami wo kake te tikaha m

 Kono waka ha, tukaumaturi tari to nam omohi tamahuru."

 to, uti-wemi taru mo, yoduka zu uhiuhisi ya! Are ni mo ara ne ba, kahesi su beku mo omoha ne do, musume-domo ni yoma sure do,
 "Maro ha, masite mono mo oboye zu."
 tote wi tare ba, ito hisasiki ni omohi wabi te, uti-omohi keru mama ni,

 "Tosi wo he te inoru kokoro no tagahi na ba
 kagami no Kami wo turasi to ya mi m
"

 to wananakasi ide taru wo,

 "Mate ya! Ko ha ikani ohose raruru?"

 to, yukurika ni yoriki taru kehahi ni, obiye te, Otodo, iro mo nakunari nu. Musume-tati, sahaihe do, kokoroduyoku warahi te,

 "Kono hito no, sama koto ni monosi tamahu wo, hikitagahe, idura ha omoha re m wo, naho, hokehokesiki hito no, kami kake te, kikoye higame tamahu na' meri ya!"

 to toki kikasu.

 "Oi, sari, sari." to unaduki te,

 "Wokasiki ohom-kutituki kana! Nanigasira, winakabi tari to ihu na koso habere, kutiwosiki tami ni ha habera zu. Miyako no hito tote mo, nani bakari ka ara m? Mina siri te haberi. Na obosi anaduri so."

 tote, mata, yoma m to omohe re domo, tahe zu ya ari kem, inu meri.

 [2-4 Tamakazura gets out of Tsukushi and goes up to Kyoto]

 Zirau ga katarahi tora re taru mo, ito osorosiku kokorouku te kono Bungo-no-Suke wo semure ba,

 "Ikagaha tukamaturu bekara m? Katarahi ahasu beki hito mo nasi. Maremare no harakara ha, kono Gen ni onazi kokoro nara zu tote, nakatagahi ni tari. Kono Gen ni atamare te ha, isasaka no miziroki se m mo, tokoroseku nam aru beki. Nakanaka naru me wo ya mi m."

 to, omohi wadurahi ni tare do, Himegimi no hito sire zu oboi taru sama no, ito kurusiku te, iki tara zi to omohi sidumi tamahe ru, kotowari to oboyure ba, imiziki koto wo omohi kamahe te idetatu. Imouto-tati mo, tosigoro he nuru yorube wo sute te, kono ohom-tomo ni idetatu.

 Ateki to ihi si ha, ima ha Hyaubu-no-kimi to ihu zo, sohi te, yo nigeide te hune ni nori keru. Taihu-no-Gen ha, Higo ni kaheri iki te, Uduki no hatuka no hodo ni, hi tori te ko m to suru hodo ni, kaku te niguru nari keri.

 Ane no Omoto ha, rui hiroku nari te, e idetata zu. Katamini wakare wosimi te, ahimi m koto no kataki wo omohu ni, tosi he turu hurusato tote, koto ni misute gataki koto mo nasi. Tada, Matura no Miya no mahe no nagisa to, kano ane-Omoto no wakaruru wo nam, kaherimi se rare te, kanasikari keru.

 "Ukisima wo kogi hanare te mo yukukata ya
 iduku tomari to sira zu mo aru kana
"

 "Yukusaki mo miye nu namidi ni hunade si te
 kaze ni makasuru mi koso uki tare
"

 Ito ato hakanaki kokoti si te, utubusi husi tamahe ri.

 [2-5 Tamakazura arrives in Kyoto]

 "Kaku, nige nuru yosi, onodukara ihiide tutahe ba, makezidamasihi nite, ohi ki na m." to omohu ni, kokoro mo madohi te, hayabune to ihi te, sama koto ni nam kamahe tari kere ba, omohu kata no kaze sahe susumi te, ayahuki made hasiri nobori nu. Hibiki-no-nada mo nadaraka ni sugi nu.

 "Kaizoku no hune ni ya ara m? Tihisaki hune no, tobu yau nite kuru."

 nado ihu mono ari. Kaizoku no hitaburu nara m yori mo, kano osorosiki hito no ohi kuru ni ya to omohu ni, semkatanasi.

 "Uki koto ni mune nomi sawagu hibiki ni ha
 Hibiki-no-nada mo sahara zari keri
"

 "Kahaziri to ihu tokoro, tikaduki nu."

 to ihu ni zo, sukosi iki iduru kokoti suru. Rei no, hunako-domo,

 "Karadomari yori, Kahaziri osu hodo ha."

 to utahu kowe no, nasakenaki mo, ahare ni kikoyu.
 Bungo-no-Suke, ahare ni natukasiu utahi susami te,

 "Ito kanasiki meko mo wasure nu."

 tote, omohe ba,
 "Geni zo, mina utisute te keru. Ikaga nari nu ram? Hakabakasiku mi no tasuke to omohu raudou-domo ha, mina wi te ki ni keri. Ware wo asi to omohi te, ohi madohasi te, ikaga si nasu ram." to omohu ni, "Kokoro wosanaku mo, kaherimi se de, ide ni keru kana!"
 to, sukosi kokoro nodomari te zo, asamasiki koto wo omohi tudukuru ni, kokoroyowaku uti-naka re nu.

 "Ko no ti no seizi wo ba munasiku sute sute tu"

 to zu'zuru wo, Hyaubu-no-Kimi kiki te,

 "Geni, ayasi no waza ya! Tosigoro sitagahi ki turu hito no kokoro ni mo, nihaka ni tagahi te nige ide ni si wo, ikani omohu ram?"
 to, samazama omohi-tuduke raruru.

 "Kaheru kata tote mo, soko tokoro to ikituku beki hurusato mo nasi. Sire ru hito to ihiyoru beki tanomosiki hito mo oboye zu. Tada hitotokoro no ohom-tame ni yori, kokora no tosituki suminare turu sekai wo hanare te, ukabe ru namikaze ni tadayohi te, omohimegurasu kata nasi. Kono hito wo mo, ikani si tatematura m to suru zo?"

 to, akire te oboyure do, "Ikagaha se m?" tote, isogi iri nu.

 

3 Tale of Tamakazura Tamakazura happened to meet Ukon at Tsubaichi

 [3-1 Tamakazura visits to Iwashimizu-shrine in Kyoto]

 Kudeu ni, mukasi sire ri keru hito no nokori tari keru wo toburahi ide te, sono yadori wo simeoki te, miyako no uti to ihe do, hakabakasiki hito no sumi taru watari ni mo ara zu, ayasiki itime, akibito no naka nite, ibuseku yononaka wo omohi tutu, aki ni mo nari yuku mama ni, kisikata yukusaki, kanasiki koto ohokari.

 Bungo-no-Suke to ihu tanomosibito mo, tada midutori no kuga ni madohe ru kokoti si te, turedure ni naraha nu arisama no tadukinaki wo omohu ni, kahera m ni mo hasitanaku, kokorowosanaku idetati ni keru wo omohu ni, sitagahi ki tari si mono-domo mo, rui ni hure te nige sari, moto no kuni ni kaheri tiri nu.

 Sumituku beki yau mo naki wo, haha-Otodo, akekure nageki itohosigare ba,

 "Nanika? Kono mi ha, ito yasuku haberi. Hito hitori no ohom-mi ni kahe tatematuri te, iduti mo iduti mo makari use na m ni toga aru mazi. Warera imiziki ikihohi ni nari te mo, Wakagimi wo saru mono no naka ni hahurasi tatematuri te ha, nanigokoti ka se masi?"

 to katarahi nagusame te,

 "Kami Hotoke koso ha, sarubeki kata ni mo mitibiki sirase tatematuri tamaha me. Tikaki hodo ni, Yahata-no-Miya to mausu ha, kasiko nite mo mawiri inori mausi tamahi si Matura, Hakozaki, onazi yasiro nari. Kano kuni wo hanare tamahu tote mo, ohoku no gwan tate mausi tamahi ki. Ima, miyako ni kaheri te, kaku nam ohom-sirusi wo e te makari nobori taru to, hayaku mausi tamahe."

 tote, Yahata ni maude sase tatematuru. Sore no watari sire ru hito ni ihi tadune te, Gosi tote, hayaku oya no katarahi si daitoku nokore ru wo yobi tori te, maude sase tatematuru.

 [3-2 Tamakazura visits to Hase-temple in Nara]

 "Utitugite ha, Hotoke no ohom-naka ni ha, Hatuse nam, Hinomoto no uti ni ha, arata naru sirusi arahasi tamahu to, Morokosi ni dani kikoye am' nari. Masite, waga kuni no uti ni koso, tohoki kuni no sakahi tote mo, tosi he tamahe re ba, Wakagimi wo ba, masite megumi tamahi te m."

 tote, idasitate tatematuru. Kotosarani kati yori to sadame tari. Naraha nu kokoti ni, ito wabisiku kurusikere do, hito no ihu mama ni, mono mo oboye de ayumi tamahu.

 "Ikanaru tumi hukaki mi nite, kakaru yo ni sasurahu ram? Waga oya, yo ni nakunari tamahe ri tomo, ware wo ahare to obosa ba, ohasu ram tokoro ni sasohi tamahe. Mosi, yo ni ohase ba, ohom-kaho mise tamahe."

 to, Hotoke wo nenzi tutu, ari kem sama wo dani oboye ne ba, tada, "Oya ohase masika ba." to, bakari no kanasisa wo, nageki watari tamahe ru ni, kaku sasiatari te, mi no warinaki mama ni, torikahesi imiziku oboye tutu, karausite, Tubaiti to ihu tokoro ni, yoka to ihu mi no toki bakari ni, ike ru kokoti mo se de, ikituki tamahe ri.

 Ayumu to mo naku, tokaku tukurohi tare do, asi no ura ugoka re zu, wabisikere ba, semkatanaku te yasumi tamahu. Kono tanomosibito naru Suke, yumiya moti taru hito hutari, sateha simo naru mono, waraha nado mitari, yotari, womnabara aru kagiri mitari, tubosauzoku si te, hisumasi meku mono, huruki gesuwomna hutari bakari to zo aru.

 Ito kasuka ni sinobi tari. Ohomiakasi no koto nado, koko nite si kuhahe nado suru hodo ni hi kure nu. Ihearuzi no hohusi,

 "Hito yadosi tatematura m to suru tokoro ni, nanibito no monosi tamahu zo? Ayasiki womna-domo no, kokoro ni makase te."

 to mutukaru wo, mezamasiku kiku hodo ni, geni, hitobito ki nu.

 [3-3 Ukon visits to Hase-temple too]

 Kore mo kati yori na' meri. Yorosiki womna hutari, simobito-domo zo, wotoko womna, kazu ohokam meru. Muma yotu, itutu hikase te, imiziku sinobi yatusi tare do, kiyoge naru wotoko-domo nado ari.

 Hohusi ha, semete koko ni yadosa mahosiku te, kasira kaki ariku. Itohosikere do, mata, yadori kahe m mo sama asiku wadurahasikere ba, hitobito ha oku ni iri, hoka ni kakusi nado si te, katahe ha katatukata ni yori nu. Ze'zyau nado hiki hedate te ohasimasu.

 Kono kuru hito mo hadukasige mo nasi. Itau kai-hisome te, katamini kokorodukahi si tari.
 Saruha, kano yo to tomoni kohi naku Ukon nari keri. Tosituki ni sohe te, hasitanaki mazirahi no tukinaku nariyuku mi wo omohi nayami te, kono mi-tera ni nam tabitabi maude keru.

 Rei narahi ni kere ba, kayasuku kamahe tari kere do, kati yori ayumi tahegataku te, yorihusi taru ni, kono Bungo-no-Suke, tonari no ze'zyau no moto ni yoriki te, mawiri mono naru besi, wosiki tedukara tori te,

 "Kore ha, omahe ni mawira se tamahe. Mi-dai nado uti-aha de, ito kataharaitasi ya!"

 to ihu wo kiku ni, "Waga nami no hito ni ha ara zi." to omohi te, mono no hasama yori nozoke ba, kono wotoko no kaho, mi si kokoti su. Tare to ha e oboye zu. Ito wakakari si hodo wo mi si ni, hutori kuromi te yature tare ba, ohoku no tosi hedate taru me ni ha, huto simo miwaka nu nari keri.

 "Samdeu, koko ni mesu."

 to yobiyosuru womna wo mire ba, mata mi si hito nari.

 "Ko-ohom-kata ni, simobito nare do, hisasiku tukaumaturi nare te, kano kakure tamahe ri si ohom-sumika made arisi mono nari keri!"
 to minasi te, imiziku yume no yau nari. Siu to obosiki hito ha, ito yukasikere do, miyu beku mo kamahe zu. Omohiwabi te,

 "Kono womna ni toha m. Hyau-Touta to ihi si hito mo, kore ni koso ara me. Himegimi no ohasuru ni ya?"

 to omohiyoru ni, ito kokoromotonaku te, kono nakahedate naru Samdeu wo yoba sure do, kuhimono ni kokoro ire te, tomini mo ko nu, ito nikusi to oboyuru mo, utituke nari ya!

 [3-4 Ukon meets Tamakazura by chance at Tsubaichi]

 Karausite,

 "Oboye zu koso habere. Tukusi no kuni ni, hatatose bakari he ni keru gesu no mi wo, sira se tamahu beki kyaubito yo! Hitotagahe ni ya habera m."

 tote, yoriki tari. Winakabi taru kaineri ni kinu nado ki te, ito itau hutori ni keri. Waga yohahi mo itodo oboye te hadukasikere do,

 "Naho, sasi-nozoke. Ware wo ba misiri tari ya?"

 tote, kaho sasiide tari. Kono Womna no te wo uti te,

 "Aga Omoto ni koso ohasimasi kere! Ana, uresi to mo uresi. Iduku yori mawiri tamahi taru zo? Uhe ha ohasimasu ya?"

 to, ito odoroodorosiku naku. Wakaki mono nite minare si yo wo omohiiduru ni, hedate ki ni keru tosituki kazohe rare te, ito ahare nari.

 "Madu, Otodo ha ohasu ya? Wakagimi ha, ikaga nari tamahi si? Ateki to kikoye si ha?"

 tote, Kimi no ohom-koto ha, ihiide zu.

 "Mina ohasimasu. Himegimi mo otona ni nari te ohasimasu. Madu, Otodo ni, kaku nam to kikoye m."

 tote iri nu.
 Mina, odoroki te,

 "Yume no kokoti mo suru kana!"
 "Ito turaku, ihamkatanaku omohi kikoyuru hito ni, taimen si nu beki koto yo!"

 tote, kono hedate ni yori ki tari. Kedohoku hedate turu byaubu-datu mono, nagori naku osiake te, madu ihiyaru beki kata naku naki kahasu. Oyibito ha tada,

 "Waga Kimi ha, ikaga nari tamahi ni si? Kokora no tosigoro, yume nite mo ohasimasa m tokoro wo mi m to, taigwan wo tature do, haruka naru sekai nite, kaze no oto nite mo e kiki tutahe tatematura nu wo, imiziku kanasi to omohu ni, oyi no mi no nokori todomari taru mo, ito kokoroukere do, uti-sute tatematuri tamahe ru Wakagimi no, rautaku ahare nite ohasimasu wo, yomidi no hodasi ni mote-wadurahi kikoye te nam, matataki haberu."

 to ihi tudukure ba, mukasi sono wori, ihukahinakari si koto yori mo, irahe m kata naku wadurahasi to omohe domo,

 "Ideya, kikoye te mo kahinasi. Ohom-kata ha, haya use tamahi ni ki."

 to ihu mama ni, hutari, mitari nagara musekaheri, ito mutukasiku, seki kane tari.

 [3-5 Ukon thanks for Hase-Kan'non]

 Hi kure nu to, isogitati te, mi-akasi no koto-domo sitatame hate te, isogase ba, nakanaka ito kokoroawatatasiku te tatiwakaru. "Morotomoni ya?" to ihe do, katamini tomo no hito no ayasi to omohu bekere ba, kono Suke ni mo, koto no sama dani ihi sirase ahe zu. Ware mo hito mo koto ni hadukasiku ha ara de, mina ori tati nu.

 Ukon ha, hitosirezu me todome te miru ni, naka ni utukusige naru usirode no, ito itau yature te, Uduki no hitohe meku mono ni kikome tamahe ru kami no sukikage, ito atarasiku medetaku miyu. Kokorogurusiu kanasi to mi tatematuru.

 Sukosi asi nare taru hito ha, toku mi-dau ni tuki ni keri. Kono Kimi wo mote-wadurahi kikoye tutu, soya okonahu hodo ni zo nobori tamahe ru. Ito sawagasiku hito maude komi te nonosiru. Ukon ga tubone ha, Hotoke no migi no kata ni tikaki ma ni si tari. Kono osi ha, mada hukakara ne ba ni ya, nisi no ma ni tohokari keru wo,

 "Naho, koko ni ohasimase."

 to, tadune kahasi ihi tare ba, wotoko-domo wo ba todome te, Suke ni kaukau to ihiahase te, konata ni utusi tatematuru.

 "Kaku ayasiki mi nare do, tada ima no Ohotono ni nam saburahi habere ba, kaku kasuka naru miti nite mo, raugahasiki koto ha habera zi to tanomi haberu. Winakabi taru hito wo ba, kayau no tokoro ni ha, yokara nu namamono-domo no, anadurahasiu suru mo, katazikenaki koto nari."

 tote, monogatari ito se mahosikere do, odoroodorosiki okonahi no magire, sawagasiki ni moyohosa re te, Hotoke wogami tatematuru. Ukon ha kokoro no uti ni,

 "Kono hito wo, ikade tadune kikoye m to mausi watari turu ni, katugatu, kakute mi tatemature ba, ima ha omohi no goto, Otodo-no-Kimi no, tadune tatematura m no mi-kokorozasi hukaka' meru ni, sirase tatematuri te, saihahi ara se tatematuri tamahe."

 nado mausi keri.

 [3-6 Sanjo prays to Hase-Kan'non]

 Kuniguni yori winakabito ohoku maude tari keri. Kono kuni no kitanokata mo, maude tari keri. Ikamesiku ikihohi taru wo urayami te, kono Samdeu ga ihu yau,

 "Daihisa ni ha, kotogoto mo mausa zi. Aga Himegimi, Daini no kitanokata, nara zu ha, taugoku no zuryau no kitanokata ni nasi tatematura m. Samdeu-ra mo, zuibun ni sakaye te, kaherimausi ha tukaumatura m."

 to, hitahi ni te wo ate te nenzi iri te wori. Ukon, "Ito yuyusiku mo ihu kana!" to kiki te,

 "Ito, itaku koso winakabi ni kere na! Tyuuzyau-dono ha, mukasi no oboye dani ikaga ohasi masi si. Masite, ima ha, ame no sita wo mi-kokoro ni kake tamahe ru Otodo nite, ikabakari itukasiki ohom-naka ni, ohom-kata simo, zuryau no me nite, sina sadamari te ohasimasa m yo!"

 to ihe ba,

 "Anakama! Tamahe. Otodo-tati mo sibasi mate. Daini-no-Mitati-no-Uhe no, Simidu no mi-tera, Kwanzeonzi ni mawiri tamahi si ikihohi ha, Mikado no miyuki ni yaha otore ru? Ana, mukutuke!"

 tote, nahosara ni te wo hikihanata zu, wogami iri te wori.

 Tukusibito ha, mika komora m to kokorozasi tamahe ri. Ukon ha, sasimo omoha zari kere do, kakaru tuide, nodoka ni kikoye m tote, komoru beki yosi, Daitoko yobi te ihu. Mi-akasibumi nado kaki taru kokorobahe nado, sayau no hito ha kudakudasiu wakimahe kere ba, tune no koto nite,

 "Rei no Hudihara no Rurikimi to ihu ga ohom-tame ni tatematuru. Yoku inori mausi tamahe. Sono hito, konokoro nam mi tatematuri ide taru. Sono gwan mo hatasi tatematuru besi."

 to ihu wo kiku mo, ahare nari. Hohusi,

 "Ito kasikoki koto kana! Tayumi naku inori mausi haberu sirusi ni koso habere."

 to ihu. Ito sawagasiu, yohitoyo okonahu nari.

 [3-7 Ukon talks about Hikaru-Genji who is her master to Tamakazura's nursemaid]

 Ake nure ba, sire ru Daitoko no bau ni ori nu. Monogatari, kokoroyasuku to naru besi. Himegimi no itaku yature tamahe ru, hadukasige ni obosi taru sama, ito medetaku miyu.

 "Oboye nu takaki mazirahi wo si te, ohoku no hito wo nam mi atumure do, Tono-no-Uhe no ohom-katati ni niru hito ohase zi to nam, tosigoro mi tatematuru wo, mata, ohiide tamahu Himegimi no ohom-sama, ito kotowari ni medetaku ohasimasu. Kasiduki tatematuri tamahu sama mo, narabi naka' meru ni, kau yature tamahe ru ohom-sama no, otori tamahu maziku miye tamahu ha, arigatau nam.

 Otodo-no-Kimi, titi-Mikado no ohom-toki yori, sokora no Nyougo, Kisaki, sore yori simo ha nokoru naku mi tatematuri atume tamahe ru ohom-me ni mo, taudai no ohom-haha-Gisaki to kikoye si to, kono Himegimi no ohom-katati to wo nam, 'Yoki hito to ha kore wo ihu ni ya ara m to oboyuru.' to kikoye tamahu.

 Mi tatematuri naraburu ni, kano Kisaki-no-Miya wo ba siri kikoye zu, Himegimi ha kiyora ni ohasimase do, mada, katanari nite, ohisaki zo osihakara re tamahu.

 Uhe no ohom-katati ha, naho tare ka narabi tamaha m to, nam mi tamahu. Tono mo, sugure tari to obosi ta' meru wo, koto ni ide te ha, nanikaha kazuhe no uti ni ha kikoye tamaha m? 'Ware ni narabi tamahe ru koso, Kimi ha ohoke nakere!' to nam, tahabure kikoye tamahu.

 Mi tatematuru ni, inoti noburu ohom-arisama-domo wo, mata saru taguhi ohasimasi na m ya to nam omohi haberu ni, iduku ka otori tamaha m? Mono ha kagiri aru mono nare ba, sugure tamahe ri tote, itadaki wo hanare taru hikari ya ha ohasuru. Tada, kore wo, sugure tari to ha kikoyu beki na' meri kasi."

 to, uti-wemi te mi tatemature ba, oyibito mo uresi to omohu.

 [3-8 Nursemaid asks a favor of Tamakazura's future to Ukon]

 "Kakaru ohom-sama wo, hotohoto ayasiki tokoro ni sidume tatematuri nu bekari si ni, atarasiku kanasiu te, ihe kamado wo mo sute, wotoko womna no tanomu beki kodomo ni mo hiki-wakare te nam, kaharite sira nu yo no kokoti suru kyau ni maude ko si.
 Aga Omoto, hayaku yoki sama ni mitibiki kikoye tamahe. Takaki miyadukahe si tamahu hito ha, onodukara yukimaziri taru tayori monosi tamahu ram. Titi-Otodo ni kikosimesa re, kazumahe rare tamahu beki tabakari, obosi kamahe yo."

 to ihu. Hadukasiu oboi te, usiro muki tamahe ri.

 "Ideya, mi koso kazu nara ne do, Tono mo omahe tikaku mesitukahi tamahe ba, mono no wori goto ni, 'Ikani nara se tamahi ni kem?' to kikoye iduru wo, kikosimesi oki te, 'Ware ikade tadune kikoye m to omohu wo, kikiide tatematuri tara ba.' to nam, notamaha suru."

 to ihe ba,

 "Otodo-no-Kimi ha, medetaku ohasimasu tomo, saru yamgotonaki me-domo ohasimasu nari. Madu makoto no oya to ohasuru Otodo ni wo sirase tatematuri tamahe."

 nado ihu ni, arisi sama nado katari ide te,

 "Yo ni wasure gataku kanasiki koto ni nam obosi te, 'Kano ohom-kahari ni mi tatematura m. Ko mo sukunaki ga sauzausiki ni, waga ko wo tadune ide taru to hito ni ha sirase te.' to, sonokami yori notamahu nari.
 Kokoro no wosanakari keru koto ha, yorodu ni mono tutumasikari si hodo nite, e tadune te mo kikoye de sugosi si hodo ni, Seuni ni nari tamahe ru yosi ha, ohom-na nite siri ni ki. Makari mausi ni, Tono ni mawiri tamahe ri si hi, hono-mi tatematuri sika domo, e kikoye de yami ni ki.
 Saritomo, Himegimi wo ba, kano ari si Yuhugaho no Godeu ni zo todome tatematuri tamahe ra m to zo omohi si. Ana, imizi ya! Winakabito nite ohasimasa masi yo."

 nado, uti-katarahi tutu, hihitoi, monogatari, nenzu nado si tutu.

 [3-9 Ukon says goodbye to Tamakazura making a promise]

 Mawiri tudohu hito no arisama-domo, mikudasa ruru kata nari. Mahe yori yuku midu wo ba, Hatusegaha to ihu nari keri. Ukon,

 "Hutamoto no sugi no tatido wo tadune zu ha
 hurukaha nobe ni Kimi wo mi masi ya

 uresiki se ni mo."

 to kikoyu.

 "Hatusegaha hayaku no koto ha sira ne domo
 kehu no ahu se ni mi sahe nagare nu
"

 to, uti-naki te ohasuru sama, ito meyasusi.
 "Katati ha ito kaku medetaku kiyoge nagara, winakabi, kotikotisiu ohase masika ba, ikani tama no kizu nara masi. Ide, ahare, ikade kaku ohiide tamahi kem?"
 to, otodo wo uresiku omohu.

 Hahagimi ha, tada ito wakayaka ni ohodoka nite, yahayaha to zo, tawoyagi tamahe ri si. Kore ha kedakaku, motenasi nado hadukasige ni, yosimeki tamahe ri. Tukusi wo kokoronikuku omohi nasu ni, mina, mi si hito ha satobi ni taru ni, kokoroe gataku nam.

 Kurure ba, mi-dau ni nobori te, matanohi mo okonahi kurasi tamahu.
 Akikaze, tani yori haruka ni huki nobori te, ito hadasamuki ni, mono ito ahare naru kokoro-domo ni ha, yorodu omohi-tuduke rare te, hito naminami nara m koto mo ari gataki koto to omohi sidumi turu wo, kono hito no monogatari no tuide ni, titi-Otodo no ohom-arisama, harabara no nani to mo aru maziki miko-domo, mina monomekasi nasi tate tamahu wo kike ba, kakaru sitakusa tanomosiku zo obosi nari nuru.

 Idu tote mo, katamini yadoru tokoro mo tohi kahasi te, mosi mata ohimadohasi tara m toki to, ayahuku omohi keri. Ukon ga ihe ha, Rokudeunowin tikaki watari nari kere ba, hodo tohokara de, ihikahasu mo tatuki ideki nuru kokoti si keri.

 

4 Tale of Hikaru-Genji Genji makes Tamakazura to his adopted daughter

 [4-1 Ukon comes back to Rokujo-in]

 Ukon ha, Ohotono ni mawiri nu. Kono koto wo kasume kikoyuru tuide mo ya tote, isogu nari keri. Mi-kado hiki-iruru yori, kehahi koto ni hirobiro to si te, makade mawiri suru kuruma ohoku mayohu. Kazu nara de tatiiduru mo, mabayuki kokoti suru tamanoutena nari. Sono yo ha omahe ni mo mawira de, omohi husi tari.

 Matanohi, yobe sato yori mawire ru zyaurahu, wakaudo-domo no naka ni toriwaki te Ukon wo mesiidure ba, omodatasiku oboyu. Otodo mo goranzi te,

 "Nadoka, satowi ha hisasiku si turu zo? Rei nara zu, yamamebito no, hiki-tagahe, komagaheru yau mo ari kasi. Wokasiki koto nado ari tu ram kasi."

 nado, rei no, mutukasiu, tahaburegoto nado notamahu.

 "Makade te, nanuka ni sugi haberi nure do, wokasiki koto ha haberi gataku nam. Yamabumi si haberi te, ahare naru hito wo nam mi tamahe tuke tari si."

 "Nani bito zo?"

 to tohi tamahu. "Huto kikoyeide m mo, mada Uhe ni kika se tatematura de, toriwaki mausi tara m wo, noti ni kiki tamau te ha, hedate kikoye keri to ya obosa m." nado, omohi midare te,

 "Ima kikoye sase habera m."

 tote, hitobito mawire ba, kikoye sasi tu.

 Ohotonabura nado mawiri te, utitoke narabi ohasimasu ohom-arisama-domo, ito miru kahi ohokari. Womnagimi ha, nizihu siti hati ni ha nari tamahi nu ram kasi, sakari ni kiyora ni nebi masari tamahe ri. Sukosi hodo he te mi tatematuru ha, "Mata kono hodo ni koso, nihohi kuhahari tamahi ni kere!" to miye tamahu.

 Kano hito wo ito medetasi, otora zi to mi tatematuri sika do, omohinasi ni ya, naho koyonaki ni, "Saihahi no naki to aru to ha, hedate aru beki waza kana!" to miahase raru.

 [4-2 Ukon talks about Tamakazura whom she happened to meet to Genji]

 Ohotonogomoru tote, Ukon wo mi-asimawiri ni mesu.

 "Wakaki hito ha, kurusi tote mutukaru meri. Naho tosi he nuru doti koso, kokoro kahasi te mutubi yokari kere."

 to notamahe ba, hitobito sinobi te warahu.

 "Sariya! Tare ka, sono tukahi narai tamaha m wo ba, mutukara m?"
 "Urusaki tahaburegoto ihikakari tamahu wo, wadurahasiki ni."

 nado ihiahe ri.

 "Uhe mo, tosi he nuru doti utitoke sugi, hata, mutukari tamaha m to ya! Sarumaziki kokoro to mi ne ba, ayahusi."

 nado, Ukon ni katarahi te warahi tamahu. Ito aigyauduki, wokasiki ke sahe sohi tamahe ri.

 Ima ha ohoyake ni tukahe, isogasiki ohom-arisama ni mo ara nu ohom-mi nite, yononaka nodoyaka ni obosa ruru mama ni, tada hakanaki ohom-tahaburegoto wo notamahi, wokasiku hito no kokoro wo mi tamahu amari ni, kakaru hurubito wo sahe zo tahabure tamahu.

 "Kano taduneide tari kem ya, nani zama no hito zo? Tahutoki sugyauza katarahi te, wi te ki taru ka?"

 to tohi tamahe ba,

 "Ana, migurusi ya! Hakanaku kiye tamahi ni si Yuhugaho no tuyu no ohom-yukari wo nam, mi tamahe tuke tari si."

 to kikoyu.

 "Geni, ahare nari keru koto kana! Tosigoro ha iduku ni ka?"

 to notamahe ba, ari no mama ni ha kikoye nikuku te,

 "Ayasiki yamazato ni nam. Mukasibito mo katahe ha kahara de haberi kere ba, sono yo no monogatari siide haberi te, tahegataku omohi tamahe ri si."

 nado kikoye wi tari.
 "Yosi, kokoro siri tamaha nu ohom-atari ni."

 to, kakusi kikoye tamahe ba, Uhe,

 "Ana, wadurahasi. Nebutaki ni, kikiiru beku mo ara nu mono wo."

 tote, ohom-sode site ohom-mimi hutagi tamahi tu.

 "Katati nado ha, kano mukasi no Yuhugaho to otora zi ya?"

 nado notamahe ba,

 "Kanarazu sasimo ikadeka monosi tamaha m to omohi tamahe tari si wo, koyonau koso ohimasari te miye tamahi sika!"

 to kikoyure ba,

 "Wokasi no koto ya! Tare bakari to oboyu? Kono Kimi to."
 to notamahe ba,

 "Ikadeka, sa made ha."

 to kikoyure ba,

 "Sitarigaho ni koso omohu bekere. Ware ni ni tara ba, simo, usiroyasusi kasi."

 to, oyameki te notamahu.

 [4-3 Genji wants to welcome Tamakazura to his Rokujo-in]

 Kaku kiki some te noti ha, mesihanati tutu,

 "Saraba, kano hito, kono watari ni watai tatematura m. Tosigoro, mono no tuide goto ni, kutiwosiu madohasi turu koto wo omohiide turu ni, ito uresiku kikiide nagara, ima made obotukanaki mo, kahinaki koto ni nam.
 Titi-Otodo ni ha, nanika sira re m? Ito amata mote-sawaga ru meru ga, kazu nara de, ima hazime tatimaziri tara m ga, nakanaka naru koto koso ara me. Ware ha, kau sauzausiki ni, oboye nu tokoro yori tadune idasi taru to mo iha m kasi. Sukimono-domo no kokoro tukusa suru kusahahi ni te, ito itau motenasa m."

 nado katarahi tamahe ba, katugatu ito uresiku omohi tutu,

 "Tada mi-kokoro ni nam. Otodo ni sirase tatematura m to mo, tare ka ha tutahe honomekasi tamaha m? Itadura ni sugi monosi tamahi si kahari ni ha, tomokakumo hiki-tasuke sase tamaha m koto koso ha, tumi karoma se tamaha me."

 to kikoyu.

 "Itau mo kakoti nasu kana!"

 to, hohowemi nagara, namidagumi tamahe ri.

 "Ahare ni, hakanakari keru tigiri to nam, tosigoro omohi wataru. Kakute tudohe ru katagata no naka ni, kano wori no kokorozasi bakari omohi todomuru hito nakari si wo, inoti nagaku te, waga kokoronagasa wo mo mi haberu taguhi ohoka' meru naka ni, ihukahinaku te, Ukon bakari wo katami ni miru ha, kutiwosiku nam. Omohi wasururu toki naki ni, sate monosi tamaha ba, ito koso ho'i kanahu kokoti su bekere."

 tote, ohom-seusoko tatemature tamahu. Kano Suwetumuhana no ihukahinakari si wo obosi idure ba, sayau ni sidumi te ohiide tara m hito no arisama usirometaku te, madu, humi no kesiki yukasiku obosa ruru nari keri. Mono mameyaka ni, arubekasiku kaki tamahi te, hasi ni,

 "Kaku kikoyuru wo,
 Sira zu tomo tadune te sira m Misimaye ni
 ohuru mikuri no sudi ha taye zi wo
"

 to nam ari keru.
 Ohom-humi, midukara makade te, notamahu sama nado kikoyu. Ohom-sauzoku, hitobito no reu nado samazama ari. Uhe ni mo katarahi kikoye tamahe ru naru besi, mikusigedono nado ni mo, mauke no mono mesi atume te, iroahi, sizama nado, koto naru wo to, era se tamahe re ba, winakabi taru me-domo ni ha, masite medurasiki made nam omohi keru.

 [4-4 Tamakazura answers waka to Genji]

 Sauzimi ha,
 "Tada kakoto bakari ni te mo, makoto no oya no ohom-kehahi nara ba koso uresikara me, ikadeka sira nu hito no ohom-atari ni ha maziraha m?"
 to, omomuke te, kurusige ni obosi tare do, aru beki sama wo, Ukon kikoye sira se, hitobito mo,

 "Onodukara, sate hitodati tamahi na ba, Otodo-no-Kimi mo tadune siri kikoye tamahi na m. Oyako no ohom-tigiri ha, tayete yama nu mono nari."
 "Ukon ga, kazu ni mo habera zu, ikadeka goranzi tuke rare m to omohi tamahe si dani, Hotoke Kami no ohom-mitibiki habera zari keri ya? Masite, tare mo tare mo tahiraka ni dani ohasimasa ba."

 to mina kikoye nagusamu.
 "Madu ohom-kaheri wo." to, seme te kaka se tatematuru.
 "Ito koyonaku winakabi tara m mono wo."
 to hadukasiku oboi tari. Kara no kami no ito kaubasiki wo toriide te, kaka se tatematuru.

 "Kazu nara nu mikuri ya nani no sudi nare ba
 uki ni simo kaku ne wo todome kem
"

 to nomi, honoka nari. Te ha, hakanadati, yorobohasikere do, atehaka nite kutiwosikara ne ba, mi-kokoro otiwi ni keri.

 Sumi tamahu beki ohom-kata goranzuru ni,
 "Minami no mati ni ha, itadura naru tai-domo nado nasi. Ikihohi koto ni sumi miti tamahe re ba, ke'seu ni hito sigeku mo aru besi. Tyuuguu ohasimasu mati ha, kayau no hito mo sumi nu beku, nodoyaka nare do, sate saburahu hito no tura ni ya kiki nasa m." to obosi te, "Sukosi mumore tare do, Usitora-no-mati no nisinotai, hudono nite aru wo, kotokata he utusi te." to obosu.
 "Ahizumi ni mo, sinobiyaka ni kokoroyoku monosi tamahu ohom-kata nare ba, uti-katarahi te mo ari na m."
 to obosi oki tu.

 [4-5 Genji talks about Tamakazura's mother to Murasaki]

 Uhe ni mo, ima zo, kano arisi mukasi no yo no monogatari kikoyeide tamahi keru. Kaku mi-kokoro ni kome tamahu koto ari keru wo, urami kikoye tamahu.

 "Warinasi ya! Yo ni aru hito no uhe tote ya, tohazugatari ha kikoyeide m? Kakaru tuide ni hedate nu koso ha, hito ni ha koto ni ha omohi kikoyure."

 tote, ito aharege ni obosi ide tari.

 "Hito no uhe nite mo amata mi si ni, ito omoha nu naka mo, womna to ihu mono no kokorohukaki wo amata mi kiki sika ba, sarani sukizukisiki kokoro ha tukaha zi to nam omohi si wo, onodukara sarumaziki wo mo amata mi si naka ni, ahare to hitaburu ni rautaki kata ha, mata taguhi naku nam omohiide raruru. Yo ni aramasika ba, Kita-no-mati ni monosuru hito no nami ni ha, nadoka mi zara masi. Hito no arisama, toridori ni nam ari keru. Kadokadosiu, wokasiki sudi nado ha okure tari sika domo, atehaka ni rautaku mo ari si kana!"

 nado notamahu.

 "Saritomo, Akasi no nami ni ha, tatinarabe tamaha zara masi."

 to notamahu. Naho Kita-no-Otodo wo ba, mezamasi to kokorooki tamahe ri. Himegimi no, ito utukusige nite, nanigokoro mo naku kiki tamahu ga, rautakere ba, mata, "Kotowari zo kasi." to obosi kahesa ru.

 [4-6 Tamakazura enters the Rokujo-in]

 Kaku ihu ha, Nagatuki no koto nari keri. Watari tamaha m koto, sugasugasiku mo ikadekaha ara m? Yorosiki waraha, wakaudo nado motome sasu. Tukusi nite ha, kutiwosikara nu hitobito mo, kyau yori tiribohi ki taru nado wo, tayori ni tuke te yobi atume nado si te saburaha se si mo, nihaka ni madohi ide tamahi si sawagi ni, mina okurasi te kere ba, mata hito mo nasi. Kyau ha onodukara hiroki tokoro nare ba, itime nado yau no mono, ito yoku motome tutu, wi te ku. Sono hito no mi-ko nado ha sira se zari keri.

 Ukon ga sato no Godeu ni, madu sinobi te watasi tatematuri te, hitobito eri totonohe, sauzoku totonohe nado si te, Kamnaduki ni zo watari tamahu.
 Otodo, Himgasi-no-Ohomkata ni kikoyetuke tatematuri tamahu.

 "Ahare to omohi si hito no, mono-u'zi si te, hakanaki yamazato ni kakure wi ni keru wo, wosanaki hito no ari sika ba, tosigoro mo hito sire zu tadune haberi sika domo, e kikiide de nam, wouna ni naru made sugi ni keru wo, oboye nu kata yori nam, kikituke taru toki ni dani tote, uturohasi haberu nari." tote, "Haha mo nakunari ni keri. Tyuuzyau wo kikoye tuke taru ni, asiku yaha aru? Onazi goto usiromi tamahe. Yamagatu meki te ohiide tare ba, hinabi taru koto ohokara m. Sarubeku, koto ni hure te wosihe tamahe."

 to, ito komayaka ni kikoye tamahu.

 "Geni, kakaru hito no ohasi keru wo, siri kikoye zari keru yo! Himegimi no hitotokoro monosi tamahu ga sauzausiki ni, yoki koto kana!"

 to, oiraka ni notamahu.

 "Kano oya nari si hito ha, kokoro nam arigataki made yokari si. Mi-kokoro mo usiroyasuku omohi kikoyure ba."

 nado notamahu.

 "Tukidukisiku usiromu hito nado mo, koto ohokara de, turedure ni haberu wo, uresikaru beki koto."

 ni nam notamahu.
 Tono no uti no hito ha, ohom-musume to mo sira de,

 "Nanibito, mata taduneide tamahe ru nara m?"
 "Mutukasiki hurumono atukahi kana!"

 to ihi keri.
 Mi-kuruma mitu bakari site, hito no sugata-domo nado, Ukon are ba, winakabi zu sitate tari. Tono yori zo, aya, nanikure to tatemature tamahe ru.

 [4-7 Genji meets Tamakazura]

 Sono yo, yagate Otodo-no-Kimi watari tamahe ri. Mukasi, Hikaru-Genzi nado ihu ohom-na ha, kiki watari tatematuri sika do, tosigoro no uhiuhisisa ni, sasimo omohi kikoye zari keru wo, honoka naru ohotonabura ni, mi-kityau no hokorobi yori hatukani mi tatematuru, itodo osorosiku sahe zo oboyuru ya!
 Watari tamahu kata no to wo, Ukon kai-hanate ba,

 "Kono toguti ni iru beki hito ha, kokoro koto ni koso."

 to warahi tamahi te, hisasi naru omasi ni tui-wi tamahi te,

 "Hi koso, ito kesaubi taru kokoti sure. Oya no kaho ha, yukasiki mono to koso kike. Samo obosa nu ka?"

 tote, kityau sukosi osiyari tamahu. Warinaku hadukasikere ba, sobami te ohasuru yaudai nado, ito meyasuku miyure ba, uresiku te,

 "Ima sukosi, hikari mise m ya? Amari kokoronikusi."

 to notamahe ba, Ukon, kakage te sukosi yosu.

 "Omona no hito ya!"

 to sukosi warahi tamahu. Geni to oboyuru ohom-mami no hadukasigesa nari. Isasaka mo kotobito to hedate aru sama ni mo notamahi nasa zu, imiziku oyameki te,

 "Tosigoro ohom-yukuhe wo sira de, kokoro ni kake nu himanaku nageki haberu wo, kaute mi tatematuru ni tuke te mo, yume no kokoti si te, sugi ni si kata no koto-domo torisohe, sinobi gataki ni, e nam kikoye rare zari keru."

 tote, ohom-me osi-nogohi tamahu. Makoto ni kanasiu obosi ide raru. Ohom-tosi no hodo, kazohe tamahi te,

 "Oyako no naka no, kaku tosi he taru taguhi ara zi mono wo. Tigiri turaku mo ari keru kana! Ima ha, mono uhiuhisiku, wakabi tamahu beki ohom-hodo ni mo ara zi wo, tosigoro no ohom-monogatari nado kikoye mahosiki ni, nadoka obotukanaku ha."

 to urami tamahu ni, kikoye m koto mo naku, hadukasikere ba,

 "Asi tata zu sidumi some haberi ni keru noti, nanigoto mo arukanakika ni nam."

 to, honokani kikoye tamahu kowe zo, mukasibito ni ito yoku oboye te wakabi tari keru. Hohowemi te,

 "Sidumi tamahi keru wo, ahare to mo, ima ha, mata tare ka ha?"

 tote, kokorobahe ihukahinaku ha ara nu ohom-irahe to obosu. Ukon ni, aru beki koto notamahase te, watari tamahi nu.

 [4-8 Genji is satisfied with Tamakazura]

 Meyasuku monosi tamahu wo, uresiku obosi te, Uhe ni mo katari kikoye tamahu.

 "Saru yamagatu no naka ni tosi he tare ba, ikani itohosige nara m to anaduri si wo, kaherite kokorohadukasiki made nam miyuru. Kakaru mono ari to, ikade hito ni sirase te, Hyaubukyau-no-Miya nado no, kono magaki no uti konomasiu si tamahu kokoro midari ni si gana. Sukimono-domo no, ito uruhasidati te nomi, kono watari ni miyuru mo, kakaru mono no kusahahi no naki hodo nari. Itau motenasi te si gana! Naho uti aha nu hito no kesiki mi atume m."

 to notamahe ba,

 "Ayasi no hito no oya ya! Madu hito no kokoro hagemasa m koto wo saki ni obosu yo! Kesikara zu."

 to notamahu.

 "Makoto ni Kimi wo koso, ima no kokoro nara masika ba, sayau ni motenasi te mi tu bekari kere! Ito muzin ni si nasi te si waza zo kasi."

 tote, warahi tamahu ni, omote akami te ohasuru, ito wakaku wokasige nari. Suzuri hikiyose tamau te, tenarahi ni,

 "Kohi wataru mi ha sore nare do tamakadura
 ikanaru sudi wo tadune ki tu ram

 Ahare!"

 to, yagate hitorigoti tamahe ba, "Geni, hukaku obosi keru hito no nagori na' meri." to mi tamahu.

 [4-9 Tamakazura's new life begins in rokujo-in]

 Tiuzyau-no-Kimi ni mo,

 "Kakaru hito wo taduneide taru wo, youi si te mutubi toburahe."

 to notamahi kere ba, konata ni maude tamahi te,

 "Hitokazu nara zu tomo, kakaru mono saburahu to, madu mesiyosu beku nam haberi keru. Ohom-watari no hodo ni mo, mawiri tukaumatura zari keru koto."

 to, ito mamemamesiu kikoye tamahe ba, kataharaitaki made, kokoro sire ru hito ha omohu.

 Kokoro no kagiri tukusi tari si ohom-sumahi nari sika do, asamasiu winakabi tari si mo, tatosihenaku zo omohi kurabe raruru ya! Ohom-siturahi yori hazime, imamekasiu kedakaku te, oya, harakara to mutubi kikoye tamahu ohom-sama, katati yori hazime, me mo aya ni oboyuru ni, ima zo, Samdeu mo Daini wo anadurahasiku omohi keru. Masite, Gen ga ikizasi kehahi, omohiiduru mo yuyusiki koto kagirinasi.

 Bungo-no-Suke no kokorobahe wo arigataki mono ni Kimi mo obosi siri, Ukon mo omohi ihu. "Ohozou naru ha, koto mo okotari nu besi." tote, konata no keisi-domo sadame, aru beki koto-domo okite se sase tamahu. Bungo-no-Suke mo nari nu.

 Tosigoro winakabi tari si kokoti ni, nihakani nagori mo naku, ikadeka, kari nite mo tatiide miru beki yosuga naku oboye si Ohotono no uti wo, asayuhu ni ideiri narasi, hito wo sitagahe, koto okonahu mi to nare ba, imiziki meiboku to omohi keri. Otodo-no-Kimi no mi-kokorookite no, komaka ni arigatau ohasimasu koto, ito katazikenasi.

 

5 Tale of Hikaru-Genji Genji's opinion about waka and the tale of Suetsumuhana

 [5-1 Present of kimono for Genji's wives in the end of the year]

 Tosi no kure ni, ohom-siturahi no koto, hitobito no sauzoku nado, yamgotonaki ohom-tura ni obosioki te taru, "Kakari to mo, winakabi taru koto ya?" to, yamagatu no kata ni anaduri osihakari kikoye tamahi te teuzi taru mo, tatematuri tamahu tuide ni, orimono-domo no, ware mo ware mo to, te wo tukusi te ori tutu mote mawire ru hosonaga, koutiki no, iroiro samazama naru wo goranzuru ni,

 "Ito ohokari keru mono-domo kana! Katagata ni, urayami naku koso monosu bekari kere."

 to, Uhe ni kikoye tamahe ba, Mikusigedono ni tukaumature ru mo, konata ni se sase tamahe ru mo, mina toude sase tamahe ri.
 Kakaru sudi hata, ito sugure te, yo ni naki iroahi, nihohi wo some tuke tamahe ba, arigatasi to omohi kikoye tamahu.

 Koko kasiko no Utidono yori mawira se taru utimono-domo goranzi kurabe te, koki akaki nado, samazama wo era se tamahi tutu, mizobitu, koromobako-domo ni ire sase tamau te, otonabi taru zyaurahu-domo saburahi te, "Kore ha, kare ha." to torigusi tutu iru. Uhe mo mi tamahi te,

 "Idure mo, otori masaru kedime mo miye nu mono-domo na' meru wo, ki tamaha m hito no ohom-katati ni omohi yosohe tutu tatemature tamahe kasi. Ki taru mono no sama ni ni nu ha, higahigasiku mo ari kasi."

 to notamahe ba, Otodo uti-warahi te,

 "Turenaku te, hito no ohom-katati osihakara m no mi-kokoro na' meri na! Sateha, idure wo to ka obosu?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Sore mo kagami nite ha, ikadeka?"

 to, sasuga hadirahi te ohasu.

 Koubai no ito mon uki taru ebizome no ohom-koutiki, imayauiro no ito sugure taru to ha, kano go-reu. Sakura no hosonaga ni, tuyayaka naru kaineri torisohe te ha, Himegimi no go-reu nari.

 Asahanada no kaihu no orimono, orizama namameki tare do, nihohiyaka nara nu ni, ito koki kaineri gusi te, Natu-no-Ohomkata ni.

 Kumori naku akaki ni, yamabuki no hana no hosonaga ha, kano Nisi-no-Tai ni tatemature tamahu wo, Uhe ha mi nu yau nite obosi ahasu. "Uti-no-Otodo no, hanayaka ni, ana kiyoge to ha miye nagara, namamekasiu miye taru kata no mazira nu ni ni taru na' meri." to, geni osihakara ruru wo, iro ni ha idasi tamaha ne do, Tono miyari tamahe ru ni, tada nara zu.

 "Ide, kono katati no yosohe ha, hito haradati nu beki koto nari. Yoki tote mo, mono no iro ha kagiri ari, hito no katati ha okure taru mo, mata naho sokohi aru mono wo."

 tote, kano Suwetumuhana no go-reu ni, yanagi no orimono no, yosi aru karakusa wo midare ore ru mo, ito namameki tare ba, hitosirezu hohowema re tamahu.

 Mume no worieda, tehu, tori, tobi tigahi, karamei taru siroki koutiki ni, koki ga tuyayaka naru kasane te, Akasi-no-Ohomkata ni. Omohiyari kedakaki wo, Uhe ha mezamasi to mi tamahu.

 Utusemi-no-Amagimi ni, awonibi no orimono, ito kokorobase aru wo, mituke tamahi te, go-reu ni aru kutinasi no ohom-zo, yurusiiro naru sohe tamahi te, onazi hi ki tamahu beki ohom-seusoko kikoye megurasi tamahu. Geni, nitui taru mi m no mi-kokoro nari keri.

 [5-2 Suetsumuhana answers waka to Genji]

 Mina, ohom-kaheri-domo tada nara zu. Ohom-tukahi no roku, kokorogokoro naru ni, Suwetumu, Himgasi-no-win ni ohasure ba, ima sukosi sasi-hanare, en naru beki wo, uruhasiku monosi tamahu hito nite, aru beki koto ha tagahe tamaha zu, yamabuki no utiki no, sodeguti itaku susuke taru wo, utuho nite utikake tamahe ri. Ohom-humi ni ha, ito kaubasiki mitinokunigami no, sukosi tosi he, atuki ga kibami taru ni,

 "Ideya, tamahe ru ha, nakanaka ni koso.
 Ki te mire ba urami rare keri karagoromo
 kahesiyari te m sode wo nurasi te
"

 Ohom-te no sudi, koto ni au yori ni tari. Ito itaku hohowemi tamahi te, tomi ni mo uti-oki tamaha ne ba, Uhe, nanigoto nara m to miokose tamahe ri.

 Ohom-tukahi ni kaduke taru mono wo, ito wabisiku kataharaitasi to obosi te, mi-kesiki asikere ba, suberi makade nu. Imiziku, onoono ha sasameki warahi keri. Kayau ni warinau hurumekasiu, kataharaitaki tokoro no tuki tamahe ru sakasira ni, mote-wadurahi nu beu obosu. Hadukasiki mami nari.

 [5-3 Genji's opinion about waka]

 "Kotai no utayomi ha, Karakoromo,Tamoto nururu kakoto koso hanare ne na! Maro mo, sono tura zo kasi. Sarani hitosudi ni matuhare te, imameki taru kotonoha ni yurugi tamaha nu koso, netaki koto ha, hata are. Hito no naka naru koto wo, worihusi, omahe nado no waza to aru utayomi no naka nite ha, Madowi hanare nu mi-mozi zo kasi. Mukasi no kesau no wokasiki idomi ni ha, Adabito to ihu itu-mozi wo, yasumedokoro ni utioki te, kotonoha no tuduki tayori aru kokoti su beka' meri."

 nado warahi tamahu.

 "Yorodu no sausi, utamakura, yoku a'nai siri mi tukusi te, sono uti no kotoba wo toriiduru ni, yomituki taru sudi koso, tuyou ha kahara zaru bekere.
 Hitati-no-Miko no kakioki tamahe ri keru kauyagami no sausi wo koso, miyo tote okose tari sika. Waka no zuinau ito tokoroseu, yamahi saru beki tokoro ohokari sika ba, motoyori okure taru kata no, itodo nakanaka ugoki su beku mo miye zari sika ba, mutukasiku te kahesi te ki. Yoku a'nai siri tamahe ru hito no kutituki nite ha, me nare te koso are."

 tote, wokasiku oboi taru sama zo, itohosiki ya!
 Uhe, ito mameyaka nite,

 "Nadote, kahesi tamahi kem? Kaki todome te, Himegimi ni mo mise tatematuri tamahu bekari keru mono wo. Koko ni mo, mono no naka nari si mo, musi mina sokonahi te kere ba. Minu hito hata, kokorokoto ni koso ha tohokari kere."

 to notamahu.

 "Himegimi no ohom-gakumon ni, ito you nakara m. Subete womna ha, tate te konome ru koto mauke te simi nuru ha, sama yokara nu koto nari. Nanigoto mo, ito tuki nakara m ha kutiwosikara m. Tada kokoro no sudi wo, tadayohasikara zu mote-sidume oki te, nadaraka nara m nomi nam, meyasukaru bekari keru."

 nado notamahi te, kahesi ha obosi mo kake ne ba,

 "Kahesi yari te m, to a' meru ni, kore yori osikahesi tamaha zara m mo, higahigasikara m."

 to, sosonokasi kikoye tamahu. Nasake sute nu mi-kokoro nite, kaki tamahu. Ito kokoroyasuge nari.

 "Kahesa m to ihu ni tuke te mo katasiki no
 yoru no koromo wo omohi koso yare

 kotowari nari ya!"

 to zo a' meru.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note