First updated 9/12/2002(ver.1-3)
Last updated 12/19/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

HUDIBAKAMA


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from August to September at the age of 37

1 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and nonbrother Yugiri

 1. Tamakazura feels uneasy about to work under Mikado---Naisi-no-Kami no ohom-miyadukahe no koto wo, tare mo tare mo
 2. Yugiri vists to Tamakazura as a messenger of Genji---Usuki nibi-iro no ohom-zo, natukasiki hodo ni yature te
 3. Yugiri tells his love to Tamakazura---Sora seusoko wo tuki-dukisiku tori-tuduke te
 4. Yugiri and Tamakazura compose and exchange waka---Kakaru tuide ni to ya omohi-yori kem
 5. Yugiri reports back to Genji---"Naka-naka ni mo uti-ide te keru kana!" to
 6. Genji considers Tamakazura how to behave herself---"Katasi ya! Waga kokoro hitotu naru hito no uhe ni mo ara nu wo
 7. Genji plans Tamakazura starting to work under Mikado in October---"Uti-uti ni mo, yamgotonaki kore-kare
2 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and her brother Kashiwagi
 1. Kashiwagi vists to Tamakazura as a messenger of Nai-Daijin---Makoto no ohom-harakara no kimi-tati ha, e yori-ko zu
 2. Kashiwagi and Tamakazura compose and exchange waka---"Mawiri tamaha m hodo no a'nai, kuhasiki sama mo e kika nu wo
3 Tale of Tamakazura Tamakazura and her lovers, Higekuro and the others
 1. Higekuro tells his love to Tamakazura eagerly---Daisyau ha, kono Tyuuzyau ha onazi Migi-no-Suke nare ba
 2. Many loveletters rush to Tamakazura in September---Nagatuki ni mo nari nu. Hatu-simo musubohore, en naru asita ni

 

1 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and nonbrother Yugiri

 [1-1 Tamakazura feels uneasy about to work under Mikado]

 Naisi-no-Kami no ohom-miyadukahe no koto wo, tare mo tare mo, sosonokasi tamahu mo,
 "Ika nara m? Oya to omohi kikoyuru hito no mi-kokoro dani, utitoku maziki yo nari kere ba, masite sayau no mazirahi ni tuke te, kokoro yori hoka ni binnaki koto mo ara ba, Tyuuguu mo Nyougo mo, katagata ni tuke te kokorooki tamaha ba, hasitanakara m ni, waga mi ha kaku hakanaki sama nite, idukata ni mo hukaku omohi todome rare tatematuru hodo mo naku, asaki oboye nite, tada nara zu omohi ihi, ikade hitowarahe naru sama ni mi kiki nasa m to, ukehi tamahu hitobito mo ohoku, tokaku ni tuke te, yasukara nu koto nomi ari nu beki" wo, mono obosi siru maziki hodo ni si ara ne ba, samazama ni omohosi midare, hitosirezu mono-nagekasi.

 "Saritote, kakaru arisama mo asiki koto ha nakere do, kono Otodo no mi-kokorobahe no, mutukasiku kokorodukinaki mo, ikanaru tuide ni ka ha, motehanare te, hito no osihakaru beka' meru sudi wo, kokoro kiyoku mo ari hatu beki.
 Makoto no titi-Otodo mo, kono Tono obosa m tokoro, habakari tamahi te, ukebari te torihanati, kezayagi tamahu beki koto ni mo ara ne ba, naho totemo-kakutemo, migurusiu, kakekakesiki arisama nite, kokoro wo nayamasi, hito ni mote-sawagaru beki mi na' meri."

 to, nakanaka kono oya tadune kikoye tamahi te noti ha, koto ni habakari tamahu kesiki mo naki Otodo-no-Kimi no ohom-motenasi wo tori-kuhahe tutu, hitosirezu nam, nagekasikari keru.

 Omohu koto wo, maho nara zu tomo, katahasi nite mo uti-kasume tu beki womnaoya mo ohase zu, idukata mo idukata mo, ito hadukasige ni, ito uruhasiki ohom-sama-domo ni ha, nanigoto wo ka ha, sa nam, kaku nam to mo kikoye waki tamaha m? Yonohito ni ni nu mi no arisama wo, uti-nagame tutu, yuhugure no sora no aharege naru kesiki wo, hasi tikau te miidasi tamahe ru sama, ito wokasi.

 [1-2 Yugiri vists to Tamakazura as a messenger of Genji]

 Usuki nibiiro no ohom-zo, natukasiki hodo ni yature te, rei ni kahari taru iroahi ni simo, katati ha ito hanayaka ni motehayasa re te ohasuru wo, omahe naru hitobito ha, uti-wemi te mi tatematuru ni, Saisyau-no-Tyuuzyau, onazi iro no, ima sukosi komayaka naru nahosi sugata nite, ei maki tamahe ru sugata simo, mata ito namamekasiku kiyora nite ohasi tari.

 Hazime yori, mono-mameyaka ni kokoroyose kikoye tamahe ba, mote-hanare te utoutosiki sama ni ha, motenasi tamaha zari si narahi ni, ima, ara zari keri tote, koyonaku kahara m mo utate are ba, naho misu ni kityau sohe taru ohom-taimen ha, hitodute nara de ari keri. Tono no ohom-seusoko nite, Uti yori ohosegoto aru sama, yagate kono Kimi no uketamahari tamahe ru nari keri.

 Ohom-kaheri, ohodoka naru monokara, ito meyasuku kikoye nasi tamahu kehahi no, raurauziku natukasiki ni tuke te mo, kano nowaki no asita no ohom-asagaho ha, kokoro ni kakari te kohisiki wo, utate aru sudi ni omohi si, kiki akirame te noti ha, naho mo ara nu kokoti sohi te,

 "Kono miyadukahi wo, ohokata ni simo obosi hanata zi kasi. Sabakari midokoro aru ohom-ahahi-domo nite, wokasiki sama naru koto no wadurahasiki, hata, kanarazu ideki na m kasi."

 to omohu ni, tada nara zu, mune hutagaru kokoti sure do, turenaku sukuyoka nite,

 "Hito ni kikasu mazi to haberi turu koto wo mo kikoye sase m ni, ikaga haberu beki?"

 to kesikidate ba, tikaku saburahu hito mo, sukosi sirizoki tutu, mi-kityau no usiro nado ni sobami ahe ri.

 [1-3 Yugiri tells his love to Tamakazura]

 Soraseusoko wo tukidukisiku tori-tuduke te, komayaka ni kikoye tamahu. Uhe no mi-kesiki no tada nara nu sudi wo, saru mi-kokoro si tamahe, nado yau no sudi nari. Irahe tamaha m koto mo naku te, tada uti-nageki tamahe ru hodo, sinobiyaka ni, utukusiku ito natukasiki ni, naho e sinobu maziku,

 "Ohom-buku mo, kono tuki ni ha nuga se tamahu beki wo, hi tuide nam yorosikara zari keru. Zihusam-niti ni, kahara he ide sase tamahu beki yosi notamahase tu. Nanigasi mo ohom-tomo ni saburahu beku nam omohi tamahuru."

 to kikoye tamahe ba,

 "Taguhi tamaha m mo kotokotosiki yau ni ya habera m? Sinobiyaka nite koso yoku habera me."

 to notamahu. Kono ohom-buku nando no kuhasiki sama wo, hito ni amaneku sira se zi to omomuke tamahe ru kesiki, ito rau ari. Tyuuzyau mo,

 "Morasa zi to, tutuma se tamahu ram koso, kokoroukere. Sinobi gataku omohi tamahe raruru katami nare ba, nugi-sute habera m koto mo, ito monouku haberu mono wo. Satemo, ayasiu mote hanare nu koto no, mata kokoroe gataki ni koso habere. Kono ohom-arahasi-goromo no iro naku ha, e koso omohi tamahe waku mazikari kere."

 to notamahe ba,

 "Nanigoto mo omohi waka nu kokoro ni ha, masite tomokakumo omohi tamahe tadora re habera ne do, kakaru iro koso, ayasiku mono-ahare naru waza ni haberi kere."

 tote, rei yori mo simeri taru mi-kesiki, ito rautage ni wokasi.

 [1-4 Yugiri and Tamakazura compose and exchange waka]

 Kakaru tuide ni to ya omohiyori kem, rani no hana no ito omosiroki wo mo' tamaheri keru wo, misu no tuma yori sasiire te,

 "Kore mo goranzu beki yuwe ha ari keri."

 tote, tomi ni mo yurusa de mo' tamahe re ba, ututahe ni omohiyora de tori tamahu ohom-sode wo, hiki-ugokasi tari.

 "Onazi no no tuyu ni yatururu hudibakama
 ahare ha kake yo kakoto bakari mo
"

 Miti no hate naruto ka ya, ito kokorodukinaku utate nari nure do, misira nu sama ni, yawora hikiiri te,

 "Tadunuru ni harukeki nobe no tuyu nara ba
 usumurasaki ya kakoto nara masi

 Kayau nite kikoyuru yori, hukaki yuwe ha ikaga?"

 to notamahe ba, sukosi uti-warahi te,

 "Asaki mo hukaki mo, obosi waku kata ha haberi nam to omohi tamahuru. Mameyaka ni ha, ito katazikenaki sudi wo omohisiri nagara, e sidume habera nu kokoro no uti wo, ikadeka sirosimesa ru beki. Nakanaka obosi utoma m ga wabisisa ni, imiziku kome haberu wo, ima hata onazi to, omohi tamahe wabi te nam.

 Tou-no-Tyuuzyau no kesiki ha goranzi siri ki ya? Hito no uhe ni, nando omohi haberi kem. Mi nite koso, ito wokogamasiku, katu ha omohi tamahe sira re kere. Nakanaka kano Kimi ha omohi samasi te, tuhini ohom-atari hanaru maziki tanomi ni, omohi nagusame taru kesiki nado mi haberu mo, ito urayamasiku netaki ni, ahare to dani obosi oke yo!"

 nado, komaka ni kikoye sirase tamahu koto ohokare do, kataharaitakere ba kaka nu nari.

 Kam-no-Kimi, yauyau hikiiri tutu, mutukasi to obosi tare ba,

 "Kokorouki mi-kesiki kana! Ayamati su maziki kokoro no hodo ha, onodukara goranzi sira ruru yau mo habera m mono wo."

 tote, kakaru tuide ni, ima sukosi morasa mahosikere do,

 "Ayasiku nayamasiku nam."

 tote, iri hate tamahi nure ba, ito itaku uti-nageki te tati tamahi nu.

 [1-5 Yugiri reports back to Genji]

 "Nakanaka ni mo uti-ide te keru kana!" to, kutiwosiki ni tuke te mo, kano, ima sukosi mi ni simi te oboye si ohom-kehahi wo, kabakari no monogosi nite mo, "Honoka ni ohom-kowe wo dani, ikanara m tuide ni ka kika m?" to, yasukara zu omohi tutu, omahe ni mawiri tamahe re ba, ide tamahi te, ohom-kaheri nado kikoye tamahu.

 "Kono miyadukahe wo, sibuge ni koso omohi tamahe re. Miya nado no, renzi tamahe ru hito nite, ito kokoro hukaki ahare wo tukusi, ihi nayamasi tamahu ni nam, kokoro ya simi tamahu ram to omohu ni nam, kokorogurusiki.

 Saredo, Ohoharano no miyuki ni, Uhe wo mi tatematuri tamahi te ha, ito medetaku ohasi keri, to omohi tamahe ri ki. Wakaki hito ha, honoka ni mo mi tatematuri te, e simo miyadukahe no sudi mote hanare zi. Sa omohi te nam, kono koto mo kaku monose si."

 nado notamahe ba,

 "Satemo, hitozama ha, idukata ni tukete ka ha, taguhi te monosi tamahu ram. Tyuuguu, kaku narabi naki sudi nite ohasimasi, mata, Koukiden, yamgotonaku, oboye koto nite monosi tamahe ba, imiziki ohom-omohi ari tomo, tati narabi tamahu koto, kataku koso habera me.

 Miya ha, ito nemgoro ni obosi ta' naru wo, wazato, saru sudi no ohom-miyadukahe ni mo ara nu monokara, hikitagahe tara m sama ni mi-kokoro oki tamaha m mo, saru ohom-nakarahi nite ha, ito itohosiku nam kiki tamahuru."

 to, otonaotonasiku mausi tamahu.

 [1-6 Genji considers Tamakazura how to behave herself]

 "Katasi ya! Waga kokoro hitotu naru hito no uhe ni mo ara nu wo, Daisyau sahe, ware wo koso uramu nare. Subete, kakaru koto no kokorogurusisa wo misugusa de, ayanaki hito no urami ohu, kaherite ha karugarusiki waza nari keri. Kano Hahagimi no, ahare ni ihioki si koto no wasure zari sika ba, kokorobosoki yamazato ni nado kiki si wo, kano Otodo, hata, kikiire tamahu beku mo ara zu to urehe si ni, itohosiku te, kaku watasi hazime taru nari. Koko ni kaku monomekasu tote, kano Otodo mo hito mekai tamahu na' meri."

 to, tukidukisiku notamahi nasu.

 "Hitogara ha, Miya no ohom-hito nite ito yokaru besi. Imamekasiku, ito namameki taru sama si te, sasuga ni kasikoku, ayamati su maziku nado si te, ahahi ha meyasukara m. Sate mata, Miyadukahe ni mo, ito yoku tarahi tara m kasi. Katati yoku, raurauziki mono no, Ohoyakegoto nado ni mo obomekasikara zu, hakabakasiku te, Uhe no tune ni negaha se tamahu mi-kokoro ni ha, tagahu mazi."

 nado notamahu kesiki no mi mahosikere ba,

 "Tosigoro kaku te hagukumi kikoye tamahi keru mi-kokorozasi wo, higazama ni koso hito ha mausu nare. Kano Otodo mo, sayau ni nam omomuke te, Daisyau no, anatazama no tayori ni kesikibami tari keru ni mo, irahe keru."

 to kikoye tamahe ba, uti-warahi te,

 "Katagata ito nigenaki koto kana! Naho, Miyadukahe wo mo, mi-kokoro yurusi te, kaku nam to obosa re m sama ni zo sitagahu beki. Womna ha mitu ni sitagahu mono ni koso a' nare do, tuide wo tagahe te, onoga kokoro ni makase m koto ha, arumaziki koto nari."

 to notamahu.

 [1-7 Genji plans Tamakazura starting to work under Mikado in October]

 "Utiuti ni mo, yamgotonaki kore kare, tosigoro wo he te monosi tamahe ba, e sono sudi no hitokazu ni ha monosi tamaha de, sute gatera ni kaku yuduri tuke, ohozou no miyadukahe no sudi ni, rauze m to obosi oki turu, ito kasikoku kado aru koto nari to nam, yorokobi mausa re keru to, tasika ni hito no katari mausi haberi si nari."

 to, ito uruhasiki sama ni katari mausi tamahe ba, "Geni, saha omohi tamahu ram kasi." to obosu ni, itohosiku te,

 "Ito magamagasiki sudi ni mo omohiyori tamahi keru kana! Itari hukaki mi-kokoro narahi nara m kasi. Ima onodukara, idukata ni tuke te mo, araha naru koto ari na m. Omohi kumanasi ya!"

 to warahi tamahu. Mi-kesiki ha kezayaka nare do, naho, utagahi ha oka ru. Otodo mo,

 "Sariya! Kaku hito no osihakaru, an ni oturu koto mo ara masika ba, ito kutiwosiku nedike tara masi. Kano Otodo ni, ikade, kaku kokoro giyoki sama wo sirase tatematura m."

 to obosu ni zo, "Geni, miyadukahe no sudi nite, kezayaka naru maziku magire taru oboye wo, kasikoku mo omohiyori tamahi keru kana!" to, mukutukeku obosa ru.

 Kakute ohom-buku nado nugi tamahi te,

 "Tuki tata ba, naho mawiri tamaha m koto imi aru besi. Kamnaduki bakari ni."

 to obosi notamahu wo, Uti ni mo kokoromotonaku kikosimesi, kikoye tamahu hitobito ha, tare mo tare mo, ito kutiwosiku te, kono ohom-mawiri no saki ni to, kokoroyose no yosuga yosuga ni seme wabi tamahe do,

 "Yosino no taki wo seka m yori mo kataki koto nare ba, ito wari nasi."

 to, onoono irahu.

 Tyuuzyau mo, nakanaka naru koto wo utiide te, "Ikani obosu ram?" to kurusiki mama ni, kakeri ariki te, ito nemgoro ni, ohokata no ohom-usiromi wo omohi atukahi taru sama nite, tuiseu si ariki tamahu. Tahayasuku, karuraka ni utiide te ha kikoye kakari tamaha zu, meyasuku mote sidume tamahe ri.

 

2 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and her brother Kashiwagi

 [2-1 Kashiwagi vists to Tamakazura as a messenger of Nai-Daijin]

 Makoto no ohom-harakara no kimi-tati ha, e yori ko zu, "Miyadukahe no hodo no ohom-usiromi wo." to, onoono kokoromotonaku zo omohi keru.

 Tou-no-Tyuuzyau, kokoro wo tukusi wabi si koto ha, kaki-taye ni taru wo, "Utituke nari keru mi-kokoro kana!" to, hitobito ha wokasigaru ni, Tono no ohom-tukahi nite ohasi tari. Naho mote ide zu, sinobiyaka ni ohom-seusoko nado mo kikoye kahasi tamahi kere ba, tuki no akaki yo, katura no kage ni kakure te monosi tamahe ri. Mi kiki iru beku mo ara zari si wo, nagori naku minami no misu no mahe ni suwe tatematuru.

 Midukara kikoye tamaha m koto ha simo, naho tutumasikere ba, Saisyau-no-Kimi site irahe kikoye tamahu.

 "Nanigasira wo erabi te tatematuri tamahe ru ha, hitodute nara nu ohom-seusoko ni koso habera me. Kaku mono tohoku te ha, ikaga kikoye sasu bekara m? Midukara koso, kazu ni mo habera ne do, taye nu tatohi mo habe' naru ha! Ikani zo ya, kotai no koto nare do, tanomosiku zo omohi tamahe keru!"

 tote, monosi to omohi tamahe ri.

 "Geni, tosigoro no tumori mo tori sohe te, kikoye mahosikere do, higoro ayasiku nayamasiku habere ba, okiagari nado mo e si habera de nam. Kaku made togame tamahu mo, nakanaka utoutosiki kokoti nam si haberi keru."

 to, ito mamedati te kikoye idasi tamahe ri.

 "Nayamasiku obosa ru ram mi-kityau no moto wo ba, yurusa se tamahu maziku ya? Yosi yosi. Geni, kikoye sasuru mo, kokoti nakari keri!"

 tote, Otodo no ohom-seusoko-domo sinobiyaka ni kikoye tamahu youi nado, hito ni ha otori tamaha zu, ito meyasusi.

 [2-2 Kashiwagi and Tamakazura compose and exchange waka]

 "Mawiri tamaha m hodo no a'nai, kuhasiki sama mo e kika nu wo, utiuti ni notamaha m nam yokara m. Nanigoto mo hitome ni habakari te, e mawiri ko zu, kikoye nu koto wo nam, nakanaka ibuseku obosi taru."

 nado, katari kikoye tamahu tuide ni,

 "Ideya, wokogamasiki koto mo, e zo kikoye sase nu ya! Idukata ni tuke te mo, ahare wo ba goranzi sugusu beku yaha ari keru to, iyoiyo uramesisa mo sohi haberu kana! Madu ha, koyohi nado no ohom-motenasi yo! Kitaomote-datu kata ni mesi ire te, kimdati koso mezamasiku mo obosimesa me, simodukahe nado yau no hitobito to dani, uti-kataraha baya! Mata kakaru yau ha rara zi kasi. Samazama ni medurasiki yo nari kasi."

 to, uti-katabuki tutu, urami tuduke taru mo wokasikere ba, kaku nam to kikoyu.

 "Geni, hitogiki wo, utituke naru yau ni ya to habakari haberu hodo ni, tosigoro no mumore itasa wo mo, akirame habera nu ha, ito nakanaka naru koto ohoku nam."

 to, tada sukuyoka ni kikoye nasi tamahu ni, mabayuku te, yorodu osikome tari.

 "Imose-yama hukaki miti wo ba tadune zu te
 Wodaye-no-hasi ni humi mayohi keru

 yo!"

 to uramuru mo, hitoyari nara zu.

 "Madohi keru miti wo ba sira zu Imose-yama
 tadotadosiku zo tare mo humi mi si
"

 "Idukata no yuwe to nam, e obosi waka za' meri si. Nanigoto mo, warinaki made, ohokata no yo wo habakara se tamahu mere ba, e kikoye sase tamaha nu ni nam. Onodukara kaku nomi mo habera zi."

 to kikoyuru mo, saru koto nare ba,

 "Yosi, nagawi si habera m mo, susamaziki hodo nari. Yauyau rau tumori te koso ha, kakoto wo mo."
 tote, tati tamahu.

 Tuki kumanaku sasiagari te, sora no kesiki mo en naru ni, ito ateyaka ni kiyoge naru katati si te, ohom-nahosi no sugata, konomasiku hanayaka nite, ito wokasi.

 Saisyau-no-Tyuuzyau no kehahi arisama ni ha, e narabi tamaha ne do, kore mo wokasika' meru ha, "Ikade kakaru ohom-nakarahi nari kem?" to, wakaki hitobito ha, rei no, sarumaziki koto wo mo toritate te mede ahe ri.

 

3 Tale of Tamakazura Tamakazura and her lovers, Higekuro and the others

 [3-1 Higekuro tells his love to Tamakazura eagerly]

 Daisyau ha, kono Tyuuzyau ha onazi Migi-no-Suke nare ba, tune ni yobitori tutu, nemgoro ni katarahi, Otodo ni mo mausa se tamahi keri. Hitogara mo ito yoku, ohoyake no ohom-usiromi to naru beka' meru sitakata naru wo, "Nadoka ha ara m?" to obosi nagara, "Kano Otodo no kaku si tamahe ru koto wo, ikagaha kikoye kahesu bekara m? Saru yau aru koto ni koso." to, kokoroe tamahe ru sudi sahe are ba, makase kikoye tamahe ri.

 Kono Daisyau ha, Touguu-no-Nyougo no ohom-harakara ni zo ohasi keru. Otodo-tati wo oki tatematuri te, sasitugi no ohom-oboye, ito yamgotonaki Kimi nari. Tosi samzihu ni sam no hodo ni monosi tamahu.

 Kitanokata ha, Murasaki-no-Uhe no ohom-ane zo kasi. Sikibukyau-no-Miya no ohom-Ohoikimi yo. Tosi no hodo mitu yotu ga konokami ha, koto naru kataha ni mo ara nu wo, hitogara ya ikaga ohasi kem, "Ouna" to tuke te kokoro ni mo ire zu, ikade somuki na m to omohe ri.

 Sono sudi ni yori, Rokudeu-no-Otodo ha, Daisyau no ohom-koto ha, "Nigenaku itohosikara m." to obosi taru na' meri. Iromekasiku uti-midare taru tokoro naki sama nagara, imiziku zo kokoro wo tukusi ariki tamahi keru.

 "Kano Otodo mo, mote hanare te mo obosi tara za' nari. Womna ha, miyadukahe wo mono-uge ni oboi ta' nari." to, utiuti no kesiki mo, saru kuhasiki tayori are ba, mori kiki te,

 "Tada Ohotono no ohom-omomuke no koto naru ni koso ha a' nare. Makoto no oya no mi-kokoro dani tagaha zu ha."

 to, kono Ben-no-Omoto ni mo setame tamahu.

 [3-2 Many loveletters rush to Tamakazura in September]

 Nagatuki ni mo nari nu. Hatusimo musubohore, en naru asita ni, rei no, toridori naru ohom-usiromi-domo no, hiki-sobami tutu mote mawiru ohom-humi-domo wo, mi tamahu koto mo naku te, yomi kikoyuru bakari wo kiki tamahu. Daisyau-dono no ni ha,

 "Naho tanomi ko si mo, sugi yuku sora no kesiki koso, kokorodukusi ni,

 Kazu nara ba itohi mo se masi nagatuki ni
 inoti wo kakuru hodo zo hakanaki
"

 "Tuki tata ba." to aru sadame wo, ito yoku kiki tamahu na' meri.

 Hyaubukyau-no-Miya ha,

 "Ihukahinaki yo ha, kikoye m kata naki wo,

 Asahi sasu hikari wo mi te mo tamazasa no
 hawake no simo wo keta zu mo ara nam

 Obosi dani sira ba, nagusamu kata mo ari nu beku nam."

 tote, ito kasike taru sitawore no simo mo otosa zu mote mawire ru ohom-tukahi sahe zo, utiahi taru ya!

 Sikibukyau-no-Miya no Sahyauwe-no-Kami ha, Tono no uhe no ohom-harakara zo kasi. Sitasiku mawiri nado si tamahu Kimi nare ba, onodukara ito yoku mono no a'nai mo kiki te, imiziku zo omohi wabi keru. Ito ohoku urami tuduke te,

 "Wasure na m to omohu mo mono no kanasiki wo
 ikasama ni si te ikasama ni se m
"

 Kami no iro, sumituki, sime taru nihohi mo, samazama naru wo, hitobito mo mina,
 "Obosi taye nu beka' meru koso, sauzausikere."
 nado ihu.

 Miya no ohom-kaheri wo zo, ikaga obosu ram, tada isasaka nite,

 "Kokoro mote hikari ni mukahu ahuhi dani
 asa oku simo wo onore ya ha ketu
"

 to honoka naru wo, ito medurasi to mi tamahu ni, midukara ha ahare wo siri nu beki mi-kesiki ni kake tamahi ture ba, tuyu bakari nare do, ito uresikari keri.

 Kayau ni nani to nakere do, samazama naru hitobito no, ohom-wabigoto mo ohokari.
 Womna no mi-kokorobahe ha, kono Kimi wo nam moto ni su beki to, Otodo-tati sadame kikoye tamahi keri to ya.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note