First updated 9/15/2002(ver.1-3)
Last updated 2/6/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

MAKIBASIRA


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from October at the age of 37 to November at the age of 38

1 Tale of Tamakazura Tamakazura gets married to Higekuro

 1. Higekuro married to Tamakazura on October---"Uti ni kikosimesa m koto mo kasikosi
 2. Nai-Daijin thanks Genji for his consideration to Tamakazura---Titi-Otodo ha, "Naka-naka meyasuka' meri
 3. Tamakazura's new life on working under Mikado and married life---Simotuki ni nari nu. Kami-waza nado sigeku
 4. Genji changes waka with Tamakazura and tells his affection for her---Tono mo, itohosiu hito-bito mo omohi utagahi keru sudi wo
2 Tale of Higekuro's Kitanokata pours ashes to Higekuro
 1. Higekuro's wife grieved over her husband's fickleness---Uti he mawiri tamaha m koto wo, yasukara nu koto ni
 2. Higekuro gives comfort to his wife(1)---Sumahi nado no, ayasiu sidokenaku
 3. Higekuro gives comfort to his wife(2)---Ohom-mesiudo-dati te tukaumaturi nare taru Moku-no-Kimi
 4. Higekuro wants to go to Tamakazura---Kure nure ba, kokoro mo sora ni uki-tati te
 5. Kitanokata pours ashes to Higekuro---Ohom-hitori mesi te, iyo-iyo taki-sime sase
 6. Higekuro sends a letter to Tamakazura---Yo-hito-yo, utare hikare, naki madohi
 7. Higekuro visits to Tamakazura the next day---Kurure ba, rei no, isogi ide tamahu
3 Tale of Higekuro's Shikibukyo takes Kitanokata and children back with him
 1. Shikibukyo comes and takes Kitanokata back with him---Syuhohu nado si sawage do, ohom-mononoke kotitaku
 2. Kitanokata persuades her cildren to leave with her---Kimi-tati ha, nani-gokoro mo naku te ariki tamahu wo
 3. Makibashira left a waka in the crevice of a pillar---Hi mo kure, yuki huri nu beki sora no kesiki mo
 4. Shikibukyo and his wife are indignant with a behavior of Higekuro---Miya ni ha mati-tori, imiziu obosi tari
 5. Higekuro visits to Shikibukyo---Miya ni urami kikoye m tote, maude tamahu mama ni
 6. Higekuro takes two sons back with him---Ko-Kimdati wo ba kuruma ni nose te, katarahi ohasu
4 Tale of Tamakazura Tamakazura goes to the imperial Court and goes back to Higekuro's residence
 1. Tamakazura goes to the imperial Court in a new year---Kakaru koto-domo no sawagi ni, Kam-no-Kimi no mi-kesiki
 2. Otoko-tohka goes round one after another noble residence in Kyoto---Tahuka ha, kata-gata ni sato-bito mawiri, sama koto ni
 3. Tamakazura's life of the imperial Court---Tonowi-dokoro ni wi tamahi te, hi-hitohi, kikoye kurasi
 4. Mikado visits to Tamakazura's room---Tuki no akaki ni, ohom-katati ha ihu yosi naku kiyora ni te
 5. Tamakazura and Mikado compose and exchange waka---Daisyau ha, kaku watara se tamahe ru wo kiki tamahi te
 6. Tamakazura goes back to Higekuro's residence---Yagate koyohi, kano tono ni to obosi mauke taru wo
 7. Genji sends a letter to Tamakazura in February---Kisaragi ni mo nari nu. Oho-Tono ha
 8. Genji reads a reply of Tamakazura---Hiki-hiroge te, tama-midu no koboruru yau ni obosa ruru wo
 9. Genji remembers sweet memories with Tamakazura---Yayohi ni nari te, Rokudeu-dono no o-mahe no, hudi, yamabuki no
5 Tale of Higekuro's and Nai-Daijin's Tamakazura and Ohomi
 1. Kitanokata's illness becomes seriously---Kano, moto no Kitanokata ha, tukihi hedataru mama ni
 2. A baby was born to Tamakazura in November---Sono tosi no Simotuki ni, ito wokasiki tigo wo
 3. Ohomi behaves actively in the imperial Court---Makoto ya, kano Uti-no-Ohoidono no ohom-musume no, Naisi-no-Kami nozomi si Kimi mo

 

1 Tale of Tamakazura Tamakazura gets married to Higekuro

 [1-1 Higekuro married to Tamakazura on October]

 "Uti ni kikosimesa m koto mo kasikosi. Sibasi hito ni amaneku morasa zi." to isame kikoye tamahe do, sasimo e tutumi ahe tamaha zu. Hodo hure do, isasaka utitoke taru mi-kesiki mo naku, "Omoha zu ni uki sukuse nari keri." to, omohiiri tamahe ru sama no tayumi naki wo, "Imiziu turasi." to omohe do, oboroke nara nu tigiri no hodo, ahare ni uresiku omohu.

 Miru mama ni medetaku, omohu sama naru ohom-katati, arisama wo, "Yoso no mono ni mi hate te yami na masi yo!" to omohu dani mune tubure te, Isiyama no Hotoke wo mo, Ben-no-Omoto wo mo, narabe te itadaka mahosiu omohe do, Omnagimi no, hukaku monosi to utomi ni kere ba, e maziraha de komori wi ni keri.

 Geni, sokora kokorogurusige naru koto-domo wo, toridori ni mi sika do, kokoroasaki hito no tame ni zo, Tera no gen mo arahare keru.

 Otodo mo, "Kokoroyuka zu kutiwosi." to obose do, ihukahinaki koto nite, "Tare mo tare mo kaku yurusi some tamahe ru koto nare ba, hikikahesi yurusa nu kesiki wo mise m mo, hito no tame itohosiu, ainasi." to obosi te, gisiki ito ninaku mote kasiduki tamahu.

 Itusika to, waga tono ni watai tatematura m koto wo omohi isogi tamahe do, karugarusiku huto utitoke watari tamaha m ni, kasiko ni matitori te, yoku mo omohu maziki hito no monosi tamahu naru ga, itohosisa ni kotoduke tamahi te,

 "Naho, kokoro nodoka ni, nadaraka naru sama nite, otonaku, idukata ni mo, hito no sosiri urami nakaru beku wo motenasi tamahe."

 to zo kikoye tamahu.

 [1-2 Nai-Daijin thanks Genji for his consideration to Tamakazura]

 Titi-Otodo ha,

 "Nakanaka meyasuka' meri. Kotoni komaka naru usiromi naki hito no, nama hono sui taru miyadukahe ni idetati te, kurusige ni ya ara m to zo, usirometakari si. Kokorozasi ha ari nagara, Nyougo kakute monosi tamahu wo oki te, ikaga motenasa masi."

 nado, sinobi te notamahi keri. Geni, Mikado to kikoyu tomo, hito ni obosi otosi, hakanaki hodo ni miye tatematuri tamahi te, monomonosiku mo motenasi tamaha zu ha, ahatukeki yau ni mo a' bekari keri.

 Mi-ka no yo no ohom-seusoko-domo, kikoye kahasi tamahi keru kesiki wo tutahe kiki tamahi te nam, kono Otodo-no-Kimi no mi-kokoro wo, "Ahare ni katazikenaku, arigatasi." to ha omohi kikoye tamahi keru.

 Kau sinobi tamahu ohom-nakarahi no koto nare do, onodukara, hito no wokasiki koto ni katari tutahe tutu, tugitugi ni kiki morasi tutu, arigataki yogatari ni zo sasameki keru. Uti ni mo kikosimesi te keri.

 "Kutiwosiu, sukuse koto nari keru hito nare do, sa obosi si ho'i mo aru wo. Miyadukahe nado, kakekakesiki sudi nara ba koso ha, omohi taye tamaha me."

 nado notamahase keri.

 [1-3 Tamakazura's new life on working under Mikado and married life]

 Simotuki ni nari nu. Kamiwaza nado sigeku, Naisidokoro ni mo koto ohokaru koro nite, Nyokwan-domo Naisi-domo mawiri tutu, imamekasiu hito sawagasiki ni, Daisyau-dono, hiru mo ito kakurohe taru sama ni motenasi te, komori ohasuru wo, ito kokorodukinaku, Kam-no-Kimi ha obosi tari.

 Miya nado ha, maite imiziu kutiwosi to obosu. Hyauwe-no-Kami ha, imouto no Kita-no-kata no ohom-koto wo sahe, hitowarahe ni omohi nageki te, torikasane mono omohosi kere do, "Wokogamasiu, urami yori te mo, ima ha kahinasi." to omohikahesu.

 Daisyau ha, na ni tate ru mamebito no, tosigoro isasaka midare taru hurumahi naku te sugusi tamahe ru, nagori naku kokoroyuki te, ara zari si sama ni konomasiu, yohi akatuki no uti-sinobi tamahe ru ideiri mo, en ni si nasi tamahe ru wo, wokasi to hitobito mi tatematuru.

 Womna ha, wararaka ni nigihahasiku motenasi tamahu honzyau mo, mote-kakusi te, ito itau omohi musubohore, kokoro mote ara nu sama ha siruki koto nare do, "Otodo no obosu ram koto, Miya no mi-kokorozama no, kokoro hukau, nasake-nasakesiu ohase si." nado wo omohiide tamahu ni, "Hadukasiu, kutiwosiu." nomi omohosu ni, mono-kokorodukinaki mi-kesiki taye zu.

 [1-4 Genji changes waka with Tamakazura and tells his affection for her]

 Tono mo, itohosiu hitobito mo omohi utagahi keru sudi wo, kokorokiyoku arahasi tamahi te, "Waga kokoro nagara, utituke ni nedike taru koto ha konoma zu kasi." to, mukasi yori no koto mo obosi ide te, Murasaki-no-uhe ni mo,

 "Obosi utagahi tari si yo."

 nado kikoye tamahu. "Imasara ni hito no kokoroguse mo koso." to obosi nagara, mono no kurusiu obosa re si toki, "Satemo ya?" to, obosiyori tamahi si koto nare ba, naho obosi mo taye zu.

 Daisyau no ohase nu hiru tu kata watari tamahe ri. Womnagimi, ayasiu nayamasige ni nomi motenai tamahi te, sukuyoka naru wori mo naku siwore tamahe ru wo, kakute watari tamahe re ba, sukosi okiagari tamahi te, mi-kityau ni hata kakure te ohasu.

 Tono mo, youi koto ni, sukosi kekesiki sama ni motenai tamahi te, ohokata no koto-domo nado kikoye tamahu. Sukuyoka naru yo no tune no hito ni narahi te ha, masite ihukatanaki ohom-kehahi arisama wo misiri tamahu ni mo, omohi no hoka naru mi no, oki dokoro naku hadukasiki ni mo, namida zo kobore keru.

 Yauyau, komayaka naru ohom-monogatari ni nari te, tikaki ohom-kehusoku ni yorikakari te, sukosi nozoki tutu, kikoye tamahu. Ito wokasige ni omoyase tamahe ru sama no, mi mahosiu, rautai koto no sohi tamahe ru ni tukete mo, "Yoso ni mihanatu mo, amari naru kokoro no susabi zo kasi." to kutiwosi.

 "Oritati te kumi ha mi ne domo watarigaha
 hito no se to hata tigira zari si wo

 Omohi no hoka nari ya!"

 tote, hana uti-kami tamahu kehahi, natukasiu ahare nari.
 Womna ha kaho wo kakusi te,

 "Mitusegaha watara nu saki ni ikade naho
 namida no miwo no awa to kiye nam
"

 "Kokorowosana no ohom-kiye dokoro ya! Satemo, kano se ha yoki miti naka' naru wo, ohom-te no saki bakari ha, hiki-tasuke kikoye te m ya?" to, hohowemi tamahi te,

 "Mameyaka ni ha, obosi siru koto mo ara m kasi. Yo ni naki sireziresisa mo, mata usiroyasusa mo, konoyo ni taguhi naki hodo wo, saritomo to nam, tanomosiki."

 to kikoye tamahu wo, ito warinau, kikigurusi to oboi tare ba, itohosiu te, notamahi magirahasi tutu,

 "Uti ni notamaha suru koto nam itohosiki wo, naho, akarasama ni mawira se tatematura m. Onoga mono to ryauzi hate te ha, sayau no ohom-mazirahi mo katage na' meru yo na' meri. Omohi some kikoye si kokoro ha tagahu sama na' mere do, Nideu-no-Otodo ha, kokoroyuki tamahu nare ba, kokoroyasuku nam."

 nado, komaka ni kikoye tamahu. Ahare ni mo hadukasiku mo kiki tamahu koto ohokare do, tada namida ni matuhare te ohasu. Ito kau obosi taru sama no kokorogurusikere ba, obosu sama ni mo midare tamaha zu, tada, aru beki yau, mi-kokorodukahi wo wosihe kikoye tamahu. Kasiko ni watari tamaha m koto wo, tomi ni mo yurusi kikoye tamahu maziki mi-kesiki nari.

 

2 Tale of Higekuro's Kitanokata pours ashes to Higekuro

 [2-1 Higekuro's wife grieved over her husband's fickleness]

 Uti he mawiri tamaha m koto wo, yasukara nu koto ni Daisyau obose do, sono tuide ni ya, makade sase tatematura m no mi-kokoro tuki tamahi te, tada akarasama no hodo wo yurusi kikoye tamahu. Kaku sinobi kakurohe tamahu ohom-hurumahi mo, narahi tamaha nu kokoti ni kurusikere ba, waga tono no uti suri si siturahi te, tosigoro ha arasi udumore, uti-sute tamahe ri turu ohom-siturahi, yorodu no gisiki wo aratame isogi tamahu.

 Kitanokata no obosi nageku ram mi-kokoro mo siri tamaha zu, kanasiu si tamahi si Kimi-tati wo mo, me ni mo tome tamaha zu, nayobika ni nasakenasakesiki kokoro uti-maziri taru hito koso, tozama-kauzama ni tuke te mo, hito no tame hadigamasikara m koto woba, osihakari omohu tokoro mo ari kere, hita-omomuki ni sukumi tamahe ru mi-kokoro nite, hito no mi-kokoro ugoki nu beki koto ohokari.

 Womnagimi, hito ni otori tamahu beki koto nasi. Hito no ohom-honzyau mo, saru yamgotonaki titi-Miko no, imiziu kasiduki tatematuri tamahe ru oboye, yo ni karokara zu, ohom-katati nado mo, ito you ohasi keru wo, ayasiu, sihuneki ohom-mononoke ni wadurahi tamahi te, kono tosigoro, hito ni mo ni tamaha zu, utusigokoro naki woriwori ohoku monosi tamahi te, ohom-naka mo akugare te hodo he ni kere do, yamgotonaki mono to ha, mata narabu hito naku omohi kikoye tamahe ru wo, medurasiu mi-kokoro uturu kata no, nanome ni dani ara zu, hito ni sugure tamahe ru ohom-arisama yori mo, kano utagahi oki te, minahito no osihakari si koto sahe, kokorokiyoku te sugui tamahi keru nado wo, arigatau ahare to, omohimasi kikoye tamahu mo, kotowari ni nam.

 Sikibukyau-no-Miya kikosimesi te,

 "Ima ha, sika imamekasiki hito wo watasi te, mote-kasiduka m katasumi ni, hitowaroku te sohi monosi tamaha m mo, hitogiki yasasikaru besi. Onoga ara m konata ha, ito hitowarahe naru sama ni sitagahi nabika de mo, monosi tamahi na m."

 to notamahi te, Miya no himgasi-no-tai wo harahi siturahi te, "Watasi tatematura m." to obosi notamahu wo, "Oya no ohom-atari to ihi nagara, ima ha kagiri no mi nite, tati-kaheri miye tatematura m koto." to, omohi midare tamahu ni, itodo mi-kokoti mo ayamari te, uti-hahe husi wadurahi tamahu.

 Honzyau ha, ito siduka ni kokoroyoku, komeki tamahe ru hito no, tokidoki, kokoroayamari si te, hito ni utoma re nu beki koto nam, uti-maziri tamahi keru.

 [2-2 Higekuro gives comfort to his wife(1)]

 Sumahi nado no, ayasiu sidokenaku, mono no kiyora mo naku yatusi te, ito mumore itaku motenasi tamahe ru wo, tama wo migake ru me utusi ni, kokoro mo tomara ne do, tosigoro no kokorozasi hiki-kahuru mono nara ne ba, kokoro ni ha, ito ahare to omohi kikoye tamahu.

 "Kinohu kehu no, ito asahaka naru hito no ohom-nakarahi dani, yorosiki kiha nare ba, mina omohi nodomuru kata ari te koso mihatu nare. Ito mi mo kurusige ni motenasi tamahi ture ba, kikoyu beki koto mo uti-ide kikoye nikuku nam.

 Tosigoro tigiri kikoyuru koto ni ha ara zu ya? Yo no hito ni mo ni nu ohom-arisama wo, mi tatematuri hate m koso ha, kokora omohi-sidume tutu sugusi kuru ni, e sasimo ari hatu maziki mi-kokorookite ni, obosi utomu na.

 Wosanaki hitobito mo habere ba, tozama-kauzama ni tuke te, oroka ni ha ara zi to kikoye wataru wo, womna no mi-kokoro no midarigahasiki mama ni, kaku urami watari tamhu. Hitowatari mihate tamaha nu hodo, samo ari nu beki koto nare do, makase te koso, ima sibasi goranzi hate me.

 Miya no kikosimesi utomi te, sahayaka ni huto watasi tatematuri te m to obosi notamahu nam, kaherite ito karugarusiki. Makoto ni obosioki turu koto ni ya ara m, sibasi kauzi si tamahu beki ni ya ara m."

 to, uti-warahi te notamahe ru, ito netage ni kokoroyamasi.

 [2-3 Higekuro gives comfort to his wife(2)]

 Ohom-mesiudodati te tukaumaturi nare taru Moku-no-Kimi, Tyuuzyau-no-Omoto nado ihu hitobito dani, hodo ni tuke tutu, "Yasukara zu turasi." to omohi kikoye taru wo, Kitanokata ha, utusigokoro monosi tamahu hodo nite, ito natukasiu uti-naki te wi tamahe ri.

 "Midukara wo, hoke tari, higahigasi, to notamahi, hadi simuru ha, kotowari naru koto ni nam. Miya no ohom-koto wo sahe tori-maze notamahu zo, mori kiki tamaha m ha itohosiu, uki mi no yukari karugarusiki yau naru. Miminare nite habere ba, ima hazime te ikani mo mono wo omohi habera zu."

 tote, uti-somuki tamahe ru, rautage nari.

 Ito sasayaka naru hito no, tune no ohom-nayami ni yase otorohe, hihadu nite, kami ito keura nite nagakari keru ga, wake taru yau ni oti hosori te, keduru koto mo wosawosa si tamaha zu, namida ni matuhare taru ha, ito ahare nari.

 Komaka ni nihohe ru tokoro ha naku te, titi-Miya ni ni tatematuri te, namamei taru katati si tamahe ru wo, mote-yatusi tamahe re ba, iduko no hanayaka naru kehahi kaha ara m.
 

 "Miya no ohom-koto wo, karoku ha ikaga kikoyuru. Osorosiu, hitogiki kataha ni na notamahi nasi so." to kosirahe te,

 "Kano kayohi haberu tokoro no, ito mabayuki tama no utena ni, uhiuhisiu, kisuku naru sama nite ide iru hodo mo, katagata ni hitome tatu ram to, kataharaitakere ba, kokoroyasuku uturohasi te m to omohi haberu nari.

 Ohoki-Otodo no, saru yo ni taguhi naki ohom-oboye wo ba, sarani mo kikoye zu, kokorohadukasiu, itari hukau ohasu meru ohom-atari ni, nikuge naru koto mori kikoye ba, ito nam itohosiu, katazikenakaru beki.

 Nadaraka nite, ohom-naka yoku te, katarahi te monosi tamahe. Miya ni watari tamahe ri tomo, wasururu koto ha habera zi. Totemo-kautemo, imasara ni kokorozasi no hedataru koto ha aru mazikere do, yo no kikoye hitowarahe ni, maro ga tame ni mo karogarosiu nam haberu beki wo, tosigoro no tigiri tagahe zu, katamini usiromi m to, obose."

 to, kosirahe kikoye tamahe ba,

 "Hito no ohom-turasa ha, tomokakumo siri kikoye zu. Yo no hito ni mo ni nu mi no uki wo nam, Miya ni mo obosi nageki te, imasara ni hitowarahe naru koto to, mi-kokoro wo midari tamahu nare ba, itohosiu, ikadeka miye tatematura m, to nam.

 Ohotono no Kitanokata to kikoyuru mo, kotobito ni yaha monosi tamahu? Kare ha, sira nu sama nite ohiide tamahe ru hito no, suwe no yo ni, kaku hito no oyadati motenai tamahu turasa wo nam, omohosi notamahu nare do, koko ni ha tomokakumo omoha zu ya! Motenai tamaha m sama wo miru bakari."

 to notamahe ba,

 "Ito you notamahu wo, rei no mi-kokorotagahi ni ya, kurusiki koto mo ideko m. Ohotono no Kitanokata no siri tamahu koto ni mo habera zu. Ituki musume no yau nite monosi tamahe ba, kaku omohi otosa re taru hito no uhe made ha siri tamahi na m ya? Hito no ohom-oyage naku koso monosi tamahu beka' mere. Kakaru koto no kikoye ara ba, itodo kurusikaru beki koto."

 nado, hi hitohi iri wi te, katarahi mausi tamahu.

 [2-4 Higekuro wants to go to Tamakazura]

 Kure nure ba, kokoro mo sora ni ukitati te, ikade ide nam to omohosu ni, yuki kaki-tare te huru. Kakaru sora ni huriide m mo, hitome itohosiu, kono mi-kesiki mo, nikuge ni husube urami nado si tamaha ba, nakanaka kototuke te, ware mo mukahibi tukuri te aru beki wo, ito oiraka ni, turenau motenasi tamahe ru sama no, ito kokorokurusikere ba, ikani se m, to omohi midare tutu, kausi nado mo sanagara, hasi tikau uti-nagame te wi tamahe ri.

 Kitanokata kesiki wo mi te,

 "Ayaniku na' meru yuki wo, ikade wake tamaha m to su ram? Yo mo huke nu meri ya?"

 to sosonokasi tamahu. "Ima ha kagiri, todomu tomo." to omohi megurasi tamahe ru kesiki, ito ahare nari.

 "Kakaru ni ha, ikadeka."

 to notamahu monokara,

 "Naho, konokoro bakari. Kokoro no hodo wo sira de, tokaku hito no ihi nasi, Otodo-tati mo, hidari migi ni kiki obosa m koto wo habakari te nam, todaye ara m ha itohosiki. Omohi sidume te, naho mihate tamahe. Koko ni nado watasi te ha, kokoroyasuku haberi na m. Kaku yo no tune naru mi-kesiki miye tamahu toki ha, hokazama ni wakuru kokoro mo use te nam, ahare ni omohi kikoyuru."

 nado, katarahi tamahe ba,

 "Tatitomari tamahi te mo, mi-kokoro no hoka nara m ha, nakanaka kurusiu koso aru bekere. Yoso nite mo, omohi dani okose tamaha ba, sode no kohori mo toke na m kasi."

 nado, nagoyaka ni ihi wi tamaheri.

 [2-5 Kitanokata pours ashes to Higekuro]

 Ohom-hitori mesi te, iyoiyo taki sime sase tatematuri tamahu. Midukara ha, naye taru ohom-zo-domo, utitoke taru ohom-sugata, itodo hosou, kayowage nari. Simeri te ohasuru, ito kokorogurusi. Ohom-me no itau naki hare taru zo, sukosi monosikere do, ito ahare to miru toki ha, tumi nau obosi te,

 "Ikade sugusi turu tosituki zo." to, "Nagori nau uturohu kokoro no ito karoki zo ya!" to ha omohu omohu, naho kokorogesau ha susumi te, sora-nageki wo uti si tutu, naho sauzoku si tamahi te, tihisaki hitori toriyose te, sode ni hikiire te sime wi tamahe ri.

 Natukasiki hodo ni naye taru ohom-sauzoku ni, katati mo, kano narabi naki ohom-hikari ni koso osa rure do, ito azayaka ni wowosiki sama si te, tadaudo to miye zu, kokorohadukasige nari.

 Saburahi ni, hitobito kowe si te,

 "Yuki sukosi hima ari. Yo ha huke nu ram kasi."

 nado, sasuga ni maho ni ha ara de, sosonokasi kikoye te, kowadukuri ahe ri.

 Tyuuzyau, Moku nado, "Ahare no yo ya!" nado uti-nageki tutu, katarahi te husi taru ni, sauzimi ha, imiziu omohi sidume te, rautage ni yorihusi tamahe ri, to miru hodo ni, nihaka ni okiagari te, ohoki naru ko no sita nari turu hitori wo toriyose te, Tono no usiro ni yori te, sato ikake tamahu hodo, hito no yayami ahuru hodo mo nau, asamasiki ni, akire te monosi tamahu.

 Saru komaka naru hahi no, me hana ni mo iri te, obohore te mono mo oboye zu. Harahi sute tamahe do, tati-miti tare ba, ohom-zo-domo nugi tamahi tu.

 Utusigokoro nite kaku si tamahu zo to omoha ba, mata kaherimi su beku mo ara zu asamasikere do,
 "Rei no ohom-mononoke no, hito ni utoma se m to suru waza."
 to, omahe naru hitobito mo, itohosiu mi tatematuru.

 Tati-sawagi te, ohom-zo-domo tatematuri kahe nado sure do, sokora no hahi no, bin no watari ni mo tatinobori, yorodu no tokoro ni miti taru kokoti sure ba, kiyora wo tukusi tamahu watari ni, sanagara maude tamahu beki ni mo ara zu.

 "Kokorotagahi to ha ihi nagara, naho medurasiu, misira nu hito no ohom-arisama nari ya!" to, tumahaziki se rare, utomasiu nari te, ahare to omohi turu kokoro mo nokora ne do, "Konokoro, aradate te ha, imiziki koto ideki na m." to obosi sidume te, yonaka ni nari nure do, sou nado mesi te, kadi mawiri sawagu. Yobahi nonosiri tamahu kowe nado, omohi-utomi tamaha m ni kotowari nari.

 [2-6 Higekuro sends a letter to Tamakazura]

 Yohitoyo, uta re hika re, naki madohi akasi tamahi te, sukosi uti-yasumi tamahe ru hodo ni, kasiko he ohom-humi tatemature tamahu.

 "Yobe, nihaka ni kiyeiru hito no haberi si ni yori, yuki no kesiki mo huri ide gataku, yasurahi habesi ni, mi sahe hiye te nam. Mi-kokoro wo ba saru mono nite, hito ikani torinasi haberi kem?"

 to, kisuku ni kaki tamahe ri.

 "Kokoro sahe sora ni midare si yukimoyo ni
 hitori saye turu katasiki no sode

 tahe gataku koso."

 to, siroki usuyau ni, tutuyaka ni kai tamahe re do, koto ni wokasiki tokoro mo nasi. Te ha ito kiyoge nari. Zae kasikoku nado zo monosi tamahi keru.

 Kam-no-Kimi, yogare wo nani to mo obosa re nu ni, kaku kokoro tokimeki si tamahe ru wo, mi mo ire tamaha ne ba, ohom-kaheri nasi. Wotoko, mune tubure te, omohi kurasi tamahu.

 Kitanokata ha, naho ito kurusige ni si tamahe ba, mi-syuhohu nado hazime sase tamahu. Kokoro no uti ni mo, "Konokoro bakari dani, koto naku, utusigokoro ni ara se tamahe." to nenzi tamahu. "Makoto no kokorobahe no ahare naru wo mi zu sira zu ha, kau made omohi sugusu beku mo naki ke-utosa kana!" to, omohi wi tamahe ri.

 [2-7 Higekuro visits to Tamakazura the next day]

 Kurure ba, rei no, isogi ide tamahu. Ohom-sauzoku no koto nado mo, meyasuku si nasi tamaha zu, yo ni ayasiu, uti-aha nu sama ni nomi mutukari tamahu wo, azayaka naru ohom-nahosi nado mo, e tori ahe tamaha de, ito migurusi.

 Yobe no ha, yake tohori te, utomasige ni kogare taru nihohi nado mo, koto yau nari. Ohom-zo-domo ni uturiga mo simi tari. Husube rare keru hodo araha ni, hito mo u'zi tamahi nu bekere ba, nugi kahe te, ohom-yudono nado, itau tukurohi tamahu.
 Moku-no-Kimi, ohom-takimono si tutu,

 "Hitori wi te kogaruru mune no kurusiki ni
 omohi amare ru honoho to zo mi si

 Nagori naki ohom-motenasi ha, mi tatematuru hito dani, tada ni yaha."

 to, kutiohohi te wi taru, mami, ito itasi. Saredo, "Ikanaru kokoro nite, kayau no hito ni mono wo ihi kem?" nado nomi zo oboye tamahi keru. Nasake naki koto yo!

 "Uki koto wo omohi sawage ba samazama ni
 kuyuru keburi zo itodo tatisohu

 Ito koto no hoka naru koto-domo no, mosi kikoye ara ba, tyuugen ni nari nu beki mi na' meri."

 to, uti-nageki te ide tamahi nu.

 Hitoyo bakari no hedate dani, mata medurasiu, wokasisa masari te oboye tamahu arisama ni, itodo kokoro wo waku beku mo ara zu oboye te, kokoroukere ba, hisasiu komori wi tamahe ri.

 

3 Tale of Higekuro's Shikibukyo takes Kitanokata and children back with him

 [3-1 Shikibukyo comes and takes Kitanokata back with him]

 Syuhohu nado si sawage do, ohom-mononoke kotitaku okori te nonosiru wo kiki tamahe ba, "Aru maziki kizu mo tuki, hadi-gamasiki koto, kanarazu ari na m." to, osorosiu te yorituki tamaha zu.

 Tono ni watari tamahu toki mo, kotokata ni hanare wi tamahi te, kimi-tati bakari wo zo yobi hanati te mi tatematuri tamahu. Womna hito-tokoro, zihu-ni, sam bakari nite, mata tugitugi, wotoko hutari nam ohasi keru. Tikaki tosigoro to nari te ha, ohom-naka mo hedatari-gati nite narahasi tamahe re do, yamgotonau, tati-narabu kata naku te narahi tamahe re ba, "Ima ha kagiri" to mi tamahu ni, saburahu hitobito mo, "Imiziu kanasi" to omohu.

 Titi-Miya kiki tamahi te,

 "Ima ha, sika kake hanare te, mote-ide tamahu ram ni, sate, kokoroduyoku monosi tamahu, ito omonau hitowarahe naru koto nari. Onoga ara m yo no kagiri ha, hitaburu ni simo, nadoka sitagahi kuduhore tamaha m?"

 to kikoye tamahi te, nihaka ni ohom-mukahe ari.

 Kitanokata, mi-kokoti sukosi rei ni nari te, yononaka wo asamasiu omohi nageki tamahu ni, kaku to kikoye tamahe re ba,
 "Sihite tati-tomari te, hito no taye hate m sama wo mihate te, omohi todime m mo, imasukosi hitowarahe ni koso ara me."
 nado obosi tatu.

 Ohom-seuto no kimi-tati, Hyauwe-no-Kami ha, kamdatime ni ohasure ba, kotokotosi tote, Tyuuzyau, Zizyuu, Minbu-no-Taihu nado, mi-kuruma mitu bakari si te ohasi tari. "Sakoso ha a' beka' mere." to, kanete omohi turu koto nare do, sasiatari te kehu wo kagiri to omohe ba, saburahu hitobito mo, horohoro to naki ahe ri.

 "Tosigoro narahi tamaha nu tabizumi ni, sebaku hasitanaku te ha, ikadeka amata ha saburaha m. Katahe ha, onoono sato ni makade te, sidumara se tamahi na m ni."

 nado sadame te, hitobito onogazisi, hakanaki mono-domo nado, sato ni harahi yari tutu, midare tiru besi. Mi-teudo-domo ha, sarubeki ha mina sitatame oki nado suru mama ni, kami simo naki sawagi taru ha, ito yuyusiku miyu.

 [3-2 Kitanokata persuades her cildren to leave with her]

 Kimi-tati ha, nanigokoro mo naku te ariki tamahu wo, Hahagimi, mina yobi suwe tamahi te,

 "Midukara ha, kaku kokorouki sukuse, ima ha mi hate ture ba, konoyo ni ato tomu beki ni mo ara zu, tomokakumo sasurahe na m. Ohisaki tohou te, sasuga ni, tiribohi tamaha m arisama-domo no, kanasiu mo abei kana!"

 Himegimi ha, to naru tomo kau naru tomo, onore ni sohi tamahe. Nakanaka, Wotokogimi-tati ha, e sara zu maude kayohi miye tatematura m ni, hito no kokoro todome tamahu beku mo ara zu, hasitanau te koso tadayoha me.

 Miya no ohase m hodo, kata no yau ni mazirahi wo su tomo, kano Otodo-tati no mi-kokoro ni kakare ru yo nite, kaku kokorooku beki watari zo to, sasuga ni sirare te, hito ni mo nari tata m koto katasi. Saritote, yama hayasi ni hiki-tuduki mazira m koto, notinoyo made imiziki koto."

 to naki tamahu ni, mina, hukaki kokoro ha omohiwaka ne do, uti-hisomi te naki ohasauzu.

 "Mukasimonogatari nado wo miru ni mo, yo no tune no kokorozasi hukaki oya dani, toki ni uturohi, hito ni sitagahe ba, oroka ni nomi koso nari kere. Masite, kata no yau nite, miru mahe ni dani nagori naki kokoro ha, kakaridokoro ari te mo motenai tamaha zi."
 to, ohom-menoto-domo sasi-tudohi te, notamahi nageku.

 [3-3 Makibashira left a waka in the crevice of a pillar]

 Hi mo kure, yuki huri nu beki sora no kesiki mo, kokorobosou miyuru yuhube nari.

 "itau are haberi na m. Hayau."

 to, ohom-mukahe no Kimdati sosonokasi kikoye te, ohom-me osi-nogohi tutu nagame ohasu. Himegimi ha, Tono no ito kanasiu si tatematuri tamahu narahi ni,
 "Mi tatematura de ha ikadeka ara m? 'Ima.' nado mo kikoye de, mata ahi mi nu yau mo koso are."
 to omohosu ni, utubusi husi te, "E wataru mazi." to omohosi taru wo,

 "Kaku obosi taru nam, ito kokorouki."

 nado, kosirahe kikoye tamahu. "Tada ima mo watari tamaha nam." to, mati kikoye tamahe do, kaku kure na m ni, masa ni ugoki tamahi na m ya!

 Tune ni yoriwi tamahu himgasi-omote no hasira wo, hito ni yuduru kokoti si tamahu mo ahare nite, Himegimi hihada iro no kami no kasane, tada isasaka ni kaki te, hasira no hiware taru hasama ni, kaugai no saki site osi-ire tamahu.

 "Ima ha tote yado kare nu tomo nare ki turu
 maki no hasira ha ware wo wasuru na
"

 E mo kaki yara de naki tamahu. Hahagimi, "Ideya?" tote,

 "Nare ki to ha omohiidu to mo nani ni yori
 tatitomaru beki maki no hasira zo
"

 Omahe naru hitobito mo, samazama ni kanasiku, "Sasimo omoha nu kikusa no moto sahe kohisikara m koto." to, me todome te, hana susuri ahe ri.

 Moku-no-Kimi ha, Tono no ohom-kata no hito nite todomaru ni, Tyuuzyau-no-Omoto,

 "Asakere do isima no midu ha sumi hate te
 yado moru Kimi ya kake hanaru beki

 Omohikake zari si koto nari. Kakute wakare tatematura m koto yo!"

 to ihe ba, Moku,

 "Tomokakumo ihama no midu no musubohore
 kake tomu beku mo omohoye nu yo wo

 Ideya?"

 tote uti-naku.

 Mi-kuruma hiki-ide te kaherimiru mo, "Mata ha ikadekaha mi m?" to, hakanaki kokoti su. Kozuwe wo mo me todome te, kakururu made zo kaherimi tamahi keru. Kimi ga sumu yuwe ni ha ara de, kokora tosi he tamahe ru ohom-sumika no, ikadeka sinobi dokoro naku ha ara m?

 [3-4 Shikibukyo and his wife are indignant with a behavior of Higekuro]

 Miya ni ha matitori, imiziu obosi tari. Haha-Kitanokata, naki sawagi tamahi te,

 "Ohokiotodo wo, medetaki yosuga to omohi kikoye tamahe re do, ikabakari no mukasi no ata kataki ni ka ohasi kem to koso omohoyure.

 Nyougo wo mo, koto ni hure, hasitanaku motenasi tamahi sika do, sore ha, ohom-naka no urami toke zari si hodo, omohi sire to ni koso ha ari keme to obosi notamahi, yo no hito mo ihi nasi si dani, naho, sa ya ha aru beki.

 Hito hitori wo omohi kasiduki tamaha m yuwe ha, hotori made nihohu tamesi koso are to, kokoroe zari si wo, masite, kaku suwe ni, suzuro naru mamako-kasiduki wo si te, onore hurusi tamahe ru itohosimi ni, zi'hohu naru hito no yurugi dokoro aru maziki wo tote, toriyose te mote-kasiduki tamahu ha, ikaga turakara nu?"

 to, ihi tuduke nonosiri tamahe ba, Miya ha,

 "Ana, kikiniku ya! Yo ni nan tuke rare tamaha nu Otodo wo, kuti ni makase te na otosime tamahi so. Kasikoki hito ha, omohioki, kakaru mukuyi mo gana to, omohu koto koso ha monose rare keme. Sa omoha ruru wagami no hukau naru ni koso ha ara me.

 Turenau te, mina kano sidumi tamahi si yo no mukuyi ha, ukabe sidume, ito kasikoku koso ha omohi watai tamahu mere. Onore hitori wo ba, sarubeki yukari to omohi te koso ha, hitotose mo, saru yo no hibiki ni, ihe yori amaru koto-domo mo ari sika. Sore wo kono syau no meiboku nite yami nu beki na' meri."

 to notamahu ni, iyoiyo haradati te, magamagasiki koto nado wo ihitirasi tamahu. Kono Oho-Kitanokata zo, sagana mono nari keru.

 Daisyau-no-Kimi, kaku watari tamahi ni keru wo kiki te,
 "Ito ayasiu, wakawakasiki nakarahi no yau ni, husubegaho nite monosi tamahi keru kana! Sauzimi ha, sika hikikiri ni kihagihasiki kokoro mo naki mono wo, Miya no kaku karugarusiu ohasuru."
 to omohi te, Kimdati mo ari, hitome mo itohosiki ni, omohi midare te, Kam-no-Kimi ni,
 "Kaku ayasiki koto nam haberu. Nakanaka kokoroyasuku ha omohi tamahe nase do, sate katasumi ni kakurohe te mo ari nu beki hito no kokoroyasusa wo, odasiu omohi tamahe turu ni, nihaka ni kano Miya monosi tamahu nara m. Hito no kiki miru koto mo nasake naki wo, uti-honomeki te, mawiri ki na m."

 tote ide tamahu.

 Yoki uhe no ohom-zo, yanagi no sitagasane, awonibi no ki no sasinuki ki tamahi te, hiki-tukurohi tamahe ru, ito monomonosi. "Nadoka ha nigenakara m." to, hitobito ha mi tatematuru wo, Kam-no-Kimi ha, kakaru koto-domo wo kiki tamahu ni tuke te mo, mi no kokoroduki nau obosi sira rure ba, mi mo yari tamaha zu.

 [3-5 Higekuro visits to Shikibukyo]

 Miya ni urami kikoye m tote, maude tamahu mama ni, madu, tono ni ohasi tare ba, Moku-no-Kimi nado ki te, ari si sama katari kikoyu. Himegimi no ohom-arisama kiki tamahi te, wowosiku nenzi tamahe do, horohoro to koboruru mi-kesiki, ito ahare nari.

 "Satemo, yo no hito ni mo ni zu, ayasiki koto-domo wo mi sugusu kokora no tosigoro no kokorozasi wo, misiri tamaha zu ari keru kana! Ito omohi no mama nara m hito ha, ima made mo tatitomaru beku yaha aru? Yosi, kano sauzimi ha, totemo-kakutemo, itadurabito to miye tamahe ba, onazi koto nari. Wosanaki hitobito mo, ikayau ni motenasi tamaha m to su ram?"

 to, uti-nageki tutu, kano makibasira wo mi tamahu ni, te mo wosanakere do, kokorobahe no ahare ni kohisiki mama ni, mitisugara namida osinogohi tutu maude tamahe re ba, taimen si tamahu beku mo ara zu.

 "Nanika? Tada toki ni uturu kokoro no, ima hazime te kahari tamahu ni mo ara zu. Tosigoro omohi uka re tamahu sama, kiki watari te mo hisasiku nari nuru wo, iduku wo mata omohi nahoru beki wori to ka mata m? Itodo higahigasiki sama ni nomi koso miye hate tamaha me."

 to isame mausi tamahu, kotowari nari.

 "Ito, wakawakasiki kokoti mo si haberu kana! Omohosi sutu maziki hitobito mo habere ba to, nodoka ni omohi haberi keru kokoro no okotari wo, kahesugahesu kikoye te mo yaru kata nasi. Ima ha tada, nadaraka ni goranzi yurusi te, tumi sari dokoro nau, yohito ni mo kotowara se te koso, kayau ni mo motenai tamaha me."

 nado, kikoye wadurahi te ohasu. "Himegimi wo dani mi tatematura m." to kikoye tamahe re do, idasi tatematuru beku mo ara zu.

 Wotokogimi-tati, towo naru ha, tenzyau si tamahu. Ito utukusi. Hito ni home rare te, katati nado you ha ara ne do, ito raurauziu, mono no kokoro yauyau siri tamahe ri.

 Tugi no Kimi ha, yatu bakari nite, ito rautage ni, Himegimi ni mo oboye tare ba, kaki-nade tutu,

 "Ako wo koso ha, kohisiki ohom-katami ni mo miru beka' mere."

 nado, uti-naki te katarahi tamahu. Miya ni mo, mi-kesiki tamahara se tamahe do,

 "Kaze okori te, tamerahi haberu hodo nite."

 to are ba, hasitanaku te ide tamahi nu.

 [3-6 Higekuro takes two sons back with him]

 Ko-Kimdati wo ba kuruma ni nose te, katarahi ohasu. Rokudeu-dono ni ha, e wi te ohase ne ba, tono ni todome te,

 "Naho, koko ni are. Ki te mi m ni mo kokoroyasukaru beku."

 to notamahu. Uti-nagame te, ito kokorobosoge ni miokuri taru sama-domo, ito ahare naru ni, monoomohi kuhahari nuru kokoti sure do, Womnagimi no ohom-sama no, miru kahi ari te medetaki ni, higahigasiki ohom-sama wo omohi kuraburu ni mo, koyonaku te, yorodu wo nagusame tamahu.

 Uti-taye te otodure mo se zu, hasitanakarisi ni kotoduke-gaho naru wo, Miya ni ha, imiziu mezamasigari nageki tamahu.

 Haru-no-Uhe mo kiki tamahi te,

 "Koko ni sahe, urami raruru yuwe ni naru ga kurusiki koto."

 to nageki tamahu wo, Otodo-no-Kimi, itohosi to obosi te,

 "Kataki koto nari. Onoga kokoro hitotu ni mo ara nu hito no yukari ni, Uti ni mo kokorooki taru sama ni obosi ta' nari. Hyaubukyau-no-Miya nado mo, enzi tamahu to kiki si wo, sa ihe do, omohiyari hukau ohasuru hito nite, kiki akirame, urami toke tamahi ni ta' nari. Onodukara hito no nakarahi ha, sinoburu koto to omohe do, kakure naki mono nare ba, sika omohu beki tumi mo nasi, to nam omohi haberu."

 to notamahu.

 

4 Tale of Tamakazura Tamakazura goes to the imperial Court and goes back to Higekuro's residence

 [4-1 Tamakazura goes to the imperial Court in a new year]

 Kakaru koto-domo no sawagi ni, Kam-no-Kimi no mi-kesiki, iyoiyo harema naki wo, Daisyau ha, itohosi to omohi atukahi kikoye te,

 "Kono mawiri tamaha m to ari si koto mo, taye kire te, samatage kikoye turu wo, Uti ni mo, nameku kokoro aru sama ni kikosimesi, hitobito mo obosu tokoro ara m. Ohoyakebito wo tanomi taru hito ha naku yaha aru."

 to omohikahesi te, tosi kaheri te, mawira se tatematuri tamahu. Wotokotahuka ari kere ba, yagate sono hodo ni, gisiki ito imamekasiku, ni naku te mawiri tamahu.

 Katagata no Otodo-tati, kono Daisyau no ohom-ikihohi sahe sasiahi, Saisyau-no-Tyuuzyau, nemgoro ni kokoro sirahi kikoye tamahu. Seuto no Kimi-tati mo, kakaru wori ni to tudohi, tuiseu si yori te, kasiduki tamahu sama, ito medetasi.

 Syaukyauden no himgasi-omote ni mi-tubone si tari. Nisi ni Miya-no-Nyougo ha ohasi kere ba, medau bakari no hedate naru ni, mi-kokoro no uti ha, harukani hedatari kem kasi. Ohom-katagata, idure to naku idomi kahasi tamahi te, Uti watari, kokoronikuku wokasiki korohohi nari. Koto ni midarigahasiki Kaui-tati, amata mo saburahi tamaha zu.

 Tiuguu, Kokiden-no-Nyougo, kono Miya-no-Nyougo, Hidari-no-Ohotono no Nyougo nado saburahi tamahu. Sateha, Tyuunagon, Saisyau no ohom-Musume hutari bakari zo saburahi tamahi keru.

 [4-2 Otoko-tohka goes round one after another noble residence in Kyoto]

 Tahuka ha, katagata ni satobito mawiri, sama koto ni, keni nigihahasiki mimono nare ba, tare mo tare mo kiyora wo tukusi, sodeguti no kasanari, kotitaku medetaku totonohe tamahu. Touguu-no-Nyougo mo, ito hanayaka ni motenasi tamahi te, Miya ha, mada wakaku ohasimase do, subete ito imamekasi.

 Omahe, Tyuuguu no Ohom-kata, Syuzakuwin to ni mawiri te, yo itau huke ni kere ba, Rokudeu-no-win ni ha, kono tabi ha tokorosesi to habuki tamahu. Syuzakuwin yori kaheri mawiri te, Touguu no Ohom-katagata meguru hodo ni, yo ake nu.

 Honobono to wokasiki asaborake ni, itaku wehi midare taru sama si te, takekaha utahi keru hodo wo mire ba, Uti no Ohotono no Kimdati ha, si, go-nin bakari, Tenzyaubito no naka ni, kowe sugure, katati kiyoge nite, uti-tuduki tamahe ru, ito medetasi.

 Waraha naru Hatirau-gimi ha, mukahibara nite, imiziu kasiduki tamahu ga, ito utukusiu te, Daisyau-dono no Tarau-gimi to tatinami taru wo, Kam-no-Kimi mo, yosobito to mi tamaha ne ba, ohom-me tomari keri. Yamgotonaku mazirahi nare tamahe ru ohom-katagata yori mo, kono mi-tubone no sodeguti, ohokata no kehahi imamekasiu, onazi mono no iroahi, kasanari nare do, mono yori koto ni hanayaka nari.

 Sauzimi mo nyoubau-tati mo, kayau ni mi-kokoro yari te, sibasi ha sugui tamaha masi, to omohi aheri.

 Mina onazigoto, kaduke watasu wata no sama mo, nihohi ka koto ni raurauziu si nai tamahi te, konata ha midumumaya nari kere do, kehahi nigihahasiku, hitobito kokorogesau sisosi te, kagiri aru mi-aruzi nado no koto-domo mo, si taru sama, kotoni youi ari te nam, Daisyau-dono se sase tamahe ri keru.

 [4-3 Tamakazura's life of the imperial Court]

 Tonowidokoro ni wi tamahi te, hi-hitohi, kikoye kurasi tamahu koto ha,

 "Yosari, makade sase tatematuri te m. Kakaru tuide ni to, obosi uturu ram ohom-miyadukahe nam, yasukara nu."

 to nomi, onazi koto wo seme kikoye tamahe do, ohom-kaheri nasi. Saburahu hitobito zo,

 "Otodo no, 'Kokoro awatatasiki hodo nara de, mare mare no ohom-mawiri nare ba, mi-kokoro yuka se tamahu bakari. Yurusa re ari te wo, makade sase tamahe.' to, kikoye sase tamahi sika ba, koyohi ha, amari sugasugasiu ya!"

 to kikoye taru wo, ito turasi to omohi te,

 "Sabakari kikoye si mono wo, samo kokoro ni kanaha nu yo kana!"

 to uti-nageki te wi tamahe ri.

 Hyaubukyau-no-Miya, gozen no ohom-asobi ni saburahi tamahi te, sidukokoro naku, kono mi-tubone no atari omohiyara re tamahe ba, nenzi amari te kikoye tamahe ri. Daisyau ha, Tukasa no mi-zausi ni zo ohasi keru. "Kore yori." tote tori ire tare ba, sibusibu ni mi tamahu.

 "Miyamagi ni hane uti-kahasi wiru tori no
 mata naku netaki haru ni mo aru kana

 Saheduru kowe mo mimi todome rare te nam."

 to ari. Itohosiu, omote akami te, kikoye m kata naku omohi wi tamahe ru ni, Uhe watara se tamahu.

 [4-4 Mikado visits to Tamakazura's room]

 Tuki no akaki ni, ohom-katati ha ihu yosi naku kiyora nite, tada, kano Otodo no ohom-kehahi ni tagahu tokoro naku ohasimasu. "Kakaru hito ha mata mo ohasi keri!" to, mi tatematuri tamahu. Kano mi-kokorobahe ha asakara nu mo, utate monoomohi kuhahari si wo, kore ha, nadokaha sasimo oboye sase tamaha m? Ito natukasige ni, omohi si koto no tagahi ni taru urami wo notamaha suru ni, omote oka m kata naku zo oboye tamahu ya! Kaho wo mote-kakusi te, ohom-irahe mo e kikoye tamaha ne ba,

 "Ayasiu obotukanaki waza kana! Yorokobi nado mo, omohi siri tamaha m to omohu koto aru wo, kiki ire tamaha nu sama ni nomi aru ha, kakaru ohom-kuse nari keri!"

 to notamaha se te,

 "Nadote kaku hahi ahi gataki murasaki wo
 kokoro ni hukaku omohi some kem

 Koku nari hatu maziki ni ya?"

 to ohose raruru sama, ito wakaku kiyora ni hadukasiki wo, "Tagahi tamahe ru tokoro ya aru?" to omohi nagusame te, kikoye tamahu. Miyadukahe no rau mo naku te, kotosi, kakai si tamahe ru kokoro ni ya?

 "Ika nara m iro to mo sira nu murasaki wo
 kokoro si te koso hito ha some kere

 Ima yori nam omohi tamahe siru beki."

 to kikoye tamahe ba, uti-wemi te,

 "Sono, ima yori some tamaha m koso, kahi naka' bei koto nare. Urehu beki hito ara ba, kotowari kika mahosiku nam."

 to, itau urami sase tamahu mi-kesiki no, mameyaka ni wadurahasikere ba, "Ito utate mo aru kana!" to oboye te, "Wokasiki sama wo mo miye tatematura zi, mutukasiki yo no kuse nari keri." to omohu ni, mamedati te saburahi tamahe ba, e obosu sama naru midare goto mo uti-ide sase tamaha de, "Yauyau koso ha menare me." to obosi keri.

 [4-5 Tamakazura and Mikado compose and exchange waka]

 Daisyau ha, kaku watara se tamahe ru wo kiki tamahi te, itodo sidukokoro nakere ba, isogi madohasi tamahu. Midukara mo, "Nigenaki koto mo ideki nu beki mi nari keri." to kokorouki ni, e nodome tamaha zu, makade sase tamahu beki sama, tukidukisiki kotoduke-domo tukuri ide te, titi-Otodo nado, kasikoku tabakari tamahi te nam, ohom-itoma yurusa re tamahi keru.

 "Saraba. Monogori si te, mata idasi tate nu hito mo zo aru. Ito koso karakere. Hito yori saki ni susumi ni si kokorozasi no, hito ni okure te, kesiki tori sitagahu yo! Mukasi no nanigasi ga tamesi mo, hikiide tu beki kokoti nam suru."

 tote, makoto ni ito kutiwosi to obosimesi tari.

 Kikosimesi si ni mo, koyonaki tikamasari wo, hazime yori saru mi-kokoro nakara m nite dani mo, goranzi sugusu maziki wo, maite ito netau, aka zu obosa ru.
 Saredo, hitaburu ni asaki kata ni, omohi utoma re zi tote, imiziu kokorobukaki sama ni notamahi tigiri te, natuke tamahu mo, katazikenau, "Ware ha, ware, to omohu mono wo." to obosu.

 Ohom-teguruma yose te, konata, kanata no, ohom-kasidukibito-domo kokoromotonagari, Daisyau mo, ito mono-mutukasiu tatisohi, sawagi tamahu made, e ohasimasi hanare zu.
 "Kau ito kibisiki tikaki mamori koso mutukasikere."
 to nikuma se tamahu.

 "Kokonohe ni kasumi hedate ba mume no hana
 tada ka bakari mo nihohi ko zi to ya
"

 Koto naru koto naki koto nare domo, ohom-arisama, kehahi wo mi tatematuru hodo ha, wokasiku mo ya ari kem?

 "No wo natukasimi, akai tu beki yo wo, wosimu beka' meru hito mo, mi wo tumi te kokorogurusiu nam. Ikadeka kikoyu beki?"

 to obosi nayamu mo, "Ito katazikenasi." to, mi tatematuru.

 "Kabakari ha kaze ni mo tute yo hana no e ni
 tati-narabu beki nihohi naku tomo
"

 Sasuga ni kake-hanare nu kehahi wo, ahare to obosi tutu, kaherimi-gati nite watara se tamahi nu.

 [4-6 Tamakazura goes back to Higekuro's residence]

 Yagate koyohi, kano tono ni to obosi mauke taru wo, kane te ha yurusa re aru maziki ni yori, morasi kikoye tamaha de,

 "Nihaka ni ito midari kaze no nayamasiki wo, kokoroyasuki tokoro ni uti-yasumi habera m hodo, yoso yoso nite ha ito obotukanaku habera m wo."

 to, oiraka ni mausi nai tamahi te, yagate watasi tatematuri tamahu.

 Titi-Otodo, nihaka naru wo, "Gisiki naki yau ni ya?" to obose do, "Anagati ni, sabakari no koto wo ihi samatage m mo, hito no kokorooku besi." to obose ba,

 "Tomokakumo. Moto yori sintai nara nu hito no ohom-koto nare ba."

 to zo, kikoye tamahi keru.

 Rokudeu-dono zo, "Ito yukurinaku ho'i nasi." to obose do, nadokaha ara m? Womna mo, siho yaku keburi no nabiki keru kata wo, asamasi to obose do, nusumi mote yuki tara masi to obosi nazurahe te, ito uresiku kokoti oti wi nu.

 Kano, iri wi sase tamahe ri si koto wo, imiziu wenzi kikoye sase tamahu mo, kokorodukinaku, nahonahosiki kokoti si te, yo ni ha kokorotoke nu ohom-motenasi, iyoiyo kesiki asi.

 Kano Miya ni mo, sakoso takeu notamahi sika, imiziu obosi wabure do, tayete otodure zu. Tada omohu koto kanahi nuru ohom-kasiduki ni, akekure itonami te sugusi tamahu.

 [4-7 Genji sends a letter to Tamakazura in February]

 Kisaragi ni mo nari nu. Ohotono ha,
 "Sate mo, turenaki waza nari ya! Ito kau kihagihasiu to simo omoha de, tayume rare taru netasa wo", hitowaroku, subete mi-kokoro ni kakara nu wori naku, kohisiu omohiide rare tamahu.

 "Sukuse nado ihu mono, oroka nara nu koto nare do, waga amari naru kokoro nite, kaku hitoyari nara nu mono ha omohu zo kasi."
 to, okihusi omokage ni zo miye tamahu.

 Daisyau no, wokasiyaka ni, wararaka naru ke mo naki hito ni sohi wi tara m ni, hakanaki tahaburegoto mo tutumasiu, ainaku obosa re te, nenzi tamahu wo, ame itau huri te, ito nodoyaka naru koro, kayau no turedure mo magirahasi dokoro ni watari tamahi te, katarahi tamahi si sama nado no, imiziu kohisikere ba, ohom-humi tatematuri tamahu.

 Ukon ga moto ni sinobi te tukahasu mo, katuha, omoha m koto wo obosu ni, nanigoto mo e tuduke tamaha de, tada omoha se taru koto-domo zo ari keru.

 "Kakitare te nodokeki koro no harusame ni
 hurusatobito wo ikani sinobu ya

 Turedure ni sohe te, uramesiu omohiide raruru koto ohou haberu wo, ikadeka waki kikoyu bekara m."

 nado ari.

 Hima ni sinobi te mise tatemature ba, uti-naki te, waga kokoro ni mo, hodo huru mama ni omohiide rare tamahu ohom-sama wo, maho ni, "Kohisi ya, ikade mi tatematura m." nado ha, e notamaha nu oya nite, "Geni, ikadekaha taimen mo ara m?" to, ahare nari.

 Tokidoki, mutukasikari si mi-kesiki wo, kokorodukinau omohi kikoye si nado ha, kono hito ni mo sira se tamaha nu koto nare ba, kokoro hitotu ni obosi tudukure do, Ukon ha, hono kesiki mi keri. Ikanari keru koto nara m to ha, ima ni kokoroe gataku omohi keru.
 Ohom-kaheri, "Kikoyuru mo hadukasikere do, obotukanaku yaha?" tote, kaki tamahu.

 "Nagame suru noki no siduku ni sode nure te
 utakatabito wo sinoba zara me ya

 Hodo huru koro ha, geni, koto naru turedure mo masari haberi keri. Ana kasiko."

 to, wiyawiyasiku kaki nasi tamahe ri.

 [4-8 Genji reads a reply of Tamakazura]

 Hiki-hiroge te, tamamidu no koboruru yau ni obosa ruru wo, "Hito mo mi ba, utate aru besi." to, turenaku motenasi tamahe do, mune ni mitu kokoti si te, kano mukasi no, Kam-no-Kimi wo Suzakuwin no Kisaki no seti ni tori-kome tamahi si wori nado obosi idure do, sasiatari taru koto nare ba ni ya, kore ha yoduka zu zo ahare nari keru.

 "Sui taru hito ha, kokorokara yasukaru maziki waza nari keri. Ima ha nani ni tuke te ka kokoro wo mo midara masi. Nigenaki kohi no tuma nari ya!"

 to, samasi wabi tamahi te, ohom-koto kaki narasi te, natukasiu hiki nasi tamahi si tumaoto, omohiide rare tamahu. Aduma no sirabe wo, sugagaki te,

 "Tamamo ha na kari so"

 to, utahi susabi tamahu mo, kohisiki hito ni mise tara ba, ahare sugusu maziki ohom-sama nari.

 Uti ni mo, honoka ni goranze si ohom-katati arisama wo, kokoro ni kake tamahi te,

 "Akamo tare hiki ini si sugata wo"

 to, nikuge naru hurukoto nare do, ohom-kotogusa ni nari te nam, nagame sase tamahi keru. Ohom-humi ha, sinobi sinobi ni ari keri. Mi wo uki mono ni omohisimi tamahi te, kayau no susabi goto wo mo, ainaku obosi kere ba, kokorotoke taru ohom-irahe mo kikoye tamaha zu.
 Naho, kano, arigatakari si ohom-kokorookite wo, katagata ni tuke te omohi simi tamahe ru ohom-koto zo, wasura re zari keru.

 [4-9 Genji remembers sweet memories with Tamakazura]

 Yayohi ni nari te, Rokudeu-dono no omahe no, hudi, yamabuki no omosiroki yuhubaye wo mi tamahu ni tuke te mo, madu miru kahi ari te wi tamahe ri si ohom-sama nomi obosi ide rarure ba, Haru-no-omahe wo uti-sute te, konata ni watari te goranzu.
 Kuretake no mase ni, wazato nau saki kakari taru nihohi, ito omosiro si.

 "Iro ni koromo wo."

 nado notamahi te,

 "Omoha zu ni Ide no naka miti hedatu tomo
 iha de zo kohuru yamabuki no hana

 Kaho ni miye tutu."

 nado notamahu mo, kiku hito nasi. Kaku, sasuga ni mote hanare taru koto ha, kono tabi zo obosi keru. Geni, ayasiki mi-kokoro no susabi nari ya!

 Kari no ko no ito ohokaru wo goranzi te, kauzi, tatibana nado yau ni magirahasi te, wazato nara zu tatemature tamahu. Ohom-humi ha, "Amari hito mo zo me taturu." nado obosi te, sukuyoka ni,

 "Obotukanaki tukihi mo kasanari nuru wo, omoha zu naru ohom-motenasi nari to urami kikoyuru mo, mi-kokoro hitotu ni nomi ha aru maziu kiki habere ba, koto naru tuide nara de ha, taimen no katakara m wo, kutiwosiu omohi tamahuru."

 nado, oyameki kaki tamahi te,

 "Onazi su ni kaheri si kahi no miye nu kana
 ikanaru hito ka te ni nigiru ram

 Nadoka, sasimo nado, kokoroyamasiu nam."

 nado aru wo, Daisyau mo mi tamahi te, uti-warahi te,

 "Womna ha, makoto no oya no ohom-atari ni mo, tahayasuku uti-watari miye tatematuri tamaha m koto, tuide naku te aru beki koto ni ara zu. Masite, nazo, kono Otodo no, woriwori omohi hanata zu, uramigoto ha si tamahu."

 to, tubuyaku mo, nikusi to kiki tamahu.

 "Ohom-kaheri, koko ni ha e kikoye zi."

 to, kaki nikuku oboyi tare ba,

 "Maro kikoye m."

 to kaharu mo, kataharaitasi ya!

 "Sugakure te kazu ni mo ara nu kari no ko wo
 idukata ni kaha tori-kakusu beki

 Yorosikara nu mi-kesiki ni odoroki te. Sukizukisi ya!"

 to kikoye tamahe ri.

 "Kono Daisyau no, kakaru hakanasigoto ihi taru mo, mada koso kika zari ture. Medurasiu."

 tote, warahi tamahu. Kokoro no uti ni ha, kaku ryauzi taru wo, ito karasi to obosu.

 

5 Tale of Higekuro's and Nai-Daijin's Tamakazura and Ohomi

 [5-1 Kitanokata's illness becomes seriously]

 Kano, moto no Kitanokata ha, tukihi hedataru mama ni, asamasi to, mono wo omohi sidumi, iyoiyo hoke sire te monosi tamahu. Daisyaudono no ohokata no toburahi, nanigoto wo mo kuhasiu obosioki te, Kimdati wo ba, kahara zu omohi kasiduki tamahe ba, e simo kakehanare tamaha zu, mameyaka naru kata no tanomi ha, onazi koto ni te nam monosi tamahi keru.

 Himegimi wo zo, tahe gataku kohi kikoye tamahe do, taye te mise tatematuri tamaha zu. Wakaki mi-kokoro no uti ni, kono Titigimi wo, tare mo tare mo, yurusi nau urami kikoye te, iyoiyo hedate tamahu koto nomi masare ba, kokorobosoku kanasiki ni, Wotokogimi-tati ha, tune ni mawiri nare tutu, Kam-no-Kimi no ohom-arisama nado wo mo, onodukara koto ni hure te uti-katari te,

 "Maro-ra wo mo, rautaku natukasiu nam si tamahu. Akekure wokasiki koto wo konomi tamahu."

 nado ihu ni, urayamasiu, kayau nite mo yasuraka ni hurumahu mi nara zari kem wo nageki tamahu. Ayasiu, wotoko womna ni tuke tutu, hito ni mono wo omohasuru Kam-no-Kimi ni zo ohasi keru.

 [5-2 A baby was born to Tamakazura in November]

 Sono tosi no simotuki ni, ito wokasiki tigo wo sahe idaki ide tamahe re ba, Daisyau mo, omohu yau ni medetasi to, mote-kasiduki tamahu koto, kagiri nasi. Sono hodo no arisama, iha zu to mo omohiyari tu beki koto zo kasi. Titi-Otodo mo, onodukara omohu yau naru ohom-sukuse to obosi tari.

 Wazato kasiduki tamahu Kimi-tati ni mo, ohom-katati nado ha otori tamaha zu. Tou-no-Tyuuzyau mo, kono Kam-no-Kimi wo, ito natukasiki harakara nite, mutubi kikoye tamahu monokara, sasuga naru ohom-kesiki uti-maze tutu,

 "Miyadukahi ni, kahi ari te monosi tamaha masi mono wo."

 to, kono Wakagimi no utukusiki ni tuke te mo,

 "Ima made Miko-tati no ohase nu nageki wo mi tatematuru ni, ikani menboku ara masi."

 to, amari no koto wo zo omohi te notamahu.

 Ohoyakegoto ha, aru beki sama ni siri nado si tutu, mawiri tamahu koto zo, yagate kakute yami nu beka' meru. Satemo ari nu beki koto nari kasi.

 [5-3 Ohomi behaves actively in the imperial Court]

 Makoto ya, kano Uti-no-Ohoidono no ohom-musume no, Naisi-no-kami nozomi si Kimi mo, saru mono no kuse nare ba, iromekasiu, samayohu kokoro sahe sohi te, mote wadurahi tamahu. Nyougo mo, "Tuhini, ahaahasiki koto, kono Kimi zo hikiide m." to, tomosureba, ohom-mune tubusi tamahe do, Otodo no,
 "Ima ha, na mazirahi so."
 to, seisi notamahu wo dani kikiire zu, mazirahi ide te monosi tamahu.

 Ika naru wori ni ka ari kem, Tenzyaubito amata, oboye koto naru kagiri, kono Nyougo no ohom-kata ni mawiri te, mono no ne nado sirabe, natukasiki hodo no hyausi uti-kuhahe te asobu. Aki no yuhube no tada nara nu ni, Saisyau-no-Tyuuzyau mo yori ohasi te, rei nara zu midare te mono nado notamahu wo, hitobito medurasigari te,

 "Naho, hito yori koto ni mo."

 to meduru ni, kono Ahumi-no-Kimi, hitobito no naka wo osiwake te ide wi tamahu.

 "Ana, utate ya! Koha nazo?"

 to hikiirure do, ito saganage ni nirami te, hariwi tare ba, wadurahasiku te,

 "Aunaki koto ya, notamahi ide m."
 to, tuki-kahasu ni, kono yo ni menare nu mamebito wo simo,

 "Kore zo na, kore zo na!"

 to mede te, sasameki sawagu kowe, ito sirusi. Hitobito, ito kurusi to omohu ni, kowe ito sahayaka nite,

 "Oki tu hune yorube namidi ni tadayoha ba
 sawo sasi yora m tomari wosihe yo

 Tananasi-wobune kogikaheri, onazi hito wo ya! Ana, waru ya"

 to ihu wo, ito ayasiu,

 "Kono ohom-kata ni ha, kau youi naki koto kikoye nu mono wo." to omohi mahasu ni, "Kono kiku hito nari keri!"
 to, wokasiu te,

 "Yorube nami kaze no sahagasu hunabito mo
 omoha nu kata ni isodutahi se zu
"

 tote, hasitanaka' meri, to ya.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note