First updated 10/26/2002(ver.1-3)
Last updated 4/21/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

AGEMAKI


Tale of Kaoru's Chunagon era, from fall to the end of the year at the age of 24

1 Tale of Ohoi-kimi A parting at dawn without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi

 1. In fall, Sisters prepare for the first anniversary of their father's death---Amata tosi mimi-nare tamahi ni si kaha-kaze mo, kono aki ha
 2. Kaoru appeals to Ohoi-kimi on his love---Ohom-gwanmon tukuri, kyau Hotoke kuyau-ze raru beki kokoro-bahe nado
 3. Kaoru calls and talks with Ben---Kezayaka ni otonabi te mo, ikadekaha sakasigari tamaha m to
 4. Kaoru calls and talks with Ben (2)---"Motoyori, kaku hito ni tagahi tamahe ru ohom-kuse-domo ni
 5. Kaoru slips into Ohoi-kimi's bedroom---Koyohi ha tomari tamahi te, monogatari nado nodoyaka ni
 6. Kaoru tries to win Ohoi-kimi's affection---Kaku kokoro-bosoku asamasiki ohom-sumika ni, sui tara m hito ha
 7. It becomes morning without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi---Hakanaku ake-gata ni nari ni keri. Ohom-tomo no hito-bito oki te
 8. Ohoi-kimi desires her sister getting married to Kaoru---Hime-Gimi ha, hito no omohu ram koto no tutumasiki ni
2 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi slips out of the room leaving her sister
 1. After the first anniversary of Hachinomiya's death, Kaoru visits to Uji---Ohom-buku nado hate te, nugi-sute tamahe ru ni tuke te mo
 2. Ohoi-kimi recommends her sister getting married to Kaoru---Hime-Miya, sono kesiki wo ba hukaku mi-siri tamaha ne do
 3. Kaoru will not leave the room, Ohoi-kimi has an anguished time---Kure-yuku ni, Marauto ha kaheri tamaha zu. Hime-Miya, ito mutukasi to obosu
 4. Ohoi-kimi talks with Ben---Hime-Miya, obosi-wadurahi te, Ben ga mawire ru ni notamahu
 5. Ohoi-kimi slips out of the room leaving her sister Naka-no-kimi---Naka-no-Miya mo, ainaku itohosiki mi-kesiki kana to
 6. Kaoru sees that the woman is not Ohoi-kimi but Naka-no-kimi---Tyuunagon ha, hitori husi tamahe ru wo, kokoro si keru ni ya to
 7. Next morning, sisters and Kaoru think about their own mind---Ben mawiri te, "Ito ayasiku, Naka-no-Miya ha, iduku ni ka
 8. Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka---Hime-Miya mo, "Ikani si turu koto zo, mosi oroka naru kokoro
3 Tale of Naka-no-kimi Naka-no-kimi gets married to Nio-no-miya
 1. Kaoru visits to Nio-no-miya's residence---Samdeu-no-miya yake ni si noti ha, Rokudeu-no-win ni zo uturohi tamahe re ba
 2. At the last day of the equinoctiial week, Kaoru visits to Uji with Nio-no-miya---Nizihu-hati-niti, higan no hate nite, yoki hi nari kere ba
 3. Kaoru plans that Nio-no-miya gets married to Naka-no-kimi---"Sa nam." to kikoyure ba, "Sarebayo, omohi uturi ni keri
 4. Kaoru slips into Ohoi-kimi's bedroom again---"Ima ha ihukahinasi. Kotowari ha, kahesu-gahesu
 5. It becomes morning without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi again---Rei no, ake-yuku kehahi ni, kane no kowe nado kikoyu
 6. Nio-no-miya wrights a letter to Naka-no-kimi the next morning---Miya ha, itusika to ohom-humi tatematuri tamahu
 7. The second night of Nio-no-miya and Naka-no-kimi's married life---Sono yoru mo, kano sirube izanahi tamahe do, "Reizei-win ni
 8. The third night of Nio-no-miya and Naka-no-kimi's married life---"Mi-ka ni ataru yo, motihi nam mawiru." to hito-bito no kikoyure ba
4 Tale of Naka-no-kiki Nio-no-miya and Naka-no-kimi look at Uji River in dawn
 1. Akashi-chugu advice Nio-no-miya not to go out---Miya ha, sono yo, uti ni mawiri tamahi te
 2. Kaoru meets Akashi-chugu at the Court of Mikado---Tyuuguu-no-Ohomkata ni mawiri tamahi ture ba, "Miya ha ide tamahi nu nari
 3. The thinking of Ohoi-kimi and her maids---Kasiko ni ha, Tyuunagon-dono no koto-kotosige ni
 4. Nio-no-miya and Naka-no-kimi look at Uji River in dawn---Miya ha, arigatakari turu ohom-itoma no hodo wo
 5. Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka , and part---Hito-bito itaku kowa-dukuri moyohosi kikoyure ba
 6. September 10, Kaoru and Nio-no-miya visit to Uji---Ku-gwati towo-ka no hodo nare ba, noyama no kesiki mo
 7. Kaoru meets Ohoi-kimi and they see a morning without sexual relation---Miya wo, tokoro ni tuke te ha, ito koto ni kasiduki ire
 8. Nio-no-miya has great respect for Naka-no-kimi as his wife---Warinaku te ohasimasi te, hodo naku kaheri tamahu ga
5 Tale of Ohoi-kimi Nio-no-miya and the others go to sightseeing of red leaves in Uji
 1. About October 1, Nio-no-miya and the others go to sightseeing of red leaves in Uji---Zihu-gwati tuitati-koro, aziro mo wokasiki hodo nara m to
 2. Nio-no-miya and the others compose waka together---Kehu ha, kakute to obosu ni, mata, Miya-no-Daibu
 3. The thinking of Ohoi-kimi and Naka-no-kimi---Kasiko ni ha, sugi tamahi nuru kehahi wo, tohoku naru made
 4. The thinking of Ohoi-kimi---"Ware mo yo ni nagarahe ba, kayau naru koto mi tu beki
 5. Nio-no-miya is forbiden to go out, and Kaoru regrets that he did---Miya ha, tati-kaheri, rei no yau ni sinobi te to ide-tati tamahi keru wo
 6. In early winter rainy days, Nio-no-miya sympathizes with Naka-no-kimi in Uji---Sigure itaku si te nodoyaka naru hi
6 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi falls ill and Kaoru nurses her
 1. Kaoru hears that Ohoi-kimi fell ill---Mati kikoye tamahu tokoro ha, tayema tohoki kokoti si te
 2. Ohoi-kimi hears that Nio-no-miya and Roku-no-kimi got married---Mata no asita ni, "Sukosi mo yorosiku obosa ru ya
 3. Naka-no-kimi wakes up from dream in daytime---Yuhugure no sora no kesiki ito sugoku sigure te
 4. Last day of October, Naka-no-kimi receives a letter from Nio-no-miya---Ito kuraku naru hodo ni, Miya yori ohom-tukahi ari
 5. Kaoru visits Ohoi-kimi who falls ill---Tyuunagon mo, "Misi hodo yori ha karobi taru mi-kokoro kana
 6. Kaoru nurses Ohoi-kimi---Kure nure ba, "Rei no, anata ni." to kikoye te
 7. Ajari talks about that he dreamed Hachi-no-miya to sisters---Hudan-kyau no, akatuki-gata no wi-kahari taru kowe no ito tahutoki ni
 8. In a night of Toyo-no-akari, Kaoru and Ohoi-kimi expect Kyoto---Miya no yume ni miye tamahi kem sama obosi-ahasuru ni
 9. Kaoru nurses Ohoi-kimi closely---Tada, kakute ohasuru wo tanomi ni, mina omohi kikoye tari
7 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi's death and Kaoru's grief
 1. Ohoi-kimi dies as if she disapears her figure---"Tuhini uti-sute tamahi na ba, yo ni sibasi mo
 2. Kaoru goes into mourning after a cremation of Ohoi-kimi---Tyuunagon-no-Kimi ha, saritomo, ito kakaru koto ara zi
 3. Kaoru grieves evry seven days of Buddhist service for the dead---Hakanaku te higoro ha sugi-yuku. Nanu-ka nanu-ka no koto-domo
 4. In a snow day, Kaoru recollects the late Ohoi-kimi---Yuki no kaki-kurasi huru hi, hinemosu ni nagame kurasi te
 5. Nio-no-miya visits to make a call to express his condolence in a snow day---"Waga kokoro-kara, adikinaki koto wo omoha se
 6. Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchangewaka---Yoru no kesiki, itodo kehasiki kaze no oto ni, hito-yari-nara-zu
 7. Kaoru comes back to Kyoto from Uji at the end of the year---Tosi kure-kata ni ha, kakara nu tokoro dani, sora no kesiki

 

1 Tale of Ohoi-kimi A parting at dawn without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi

 [1-1 In fall, Sisters prepare for the first anniversary of their father's death]

 Amata tosi mimi-nare tamahi ni si kahakaze mo, kono aki ha ito hasitanaku mono-kanasiku te, ohom-hate no koto isoga se tamahu. Ohokata no aru bekasiki koto-domo ha, Tiunagon-dono, Azyari nado zo tukaumaturi tamahi keru. Koko ni ha hohubuku no koto, kyau no kazari, komaka naru ohom-atukahi wo, hito no kikoyuru ni sitagahi te itonami tamahu mo, ito mono-hakanaku ahare ni, "Kakaru yoso no ohom-usiromi nakara masika ba." to miye tari.

 Midukara mo maude tamahi te, ima ha to nugi sute tamahu hodo no ohom-toburahi, asakara zu kikoye tamahu. Azari mo koko ni mawire ri. Myaugau no ito hiki-midari te, "Kaku te mo he nuru." nado, uti-katarahi tamahu hodo nari keri. Musubi age taru tatari no, sudare no tuma yori, kityau no hokorobi ni suki te miye kere ba, sono koto to kokoroe te, "Waga namida wo ba tama ni nuka nam." to uti-zuzi tamahe ru, Ise-no-go mo kaku koso ari keme to, wokasiku kikoyuru mo, uti no hito ha, kikisirigaho ni sasiirahe tamaha m mo tutumasiku te, "Mono to ha nasi ni." to ka, "Turayuki ga konoyo nagara no wakare wo dani, kokorobosoki sudi ni hiki-kake kem mo." nado, geni hurukoto zo, hito no kokoro wo noburu tayori nari keru wo omohi ide tamahu.

 [1-2 Kaoru appeals to Ohoi-kimi on his love]

 Ohom-gwanmon tukuri, kyau Hotoke kuyauze raru beki kokorobahe nado kaki ide tamahe ru suzuri no tuide ni, marauto,

 "Agemaki ni nagaki tigiri wo musubi kome
 onazi tokoro ni yori mo aha nam
"

 to kaki te, mise tatematuri tamahe re ba, rei no, to urusakere do,

 "Nuki mo ahe zu moroki namida no tamanowo ni
 nagaki tigiri wo ikaga musuba m?
"

 to are ba, "Aha zu ha nani wo?" to, uramesige ni nagame tamahu.

 Midukara no ohom-uhe ha, kaku sokohakatonaku mote-keti te hadukasige naru ni, sugasuga to mo e notamahi yora de, Miya no ohom-koto wo zo mameyakani kikoye tamahu.

 "Sasimo mi-kokoro ni iru maziki wo, kayau no kata ni sukosi susumi tamahe ru ohom-honzyau ni, kikoye some tamahi kem makezidamasihi ni ya to, tozamakauzama ni, ito yoku nam mi-kesiki mi tatematuru. Makoto ni usirometaku ha arumazige naru wo, nado kaku anagatini simo, mote-hanare tamahu ram?

 Yo no arisama nado, obosi waku maziku ha mi tatematura nu wo, utate, tohodohosiku nomi motenasa se tamahe ba, kabakari uranaku tanomi kikoyuru kokoro ni tagahi te, uramesiku nam. Tomokakumo obosi waku ram sama nado wo, sahayakani uketamahari ni si gana."

 to, ito mamedati te kikoye tamahe ba,

 "Tagahe zi no kokoro nite koso ha, kau made ayasiki yo no tamesi naru arisama nite, hedate naku motenasi habere. Sore wo obosi waka zari keru koso ha, asaki koto mo mazari taru kokoti sure. Geni, kakaru sumahi nado ni, kokoro ara m hito ha, omohi nokosu koto, arumaziki wo, nanigoto ni mo okure some ni keru uti ni, kono notamahu meru sudi ha, inisihe mo, sarani kakete, toaraba kakaraba nado, yukusuwe no aramasigoto ni torimaze te, notamahi oku koto mo nakari sika ba, naho, kakaru sama nite, yoduki taru kata wo omohi tayu beku obosi oki te keru, to nam omohi ahase habere ba, tomokakumo kikoye m kata naku te. Saruha, sukosi yogomori taru hodo nite, miyamagakure ni ha kokorogurusiku miye tamahu hito no ohom-uhe wo, ito kaku kutiki ni ha nasi hate zu mo gana to, hitosirezu atukahasiku oboye habere do, ikanaru beki yo ni ka ara m?"

 to, uti-nageki te monoomohi midare tamahi keru hodo no kehahi, ito aharege nari.

 [1-3 Kaoru calls and talks with Ben]

 Kezayakani otonabi te mo, ikadekaha sakasigari tamaha m to, kotowari nite, rei no, huruhito mesiide te zo katarahi tamahu.

 "Tosigoro ha, tada noti no yo zama no kokorobahe nite susumi mawiri some si wo, mono-kokorobosoge ni obosi naru meri si ohom-suwe no korohohi, ko no ohom-koto-domo wo, kokoro ni makase te motenasi kikoyu beku nam notamahi tigiri te si wo, obosi oki te tatematuri tamahi si ohom-arisama-domo ni ha tagahi te, mi-kokorobahe-domo no, ito ito ayaniku ni mono-tuyoge naru ha, ikani, obosi oki turu kata no koto naru ni ya to, utagahasiki koto sahe nam.

 Onodukara kiki tutahe tamahu yau mo ara m. Ito ayasiki honzyau nite, yononaka ni kokoro wo simuru kata nakari turu wo, sarubeki nite ya, kau made mo kikoye nare ni kem. Yohito mo yauyau ihi nasu yau a' beka' meru ni, onaziku ha mukasi no ohom-koto mo tagahe kikoye zu, ware mo hito mo yo no tune ni kokoro toke te kikoye habera baya, to omohiyoru ha, tuki nakaru beki koto nite mo, sayau naru tamesi naku yaha aru."

 nado notamahi tuduke te,

 "Miya no ohom-koto wo mo, kaku kikoyuru ni, usirometaku ha ara zi to, utitoke tamahu sama nara nu ha, utiuti ni, saritomo omohosi muke taru koto no sama ara m. Naho, ikani, ikani?"

 to uti-nagame tutu notamahe ba, rei no, warobi taru womnabara nado ha, kakaru koto ni ha, nikuki sakasira mo ihimaze te, kotoyogari nado mo su meru wo, ito saha ara zu, kokoro no uti ni ha, "Aramahosikaru beki ohom-koto-domo wo." to omohe do,

 [1-4 Kaoru calls and talks with Ben (2)]

 "Motoyori, kaku hito ni tagahi tamahe ru ohom-kuse-domo ni habere ba ni ya, ikanimo ikanimo, yo no tune ni naniyakaya nado, omohiyori tamahe ru mi-kesiki ni nam habera nu.

 Kakute, saburahu kore kare mo, tosigoro dani, nani no tanomosige aru ko no moto no kakurohe mo habera zari ki. Mi wo sute gataku omohu kagiri ha, hodohodo ni tuke te makade tiri, mukasi no huruki sudi naru hito mo, ohoku mi tatematuri sute taru atari ni, masite ima ha, sibasi mo tatitomari gatage ni wabi haberi te, ohasimasi si yo ni koso, kagiri ari te, kataho nara m ohom-arisama ha, itohosiku mo nado, kotai naru ohom-uruhasisa ni, obosi mo todokohori ture.

 Ima ha, kau, mata tanomi naki ohom-mi-domo nite, ikanimo ikanimo, yo ni nabiki tamahe ra m wo, anagatini sosiri kikoye m hito ha, kaheri te mono no kokoro wo mo sira zu, ihukahinaki koto nite koso ha ara me. Ikanaru hito ka, ito kaku te yo wo ba sugusi hate tamahu beki.

 Matu no ha wo suki te tutomuru yamabusi dani, ike ru mi no sute gatasa ni yori te koso, Hotoke no ohom-wosihe wo mo, miti miti wakare te ha okonahi nasu nare, nado yau no, yokara nu koto wo kikoye sirase, wakaki mi-kokoro-domo midare tamahi nu beki koto ohoku haberu mere do, tawamu beku mo monosi tamaha zu, Naka-no-Miya wo nam, ikade hitomekasiku mo atukahi nasi tatematura m, to omohi kikoye tamahu beka' meru.

 Kaku yama hukaku tadune kikoye sase tamahu meru mi-kokorozasi no, tosi he te mi tatematuri nare tamahe ru kehahi mo, utokara zu omohi kikoye sase tamahi, ima ha tozama kauzama ni, komaka naru sudi kikoye kayohi tamahu meru ni, kano Ohom-kata wo, sayau ni omomuke te kikoye tamaha ba, to nam obosu beka' meru.

 Miya no ohom-humi nado haberu meru ha, sarani mamemamesiki ohom-koto nara zi, to haberu meru."

 to kikoyure ba,

 "Ahare naru ohom-hitokoto wo kiki oki, tuyu no yo ni kakaduraha m kagiri ha, kikoye kayoha m no kokoro are ba, idukata ni mo miye tatematura m, onazi koto naru beki wo, sa made hata, obosi yoru naru, ito uresiki koto nare do, kokoro no hiku kata nam, kabakari omohi suturu yo ni, naho tomari nu beki mono nari kere ba, aratame te saha e omohi nahosu maziku nam. Yo no tune ni nayobika naru sudi ni mo ara zu ya.

 Tada kayau ni mono hedate te, koto nokoi taru sama nara zu, sasimukahi te, tonikakuni sadame naki yo no monogatari wo, hedate naku kikoye te, tutumi tamahu mi-kokoro no kuma nokora zu motenasi tamaha m nam, harakara nado no sayau ni mutumasiki hodo naru mo naku te, ito sauzausiku nam, yononaka no omohu koto no, ahare ni mo, wokasiku mo, urehasiku mo, toki ni tuke taru arisama wo, kokoro ni kome te nomi suguru mi nare ba, sasuga ni tatuki naku oboyuru ni, utokaru maziku tanomi kikoyuru.

 Kisai-no-Miya, hata, narenaresiku, sayau ni sokohakatonaki omohi no mama naru kudakudasisa wo, kikoye huru beki ni mo ara zu. Samdeu-no-Miya ha, oya to omohi kikoyu beki ni mo ara nu wakawakasisa nare do, kagiri are ba, tayasuku nare kikoye sase zu kasi. Sono hoka no womna ha, subete ito utomasiku tutumasiku, osorosiku oboye te, kokoro kara yorube naku kokorobosoki nari.

 Nahozari no susabi nite mo, kesaudati taru koto ha, ito mabayuku arituka zu, hasitanaki kotigotisisa nite, maite kokoro ni sime taru kata no koto ha, uti-iduru koto ha kataku te, uramesiku mo ibuseku mo omohi kikoyuru kesiki wo dani miye tatematura nu koso, ware nagara kagirinaku katakunasiki waza nare. Miya no ohom-koto wo mo, saritomo asizama ni ha kikoye zi to, makase te yaha mi tamaha nu."

 nado ihi wi tamahe ri. Oyibito, hata, kabakari kokorobosoki ni, aramahosige naru ohom-arisama wo, ito setini, sa mo ara se tatematura baya to omohe do, idukata mo hadukasige naru ohom-arisama-domo nare ba, omohi no mama ni ha e kikoye zu.

 [1-5 Kaoru slips into Ohoi-kimi's bedroom]

 Koyohi ha tomari tamahi te, monogatari nado nodoyakani kikoye mahosiku te, yasurahi kurasi tamahi tu. Azayaka nara zu, mono-uramigati naru mi-kesiki, yauyau warinaku nari yuke ba, wadurahasiku te, utitoke te kikoye tamaha m koto mo, iyoiyo kurusikere do, ohokata nite ha arigataku ahare naru hito no mi-kokoro nare ba, koyonaku mo motenasi gataku te, taimen si tamahu.

 Hotoke no ohasuru naka no to wo ake te, mi-akasi no hi kezayakani kakage sase te, sudare ni byaubu wo sohe te zo ohasuru. To ni mo ohotonabura mawirasure do, "Nayamasiu te murai naru wo. Ahareni." nado isame te, katahara husi tamahe ri. Ohom-kudamono nado, wazato ha naku si nasi te mawira se tamahe ri.

 Ohom-tomo no hitobito ni mo, yuweyuwesiki sakana nado si te idasa se tamahe ri. Rau mei taru kata ni atumari te, kono omahe ha hitoge tohoku motenasi te, simezime to monogatari kikoye tamahu. Utitoku beku mo ara nu monokara, natukasigeni aigyauduki te, mono notamahe ru sama no, nanome nara zu kokoro ni iri te, omohi ira ruru mo hakanasi.

 "Kaku hodo mo naki mono no hedate bakari wo sahari dokoro nite, obotukanaku omohi tutu sugusu kokoro ososa no, amari wokogamasiku mo aru kana!" to omohi tuduke rarure do, turenaku te, ohokata no yononaka no koto-domo, ahareni mo wokasiku mo, samazama kiki dokoro ohoku katarahi kikoye tamahu.

 Uti ni ha, "Hitobito, tikaku." nado notamahi oki ture do, "Sasimo, motehanare tamaha zara nam." to omohu beka' mere ba, ito simo mamori kikoye zu, sasi-sizoki tutu, mina yorihusi te, Hotoke no ohom-tomosibi mo kakaguru hito mo nasi. Mono-mutukasiku te, sinobi te hito mese do, odoroka zu.

 "Kokoti no kaki-midari, nayamasiku haberu wo, tamerahi te, akatukigata ni mo mata kikoye m."

 tote, iri tamahi na m to suru kesiki nari.

 "Yamadi wake haberi turu hito ha, masite ito kurusikere do, kaku kikoye uketamaharu ni nagusame te koso habere. Uti-sute te ira se tamahi na ba, ito kokorobosokara m."

 tote, byaubu wo yawora osiake te iri tamahi nu. Ito mukutukeku te, nakara bakari iri tamahe ru ni, hiki-todome rare te, imiziku netaku kokoroukere ba,

 "Hedate naki to ha, kakaru wo ya ihu ram. Meduraka naru waza kana!"

 to, ahame tamahe ru sama no, iyoiyo wokasikere ba,

 "Hedate nu kokoro wo sarani obosi waka ne ba, kikoye sirase m to zo kasi. Meduraka nari tomo, ikanaru kata ni, obosi yoru ni kaha ara m? Hotoke no omahe nite tikagoto mo tate habera m. Utate, na wodi tamahi so. Mi-kokoro yabura zi to omohi some te habere ba. Hito ha kaku simo osihakari omohu mazika' mere do, yo ni tagahe ru siremono nite sugusi haberu zo ya!"

 tote, kokoronikuki hodo naru hokage ni, migusi no kobore kakari taru wo, kakiyari tutu mi tamahe ba, hito no ohom-kehahi, omohu yau ni kawori wokasige nari.

 [1-6 Kaoru tries to win Ohoi-kimi's affection]

 "Kaku kokorobosoku asamasiki ohom-sumika ni, sui tara m hito ha saharidokoro arumazige naru wo, ware nara de tadune kuru hito mo ara masika ba, sate ya yami na masi. Ikani kutiwosiki waza nara masi." to, kisikata no kokoroyasurahi sahe, ayahuku oboye tamahe do, ihukahinaku usi to omohi te naki tamahu mi-kesiki no, ito itohosikere ba, "Kaku ha ara de, onodukara kokoroyurubi si tamahu wori mo ari na m." to omohi wataru.

 Warinaki yau naru mo kokorogurusiku te, sama yoku kosirahe kikoye tamahu.

 "Kakaru mi-kokoro no hodo wo omohiyora de, ayasiki made kikoye nare ni taru wo, yuyusiki sode no iro nado, mi arahasi tamahu kokoroasasa ni, midukara no ihukahinasa mo omohi sira ruru ni, samazama nagusamu kata naku."

 to urami te, nanigokoro mo naku yature tamahe ru sumizome no hokage wo, ito hasitanaku wabisi to omohi madohi tamahe ri.

 "Ito kaku simo obosa ruru yau koso ha to, hadukasiki ni, kikoye m kata nasi. Sode no iro wo hiki-kake sase tamahu ha simo, kotowari nare do, kokora goranzi nare nuru kokorozasi no sirusi ni ha sabakari no imi oku beku, ima hazime taru koto meki te yaha obosa ru beki. Nakanakanaru ohom-wakimahe gokoro ni nam."

 tote, kano mono no ne kiki si ariake no tukikage yori hazime te, woriwori no omohu kokoro no sinobi gataku nariyuku sama wo, ito ohoku kikoye tamahu ni, "Hadukasiku mo ari keru kana!" to utomasiku, "Kakaru kokorobahe nagara turenaku mamedati tamahi keru kana!" to, kiki tamahu koto ohokari.

 Ohom-katahara naru midikaki kityau wo, Hotoke no ohom-kata ni sasi-hedate te, karisome ni sohihusi tamahe ri. Myaugau no ito kaubasiku nihohi te, sikimi no ito hanayakani kawore ru kehahi mo, hito yori ha keni Hotoke wo mo omohi kikoye tamahe ru mi-kokoro nite, wadurahasiku, "Sumizome no imasara ni, worihusi kokoroirare si taru yau ni, ahaahasiku, omohi some si ni tagahu bekere ba, kakaru imi nakara m hodo ni, kono mi-kokoro ni mo, saritomo sukosi tawami tamahi na m." nado, semete nodokani omohi nasi tamahu.

 Aki no yo no kehahi ha, kakara nu tokoro dani, onodukara ahare ohokaru wo, masite mine no arasi mo magaki no musi mo, kokorobosoge ni nomi kiki watasa ru. Tunenaki yo no ohom-monogatari ni, tokidoki sasi-irahe tamahe ru sama, ito midokoro ohoku meyasusi. Igitanakari turu hitobito ha, "Kau nari keri." to, kesiki tori te mina iri nu.

 Miya no notamahi si sama nado obosi iduru ni, "Geni, nagarahe ba, kokoro no hoka ni kaku arumaziki koto mo miru beki waza ni koso ha." to, mono nomi kanasiku te, midu no oto ni nagare sohu kokoti si tamahu.

 [1-7 It becomes morning without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi]

 Hakanaku akegata ni nari ni keri. Ohom-tomo no hitobito oki te kowadukuri, muma-domo no ibayuru oto mo, tabi no yadori no aru yau nado hito no kataru wo, obosiyara re te, wokasiku obosa ru. Hikari miye turu kata no sauzi wo osiake tamahi te, sora no ahare naru wo morotomoni mi tamahu. Womna mo sukosi wizari ide tamahe ru ni, hodo mo naki noki no tikasa nare ba, sinobu no tuyu mo yauyau hikari miye mote yuku. Katamini ito en naru sama, katati-domo wo,

 "Nani to ha naku te, tada kayau ni tuki wo mo hana wo mo, onazi kokoro ni moteasobi, hakanaki yo no arisama wo kikoye ahase te nam, sugusa mahosiki."

 to, ito natukasiki sama si te katarahi kikoye tamahe ba, yauyau osorosisa mo nagusami te,

 "Kau ito hasitanakara de, mono hedate te nado kikoye ba, makoto ni kokoro no hedate ha sarani aru maziku nam."

 to irahe tamahu.

 Akaku nari yuki, muratori no tati-samayohu hakaze tikaku kikoyu. Yobukaki asita no kane no oto kasukani hibiku. "Ima ha, ito migurusiki wo." to, ito warinaku hadukasige ni obosi tari.

 "Kotoarigaho ni asatuyu mo e wake haberu mazi. Mata, hito ha ikaga osihakari kikoyu beki. Rei no yau ni nadarakani motenasa se tamahi te, tada yo ni tagahi taru koto nite, ima yori noti mo, tada kayau ni si nasa se tamahi te yo. Yo ni usirometaki kokoro ha ara zi to obose. Kabakari anagati naru kokoro no hodo mo, ahare to obosi sira nu koso kahinakere."

 tote, ide tamaha m no kesiki mo nasi. Asamasiku, kataho nara m tote,

 "Ima yori noti ha, sareba koso, motenasi tamaha m mama ni ara m. Kesa ha, mata kikoyuru ni sitagahi tamahe kasi."

 tote, ito sube nasi to obosi tare ba,

 "Ana, kurusi ya! Akatuki no wakare ya! Mada sira nu koto nite, geni, madohi nu beki wo."

 to nagekigati nari. Nihatori mo, idukata ni ka ara m, honokani otonahu ni, Kyau omohi ide raru.

 "Yamazato no ahare sira ruru kowe gowe ni
 tori atume taru asaborake kana
"

 Womnagimi,

 "Tori no ne mo kikoye nu yama to omohi si wo
 yo no uki koto ha tadune ki ni keri
"

 Sauziguti made okuri tatematuri tamahi te, yobe iri si toguti yori ide te, husi tamahe re do, madoroma re zu. Nagori kohisiku te, "Ito kaku omoha masika ba, tukigoro mo ima made kokoro nodoka nara masi ya!" nado, kahera m koto mo mono-uku oboye tamahu.

 [1-8 Ohoi-kimi desires her sister getting married to Kaoru]

 Himemiya ha, hito no omohu ram koto no tutumasiki ni, tomini mo uti-husa re tamaha de, "Tanomosiki hito naku te yo wo sugusu mi no kokorouki wo, aru hito-domo mo, yokara nu koto naniyakaya to, tugitugini sitagahi tutu ihiidu meru ni, kokoro yori hoka no koto ari nu beki yo na' meri." to obosi megurasu ni ha,

 "Kono hito no ohom-kehahi arisama no, utomasiku ha arumaziku, ko-Miya mo, sayau naru mi-kokorobahe ara ba to, woriwori notamahi obosu meri sika do, midukara ha, naho kakute sugusi te m. Ware yori ha sama katati mo sakari ni atarasige naru Naka-no-Miya wo, hito naminami ni minasi tara m koso uresikara me. Hito no uhe ni nasi te ha, kokoro no itara m kagiri omohi usiromi te m. Midukara no uhe no motenasi ha, mata tarekaha mi atukaha m.

 Kono hito no ohom-sama no, nanomeni uti-magire taru hodo nara ba, kaku minare nuru tosigoro no sirusi ni, uti-yurubu kokoro mo ari nu beki wo, hadukasige ni miye nikuki kesiki mo, nakanaka imiziku tutumasiki ni, waga yo ha kaku te sugusi hate te m."

 to omohi tuduke te, nenaki-gati ni akasi tamahe ru ni, nagori ito nayamasikere ba, Naka-no-Miya no husi tamahe ru oku no kata ni sohihusi tamahu.

 Rei nara zu, hito no sasameki si kesiki mo ayasi to, kono Miya ha, obosi tutu ne tamahe ru ni, kakute ohasi tare ba, uresiku te, ohom-zo hiki-kise tatematuri tamahu ni, ohom-uturiga no magiru beku mo ara zu, kuyuri kakaru kokoti sure ba, tonowibito ga moteatukahi kem omohi ahase rare te, "Makoto naru besi." to, itohosiku te, ne nuru yau nite mono mo notamaha zu.

 Marauto ha, Ben-no-Omoto yobiide tamahi te, komakani katarahi oki, ohom-seusoko sukusukusiku kikoye oki te ide tamahi nu. "Agemaki wo tahabure ni torinasi si mo, kokoromote, hiro bakari no hedate mo taimen si turu to ya, kono Kimi mo obosu ram." to, imiziku hadukasikere ba, kokoti asi tote, nayami kurasi tamahi tu. Hitobito,

 "Hi ha nokori naku nari haberi nu. Hakabakasiku, hakanaki koto wo dani, mata tukaumaturu hito mo naki ni, wori asiki ohom-nayami kana!"

 to kikoyu. Naka-no-Miya, kumi nado si hate tamahi te,

 "Kokoroba nado, e koso omohiyori habera ne."

 to, semete kikoye tamahe ba, kuraku nari nuru magire ni oki tamahi te, morotomoni musubi nado si tamahu. Tiunagon-dono yori ohom-humi are do,

 "Kesa yori ito nayamasiku nam."

 tote, hitodute ni zo kikoye tamahu.

 "Samo, migurusiku, wakawakasiku ohasu."

 to, hitobito tubuyaki kikoyu.

 

2 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi slips out of the room leaving her sister

 [2-1 After the first anniversary of Hachinomiya's death, Kaoru visits to Uji]

 Ohom-buku nado hate te, nugi sute tamahe ru ni tuke te mo, katatoki mo okure tatematura m mono to omoha zari si wo, hakanaku sugi ni keru tukihi no hodo wo obosu ni, imiziku omohi no hoka naru mi no usa to, naki sidumi tamahe ru ohom-sama-domo, ito kokorogurusige nari.

 Tukigoro kuroku narahasi taru ohom-sugata, usunibi nite, ito namamekasiku te, Naka-no-Miya ha, geni ito sakari nite, utukusige naru nihohi masari tamahe ri. Migusi nado sumasi tukurohase te mi tatematuri tamahu ni, yo no monoomohi wasururu kokoti si te medetakere ba, hito sire zu, "Tikaotori si te ha omoha zu ya ara m?" to, tanomosiku uresiku te, ima ha mata mi yuduru hito mo naku te, oyagokoro ni kasiduki tate te mi kikoye tamahu.

 Kano hito ha, tutumi kikoye tamahi si hudi no koromo mo aratame tamahe ra m nagatuki mo, sidukokoro naku te, mata ohasi tari. "Rei no yau ni kikoye m." to, mata ohom-seusoko aru ni, kokoroayamari si te, wadurahasiku oboyure ba, tokaku kikoye sumahi te taimen si tamaha zu.

 "Omohi no hoka ni kokorouki mi-kokoro kana! Hito mo ikani omohi habera m."

 to, ohom-humi nite kikoye tamahe ri.

 "Ima ha tote nugi haberi si hodo no kokoromadohi ni, nakanaka sidumi haberi te nam, e kikoye nu."

 to ari.

 Urami wabi te, rei no hito mesi te, yorodu ni notamahu. Yo ni sira nu kokorobososa no nagusame ni ha, kono Kimi wo nomi tanomi kikoye taru hitobito nare ba, omohi ni kanahi tamahi te, yo no tune no sumika ni uturohi nado si tamaha m wo, ito medetakaru beki koto ni ihi ahase te, "Tada ire tatematura m." to, mina katarahi ahase keri.

 [2-2 Ohoi-kimi recommends her sister getting married to Kaoru]

 Hime-Miya, sono kesiki wo ba hukaku misiri tamaha ne do, "Kaku toriwaki te hitomekasi natuke tamahu meru ni, utitoke te, usirometaki kokoro mo ya ara m? Mukasimonogatari ni mo, kokoromote yaha, toaru koto mo kakaru koto mo a' meru. Utitoku maziki hito no kokoro ni koso a' mere." to omohiyori tamahi te,

 "Semete urami hukaku ha, kono Kimi wo osiide m. Otori zama nara m nite dani, satemo misome te ha, asahakani ha motenasu maziki kokoro na' meru wo, masite, honokani mo misome te ha, nagusami na m. Koto ni ide te ha, ikadekaha, huto saru koto wo matitoru hito no ara m. Hoi ni nam ara nu to, ukehiku kesiki no naka naru ha, katahe ha hito no omoha m koto wo, ainau asaki kata ni ya nado, tutumi tamahu nara m."

 to obosi kamahuru wo, "Kesiki dani sira se tamaha zu ha, tumi mo ya e m." to, mi wo tumi te itohosikere ba, yorodu ni uti-katarahi te,

 "Mukasi no ohom-omomuke mo, yononaka wo kaku kokorobosoku te sugusi hatu tomo, nakanaka hitowarahe ni, karogarosiki kokoro tukahu na, nado notamahi oki si wo, ohase si yo no ohom-hodasi nite, okonahi no mi-kokoro wo midari si tumi dani imizikari kem wo, ima ha tote, sabakari notamahi si hitokoto wo dani tagahe zi, to omohi habere ba, kokorobosoku nado mo kotoni omoha nu wo, kono hitobito no, ayasiku kokorogohaki mono ni nikumu meru koso, ito warinakere.

 Geni, sa nomi yau no mono to sugusi tamaha m mo, ake kururu tukihi ni sohe te mo, ohom-koto wo nomi koso, atarasiku kokorogurusiku kanasiki mono ni omohi kikoyuru wo, Kimi dani yo no tune ni motenasi tamahi te, kakaru mi no arisama mo omodatasiku, nagusamu bakari mi tatematuri nasa baya."

 to kikoye tamaha ba, ikani obosu ni ka to, kokorouku te,

 "Hitotokoro wo nomi yaha, sate yo ni hate tamahe to ha, kikoye tamahi kem. Hakabakasiku mo ara nu mi no usirometasa ha, kazu sohi taru yau ni koso, obosa re ta' meri sika. Kokorobosoki ohom-nagusame ni ha, kaku asayuhu ni mi tatematuru yori, ikanaru kata ni ka."

 to, nama-uramesiku omohi tamahi ture ba, geni to, itohosiku te,

 "Naho, korekare, utate higahigasiki mono ni ihi omohu beka' meru ni tuke te, omohi midare haberu zo ya!"

 to, ihisasi tamahi tu.

 [2-3 Kaoru will not leave the room, Ohoi-kimi has an anguished time]

 Kure yuku ni, Marauto ha kaheri tamaha zu. Hime-Miya, ito mutukasi to obosu. Ben mawiri te, ohom-seusoko-domo kikoye tutahe te, urami tamahu wo kotowari naru yosi wo, tubutubu to kikoyure ba, irahe mo si tamaha zu, uti-nageki te,

 "Ikani motenasu beki mi ni kaha. Hitotokoro ni ohase masika ba, tomo kakumo, sarubeki hito ni atukaha re tatematuri te, sukuse to ihu naru kata ni tuke te, mi wo kokoro to mo se nu yo nare ba, mina rei no koto nite koso ha, hitowarahe naru toga wo mo kakusu nare. Aru kagiri no hito ha tosi tumori, sakasige ni onogazisi ha omohi tutu, kokoro wo yari te, nitukahasige naru koto wo kikoye sirasure do, ko ha, hakabakasiki koto kaha! Hitomekasikara nu kokoro-domo nite, tada hitokata ni ihu ni koso ha."

 to mi tamahe ba, hiki-ugokasi tu bakari kikoye ahe ru mo, ito kokorouku utomasiku te, douze rare tamaha zu. Onazi kokoro ni nanigoto mo katarahi kikoye tamahu Naka-no-Miya ha, kakaru sudi ni ha, ima sukosi kokoro mo e zu ohodoka nite, nani to mo kiki ire tamaha ne ba, "Ayasiku mo ari keru mi kana!" to, tada oku zama ni muki te ohasure ba,

 "Rei no iro no ohom-zo-domo tatematuri kahe yo."

 nado, sosonokasi kikoye tutu, mina, saru kokoro su beka' meru kesiki wo, asamasiku, "Geni, nani no sahari dokoro ka ha ara m. Hodo mo naku te, kakaru ohom-sumahi no kahinaki, yamanasi no hana zo", nogare m kata nakari keru.

 Marauto ha, kaku keseu ni, korekare ni mo kuti ire sase zu, "Sinobiyakani, itu ari kem koto to mo naku motenasi te koso." to omohi some tamahi keru koto nare ba,

 "Mi-kokoro yurusi tamaha zu ha, itumo itumo, kakute sugusa m."

 to obosi notamahu wo, kono Oyibito no, onogazisi katarahi te, keseu ni sasameki, saha ihe do, hukakara nu ke ni, oyi higame ru ni ya, itohosiku zo miyuru.

 [2-4 Ohoi-kimi talks with Ben]

 Hime-Miya, obosi wadurahi te, Ben ga mawire ru ni notamahu.

 "Tosigoro mo, hito ni ni nu mi-kokoroyose to nomi notamahi watari si wo kiki oki, ima to nari te ha, yorodu ni nokori naku tanomi kikoye te, ayasiki made utitoke ni taru wo omohi si ni tagahu sama naru mi-kokorobahe no maziri te, urami tamahu meru koso warinakere. Yo ni hitomeki te aramahosiki mi nara ba, kakaru ohom-koto wo mo, nanikaha mote-hanare te mo omoha masi.

 Saredo, mukasi yori omohi hanare some taru kokoro nite, ito kurusiki wo! Kono Kimi no sakari sugi tamaha m mo kutiwosi. Geni, kakaru sumahi mo, tada kono ohom-yukari ni tokoroseku nomi oboyuru wo, makoto ni mukasi wo omohi kikoye tamahu kokorozasi nara ba, onazi koto ni omohinasi tamahe kasi. Mi wo wake taru kokoro no uti ha mina yuduri te, mi tatematura m kokoti nam su beki. Naho, kau yau ni yorosige ni kikoye nasa re yo."

 to, hadirahi taru monokara, arubeki sama wo notamahi tudukure ba, ito ahare to mi tatematuru.

 "Sa nomi koso ha, sakizaki mo mi-kesiki wo mi tamahure ba, ito yoku kikoyesasure do, saha e omohi aratamu mazi, Hyaubukyau-no-Miya no ohom-urami, hukasa masaru mere ba, mata sonata zama ni, ito yoku usiromi kikoye m, to nam kikoye tamahu. Sore mo omohu yau naru ohom-koto-domo nari. Hutatokoro nagara ohasimasi te, kotosara ni, imiziki mi-kokoro tukusi te kasiduki kikoye sase tamaha m ni, e simo, kaku yo ni arigataki ohom-koto-domo, sasi-tudohi tamaha zara masi.

 Kasikokere do, kaku ito tatuki nage naru ohom-arisama wo mi tatematuru ni, ikani nari hate sase tamaha m to, usirometaku kanasiku nomi mi tatematuru wo, noti no mi-kokoro ha siri gatakere do, utukusiku medetaki ohom-sukuse-domo ni koso ohasimasi kere to nam, katugatu omohi kikoyuru.

 Ko-Miya no ohom-yuigon tagahe zi to obosimesu kata ha kotowari nare do, sore ha, sarubeki hito no ohase zu, sina hodo nara nu koto ya ohasimasa m to obosi te, imasime kikoyesase tamahu meri si ni koso.

 Kono Tono no, sayau naru kokorobahe monosi tamaha masika ba, hitotokoro wo usiroyasuku mi oki tatematuri te, ikani uresikara masi to, woriwori notamaha se si mono wo. Hodo ni tuke te, omohu hito ni okure tamahi nuru hito ha, takaki mo kudare ru mo, kokoro no hoka ni, arumaziki sama ni sasurahu taguhi dani koso ohoku haberu mere.

 Sore mina rei no koto na' mere ba, modoki ihu hito mo habera zu. Masite, kaku bakari, kotosarani mo tukuri ide mahosige naru hito no ohom-arisama ni, kokorozasi hukaku arigatage ni kikoye tamahu wo, anagatini mote-hanare sase tamau te, obosi oki turu yau ni, okonahi no hoi wo toge tamahu tomo, saritote kumo kasumi wo ya ha."

 nado, subete koto ohoku mausi tudukure ba, ito nikuku kokorodukinasi to obosi te, hirehusi tamahe ri.

 [2-5 Ohoi-kimi slips out of the room leaving her sister Naka-no-kimi]

 Naka-no-Miya mo, ainaku itohosiki mi-kesiki kana to, mi tatematuri tamahi te, morotomoni rei no yau ni ohotonogomori nu. Usirometaku, ikani motenasa m, to oboye tamahe do, kotosara meki te, sasi-komori kakurohe tamahu beki mono no kuma dani naki ohom-sumahi nare ba, nayoyokani wokasiki ohom-zo, uhe ni hiki-kise tatematuri tamahi te, mada kehahi atuki hodo nare ba, sukosi marobi noki te husi tamahe ri.

 Ben ha, notamahi turu sama wo Marauto ni kikoyu. "Ika nare ba, ito kaku simo yo wo omohi hanare tamahu ram. Hiziri-dati tamahe ri si atari nite, tunenaki mono ni omohi siri tamahe ru ni ya?" to obosu ni, itodo waga kokoro kayohi te oboyure ba, sakasi-dati nikuku mo oboye zu.

 "Saraba, monogosi nado ni mo, ima ha aru maziki koto ni obosi naru ni koso ha a' nare. Koyohi bakari, ohotonogomoru ram atari ni mo, sinobi te tabakare."

 to notamahe ba, kokorosi te, hito toku sidume nado, kokorosire ru doti ha omohi kamahu.

 Yohi sukosi suguru hodo ni, kaze no oto ararakani uti-huku ni, hakanaki sama naru sitomi nado ha, hisihisito magiruru oto ni, "Hito no sinobi tamahe ru hurumahi ha, e kikituke tamaha zi." to omohi te, yawora mitibiki iru.

 Onazi tokoro ni ohotonogomore ru wo, usirometasi to omohe do, tune no koto nare ba, "Hokahoka ni to mo ikaga kikoye m? Ohom-kehahi wo mo, tadotadosikara zu mi tatematuri siri tamahe ra m." to omohi keru ni, uti mo madoromi tamaha ne ba, huto kikituke tama' te, yawora okiide tamahi nu. Ito toku hahi-kakure tamahi nu.

 Nanigokoro mo naku neiri tamahe ru wo, ito itohosiku, ikani suru waza zo to, mune tubure te, morotomoni kakure na baya to omohe do, samo e tati-kahera de, wananaku wananaku mi tamahe ba, hi no honoka naru ni, utikisugata nite, ito naregaho ni, kityau no katabira wo hiki-age te iri nuru wo, imiziku itohosiku, "Ikani oboye tamaha m?" to omohi nagara, ayasiki kabe no tura ni, byaubu wo tate taru usiro no, mutukasigenaru ni wi tamahi nu.

 "Aramasigoto nite dani, turasi to omohi tamahe ri turu wo, maite, ikani medurakani obosi utoma m." to, ito kokorogurusiki ni mo, subete hakabakasiki usiromi naku te, oti tomaru mi-domo no kanasiki wo omohi tuduke tamahu ni, ima ha tote yama ni nobori tamahi si yuhube no ohom-sama nado, tada ima no kokoti si te, imiziku kohisiku kanasiku oboye tamahu.

 [2-6 Kaoru sees that the woman is not Ohoi-kimi but Naka-no-kimi]

 Tiunagon ha, hitori husi tamahe ru wo, kokorosi keru ni ya to uresiku te, kokorotokimeki si tamahu ni, yauyau ara zari keri to miru. "Ima sukosi utukusiku rautage naru kesiki ha masari te ya?" to oboyu.

 Asamasige ni akire madohi tamahe ru wo, "Geni, kokoro mo sira zari keru." to miyure ba, ito itohosiku mo ari, mata osikahesi te, kakure tamahe ra m turasa no, mameyakani kokorouku netakere ba, kore wo mo yoso no mono to ha e omohi hanatu mazikere do, naho ho'i no tagaha m, kutiwosiku te,

 "Utituke ni asakari keri to mo oboye tatematura zi. Kono hitohusi ha, naho sugusi te, tuhini, sukuse nogare zu ha, konata zama ni nara m mo, nanikaha kotobito no yau ni yaha."

 to omohi samasi te, rei no, wokasiku natukasiki sama ni katarahi te akasi tamahi tu.

 Oyibito-domo ha, sisosi tu to omohi te,

 "Naka-no-Miya, iduko ni ka ohasimasu ram? Ayasiki waza kana!"

 to, tadori ahe ri.

 "Saritomo, aru yau ara m."

 nado ihu.

 "Ohokata rei no, mi tatematuru ni siwa noburu kokoti si te, medetaku ahare ni mi mahosiki ohom-katati arisama wo, nado te, ito mote-hanare te ha kikoye tamahu ram. Nanika, kore ha yo no hito no ihu meru, osorosiki kami zo, tuki tatematuri tara m."

 to, ha ha uti-suki te, aigyau nage ni ihinasu womna ari. Mata,

 "Ana, magamagasi. Nazo no mono ka tuka se tamaha m. Tada, hito ni tohoku te, ohi ide sase tamahu mere ba, kakaru koto ni mo, tukidukisige ni motenasi kikoye tamahu hito mo naku ohasimasu ni, hasitanaku obosa ruru ni koso. Ima onodukara mi tatematuri nare tamahi na ba, omohi kikoye tamahi te m."

 nado katarahi te,

 "Toku utitoke te, omohu yau ni te ohasimasa nam."

 to ihu ihu neiri te, ibiki nado, kataharaitaku suru mo ari.

 Ahu hito kara ni mo ara nu aki no yo nare do, hodo mo naku ake nuru kokoti si te, idure to waku beku mo ara zu namamekasiki ohom-kehahi wo, hitoyarinarazu aka nu kokoti si te,

 "Ahi obose yo. Ito kokorouku turaki hito no ohom-sama, minarahi tamahu na yo."

 nado, notise wo tigiri te ide tamahu. Ware nagara ayasiku yume no yau ni oboyure do, naho turenaki hito no mi-kesiki, ima hitotabi mihate m no kokoro ni, omohi nodome tutu, rei no, ide te husi tamahe ri.

 [2-7 Next morning, sisters and Kaoru think about their mind]

 Ben mawiri te,

 "Ito ayasiku, Naka-no-Miya ha, iduku ni ka ohasimasu ram?"

 to ihu wo, ito hadukasiku omohikake nu mi-kokoti ni, "Ika nari kem koto ni ka?" to omohi husi tamahe ri. Kinohu notamahi si koto wo obosi ide te, Hime-Miya wo turasi to omohi kikoye tamahu.

 Ake ni keru hikari ni tuki te zo, kabe no naka no kirigirisu hahiide tamahe ru. Obosu ram koto no ito itohosikere ba, katamini mono mo iha re tamaha zu.

 "Yukasige naku, kokorouku mo aru kana! Ima yori noti mo, kokoro-yurubi su beku mo ara nu yo ni koso."

 to omohi midare tamahe ri.

 Ben ha anata ni mawiri te, asamasikari keru mi-kokoroduyosa wo kiki arahasi te, "Ito amari hukaku, hito nikukari keru koto!" to, itohosiku omohi hore wi tari.

 "Kisikata no turasa ha, naho nokori aru kokoti si te, yorodu ni omohi nagusame turu wo, koyohi nam, makoto ni hadukasiku, mi mo nage tu beki kokoti suru. Sute gataku otosi oki tatematuri kem kokorogurusisa wo omohi kikoyuru kata koso, mata, hitaburuni, mi wo mo e omohi sutu mazikere. Kakekakesiki sudi ha, idukata ni mo omohi kikoye zi. Uki mo turaki mo, katagata ni wasura re tamahu maziku nam.

 Miya nado no, hadukasige naku kikoye tamahu meru wo, onaziku ha kokorotakaku, to omohu kata zo koto ni monosi tamahu ram, to kokoroe hate ture ba, ito kotowari ni hadukasiku te. Mata mawiri te, hitobito ni miye tatematura m koto mo netaku nam. Yosi, kaku wokogamasiki minouhe, mata hito ni dani morasi tamahu na."

 to, wenzi oki te, rei yori mo isogi ide tamahi nu. "Taga ohom-tame mo itohosiku." to, sasameki ahe ri.

 [2-8 Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka]

 Hime-Gimi mo, "Ikani si turu koto zo, mosi oroka naru kokoro monosi tamaha ba." to, mune tubure te kokorokurusikere ba, subete, uti-aha nu hitobito no sakasira, nikusi to obosu. Samazama omohi tamahu ni, ohom-humi ari. Rei yori ha uresi to oboye tamahu mo, katuha ayasi. Aki no kesiki mo sirazugaho ni, awoki eda no, katae ito koku momidi taru wo,

 "Onazi e wo waki te some keru yamahime ni
 idure ka hukaki iro to toha baya
"

 Sabakari urami turu kesiki mo, koto sukuna ni kotosogi te, osi-tutumi tamahe ru wo, "Sokohakatonaku motenasi te yami na m to na' meri." to mi tamahu mo, kokorosawagi te miru.

 Kasikamasiku, "Ohom-kaheri." to ihe ba, "Kikoye tamahe." to yudura m mo, utate oboye te, sasugani kaki nikuku omohi midare tamahu.

 "Yamahime no somuru kokoro ha waka ne domo
 uturohu kata ya hukaki naru ram
"

 Kotonasibi ni kaki tamahe ru ga, wokasiku miye kere ba, naho e wenzi hatu maziku oboyu.

 "Mi wo wake te nado, yuduri tamahu kesiki ha, tabitabi miye sika do, ukehika nu ni wabi te kamahe tamahe ru na' meri. Sono kahinaku, kaku turenakara m mo itohosiku, nasakenaki mono ni omohi oka re te, iyoiyo hazime no omohi kanahi gataku ya ara m.

 Tokaku ihi tutahe nado su meru Oyibito no omoha m tokoro mo karogarosiku, tonikakuni kokoro wo some kem dani kuyasiku, kabakari no yononaka wo omohi sute m no kokoro ni, midukara mo kanaha zari keri to, hitowaroku omohi sira ruru wo, masite, osinabe taru sukimono no mane ni, onazi atari kahesu gahesu kogi megura m, ito hitowarahe naru tananasiwobune meki taru besi."

 nado, yomosugara omohi-akasi tamahi te, mada ariake no sora mo wokasiki hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya no ohom-kata ni mawiri tamahu.

 

3 Tale of Naka-no-kimi Naka-no-kimi gets married to Nio-no-miya

 [3-1 Kaoru visits to Nio-no-miya's residence]

 Samdeu-no-miya yake ni si noti ha, Rokudeu-no-win ni zo uturohi tamahe re ba, tikaku te ha tuneni mawiri tamahu. Miya mo, obosu yau naru mi-kokoti si tamahi keri. Magiruru koto naku aramahosiki ohom-sumahi ni, omahe no sensai, hoka no ni ha ni zu, onazi hana no sugata mo, ki kusa no nabiki zama mo, kotoni mi nasa re te, yarimidu ni sume ru tuki no kage sahe, we ni kaki taru yau naru ni, omohi turu mo siruku oki ohasimasi keri.

 Kaze ni tuki te huki kuru nihohi no, ito siruku uti kaworu ni, huto sore to uti-odoroka re te, ohom-nahosi tatematuri, midare nu sama ni hiki-tukurohi te ide tamahu.

 Hasi wo nobori mo hate zu, tui-wi tamahe re ba, "Naho, uhe ni." nado mo notamaha de, kauran ni yori wi tamahi te, yononaka no ohom-monogatari kikoye kahasi tamahu. Kano watari no koto wo mo, mono no tuide ni ha obosi ide te, "Yorodu ni urami tamahu mo, warinasi ya! Midukara no kokoro ni dani kanahi gataki wo." to omohu omohu, "Samo ohase nam." to omohi naru yau no are ba, rei yori ha mameyakani, arubeki sama nado mausi tamahu.

 Akegure no hodo, ayaniku ni kiri watari te, sora no kehahi hiyayaka naru ni, tuki ha kiri ni hedate rare te, ko no sita mo kuraku namameki tari. Yamazato no ahare naru arisama omohiide tamahu ni ya,

 "Kono koro no hodo ha, kanarazu okurakasi tamahu na."

 to katarahi tamahu wo, naho, wadurahasigare ba,

 "Wominahesi sake ru ohono wo husegi tutu
 kokorosebaku ya sime wo yuhu ram
"

 to tahabure tamahu.

 "Kiri hukaki asita no hara no wominahesi
 kokoro wo yose te miru hito zo miru

 Nabete ya ha."

 nado, netamasi kikoyure ba,

 "Ana, kasikamasi!" to, hate hate ha haradati tamahi nu.

 Tosigoro kaku notamahe do, hito no ohom-arisama wo usirometaku omohi si ni, "Katati nado mo mi otosi tamahu maziku osihakara ruru, kokorobase no tikaotori suru yau mo ya?" nado zo, ayahuku omohi watari si wo, "Nanigoto mo kutiwosiku ha monosi tamahu mazika meri." to omohe ba, kano, itohosiku, utiutini omohi tabakari tamahu arisama mo tagahu yau nara m mo, nasake naki yau naru wo, saritote, sa hata e omohi aratamu maziku oboyure ba, yuduri kikoye te, "Idukata no urami wo mo oha zi." nado, sita ni omohi kamahuru kokoro wo mo siri tamaha de, kokorosebaku torinasi tamahu mo wokasikere do,

 "Rei no, karoraka naru mi-kokorozama ni, mono omoha se m koso, kokorogurusikaru bekere."

 nado, oyagata ni nari te kikoye tamahu.

 "Yosi, mi tamahe. Kabakari kokoro ni tomaru koto nam, mada nakari turu."

 nado, ito mameyakani notamahe ba,

 "Kano kokoro-domo ni ha, samoya to uti-nabiki nu beki kesiki ha miye zu nam haberu. Tukaumaturi nikuki miyadukahe ni koso haberu ya!"

 tote, ohasimasu beki yau nado, komakani kikoye sirase tamahu.

 [3-2 At the last day of the equinoctiial week, Kaoru visits to Uji with Nio-no-miya]

 Nizihu-hati-niti no, higan no hate nite, yoki hi nari kere ba, hitosirezu kokorodukahi si te, imiziku sinobi te wi te tatematuru. Kisai-no-Miya nado kikosimesi ide te ha, kakaru ohom-ariki imiziku seisi kikoye tamahe ba, ito wadurahasiki wo, setini obosi taru koto nare ba, sarigenaku to mote-atukahu mo, warinaku nam.

 Hunawatari nado mo tokorosekere ba, kotokotosiki ohom-yadori nado mo, kari tamaha zu, sono watari ito tikaki misyau no hito no ihe ni, ito sinobi te, Miya wo ba orosi tatematuri tamahi te, ohasi nu. Mi togame tatematuru beki hito mo nakere do, tonowibito ha wadukani ide te ariku ni mo, kesiki sirase zi to naru besi.

 "Rei no, Tiunagon-dono ohasimasu." tote keimeisi ahe ri. Kimitati nama-wadurahasiku kiki tamahe do, "Uturohu kata koto ni nihohasi oki te sika ba." to, Hime-Miya obosu. Naka-no-Miya ha, "Omohu kata koto na' meri sika ba, saritomo." to omohi nagara, kokoroukari si noti ha, arisi yau ni Ane-Miya wo mo omohi kikoye tamaha zu, kokorooka re te monosi tamahu.

 Naniyakaya to ohom-seusoko nomi kikoye kayohi te, ikanaru beki koto ni ka to, hitobito mo kokorogurusigaru.

 Miya wo ba, ohom-muma nite, kuraki magire ni ohasimasa se tamahi te, Ben mesiide te,

 "Kokomoto ni, tada hitokoto kikoyesasu beki koto nam haberu wo, obosi hanatu sama mi tatematuri te si ni, ito hadukasikere do, hitayagomori nite ha, e yamu maziki wo, ima sibasi hukasi te wo, arisi sama ni ha mitibiki tamahi te m ya?"

 nado, ura mo naku katarahi tamahe ba, "Idukata ni mo onazi koto ni koso ha." nado omohi te mawiri nu.

 [3-3 Kaoru plans that Nio-no-miya gets married to Naka-no-kimi]

 "Sa nam." to kikoyure ba, "Sarebayo, omohi uturi ni keri." to, uresiku te kokoro oti wi te, kano iri tamahu beki miti ni ha ara nu hisasi no sauzi wo, ito yoku sasi te, taimen si tamahe ri.

 "Hitokoto kikoyesasu beki ga, mata hito kiku bakari nonosira m ha ayanaki wo, isasaka ake sase tamahe. Ito ibusesi."

 to kikoyesase tamahe do,

 "Ito yoku kikoye nu besi."

 tote, ake tamaha zu. "Ima ha to uturohi na m wo, tada nara zi tote ihu beki ni ya? Nanikaha, rei nara nu taimen ni mo ara zu, hito nikuku irahe de, yo mo hukasa zi." nado omohi te, kabakari mo ide tamahe ru ni, sauzi no naka yori ohom-sode wo torahe te hikiyose te, imiziku uramure ba, "Ito utate mo aru waza kana! Nani ni kiki ire tu ram?" to, kuyasiku mutukasikere do, "Kosirahe te idasi te m." to obosi te, kotobito to omohiwaki tamahu maziki sama ni, kasume tutu katarahi tamahe ru kokorobahe nado, ito ahare nari.

 Miya ha, wosihe kikoye turu mama ni, hitoyo no toguti ni yori te, ahugi wo narasi tamahe ba, Ben mo mawiri te mitibiki kikoyu. Sakizaki mo nare ni keru miti no sirube, wokasi to obosi tutu iri tamahi nuru wo mo, Hime-Miya ha siri tamaha de, "Kosirahe ire te m." to obosi tari.

 Wokasiku mo itohosiku mo oboye te, utiutini kokoro mo sira zari keru urami oka re m mo, tumi sari dokoro naki kokoti su bekere ba,

 "Miya no sitahi tamahi ture ba, e kikoye inabi de, koko ni ohasi turu. Oto mo se de koso, magire tamahi nure. Kono sakasidatu meru hito ya, kataraha re tatematuri nu ram. Nakazora ni hitowarahe ni mo nari haberi nu beki kana!"

 to notamahu ni, ima sukosi omohiyora nu koto no, me mo aya ni kokorodukinaku nari te,

 "Kaku, yoroduni meduraka nari keru mi-kokoro no hodo mo sira de, ihukahinaki kokorowosanasa mo miye tatematuri ni keru okotari ni, obosi anaduru ni koso ha."

 to, ihamkatanaku omohi tamahe ri.

 [3-4 Kaoru slips into Ohoi-kimi's bedroom again]

 "Ima ha ihukahinasi. Kotowari ha, kahesugahesu kikoyesase te mo amari ara ba, tumi mo hinera se tamahe. Yamgotonaki kata ni obosiyoru meru wo, sukuse nado ihu meru mono, sarani kokoro ni kanaha nu mono ni haberu mere ba, kano mi-kokorozasi ha koto ni haberi keru wo, itohosiku omohi tamahuru ni, kanaha nu mi koso, okidokoro naku kokorouku haberi kere.

 Naho, ikagaha se m ni obosi yowari ne. Ko no mi-sauzi no katame bakari, ito tuyoki mo, makoto ni mono-giyoku osihakari kikoyuru hito mo habera zi. Sirube to izanahi tamahe ru hito no mi-kokoro ni mo, masani kaku mune hutagari te, akasu ram to ha, obosi na m ya!"

 tote, sauzi wo mo hiki-yaburi tu beki kesiki nare ba, ihamkatanaku kokorodukinakere do, kosirahe m to omohi sidume te,

 "Kono notamahu sudi, sukuse to ihu ram kata ha, me ni mo miye nu koto nite, ikani mo ikani mo omohi tadora re zu. Sira nu namida nomi kiri hutagaru kokoti si te nam. Koha ikani motenasi tamahu zo to, yume no yau ni asamasiki ni, noti no yo no tamesi ni ihi iduru hito mo ara ba, mukasimonogatari nado ni, wokomeki te tukuri ide taru mono no tatohi ni koso ha, nari nu beka' mere. Kaku obosi kamahuru kokoro no hodo wo mo, ikanari keru to kaha osihakari tamaha m.

 Naho, ito kaku, odoroodorosiku kokorouku, na tori-atume madohasi tamahi so. Kokoro yori hoka ni nagarahe ba, sukosi omohi nodomari te kikoye m. Kokoti mo sarani kaki-kurasu yau nite, ito nayamasiki wo, koko ni uti-yasuma m. Yurusi tamahe."

 to, imiziku wabi tamahe ba, sasugani kotowari wo ito yoku notamahu ga, kokorohadukasiku rautaku oboye te,

 "Agakimi, mi-kokoro ni sitagahu koto no taguhi nakere ba koso, kaku made katakunasiku nari habere. Ihisirazu nikuku utomasiki mono ni obosi nasu mere ba, kikoye m kata nasi. Itodo yo ni ato tomu beku nam oboye nu." tote, "Saraba, hedate nagara mo, kikoye sase m. Hitaburuni, na uti-sute sase tamahi so."

 tote, yurusi tatematuri tamahe re ba, hahi-iri te, sasugani, iri mo hate tamaha nu wo, ito ahare to omohi te,

 "Kabakari no ohom-kehahi wo nagusame nite, akasi habera m. Yume, yume."

 to kikoye te, uti mo madoroma zu, itodosiki midu no oto ni me mo same te, yoha no arasi ni, yamadori no kokoti si te, akasi kane tamahu.

 [3-5 It becomes morning without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi again]

 Rei no, ake yuku kehahi ni, kane no kowe nado kikoyu. "Igitanaku te ide tamahu beki kesiki mo naki yo." to, kokoroyamasiku, kowadukuri tamahu mo, geni ayasiki waza nari.

 "Sirube se si ware ya kaheri te madohu beki
 kokoro yuka nu akegure no miti

 Kakaru tamesi, yo ni ari kem ya?"

 to notamahe ba,

 "Katagatani kurasu kokoro wo omohiyare
 hitoyarinaranu miti ni madoha ba
"

 to, honokani notamahu wo, ito aka nu kokoti sure ba,

 "Ikani, koyonaku hedatari te haberu mere ba, ito warinau koso."

 nado, yoroduni urami tutu, honobono to ake yuku hodo ni, yobe no kata yori ide tamahu nari. Ito yaharaka ni hurumahi nasi tamahe ru nihohi nado, en naru ohom-kokorogesau ni ha, ihisira zu sime tamahe ri. Nebibito-domo ha, ito ayasiku kokoroe gataku omohi madoha re kere do, "Saritomo asizama naru mi-kokoro ara m yaha." to nagusame tari.

 Kuraki hodo ni to, isogi kaheri tamahu. Miti no hodo mo, kaherusa ha ito harukeku obosa re te, kokoroyasuku mo e yuki kayoha zara m koto no, kane te ito kurusiki wo, "Yo wo ya hedate m" to omohi nayami tamahu na' meri. Mada hito sawagasikara nu asita no hodo ni ohasi tuki nu. Rau ni mi-kuruma yose te ori tamahu. Koto yau naru womnaguruma no sama si te kakurohe iri tamahu ni, mina warahi tamahi te,

 "Oroka nara nu miyadukahe no mi-kokorozasi to nam omohi tamahuru."

 to mausi tamahu. Sirube no wokogamasisa mo, ito netaku te, urehe mo kikoye tamaha zu.

 [3-6 Nio-no-miya wrights a letter to Naka-no-kimi the next morning]

 Miya ha, itusika to ohom-humi tatematuri tamahu. Yamazato ni ha, tare mo tare mo ututu no kokoti si tamaha zu, omohi midare tamahe ri. "Samazamani obosi kamahe keru wo, iro ni mo idasi tamaha zari keru yo." to, utomasiku turaku, Ane-Miya wo ba omohi kikoye tamahi te, me mo mi ahase tatematuri tamaha zu. Sira zari si sama wo mo, sahasaha to ha, e akirame tamaha de, kotowari ni kokorogurusiku omohi kikoye tamahu.

 Hitobito mo, "Ikani haberi si koto ni ka?" nado, mi-kesiki mi tatemature do, obosi hore taru yau nite, tanomosibito no ohasure ba, "Ayasiki waza kana!" to omohi ahe ri. Ohom-humi mo hiki-toki te mise tatematuri tamahe do, sarani okiagari tamaha ne ba, "Ito hisasiku nari nu." to ohom-tukahi wabi keri.

 "Yo no tuneni omohi ya su ram tuyu hukaki
 miti no sasahara wake te ki turu mo
"

 Kaki nare tamahe ru sumituki nado no, kotosarani en naru mo, ohokata ni tuke te mi tamahi si ha, wokasiku oboye si wo, usirometaku mono-omohasiku te, ware sakasibito nite kikoye m mo, ito tutumasikere ba, mameyakani, aru beki yau wo, imiziku seme te kaka se tatematuri tamahu.

 Siwoniro no hosonaga hitokasane ni, mihe gasane no hakama gusi te tamahu. Ohom-tukahi kurusige ni omohi tare ba, tutumase te, tomo naru hito ni nam okura se tamahu. Kotokotosiki ohom-tukahi ni mo ara zu, rei tatemature tamahu uhewaraha nari. Kotosarani, hito ni kesiki morasa zi to obosi kere ba, "Yobe no sakasigari si Oyibito no siwaza nari keri." to, monosiku nam, kikosimesi keru.

 [3-7 The second night of Nio-no-miya and Naka-no-kimi's married life]

 Sono yo mo, kano sirube sasohi tamahe do, "Reizei-win ni kanarazu saburahu beki koto habere ba." tote, tomari tamahi nu. "Rei no, koto ni hure te, susamazige ni yo wo motenasu." to, nikuku obosu.

 "Ikagaha se m? Ho'i nara zari si koto tote, orokani yaha." to omohi yowari tamahi te, ohom-siturahi nado uti-aha nu sumika nare do, saru kata ni wokasiku si nasi te mati kikoye tamahi keri. Haruka naru ohom-nakamiti wo, isogi ohasimasi tari keru mo, uresiki waza naru zo, katuha ayasiki.

 Sauzimi ha, ware ni mo ara nu sama nite, tukuroha re tatematuri tamahu mama ni, koki ohom-zo no itaku nurure ba, sakasibito mo uti-naki tamahi tutu,

 "Yononaka ni hisasiku mo to oboye habera ne ba, akekure no nagame ni mo, tada ohom-koto wo nomi nam, kokorogurusiku omohi kikoyuru ni, kono hitobito mo, yokaru beki sama no koto to, kiki nikuki made ihi sirasu mere ba, tosi he taru kokoro-domo ni ha, saritomo, yo no kotowari wo mo siri tara m.

 Hakabakasiku mo ara nu kokoro hitotu wo tate te, kakute nomi yaha, mi tatematura m, to omohi naru yau mo ari sika do, tada ima kaku, omohi mo ahe zu, hadukasiki koto-domo ni midare omohu beku ha, sarani omohikake habera zari si ni, kore ya, geni, hito no ihu meru nogare gataki ohom-tigiri nari kem. Ito koso, kurusikere. Sukosi obosi nagusami na m ni, sira zari si sama wo mo kikoye m. Nikusi to, na obosi iri so. Tumi mo zo e tamahu."

 to, mi-gusi wo nade tukurohi tutu kikoye tamahe ba, irahe mo si tamaha ne do, sasugani, kaku obosi notamahu ga, geni, usirometaku asikare to mo obosi oki te zi wo, hitowarahe ni migurusiki koto ni sohi te, mi atukaha re tatematura m ga imizisa wo, yoroduni omohi wi tamahe ri.

 Saru kokoro mo naku, akire tamahe ri si kehahi dani, nabete nara zu wokasikari si wo, maite sukosi yo no tune ni nayobi tamahe ru ha, mi-kokorozasi mo masaru ni, tahayasuku kayohi tamaha zara m yamamiti no harukesa mo, mune itaki made obosi te, kokoro hukage ni katarahi tanome tamahe do, ahare to mo ikani to mo omohiwaki tamaha zu.

 Ihi sira zu kasiduku mono no himegimi mo, sukosi yo no tune no hitoge tikaku, oya seuto nado ihi tutu, hito no tatazumahi wo mo minare tamahe ru ha, mono no hadukasisa mo, osorosisa mo nanome ni ya ara m. Ihe ni agame kikoyuru hito koso nakere, kaku yama hukaki ohom-atari nare ba, hito ni tohoku, mono-hukaku te narahi tamahe ru kokoti ni, omohikake nu arisama no, tutumasiku hadukasiku, nanigoto mo yo no hito ni ni zu, ayasiku winakabi tara m kasi. Hakanaki ohom-irahe nite mo ihi ide m kata naku tutumi tamahe ri. Saruha, kono Kimi simo zo, raurauziku kado aru kata no nihohi ha masari tamahe ru.

 [3-8 The third night of Nio-no-miya and Naka-no-kimi's married life]

 "Mi-ka ni ataru yo, motihi nam mawiru." to hitobito no kikoyure ba, "Kotosarani sarubeki ihahi no koto ni koso ha." to obosi te, omahe nite se sase tamahu mo, tadotadosiku, katu ha otona ni nari te okite tamahu mo, hito no miru ram koto habakara re te, omote uti-akame te ohasuru sama, ito wokasige nari. Konokamigokoro ni ya, nodokani kedakaki monokara, hito no tame ahareni nasakenasakesiku zo ohasi keru.

 Tiunagon-dono yori,

 "Yobe, mawira m to omo' tamahe sika do, miyadukahe no rau mo, sirusi nage naru yo ni, omo' tamahe urami te nam.

 Koyohi ha zahuyaku mo ya to omou tamahure do, tonowidokoro no hasitanage ni haberi si midarigokoti, itodo yasukara de, yasuraha re haberi."

 to, mitinokunigami ni ohitugi kaki tamahi te, mauke no mono-domo, komayakani, nuhi nado mo se zari keru, iroiro osi-maki nado si tutu, mizobitu amata kakego ire te, Oyibito no moto ni, "Hitobito no reu ni." tote tamahe ri. Miya-no-Ohomkata ni saburahi keru ni sitagahi te, ito ohoku mo e tori-atume tamaha zari keru ni ya ara m, tada naru kinu aya nado, sita ni ha ire kakusi tutu, go-reu to obosiki huta-kudari. Ito kiyora ni si taru wo, hitohe no ohom-zo no sode ni, kotai no koto nare do,

 "Sayo-goromo ki te nare ki to ha iha zu tomo
 kakoto bakari ha kake zu simo ara zi
"

 to, odosi kikoye tamahe ri.

 Konata kanata, yukasige naki ohom-koto wo, hadukasiku itodo mi tamahi te, ohom-kaheri ni mo ikagaha kikoye m to, obosi wadurahu hodo, ohom-tukahi katahe ha, nige kakure ni keri. Ayasiki simobito wo hikahe te zo, ohom-kaheri tamahu.

 "Hedate naki kokoro bakari ha kayohu tomo
 nare si sode to ha kake zi to zo omohu
"

 Kokoro awatatasiku omohi midare tamahe ru nagori ni, itodo nahonahosiki wo, obosi keru mama to, mati mi tamahu hito ha, tada ahareni zo omohi nasa re tamahu.

 

4 Tale of Naka-no-kiki Nio-no-miya and Naka-no-kimi look at Uji River in dawn

 [4-1 Akashi-chugu advice Nio-no-miya not to go out]

 Miya ha, sono yo, uti ni mawiri tamahi te, e makade tamahu mazige naru wo, hitosirezu mi-kokoro mo sora nite obosi nageki taru ni, Tiuguu,

 "Naho, kaku hitori ohasimasi te, yononaka ni, sui tamahe ru ohom-na no yauyau kikoyuru, naho, ito asiki koto nari. Nanigoto mo mono konomasiku, tate taru mi-kokoro na tukahi tamahi so. Uhe mo usirometage ni obosi notamahu."

 to, satozumi-gati ni ohasimasu wo isame kikoye tamahe ba, ito kurusi to obosi te, ohom-tonowidokoro ni ide tamahi te, ohom-humi kaki te tatemature tamahe ru nagori mo, itaku uti-nagame te ohasimasu ni, Tiunagon-no-Kimi mawiri tamahe ri.

 Sonata no kokoroyose to obose ba, rei yori mo uresiku te,

 "Ikaga su beki. Ito kaku kuraku nari nu meru wo, kokoro mo midare te nam."

 to, nagekasige ni obosi tari. "Yoku mi-kesiki wo mi tatematura m." to obosi te,

 "Higoro he te, kaku mawiri tamahe ru wo, koyohi saburaha se tamaha de, isogi makade tamahi na m, itodo yorosikara nu koto ni ya obosi kikoyesase tamaha m. Daibandokoro no kata nite uketamahari ture ba, hitosirezu, wadurahasiki miyadukahe no sirusi ni, ainaki kandau ni ya habera m to, kaho no iro tagahi haberi turu."

 to mausi tamahe ba,

 "Ito kiki nikuku zo obosi notamahu ya! Ohoku ha hito no tori nasu koto naru besi. Yo ni togame aru bakari no kokoro ha, nanigoto ni kaha, tukahu ram. Tokoroseki mi no hodo koso, nakanaka naru waza nari kere."

 tote, makoto ni itohasiku sahe obosi tari.

 Itohosiku mi tatematuri tamahi te,

 "Onazi ohom-sahagare ni koso ha ohasu nare. Koyohi no tumi ni ha kahari kikoye te, mi wo mo itadurani nasi haberi na m kasi. Kohata no yama ni muma ha ikaga haberu beki. Itodo mono no kikoye ya sahari dokoro nakara m."

 to kikoye tamahe ba, tada kure ni kure te huke ni keru yo nare ba, obosi wabi te, ohom-muma nite ide tamahi nu.

 "Ohom-tomo ni ha, nakanaka tukaumatura zi. Ohom-usiromi wo."

 tote, kono Kimi ha uti ni saburahi tamahu.

 [4-2 Kaoru meets Akashi-chugu at the Court of Mikado]

 Tiuguu-no-Ohomkata ni mawiri tamahi ture ba,

 "Miya ha ide tamahi nu nari. Asamasiku itohosiki ohom-sama kana! Ikani hito mi tatematuru ram? Uhe kikosimesi te ha, isame kikoye nu ga ihukahinaki, to obosi notamahu koso warinakere."

 to notamahu. Amata Miya-tati no, kaku otonabi totonohi tamahe do, Oho-Miya ha, iyoiyo wakaku wokasiki kehahi nam, masari tamahi keru.

 "Womna-Iti-no-Miya mo, kaku zo ohasimasu beka' meru. Ikanara m wori ni, kabakari nite mo mono-tikaku, ohom-kowe wo dani kiki tatematura m." to, ahare to oboyu. "Sui taru hito no, oboyu maziki kokoro tukahu ram mo, kau yau naru ohom-nakarahi no, sasugani kedohokara zu iri-tati te, kokoro ni kanaha nu wori no koto nara m kasi. Waga kokoro no yau ni, higa-higasiki kokoro no taguhi ya ha, mata yo ni an beka' meru. Sore ni, naho ugoki some nuru atari ha, e koso omohi taye ne."

 nado omohi wi tamahe ru. Saburahu kagiri no nyoubau no katati kokorozama, idure to naku warobi taru naku, meyasuku toridorini wokasiki naka ni, ate ni sugure te me ni tomaru are do, sarani sarani midare some zi no kokoro nite, ito kisuku ni motenasi tamahe ri. Kotosara ni miye siragahu hito mo ari.

 Ohokata hadukasige ni, mote-sidume tamahe ru atari nare ba, uhabe koso kokoro bakari mote-sidume tare, kokorogokoro naru yononaka nari kere ba, iromekasige ni susumi taru sita no kokoro mori te miyuru mo aru wo, "Samazamani wokasiku mo, ahareni mo aru kana!" to, tati te mo wi te mo, tada tune naki arisama wo omohi ariki tamahu.

 [4-3 The thinking of Ohoi-kimi and her maids]

 Kasiko ni ha, Tiunagon-dono no kotokotosige ni ihi nasi tamahe ri turu wo, yo hukuru made ohasimasa de, ohom-humi no aru wo, "Sarebayo!" to mune tubure te ohasuru ni, yonaka tikaku nari te, aramasiki kaze no kihohi ni, ito mo namamekasiku kiyora nite nihohi ohasi taru mo, ikaga oroka ni oboye tamaha m.

 Sauzimi mo, isasaka uti-nabiki te, omohisiri tamahu koto aru besi. Imiziku wokasige ni sakari to miye te, hiki-tukurohi tamahe ru sama ha, "Masite taguhi ara zi haya." to oboyu.

 Sabakari yoki hito wo ohoku mi tamahu ohom-me ni dani, kesiu ha ara zu to, katati yori hazime te, ohoku tikamasari si tari to obosa rure ba, yamazato no Oyibito-domo ha, masite kutituki nikuge ni uti-wemi tutu,

 "Kaku atarasiki ohom-arisama wo, nanome naru kiha no hito no mi tatematuri tamaha masika ba, ikani kutiwosikara masi. Omohu yau naru ohom-sukuse."

 to kikoye tutu, Hime-Miya no mi-kokoro wo, ayasiku higahigasiku motenasi tamahu wo, modoki kuti hisomi kikoyu.

 Sakari sugi taru sama-domo ni, azayaka naru hana no iroiro, nitukahasikara nu wo sasi-nuhi tutu, arituka zu toritukurohi taru sugata-domo no, tumi yurusa re taru mo naki wo miwatasa re tamahi te, Hime-Miya,

 "Ware mo yauyau sakari sugi nuru mi zo kasi. Kagami wo mire ba, yaseyase ni nari mote yuku. Onogazisi ha, kono Hito-domo mo, ware asi to yaha omohe ru? Usirode ha sirazugaho ni, hitahigami wo hiki-kake tutu, irodori taru kaho dukuri wo yoku si te uti-hurumahu meri. Waga mi nite ha, mada ito are ga hodo ni ha ara zu. Me mo hana mo nahosi to oboyuru ha, kokoro no nasi ni ya ara m."

 to usirometaku te, miidasi te husi tamahe ri. "Hadukasige nara m hito ni miye m koto ha, iyoiyo kataharaitaku, ima hitotose hutatose ara ba, otorohe masari na m. Hakanage naru mi no arisama wo." to, ohom-tetuki no komayakani kayowaku, ahare naru wo sasiide te mo, yononaka wo omohi tuduke tamahu.

 [4-4 Nio-no-miya and Naka-no-kimi look at Uji River in dawn]

 Miya ha, arigatakari turu ohom-itoma no hodo wo obosi-megurasu ni, "Naho, kokoroyasukaru maziki koto ni koso ha." to, mune hutagari te oboye tamahi keri. Oho-Miya no kikoye tamahi si sama nado katari kikoye tamahi te,

 "Omohi nagara todaye ara m wo, ikanaru ni ka, to obosu na. Yume nite mo oroka nara m ni, kaku made mo mawiri ku maziki wo. Kokoro no hodo ya ikaga to utagahi te, omohi midare tamaha m ga kokorogurusisa ni, mi wo sute te nam. Tuneni kaku ha e madohi arika zi. Sarubeki sama nite, tikaku watasi tatematura m."

 to, ito hukaku kikoye tamahe do, "Tayema aru beku obosaru ram ha, oto ni kiki si mi-kokoro no hodo siru beki ni ya?" to kokorooka re te, waga ohom-arisama kara, samazama mono-nagekasiku te nam ari keru.

 Ake yuku hodo no sora ni, tumado osiake tamahi te, morotomoni izanahi ide te mi tamahe ba, kiri watare ru sama, tokorogara no ahare ohoku sohi te, rei no, siba tumu hune no kasukani yukikahu ato no siranami, "Menare zu mo aru sumahi no sama kana!" to, iro naru mi-kokoro ni ha, wokasiku obosi nasa ru.

 Yamanoha no hikari yauyau miyuru ni, Womna-Gimi no ohom-katati no maho ni utukusige nite, "Kagirinaku ituki suwe tara m Hime-Miya mo, kabakari koso ha ohasu beka' mere. Omohinasi no, waga kata zama no ito itukusiki zo kasi. Komayaka naru nihohi nado, utitoke te mi mahosiku", nakanaka naru kokoti su.

 Midu no otonahi natukasikara zu, Udibasi no ito mono-huri te miye watasa ruru nado, kiri hare yuke ba, itodo aramasiki kisi no watari wo, "Kakaru tokoro ni, ikade tosi wo he tamahu ram." nado, uti-namidagumi tamahe ru wo, ito hadukasi to kiki tamahu.

 Wotoko no ohom-sama no, kagirinaku namamekasiku kiyora nite, konoyo nomi nara zu tigiri tanome kikoye tamahe ba, "Omohiyora zari si koto to ha omohi nagara, nakanaka, kano menare tari si Tiunagon no hadukasisa yori ha." to oboye tamahu.

 "Kare ha omohu kata koto nite, ito itaku sumi taru kesiki no, miye nikuku hadukasige nari si ni, yoso ni omohi kikoye si ha, masite koyonaku harukani, hitokudari kaki ide tamahu ohom-kaherigoto dani, tutumasiku oboye si wo, hisasiku todaye tamaha m ha, kokorobosokara m."

 to omohi nara ruru mo, ware nagara utate, to omohi siri tamahu.

 [4-5 Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka , and part]

 Hitobito itaku kowadukuri moyohosi kikoyure ba, Kyau ni ohasimasa m hodo, hasitanakara nu hodo ni to, ito kokoroawatatasige nite, kokoro yori hoka nara m yogare wo, kahesugahesu notamahu.

 "Naka taye m mono nara naku ni Hasi-Hime no
 kata-siku sode ya yoha ni nurasa m
"

 Idegate ni, tati-kaheri tutu yasurahi tamahu.

 "Taye se zi no waga tanomi ni ya Udibasi no
 harukeki naka wo mati wataru beki
"

 Koto ni ha ide ne do, mono-nagekasiki ohom-kehahi ha, kagirinaku obosa re keri.

 Wakaki hito no mi-kokoro ni simi nu beku, taguhi sukunage naru asake no ohom-sugata wo miokuri te, nagori tomare ru ohom-uturiga nado mo, hitosirezu mono-ahare naru ha, sare taru mi-kokoro kana! Kesa zo, mono no ayame miyuru hodo nite, hitobito nozoki te mi tatematuru.

 "Tiunagon-dono ha, natukasiku hadukasige naru sama zo, sohi tamahe ri keru. Omohinasi no, ima hitokiha ni ya, kono ohom-sama ha, ito kotoni."

 nado, mede kikoyu.

 Miti sugara, kokorogurusikari turu mi-kesiki wo obosi ide tutu, tati mo kaheri na mahosiku, sama asiki made obose do, yo no kikoye wo sinobi te kahera se tamahu hodo ni, e tahayasuku mo magire sase tamaha zu.

 Ohom-humi ha akuru hi goto ni, amata kaheri dutu tatematura se tamahu. "Orokani ha ara nu ni ya?" to omohi nagara, obotukanaki hikazu no tumoru wo, "Ito kokorodukusi ni mi zi to omohi si mono wo, mi ni masari te kokorogurusiku mo aru kana!" to, Hime-Miya ha obosi nageka rure do, itodo kono Kimi no omohi sidumi tamaha m ni yori, turenaku motenasi te, "Midukara dani, naho kakaru koto omohi kuhahe zi." to, iyoiyo hukaku obosu.

 Tiunagon-no-Kimi mo, "Matidoho ni zo obosu ram kasi." to omohiyari te, waga ayamati ni itohosiku te, Miya wo kikoye odorokasi tutu, taye zu mi-kesiki wo mi tamahu ni, ito itaku omohosi ire taru sama nare ba, saritomo to, usiroyasukari keri.

 [4-6 September 10, Kaoru and Nio-no-miya visit to Uji]

 Kugwati towoka no hodo nare ba, noyama no kesiki mo omohiyara ruru ni, sigure meki te kaki-kurasi, sora no murakumo osorosige naru yuhugure, Miya itodo sidukokoro naku nagame tamahi te, ikani se m to, mi-kokoro hitotu wo idetati kane tamahu. Wori osihakari te, mawiri tamahe ri. "Huru no yamazato ikanara m?" to, odorokasi kikoye tamahu. Ito uresi to obosi te, morotomoni izanahi tamahe ba, rei no, hitotu mi-kuruma nite ohasu.

 Wakeiri tamahu mama ni zo, maite nagame tamahu ram kokoro no uti, itodo osihakara re tamahu. Miti no hodo mo, tada kono koto no kokorogurusiki wo katarahi kikoye tamahu.

 Tasokaredoki no imiziku kokorobosoge naru ni, ame ha hiyayaka ni uti-sosoki te, aki haturu kesiki no sugoki ni, uti-simeri nure tamahe ru nihohi-domo ha, yo no mono ni ni zu en nite, uti-ture tamahe ru wo, yamagatu-domo ha, ikaga kokoromadohi mo se zara m.

 Womnabara, higoro uti-tubuyaki turu, nagori naku wemi sakaye tutu, omasi hiki-tukurohi nado su. Kyau ni, sarubeki tokorodokoro ni yuki tiri taru musume-domo, mei-datu hito, hutari, mitari tadune yose te mawira se tari. Tosigoro anaduri kikoye keru kokoroasaki hitobito, medurakanaru marauto to omohi odoroki tari.

 Hime-Miya mo, wori uresiku omohi kikoye tamahu ni, sakasirabito no sohi tamahe ru zo, hadukasiku mo ari nu beku, nama-wadurahasiku omohe do, kokorobahe no nodokani mono-hukaku monosi tamahu wo, "Geni, hito ha kaku ha ohase zari keri." to miahase tamahu ni, arigatasi to omohi sira ru.

 [4-7 Kaoru meets Ohoi-kimi and they see a morning without sexual relation]

 Miya wo, tokoro ni tuke te ha, ito kotoni kasiduki ire tatematuri te, kono Kimi ha, aruzigata ni kokoroyasuku motenasi tamahu monokara, mada marautowi no karisome naru kata ni idasi hanati tamahe re ba, ito karasi to omohi tamahe ri. Urami tamahu mo sasugani itohosiku te, monogosi ni taimen si tamahu.

 "Tahabure nikuku mo aru kana! Kaku te nomi ya?" to, imiziku urami kikoye tamahu. Yauyau kotowari siri tamahi ni tare do, hito no ohom-uhe nite mo, mono wo imiziku omohi sidumi tamahi te, itodo kakaru kata wo uki mono ni omohi hate te,

 "Naho, hitaburuni, ikade kaku utitoke zi. Ahare to omohu hito no mi-kokoro mo, kanarazu turasi to omohi wabi nu beki waza ni koso a' mere. Ware mo hito mo miotosa zu, kokoro tagaha de yami ni si gana!"

 to omohu kokorodukahi hukaku si tamahe ri.

 Miya no ohom-arisama nado mo tohi kikoye tamahe ba, kasume tutu, "Sarebayo." to obosiku notamahe ba, itohosiku te, obosi taru sama, kesiki wo mi ariku yau nado, katari kikoye tamahu.

 Rei yori ha kokoroutukusiku katarahi te,

 "Naho, kaku monoomohi kuhahuru hodo, sukosi kokoti mo sidumari te kikoye m."

 to notamahu. Hito nikuku kedohoku ha, mote-hanare nu monokara, "Sauzi no katame mo ito tuyosi. Sihite yabura m wo ba, turaku imizikara m." to obosi tare ba, "Obosa ruru yau koso ha ara me. Karugarusiku kotozama ni nabiki tamahu koto, hata, yo ni ara zi." to, kokoro nodoka naru hito ha, sa ihe do, ito yoku omohi sidume tamahu.

 "Tada, ito obotukanaku, mono hedate taru nam, mune aka nu kokoti suru wo. Arisi yau nite kikoye m."

 to seme tamahe do,

 "Tune yori mo waga omokage ni haduru koro nare ba, utomasi to mi tamahi te m mo, sasugani kurusiki ha, ikanaru ni ka?"

 to, honokani uti-warahi tamahe ru kehahi nado, ayasiku natukasiku oboyu.

 "Kakaru mi-kokoro ni tayume rare tatematuri te, tuhini ikani naru beki mi ni ka?"

 to nagekigati nite, rei no, tohoyamadori nite ake nu.

 Miya ha, mada tabine naru ram to mo obosa de,

 "Tiunagon no, aruzigata ni kokoro nodoka naru kesiki koso urayamasikere."

 to notamahe ba, Womna-Gimi, ayasi to kiki tamahu.

 [4-8 Nio-no-miya has great respect for Naka-no-kimi as his wife]

 Warinaku te ohasimasi te, hodo naku kaheri tamahu ga, akazu kurusiki ni, Miya mono wo imiziku obosi tari. Mi-kokoro no uti wo siri tamaha ne ba, womnagata ni ha, "Mata ikanara m? Hitowarahe ni ya." to omohi nageki tamahe ba, "Geni, kokorodukusi ni kurusige naru waza kana!" to miyu.

 Kyau ni mo, kakurohe te watari tamahu beki tokoro mo sasugani nasi. Rokudeu-no-win ni ha, Hidari-no-Ohoidono, katatukata ni ha sumi tamahi te, sabakari ikade to obosi taru Roku-no-Kimi no ohom-koto wo obosiyora nu ni, nama-uramesi to omohi kikoye tamahu beka' meri. Sukizukisiki ohom-sama to, yurusi naku sosiri kikoye tamahi te, Uti watari ni mo urehe kikoye tamahu beka' mere ba, iyoiyo, oboye naku te idasi suwe tamaha m mo, habakaru koto ito ohokari.

 Nabete ni obosu hito no kiha ha, miyadukahe no sudi nite, nakanaka kokoroyasuge nari. Sayau no naminamini ha obosa re zu, "Mosi yononaka uturi te, Mikado Kisaki no obosi oki turu mama ni mo ohasimasa ba, hito yori takaki sama ni koso nasa me." nado, tadaima ha, ito hanayakani, kokoro ni kakari tamahe ru mama ni, motenasa m kata naku kurusikari keri.

 Tiunagon ha, Samdeu-no-miya tukuri hate te, "Sarubeki sama nite watasi tatematura m." to obosu.

 Geni, tadaudo ha kokoroyasukari keri. Kaku ito kokorogurusiki mi-kesiki nagara, yasukara zu sinobi tamahu kara ni, katamini omohi nayami tamahu beka' meru mo, kokorogurusiku te, "Sinobi te kaku kayohi tamahu yosi wo, Tiuguu nado ni mo morasi kikosimesa se te, sibasi no ohom-sawagare ha itohosiku tomo, womnagata no ohom-tame ni ha, toga mo ara zi. Ito kaku yo wo dani akasi tamaha nu kurusige sa yo. Imiziku motenasi te arase tatematura baya!"

 nado omohi te, anagatini mo kakurohe zu.

 "Koromogahe nado, hakabakasiku tare kaha atukahu ram?" nado obosi te, mityau no katabira, kabesiro nado, Samdeu-no-miya tukuri hate te, watari tamaha m kokoromauke ni, si oka se tamahe ru wo, "Madu, sarubeki you nam." nado, ito sinobi te kikoye tamahi te, tatemature tamahu. Samazama naru nyoubau no sauzoku, ohom-menoto nado ni mo notamahi tutu, wazato mo se sase tamahi keri.

 

5 Tale of Ohoi-kimi Nio-no-miya and the others go to sightseeing of red leaves in Uji

 [5-1 About October 1, Nio-no-miya and the others go to sightseeing of red leaves in Uji]

 Zihugwati tuitati-koro, aziro mo wokasiki hodo nara m to, sosonokasi kikoye tamahi te, momidi goranzu beku mausi tamahu. Sitasiki miyabito-domo, tenzyaubito no mutumasiku obosu kagiri, "Ito sinobi te." to obose do, tokoroseki ohom-ikihohi nare ba, onodukara koto hirogori te, Hidari-no-Ohoidono no Saisyau-no-Tiuzyau mawiri tamahu. Sateha, kono Tiunagon-dono bakari zo, Kamdatime ha tukaumaturi tamahu. Tadaudo ha ohokari.

 Kasiko ni ha, "Ron naku, nakayadori si tamaha m wo, sarubeki sama ni obose. Saki no haru mo, hanami ni tadune mawiri ko si kore kare, kakaru tayori ni koto yose te, sigure no magire ni mi tatematuri arahasu yau mo zo haberu." nado, komayakani kikoye tamahe ri.

 Misu kake kahe, koko kasiko kaki-harahi, ihagakure ni tumore ru momidi no kutiba sukosi haruke, yarimidu no mikusa haraha se nado zo si tamahu. Yosi aru kudamono, sakana nado, sarubeki hito nado mo tatemature tamahe ri. Katuha yukasige nakere do, "Ikagaha se m? Kore mo sarubeki ni koso ha." to omohi yurusi te, kokoro mauke si tamahe ri.

 Hune nite nobori kudari, omosiroku asobi tamahu mo kikoyu. Honobono arisama miyuru wo, sonata ni tatiide te, wakaki hitobito mi tatematuru. Sauzimi no ohom-arisama ha, sore to miwaka ne domo, momidi wo huki taru hune no kazari no, nisiki to miyuru ni, kowegowe huki iduru mono no ne-domo, kaze ni tuke te odoroodorosiki made oboyu.

 Yohito no nabiki kasiduki tatematuru sama, kaku sinobi tamahe ru miti ni mo, ito kotoni itukusiki wo mi tamahu ni mo, "Geni, tanabata bakari nite mo, kakaru hikobosi no hikari wo koso mati ide me." to oboye tari.

 Humi tukura se tamahu beki kokoromauke ni, hakase nado mo saburahi keri. Tasokaredoki ni, ohom-hune sasi-yose te asobi tutu humi tukuri tamahu. Momidi wo usuku koku kazasi te, Kaisenraku to ihu mono wo huki te, onoono kokoroyuki taru kesiki naru ni, Miya ha, Ahumi-no-umi no kokoti si te, wotikatabito no urami ikani to nomi, mi-kokoro sora nari. Toki ni tuke taru dai idasi te, usobuki zuzi ahe ri.

 Hito no mayohi sukosi sidume te ohase m to, Tiunagon mo obosi te, sarubeki yau ni kikoye tamahu hodo ni, Uti yori, Tiuguu no ohose-goto nite, Saisyau no ohom-ani no Wemon-no-Kami, kotokotosiki zuizin hiki-ture te, uruhasiki sama si te mawiri tamahe ri. Kau yau no ohom-ariki ha, sinobi tamahu to sure do, onodukara koto hirogori te, noti no tamesi ni mo naru waza naru wo, omoomosiki hitokazu amata mo naku te, nihakani ohasimasi ni keru wo, kikosimesi odoroki te, Tenzyaubito amata gusi mawiri taru ni, hasitanaku nari nu. Miya mo Tiunagon mo, kurusi to obosi te, mono no kyou mo naku nari nu. Mi-kokoro no uti wo ba sira zu, wehi midare asobi akasi tu.

 [5-2 Nio-no-miya and the others compose waka together]

 Kehu ha, kakute to obosu ni, mata, Miya-no-Daibu, saranu Tenzyaubito nado, amata tatematuri tamahe ri. Kokoroawatatasiku kutiwosiku te, kaheri tamaha m sora nasi. Kasiko ni ha ohom-humi wo zo tatemature tamahu. Wokasiyaka naru koto mo naku, ito mamedati te, obosi keru koto-domo wo, komagoma to kaki tuduke tamahe re do, "Hitome sigeku sawagasikara m ni." tote, ohom-kaheri nasi.

 "Kazu nara nu arisama nite ha, medetaki ohom-atari ni maziraha m, kahinaki waza kana!" to, itodo obosi-siri tamahu. Yoso nite hedataru tukihi ha, obotukanasa mo kotowari ni, saritomo nado nagusame tamahu wo, tikaki hodo ni nonosiri ohasi te, turenaku sugi tamahi na m, turaku mo kutiwosiku mo omohi midare tamahu.

 Miya ha, masite, ibuseku wari nasi to obosu koto, kagiri nasi. Aziro no hiwo mo kokoroyose tatematuri te, iroiro no konoha ni kaki-maze mote-asobu wo, simobito nado ha ito wokasiki koto ni omohe re ba, hito ni sitagahi tutu, kokoroyuku ohom-ariki ni, midukara no mi-kokoti ha, mune nomi tuto hutagari te, sora wo nomi nagame tamahu ni, kono huru-Miya no kozuwe ha, ito koto ni omosiroku, tokihagi ni hahi mazire ru tuta no iro nado mo, mono-hukage ni miye te, towome sahe sugoge naru wo, Tiunagon-no-Kimi mo, "Nakanaka tanome kikoye keru wo, urehasiki waza kana!" to oboyu.

 Kozo no haru, ohom-tomo nari si Kimitati ha, hana no iro wo omohi ide te, okure te koko ni nagame tamahu ram kokorobososa wo ihu. Kaku sinobi sinobi ni kayohi tamahu to, hono-kiki taru mo aru besi. Kokorosira nu mo maziri te, ohokatani toya kakuya to, hito no ohom-uhe ha, kakaru yamagakure nare do, onodukara kikoyuru mono nare ba,

 "Ito wokasige ni koso monosi tamahu nare."
 "Sau-no-koto zyauzu nite, ko-Miya no akekure asobi narahasi tamahi kere ba."

 nado, kutiguti ihu.

 Saisyau-no-Tiuzyau,

 "Ituzo ya mo hana no sakari ni hitome mi si
 ko no moto sahe ya aki ha sabisiki
"

 Aruzigata to omohi te ihe ba, Tiunagon,

 "Sakura koso omohi sirasure saki nihohu
 hana mo momidi mo tune nara nu yo wo
"

 Wemon-no-Kami,

 "Iduko yori aki ha yuki kem yamazato no
 momidi no kage ha sugi uki monowo
"

 Miya-no-Daibu,

 "Mi si hito mo naki yamazato no ihakaki ni
 kokoronagaku mo hahe ru kuzu kana
"

 Naka ni oyisirahi te, uti-naki tamahu. Miko no wakaku ohasi keru yo no koto nado, omohi iduru na' meri.

 Miya,

 "Aki hate te sabisisa masaru ko no moto wo
 huki na sugusi so mine no matukaze
"

 tote, ito itaku namidagumi tamahe ru wo, honokani siru hito ha,

 "Geni, hukaku obosu nari keri. Kehu no tayori wo sugusi tamahu kokorogurusisa."

 to mi tatematuru hito are do, kotokotosiku hiki-tuduke te, e ohasimasi yora zu. Tukuri keru humi no omosiroki tokorodokoro uti-zuzi, Yamatouta mo kotoni tuke te ohokare do, kauyau no wehi no magire ni, masite hakabakasiki koto ara m yaha. Katahasi kaki todome te dani migurusiku nam.

 [5-3 The thinking of Ohoi-kimi and Naka-no-kimi]

 Kasiko ni ha, sugi tamahi nuru kehahi wo, tohoku naru made kikoyuru saki no kowegowe, tada nara zu oboye tamahu. Kokoromauke si turu hitobito mo, ito kutiwosi to omohe ri. Hime-Miya ha, masite,

 "Naho, oto ni kiku tukikusa no iro naru mi-kokoro nari keri. Honokani hito no ihu wo kike ba, wotoko to ihu mono ha, soragoto wo koso ito yoku su nare. Omoha nu hito wo omohugaho ni torinasu kotonoha ohokaru mono to, kono hitokazu nara nu womnabara no, mukasimonogatari ni ihu wo, saru nahonahosiki naka ni koso ha, kesikara nu kokoro aru mo maziru rame.

 Nanigoto mo sudi koto naru kiha ni nari nure ba, hito no kiki omohu koto tutumasiku, tokorosekaru beki mono to omohi si ha, sasimo arumaziki waza nari keri. Adameki tamahe ru yau ni, ko-Miya mo kikitutahe tamahi te, kayau ni kedikaki hodo made ha, obosiyora zari si mono wo. Ayasiki made kokorobukage ni notamahi watari, omohi no hoka ni mi tatematuru ni tuke te sahe, mi no usa wo omohi sohuru ga, adikinaku mo aru kana!

 Kaku miotori suru mi-kokoro wo, katu ha kano Tiunagon mo, ikani omohi tamahu ram. Koko ni mo kotoni hadukasige naru hito ha uti-mazira ne do, onoono omohu ram ga, hitowarahe ni wokogamasiki koto."

 to omohi midare tamahu ni, kokoti mo tagahi te, ito nayamasiku oboye tamahu.

 Sauzimi ha, tamasakani taimen si tamahu toki, kagirinaku hukaki koto wo tanome tigiri tamahi ture ba, "Saritomo, koyonau obosi kahara zi." to, "Obotukanaki mo, warinaki sahari koso ha, monosi tamahu rame." to, kokoro no uti ni omohi nagusame tamahu kata ari.

 Hodo he ni keru ga omohi ire rare tamaha nu ni simo ara nu ni, nakanaka nite uti-sugi tamahi nuru wo, turaku mo kutiwosiku mo omohoyuru ni, itodo mono ahare nari. Sinobi gataki mi-kesiki naru wo,

 "Hitonaminami ni motenasi te, rei no hitomeki taru sumahi nara ba, kau yau ni, motenasi tamahu maziki wo."

 nado, Ane-Miya ha, itodosiku ahare to mi tatematuri tamahu.

 [5-4 The thinking of Ohoi-kimi]

 "Ware mo yo ni nagarahe ba, kau yau naru koto mi tu beki ni koso ha a' mere. Tiunagon no, tozama kauzama ni ihi ariki tamahu mo, hito no kokoro wo mi m to nari keri. Kokoro hitotu ni mote-hanare te omohu tomo, kosirahe yaru kagiri koso are. Aru hito no korizuma ni, kakaru sudi no koto wo nomi, ikade to omohi ta' mere ba, kokoro yori hoka ni, tuhini motenasa re nu beka' meri. Kore koso ha, kahesugahesu, saru kokoro si te yo wo suguse, to notamahi oki si ha, kakaru koto mo ya ara m no isame nari keri.

 Samo koso ha, uki mi-domo nite, sarubeki hito ni mo okure tatematura me. Yau no mono to hitowarahe naru koto wo sohuru arisama nite, naki mi-kage wo sahe nayamasi tatematura m ga imizisa naru wo, ware dani, saru monoomohi ni siduma zu, tumi nado ito hukakara nu saki ni, ikade nakunari na m."

 to obosi sidumu ni, kokoti mo makoto ni kurusikere ba, mono mo tuyu bakari mawira zu, tada, nakara m noti no aramasigoto wo, ake kure omohi tuduke tamahu ni mo, kokorobosoku te, ko no Kimi wo mi tatematuri tamahu mo, ito kokorogurusiku,

 "Ware sahe okure tamahi te, ikani imiziku nagusamu kata nakara m. Atarasiku wokasiki sama wo, ake kure no mimono nite, ikade hitobitosiku mo minasi tatematura m, to omohi atukahu wo koso, hito sire nu yukusaki no tanomi ni mo omohi ture, kagirinaki hito ni monosi tamahu tomo, kabakari hitowarahe naru me wo mi te m hito no, yononaka ni tati-maziri, rei no hitozama nite he tamaha m ha, taguhi sukunaku kokoroukara m."

 nado obosi tudukuru ni, "Ihukahinaku, konoyo ni ha isasaka omohi nagusamu kata naku te, sugi nu beki mi-domo nari keri." to kokorobosoku obosu.

 [5-5 Nio-no-miya is forbiden to go out, and Kaoru regrets that he did]

 Miya ha, tati-kaheri, rei no yau ni sinobi te to idetati tamahi keru wo, Uti ni,

 "Kakaru ohom-sinobigoto ni yori, yamazato no ohom-ariki mo, yukurikani obositatu nari keri. Karogarosiki ohom-arisama to, yohito mo sita ni sosiri mausu nari."

 to, Wemon-no-Kami no morasi mausi tamahi kere ba, Tiuguu mo kikosimesi nageki, Uhe mo itodo yurusa nu mi-kesiki nite,

 "Ohokata kokoro ni makase tamahe ru ohom-satozumi no asiki nari."

 to, kibisiki koto-domo ideki te, Uti ni tuto saburaha se tatematuri tamahu. Hidari-no-Ohoidono no Roku-no-Kimi wo, ukehika zu obosi taru koto nare do, ositati te mawira se tamahu beku, mina sadame raru.

 Tiunagon-dono kiki tamahi te, ainaku mono wo omohi ariki tamahu.

 "Waga amari kotoyau naru zo ya. Sarubeki tigiri ya ari kem. Miko no usirometasi to obosi tari si sama mo, ahare ni wasure gataku, kono Kimitati no ohom-arisama kehahi mo, koto naru koto naku te yo ni otorohe tamaha m koto no, wosiku mo oboyuru amari ni, hitobitosiku motenasa baya to, ayasiki made mote-atukaha ruru ni, Miya mo ayaniku ni torimoti te seme tamahi sika ba, waga omohu kata ha koto naru ni, yudura ruru arisama mo ainaku te, kaku motenasi te si wo.

 Omohe ba, kuyasiku mo ari keru kana! Idure mo waga mono nite mi tatematura m ni, togamu beki hito mo nasi kasi."

 to, torikahesu mono nara ne do, wokogamasiku, kokoro hitotu ni omohi midare tamahu.

 Miya ha, masite, mi-kokoro ni kakara nu wori naku, kohisiku usirometasi to obosu.

 "Mi-kokoro ni tuki te obosu hito ara ba, koko ni mawira se te, reizama ni nodoyakani motenasi tamahe. Sudi koto ni omohi kikoye tamahe ru ni, karobi taru yau ni hito no kikoyu beka' meru mo, ito nam kutiwosiki."

 to, Oho-Miya ha akekure kikoye tamahu.

 [5-6 In early winter rainy days, Nio-no-miya sympathizes with Naka-no-kimi in Uji]

 Sigure itaku si te nodoyaka naru hi, Womna-Iti-no-Miya no ohom-kata ni mawiri tamahi ture ba, omahe ni hito ohoku mo saburaha zu, simeyakani, ohom-we nado goranzuru hodo nari.

 Mi-kityau bakari hedate te, ohom-monogatari kikoye tamahu. Kagiri mo naku ateni kedakaki monokara, nayobikani wokasiki ohom-kehahi wo, tosigoro hutatu naki mono ni omohi kikoye tamahi te,

 "Mata, kono ohom-arisama ni nazurahu hito yo ni ari na m ya? Reizei-Win no Hime-Miya bakari koso, ohom-oboye no hodo, utiuti no ohom-kehahi mo kokoronikuku kikoyure do, uti-ide m kata mo naku obosi wataru ni, kano Yamazatobito ha, rautageni ate naru kata no, otori kikoyu maziki zo kasi."

 nado, madu omohi iduru ni, itodo kohisiku te, nagusame ni, ohom-we-domo no amata tiri taru wo mi tamahe ba, wokasige naru womna-we-domo no, kohi suru wotoko no sumahi nado kakimaze, yamazato no wokasiki ihewi nado, kokorogokoro ni yo no arisama kaki taru wo, yosohe raruru koto ohoku te, ohom-me tomari tamahe ba, sukosi kikoye tamahi te, "Kasiko he tatematura m." to obosu.

 Zaigo-ga-monogatari wo kaki te, imouto ni kin wosihe taru tokoro no, "Hito no musuba m." to ihi taru wo mi te, ikaga obosu ram, sukosi tikaku mawiri yori tamahi te,

 "Inisihe no hito mo, sarubeki hodo ha, hedate naku koso narahasi te haberi kere. Ito utoutosiku nomi motenasa se tamahu koso."

 to, sinobi te kikoye tamahe ba, "Ikanaru we ni ka." to obosu ni, osi-maki yose te, omahe ni sasi-ire tamahe ru wo, utubusi te goranzuru migusi no uti-nabiki te, kobore ide taru katasoba bakari, honokani mi tatematuri tamahu ga, aka zu medetaku, "Sukosi mo mono hedate taru hito to kikoye masika ba." to obosu ni, sinobi gataku te,

 "Wakakusa no ne mi m mono to ha omoha ne do
 musubohore taru kokoti koso sure
"

 Omahe naru hitobito ha, kono Miya wo ba kotoni hadi kikoye te, mono no usiro ni kakure tari. "Koto simo koso are, utate ayasi." to obose ba, mono mo notamaha zu. Kotowari nite, "Uranaku mono wo." to ihi taru Hime-Gimi mo, sare te nikuku obosa ru.

 Murasaki-no-Uhe no, toriwaki te kono hutatokoro wo ba narahasi kikoye tamahi sika ba, amata no ohom-naka ni, hedate naku omohi-kahasi kikoye tamahe ri. Yo ni naku kasiduki kikoye tamahi te, saburahu hitobito mo, kataho ni sukosi aka nu tokoro aru ha, hasitanage nari. Yamgotonaki hito no ohom-musume nado mo ito ohokari.

 Mi-kokoro no uturohi yasuki ha, medurasiki hitobito ni, hakanaku katarahituki nado si tamahi tutu, kano watari wo obosi wasururu wori naki monokara, otodure tamaha de higoro he nu.

 

6 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi falls ill and Kaoru nurses her

 [6-1 Kaoru hears that Ohoi-kimi fell ill]

 Mati kikoye tamahu tokoro ha, tayema tohoki kokoti si te, "Naho, kaku na' meri." to, kokorobosoku nagame tamahu ni, Tiunagon ohasi tari. Nayamasige ni si tamahu to kiki te, ohom-toburahi nari keri. Ito kokoti madohu bakari no ohom-nayami ni mo ara ne do, kototuke te, taimen si tamaha zu.

 "Odoroki nagara, harukeki hodo wo mawiri ki turu wo. Naho, kano nayami tamahu ram ohom-atari tikaku."

 to, seti ni obotukanagari kikoye tamahe ba, utitoke te sumahi tamahe ru kata no misu no mahe ni ire tatematuru. "Ito kataharaitaki waza." to kurusigari tamahe do, kenikuku ha ara de, migusi motage, ohom-irahe nado kikoye tamahu.

 Miya no, mi-kokoro mo yuka de ohasi sugi ni si arisama nado, katari kikoye tamahi te,

 "Nodokani obose. Kokoroirare si te, na urami kikoye tamahi so."

 nado wosihe kikoye tamahe ba,

 "Koko ni ha, tomokakumo kikoye tamaha za' meri. Nakihito no ohom-isame ha kakaru koto ni koso, to mi haberu bakari nam, itohosikari keru."

 tote, naki tamahu kesiki nari. Ito kokorogurusiku, ware sahe hadukasiki kokoti si te,

 "Yononaka ha, totemo kakutemo hitotu sama nite sugusu koto naku nam haberu wo. Ikanaru koto wo mo goranzi sira nu mi-kokoro-domo ni ha, hitohe ni uramesi nado obosu koto mo ara m wo, sihite obosi nodome yo. Usirometaku ha yo ni ara zi to nam omohi haberu."

 nado, hito no ohom-uhe wo sahe atukahu mo, katuha ayasiku oboyu.

 Yoru yoru ha, masite ito kurusige ni si tamahi kere ba, utoki hito no ohom-kehahi no tikaki mo, Naka-no-Miya no kurusige ni obosi tare ba,

 "Naho, rei no, anata ni."

 to hitobito kikoyure do,

 "Masite, kaku wadurahi tamahu hodo no obotukanasa wo. Omohi no mama ni mawiri ki te, idasi hanati tamahe re ba, ito warinaku nam. Kakaru wori no ohom-atukahi mo, tarekaha hakabakasiku tukaumaturu."

 nado, Ben-no-Omoto ni katarahi tamahi te, mi-suhohu-domo hazimu beki koto notamahu. "Ito migurusiku, kotosarani mo itohasiki mi wo." to kiki tamahe do, omohi kumanaku notamaha m mo utate are ba, sasugani, nagarahe yo to omohi tamahe ru kokorobahe mo ahare nari.

 [6-2 Ohoi-kimi hears that Nio-no-miya and Roku-no-kimi got married]

 Mata no asita ni, "Sukosi mo yorosiku obosa ru ya! Kinohu bakari nite dani kikoyesase m." to are ba,

 "Higoro hure ba ni ya, kehu ha ito kurusiku nam. Saraba, konata ni."

 to ihi idasi tamahe ri. Ito ahareni, ikani monosi tamahu beki ni ka ara m, arisi yori ha natukasiki mi-kesiki naru mo, mune tubure te oboyure ba, tikaku yori te, yorodu no koto wo kikoye tamahi te,

 "Kurusiku te e kikoye zu. Sukosi tameraha m hodo ni."

 tote, ito kasukani ahare naru kehahi wo, kagiri naku kokorogurusiku te nageki wi tamahe ri. Sasugani, turedure to kaku te ohasi gatakere ba, ito usirometakere do, kaheri tamahu.

 "Kakaru ohom-sumahi ha, naho kurusikari keri. Tokoro sari tamahu ni kotoyose te, sarubeki tokoro ni uturohasi tatematura m.

 nado, kikoye oki te, Azari ni mo, ohom-inori kokoro ni iru beku notamahi sirase te, ide tamahi nu.

 Kono Kimi no ohom-tomo naru hito no, itusika to, koko naru wakaki hito wo katarahi yori taru nari keri. Onogazisi no monogatari ni,

 "Kano Miya no, ohom-sinobiariki seise rare tamahi te, Uti ni nomi komori ohasimasu. Hidari-no-Ohoidono no Kimi wo, ahase tatematuri tamahe ru naru. Womnagata ha, tosigoro no ohom-hoi nare ba, obosi todokohoru koto naku te, tosi no uti ni ari nu beka' nari.

 Miya ha sibusibu ni obosi te, Uti watari ni mo, tada suki gamasiki koto ni mi-kokoro wo ire te, Mikado Kisai no ohom-imasime ni sidumari tamahu beku mo ara za' meri.

 Waga Tono koso, naho ayasiku hito ni ni tamaha zu, amari mameni ohasimasi te, hito ni ha mote nayama re tamahe. Koko ni kaku watari tamahu nomi nam, me mo ayani, oboroke no koto, to hito mausu."

 nado katari keru wo, "Sakoso ihi ture." nado, hitobito no naka nite kataru wo kiki tamahu ni, itodo mune hutagari te,

 "Ima ha kagiri ni koso a' nare. Yamgotonaki kata ni sadamari tamaha nu, nahozari no ohom-susabi ni, kaku made obosi kem wo, sasugani Tiunagon nado no omoha m tokoro wo obosi te, kotonoha no kagiri hukaki nari keri."

 to omohinasi tamahu ni, tomokakumo hito no ohom-turasa ha omohi sira zu, itodo mi no okidokoro no naki kokoti si te, siwore husi tamahe ri.

 Yowaki mi-kokoti ha, itodo yo ni tatitomaru beku mo oboye zu. Hadukasige naru hitobito ni ha ara ne do, omohu ram tokoro no kurusikere ba, kika nu yau nite ne tamahe ru wo, Naka-no-Kimi, mono omohu toki no waza to kiki si, utatane no ohom-sama no ito rautage nite, ude wo makura nite ne tamahe ru ni, migusi no tamari taru hodo nado, arigataku utukusige naru wo miyari tutu, oya no isame si kotonoha mo, kahesugahesu omohi ide rare tamahi te kanasikere ba,

 "Tumi hukaka naru soko ni ha, yo mo sidumi tamaha zi. Iduko ni mo iduko ni mo, ohasu ram kata ni mukahe tamahi te yo. Kaku imiziku mono omohu mi-domo wo uti-sute tamahi te, yume ni dani miye tamaha nu yo."

 to omohi tuduke tamahu.

 [6-3 Naka-no-kimi wakes up from dream in daytime]

 Yuhugure no sora no kesiki ito sugoku sigure te, ko no sita harahu kaze no oto nado ni, tatohe m kata naku, kisikata yukusaki omohi tuduke rare te, sohi husi tamahe ru sama, ateni kagirinaku miye tamahu.

 Siroki ohom-zo ni, kami ha keduru koto mo si tamaha de hodo he nure do, mayohu sudi naku uti-yarare te, higoro ni sukosi awomi tamahe ru simo, namamekasisa masari te, nagame idasi tamahe ru mami, hitahituki no hodo mo, misira m hito ni mise mahosi.

 Hirune-no-Kimi, kaze no ito araki ni odoroka sare te okiagari tamahe ri. Yamabuki, usuiro nado hanayaka naru iroahi ni, ohom-kaho ha kotosarani some nihohasi tara m yau ni, ito wokasiku hanabana to si te, isasaka mono omohu beki sama mo si tamahe ra zu.

 "Ko-Miya no yume ni miye tamahi turu, ito mono obosi taru kesiki nite, ko no watari ni koso, honomeki tamahi ture."

 to katari tamahe ba, itodosiku kanasisa sohi te,

 "Use tamahi te noti, ikade yume ni mo mi tatematura m to omohu wo, sarani koso, mi tatematura ne."

 tote, hutatokoro nagara imiziku naki tamahu.

 "Konokoro akekure omohi ide tatemature ba, honomeki mo ya ohasu ram. Ikade, ohasu ram tokoro ni tadune mawira m. Tumi hukage naru mi-domo nite."

 to, notinoyo wo sahe omohiyari tamahu. Hito no kuni ni ari kem kau no keburi zo, ito e mahosiku obosa ruru.

 [6-4 Last day of October, Naka-no-kimi receives a letter from Nio-no-miya]

 Ito kuraku naru hodo ni, Miya yori ohom-tukahi ari. Wori ha, sukosi monoomohi nagusami nu besi. Ohom-kata ha tomi ni mo mi tamaha zu.

 "Naho, kokoroutukusiku oyiraka naru sama ni kikoye tamahe. Kaku te hakanaku mo nari haberi na ba, kore yori nagori naki kata ni motenasi kikoyuru hito mo ya ideko m, to usirometaki wo. Mare ni mo, kono hito no omohi ide kikoye tamaha m ni, sayau naru arumaziki kokoro tukahu hito ha, e ara zi to omohe ba, turaki nagara nam tanoma re haberu."

 to kikoye tamahe ba,

 "Okurasa m to obosi keru koso, imiziku habere."

 to, iyoiyo kaho wo hiki-ire tamahu.

 "Kagiri are ba, katatoki mo tomara zi to omohi sika do, nagarahuru waza nari keri, to omohi haberu zo ya. Asu sira nu yo no, sasugani nagekasiki mo, taga tame wosiki inoti ni kaha."

 tote, ohotonabura mawirase te mi tamahu.

 Rei no, komayakani kaki tamahi te,

 "Nagamuru ha onazi kumowi wo ikanare ba
 obotukanasa wo sohuru sigure zo
"

 "Kaku sode hituru." nado ihu koto mo ya ari kem, mimi nare ni taru wo, naho-ara-zi koto to miru ni tuke te mo, uramesisa masari tamahu. Sabakari yo ni arigataki ohom-arisama katati wo, itodo, ikade hito ni mede rare m to, konomasiku en ni motenasi tamahe re ba, wakaki hito no kokoroyose tatematuri tamaha m, kotowari nari.

 Hodo huru ni tuke te mo kohisiku, "Sabakari tokoroseki made tigiri oki tamahi si wo, saritomo, ito kaku te ha yama zi." to omohinahosu kokoro zo, tuneni sohi keru. Ohom-kaheri, "Koyohi mawiri na m." to kikoyure ba, kore kare sosonokasi kikoyure ba, tada hitokoto nam,

 "Arare huru miyama no sato ha asayuhu ni
 nagamuru sora mo kaki-kurasi tutu
"

 Kaku ihu ha, Kamnaduki no tugomori nari keri. "Tuki mo hedatari nuru yo!" to, Miya ha sidukokoro naku obosa re te, "Koyohi, koyohi." to obosi tutu, sahari ohomi naru hodo ni, Goseti nado toku ideki taru tosi nite, Uti watari imamekasiku magiregati nite, wazato mo nakere do sugui tamahu hodo ni, asamasiku matidoho nari. Hakanaku hito wo mi tamahu ni tuke te mo, saruha mi-kokoro ni hanaruru wori nasi. Hidari-no-Ohoidono no watari no koto, Oho-Miya mo,

 "Naho, saru nodoyaka naru ohom-usiromi wo mauke tamahi te, sono hoka ni tadune mahosiku obosa ruru hito ara ba, mawirase te, omoomosiku motenasi tamahe."

 to kikoye tamahe do,

 "Sibasi. Sa omou tamahuru yau nam."

 Kikoye inabi tamahi te, "Makotoni turaki me ha ikadeka mise m." nado obosu mi-kokoro wo siri tamaha ne ba, tukihi ni sohe te mono wo nomi obosu.

 [6-5 Kaoru visits Ohoi-kimi who falls ill]

 Tiunagon mo, "Mi si hodo yori ha karobi taru mi-kokoro kana! Saritomo." to omohi kikoye keru mo, itohosiku, kokorokara oboye tutu, wosawosa mawiri tamaha zu.

 Yamazato ni ha, "Ikani, ikani?" to, toburahi kikoye tamahu. "Kono tuki to nari te ha, sukosi yorosiku ohasu." to kiki tamahi keru ni, ohoyake watakusi mono-sawagasiki koro nite, go, roku niti, hito mo tatemature tamaha nu ni, "Ikanara m?" to, uti-odoroka re tamahi te, warinaki koto no sigesa wo uti-sute te made tamahu.

 "Suhohu ha okotari hate tamahu made." to notamahi oki keru wo, yorosiku nari ni keri tote, Azari wo mo kahesi tamahi kere ba, ito hitozukuna nite, rei no, Oyibito ideki te, ohom-arisama kikoyu.

 "Sokohakato itaki tokoro mo naku, odoroodorosikara nu ohom-nayami ni, mono wo nam sarani kikosimesa nu. Moto yori, hito ni ni tamaha zu, ayekani ohasimasu uti ni, kono Miya no ohom-koto ideki ni si noti, itodo mono obosi taru sama nite, hakanaki ohom-kudamono wo dani goranzi ire zari si tumori ni ya, asamasiku yowaku nari tamahi te, sarani tanomu beku mo miye tamaha zu. Yo ni kokorouku haberi keru mi no inoti no nagasa nite, kakaru koto wo mi tatemature ba, madu ikade sakidati kikoye m to omohi tamahe iri haberi."

 to, ihi mo yara zu naku sama, kotowari nari.

 "Kokorouku, nadoka, kaku to mo tuge tamaha zari keru. Win ni mo Uti ni mo, asamasiku koto sigeki koro nite, higoro mo e kikoye zari turu obotukanasa."

 tote, arisi kata ni iri tamahu. Ohom-makuragami tikaku te mono kikoye tamahe do, ohom-kowe mo naki yau nite, e irahe tamaha zu.

 "Kaku omoku nari tamahu made, tare mo tare mo tuge tamaha zari keru ga, turaku mo. Omohu ni kahinaki koto."

 to urami te, rei no Azari, ohokata yo ni sirusi ari to kikoyuru hito no kagiri, amata sauzi tamahu. Mi-suhohu, dokyau, akuru hi yori hazime sase tamaha m tote, tonobito amata mawiri tudohi, kami simo no hito tati-sawagi tare ba, kokorobososa no nagori naku tanomosige nari.

 [6-6 Kaoru nurses Ohoi-kimi]

 Kure nure ba, "Rei no, anata ni." to kikoye te, ohom-yuduke nado mawira m to sure do, "Tikaku te dani mi tatematura m." tote, minami no hisasi ha sou no za nare ba, himgasiomote no ima sukosi kedikaki kata ni, byaubu nado tate sase te iri wi tamahu.

 Naka-no-Miya, kurusi to obosi tare do, kono ohom-naka wo, "Naho, mote-hanare tamaha nu nari keri." to mina omohi te, utoku mo e motenasi hedate zu. Soya yori hazime te, Hokekyau wo hudan ni yoma se tamahu. Kowe tahutoki kagiri zihuni nin site, ito tahutosi.

 Hi ha konata no minami no hisasinoma ni tomosi te, uti ha kuraki ni, kityau wo hiki-age te, sukosi suberi iri te mi tatematuri tamahe ba, oyibito-domo ni, sam nin zo saburahu. Naka-no-Miya ha, huto kakure tamahi nure ba, ito hitozukuna ni, kokorobosoku te husi tamahe ru wo,

 "Nadoka, ohom-kowe wo dani kika se tamaha nu."

 tote, mi-te wo torahe te odorokasi kikoye tamahe ba,

 "Kokoti ni ha omohi nagara, mono ihu ga ito kurusiku te nam. Higoro otodure tamaha zari ture ba, obotukanaku te sugi haberi nu beki ni ya to, kutiwosiku koso haberi ture."

 to, iki no sita ni notamahu.

 "Kaku mata re tatematuru hodo made mawiri ko zari keru koto."

 tote, sakuri mo yoyo to naki tamahu. Migusi nado, sukosi atuku zo ohasi keru.

 "Nani no tumi naru mi-kokoti ni ka. Hito ni nageki ohu koso, kaku am nare."

 to, ohom-mimi ni sasi-ate te, mono wo ohoku kikoye tamahe ba, urusau mo hadukasiu mo oboye te, kaho wo hutagi tamahe ru wo, munasiku minasi te ikanaru kokoti se m, to mune mo hisige te oboyu.

 "Higoro mi tatematuri tamahi tura m mi-kokoti mo, yasukara zu obosa re tu ram. Koyohi dani, kokoroyasuku uti-yasuma se tamahe. Tonowibito saburahu besi."

 to kikoye tamahe ba, usirometakere do, "Saru yau koso ha." to obosi te, sukosi sizoki tamahe ri.

 Hitaomote ni ha ara ne do, hahiyori tutu mi tatematuri tamahe ba, ito kurusiku hadukasikere do, "Kakaru beki tigiri koso ha ari keme." to obosi te, koyonau nodoyakani usiroyasuki mi-kokoro wo, kano kata tu kata no hito ni mi kurabe tatematuri tamahe ba, ahare to mo omohi sira re ni tari.

 "Munasiku nari na m noti no omohi ide ni mo, kokorogohaku, omohi kumanakara zi." to tutumi tamahi te, hasitanaku mo e osi-hanati tamaha zu. Yomosugara, hito wo sosonokasi te, ohom-yu nado mawira se tatematuri tamahe do, tuyu bakari mawiru kesiki mo nasi. "Imizi no waza ya! Ikani si te ka ha, kake-todomu beki." to, ihamkatanaku omohi wi tamahe ri.

 [6-7 Ajari talks about tahat he dreamed Hachi-no-miya to sisters]

 Hudankyau no, akatukigata no wikahari taru kowe no ito tahutoki ni, Azari mo yowi ni saburahi te neburi taru, uti-odoroki te Darani yomu. Oyi kare ni tare do, ito kuuduki te tanomosiu kikoyu.

 "Ikaga koyohi ha ohasi tu ram?"

 nado kikoyuru tuide ni, ko-Miya no ohom-koto nado mausi ide te, hana sibasiba uti-kami te,

 "Ikanaru tokoro ni ohasimasu ram? Saritomo, suzusiki kata ni zo, to omohiyari tatematuru wo, saitukoro no yume ni nam miye ohasimasi si.

 Zoku no ohom-katati nite, 'Yononaka wo hukau itohi hanare sika ba, kokoro tomaru koto nakari si wo, isasaka uti-omohi si koto ni midare te nam, tada sibasi negahi no tokoro wo hedatare ru wo omohu nam, ito kuyasiki. Susumuru waza seyo.' to, ito sadakani ohose rare si wo, tatimati ni tukaumaturu beki koto no oboye habera ne ba, tahe taru ni sitagahi te, okonahi si haberu hohusibara go, roku nin site, nanigasi no Nenbutu nam tukaumaturase haberu.

 Sateha, omohi tamahe e taru koto haberi te, Zyauhukyau wo nam tukase haberu."

 nado mausu ni, Kimi mo imiziu naki tamahu. Kano yo ni sahe samatage kikoyu ram tumi no hodo wo, kurusiki mi-kokoti ni mo, itodo kiye iri nu bakari oboye tamahu.

 "Ikade, kano mada sadamari tamaha zara m saki ni made te, onazi tokoro ni mo."

 to, kiki husi tamahe ri.

 Azari ha kotosukuna nite tati nu. Kono Zyauhukyau, sono watari no satozato, Kyau made ariki keru wo, akatuki no arasi ni wabi te, Azari no saburahu atari wo tadune te, tiumon no moto ni wi te, ito tahutoku tuku. Wekau no suwetukata no kokorobahe ito ahare nari. Marauto mo konata ni susumi taru mi-kokoro nite, ahare sinoba re tamaha zu.

 Naka-no-Miya, setini obotukanaku te, oku no kata naru kityau no usiro ni yori tamahe ru kehahi wo kiki tamahi te, azayakani winahori tamahi te,

 "Hukyau no kowe ha ikaga kika se tamahi tu ram. Omoomosiki miti ni ha okonaha nu koto nare do, tahutoku koso haberi kere." tote,

 "Simo sayuru migiha no tidori uti-wabi te
 naku ne kanasiki asaborake kana
"

 Kotoba no yau ni kikoye tamahu. Turenaki hito no ohom-kehahi ni mo kayohi te, omohi yosohe rarure do, irahe nikuku te, Ben site zo kikoye tamahu.

 "Akatuki no simo uti-harahi naku tidori
 mono omohu hito no kokoro wo ya siru
"

 Nitukahasikara nu ohom-kahari nare do, yuwe nakara zu kikoye nasu. Kayau no hakanasigoto mo, tutumasige naru monokara, natukasiu kahi aru sama ni torinasi tamahu mono wo, "Ima ha tote wakare na ba, ikanaru kokoti se m." to madohi tamahu.

 [6-8 In a night of Toyo-no-akari, Kaoru and Ohoi-kimi expect Kyoto]

 Miya no yume ni miye tamahi kem sama obosi ahasuru ni, "Kau kokorogurusiki ohom-arisama-domo wo, amakakeri te mo ikani mi tamahu ram?" to osihakara re te, ohasimasi si mi-tera ni mo, mi-zukyau se sase tamahu. Tokorodokoro no inori no tukahi idasi tate sase tamahi, ohoyake ni mo watakusi ni mo, ohom-itoma no yosi mausi tamahi te, maturi harahe, yorodu ni itara nu koto naku si tamahe do, mono no tumi meki taru ohom-yamahi ni mo ara zari kere ba, nani no sirusi mo miye zu.

 Midukara mo, tahirakani ara m tomo, Hotoke wo mo nenzi tamaha ba koso ara me,

 "Naho, kakaru tuide ni ikade use na m. Kono Kimi no kaku sohi te, nokori naku nari nuru wo, ima ha mote-hanare m kata nasi. Saritote, kau oroka nara zu miyu meru kokorobahe no, miotori si te, ware mo hito mo miye m ga, kokoroyasukara zu ukaru beki koto. Mosi inoti sihite tomara ba, yamahi ni kototuke te, katati wo mo kahe te m. Sate nomi koso, nagaki kokoro wo mo katamini mi hatu beki waza nare."

 to omohisimi tamahi te,

 "Toaru nite mo, kakaru nite mo, ikade kono omohu koto si te m." to obosu wo, sa made sakasiki koto ha e uti-ide tamaha de, Naka-no-Miya ni,

 "Kokoti no iyoiyo tanomosige naku oboyuru wo, imu koto nam, ito sirusi ari te inoti noburu koto to kiki si wo, sayauni Azari ni notamahe."

 to kikoye tamahe ba, mina naki sawagi te,

 "Ito arumaziki ohom-koto nari. Kaku bakari obosi madohu meru Tiunagon-dono mo, ikaga ahenaki yau ni omohi kikoye tamaha m."

 to, nigenaki koto ni omohi te, tanomosibito ni mo mausi tuga ne ba, kutiwosiu obosu.

 Kaku komori wi tamahi ture ba, kiki tugi tutu, ohom-toburahi ni hurihahe monosi tamahu hito mo ari. Orokani obosa re nu koto, to mi tamahe ba, tonobito, sitasiki keisi nado ha, onoono yorodu no ohom-inori wo se sase, nageki kikoyu.

 Toyonoakari ha kehu zo kasi to, Kyau omohi-yari tamahu. Kaze itau huki te, yuki no huru sama awatatasiu are madohu. "Miyako ni ha ito kau simo ara zi kasi." to, hitoyarinarazu kokorobosou te, "Utoku te yami nu beki ni ya?" to omohu tigiri ha turakere do, uramu beu mo ara zu. Natukasiu rautage naru ohom-motenasi wo, tada sibasi nite mo rei ni nasi te, "Omohi turu koto-domo mo kataraha baya." to omohi tuduke te nagame tamahu. Hikari mo naku te kure hate nu.

 "Kaki-kumori hikage mo miye nu okuyama ni
 kokoro wo kurasu koro ni mo aru kana
"

 [6-9 Kaoru nurses Ohoi-kimi closely]

 Tada, kakute ohasuru wo tanomi ni, mina omohi kikoye tari. Rei no, tikaki kata ni wi tamahe ru ni, mi-kityau nado wo, kaze no arahani huki nase ba, Naka-no-Miya, oku ni iri tamahu. Migurusige naru hitobito mo, kakayaki kakure nuru hodo ni, ito tikau yori te,

 "Ikaga obosa ruru. Kokoti ni omohi nokosu koto naku, nenzi kikoyuru kahinaku, ohom-kowe wo dani kika zu nari ni tare ba, ito koso wabisikere. Okurakasi tamaha ba, imiziu turakara m."

 to, nakunaku kikoye tamahu. Mono oboye zu nari ni taru sama nare do, kaho ha ito yoku kakusi tamahe ri.

 "Yorosiki hima ara ba, kikoye mahosiki koto mo habere do, tada kiye iru yau ni nomi nari yuku ha, kutiwosiki waza ni koso."

 to, ito ahare to omohi tamahe ru kesiki naru ni, iyoiyo seki todome gataku te, yuyusiu, kaku kokorobosoge ni omohu to ha miye zi to, tutumi tamahe do, kowe mo wosima re zu.

 "Ikanaru tigiri nite, kagirinaku omohi kikoye nagara, turaki koto ohoku te wakare tatematuru beki ni ka. Sukosi uki sama wo dani mise tamaha ba nam, omohi samasu husi ni mo se m."

 to mamore do, iyoiyo aharege ni atarasiku, wokasiki ohom-arisama nomi miyu.

 Kahina nado mo ito hosou nari te, kage no yau ni yowage naru monokara, iroahi mo kahara zu, sirou utukusige ni nayonayo to si te, siroki ohom-zo-domo no nayobika naru ni, husuma wo osi-yari te, naka ni mi mo naki hihina wo huse tara m kokoti si te, migusi ha ito kotitau mo ara nu hodo ni uti-yara re taru, makura yori oti taru kiha no, tuyatuya to medetau wokasige naru mo, "Ikani nari tamahi na m to suru zo." to, aru beki mono ni mo ara za' meri to miru ga, wosiki koto taguhi nasi.

 Kokora hisasiku nayami te, hiki mo tukuroha nu kehahi no, kokoro toke zu hadukasige ni, kagirinau motenasi samayohu hito ni mo ohou masari te, komakani miru mama ni, tamasihi mo sidumara m kata nasi.

 

7 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi's death and Kaoru's grief

 [7-1 Ohoi-kimi dies as if she disapears her figure]

 "Tuhini uti-sute tamahi na ba, yo ni sibasi mo tomaru beki ni mo ara zu. Inoti mosi kagiri ari te tomaru beu tomo, hukaki yama ni sasurahe na m to su. Tada, ito kokorogurusiu te, tomari tamaha m ohom-koto wo nam omohi kikoyuru."

 to, irahe sase tatematura m tote, kano ohom-koto wo kake tamahe ba, kaho kakusi tamahe ru ohom-sode wo sukosi hiki nahosi te,

 "Kaku, hakanakari keru mono wo, omohi kumanaki yau ni obosa re tari turu mo kahinakere ba, kono tomari tamaha m hito wo, onazi koto omohi kikoye tamahe to, honomekasi kikoye ni si, tagahe tamaha zara masika ba, usiroyasukara masi to, kore nomi nam uramesiki husi nite, tomari nu beu oboye haberu."

 to notamahe ba,

 "Kaku imiziu, mono omohu beki mi ni ya ari kem. Ikani mo, ikani mo, kotozama ni konoyo wo omohi kakadurahu kata no habera zari ture ba, ohom-omomuke ni sitagahi kikoye zu nari ni si. Ima nam, kuyasiku kokorogurusiu mo oboyuru. Saredomo, usirometaku na omohi kikoye tamahi so."

 nado kosirahe te, ito kurusige ni si tamahe ba, suhohu no Azari-domo mesi ire sase, samazama ni gen aru kagiri si te, kadi mawirase sase tamahu. Ware mo Hotoke wo nenze sase tamahu koto, kagiri nasi.

 "Yononaka wo kotosarani itohi hanare ne, to susume tamahu Hotoke nado no, ito kaku imiziki mono ha omoha se tamahu ni ya ara m. Miru mama ni mono kakure yuku yau nite kiye hate tamahi nuru ha, imiziki waza kana!"

 Hiki-todomu beki kata naku, asizuri mo si tu beku, hito no katakunasi to mi m koto mo oboye zu. Kagiri to mi tatematuri tamahi te, Naka-no-Miya no, okure zi to omohi madohi tamahu sama mo kotowari nari. Aru ni mo ara zu miye tamahu wo, rei no, sakasiki womnabara, "Ima ha, ito yuyusiki koto." to, hiki-sake tatematuru.

 [7-2 Kaoru goes into mourning after a cremation of Ohoi-kimi]

 Tiunagon-no-Kimi ha, saritomo, ito kakaru koto ara zi, yume ka, to obosi te, ohotonabura wo tikau kakage te mi tatematuri tamahu ni, kakusi tamahu kaho mo, tada ne tamahe ru yau nite, kahari tamahe ru tokoro naku, utukusige nite uti-husi tamahe ru wo, "Kaku nagara, musi no kara no yau nite mo miru waza nara masika ba." to, omohi madoha ru.

 Imaha no koto-domo suru ni, migusi wo kaki-yaru ni, sato uti-nihohi taru, tada arisi nagara no nihohi ni, natukasiu kaubasiki mo,

 "Arigatau, nanigoto nite kono hito wo, sukosi mo nanome nari si to omohi samasa m. Makoto ni yononaka wo omohi sute haturu sirube nara ba, osorosige ni uki koto no, kanasisa mo same nu beki husi wo dani mituke sase tamahe."

 to Hotoke wo nenzi tamahe do, itodo omohi nodome m kata naku nomi are ba, ihukahinaku te, "Hitaburuni keburi ni dani nasi hate te m." to omohosi te, tokaku rei no sahohu-domo suru zo, asamasikari keru.

 Sora wo ayumu yau ni tadayohi tutu, kagiri no arisama sahe hakanage nite, keburi mo ohoku musubohore tamaha zu nari nuru mo ahenasi to, akire te kaheri tamahi nu.

 Ohom-imi ni komore ru hitokazu ohoku te, kokorobososa ha sukosi magire nu bekere do, Naka-no-Miya ha, hito no mi omoha m koto mo hadukasiki mi no kokoro-usa wo omohi sidumi tamahi te, matanaki hito ni miye tamahu.

 Miya yori mo ohom-toburahi ito sigeku tatemature tamahu. Omoha zu ni tukuduku to omohi kikoye tamahe ri si kesiki mo, obosi nahora de yami nuru wo obosu ni, ito uki hito no ohom-yukari nari.

 Tiunagon, kaku yo no ito kokorouku oboyuru tuide ni, ho'i toge m to obosa rure do, Samdeu-no-Miya no obosa re m koto ni habakari, kono Kimi no ohom-koto no kokorogurusisa to ni omohi midare te,

 "Kano notamahi si yau nite, katamini mo miru bekari keru mono wo. Sita no kokoro ha, mi wo wake tamahe ri tomo, uturohu beku mo oboye tamahe zari si wo, kau mono omoha se tatematuru yori ha, tada uti-katarahi te, tuki se nu nagusame ni mo mi tatematuri kayoha masi mono wo."

 nado obosu.

 Karisome ni Kyau ni mo ide tamaha zu, kaki taye, nagusamu kata naku te komori ohasuru wo, yohito mo, oroka nara zu omohi tamahe ru koto, to mi kiki te, Uti yori hazime tatematuri te, ohom-toburahi ohokari.

 [7-3 Kaoru grieves evry seven days of Buddhist service for the dead]

 Hakanaku te higoro ha sugi yuku. Nanuka nanuka no koto-domo, ito tahutoku se sase tamahi tutu, oroka nara zu keuzi tamahe do, kagiri are ba, ohom-zo no iro no kahara nu wo, kano ohom-kata no kokoroyose waki tari si hitobito no, ito kuroku kikahe taru wo, hono-mi tamahu mo,

 "Kurenawi ni oturu namida mo kahinaki ha
 katami no iro wo some nu nari keri
"

 Yurusiiro no kohori toke nu ka to miyuru wo, itodo nurasi sohe tutu nagame tamahu sama, ito namamekasiku kiyoge nari. Hitobito nozoki tutu mi tatematuri te,

 "Ihukahinaki ohom-koto wo ba saru mono nite, kono Tono no kaku narahi tatematuri te, imaha to yoso ni omohi kikoye m koso, atarasiku kutiwosikere."

 "Omohi no hoka naru ohom-sukuse ni mo ohasi keru kana! Kaku hukaki mi-kokoro no hodo wo, katagatani somuka se tamahe ru yo!"

 to naki ahe ri.

 Kono Ohom-kata ni ha,

 "Mukasi no ohom-katami ni, ima ha nanigoto mo kikoye, uketamahara m to nam omohi tamahuru. Utoutosiku obosi hedatu na."

 to kikoye tamahe do, "Yorodu no koto uki mi nari keri." to, mono nomi tutumasiku te, mada taimen si te mono nado kikoye tamaha zu.

 "Kono Kimi ha, kezayaka naru kata ni, ima sukosi ko meki, kedakaku ohasuru monokara, natukasiku nihohi aru kokorozama zo, otori tamahe ri keru."

 to, koto ni hure te oboyu.

 [7-4 In a snow day, Kaoru recollects the late Ohoi-kimi]

 Yuki no kaki-kurasi huru hi, hinemosu ni nagame kurasi te, yo no hito no susamaziki koto ni ihu naru sihasu no tukiyo no, kumori naku sasi-ide taru wo, sudare makiage te mi tamahe ba, mukahi no tera no kane no kowe, makura wo sobadate te, kehu mo kure nu to, kasukanaru hibiki wo kiki te,

 "Okure zi to sora yuku tuki wo sitahu kana
 tuhini sumu beki konoyo nara ne ba
"

 Kaze no ito hagesikere ba, sitomi orosase tamahu ni, yomo no yama no kagami to miyuru migiha no kohori, tukikage ni ito omosirosi. "Kyau no ihe no kagirinaku to migaku mo, e kau ha ara nu haya!" to oboyu. "Wadukani iki ide te monosi tamaha masika ba, morotomoni kikoye masi." to omohi tudukuru zo, mune yori amaru kokoti suru.

 "Kohi wabi te sinuru kusuri no yukasiki ni
 yuki no yama ni ya ato wo kena masi
"

 "Nakaba naru ge wosihe m oni mo gana, kototuke te mi mo nage m." to obosu zo, kokorogitanaki hizirigokoro nari keru.

 Hitobito tikaku yobi ide tamahi te, monogatari nado se sase tamahu kehahi nado no, ito aramahosiku nodoyakani kokorohukaki wo, mi tatematuru hitobito, wakaki ha, kokoro ni sime te medetasi to omohi tatematuru. Oyi taru ha, tada kutiwosiku imiziki koto wo, itodo omohu.

 "Mi-kokoti no omoku nara se tamahi si koto mo, tada kono Miya no ohom-koto wo, omoha zu ni mi tatematuri tamahi te, hitowarahe ni imizi to obosu meri si wo, sasugani kano ohom-kata ni ha, kaku omohu to sira re tatematura zi to, tada mi-kokoro hitotu ni yo wo urami tamahu meri si hodo ni, hakanaki ohom-kudamono wo mo kikosimesi hure zu, tada yowari ni nam yowara se tamahu meri si.

 Uhabe ni ha, nani bakari kotokotosiku mono-hukage ni mo motenasa se tamaha de, sita no mi-kokoro no kagirinaku, nanigoto mo obosu meri si ni, ko-Miya no ohom-imasime ni sahe tagahi nuru koto to, ainau hito no ohom-uhe wo obosi nayami some si nari."

 to kikoye te, woriwori notamahi si koto nado katari ide tutu, tare mo tare mo naki madohu koto tuki se zu.

 [7-5 Nio-no-miya visits to make a call to express his condolence in a snow day]

 "Waga kokorokara, adikinaki koto wo omohase tatematuri kem koto." to torikahesa mahosiku, nabete no yo mo turaki ni, nenzu wo itodo ahareni si tamahi te, madoromu hodo naku akasi tamahu ni, mada yobukaki hodo no yuki no kehahi, ito samuge naru ni, hitobito kowe amata si te, muma no oto kikoyu.

 "Nanibito kaha, kakaru sa-yonaka ni yuki wo waku beki."

 to, Daitoko-tati mo odoroki omohe haberu ni, Miya, kari no ohom-zo ni itau yature te, nure nure iri tamahe ru nari keri. Uti-tataki tamahu sama, sa na' nari, to kiki tamahi te, Tiunagon ha, kakurohe taru kata ni iri tamahi te, sinobi te ohasu. Ohom-imi ha hikazu nokori tari kere do, kokoromotonaku obosi wabi te, yo hitoyo, yuki ni madohasa re te zo ohasimasi keru.

 Higoro no turasa mo magire nu beki hodo nare do, taimen si tamahu beki kokoti mo se zu, obosi nageki taru sama no hadukasikari si wo, yagate minahosa re tamaha zu nari ni si mo, ima yori noti no mi-kokoro aratamara m ha, kahinakaru beku omohi simi te monosi tamahe ba, tare mo tare mo imiziu kotowari wo kikoye sirase tutu, monogosi nite zo, higoro no okotari tuki se zu notamahu wo, tukuduku to kiki wi tamahe ru.

 Kore mo ito aru ka naki ka nite, "Okure tamahu maziki ni ya?" to kikoyuru ohom-kehahi no kokorogurusisa wo, "Usirometau imizi." to, Miya mo obosi tari.

 Kehu ha, ohom-mi wo sute te, tomari tamahi nu. "Monogosi nara de." to itaku wabi tamahe do,

 "Ima sukosi mono oboyuru hodo made habera ba."

 to nomi kikoye tamahi te, turenaki wo, Tiunagon mo kesiki kiki tamahi te, sarubeki hito mesi ide te,

 "Ohom-arisama ni tagahi te, kokoroasaki yau naru ohom-motenasi no, mukasi mo ima mo kokoroukari keru tukigoro no tumi ha, samo omohi kikoye tamahi nu beki koto nare do, nikukara nu sama ni koso, kaugahe tatematuri tamaha me. Kayau naru koto, mada mi sira nu mi-kokoro nite, kurusiu obosu ram."

 nado, sinobi te sakasigari tamahe ba, iyoiyo kono Kimi no mi-kokoro mo hadukasiku te, e kikoye tamaha zu.

 "Asamasiku kokorouku ohasi keri. Kikoye si sama wo mo, mugeni wasure tamahi keru koto."

 to, oroka nara zu nageki kurasi tamahe ri.

 [7-6 Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchangewaka]

 Yoru no kesiki, itodo kehasiki kaze no oto ni, hitoyarinarazu nageki husi tamahe ru mo, sasuga nite, rei no, mono hedate te kikoye tamahu. Tidi no yasiro wo hiki-kake te, yukusaki nagaki koto wo tigiri kikoye tamahu mo, "Ikade kaku kuti nare tamahi kem." to, kokoroukere do, yoso nite turenaki hodo no utomasisa yori ha ahare ni, hito no kokoro mo tawoyagi nu beki ohom-sama wo, hitokata ni mo e utomi hatu mazikari keri. Tada, tukuduku to kiki te,

 "Kisikata wo omohi iduru mo hakanaki wo
 yukusuwe kake te nani tanomu ram
"

 to, honokani notamahu. Nakanaka ibuseu, kokoromotonasi.

 "Yukusuwe wo mizikaki mono to omohi na ba
 me no mahe ni dani somuka zara nam

 Nanigoto mo ito kau miru hodo naki yo wo, tumi hukaku na obosi nai so."

 to, yoroduni kosirahe tamahe do,

 "Kokoti mo nayamasiku nam."

 tote iri tamahi ni keri. Hito no miru ram mo ito hitowaroku te, nageki akasi tamahu. Urami m mo kotowari naru hodo nare do, amari ni hito nikuku mo to, turaki namida no oture ba, "Masite ikani omohi tu ram?" to, samazama ahareni obosi sira ru.

 Tiunagon no, aruzigata ni sumi nare te, hitobito yasurakani yobi tukahi, hito mo amata site mono mawirase nado si tamahu wo, ahare ni mo wokasiu mo goranzu. Ito itau yase awomi te, horeboresiki made mono wo omohi tare ba, kokorogurusi to mi tamahi te, mameyakani toburahi tamahu.

 "Arisi sama nado, kahinaki koto nare do, kono Miya ni koso ha kikoye me." to omohe do, uti-ide m ni tuke te mo, ito kokoroyowaku, katakunasiku miye tatematura m ni habakari te, kotozukuna nari. Ne wo nomi naki te, hikazu he ni kere ba, kaho kahari no si taru mo, migurusiku ha ara de, iyoiyo mono-kiyoge ni namamei taru wo, "Womna nara ba, kanarazu kokoro uturi na m." to, onoga kesikara nu mi-kokoro narahi ni obosiyoru mo, nama usirometakari kere ba, "Ikade hito no sosiri mo urami wo mo habuki te, kyau ni uturohasi te m." to obosu.

 Kaku turenaki monokara, Uti watari ni mo kikosimesi te, ito asikaru beki ni obosi wabi te, kehu ha kahera se tamahi nu. Oroka nara zu kotonoha wo tukusi tamahe do, turenaki ha kurusiki mono wo to, hitohusi wo obosi sirase mahosiku te, kokorotoke zu nari nu.

 [7-7 Kaoru comes back to Kyoto from Uji at the end of the year]

 Tosi kurekata ni ha, kakara nu tokoro dani, sora no kesiki rei ni ha ni nu wo, are nu hi naku huri tumu yuki ni, uti-nagame tutu akasi kurasi tamahu kokoti, tuki se zu yume no yau nari.

 Miya yori mo, mi-zukyau nado, kotitaki made toburahi kikoye tamahu. Kakute nomi yaha, atarasiki tosi sahe nageki sugusa m. Kokokasiko ni mo, obotukanaku te todikomori tamahe ru koto wo kikoye tamahe ba, ima ha tote kaheri tamaha m kokoti mo, tatohe m kata nasi.

 Kaku ohasi narahi te, hito sigekari turu nagori naku nara m wo, omohi waburu hitobito, imizikari si wori no sasiatari te kanasikari si sawagi yori mo, uti-sidumari te imiziku oboyu.

 "Tokidoki, worihusi, wokasiyaka naru hodo ni kikoye kahasi tamahi si tosigoro yori mo, kaku nodoyaka nite sugusi tamahe ru higoro no ohom-arisama kehahi no, natukasiku nasake hukau, hakanaki koto ni mo mame naru kata ni mo, omohiyari ohokaru mi-kokorobahe wo, ima ha kagiri ni mi tatematuri sasi turu koto."

 to, obohore ahe ri.

 Kano Miya yori ha,

 "Naho, kau mawiri kuru koto mo ito kataki wo omohi wabi te, tikau watai tatematuru beki koto wo nam, tabakari ide taru."

 to kikoye tamahe ri. Kisai-no-Miya, kikosimesi tuke te,

 "Tiunagon mo kaku orokanara zu omohi hore te wi ta' naru ha, geni, osinabete omohi gatau koso ha, tare mo obosa ru rame." to, kokorokurusigari tamahi te, "Nideu-no-win no nisi-no-tai ni watai tama' te, tokidoki mo kayohi tamahu beku, sinobi te kikoye tamahi keru ha, Womna-Iti-no-Miya no ohom-kata ni kotoyose te obosi naru ni ya?"

 to obosi nagara, obotukanakaru maziki ha uresiku te, notamahu nari keri.

 "Sa na' nari." to, Tiunagon mo kiki tamahi te,

 "Samdeu-no-miya mo tukuri hate te, watai tatematura m koto wo omohi si mono wo. Kano ohom-kahari ni nazurahe te miru bekari keru wo."

 nado, hikikahesi kokorobososi. Miya no obosiyoru meri si sudi ha, ito nigenaki koto ni omohi hanare te, "Ohokata no ohom-usiromi ha, ware nara de ha, mata tare kaha." to, obosu to ya.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note