First updated10/27/2002
Last updated 4/28/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

SAWARABI


Tale of Kaoru's Chunagon era, in spring at the age of 25

1 Tale of Naka-no-kimi A life of just before marriage with Nio-no-miya in Uji

 1. Early spring, Ajari sends a letter with wild grass to Naka-no-kimi---Yabu si waka ne ba, haru no hikari wo mi tamahu ni tuke te mo
 2. Naka-no-kimi replys to Ajari's letter---Daizi to omohi mahasi te yomi-idasi tu ram, to obose ba
 3. At late in January, Kaoru visits to Nio-no-miya---Naien nado, mono-sawagasiki koro sugusi te
 4. Nio-no-miya tells Kaoru that he will call Naka-no-kimi to Kyoto---Sora no kesiki mo mata, geni zo ahare siri-gaho ni kasumi watare ru
 5. Naka-no-kimi comes out of the late Ohoi-kimi's mourning---Kasiko ni mo, yoki wakaudo waraha nado motome te, hito-bito ha
 6. Kaoru visits to Naka-no-kimi at the day before leaving Uji for Kyoto---Midukara ha, watari tamaha m koto asu tote no
 7. Naka-no-kimi and Kaoru compose and exchange waka viewing ume blossoms---O-mahe tikaki koubai no, iro mo ka mo natukasiki ni
 8. Kaoru meets Ben-no-ama---Ben zo, "Kayau no ohom-tomo ni mo, omohi-kake zu nagaki inoti
 9. Ben-no-ama talks with Naka-no-kimi---Omohosi notamahe ru sama wo katari te, Ben ha
2 Tale of Naka-no-kimi Newly married life of Naka-no-kimi and Nio-no-miya begins in Kyoto
 1. Naka-no-kimi leaves Uji for Kyoto---Mina kaki-harahi, yorodu tori sitatame te, mi-kuruma-domo yose te
 2. Naka-no-kimi arrives at Nijo-in in Kyoto---Yohi uti-sugi te zo ohasi tuki taru. Mi mo sira nu sama ni
 3. Yugiri holds his daughter's coming-of-age ceremony and considers her marriage---Migi-no-Ohotono ha, Roku-no-Kimi wo Miya ni tatematuri tamaha m koto
 4. Kaoru visits and talks with Naka-no-kimi viewing cherry blossoms---Hana-zakari no hodo, Nideu-no-win no sakura wo mi-yari tamahu ni
 5. Nio-no-miya has doubts about a relationship between Naka-no-kimi and Kaoru---Hito-bito mo, "Yo no tune ni, koto-kotosiku na motenasi kikoye sase tamahi so

 

1 Tale of Naka-no-kimi A life of just before marriage with Nio-no-miya in Uji

 [1-1 Early spring, Ajari sends a letter with wild grass to Naka-no-kimi]

 Yabu si waka ne ba, haru no hikari wo mi tamahu ni tuke te mo, "Ikade kaku nagarahe ni keru tukihi nara m?" to, yume no yau ni nomi oboye tamahu.

 Yukikahu tokidoki ni sitagahi, hana tori no iro wo mo ne wo mo, onazi kokoro ni okihusi mi tutu, hakanaki koto wo mo, motosuwe wo tori te ihi kahasi, kokorobosoki yo no usa mo turasa mo, uti-katarahi ahase kikoye si ni koso, nagusamu kata mo ari sika, wokasiki koto, ahare naru husi wo mo, kiki siru hito mo naki mama ni, yorodu kaki-kurasi, kokoro hitotu wo kudaki te, Miya no ohasimasa zu nari ni si kanasisa yori mo, yaya uti-masari te kohisiku wabisiki ni, ikani se m to, ake kururu mo sira zu madoha re tamahe do, yo ni tomaru beki hodo ha, kagiri aru waza nari kere ba, sina re nu mo asamasi.

 Azari no moto yori,

 "Tosi aratamari te ha, nanigoto ka ohasimasu ram? Ohom-inori ha, tayumi naku tukaumaturi haberi. Ima ha, hitotokoro no ohom-koto wo nam, yasukara zu nenzi kikoye sasuru."

 nado kikoye te, warabi, tukudukusi, wokasiki ko ni ire te, "Kore ha, warahabe no kuyauzi te haberu hatuho nari." tote, tatemature ri. Te ha, ito asiu te, uta ha, wazatogamasiku hiki-hanati te zo kaki taru.

 "Kimi ni tote amata no haru wo tumi sika ba
 tune wo wasure nu hatu warabi nari

 Omahe ni yomi mausa sime tamahe."

 to ari.

 [1-2 Naka-no-kimi replys to Ajari's letter]

 Daizi to omohi mahasi te yomi idasi tu ram, to obose ba, uta no kokorobahe mo ito ahare nite, nahozarini, sasimo obosa nu na' meri to miyuru kotonoha wo, medetaku konomasigeni kaki tukusi tamahe ru hito no ohom-humi yori ha, koyonaku me tomari te, namida mo koborure ba, kaherigoto, kaka se tamahu.

 "Kono haru ha tare ni ka mise m naki hito no
 katami ni tume ru mine no sawarabi
"

 Tukahi ni roku tora se sase tamahu.

 Ito sakari ni nihohi ohoku ohasuru hito no, samazama no ohom-monoomohi ni, sukosi uti-omoyase tamahe ru, ito ate ni namamekasiki kesiki masari te, mukasibito ni mo oboye tamahe ri. Narabi tamahe ri si wori ha, toridori nite, sarani ni tamahe ri to mo miye zari si wo, uti-wasure te ha, huto sore ka to oboyuru made kayohi tamahe ru wo,

 "Tiunagon-dono no, kara wo dani todome te mi tatematuru mono nara masika ba to, asayuhu ni kohi kikoye tamahu meru ni, onaziku ha, miye tatematuri tamahu ohom-sukuse nara zari kem yo!"

 to, mi tatematuru hitobito ha kutiwosigaru.

 Kano ohom-atari no hito no kayohi kuru tayori ni, ohom-arisama ha taye zu kiki kahasi tamahi keri. Tuki se zu omohi hore tamahi te, "Atarasiki tosi to mo iha zu, iyame ni nam, nari tamahe ru." to kiki tamahi te mo, "Geni, utituke no kokoroasasa ni ha monosi tamaha zari keri." to, itodo ima zo ahare mo hukaku, omohisira ruru.

 Miya ha, ohasimasu koto no ito tokoroseku arigatakere ba, "Kyau ni watasi kikoye m," to obositati ni tari.

 [1-3 At late in January, Kaoru visits to Nio-no-miya]

 Naien nado, mono-sawagasiki koro sugusi te, Tiunagon-no-Kimi, "Kokoro ni amaru koto wo mo, mata tare ni kaha kataraha m? to obosi wabi te, Hyaubukyau-no-Miya no ohom-kata ni mawiri tamahe ri.

 Simeyaka naru yuhugure nare ba, Miya uti-nagame tamahi te, hasi tikaku zo ohasimasi keru. Sau-no-ohom-koto kaki-narasi tutu, rei no, mi-kokoroyose naru mume no ka wo mede ohasuru, sidue wo osi-wori te mawiri tamamahe ru, nihohi no ito en ni medetaki wo, wori wokasiu obosi te,

 "Woru hito no kokoro ni kayohu hana nare ya
 iro ni ha ide zu sita ni nihohe ru
"

 to notamahe ba,

 "Miru hito ni kakoto yose keru hana no e wo
 kokorosi te koso woru bekari kere

 Wadurahasiku."

 to, tahabure kahasi tamahe ru, ito yoki ohom-ahahi nari.

 Komayaka naru ohom-monogatari-domo ni nari te ha, ka no yamazato no ohom-koto wo zo, madu ha ikani to, Miya ha kikoye tamahu. Tiunagon mo, sugi ni si kata no akazu kanasiki koto, sonokami yori kehu made omohi no taye nu yosi, woriwori ni tuke te, ahareni mo wokasiku mo, nakimi warahimi to ka ihu ram yau ni, kikoye ide tamahu ni, masite sabakari iromekasiku, namidamoro naru ohom-kuse ha, hito no ohom-uhe nite sahe, sode mo siboru bakari ni nari te, kahigahisiku zo ahisirahi kikoye tamahu meru.

 [1-4 Nio-no-miya tells Kaoru that he will call Naka-no-kimi to Kyoto]

 Sora no kesiki mo mata, geni zo ahare siri gaho ni kasumi watare ru. Yoru ni nari te, hagesiu huki iduru kaze no kesiki, mada huyumeki te ito samuge ni, ohotonabura mo kiye tutu, yami ha ayanaki tadotadosisa nare do, katamini kiki sasi tamahu beku mo ara zu, tukise nu ohom-monogatari wo e haruke yari tamaha de, yoru mo itau huke nu.

 Yo ni tamesi arigatakari keru naka no mutubi wo, "Ide, saritomo, ito sa nomi ha ara zari kem." to, nokori arige ni tohi nasi tamahu zo, warinaki mi-kokoronarahi na' meru kasi. Sarinagara mo, mono ni kokoroe tamahi te, nagekasiki kokoro no uti mo akiramu bakari, katu ha nagusame, mata ahare wo mo samasi, samazama ni katarahi tamahu, ohom-sama no wokasiki ni sukasa re tatematuri te, geni, kokoro ni amaru made omohi musubohoruru koto-domo, sukosi dutu katari kikoye tamahu zo, koyonaku mune no hima aku kokoti si tamahu.

 Miya mo, kano hito tikaku watasi kikoye te m to suru hodo no koto-domo, katarahi kikoye tamahu wo,

 "Ito uresiki koto ni mo haberu kana! Ainaku, midukara no ayamati to nam omou tamahe raruru. Aka nu mukasi no nagori wo, mata tadunu beki kata mo habera ne ba, ohokata ni ha, nanigoto ni tuke te mo, kokoroyose kikoyu beki hito to nam omou tamahuru wo, mosi bin naku ya obosimesa ru beki."

 tote, kano, "Kotobito to na omohiwaki so." to, yuduri tamahi si kokorookite wo mo, sukosi ha katari kikoye tamahe do, Ihase-no-mori no yobukodori mei tari si yo no koto ha, nokosi tari keri. Kokoro no uti ni ha, "Kaku nagusame gataki katami ni mo, geni, sate koso, kayau ni mo atukahi kikoyu bekari kere." to, kuyasiki koto yauyau masari yuke do, ima ha kahi naki mono yuwe, "Tune ni kau nomi omoha ba, aru maziki kokoro mo koso idekure. Taga tame ni mo adikinaku, wokogamasikara m." to omohi hanaru. "Sate mo, ohasimasa m ni tuke te mo, makoto ni omohi usiromi kikoye m kata ha, mata tare kaha." to obose ba, ohom-watari no koto-domo kokoromauke se sase tamahu.

 [1-5 Naka-no-kimi comes out of the late Ohoi-kimi's mourning]

 Kasiko ni mo, yoki wakaudo waraha nado motome te, hitobito ha kokoroyuki gaho ni isogi omohi tare do, ima ha tote kono Husimi wo arasi hate m mo, imiziku kokorobosokere ba, nageka re tamahu koto tuki se nu wo, saritote mo, mata semete kokorogohaku, taye komori te mo takekaru maziku, "Asakara nu naka no tigiri mo, taye hate nu beki ohom-sumahi wo, ikani obosi e taru zo." to nomi, urami kikoye tamahu mo, sukosi ha kotowari nare ba, ikaga su bekara m, to omohi midare tamahe ri.

 Kisaragi no tuitati-goro to are ba, hodo tikaku naru mama ni, hana no ki-domo no kesikibamu mo nokori yukasiku, "Mine no kasumi no tatu wo misute te m koto mo, onoga tokoyo nite dani ara nu tabine nite, ikani hasitanaku hitowaraha re naru koto mo koso." nado, yorodu ni tutumasiku, kokoro hitotu ni omohi akasi kurasi tamahu.

 Ohom-buku mo, kagiri aru koto nare ba, nugi sute tamahu ni, misogi mo asaki kokoti zo suru. Oya hito tokoro ha, mi tatematura zari sika ba, kohisiki koto ha omohoye zu. Sono ohom-kahari ni mo, kono tabi no koromo wo hukaku some m to, kokoro ni ha obosi notamahe do, sasugani, sarubeki yuwe mo naki waza nare ba, akazu kanasiki koto kagirinasi.

 Tiunagon-dono yori, mi-kuruma, omahe no hitobito, hakase nado tatemature tamahe ri.

 "Hakanasi ya kasumi no koromo tati si ma ni
 hana no himo toku wori mo ki ni keri
"

 Geni, iroiro ito kiyora nite tatemature tamahe ri. Ohom-watari no hodo no kadukemono-domo nado, kotokotosikara nu monokara, sinazina ni komayaka ni obosiyari tutu, ito ohokari.

 "Wori ni tuke te ha, wasure nu sama naru mi-kokoroyose no arigataku, harakara nado mo, e ito kau made ha ohase nu waza zo."

 nado, hitobito ha kikoye sirasu. Azayaka nara nu hurubito-domo no kokoro ni ha, kakaru kata wo kokoro ni sime te kikoyu. Wakaki hito ha, tokidoki mo mi tatematuri narahi te, ima ha to kotozama ni nari tamaha m wo, sauzausiku, "Ikani kohisiku oboye sase tamaha m." to kikoye ahe ri.

 [1-6 Kaoru visits to Naka-no-kimi at the day before leaving Uji for Kyoto]

 Midukara ha, watari tamaha m koto asu tote no, mada tutomete ohasi tari. Rei no, marautowi no kata ni ohasuru ni tuke te mo, ima ha yauyau mono nare te, "Ware koso, hito yori saki ni, kau yau ni mo omohisome sika." nado, ari si sama, notamahi si kokorobahe wo omohi ide tutu, "Sasugani, kakehanare, koto no hoka ni nado ha, hasitaname tamaha zari si wo, waga kokoro mote, ayasiu mo hedatari ni si kana!" to, mune itaku omohi tuduke rare tamahu.

 Kaimami se si sauzi no ana mo omohi ide rarure ba, yori te mi tamahe do, kono naka wo ba orosi kome tare ba, ito kahinasi.

 Uti ni mo, hitobito omohi ide kikoye tutu uti-hisomi ahe ri. Naka-no-Miya ha, masite, moyohosa ruru ohom-namida no kaha ni, asu no watari mo oboye tamaha zu, horeboresige nite nagame husi tamahe ru ni,

 "Tukigoro no tumori mo, sokohakatonakere do, ibuseku omou tamahe raruru wo, katahasi mo akirame kikoye sase te, nagusame habera baya! Rei no, hasitanaku na sasi-hanata se tamahi so. Itodo ara nu yo no kokoti si haberi."

 to kikoye tamahe re ba,

 "Hasitanasi to omoha re tatematura m to simo omoha ne do, isaya, kokoti mo rei no yau ni mo oboye zu, kaki-midari tutu, itodo hakabakasikara nu higakoto mo ya to, tutumasiu te."

 nado, kurusige ni oboyi tare do, "Itohosi" nado, korekare kikoye te, naka no sauzi no kuti nite taimen si tamahe ri.

 Ito kokorohadukasige ni namameki te, mata "Kono tabi ha, nebi masari tamahi ni keri." to, me mo odoroku made nihohi ohoku, "Hito ni mo ni nu youi nado, ana, medeta no hito ya!" to nomi miye tamahe ru wo, Hime-Miya ha, omokage sara nu hito no ohom-koto wo sahe omohi ide kikoye tamahu ni, ito ahare to mi tatematuri tamahu.

 "Tukise nu ohom-monogatari nado mo, kehu ha kotoimi su beku ya."

 nado ihi sasi tutu,

 "Watara se tamahu beki tokoro tikaku, konokoro sugusi te uturohi haberu bekere ba, yonaka akatuki to, tukidukisiki hito no ihi haberu meru, nanigoto no wori ni mo, utokara zu obosi notamahase ba, yo ni habera m kagiri ha, kikoye sase uketamahari te sugusa mahosiku nam haberu wo, ikaga ha obosimesu ram. Hito no kokoro samazama ni haberu yo nare ba, ainaku ya nado, hitokata ni mo e koso omohi habera ne."

 to kikoye tamahe ba,

 "Yado wo ba kare zi to omohu kokorohukaku haberu wo, tikaku, nado notamahasuru ni tuke te mo, yoroduni midare haberi te, kikoye sase yaru beki kata mo naku."

 nado, tokorodokoro ihi keti te, imiziku mono ahare to omohi tamahe ru kehahi nado, ito you oboye tamahe ru wo, "Kokorokara yoso no mono ni minasi turu." to, ito kuyasiku omohi wi tamahe re do, kahinakere ba, sono yo no koto kake te mo iha zu, wasure ni keru ni ya to miyuru made, kezayakani motenasi tamahe ri.

 [1-7 Naka-no-kimi and Kaoru compose and exchange waka viewing ume blossoms]

 Omahe tikaki koubai no, iro mo ka mo natukasiki ni, uguhisu dani misugusi gatage ni uti-naki te wataru mere ba, masite "Haru ya mukasi no" to kokoro wo madohasi tamahu-doti no ohom-monogatari ni, wori ahare nari kasi. Kaze no sato huki iruru ni, hana no ka mo marauto no ohom-nihohi mo, tatibana nara ne do, mukasi omohi ide raruru tuma nari. "Turedure no magirahasi ni mo, yo no uki nagusame ni mo, kokoro todome te mote-asobi tamahi si mono wo." nado, kokoro ni amari tamahe ba,

 "Miru hito mo arasi ni mayohu yamazato ni
 mukasi oboyuru hana no ka zo suru
"

 Ihu to mo naku honoka nite, tayedaye kikoye taru wo, natukasige ni uti-zuzi nasi te,

 "Sode hure si mume ha kahara nu nihohi nite
 negome uturohu yado ya koto naru
"

 Tahe nu namida wo sama yoku nogohi kakusi te, koto ohoku mo ara zu,

 "Mata mo naho, kayau nite nam, nanigoto mo kikoye sase yokaru beki."

 nado, kikoye oki te tati tamahi nu.

 Ohom-watari ni aru beki koto-domo, hitobito ni notamahi oku. Kono yadomori ni, kano higegati no tonowibito nado ha saburahu bekere ba, kono watari no tikaki misau-domo nado ni, sono koto-domo mo notamahi aduke nado, komayaka naru koto-domo wo sahe sadame oki tamahu.

 [1-8 Kaoru meets Ben-no-ama]

 Ben zo,

 "Kayau no ohom-tomo ni mo, omohikake zu nagaki inoti ito turaku oboye haberu wo, hito mo yuyusiku mi omohu bekere ba, ima ha yo ni aru mono to mo hito ni sira re habera zi."

 tote, katati mo kahe te keru wo, sihite mesiide te, ito ahare to mi tamahu. Rei no, mukasimonogatari nado se sase tamahi te,

 "Koko ni ha, naho, tokidoki ha mawiri ku beki, ito tatuki naku kokorobosokaru beki ni, kaku te monosi tamaha m ha, ito ahareni uresikaru beki koto ni nam."

 nado, e mo ihi yara zu naki tamahu.

 "Itohu ni haye te nobi haberu inoti no turaku, mata ikani se yo tote, uti-sute sase tamahi kem, to uramesiku, nabete no yo wo omohi tamahe sidumu ni, tumi mo ikani hukaku habera m."

 to, omohi keru koto-domo wo urehe kake kikoyuru mo, katakunasige nare do, ito yoku ihi nagusame tamahu.

 Itaku nebi ni tare do, mukasi, kiyoge nari keru nagori wo sogi sute tare ba, hitahi no hodo, sama kahare ru ni, sukosi wakaku nari te, saru kata ni miyabika nari.

 "Omohi-wabi te ha, nado kakaru sama ni mo nasi tatematura zari kem. Sore ni noburu yau mo ya ara masi. Sate mo, ikani kokorohukaku katarahi kikoye te ara masi."

 nado, hitokata nara zu oboye tamahu ni, kono hito sahe urayamasikere ba, kakurohe taru kityau wo sukosi hiki-yari te, komakani zo katarahi tamahu. Geni, mugeni omohi hoke taru sama nagara mono uti-ihi taru kesiki, youi, kutiwosikara zu, yuwe ari keru hito no nagori to miye tari.

 "Saki ni tatu namida no kaha ni mi wo nage ba
 hito ni okure nu inoti nara masi
"

 to, uti-hisomi kikoyu.

 "Sore mo ito tumi hukaka' naru koto ni koso. Kano kisi ni itaru koto, nado ka? Sasimo arumaziki koto nite sahe, hukaki soko ni sidumi sugusa m mo ainasi. Subete, nabete munasiku omohi toru beki yo ni nam."

 nado notamahu.

 "Mi wo nage m namida no kaha ni sidumi te mo
 kohisiki seze ni wasure si mo se zi

 Ikanara m yo ni, sukosi mo omohi nagusamuru koto ari na m."

 to, hate mo naki kokoti si tamahu.

 Kahera m kata mo naku nagame rare te, hi mo kure ni kere do, suzuroni tabine se m mo, hito no togamuru koto ya to, ainakere ba, kaheri tamahi nu.

 [1-9 Ben-no-ama talks with Naka-no-kimi]

 Omohosi notamahe ru sama wo katari te, Ben ha, itodo nagusame gataku kure madohi tari. Minahito ha kokoro yuki taru kesiki nite, mono nuhi itonami tutu, oyi yugame ru katati mo sira zu, tukurohi samayohu ni, iyoiyo yatusi te,

 "Hito ha mina isogi tatu meru Sode no ura ni
 hitori mosiho wo taruru ama kana
"

 to urehe kikoyure ba,

 "Siho taruru ama no koromo ni koto nare ya
 uki taru nami ni nururu waga sode

 Yo ni sumituka m koto mo, ito arigatakaru beki waza to oboyure ba, sama ni sitagahi te, koko wo ba are hate zi to nam omohu wo, saraba taimen mo ari nu bekere do, sibasi no hodo mo, kokorobosoku te tatitomari tamahu wo mi oku ni, itodo kokoro mo yuka zu nam. Kakaru katati naru hito mo, kanarazu hitaburuni simo taye komora nu waza na' meru wo, naho yo no tuneni omohinasi te, tokidoki mo miye tamahe."

 nado, ito natukasiku katarahi tamahu. Mukasi no hito no mote-tukahi tamahi si sarubeki mi-teudo-domo nado ha, mina kono hito ni todome oki tamahi te,

 "Kaku, hito yori hukaku omohi sidumi tamahe ru wo mire ba, saki no yo mo, toriwaki taru tigiri mo ya, monosi tamahi kem to omohu sahe, mutumasiku ahareni nam."

 to notamahu ni, iyoiyo warahabe no kohi te naku yau ni, kokoro wosame m kata naku obohore wi tari.

 

2 Tale of Naka-no-kimi Newly married life of Naka-no-kimi and Nio-no-miya begins in Kyoto

 [2-1 Naka-no-kimi leaves Uji for Kyoto]

 Mina kaki-harahi, yorodu tori sitatame te, mi-kuruma-domo yose te, omahe no hitobito, siwi gowi ito ohokari. Ohom-midukara mo, imiziu ohasimasa mahosikere do, kotokotosiku nari te, nakanaka asikaru bekere ba, tada sinobi taru sama ni motenasi te, kokoromotonaku obosa ru.

 Tiunagon-dono yori mo, omahe no hito, kazu ohoku tatemature tamahe ri. Ohokata no koto wo koso, Miya yori ha obosi oki tu mere, komayaka naru utiuti no ohom-atukahi ha, tada kono Tono yori, omohiyora nu koto naku toburahi kikoye tamahu.

 Hi kure nu besi to, uti ni mo to ni mo, moyohosi kikoyuru ni, kokoro awatatasiku, iduti nara m to omohu ni mo, ito hakanaku kanasi to nomi omohoye tamahu ni, mi-kuruma ni noru Taihu-no-Kimi to ihu hito no ihu,

 "Ari hure ba uresiki se ni mo ahi keru wo
 mi wo Udigaha ni nage te masika ba
"

 Uti-wemi taru wo, "Ben-no-Ama no kokorobahe ni, koyonau mo aru kana!" to, kokorodukinau mo mi tamahu. Ima hitori,

 "Sugi ni si ga kohisiki koto mo wasure ne do
 kehu hata madu mo yuku kokoro kana
"

 Idure mo tosi he taru hitobito nite, mina kano ohom-kata wo ba, kokoroyose mahosiku kikoye ta' meri si wo, ima ha kaku omohi aratame te kotoimi suru mo, "Kokorou no yo ya!" to oboye tamahe ba, mono mo iha re tamaha zu.

 Miti no hodo no, harukeku hagesiki yamamiti no arisama wo mi tamahu ni zo, turaki ni nomi omohinasa re si hito no ohom-naka no kayohi wo, "Kotowari no tayema nari keri." to, sukosi obosi sira re keru. Nanuka no tuki no sayakani sasi-ide taru kage, wokasiku kasumi taru wo mi tamahi tutu, ito tohoki ni, naraha zu kurusikere ba, uti-nagame rare te,

 "Nagamure ba yama yori ide te yuku tuki mo
 yo ni sumi wabi te yama ni koso ire
"

 Sama kahari te, tuhini ikanara m to nomi, ayahuku, yukusuwe usirometaki ni, tosigoro nanigoto wo ka omohi kem to zo, torikahesa mahosiki ya!

 [2-2 Naka-no-kimi arrives at Nijo-in in Kyoto]

 Yohi uti-sugi te zo ohasi tuki taru. Mi mo sira nu sama ni, me mo kakayaku yau naru tonodukuri no, mituba yotuba naru naka ni hiki-ire te, Miya, itusika to mati ohasimasi kere ba, mi-kuruma no moto ni, midukara yora se tamahi te orosi tatematuri tamahu.

 Ohom-siturahi nado, arubeki kagiri si te, nyoubau no tubone tubone made, mi-kokoro todome sase tamahi keru hodo siruku miye te, ito aramahosige nari. Ikabakari no koto ni ka to miye tamahe ru ohom-arisama no, nihakani kaku sadamari tamahe ba, "Oboroke nara zu obosa ruru koto na' meri." to, yohito mo kokoronikuku omohi odoroki keri.

 Tiunagon ha, Samdeu-no-miya ni, kono nizihu yoniti no hodo ni watari tamaha m tote, konokoro ha hibi ni ohasi tutu mi tamahu ni, kono win tikaki hodo nare ba, kehahi mo kika m tote, yo hukuru made ohasi keru ni, tatemature tamahe ru omahe no hitobito kaheri mawiri te, arisama nado katari kikoyu.

 Imiziu mi-kokoro ni iri te motenasi tamahu naru wo kiki tamahu ni mo, katuha uresiki monokara, sasugani, waga kokoro nagara wokogamasiku, mune uti-tubure te, "Mono ni mo gana ya!" to, kahesugahesu hitorigota re te,

 "Sinateru ya niho no miduumi ni kogu hune no
 maho nara ne domo ahi mi si mono wo
"

 to zo ihi-kutasa mahosiki.

 [2-3 Yugiri holds his daughter's coming-of-age ceremony and considers her marriage]

 Migi-no-Ohotono ha, Roku-no-Kimi wo Miya ni tatematuri tamaha m koto, kono tuki ni to obosi sadame tari keru ni, kaku omohi no hoka no hito wo, kono hodo yori saki ni to obosi gaho ni kasiduki suwe tamahi te, hanare ohasure ba, "Ito monosige ni obosi tari." to kiki tamahu mo, itohosikere ba, ohom-humi ha tokidoki tatematuri tamahu.

 Ohom-mogi no koto, yo ni hibiki te isogi tamahe ru wo, nobe tamaha m mo hitowarahe naru bekere ba, hatuka amari ni kise tatematuri tamahu.

 Onazi yukari ni medurasige naku to mo, kono Tiunagon wo yosobito ni yudura m ga kutiwosiki ni,

 "Samoya nasi te masi. Tosigoro hitosirenu mono ni omohi kem hito wo mo naku nasi te, mono-kokorobosoku nagame wi tamahu naru wo."

 nado obosi yori te, sarubeki hito si te kesiki tora se tamahi kere do,

 "Yo no hakanasa wo me ni tikaku mi si ni, ito kokorouku, mi mo yuyusiu oboyure ba, ikani mo ikani mo, sayau no arisama ha monouku nam."

 to, susamazige naru yosi kiki tamahi te,

 "Ikadeka, kono Kimi sahe, ohonaohona koto iduru koto wo, monouku ha motenasu beki zo."

 to urami tamahi kere do, sitasiki ohom-nakarahi nagara mo, hitozama no ito kokorohadukasige ni monosi tamahe ba, e sihite simo kikoye ugokasi tamaha zari keri.

 [2-4 Kaoru visits and talks with Naka-no-kimi viewing cherry blossoms]

 Hanazakari no hodo, Nideu-no-win no sakura wo miyari tamahu ni, nusi naki yado no madu omohiyara re tamahe ba, "Kokoroyasuku ya!" nado, hitorigoti amari te, Miya no ohom-moto ni mawiri tamahe ri.

 Kokogati ni ohasimasi tuki te, ito you suminare tamahi ni tare ba, "Meyasu no waza ya!" to mi tatematuru monokara, rei no, ikani zo ya oboyuru kokoro no sohi taru zo, ayasiki ya! Saredo, ziti no mi-kokorobahe ha, ito ahareni usiroyasuku zo omohi kikoye tamahi keru.

 Nanikure to ohom-monogatari kikoye kahasi tamahi te, yuhu tu kata, Miya ha uti he mawiri tamaha m tote, mi-kuruma no sauzoku si te, hitobito ohoku mawiri atumari nado sure ba, tati-ide tamahi te, Tai-no-ohomkata he mawiri tamahe ri.

 Yamazato no kehahi, hiki-kahe te, misu no uti kokoronikuku sumi nasi te, wokasige naru waraha no, sukikage hono-miyuru si te, ohom-seusoko kikoye tamahe re ba, ohom-sitone sasi-ide te, mukasi no kokoro sire ru hito naru besi, ideki te ohom-kaheri kikoyu.

 "Asayuhu no hedate mo arumaziu omou tamahe raruru hodo nagara, sono koto to naku te kikoyesase m mo, nakanaka narenaresiki togame ya to, tutumi haberu hodo, yononaka kahari ni taru kokoti nomi zo si haberu ya! Omahe no kozuwe mo kasumi hedate te miye haberu ni, ahare naru koto ohoku mo haberu kana!"

 to kikoye te, uti-nagame te monosi tamahu kesiki, kokorogurusige naru wo,

 "Geni, ohase masika ba, obotukanakara zu yuki kaheri, katamini hana no iro, tori no kowe wo mo, wori ni tuke tutu, sukosi kokoroyuki te sugusi tu bekari keru yo wo."

 nado, obosi iduru ni tuke te ha, hitaburuni taye komori tamahe ri si sumahi no kokorobososa yori mo, akazu kanasiu, kutiwosiki koto zo, itodo masari keru.

 [2-5 Nio-no-miya has doubts about a relationship between Naka-no-kimi and Kaoru]

 Hitobito mo,

 "Yo no tune ni, kotokotosiku na motenasi kikoye sase tamahi so. Kagirinaki mi-kokoro no hodo wo ba, ima simo koso, mi tatematuri sirase tamahu sama wo mo, miye tatematura se tamahu bekere."

 nado kikoyure do, hitodute nara zu, huto sasi-ide kikoye m koto no, naho tutumasiki wo, yasurahi tamahu hodo ni, Miya, ide tamaha m tote, ohom-makari mausi ni watari tamahe ri. Ito kiyora ni hiki-tukurohi kesauzi tamahi te, miru kahi aru ohom-sama nari.

 Tiunagon ha konata nari keri, to mi tamahi te,

 "Nadoka, mugeni sasi-hanati te ha, idasi suwe tamahe ru? Ohom-atari ni ha, amari ayasi to omohu made, usiroyasukari si kokoroyose wo. Waga tame ha wokogamasiki koto mo ya, to oboyure do, sasugani mugeni hedate ohokara m ha, tumi mo koso ure. Tikayaka nite, mukasimonogatari mo uti-katarahi tamahe kasi."

 nado, kikoye tamahu monokara,

 "Saha ari tomo, amari kokoroyurubi se m mo, mata ikani zo ya? Utagahasiki sita no kokoro ni zo aru ya!"
 to, uti-kahesi notamahe ba, hitokatanarazu, wadurahasikere do, waga mi-kokoro ni mo, ahare hukaku omohi sira re ni si hito no mi-kokoro wo, ima simo oroka naru beki nara ne ba, "Kano hito mo omohi notamahu meru yau ni, inisihe no ohom-kahari to nazurahe kikoye te, kau omohi siri keri to, miye tatematuru husi mo ara baya!" to ha obose do, sasugani, tokaku ya to, katagatani yasukara zu kikoye nasi tamahe ba, kurusiu obosa re keri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note