First updated 10/4/2002(ver.1-3)
Last updated 6/4/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

YOKOBUE


Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to fall, at the age of 49

1 Tale of Genji Kaoru's babyhood

 1. A Buddhist service for the late Kashiwagi---Ko-Dainagon no hakanaku use tamahi ni si kanasisa wo
 2. Suzaku sends a letter and edible wild plants---Yama-no-Mikado ha, Ni-no-Miya mo, kaku hito-waraha re naru yau ni te
 3. Kaoru bites a bamboo shoot---Waka-Gimi ha, Menoto no moto ni ne tamahe ri keru
2 Tale of Yugiri A flute of the late Kashiwagi loved
 1. Yugiri visits Ichijo-miya residence---Daisyau-no-Kimi ha, kano imaha no todime ni todome si hito-koto wo
 2. Yugiri plays koto that is the late Kashiwagi loved---Wagon wo hiki-yose tamahe re ba, riti ni sirabe rare te
 3. Yugiri performs Sofuren by koto---Tuki sasi-ide te kumori naki sora ni, hane uti-kahasu kari-ga-ne mo
 4. Miyasudokoro presents a flute that is the late Kashiwagi loved---"Koyohi no ohom-suki ni ha, hito yurusi kikoye tu beku
 5. Yugiri recollects the late Kashiwagi after comming his home---Tono ni kaheri tamahe re ba, kausi nado orosa se te
 6. The ghost of the late Kashiwagi appears in Yugiri's dream---Sukosi ne-iri tamahe ru yume ni, kano Wemon-no-Kami
3 The tale of Yugiri Children Nio-no-Miya and Kaoru in Rokujo-in
 1. Yugiri visits Rokujo-in to meet Genji---Daisyau-no-Kimi mo, yume obosi-iduru ni, "Kono hue no
 2. Grandsons of Genji scramble for Yugiri---Konata ni mo, Ni-no-Miya no, Waka-Gimi to hitotu ni
 3. Yugiri stares Kaoru in the face---Daisyau ha, kono Kimi wo "Mada e yoku mo mi nu kana!" to obosi te
 4. Yugiri talks with Genji---Tai he watari tamahi nure ba, nodoyaka ni ohom-monogatari nado
 5. Yugiri transfer the flute to Genji---"Sono hue ha, koko ni miru beki yuwe aru mono nari

 

1 Tale of Genji Kaoru's babyhood

 [1-1 A Buddhist service for the late Kashiwagi]

 Ko-Dainagon no hakanaku use tamahi ni si kanasisa wo, aka zu kutiwosiki mono ni, kohi sinobi tamahu hito ohokari. Rokudeu-no-Win ni mo, ohokata ni tuke te dani, yo ni meyasuki hito no nakunaru woba, wosimi tamahu mi-kokoro ni, masite, kore ha, asayuhu ni sitasiku mawiri nare tutu, hito yori mo mi-kokoro todome obosi tari sika ba, ikani zo ya to, obosi iduru koto ha ari nagara, ahare ohoku, woriwori ni tuke te sinobi tamahu.

 Ohom-hate ni mo, zukyau nado, toriwaki se sase tamahu. Yorodu mo sira zu gaho ni ihakenaki ohom-arisama wo mi tamahu ni mo, sasugani imiziku ahare nare ba, mi-kokoro no uti ni, mata kokorozasi tamau te, kogane hyaku-ryau wo nam beti ni se sase tamahi keru. Otodo ha, kokoro mo sira de zo kasikomari yorokobi kikoyesase tamahu.

 Daisyau-no-Kimi mo, koto-domo ohoku si tamahi, torimoti te nemgoro ni itonami tamahu. Kano Itideu-no-Miya wo mo, kono hodo no mi-kokorozasi hukaku toburahi kikoye tamahu. Harakara no Kimi-tati yori mo masari taru mi-kokoro no hodo wo, ito kaku ha omohi kikoye zari ki to, Otodo, Uhe mo, yorokobi kikoye tamahu. Naki ato ni mo, yo no oboye omoku monosi tamahi keru hodo no miyuru ni, imiziu atarasiu nomi, obosi kogaruru koto, tuki se zu.

 [1-2 Suzaku sends a letter and edible wild plants]

 Yama-no-Mikado ha, Ni-no-Miya mo, kaku hitowarahare naru yau nite nagame tamahu nari, Nihudau-no-Miya mo, kono yo no hitomekasiki kata ha, kakehanare tamahi nure ba, samazama ni aka zu obosa rure do, subete konoyo wo obosi nayama zi, to sinobi tamahu. Ohom-okonahi no hodo ni mo, "Onazi miti wo koso ha tutome tamahu rame." nado obosi yari te, kakaru sama ni nari tama' te noti ha, hakanaki koto ni tuke te mo, taye zu kikoye tamahu.

 Mi-tera no katahara tikaki hayasi ni nuki ide taru takauna, sono watari no yama ni hore ru tokoro nado no, yamazato ni tuke te ha ahare nare ba, tatemature tamahu tote, ohom-humi komayaka naru hasi ni,

 "Haru no noyama, kasumi mo tadotadosikere do, kokorozasi hukaku hori ide sase te haberu sirusi bakari ni nam.

 Yo wo wakare iri na m miti ha okuru to mo
 onazi tokoro wo Kimi mo tadune yo

 Ito kataki waza ni nam aru."

 to kikoye tamahe ru wo, namidagumi te mi tamahu hodo ni, Otodo-no-Kimi watari tamahe ri. Rei nara zu, omahe tikaki raisi-domo wo, "Nazo, ayasi?" to goranzuru ni, Win no ohom-humi nari keri. Mi tamahe ba, ito ahare nari.

 "Kehu ka, asu kano kokoti suru wo, taimen no kokoro ni kanaha nu koto."

 nado, komayaka ni kaka se tamahe ri. Kono "Onazi tokoro" no ohom-tomonahi wo, koto ni wokasiki husi mo naki. Hizirikotoba nare do, "Geni, sazo obosu ram kasi. Ware sahe oroka naru sama ni miye tatematuri te, itodo usirometaki ohom-omohi no sohu beka' meru wo, ito itohosi." to obosu.

 Ohon-kaheri tutumasige ni kaki tamahi te, ohom-tukahi ni ha, awonibi no aya hito-kasane tamahu. Kaki kahe tamahe ri keru kami no, mi-kityau no soba yori hono-miyuru wo, tori te mi tamahe ba, ohom-te ha ito hakanage nite,

 "Ukiyo ni ha ara nu tokoro no yukasiku te
 somuku yamadi ni omohi koso ire
"

 "Usirometage naru mi-kesiki naru ni, kono ara nu tokoro motome tamahe ru, ito utate, kokorousi."

 to kikoye tamahu.

 Ima ha, maho ni mo miye tatematuri tamaha zu, ito utukusiu rautage naru ohom-hitahigami, turatuki no wokasisa, tada tigo no yau ni miye tamahi te, imiziu rautaki wo mi tatematuri tamahu ni tuke te ha, "Nado, kau ha nari ni si koto zo?" to, tumi e nu beku obosa rure ba, mi-kityau bakari hedate te, mata ito koyonau kedohoku, utoutosiu ha ara nu hodo ni, motenasi kikoye te zo ohasi keru.

 [1-3 Kaoru bites a bamboo shoot]

 Wakagimi ha, Menoto no moto ni ne tamahe ri keru, oki te hahi ide tamahi te, ohom-sode wo hiki matuha re tatematuri tamahu sama, ito utukusi.

 Siroki usumono ni, Kara no komon no koubai no ohom-zo no suso, ito nagaku sidokenage ni hikiyara re te, ohom-mi ha ito araha nite, usiro no kagiri ni ki nasi tamahe ru sama ha, rei no koto nare do, ito rautage ni siroku sobiyaka ni, yanagi wo keduri te tukuri tara m yau nari.

 Kasira ha tuyukusa si te kotosara ni irodori tara m kokoti si te, kutituki utukusiu nihohi, mami nobiraka ni, hadukasiu kawori taru nado ha, naho ito yoku omohi ide rarure do,

 "Kare ha, ito kayau ni kiha hanare taru kiyora ha nakari si mono wo, ikade kakara m? Miya ni mo ni tatematura zu, ima yori kedakaku monomonosiu, sama koto ni miye tamahe ru kesiki nado ha, waga ohom-kagami no kage ni mo nigenakara zu." mi nasa re tamahu.

 Waduka ni ayumi nado si tamahu hodo nari. Kono takauna no raisi ni, nani to mo sira zu tatiyori te, ito awatatasiu tori tirasi te, kuhi kanaguri nado si tamahe ba,

 "Ana, raugahasi ya! Ito hubin nari. Kare tori kakuse. Kuhimono ni me todome tamahu to, monoihi saganaki nyoubau mo koso ihi nase."

 tote, warahi tamahu. Kaki-idaki tamahi te,

 "Kono Kimi no mami no ito kesiki aru kana! Tihisaki hodo no tigo wo, amata mi ne ba ni ya ara m, kabakari no hodo ha, tada ihakenaki mono to nomi mi si wo, ima yori ito kehahi koto naru koso, wadurahasikere. Womnamiya monosi tamahu meru atari ni, kakaru hito ohiide te, kokorogurusiki koto, taga tame ni mo ari na m kasi.

 Ahare, sono onoono no ohi yuku suwe made ha, mihate m to su ram yaha! Hana no sakari ha, ari na me do."

 to, uti-mamori kikoye tamahu.

 "Utate, yuyusiki ohom-koto ni mo."

 to, hitobito ha kikoyu.

 Ohom-ha no ohi iduru ni kuhi ate m tote, takauna wo tuto nigiri moti te, siduku mo yoyo to kuhi nurasi tamahe ba,

 "Ito nedike taru irogonomi kana!" tote,

 "Uki husi mo wasure zu nagara kuretake no
 ko ha sute gataki mono ni zo ari keru
"

 to, wi te hanati te, notamahi kakure do, uti-warahi te, nani to mo omohi tara zu, ito sosokasiu, hahi ori sawagi tamahu.

 Tukihi ni sohe te, kono Kimi no utukusiu yuyusiki made ohi masari tamahu ni, makoto ni, kono uki husi, mina obosi wasure nu besi.

 "Kono Hito no ide monosi tamahu beki tigiri nite, saru omohi no hoka no koto mo aru ni koso ha ari keme. Nogare gataka' naru waza zo kasi."

 to, sukosi ha obosi nahosa ru. Midukara no ohom-sukuse mo, naho akanu koto ohokari.

 "Amata tudohe tamahe ru naka ni mo, kono Miya koso ha, kataho naru omohi mazira zu, hito no ohom-arisama mo, omohu ni aka nu tokoro naku te monosi tamahu beki wo, kaku omoha zari si sama nite mi tatematuru koto."

 to obosu ni tuke te nam, sugi ni si tumi yurusi gataku, naho kutiwosikari keru.

 

2 Tale of Yugiri A flute of the late Kashiwagi loved

 [2-1 Yugiri visits Ichijo-miya residence]

 Daisyau-no-Kimi ha, kano imaha no todime ni todome si hitokoto wo, kokoro hitotu ni omohi ide tutu, "Ikanari si koto zo?" to ha, ito kikoye mahosiu, mi-kesiki mo yukasiki wo, hono-kokoroe te omohiyora ruru koto mo are ba, nakanaka uti-ide te kikoye m mo kataharaiataku te, "Ikanara m tuide ni, kono koto no kuhasiki arisama mo akirame, mata, kano hito no omohi iri tari si sama wo mo kikosimesa m?" to, omohi watari tamahu.

 Aki no yuhube no mono-ahare naru ni, Itideu-no-Miya wo omohiyari kikoye tamahi te, watari tamahe ri. Utitoke, simeyaka ni, ohom-koto-domo nado hiki tamahu hodo naru besi. Hukaku mo e tori yara de, yagate sono minami no hisasi ni ire tatematuri tamahe ri. Hasi tu kata nari keru hito no, wizari iri turu kehahi-domo siruku, kinu no otonahi mo, ohokata no nihohi kaubasiku, kokoronikuki hodo nari.

 Rei no, Miyasumdokoro, taimen si tamahi te, mukasi no monogatari-domo kikoye kahasi tamahu. Waga ohom-tono no, akekure hito sigeku te, mono-sawagasiku, wosanaki Kimi-tati nado, sudaki awate tamahu ni narahi tamahi te, ito siduka ni mono-ahare nari. Uti-are taru kokoti sure do, ate ni kedakaku sumi nasi tamahi te, sensai no hana-domo, musi no ne sigeki nobe to midare taru yuhubaye wo, mi watasi tamahu.

 [2-2 Yugiri plays koto that is the late Kashiwagi loved]

 Wagon wo hikiyose tamahe re ba, riti ni sirabe rare te, ito yoku hiki narasi taru, hitoga ni simi te, natukasiu oboyu.

 "Kayau naru atari ni, omohi no mama naru sukigokoro aru hito ha, sidumuru koto naku te, sama asiki kehahi wo mo arahasi, sarumaziki na wo mo taturu zo kasi."

 nado, omohi tuduke tutu, kaki narasi tamahu.

 Ko-Kimi no tune ni hiki tamahi si koto nari keri. Wokasiki te hitotu nado, sukosi hiki tamahi te,

 "Ahare, ito meduraka naru ne ni kaki narasi tamahi si haya! Kono ohom-koto ni mo komori te habera m kasi. Uketamahari arahasi te si gana!"

 to notamahe ba,

 "Koto no wo taye ni si noti yori, mukasi no ohom-warahaasobi no nagori wo dani, omohi ide tamaha zu nam nari ni te habe' meru. Win no omahe nite, Womnamiya-tati no toridori no ohom-koto-domo, kokoromi kikoye tamahi si ni mo, kayau no kata ha, obomekasikara zu monosi tamahu to nam, sadame kikoye tamahu meri si wo, ara nu sama ni horeboresiu nari te, nagame sugusi tamahu mere ba, yo no uki tuma ni to ihu yau ni nam mi tamahuru."

 to kikoye tamahe ba,

 "Ito kotowari no ohom-omohi nari ya! Kagiri dani aru."

 to, uti nagame te, koto ha osiyari tamahe re ba,

 "Kare, naho saraba, kowe ni tutaharu koto mo ya to, kikiwaku bakari nara sase tamahe. Mono mutukasiu omou tamahe sidume ru mimi wo dani, akirame habera m."

 to kikoye tamahu wo,

 "Sika tutaharu nakanowo ha, koto ni koso ha habera me. Sore wo koso uketamahara m to ha kikoye ture."

 tote, misu no moto tikaku osiyose tamahe do, tomi ni simo ukehiki tamahu maziki koto nare ba, sihite mo kikoye tamaha zu.

 [2-3 Yugiri plays koto that is the late Kashiwagi loved]

 Tuki sasiide te kumori naki sora ni, hane uti-kahasu karigane mo, tura wo hanare nu, urayamasiku kiki tamahu ram kasi. Kaze hada samuku, mono-ahare naru ni sasoha re te, syaunokoto wo ito honoka ni kaki narasi tamahe ru mo, oku hukaki kowe naru ni, itodo kokoro tomari hate te, nakanaka ni omohoyure ba, biha wo toriyose te, ito natukasiki ne ni, Sauhuren wo hiki tamahu.

 "Omohi oyobi gaho naru ha, kataharaitakere do, kore ha, koto toha se tamahu beku ya?"

 tote, setini su no uti wo sosonokasi kikoye tamahe do, masite, tutumasiki sasiirahe nare ba, Miya ha tada mono wo nomi ahare to obosi tuduke taru ni,

 "Koto ni ide te iha nu mo ihu ni masaru to ha
 hito ni hadi taru kesiki wo zo miru
"

 to kikoye tamahu ni, tada suwe tu kata wo isasaka hiki tamahu.

 "Hukaki yo no ahare bakari ha kiki wake do
 koto yori gaho ni e yaha ihi keru
"

 Aka zu wokasiki hodo ni, saru ohodoka naru mono-no-negara ni, huruki hito no kokoro sime te hiki tutahe keru, onazi sirabe no mono to ihe do, ahare ni kokorosugoki mono no, katahasi wo kaki narasi te yami tamahi nure ba, uramesiki made oboyure do,

 "Sukizukisisa wo, samazama ni hiki ide te mo goranze rare nuru kana! Aki no yo hukasi habera m mo, mukasi no togame ya to habakari te nam, makade haberi nu beka' meru. Mata kotosara ni kokoro site nam saburahu beki wo, kono ohom-koto-domo no sirabe kahe zu mata se tamaha m ya? Hiki tagahuru koto mo haberi nu beki yo nare ba, usirometaku koso."

 nado, maho ni ha ara ne do, uti-nihohasi oki te ide tamahu.

 [2-4 Miyasudokoro presents a flute that is the late Kashiwagi loved]

 "Koyohi no ohom-suki ni ha, hito yurusi kikoye tu beku nam ari keru. Sokohakatonaki inisihegatari ni nomi magiraha sase tamahi te, tama no wo ni se m kokoti mo si habera nu, nokori ohoku nam."

 tote, ohom-okurimono ni hue wo sohe te tatematuri tamahu.

 "Kore ni nam, makoto ni huruki koto mo tutaharu beku kikioki haberi si wo, kakaru yomogihu ni udumoruru mo ahare ni mi tamahuru wo, ohom-saki ni kihoha m kowe nam, yoso nagara mo ibukasiu haberu."

 to kikoye tamahe ba,

 "Nitukahasikara nu zuizin ni koso ha haberu bekere."

 tote, mi tamahu ni, kore mo geni yo to tomoni mi ni sohe te moteasobi tutu,

 "Midukara mo, sarani kore ga ne no kagiri ha, e huki tohosa zu. Omoha m hito ni ikade tutahe te si gana."

 to, woriwori kikoyegoti tamahi si wo omohi ide tamahu ni, ima sukosi ahare ohoku sohi te, kokoromi ni huki narasu. Bansikideu no nakara bakari huki sasi te,

 "Mukasi wo sinobu hitorigoto ha, sate mo tumi yurusa re haberi keri. Kore ha mabayuku nam."

 tote, ide tamahu ni,

 "Tuyu sigeki mugura no yado ni inisihe no
 Aki ni kahara nu musi no kowe kana
"

 to, kikoye idasi tamahe ri.

 "Yokobue no sirabe ha kotoni kahara nu wo
 munasiku nari si ne koso tuki se ne
"

 Ide-gate ni yasurahi tamahu ni, yoru mo itaku huke ni keri.

 [2-5 Yugiri recollects the late Kashiwagi after comming his home]

 Tono ni kaheri tamahe re ba, kausi nado orosa se te, mina ne tamahi ni keri.

 "Kono Miya ni kokoro kake kikoye tamahi te, kaku nemgorogari kikoye tamahu zo."

 nado, hito no kikoye sirase kere ba, kayau ni yo hukasi tamahu mo nama nikuku te, iri tamahu wo mo kiku kiku, ne taru yau nite monosi tamahu naru besi.

 "Imo to ware to Irusa-no-yama no"

 to, kowe ha ito wokasiu te, hitorigoti utahi te,

 "Koha, nado, kaku sasi katame taru? Ana, mumore ya! Koyohi no tuki wo mi nu sato mo ari keri."

 to, umeki tamahu. Kausi age sase tamahi te, misu makiage nado si tamahi te, hasi tikaku husi tamahe ri.

 "Kakaru yo no tuki ni, kokoroyasuku yume miru hito ha, aru mono ka! Sukosi ide tamahe. Ana kokorou!"

 nado kikoye tamahe do, kokoroyamasiu uti-omohi te, kiki sinobi tamahu.

 Kimitati no, ihakenaku neobire taru kehahi nado, koko kasiko ni uti si te, nyoubau mo sasikomi te husi taru, hitoke nigihahasiki ni, arituru tokoro no arisama, omohi ahasuru ni, ohoku kahari tari. Kono hue wo uti-huki tamahi tutu,

 "Ikani, nagori mo, nagame tamahu ram? Ohom-koto-domo ha, sirabe kahara zu asobi tamahu ram kasi. Miyasumdokoro mo, wagon no zyauzu zo kasi."

 nado, omohiyari te husi tamahe ri.

 "Ikanare ba, ko-Kimi, tada ohokata no kokorobahe ha, yamgotonaku motenasi kikoye nagara, ito hukaki kesiki nakari kem?"

 to, sore ni tuke te mo, ito ibukasiu oboyu.

 "Miotori se m koso, ito itohosikaru bekere. Ohokata no yo ni tuke te mo, kagirinaku kiku koto ha, kanarazu sa zo aru kasi."

 nado omohu ni, waga ohom-naka no, uti- kesikibami taru omohiyari mo naku te, mutubi some taru tosituki no hodo wo kazohuru ni, ahare ni, ito kau ositati te ogori narahi tamahe ru mo, kotowari ni oboye tamahi keri.

 [2-6 The ghost of the late Kashiwagi appears in Yugiri's dream]

 Sukosi neiri tamahe ru yume ni, kano Wemon-no-Kami, tada arisi sama no utikisugata nite, katahara ni wi te, kono hue wo tori te miru. Yume no uti ni mo, naki hito no, wadurahasiu, kono kowe wo tadune te ki taru, to omohu ni,

 "Huetake ni huki yoru kaze no koto nara ba
 suwe no yo nagaki ne ni tutahe nam

 Omohu kata kotoni haberi ki."

 to ihu wo, toha m to omohu hodo ni, Wakagimi no neobire te naki tamahu ohom-kowe ni, same tamahi nu.

 Kono Kimi itaku naki tamahi te, tudami nado si tamahe ba, Menoto mo oki sawagi, Uhe mo ohotonabura tikaku toriyose sase tama te, mimihasami si te, sosokuri tukurohi te, idaki te wi tamahe ri. Ito yoku koye te, tubutubu to wokasige naru mune wo ake te, ti nado kukume tamahu. Tigo mo ito utukusiu ohasuru Kimi nare ba, siroku wokasige naru ni, ohom-ti ha ito kaharaka naru wo, kokoro wo yari te nagusame tamahu.

 Wotokogimi mo yori ohasi te, "Ikanaru zo?" nado notamahu. Uti-maki si tirasi nado si te, midarigahasiki ni, yume no ahare mo magire nu besi.

 "Nayamasige ni koso miyure. Imamekasiki ohom-arisama no hodo ni akugare tamau te, yobukaki ohom-tuki mede ni, kausi mo age rare tare ba, rei no mononoke no iriki taru na' meri."

 nado, ito wakaku wokasiki kaho si te, kakoti tamahe ba, uti-warahi te,

 "Ayasi no, mononoke no sirube ya! Maro kausi age zu ha, miti naku te, geni e iri ko zara masi. Amata no hito no oya ni nari tamahu mama ni, omohi itari hukaku mono wo koso notamahi nari ni tare."

 tote, uti-miyari tamahe ru mami no, ito hadukasige nare ba, sasugani mono mo notamaha de,

 "Ide tamahi ne. Migurusi."

 tote, akiraka naru hokage wo, sasugani hadi tamahe ru sama mo nikukara zu. Makotoni, kono Kimi nadumi te, naki mutukari akasi tamahi tu.

 

3 The tale of Yugiri Children Nio-no-Miya and Kaoru in Rokujo-in

 [3-1 Yugiri visits Rokujo-in to meet Genji]

 Daisyau-no-Kimi mo, yume obosi iduru ni,

 "Kono hue no wadurahasiku mo aru kana! Hito no kokoro todome te omohe ri si mono no, yuku beki kata ni mo ara zu. Womna no ohom-tutahe ha kahinaki wo ya! Ikaga omohi tura m? Kono yo nite, kazu ni omohi ire nu koto mo, kano imaha no todime ni, itinen no uramesiki mo, mosi ha ahare to mo omohu ni matuhare te koso ha, nagaki yo no yami ni mo madohu waza na' nare. Kakare ba koso ha, nanigoto ni mo sihu ha todome zi to omohu yo nare."

 nado, obosi tuduke te, Wotagi ni zukyau se sase tamahu. Mata, kano kokoroyose no tera ni mo se sase tamahi te,

 "Kono hue wo ba, wazato hito no saru yuwe hukaki mono nite, hikiide tamahe ri si wo, tatimatini Hotoke no miti ni omomuke m mo, tahutoki koto to ha ihi nagara, ahenakaru besi."

 to omohi te, Rokudeu-no-win ni mawiri tamahi nu.

 Nyougo no ohom-kata ni ohasimasu hodo nari keri. Sam-no-Miya, mi-tu bakari nite, naka ni utukusiku ohasuru wo, konata ni zo mata toriwaki te ohasimasa se tamahi keru. Hasiri ide tamahi te,

 "Daisyau koso, Miya idaki tatematuri te, anata he wi te ohase."

 to, midukara kasikomari te, ito sidokenage ni notamahe ba, uti-warahi te,

 "Ohasimase. Ikadeka misu no mahe wo ba watari habera m? Ito kyaugyau nara m."

 tote, idaki tatematuri te wi tamahe re ba,

 "Hito mo mi zu. Maro, kaho ha kakusa m. Naho naho."

 tote, ohom-sode site sasi-kakusi tamahe ba, ito utukusiu te, wi te tatematuri tamahu.

 [3-2 Grandsons of Genji scramble for Yugiri]

 Konata ni mo, Ni-no-Miya no, Wakagimi to hitotu ni maziri te asobi tamahu, utukusimi te ohasimasu nari keri. Sumi-no-ma no hodo ni orosi tatematuri tamahu wo, Ni-no-Miya mituke tamahi te,

 "Maro mo Daisyau ni idaka re m."

 to notamahu wo, Sam-no-Miya,

 "Aga Daisyau wo ya!"

 tote, hikahe tamahe ri. Win mo goranzi te,

 "Ito midarigahasiki ohom-arisama-domo kana! Ohoyake no ohom-tikaki mamori wo, watakusi no zuizin ni ryauze m to arasohi tamahu yo! Sam-no-Miya koso, ito saganaku ohasure. Tuneni konokami ni kihohi mausi tamahu."

 to, isame kikoye atukahi tamahu. Daisyau mo warahi te,

 "Ni-no-Miya ha, koyonaku konokami gokoro ni tokoro sari kikoye tamahu mi-kokoro hukaku nam ohasimasu meru. Ohom-tosi no hodo yori ha, osorosiki made miye sase tamahu."

 nado kikoye tamahu. Uti-wemi te, idure mo ito utukusi to omohi kikoye sase tamahe ri.

 "Migurusiku karugarusiki kugyau no mi-za nari. Anata ni koso."

 tote, watari tamaha m to suru ni, Miyatati matuhare te, sarani hanare tamaha zu. Miya no Wakagimi ha, Miyatati no ohom-tura ni ha aru maziki zo kasi to, mi-kokoro no uti ni obose do, nakanaka sono mi-kokorobahe wo, Haha-Miya no, mi-kokoronooni ni ya omohiyose tamahu ram to, kore mo kokoro no kuse ni, itohosiu obosa rure ba, ito rautaki mono ni omohi kasiduki kikoye tamahu.

 [3-3 Yugiri stares Kaoru in the face]

 Daisyau ha, kono Kimi wo "Mada e yoku mo mi nu kana!" to obosi te, misu no hima yori sasi-ide tamahe ru ni, hana no eda no kare te oti taru wo tori te, mise tatematuri te, maneki tamahe ba, hasiri ohasi tari.

 Hutaawi no nahosi no kagiri wo ki te, imiziu sirou hikari utukusiki koto, Mikotati yori mo komaka ni wokasige nite, tubutubu to kiyora nari. Nama-me tomaru kokoro mo sohi te mire ba ni ya, manakowi nado, kore ha ima sukosi tuyou kado aru sama masari tare do, maziri no todime wokasiu kawore ru kesiki nado, ito yoku oboye tamahe ri.

 Kutituki no, kotosarani hanayaka naru sama si te, uti-wemi taru nado, "Waga me no utituke naru ni ya ara m, Otodo ha kanarazu obosi yosu ram." to, iyoiyo mi-kesiki yukasi.

 Miyatati ha, omohinasi koso kedakakere, yo no tune no utukusiki tigo-domo to miye tamahu ni, kono Kimi ha, ito ate naru monokara, sama koto ni wokasige naru wo, mi kurabe tatematuri tutu,

 "Ide, ahare! Mosi utagahu yuwe mo makoto nara ba, titi-Otodo no, sabakari yo ni imiziku omohi hore tama' te,

 "Ko to nanori idekuru hito dani naki koto. Katami ni miru bakari no nagori wo dani todome yo kasi."

 to, naki kogare tamahu ni, kikase tatematura zara m tumi e gamasisa." nado omohu mo, "Ide, ikade saha aru beki koto zo."

 to, naho kokoro e zu, omohiyoru kata nasi. Kokorobahe sahe natukasiu ahare nite, muture asobi tamahe ba, ito rautaku oboyu.

 [3-4 Yugiri talks with Genji]

 Tai he watari tamahi nure ba, nodoyaka ni ohom-monogatari nado kikoye te ohasuru hodo ni, hi kure kakari nu. Yobe, kano Itideu-no-miya ni maude tari si ni, ohase si arisama nado kikoye ide tamahe ru wo, hohowemi te kiki ohasu. Ahare naru mukasi no koto, kakari taru husibusi ha, ahesirahi nado si tamahu ni,

 "Kano Sauhuren no kokorobahe ha, geni, inisihe no tamesi ni mo hiki ide tu bekari keru wori nagara, womna ha, naho, hito no kokoro uturu bakari no yuwe yosi wo mo, oboroke nite ha morasu maziu koso ari kere to, omohi sira ruru koto-domo koso ohokare.

 Sugi ni si kata no kokorozasi wo wasure zu, kaku nagaki youi wo, hito ni sira re nu to nara ba, onaziu ha, kokorokiyoku te, tokaku kakadurahi, yukasige naki midare nakara m ya, ta ga tame mo kokoronikuku, meyasukaru beki koto nara m to nam omohu."

 to notamahe ba, "Sakasi. Hito no uhe no ohom-wosihe bakari ha kokoro tuyoge nite, kakaru suki ha ide ya?" to, mi tatematuri tamahu.

 "Nani no midare ka habera m? Naho, tune nara nu yo no ahare wo kake some haberi ni si atari ni, kokoro mizikaku habera m koso, nakanaka yo no tune no kengi ari gaho ni habera me tote koso.

 Sauhuren ha, kokoro to sasi-sugi te koto ide tamaha m ya, nikuki kotoni habera masi, mono no tuide ni honoka nari si ha, wori kara no yosiduki te, wokasiu nam haberi si.

 Nanigoto mo, hito ni yori, koto ni sitagahu waza ni koso haberu beka' mere. Yohahi nado mo, yauyau itau wakabi tamahu beki hodo ni mo monosi tamaha zu, mata, azare gamasiu, sukizukisiki kesiki nado ni, mono-nare nado mo si habera nu ni, utitoke tamahu ni ya? Ohokata natukasiu meyasuki hito no ohom-arisama ni nam monosi tamahi keru."

 nado kikoye tamahu ni, ito yoki tuide tukuri ide te, sukosi tikaku mawiri yori tamahi te, kano yume gatari wo kikoye tamahe ba, tomi ni mono mo notamaha de, kikosimesi te, obosi ahasuru koto mo ari.

 [3-5 Yugiri transfer the flute to Genji]

 "Sono hue ha, koko ni miru beki yuwe aru mono nari. Kare ha Yauzei-Win no ohom-hue nari. Sore wo ko-Sikibukyau-no-Miya no, imiziki mono ni si tamahi keru wo, kano Wemon-no-Kami ha, waraha yori ito koto naru ne wo huki ide si ni kanzi te, kano Miya no hagi-no-en se rare keru hi, okurimono ni torase tamahe ru nari. Womna no kokoro ha hukaku mo tadori sira zu, sika monosi taru na' nari."

 nado notamahi te,

 "Suwenoyo no tutahe, mata idukata ni to kaha omohi magahe m? Sayau ni omohu nari kem kasi." nado obosi te, "Kono Kimi mo ito hukaki hito nare ba, omohiyoru koto ara m kasi." to obosu.

 Sono mi-kesiki wo miru ni, itodo habakari te, tomi ni mo uti-ide kikoye tamaha ne do, semete kika se tatematura m no kokoro are ba, ima simo koto no tuide ni omohi ide taru yau ni, obomekasiu motenasi te,

 "Ima ha to se si hodo ni mo, toburahi ni makari te haberi si ni, nakara m noti no koto-domo ihi oki haberi si naka ni, sikasika nam hukaku kasikomari mausu yosi wo, kahesu gahesu monosi haberi sika ba, ikanaru koto ni ka haberi kem, ima ni sono yuwe wo nam e omohi tamahe yori habera ne ba, obotukanaku haberu."

 to, ito tadotadosige ni kikoye tamahu ni,

 "Sarebayo!"

 to obose do, nanikaha, sono hodo no koto arahasi notamahu beki nara ne ba, sibasi obomekasiku te,

 "Sika, hito no urami tomaru bakari no kesiki ha, nani no tuide ni ka ha mori ide kem to, midukara mo e omohi ide zu nam. Sate, ima siduka ni, kano yume ha omohi ahase te nam kikoyu beki. Yoru katara zu to ka, nyoubau no tutahe ni ihu nari."

 to notamahi te, wosawosa ohom-irahe mo nakere ba, uti-ide kikoye te keru wo, ikani obosu ni ka to, tutumasiku obosi keri, to zo.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note