First updated 9/5/2002(ver.1-3)
Last updated 12/1/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

HOTARU


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, rainy days in May at the age of 36

1 Tale of Tamakazura She is shown her figure by Hyoubukyou-no-Miya through a light of fireflies

 1. Tamakazura is troubuled with her stepfather's love---Ima ha kaku omo-omosiki hodo ni
 2. Hyoubukyou-no-Miya visits to Rokujoin---Hyaubukyau-no-Miya nado ha, mameyaka ni
 3. Tamakazura moves near front of moya in the dusk---Yuhuyami sugi te, obotukanaki sora no
 4. Genji makes Tamakazura's figure shown by Hyoubukyou-no-Miya---Nanikureto koto nagaki ohom-irahe
 5. Hyoubukyou-no-Miya loves more and more to Tamakazura---Miya ha, hito no ohasuru hodo
 6. Genji controls his mind to love Tamakazura---Hime-Gimi ha, kaku sasuga naru mi-kesiki wo
2 Tale of Gikaru-Genji Events of May 5 on Rokujoin
 1. Genji visits Tamakazura at May 5---Itu-ka ni ha, Mumaba-no-otodo ni ide
 2. A event of Shooting arrows in Rokujoin---Tono ha, Himgasi-no-Ohomkata ni mo sasi-nozoki
 3. Genji visits and stays with Hanachirusato---Otodo ha, konata ni ohotono-gomori nu
3 Tale of Hikaru-Genji On monogatari by Hikaru-Genji
 1. Tamakazura and the other women in Rokujoin are crazy about reading monogatari---Nagaame rei no tosi yori mo itaku si te
 2. Genji estimates the value of monogatari to Tamakazura---"Sono hito no uhe tote, ari no mama ni
 3. Genji advises to Murasaki on readingmonogatari---Murasaki-no-Uhe mo, Hime-Gimi no ohom-aturahe ni koto-tuke te
 4. Genji considers his education policy for his son---Tyuuzyau-no-Kimi wo, konata ni ha ke-dohoku motenasi
 5. Naidaiji considers his education policy for his daughters---Uti-no-Otodo ha, mi-ko-domo hara-bara ito ohokaru ni

 

1 Tale of Tamakazura She is shown her figure by Hyoubukyou-no-Miya through a light of fireflies

 [1-1 Tamakazura is troubuled with her stepfather's love]

 Ima ha kaku omoomosiki hodo ni, yorodu nodoyaka ni obosi sidume taru ohom-arisama nare ba, tanomi kikoye sase tamahe ru hitobito, samazama ni tuke te, mina omohu sama ni sadamari, tadayohasi kara de, aramahoisiku te sugusi tamahu.

 Tai-no-Himegimi koso, itohosiku, omohi no hoka naru omohi sohi te, ikani se m to obosi midaru mere. Kano Gen ga ukari si sama ni ha, nazurahu beki kehahi nara ne do, kakaru sudi ni, kakete mo hito no omohiyori kikoyu beki koto nara ne ba, kokoro hitotu ni obosi tutu, "Sama koto ni utomasi" to omohi kikoye tamahu.

 Nanigoto wo mo obosi siri ni taru ohom-yohahi nare ba, tozamakauzama ni obosi atume tutu, Hahagimi no ohase zu nari ni keru kutiwosisa mo, mata torikahesi wosiku kanasiku oboyu.

 Otodo mo, utiide some tamahi te ha, nakanaka kurusiku obose do, hitome wo habakari tamahi tutu, hakanaki koto wo mo e kikoye tamaha zu, kurusiku mo obosa ruru mama ni, sigeku watari tamahi tutu, omahe no hito tohoku, nodoyaka naru wori ha, tadanarazu kesikibami kikoye tamahu goto ni, mune tubure tutu, kezayaka ni hasitanaku kikoyu beki ni ha ara ne ba, tada misira nu sama ni motenasi kikoye tamahu.

 Hitozama no wararaka ni, kedikaku monosi tamahe ba, itaku mamedati, kokoro si tamahe do, naho wokasiku aigyauduki taru kehahi nomi miye tamahe ri.

 [1-2 Hyoubukyou-no-Miya visits to Rokujoin]

 Hyaubukyau-no-Miya nado ha, mameyaka ni seme kikoye tamahu. Go-rau no hodo ha ikubaku nara nu ni, samidare ni nari nuru urehe wo si tamahi te,

 "Sukosi kedikaki hodo wo dani yurusi tamaha ba, omohu koto wo mo, katahasi haruke te si gana!"

 to, kikoye tamahe ru wo, Tono goranzi te,

 "Nanikaha? Kono Kimdati no suki tamaha m ha, midokoro ari na m kasi. Mote-hanare te na kikoye tamahi so. Ohom-kaheri, tokidoki kikoye tamahe."

 tote, wosihe te kaka se tatematuri tamahe do, itodo utate oboye tamahe ba, "Midarigokoti asi." tote, kikoye tamaha zu.

 Hitobito mo, koto ni yamgotonaku yose omoki nado mo, wosawosa nasi. Tada, Hahagimi no ohom-wodi nari keru, Saisyau bakari no hito no musume nite, kokorobase nado kutiwosikara nu ga, yo ni otorohe nokori taru wo, tadune tori tamahe ru, Saisyau-no-Kimi tote, te nado mo yorosiku kaki, ohokata mo otonabi taru hito nare ba, sarubeki woriwori no ohom-kaheri nado kaka se tamahe ba, mesiide te, kotoba nado notamahi te kaka se tamahu.

 Mono nado notamahu sama wo, yukasi to obosu naru besi.
 Sauzimi ha, kaku utate aru mono-nagekasisa no noti ha, kono Miya nado ha, aharege ni kikoye tamahu toki ha, sukosi miire tamahu toki mo ari keri. Nanika to omohu ni ha ara zu, "Kaku kokorouki mi-kesiki mi nu waza mo gana!" to, sasuga ni sare taru tokoro tuki te obosi keri.

 Tono ha, ainaku onore kokorogesau si te, Miya wo mati kikoye tamahu mo siri tamaha de, yorosiki ohom-kaheri no aru wo medurasigari te, ito sinobiyaka ni ohasimasi tari.
 Tumado no ma ni ohom-sitone mawira se te, mi-kityau bakari wo hedate nite, tikaki hodo nari.

 Ito itau kokoro si te, soradakimono kokoronikuki hodo ni nihohasi te, tukurohi ohasuru sama, oya ni ha ara de, mutukasiki sakasirabito no, sasuga ni ahare ni miye tamahu. Saisyau-no-Kimi nado mo, hito no ohom-irahe kikoye m koto mo oboye zu, hadukasiku te wi taru wo, "Mumore tari." to, hiki-tumi tamahe ba, ito warinasi.

 [1-3 Tamakazura moves near front of moya in the dusk]

 Yuhuyami sugi te, obotukanaki sora no kesiki no kumorahasiki ni, uti-simeri taru Miya no ohom-kehahi mo, ito en nari. Uti yori honomeku ohikaze mo, itodosiki ohom-nihohi no tatisohi tare ba, ito hukaku kawori miti te, kanete obosi si yori mo wokasiki ohom-kehahi wo, kokoro todome tamahi keri.

 Utiide te, omohu kokoro no hodo wo notamahi tuduke taru kotonoha, otonaotonasiku, hitaburu ni sukizukisiku ha ara de, ito kehahi koto nari. Otodo, ito wokasi to, hono-kiki ohasu.

 Himegimi ha, himgasi-omote ni hikiiri te ohotonogomori ni keru wo, Saisyau-no-Kimi no ohom-seusoko tutahe ni, wizari iri taru ni tuke te,

 "Ito amari atukahasiki ohom-motenasi nari. Yorodu no koto, sama ni sitagahi te koso meyasukere. Hitaburu ni wakabi tamahu beki sama ni mo ara zu. Kono Miya-tati wo sahe, sasihanati taru hitodute ni kikoye tamahu maziki koto nari kasi. Ohom-kowe koso wosimi tamahu tomo, sukosi kedikaku dani koso."

 nado, isame kikoye tamahe do, ito warinaku te, kotoduke te mo hahiiri tamahi nu beki mi-kokorobahe nare ba, tozamakauzama ni wabisikere ba, suberi ide te, moya no kiha naru mi-kityau no moto ni, katahara husi tamahe ru.

 [1-4 Genji makes Tamakazura's figure shown by Hyoubukyou-no-Miya]

 Nanikureto koto nagaki ohom-irahe kikoye tamahu koto mo naku, obosi yasurahu ni, yori tamahi te, mi-kityau no katabira wo hitoe utikake tamahu ni ahase te, sato hikaru mono. Sisoku wo sasiide taru ka to akire tari.

 Hotaru wo usuki kata ni, kono yuhutukata ito ohoku tutumi oki te, hikari wo tutumi kakusi tamahe ri keru wo, sarigenaku, tokaku hiki-tukurohu yau nite.

 Nihaka ni kaku ketien ni hiakre ru ni, asamasiku te, ahugi sasi-kakusi tamahe ru kataharame, ito wokasige nari.

 "Odorokasiki hikari miye ba, Miya mo nozoki tamahi na m. Waga musume to obosu bakari no oboye ni, kaku made notamahu na' meri. Hitozama katati nado, ito kaku simo gusi tara m to ha, e osihakari tamaha zi. Ito yoku suki tamahi nu beki kokoro, madohasa m."

 to, kamahe ariki tamahu nari keri. Makoto no waga Himegimi wo ba, kaku simo, mote-sawagi tamaha zi, utate aru mi-kokoro nari keri.
 Kotokata yori, yawora suberiide te, watari tamahi nu.

 [1-5 Hyoubukyou-no-Miya loves more and more to Tamakazura]

 Miya ha, hito no ohasuru hodo, sabakari to osihakari tamahu ga, sukosi kedikaki kehahi suru ni, mi-kokoro tokimeki se rare tamahi te, e nara nu usumono no katabira no hima yori miire tamahe ru ni, hito-ma bakari hedate taru mi-watasi ni, kaku oboye naki hikari no uti-honomeku wo, wokasi to mi tamahu.

 Hodo mo naku magirahasi te kakusi tu. Saredo honoka naru hikari, en naru koto no tuma ni mo si tu beku miyu. Honoka nare do, sobiyaka ni husi tamahe ri turu yaudai no wokasikari turu wo, aka zu obosi te, geni, kono koto mi-kokoro ni simi ni keri.

 "Naku kowe mo kikoye nu musi no omohi dani
 hito no ketu ni ha kiyuru mono kaha

 Omohi siri tamahi nu ya?"

 to kikoye tamahu. Kayau no ohom-kahesi wo, omohi mahasa m mo nedike tare ba, toki bakari wo zo.

 "Kowe ha se de mi wo nomi kogasu hotaru koso
 ihu yori masaru omohi naru rame
"

 nado, hakanaku kikoye nasi te, ohom-midukara ha hikiiri tamahi ni kere ba, ito haruka ni motenasi tamahu urehasisa wo, imiziku urami kikoye tmahu.

 Sukizukisiki yau nare ba, wi tamahi mo akasa de, noki no siduku mo kurusisa ni, nure nure yobukaku ide tamahi nu. Hototogisu nado kanarazu uti-naki kem kasi. Urusakere ba koso kiki mo tome ne.

 "Ohom-kehahi nado no namamekasisa ha, ito yoku Otodo-no-Kimi ni ni tatematuri tamahe ri." to, hitobito mo mede kikoye keri. Yobe, ito meoya-dati te tukurohi tamahi si ohom-kehahi wo, utiuti ha sira de, "Ahare ni katazikenasi." to mina ihu.

 [1-6 Genji controls his mind to love Tamakazura]

 Himegimi ha, kaku sasuga naru mi-kesiki wo,

 "Waga midukara no usa zo kasi. Oya nado ni sira re tatematuri, yo no hito meki taru sama nite, kayau naru mi-kokorobahe nara masika ba, nadokaha ito nigenaku mo ara masi. Hito ni ni nu arisama koso, tuhini yogatari ni ya nara m?"

 to, okihusi obosi nayamu. Saruha, "Makoto ni yukasige naki sama ni ha motenasi hate zi." to, Otodo ha obosi keri. Naho, saru mi-kokoroguse nare ba, Tyuuguu nado mo, ito uruhasiku ya omohi kikoye tamahe ru, koto ni hure tutu, tadanarazu kikoye ugokasi nado si tamahe do, yamgotonaki kata no, oyobi naku wadurahasisa ni, oritati arahasi kikoye yori tamaha nu wo, kono Kimi ha, hito no ohom-sama mo, kedikaku imameki taru ni, onodukara omohi sinobi gataki ni, woriwori, hito mi tatematuri tuke ba utagahi ohi nu beki ohom-motenasi nado ha, uti-maziru waza nare do, arigataku obosi kahesi tutu, sasuga naru ohom-naka nari keri.

 

2 Tale of Gikaru-Genji Events of May 5 on Rokujoin

 [2-1 Genji visits Tamakazura at May 5]

 Ituka ni ha, Mumaba-no-otodo ni ide tamahi keru tuide ni, watari tamahe ri.

 "Ikani zo ya? Miya ha yo ya hukasi tamahi si? Itaku mo narasi kikoye zi. Wadurahasiki ke sohi tamahe ru hito zo ya! Hito no kokoro yaburi, mono no ayamati su maziki hito ha, kataku koso ari kere!"

 nado, ikemi-korosimi ohasuru ohom-sama, tuki se zu wakaku kiyoge ni miye tamahu. Tuya mo iro mo koboru bakari naru ohom-zo ni, nahosi hakanaku kasanare ru ahahi mo, iduko ni kuhaha re ru kiyora ni ka ara m, konoyo no hito no some idasi taru to miye zu, tune no iro mo kahe nu ayame mo, kehu ha meduraka ni, wokasiku oboyuru kawori nado mo, "Omohu koto naku ha, wokasikari nu beki ohom-arisama kana!" to Himegimi obosu.

 Miya yori ohom-humi ari. Siroki usuyau nite, ohom-te ha ito yosi ari te kaki nasi tamahe ri. Miru hodo koso wokasikere, manebi idure ba, koto naru koto nasi ya!

 "Kehu sahe ya hiku hito mo naki migakure ni
 ohuru ayame no ne nomi naka re m
"

 Tamesi ni mo hikiide tu beki ne ni musubi tuke tamahe re ba, "Kehu no ohom-kaheri." nado sosonokasi oki te, ide tamahi nu. Korekare mo, "Naho." to kikoyure ba, mi-kokoro ni mo ikaga obosi kem?

 "Arahare te itodo asaku mo miyuru kana
 ayame mo waka zu naka re keru ne no

 Wakawakasiku."

 to bakari, honoka ni zo a' meru. "Te wo ima sukosi yuwe duke tara ba." to, Miya ha konomasiki mi-kokoro ni, isasaka aka nu koto mi tamahi kem kasi.

 Kusudama nado, e nara nu sama nite, tokorodokoro yori ohokari. Obosi sidumi turu tosigoro no nagori naki ohom-arisama nite, kokoro yurubi tamahu koto mo ohokaru ni, "Onaziku ha, hito no kizu tuku bakari no koto naku te mo yami ni si gana!" to, ikaga obosa zara m?

 [2-2 A event of Shooting arrows in Rokujoin]

 Tono ha, Homgasi-no-Ohomkata ni mo sasinozoki tamahi te,

 "Tyuuzyau no, kehu no Tukasa no tetugahi no tuide ni, wonoko-domo hikiture te monosu beki sama ni ihi si wo, saru kokoro si tamahe. Mada akaki hodo ni ki na m mono zo. Ayasiku, koko ni ha wazato nara zu sinoburu koto wo mo, kono Miko-tati no kikituke te, toburahi monosi tamahe ba, onodukara kotokotosiku nam aru wo, youi si tamahe."

 nado kikoye tamahe.
 Mumaba-no-otodo ha, konata no rau yori mitohosu hodo tohokara zu.

 "Wakaki hitobito, watadono no to ake te mono mi yo ya! Hidari-no-tukasa ni, ito yosi aru kwanzin ohokaru koro nari. Seuseu no Tenzyaubito ni otoru mazi."

 to notamahe ba, mono mi m koto wo ito wokasi to omohe ri.

 Tai-no-Ohomkata yori mo, warahabe nado, monomi ni watari ki te, rau no toguti ni mi-su awoyaka ni kake watasi te, imameki taru susogo no mi-kityau-domo tate watasi, waraha, simodukahe nado samayohu. Saubu-gasane no akome, hutaawi no usumono no kazami ki taru warahabe zo, nisinotai no na' meru.
 Konomasiku nare taru kagiri yo-tari, simodukahe ha, ahuti no susogo no mo, nadesiko no wakaba no iro si taru karaginu, kehu no yosohi-domo nari.

 Konata no ha, koki hito-gasane ni, nadesiko-gasane no kazami nado ohodoka nite, onoono idomigaho naru motenasi, midokoro ari.

 Wakayaka naru Tenzyaubito nado ha, me wo tate te kesikibamu. Hituzi no toki ni, mumaba-no-otodo ni ide tamahi te, geni Miko-tati ohasi tudohi tari. Tetugahi no ohoyakegoto ni ha sama kahari te, Suke-tati kaki-ture mawiri te, sama koto ni imamekasiku asobi kurasi tamahu.

 Womna ha, nani no ayame mo sira nu koto nare do, Toneri-domo sahe en naru sauzoku wo tukusi te, mi wo nage taru temadohasi nado wo miru zo, wokasikari keru.

 Minami-no-mati mo tohosi te, harubaru to are ba, anata ni mo kayau no wakaki hito-domo ha mi keri. Dakyu-raku Rakuson nado asobi te, katimake no ranzyau-domo nonosiru mo, yo ni iri hate te, nanigoto mo miye zu nari hate nu. Toneri-domo no roku, sinazina tamaha ru. Itaku huke te, hitobito mina akare tamahi nu.

 [2-3 Genji visits and stays with Hanachirusato]

 Otodo ha, konata ni ohotonogomori nu. Monogatari nado kikoye tamahi te,

 "Hyaubukyau-no-Miya no, hito yori ha koyonaku monosi tamahu kana! Katati nado ha sugure ne do, youi kesiki nado, yosi ari, aigyauduki taru Kimi nari. Sinobi te mi tamahi tu ya? Yosi to ihe do, naho koso are."

 to notamahu.

 "Ohom-otouto ni koso monosi tamahe do, nebi masari te zo miye tamahi keru. Tosigoro, kaku wori sugusa zu watari, mutubi kikoye tamahu to kiki habere do, mukasi no Uti watari nite hono mi tatematuri si noti, obotukanasi kasi. Ito yoku koso, katati nado nebi masari tamahi ni kere. Soti-no-Miko yoku monosi tamahu mere do, kehahi otori te, ohokimi-kesiki ni zo monosi tamahi keru."

 to notamahe ba, "Huto misiri tamahi ni keri." to obose do, hohowemi te, naho aru wo, yosi to mo asi to mo kake tamaha zu.

 Hito no uhe wo nan tuke, otosimezama no koto ihu hito wo ba, itohosiki mono ni si tamahe ba,
 "Udaisyau nado wo dani, kokoronikuki hito ni sume ru wo, nani bakari ka ha aru? Tikaki yosuga nite mi m ha, aka nu koto ni ya ara m."
 to, mi tamahe do, koto ni arahasi te mo notamaha zu.

 Ima ha tada ohokata no ohom-mutubi nite, omasi nado mo kotogoto nite ohotonogomoru. "Nadote kaku hanare some si zo?" to, Tono ha kurusigari tamahu. Ohokata, naniyakaya to mo sobami kikoye tamaha de, tosigoro kaku worihusi ni tuke taru ohom-asobi-domo wo, hitodute ni mikiki tamahi keru ni, kehu medurasikari turu koto bakari wo zo, kono mati no oboye kirakirasi to obosi taru.

 "Sono koma mo susame nu kusa to na ni tate ru
 migiha no ayame kehu ya hiki turu
"

 to ohodoka ni kikoye tamahu. Nani bakari no koto ni mo ara ne do, ahare to obosi tari.

 "Nihodori ni kage wo naraburu wakakoma ha
 ituka ayame ni hiki-wakaru beki
"

 Aidatinaki ohom-koto-domo nari ya!

 "Asayuhu no hedate aru yau nare do, kakute mi tatematuru ha, kokoroyasuku koso are."

 Tahaburegoto nare do, nodoyaka ni ohasuru hitozama nare ba, sidumari te kikoye nasi tamahu.
 Yuka wo ba yuduri kikoye tamahi te, mi-kityau hiki-hedate te ohotonogomoru. Kedikaku nado ara m sudi wo ba, ito nigenakaru beki sudi ni, omohi hanare hate kikoye tamahe re ba, anagati ni mo kikoye tamaha zu.

 

3 Tale of Hikaru-Genji On monogatari by Hikaru-Genji

 [3-1 Tamakazura and the other women in Rokujoin are crazy about reading monogatari]

 Nagaame rei no tosi yori mo itaku si te, haruru kata naku turedure nare ba, ohom-katagata, we monogatari nado no susabi nite, akasikurasi tamahu. Akasi-no-Ohomkata ha, sayau no koto wo mo yosi ari te si nasi tamahi te, Himegimi-no-Ohomkata ni tatematuri tamahu.

 Nisi-no-Tai ni ha, masite medurasiku oboye tamahu koto no sudi nare ba, akekure kaki yomi itonami ohasu. Tukinakara nu wakaudo amata ari. Samazama ni meduraka naru hito no uhe nado wo, makoto ni ya ituhari ni ya, ihi atume taru naka ni mo, "Waga arisama no yau naru ha nakari keri!" to mi tamahu.

 Sumiyosino Himegimi no, sasiatari kem wori ha saru mono nite, ima no yo no oboye mo naho kokoro koto na' meru ni, Kazohenokami ga, hotohotosikari kem nado zo, kano Gen ga yuyusisa wo obosi nazurahe tamahu.

 Tono mo, konata kanata ni kakaru mono-domo no tiri tutu, ohom-me ni hanare ne ba,

 "Ana, mutukasi! Womna koso, mono urusagara zu, hito ni azamuka re m to mumare taru mono nare. Kokora no naka ni, makoto ha ito sukunakara m wo, katu siru siru, kakaru suzurogoto ni kokoro wo utusi, hakara re tamahi te, atukahasiki samidare no, kami no midaruru mo sira de, kaki tamahu yo."

 tote, warahi tamahu monokara, mata,

 "Kakaru yo no hurukoto nara de ha, geni, nani wo ka magiruru koto naki turedure wo nagusame masi. Satemo, kono ituhari-domo no naka ni, geni samo ara m to ahare wo mise, tukidukisiku tuduke taru, hata, hakanasigoto to siri nagara, itadura ni kokoro ugoki, rautage naru Himegimi no mono omohe ru miru ni, katakokoro tuku kasi.

 Mata, ito arumaziki koto kana to miru miru, odoroodorosiku torinasi keru ga me odoroki te, siduka ni mata kiku tabi zo, nikukere do, huto wokasiki husi, araha naru nado mo aru besi.

 Konokoro, wosanaki hito no nyoubau nado ni tokidoki yoma suru wo tatikike ba, mono yoku ihu mono no yo ni aru beki kana! Soragoto wo yoku si nare taru kutituki yori zo, ihiidasu ram to oboyure do, sasimo ara zi ya?"

 to notamahe ba,

 "Geni, ituhari nare taru hito ya, samazama ni samo kumi habera m. Tada ito makoto no koto to koso omou tamahe rare kere!"

 tote, suduri wo osiyari tamahe ba,

 "Kotinaku mo kikoye otosi te keru kana! Kamiyo yori yo ni aru koto wo, sirusi oki keru na' nari. Nihonginado ha, tada katasoba zo kasi. Korera ni koso mitimitisiku kuhasiki koto ha ara me."

 tote, warahi tamahu.

 [3-2 Genji estimates the value of monogatari to Tamakazura]

 "Sono hito no uhe tote, ari no mama ni ihiiduru koto koso nakere, yoki mo asiki mo, yo ni huru hito no arisama no, miru ni mo aka zu, kiku ni mo amaru koto wo, noti no yo ni mo ihitutahe sase mahosiki husibusi wo, kokoro ni kome gataku te, ihioki hazime taru nari. Yoki sama ni ihu tote ha, yoki koto no kagiri eriide te, hito ni sitagaha m tote ha, mata asiki sama no medurasiki koto wo toriatume taru, mina katagata ni tuke taru, konoyo no koto nara zu kasi.

 Hito no mikado no zae, tukuri yau kaharu, onazi Yamatonokuni no koto nare ba, mukasi ima no ni kaharu besi, hukaki koto asaki koto no kedime koso ara me, hitaburu ni soragoto to ihihate m mo, koto no kokoro tagahi te nam ari keru.

 Hotoke no, ito uruhasiki kokoro nite toki oki tamahe ru minori mo, hauben to ihu koto ari te, satori naki mono ha, kokokasiko tagahu utagahi wo oki tu beku nam. Haudou-kyau no naka ni ohokare do, ihi mote yuke ba, hitotu mune ni ari te, bodai to bonnau to no hedatari nam, kono, hito no yoki asiki bakari no koto ha kahari keru.
 Yoku ihe ba, subete nanigoto mo munasikara zu nari nu ya?"

 to, monogatari wo ito wazato no koto ni notamahi nasi tu.

 "Sate, kakaru hurukoto no naka ni, maro ga yau ni zihohu naru siremono no monogatari ha ari ya? Imiziku kedohoki mono-no-himegimi mo, mi-kokoro no yau ni turenaku, sora-obomeki si taru ha yo ni ara zi na! Iza, taguhinaki monogatari si te, yo ni tutahe sase m."

 to, sasiyori te kikoye tamahe ba, kaho wo hikiire te,

 "Sarazutomo, kaku meduraka naru koto ha, yogatari ni koso ha nari haberi nu beka' mere."

 to notamahe ba,

 "Meduraka ni ya oboye tamahu. Geni koso, matanaki kokoti sure."

 tote, yoriwi tamahe ru sama, ito azare tari.

 "Omohi amari mukasi no ato wo tadunure do
 oya ni somuke ru ko zo taguhi naki

 Hukeu naru ha, Hotoke no miti ni mo imiziku koso ihi tare."

 to notamahe do, kaho mo motage tamaha ne ba, mi-gusi kakiyari tutu, imiziku urami tamahe ba, karausite,

 "Huruki ato wo tadunure do geni nakari keri
 kono yo ni kakaru oya no kokoro ha
"

 to kikoye tamahu mo, kokorohadukasiker ba, ito itaku mo midare tamaha zu.
 Kaku si te, ikanaru beki ohom-arisama nara m?

 [3-3 Genji advises to Murasaki on readingmonogatari]

 Murasaki-no-Uhe mo, Himegimi no ohom-aturahe ni kototuke te, monogatari ha sute gataku obosi tari. Kumano-no-monogatari no we nite aru wo,
 "Ito yoku kaki taru we kana!"
 tote goranzu. Tihisaki Womnagimi no, nanigokoro-mo-naku te hirune si tamahe ru tokoro wo, mukasi no arisama obosi ide te, Womnagimi ha mi tamahu.

 "Kakaru waraha-doti dani, ikani sare tari keri. Maro koso, naho tamesi ni si tu beku, kokoro nodokesa ha hito ni ni zari kere!"

 to kikoyeide tamahe ri. Geni, taguhi ohokara nu koto-domo ha, konomi atume tamahe ri keri kasi.

 "Himegimi no omahe nite, kono yo nare taru monogatari nado, na yomi kikase tamahi so. Misokagokoro tuki taru mono no musume nado ha, wokasi to ni ha ara ne do, kakaru koto yo ni ha ari keri to, minare tamaha m zo, yuyusiki ya!"

 to notamahu mo, koyonasi to, Tai-no-Ohomkata kiki tamaha ba, kokorooki tamahi tu beku nam.

 Uhe,

 "Kokoro-asage naru hitomane domo ha, miru ni mo kataharaitaku koso. Utuhono Hudiharagimi no musume koso, ito omorika ni hakabakasiki hito nite, ayamati naka' mere do, sukuyoka ni ihiide taru koto mo siwaza mo, womnasiki tokoro naka' meru zo, hitoyau na' meru."

 to notamahe ba,

 "Ututu no hito mo, sazo aru beka' meru. Hitobitosiku tate taru omomuki koto nite, yoki hodo ni kamahe nu ya! Yosi nakara nu oya no, kokoro todome te ohositate taru hito no, komekasiki wo ikeru sirusi nite, okure taru koto ohokaru ha, naniwaza si te kasiduki si zo to, oya no siwaza sahe omohiyara ruru koso, itohosikere.

 Geni, sa ihe do, sono hito no kehahi yo to miye taru ha, kahi ari, omodatasi kasi. Kotoba no kagiri mabayuku home oki taru ni, siide taru waza, ihiide taru koto no naka ni, geni to miye kikoyuru koto naki, ito miotori suru waza nari.
 Subete, yokara nu hito ni, ikade hito home sase zi."

 nado, tada "Kono Himegimi no, tentuka re tamahu maziku." to, yorodu ni obosi notamahu.
 Mamahaha no haragitanaki mukasi-monogatari mo ohokaru wo, konokoro, "Kokoro miye ni kokorodukinasi." to obose ba, imiziku eri tutu nam, kaki totonohe sase, we nado ni mo kaka se tamahi keru.

 [3-4 Genji considers his education policy for his son]

 Tyuuzyau-no-Kimi wo, konata ni ha kedohoku motenasi kikoye tamahe re do, Himegimi no ohom-kata ni ha, sasimo sasi-hanati kikoye tamaha zu narahasi tamahu.

 "Waga yo no hodo ha, totemo-kakutemo onazi koto nare do, nakara m yo wo omohiyaru ni, naho mituki, omohisimi nuru koto-domo koso, toriwaki te ha oboyu bekere."

 tote, minami-omote no mi-su no uti ha yurusi tamahe ri. Daibandokoro, nyoubau no naka ha yurusi tamaha zu. Amata ohase nu ohom-nakarahi nite, ito yamgotonaku kasiduki kikoye tamahe ri.

 Ohokata no kokoromotiwi nado mo, ito monomonosiku, mameyaka ni monosi tamahu Kimi nare ba, usiroyasuku obosi yudure ri. Mada ihaketaru ohom-hihinaasobi nado no kehahi no miyure ba, kano hito no, morotomoni asobi te sugusi si tosituki no, madu omohiide rarure ba, hihina no tono no miyadukahe, ito yoku si tamahi te, woriwori ni uti-sihore tamahi keri.

 Samo ari nu beki atari ni ha, hakanasigoto mo notamahi hururu ha amata are do, tanomi kaku beku mo si nasa zu. Saru kata ni nadokaha mi zara m to, kokoro tomari nu beki wo mo, sihite nahozarigoto ni sinasi te, naho "Kano, midori no sode wo miye nahosi te si gana!" to omohu kokoro nomi zo, yamgotonaki husi ni ha tomari keru.

 Anagati ni nado kakadurahi madoha ba, tahururu kata ni yurusi tamahi mo si tu beka' mere do, "Turasi to omohi si woriwori, ikade hito ni mo kotowara se tatematura m." to omohioki si, wasure gataku te, sauzimi bakari ni ha, oroka nara nu ahare wo tukusi mise te, ohokata ni ha ira re omohe ra zu.

 Seuto no kimdati nado mo, nama netasi nado nomi omohu koto ohokari. Tai-no-Himegimi no ohom-arisama wo, Migi-no-Tyuuzyau ha, ito hukaku omohisimi te, ihiyoru tayori mo ito hakanakere ba, kono Kimi wo zo kakoti yori kere do,

 "Hito no uhe nite ha, modokasiki waza nari keri."

 to, turenaku irahe te zo monosi tamahi keru. Mukasi no titi-Otodo-tati no ohom-nakarahi ni ni tari.

 [3-5 Naidaiji considers his education policy for his daughters]

 Uti-no-Otodo ha, ohom-kodomo harabara ito ohokaru ni, sono ohiide taru oboye, hitogara ni sitagahi tutu, kokoro ni makase taru yau naru oboye, ohom-ikihohi nite, mina nasi tate tamahu. Womna ha amata mo ohase nu wo, Nyougo mo, kaku obosi si koto no todokohori tamahi, Himegimi mo, kaku koto tagahu sama nite monosi tamahe ba, ito kutiwosi to obosu.

 Kano Nadesiko wo wasure tamaha zu, mono no wori ni mo katariide tamahi si koto nare ba,

 "Ikani nari ni kem? Mono-hakanakari keru oya no kokoro ni hika re te, rautage nari si hito wo, yukuhe sira zu nari ni taru koto. Subete womnago to iha m mono nam, ikani mo ikani mo me hanatu mazikari keru. Sakasira ni waga ko to ihi te, ayasiki sama nite hahure ya su ram? Totemo-kakutemo, kikoyeide ba."

 to, ahare ni obosi wataru. Kimi-tati ni mo,

 "Mosi, sayau naru nanori suru hito ara ba, mimi todome yo. Kokoro no susabi ni makase te, sarumaziki koto mo ohokari si naka ni, kore ha, ito sika, osinabete no kiha ni mo omoha zari si hito no, hakanaki mono-umzi wo si te, kaku sukunakari keru mono no kusahahi hitotu wo, usinahi taru koto no kutiwosiki koto."

 to, tune ni notamahi idu. Nakagoro nado ha sasimo ara zu, uti-wasure tamahi keru wo, hito no, samazama ni tuke te, womnago kasiduki tamahe ru taguhi-domo ni, waga omohosu ni simo kanaha nu ga, ito kokorouku, ho'i naku obosu nari keri.

 Yume mi tamahi te, ito yoku ahasuru mono mesi te, ahase tamahi keru ni,

 "Mosi, tosigoro mi-kokoro ni sira re tamaha nu mi-ko wo, hito no mono ni nasi te, kikosimesi iduru koto ya?"

 to kikoye tari kere ba,

 "Womnago no hito no ko ni naru koto ha, wosawosa nasi kasi. Ikanaru koto ni ka ara m?"

 nado, konokoro zo, obosi notamahu beka' meru.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)