Last updated 3/28/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)
 

SUWETUMUHANA


Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo from January at the age of 18 to January at the age of 19
1 Tale of Suetsumu had her red nose
 1. Genji recollects women related in his past life---Omohe domo naho aka zari si Yuhugaho no tuyu ni okure si kokoti wo
 2. Genji takes interest in the late Hitachi-no-Miya's daughter---Sawemon-no-Menoto tote, Daini no sasitugi ni oboi taru ga musume, Taihu-no-Myaubu tote
 3. Genji listns her playing kin-no-koto at the night of January 16---Notamahi si mo siruku, izayohi-no-tuki wokasiki hodo ni ohasi tari
 4. Genji goes to his wife in Sadaijin's with Tou-Chujo---Ono-ono tigire ru kata ni mo, amaye te, e yuki wakare tamaha zu
 5. Genji meets Suetsumu in August 20 past---Aki no koro-hohi, siduka ni obosi tuduke te
 6. For a long time, Genji didn't visit Suetsumu---Nideu-no-win ni ohasi te, uti-husi tamahi te mo
 7. Genji visits to Suetsumu in snowing hard---Gyaugau tikaku nari te, sigaku nado nonosiru koro zo, Myaubu ha mawire ru
 8. Genji discovers Suetsumu's face and figure at ligft in the morning---Karausite ake nuru kesiki nare ba, kausi te-dukara age tamahi te
 9. Suetsum composes and sends waka and clothes to Genji in the end of the year---Tosi mo kure nu. Uti no tonowi-dokoro ni ohasimasu ni, Taihu-no-Myaubu mawire ri
 10. Genji visits to Suetsumu in the night of January 7---Tuitati no hodo sugi te, kotosi, wotoko-dauka aru bekere ba
2 Tale of Murasaki
 Genji paints playfully his nose red with Murasaki---Nideu-no-win ni ohasi tare ba, Murasaki-no-Kimi, ito mo utukusiki kata-ohi nite 

1 Tale of Suetsumu had her red nose

 [1-1 Genji recollects women related in his past life]
 Omohe domo naho aka zari si Yuhugaho no tuyu ni okure si kokoti wo, tosituki hure do, obosi wasure zu, koko mo kasiko mo, utitoke nu kagiri no, kesikibami kokorohukaki kata no ohom-idomasisa ni, ke-dikaku utitoke tari si ahare ni, niru mono nau kohisiku omohoye tamahu.
 Ikade, kotokotosiki oboye ha naku, ito rautage nara m hito no, tutumasiki koto nakara m, mituke te si gana to, korizuma ni obosi watare ba, sukosi yuweduki te kikoyuru watari ha, ohom-mimi todome tamaha nu kumanaki ni, satemoya to, obosi yoru bakari no kehahi aru atari ni koso, hitokudari wo mo honomekasi tamahu meru ni, nabiki kikoye zu motehanare taru ha, wosawosa aru mazi ki zo, ito me nare taru ya!
 Turenau kokoroduyoki ha, tatosihenau nasake okururu mameyakasa nado, amari mono no hodo sira nu yau ni, sate simo sugusi hate zu, nagori naku kuduhore te, nahonahosiki kata ni sadamari nado suru mo are ba, notamahi sasi turu mo, ohokari keru.
 Kano Utusemi wo, mono no woriwori ni ha, netau obosi idu. Woginoha mo, sarinubeki kaze no tayori aru toki ha, odorokasi tamahu wori mo aru besi. Hokage no midare tari si sama ha, mata sayau nite mo mi mahosiku obosu. Ohokata, nagori naki mono-wasure wo zo, e si tamaha zari keru.
 [1-2 Genji takes interest in the late Hitachi-no-Miya's daughter]
 Sawemonnomenoto tote, Daini no sasitugi ni oboi taru ga musume, Taihunomyaubu tote, uti ni saburahu, wakamdohori no Hyaubunotaihu naru musume nari keri. Ito itau irokonome ru wakaudo nite ari keru wo, Kimi mo mesitukahi nado si tamahu. Haha ha Tikuzennokami no me nite, kudari ni kere ba, Titigimi no moto wo sato nite yuki kayohu.
 Ko-Hitatinomiko no, suwe ni mauke te imiziu kanasiu kasiduki tamahi si ohom-musume, kokorobosoku te nokori wi taru wo, mono no tuide ni katari kikoye kere ba, ahare no koto ya tote, mikokoro todome te tohi kiki tamahu.
 "Kokorobahe katati nado, hukaki kata ha e siri habera zu. Kai-hisome, hito utou motenasi tamahe ba, sa' beki yohi nado, monogosi nite zo, katarahi haberu. Kin wo zo natukasiki katarahibito to omohe ru." to kikoyure ba,
 "Mitu no tomo nite, ima hitokusa ya utate ara m." tote, "Ware ni kikase yo. Titi Miko no, sayau no kata ni ito yosiduki te monosi tamau kere ba, osinabete no te ni ha ara zi, to nam omohu." to notamahe ba,
 "Sayau ni kikosimesu bakari ni ha ara zu ya habera m."
 to ihe do, mikokoro tomaru bakari kikoye nasu wo,
 "Itau kesikibamasi ya! Konokoro no oborodukiyo ni sinobi te monose m. Makade yo."
 to notamahe ba, wadurahasi to omohe do, uti watari mo nodoyaka naru haru no turedure ni makade nu.
 Titi no Taihunokimi ha hoka ni zo sumi keru. Koko ni ha tokidoki zo kayohi keru. Myaubu ha, mamahaha no atari ha sumi mo tuka zu, Himegimi no ohom-atari wo mutubi te, koko ni ha kuru nari keri.
 [1-3 Genji listns her playing kinnokoto at the night of January 16]
 Notamahi si mo siruku, izayohinotuki wokasiki hodo ni ohasi tari.
 "Ito, kataharaitaki waza kana! Mononone sumu beki yo no sama ni mo habera za' meru ni." to kikoyure do,
 "Naho, anata ni watari te, tada hitokowe mo, moyohosi kikoye yo. Munasiku te kahera m ga, netakaru beki wo."
 to notamahe ba, utitoke taru sumika ni suwe tatematuri te, usirometau katazikenasi to omohe do, sinden ni mawiri tare ba, mada kausi mo sanagara, mume no ka wokasiki wo miidasi te monosi tamahu. Yoki wori kana, to omohi te,
 "Ohom-koto no ne, ikani masari habera m to, omohi tamahe raruru yo no kesiki ni, sasoha re haberi te nam. Kokoro awatatasiki ide iri ni, e uketamahara nu koso kutiwosikere!" to ihe ba,
 "Kiki siru hito koso a' nare. Momosiki ni yukikahu hito no kiku bakari yaha."
 tote, mesiyosuru mo, ainau, ikaga kiki tamaha m to, mune tuburu.
 Honoka ni kaki-narasi tamahu, wokasiu kikoyu. Nani bakari hukaki te nara ne do, mono no negara no sudi koto naru mono nare ba, kikinikuku mo obosa re zu.
 "Ito itau are watari te sabisiki tokoro ni, sabakari no hito no, hurumekasiu, tokoroseku, kasiduki suwe tari kem nagori naku, ikani omohosi nokosu koto nakara m. Kayau no tokoro ni koso ha, mukasimonogatari ni mo ahare naru koto-domo ari kere." nado omohi tuduke te mo, mono ya ihiyora masi, to obose do, utituke ni ya obosa m to, kokorohadukasiku te, yasurahi tamahu.
 Myaubu, kado aru mono nite, itau mimi narasa se tatematura zi, to omohi kere ba,
 "Kumorigati ni haberu meri. Marauto no ko m to haberi turu, itohigaho ni mo koso. Ima kokoronodoka ni wo! Mikausi mawiri na m."
 tote, itau mo sosonokasa de kaheri tare ba,
 "Nakanaka naru hodo nite mo yami nuru kana! Mono kikiwaku hodo ni mo ara de, netau."
 to notamahu kesiki, wokasi to obosi tari.
 "Onaziku ha, kedikaki hodo no tatigiki se sase yo."
 to notamahe do, "Kokoronikuku te" to omohe ba,
 "Ideya! ito kasuka naru arisama ni omohi kiye te, kokorogurusige ni monosi tamahu meru wo, usirometaki sama ni ya?"
 to ihe ba, "Geni, samo aru koto. Nihaka ni ware mo hito mo utitoke te katarahu beki hito no kiha ha, kiha to koso are." nado, ahare ni obosa ruru hito no ohom-hodo nare ba,
 "Naho, sayau no kesiki wo honomekase." to, katarahi tamahu.
 Mata tigiri tamahe ru kata ya ara m, ito sinobi te kaheri tamahu.
 "Uhe no, mame ni ohasimasu to, mote-nayami kikoyesase tamahu koso, wokasiu omou tamahe raruru woriwori habere. Kayau no ohom-yaturesugata wo, ikade ka ha goranzi tuke m."
 to kikoyure ba, tati-kaheri, uti-warahi te,
 "Kotobito no iha m yau ni, toga na arahasa re so. Kore wo adaadasiki hurumahi to iha ba, Womna no arisama kurusikara m."
 to notamahe ba, "Amari iromei tari to obosi te, woriwori kau notamahu wo, hadukasi." to omohi te, mono mo iha zu.
 Sinden no kata ni, hito no kehahi kiku yau mo ya to obosi te, yawora tatinoki tamahu. Suigai no tada sukosi wore nokori taru kakure no kata ni, tatiyori tamahu ni, motoyori tate ru wotoko ari keri. "Tare nara m? Kokorokake taru sukimono ari keri." to obosi te, kage ni tuki te tati kakure tamahe ba, Tounotyuuzyau nari keri.
 Kono yuhutukata, uti yori morotomoni makade tamahi keru, yagate Ohoidono ni mo yora zu, Nideunowin ni mo ara de, hiki-wakare tamahi keru wo, iduti nara m to, tada nara de, ware mo yukukata are do, ato ni tuki te ukagahi keri. Ayasiki muma ni, kariginu sugata no naigasiro nite ki kere ba, e siri tamaha nu ni, sasuga ni, kau kotokata ni iri tamahi nure ba, kokoro mo e zu omohi keru hodo ni, mono no ne ni kiki tui te tate ru ni, kaheri ya ide tamahu to, sitamatu nari keri.
 Kimi ha, tare to mo e miwaki tamaha de, ware to sira re zi to, nukiasi ni ayumi tamahu ni, huto yori te,
 "Hurisute sase tamahe ru turasa ni, ohom-okuri tukaumaturi turu ha.
 Morotomoni Ohoutiyama ha ide ture do
 iru kata mise nu isayohi no tuki
"
 to uramuru mo netakere do, kono Kimi to mi tamahu, sukosi wokasiu nari nu.
 "Hito no omohiyora nu koto yo." to nikumu nikumu,
 "Sato waka nu kage wo ba mire do yuku tuki no
 Irusanoyama wo tare ka tadunuru
"
 "Kau sitahi arika ba, ikani se sase tamaha m." to kikoye tamahu.
 "Makoto ha, kayau no ohom-ariki ni ha, zuizin kara koso hakabakasiki koto mo aru bekere. Okura sase tamaha de koso ara me. Yature taru ohom-ariki ha, karugarusiki koto mo ideki na m."
 to, osikahesi isame tatematuru. Kau nomi mituke raruru wo, netasi to obose do, kano Nadesiko ha e tadune sira nu wo, omoki kou ni, mikokoro no uti ni obosi idu.
 [1-4 Genji goes to his wife in Sadaijin's with Tou-Chujo]
 Onoono tigire ru kata ni mo, amaye te, e yuki wakare tamaha zu, hitotukuruma ni nori te, tuki no wokasiki hodo ni kumogakure taru miti no hodo, hue huki ahase te Ohoidono ni ohasi nu.
 Saki nado mo oha se tamaha zu, sinobi iri te, hito mi nu rau ni ohom-nahosi-domo mesi te, kikahe tamahu. Turenau, ima kuru yau nite, ohom-hue-domo huki susabi te ohasure ba, Otodo, rei no kiki sugusi tamaha de, Komabue tori ide tamahe ri. Ito zyauzu ni ohasure ba, ito omosirou huki tamahu. Ohom-koto mesi te, uti ni mo, kono kata ni kokoroe taru hitobito ni hika se tamahu.
 Nakatukasanokimi, wazato biha ha hike do, Tounokimi kokorokake taru wo mote-hanare te, tada kono tamasaka naru mikesiki no natukasiki wo ba, e somuki kikoye nu ni, onodukara kakure naku te, Ohomiya nado mo yorosikara zu obosi nari tare ba, mono-omohasiku, hasitanaki kokoti si te, susamazige ni yorihusi tari. Tayete mi tatematura nu tokoro ni, kakehanare na m mo, sasuga ni kokorobosoku omohi midare tari.
 Kimi-tati ha, ari turu kin no ne wo obosi ide te, aharege nari turu sumahi no sama nado mo, yau kahe te wokasiu omohi tuduke, "Aramasi goto ni, ito wokasiu rautaki hito no, sate tosituki wo kasane wi tara m toki, misome te, imiziu kokorogurusiku ha, hito ni mo mote-sawagaru bakari ya, waga kokoro mo sama asikara m." nado sahe, Tyuuzyau ha omohi keri. Kono Kimi no kau kesikibami ariki tamahu wo, "Masa ni, sate ha, sugusi tamahi te m ya?" to, nama-netau ayahugari keri.
 Sono noti, konata kanata yori, humi nado yari tamahu besi. Idure mo kaherigoto miye zu, obotukanaku kokoroyamasiki ni, "Amari utate mo aru kana! Sayau naru sumahi suru hito ha, mono-omohi siri taru kesiki, hakanaki ki kusa, sora no kesiki ni tuke te mo, torinasi nado si te, kokorobase osihakara ruru woriwori ara m koso ahare naru bekere, omosi tote mo, ito kau amari umore tara m ha, kokorodukinaku, warubi tari." to, Tyuuzyau ha, maite kokoroira re si keri. Rei no, hedate kikoye tamaha nu kokoro nite,
 "Sikasika no kaherigoto ha mi tamahu ya? Kokoromi ni kasume tari si koso, hasitanaku te yami ni sika."
 to, urehure ba, "Sarebayo, ihiyori ni keru wo ya." to, hohowema re te,
 "Isa, mi m to simo omoha ne ba ni ya, miru to simo nasi."
 to, irahe tamahu wo, "Hito waki si keru" to omohu ni, ito netasi.
 Kimi ha, hukau simo omoha nu koto no, kau nasakenaki wo, susamaziku omohi nari tamahi ni sika do, kau kono Tyuuzyau no ihi ariki keru wo, "Koto ohoku ihi nare tara m kata ni zo nabika m kasi. Sitarigaho nite, moto no koto wo omohihanati tara m kesiki koso, urehasikaru bekere." to obosi te, Myaubu wo mameyaka ni katarahi tamahu.
 "Obotukanaku, mote-hanare taru mikesiki nam, ito kokorouki. Sukizukisiki kata ni utagahi yose tamahu ni koso ara me. Saritomo, mizikaki kokorobahe tukaha nu mono wo. Hito no kokoro no nodoyaka naru koto naku te, omoha zu ni nomi aru ni nam, onodukara waga ayamati ni mo nari nu beki. Kokoronodoka ni te, oya harakara no mote-atukahi uramuru mo nau, kokoroyasukara m hito ha, nakanaka nam rautakaru beki wo." to notamahe ba,
 "Ide ya! Sayau ni wokasiki kata no ohom-kasayadori ni ha, e simo ya to, tukinage ni koso miye habere. Hitohe ni mono-dutumi si, hikiiri taru kata ha simo, arigatau monosi tamahu hito ni nam."
 to, miru arisama katari kikoyu. "Raurauziu, kadomeki taru kokoro ha naki na' meri. Ito komekasiu ohodoka nara m koso, rautaku ha aru bekere." to obosi wasure zu, notamahu.
 Warahayami ni wadurahi tamahi, hito sire nu mono-omohi no magire mo, mikokoro no itoma naki yau nite, haru natu sugi nu.
 [1-5 Genji meets Suetsumu in August 20 past]
 Aki no korohohi, siduka ni obosi tuduke te, kano kinuta no oto mo mimi ni tuki te kiki nikukari si sahe, kohisiu obosi ide raruru mama ni, Hitatinomiya ni ha sibasiba kikoye tamahe do, naho obotukanau nomi are ba, yoduka zu, kokoroyamasiu, make te ha yama zi no mikokoro sahe sohi te, Myaubu wo seme tamahu.
 "Ikanaru yau zo? Ito kakaru koto koso, mada sira ne."
 to, ito monosi to omohi te notamahe ba, itohosi to omohi te,
 "Mote-hanare te, nigenaki ohom-koto to mo, omomuke habera zu. Tada, ohokata no ohom-monodutumi no warinaki ni, te wo e sasi-ide tamaha nu to nam mi tamahuru." to kikoyure ba,
 "Sore koso ha yoduka nu koto nare. Mono-omohi siru maziki hodo, hitorimi wo e kokoro ni makase nu hodo koso, kotowari nare, nanigoto mo omohi-sidumari tamahe ra m, to omohu koso. Sokohakatonaku, turedure ni kokorobosou nomi oboyuru wo, onazi kokoro ni irahe tamaha m ha, negahi kanahu kokoti nam su beki. Naniyakaya to, yodukeru sudi nara de, sono are taru sunoko ni tatazuma mahosiki nari. Ito utate kokoroe nu kokoti suru wo, kano ohom-yurusi naku to mo, tabakare kasi. Kokoroirare si, utate aru motenasi ni ha, yomo ara zi."
 nado, katarahi tamahu.
 Naho yo ni aru hito no arisama wo, ohokata naru yau ni te kiki atume, mimi todome tamahu kuse no tuki tamahe ru wo, sauzausiki yohiwi nado, hakanaki tuide ni, saru hito koso to bakari kikoye ide tari si ni, kaku wazatogamasiu notamahi watare ba, "Nama-wadurahasiku, Womnagimi no ohom-arisama mo, yodukahasiku, yosimeki nado mo ara nu wo, nakanaka naru mitibiki ni, itohosiki koto ya miye m nam." to omohi kere do, Kimi no kau mameyaka ni notamahu ni, "Kiki ire zara m mo, higahigasikaru besi. Titimiko ohasi keru wori ni dani, huri ni taru atari tote, otonahi kikoyuru hito mo nakari keru wo, masite, ima ha asadi wakuru hito mo ato taye taru ni."
 Kaku yo ni medurasiki ohom-kehahi no, mori nihohi kuru wo ba, nama-womna-bara nado mo wemimage te, "Naho kikoye tamahe" to, sosonokasi tatemature do, asamasiu mono-dutumi si tamahu kokoro nite, hitaburu ni mi mo ire tamaha nu nari keri.
 Myaubu ha, "Saraba, sarinubekara m wori ni, monogosi ni kikoye tamaha m hodo, mikokoro ni tuka zu ha, sate mo yami ne kasi. Mata, sarubeki nite, kari ni mo ohasi kayoha m wo, togame tamahu beki hito nasi." nado, adameki taru hayarigokoro ha uti-omohi te, Titigimi ni mo, kakaru koto nado mo iha zari keri.
 Hatigwati nizihu yoniti, yohi suguru made mata ruru tuki no kokoromotonaki ni, hosi no hikari bakari sayakeku, matu no kozuwe huku kaze no oto kokorobosoku te, inisihe no koto katari ide te, uti-naki nado si tamahu. "Ito yoki wori kana!" to omohi te, ohom-seusoko ya kikoye tura m, rei no ito sinobi te ohasi tari.
 Tuki yauyau ide te, are taru magaki no hodo utomasiku uti-nagame tamahu ni, kin sosonokasa re te, honoka ni kaki-narasi tamahu hodo, kesiu ha ara zu. "Sukosi, kedikau imameki taru ke wo tuke baya." to zo, midare taru kokoro ni ha, kokoromotonaku omohi wi taru. Hitome si naki tokoro nare ba, kokoroyasuku iri tamahu. Myaubu wo yoba se tamahu. Ima simo odorokigaho ni,
 "Ito kataharaitaki waza kana! Sikasika koso, ohasimasi ta' nare. Tuneni, kau urami kikoye tamahu wo, kokoro ni kanaha nu yosi wo nomi, inabi kikoye habere ba, 'Midukara kotowari mo kikoye sira se m.' to, notamahi wataru nari. Ikaga kikoye kahesa m? Naminami no tahayasuki ohom-hurumahi nara ne ba, kokorogurusiki wo. Mono-gosi nite, kikoye tamaha m koto, kikosimese."
 to ihe ba, ito hadukasi to omohi te,
 "Hito ni mono kikoye m yau mo sira nu wo."
 tote, okuzama he wizari iri tamahu sama, ito uhiuhisige nari. Uti-warahi te,
 "Ito wakawakasiu ohasimasu koso, kokorogurusikere! Kagirinaki hito mo, oya nado ohasi te atukahi usiromi kikoye tamahu hodo koso, wakabi tamahu mo kotowari nare, kabakari kokorobosoki ohom-arisama ni, naho yo wo tuki se zu obosi habakaru ha, tukinau koso." to wosihe kikoyu.
 Sasugani, hito no ihu koto ha tuyou mo inabi nu mikokoro nite,
 "Irahe kikoye de, tada kike, to ara ba. Kausi nado sasi te ha ari na m." to notamahu.
 "Sunoko nado ha binnau haberi na m. Ositati te, ahaahasiki mikokoro nado ha, yomo."
 nado, ito yoku ihi nasi te, hutama no kiha naru sauzi, tedukara ito tuyoku sasi te, ohom-sitone uti-oki hikitukurohu.
 Ito tutumasige ni obosi tare do, kayau no hito ni mono ihu ram kokorobahe nado mo, yume ni siri tamaha zari kere ba, Myaubu no kau ihu wo, aru yau koso ha to omohi te monosi tamahu. Menotodatu oyibito nado ha, zausi ni iri husi te, yuhumadohi si taru hodo nari. Wakaki hito, ni, samnin aru ha, yo ni mede rare tamahu ohom-arisama wo, yukasiki mono ni omohi kikoye te, kokorogesau si ahe ri. Yorosiki ohom-zo tatematuri kahe, tukurohi kikoyure ba, sauzimi ha, nani no kokorogesau mo naku te ohasu.
 Wotoko ha, ito tuki se nu ohom-sama wo, uti-sinobi youi si tamahe ru ohom-kehahi, imiziu namameki te, "Misira m hito ni koso mise me, haye aru maziki watari wo, ana, itohosi!" to, Myaubu ha omohe do, tada ohodoka ni monosi tamahu wo zo, "Usiroyasuu, sasi-sugi taru koto ha miye tatematuri tamaha zi." to omohi keru. "Waga tune ni seme rare tatematuru tumi sari goto ni, kokorogurusiki hito no ohom-monoomohi ya ide ko m." nado, yasukara zu omohi wi tari.
 Kimi ha, hito no ohom-hodo wo obose ba, "Sare kutugaheru imayau no yosibami yori ha, koyonau okuyukasiu." to obosa ruru ni, itau sosonokasa re te, wizari yori tamahe ru kehahi, sinobiyaka ni, Ehi no ka ito natukasiu kawori ide te, ohodoka naru wo, "Sarebayo" to obosu. Tosigoro omohi wataru sama nado, ito yoku notamahi tudukure do, masite tikaki ohom-irahe ha tayete nasi. "Warina no waza ya!" to, uti-nageki tamahu.
 "Ikuso tabi Kimi ga sizima ni make nu ram
 mono na ihi so to iha nu tanomi ni

 notamahi mo sute te yo kasi. Tamadasuki kurusi."
 to notamahu. Womnagimi no ohom-menotogo, Zizyuu tote, hayarika naru wakaudo, "Ito kokoromotonau, kataharaitasi." to omohi te, sasi-yori te, kikoyu.
 "Kane tuki te todime m koto ha sasuga ni te
 kotahe mauki zo katu ha ayanaki
"
 Ito wakabi taru kowe no, koto ni omorika nara nu wo, hitodute ni ha ara nu yau ni kikoye nase ba, "Hodo yori ha amaye te" to kiki tamahe do,
 "Medurasiki ga, nakanaka kuti hutagaru waza kana!
 Iha nu wo mo ihu ni masaru to siri nagara
 osikome taru ha kurusikari keri
"
 Naniyakaya to, hakanaki koto nare do, wokasiki sama ni mo, mameyaka ni mo notamahe do, nani no kahinasi.
 "Ito kakaru mo, sama kahari, omohu kata koto ni monosi tamahu hito ni ya?" to, netaku te, yawora osi-ake te iri tamahi ni keri.
 Myaubu, "Ana, utate! Tayume tamahe ru." to, itohosikere ba, sirazugaho nite, waga kata he ini keri. Kono Wakaudo-domo, hata, yo ni taguhi naki ohom-arisama no oto giki ni, tumi yurusi kikoye te, odoroodorosiu mo nageka re zu, tada, omohi mo yora zu nihaka ni te, saru mikokoro mo naki wo zo, omohi keru.
 Sauzimi ha, tada ware ni mo ara zu, hadukasiku tutumasiki yori hoka no koto mata nakere ba, "Ima ha kakaru zo ahare naru kasi, mada yonare nu hito, uti-kasiduka re taru." to, mi yurusi tamahu monokara, kokoroe zu, nama-itohosi to oboyuru ohom-sama nari. Nanigoto ni tuke te ka ha mikokoro no tomara m, uti-umeka re te, yobukau ide tamahi nu.
 Myaubu ha, "Ika nara m?" to, me same te, kiki huse ri kere do, "Sirigaho nara zi" tote, "Ohom-okuri ni" to mo, kowadukura zu. Kimi mo, yawora sinobi te ide tamahi ni keri.
 [1-6 For a long time, Genji didn't visit Suetsumu]
 Nideunowin ni ohasi te, uti-husi tamahi te mo, "Naho omohu ni kanahi gataki yo ni koso." to, obosi tuduke te, karuraka nara nu hito no ohom-hodo wo, kokorogurusi to zo obosi keru. Omohi midare te ohasuru ni, Tounotyuuzyau ohasi te,
 "Koyonaki ohom-asai kana! Yuwe ara m kasi to koso, omohi tamahe rarure."
 to ihe ba, okiagari tamahi te,
 "Kokoroyasuki hitorine no toko nite, yurubi ni keri ya! Uti yori ka?"
 to notamahe ba,
 "Sika. Makade haberu mama nari. Suzakuwin no gyaugau, kehu nam, gakunin, mahibito sadame raru beki yosi, yobe uketamahari si wo, Otodo ni mo tutahe mausa m tote nam, makade haberu. Yagate kaheri mawiri nu beu haberi."
 to, isogasige nare ba,
 "Saraba, morotomoni."
 tote, ohom-kayu, kohaihi mesi te, marauto ni mo mawiri tamahi te, hikituduke tare do, hitotu ni tatematuri te,
 "Naho, ito nebutage nari."
 to, togame ide tutu,
 "Kakui tamahu koto ohokari."
 to zo, urami kikoye tamahu.
 Koto-domo ohoku sadame raruru hi nite, uti ni saburahi kurasi tamahi tu.
 Kasiko ni ha, humi wo dani to, itohosiku obosi ide te, yuhutukata zo ari keru. Ame huri ide te, tokoroseku mo aru ni, kasayadori se m to, hata, obosa re zu ya ari kem. Kasiko ni ha, matu hodo sugi te, Myaubu mo, "Ito itohosiki ohom-sama kana!" to, kokorouku omohi keri. Sauzimi ha, mikokoro no uti ni hadukasiu omohi tamahi te, kesa no ohom-humi no kure nure do, nakanaka, toga to mo omohi waki tamaha zari keri.
 "Yuhugiri no haruru kesiki mo mada mi nu ni
 ibusesa sohuru yohi no ame kana

 Kumoma mati ide m hodo, ikani kokoromotonau."
 to ari. Ohasimasu maziki mikesiki wo, hitobito mune tubure te omohe do,
 "Naho, kikoye sase tamahe."
 to, sosonokasi ahe re do, itodo omohi midare tamahe ru hodo nite, e kata no yau ni mo tuduke tamaha ne ba, "Yohuke nu." tote, Zizyuu zo, rei no wosihe kikoyuru.
 "Hare nu yo no tuki matu sato wo omohiyare
 onazi kokoro ni nagame se zu to mo
"
 Kutiguti ni semera re te, murasaki no kami no, tosi he ni kere ba hahi okure hurumei taru ni, te ha sasugani mozi tuyou, nakasada no sudi nite, kami simo hitosiku kai tamahe ri. Miru kahi nau uti-oki tamahu.
 Ikani omohu ram to omohiyaru mo, yasukara zu.
 "Kakaru koto wo, kuyasi nado ha ihu ni ya ara m? Saritote ikaga ha se m. Ware ha, saritomo, kokoronagaku mi hate te m." to, obosi nasu mikokoro wo sira ne ba, kasiko ni ha imiziuzo nagei tamahi keru.
 Otodo, yoru ni iri te makade tamahu ni, hika re tatematuri te, Ohoidono ni ohasimasi nu. Gyaugau no koto wo kyou ari to omohosi te, kimi-tati atumari te, notamahi, onoono mahi-domo narahi tamahu wo, sonokoro no koto nite sugi yuku.
 Mono no ne-domo, tune yori mo mimi kasikamasiku te, katagata idomi tutu, rei no ohom-asobi nara zu, ohohitiriki, sakuhati no hue nado no ohogowe wo hukiage tutu, taiko wo sahe kauran no moto ni marobasi yose te, tedukara uti narasi, asobi ohasauzu.
 Ohom-itoma naki yau nite, seti ni obosu tokoro bakari ni koso, nusumaha re tamahe re, kano watari ni ha, ito obotukanaku te, aki kure hate nu. Naho tanomi ko si kahinaku te sugi yuku.
 [1-7 Genji visits to Suetsumu in snowing hard]
 Gyaugau tikaku nari te, sigaku nado nonosiru koro zo, Myaubu ha mawire ru.
 "Ikani zo?" nado, tohi tamahi te, itohosi to ha obosi tari. Arisama kikoye te,
 "Ito kau, mote-hanare taru mikokorobahe ha, mi tamahuru hito sahe, kokorogurusiku."
 nado, naki nu bakari omohe ri. "Kokoronikuku motenasi te yami na m to omohe ri si koto wo, kutai te keru, kokoro mo naku kono hito no omohu ram." wo sahe obosu. Sauzimi no, mono ha iha de, obosi udumore tamahu ram sama, omohiyari tamahu mo, itohosikere ba,
 "Itoma naki hodo zo ya! Warinasi." to, uti-nagei tamahi te, "Monoomohi sira nu yau naru kokorozama wo, korasa m to omohu zo kasi."
 to, hohowemi tamahe ru, wakau utukusige nare ba, ware mo uti-wema ruru kokoti si te, "Warina no, hito ni urami rare tamahu ohom-yohahi ya! Omohiyari sukunau, mikokoro no mama nara m mo, kotowari." to omohu.
 Kono ohom-isogi no hodo sugusi te zo, tokidoki ohasi keru.
 Kano Murasaki no yukari, tadune tori tamahi te, sono utukusimi ni kokoroiri tamahi te, Rokudeu watari ni dani, kare masari tamahu mere ba, masite are taru yado ha, ahare ni obosi okotara zu nagara, monouki zo, warinakari keru to, tokoroseki ohom-monohadi wo mi arahasa m no mikokoro mo, kotoni nau te sugi yuku wo, mata uti-kahesi, "Mi masari suru yau mo ari kasi. Tesaguri no tadotadosiki ni, ayasiu, kokoroe nu koto mo aru ni ya? Mi te si gana!" to omohose do, kezayaka ni tori nasa m mo mabayusi. Utitoke taru yohiwi no hodo, yawora iri tamahi te, kausi no hasama yori mi tamahi keri.
 Saredo, midukara ha miye tamahu beku mo ara zu. Kityau nado, itaku sokonaha re taru monokara, tosi he ni keru tatido kahara zu, osiyari nado midare ne ba, kokoromotonaku te, gotati si, gonin wi tari. Midai, hisoku yau no Morokosi no mono nare do, hitowaroki ni, nani no kusahahi mo naku aharege naru, makade te hitobito kuhu.
 Sumi no ma bakari ni zo, ito samuge naru womna-bara, siroki kinu no ihi sira zu susuke taru ni, kitanage naru sibira hiki-yuhi tuke taru kosituki, katakunasige nari. Sasugani kusi osi-tare te sasi taru hitahituki, Naikeubau, Naisidokoro no hodo ni, kakaru mono-domo aru ha ya to, wokasi. Kakete mo, hito no atari ni tikau hurumahu mono to mo siri tamaha zari keri.
 "Ahare! Samo samuki tosi kana! Inoti nagakere ba, kakaru yo ni mo ahu mono nari keri."
 tote, uti-naku mo ari.
 "Ko-Miya ohasimasi si yo wo, nadote karasi to omohi kem. Kaku tanomi naku te mo suguru mono nari keri."
 tote, tobitati nu beku huruhu mo ari.
 Samazama ni hitowaroki koto-domo wo, urehe ahe ru wo kiki tamahu mo, kataharaitakere ba, tatinoki te, tadaima ohasuru yau nite, uti-tataki tamahu.
 "Soso ya!" nado ihi te, hi torinahosi, kausi hanati te ire tatematuru.
 Zizyuu ha, Saiwin ni mawiri kayohu wakaudo nite, konogoro ha nakari keri. Iyoiyo ayasiu hinabi taru kagiri nite, minaraha nu kokoti zo suru.
 Itodo, urehu nari turu yuki, kaki-tare imiziu huri keri. Sora no kesiki hagesiu, kaze huki are te, ohotonabura kiye ni keru wo, tomosi tukuru hito mo nasi. Kano, mono ni osohare si wori obosi ide rare te, are taru sama ha otora za' meru wo, hodo no sebau, hitoke no sukosi aru nado ni nagusame tare do, sugou, utate izatoki kokoti suru yoru no sama nari.
 Wokasiu mo ahare ni mo, yau kahe te, kokoro tomari nu beki arisama wo, ito umore sukuyoka nite, nani no haye naki wo zo, kutiwosiu obosu.
 [1-8 Genji discovers Suetsumu's face and figure at ligft in the morning]
 Karausite ake nuru kesiki nare ba, kausi tedukara age tamahi te, mahe no sensai no yuki wo mi tamahu. Humi ake taru ato mo naku, harubaru to are watari te, imiziu sabisige naru ni, huriide te yuka m koto mo ahare ni te,
 "Wokasiki hodo no sora mo mi tamahe. Tuki se nu mikokoro no hedate koso, warinakere."
 to, urami kikoye tamahu. Mada hono-kurakere do, yuki no hikari ni itodo kiyora ni wakau miye tamahu wo, oyibito-domo wemi sakaye te mi tatematuru.
 "Haya ide sase tamahe. Adikinasi. Kokoro utukusiki koso."
 nado wosihe kikoyure ba, sasugani, hito no kikoyuru koto wo e inabi tamaha nu mikokoro nite, tokau hiki-tukurohi te, wizari ide tamahe ri.
 Mi nu yau nite, to no kata wo nagame tamahe re do, sirime ha tada nara zu. "Ikani zo, utitoke masari no, isasaka mo ara ba uresikara m." to obosu mo, anagati naru mikokoro nari ya!
 Madu, widake no takaku, wosenaga ni miye tamahu ni, "Sareba yo!" to, mune tubure nu. Uti-tugi te, ana kataha to miyuru mono ha, hana nari keri. Huto me zo tomaru. Hugenbosatu no norimono to oboyu. Asamasiu takau nobiraka ni, saki no kata sukosi tari te iroduki taru koto, koto no hoka ni utate ari. Iro ha yuki hadukasiku sirou te sa-awo ni, hitahituki koyonau hare taru ni, naho simogati naru omoyau ha, ohokata odoroodorosiu nagaki naru besi. Yase tamahe ru koto, itohosige ni sarabohi te, kata no hodo nado ha, itage naru made kinu no uhe made miyu. "Nani ni nokori nau mi arahasi tu ram?" to omohu monokara, medurasiki sama no si tare ba, sasugani, uti-miyara re tamahu.
 Kasiratuki, kami no kakari ha simo, utukusige ni medetasi to omohi kikoyuru hitobito ni mo, wosawosa otoru maziu, utiki no suso ni tamari te hika re taru hodo, iti saku bakari amari tara m to miyu. Ki tamahe ru mono-domo wo sahe ihi taturu mo, mono-ihi saganaki yau nare do, mukasimonogatari ni mo, hito no ohom-sauzoku wo koso madu ihi ta' mere.
 Yurusiiro no warinau uha zirami taru hito kasane, nagori nau kuroki utiki kasane te, uhagi ni ha huruki no kahaginu, ito kiyora ni kaubasiki wo ki tamahe ri. Kotai no yuweduki taru ohom-sauzoku nare do, naho wakayaka naru womna no ohom-yosohi ni ha, nigenau odoroodorosiki koto, ito mote-hayasa re tari. Saredo, geni, kono kaha nau te, hata, samukara masi to miyuru ohom-kahozama naru wo, kokorogurusi to mi tamahu.
 Nanigoto mo iha re tamaha zu, ware sahe kuti todi taru kokoti si tamahe do, rei no sizima mo kokoromi m to, tokau kikoye tamahu ni, itau hadirahi te, kuti ohohi si tamahe ru sahe, hinabi hurumekasiu, kotokotosiku, gisikikwan no neri ide taru hidimoti oboye te, sasugani uti-wemi tamahe ru kesiki, hasitanau suzurobi tari. Itohosiku ahare ni te, itodo isogi ide tamahu.
 "Tanomosiki hito naki ohom-arisama wo, misome taru hito ni ha, utokara zu omohi mutubi tamaha m koso, ho'i aru kokoti su bekere. Yurusi naki mikesiki nare ba, turau." nado, kototuke te,
 "Asahi sasu noki no taruhi ha toke nagara
 nadoka turara no musubohoru ram
"
 to notamahe do, tada "Mu mu." to uti-warahi te, ito kuti omoge naru mo itohosikere ba, ide tamahi nu.
 Mikuruma yose taru tyuumon no, ito itau yugami yorobohi te, yome ni koso, siruki nagara mo yorodu kakurohe taru koto ohokari kere, ito ahare ni sabisiku are madohe ru ni, matu no yuki nomi atatakage ni huri tume ru, yamazato no kokoti si te, mono-ahare naru wo, "Kano hitobito no ihi si mugura no kado ha, kauyau naru tokoro nari kem kasi. Geni, kokorogurusiku rautage nara m hito wo koko ni suwe te, usirometau kohisi to omoha baya! Aru maziki mono-omohi ha, sore ni magire na m kasi." to, "Omohu yau naru sumika ni aha nu ohom-arisama ha, toru beki kata nasi." to omohi nagara, "Ware nara nu hito ha, masite mi sinobi te m ya? Waga kaute minare keru ha, ko-Miko no usirometasi to taguhe oki tamahi kem tamasihi no sirube na' meri." to zo obosa ruru.
 Tatibana no ki no udumore taru, mizuizin mesi te haraha se tamahu. Urayami gaho ni, matu no ki no onore oki kaheri te, sa to koboruru yuki mo, "Na ni tatu suwe no" to miyuru nado wo, "Ito hukakara zu tomo, nadaraka naru hodo ni ahi siraha m hito mo gana!" to mi tamahu.
 Mikuruma idu beki kado ha, mada ake zari kere ba, kagi no adukari tadune ide tare ba, Okina no ito imiziki zo ide ki taru. Musume ni ya, mumago ni ya, hasitanaru ohokisa no Womna no, kinu ha yuki ni ahi te susuke madohi, samusi to omohe ru kesiki, hukau te, ayasiki mono ni hi wo tada honoka ni ire te sode gukumi ni mo' tari. Okina, kado wo e ake yara ne ba, yori te hiki-tasukuru, ito katakuna nari. Ohom-tomo no hito, yori te zo ake turu.
 "Huri ni keru kasira no yuki wo miru hito mo
 otora zu nurasu asa no sode kana

 'Wakaki mono ha katati kakure zu'"
 to uti-zyuzi tamahi te mo, hana no iro ni ide te, ito samusi to miye turu ohom-omokage, huto omohi-ide rare te, hoho-wema re tamahu. "Tounotyuuzyau ni, kore wo mise tara m toki, ika naru koto wo yosohe iha m, tuneni ukagahi kure ba, ima mituke rare na m." to, subenau obosu.
 Yo no tune naru hodo no, kotonaru koto nasa nara ba, omohi sute te mo yami nu beki wo, sadaka ni mi tamahi te noti ha, nakanaka ahare ni imiziku te, mameyaka naru sama ni, tune ni otodure tamahu.
 Huruki no kaha nara nu, kinu, aya, wata nado, oyibito-domo no kiru beki mono no taguhi, kano Okina no tame made, kami simo obosiyari te tatematuri tamahu. Kayau no mameyaka goto mo hadukasige nara nu wo, kokoroyasuku, "Saru kata no usiromi nite hagukuma m." to omohosi tori te, sama koto ni, sa nara nu utitoke waza mo si tamahi keri.
 "Kano Utusemi no, utitoke tari si yohi no sobame ni ha, ito warokari si katatizama nare do, motenasi ni kakusa re te, kutiwosiu ha ara zari ki kasi. Otoru beki hodo no hito nari ya ha! Geni sina ni mo yora nu waza nari keri. Kokorobase no nadaraka ni, netage nari si wo, make te yami ni si kana!" to, mono no worigoto ni ha obosi idu.
 [1-9 Suetsum composes and sends waka and clothes to Genji in the end of the year]
 Tosi mo kure nu. Uti no tonowidokoro ni ohasimasu ni, Taihunomyaubu mawire ri. Mikedurigusi nado ni ha, kesaudatu sudi naku, kokoroyasuki monono, sasugani notamahi tahabure nado si te, tukahi narasi tamahe re ba, mesi naki toki mo, kikoyu beki koto aru wori ha, maunobori keri.
 "Ayasiki koto no haberu wo, kikoye sase zara m mo higahigasiu, omohi tamahe wadurahi te."
 to, hohowemi te kikoye yara nu wo,
 "Nani zama no koto zo? Ware ni ha tutumu koto ara zi to, nam omohu." to notamahe ba,
 "Ikagaha. Midukara no urehe ha, kasikoku tomo, madu koso ha. Kore ha, ito kikoye sase nikuku nam."
 to, itau koto kome tare ba,
 "Rei no, en naru." to nikumi tamahu.
 "Kano Miya yori haberu ohom-humi." tote, tori ide tari.
 "Masite, kore ha tori-kakusu beki koto kaha!"
 tote, tori tamahu mo, mune tuburu.
 Mitinokunigami no atugoye taru ni, nihohi bakari ha hukau sime tamahe ri. Ito you kaki ohose tari. Uta mo,
 "Karakoromo kimi ga kokoro no turakere ba
 tamoto ha kaku zo soboti tutu nomi
"
 Kokoroe zu uti-katabuki tamahe ru ni, tutumi ni, koromobako no omorika ni kotai naru uti-oki te, osi-ide tari.
 "Kore wo, ikadekaha, kataharaitaku omohi tamahe zara m. Saredo, tuitati no ohom-yosohi tote, wazato haberu meru wo, hasitanau ha e kahesi habera zu. Hitori hiki-kome habera m mo, hito no mikokoro tagahi haberu bekere ba, goranze sase te koso ha." to kikoyure ba,
 "Hiki-kome rare na m ha, karakari na masi. Sode maki hosa m hito mo naki mi ni ito uresiki kokorozasi ni koso ha."
 to notamahi te, koto ni mono iha re tamaha zu. "Satemo, asamasi no kutituki ya! Kore koso ha tedukara no ohom-koto no kagiri na' mere. Zizyuu koso tori-nahosu beka' mere. Mata, hude no siri toru hakase zo naka beki." to, ihukahinaku obosu. Kokoro wo tukusi te yomi ide tamahi tu ram hodo wo obosu ni,
 "Ito mo kasikoki kata to ha, kore wo mo ihu bekari keri!"
 to, hohowemi te mi tamahu wo, Myaubu, omote akami te mi tatematuru.
 Imayauiro no, e yurusu maziku tuya nau hurumeki taru nahosi no, ura uhe hitosiu komayaka naru, ito nahonahosiu, tuma duma zo miye taru. "Asamasi" to obosu ni, kono humi wo hiroge nagara, hasi ni tenarahi susabi tamahu wo, sobame ni mire ba,
 "Natukasiki iro to mo nasi ni nani ni kono
 Suwetumuhana wo sode ni hure kem

 Iro koki hana to mi sika domo."
 nado, kaki kegasi tamahu. Hana no togame wo, naho aru yau ara m to, omohi ahasuru woriwori no, tukikage nado wo, itohosiki monokara, wokasiu omohi nari nu.
 "Kurenawi no hito hanagoromo usuku tomo
 hitasura kutasu na wo si tate zu ha

 Kokorogurusi no yo ya!"
 to, ito itau nare te hitorigotu wo, yoki ni ha ara ne do, "Kauyau no kainade ni dani ara masika ba." to, kahesu gahesu kutiwosi. Hito no hodo no kokorogurusiki ni, na no kuti na m ha sasuga nari. Hitobito mawire ba,
 "Tori-kakusa m ya! Kakaru waza ha hito no suru mono ni ya ara m?"
 to, uti-umeki tamahu. "Nani ni goranze sase tu ram? Ware sahe kokoronaki yau ni." to, ito hadukasiku te, yawora ori nu.
 Matanohi, uhe ni saburahe ba, Daibandokoro ni sasi-nozoki tamahi te,
 "Kuhaya! Kinohu no kaherigoto. Ayasiku kokorobami sugusa ruru."
 tote, nage tamahe ri. Nyoubau-tati, nanigoto nara m to, yukasigaru.
 "Tada mume no hana no iro no goto, Mikasanoyama no wotome wo ba sute te."
 to, utahi susabi te ide tamahi nuru wo, Myaubu ha "Ito wokasi" to omohu. Kokorosira nu hitobito ha,
 "Nazo? Ohom-hitoriwemi ha?" to, togame ahe ri.
 "Ara zu. Samuki simoasa ni, kaineri konome ru hana no iroahi ya miye tu ram. Ohom-tudusiri uta no itohosiki." to ihe ba,
 "Anagati naru ohom-koto kana! Kono naka ni ha, nihohe ru hana mo naka' meri."
 "Sakonnomyaubu, Higonounebe ya mazirahi tu ram?"
 nado, kokoro mo e zu ihi sirohu.
 Ohom-kaheri tatematuri tare ba, Miya ni ha, nyoubau tudohi te, mi mede keri.
 "Aha nu yo wo hedaturu naka no koromode ni
 kasane te itodo mi mo si mi yo to ya
"
 Siroki kami ni, sute kai tamahe ru simo zo, nakanaka wokasige naru.
 Tugomori no hi, yuhutukata, kano ohom-koromobako ni, "Goreu" tote, hito no tatemature ru ohom-zo hitokudari, ebizome no orimono no ohom-zo, mata yamabuki ka nani zo, iroiro miye te, Myaubu zo tatematuri taru. "Ari si iroahi wo warosi to ya mi tamahi kem?" to omohi sira rure do, "Kare hata, kurenawi no omoomosikari si wo ya! Saritomo kiye zi." to, nebibito-domo ha sadamuru.
 "Ohom-uta mo, kore yori no ha, kotowari kikoye te, sitataka ni koso are."
 "Ohom-kaheri ha, tada wokasiki kata ni koso."
 nado, kutiguti ni ihu. Himegimi mo, oboroke nara de si ide tamahi turu waza nare ba, mono ni kakituke te oki tamahe ri keri.
 [1-10 Genji visits to Suetsumu in the night of January 7]
 Tuitati no hodo sugi te, kotosi, Wotokodahuka aru bekere ba, rei no, tokorodokoro asobi nonosiri tamahu ni, mono-sawagasikere do, sabisiki tokoro no ahare ni obosi yara rure ba, Nanuka no hi no setiwe hate te, yoru ni iri te, gozen yori makade tamahi keru wo, ohom-tonowidokoro ni yagate tomari tamahi nuru yau nite, yo hukasi te, ohasi tari.
 Rei no arisama yori ha, kehahi uti-soyomeki, yodui tari. Kimi mo, sukosi tawoyagi tamahe ru kesiki mote-tuke tamahe ri. "Ikani zo? Aratame te hiki-kahe tara m toki." to zo, obosi tuduke raruru.
 Hi sasi-iduru hodo ni, yasurahi nasi te, ide tamahu. Himgasi no tumado, osi-ake tare ba, mukahi taru rau no, uhe mo naku abare tare ba, hi no asi, hodo naku sasi-iri te, yuki sukosi huri taru hikari ni, ito kezayaka ni miire raru.
 Ohom-nahosi nado tatematuru wo mi idasi te, sukosi sasi-ide te, katahara husi tamahe ru kasiratuki, kobore ide taru hodo, ito medetasi. "Ohi-nahori wo mi ide tara m toki." to obosa re te, kausi hikiage tamahe ri.
 Itohosikari si monogori ni, age mo hate tamaha de, kehusoku wo osi-yose te, uti-kake te, ohom-binguki no sidokenaki wo tukurohi tamahu. Warinau hurumeki taru kyaudai no, karakusige, kakage no hako nado, tori ide tari. Sasugani, wotoko no ohom-gu sahe honobono aru wo, sare te wokasi to mi tamahu.
 Womna no ohom-sauzoku, "Kehu ha yoduki tari." to miyuru ha, arisi hako no kokoroba wo, sanagara nari keri. Samo obosi yora zu, kyou aru mon tuki te siruki uhagi bakari zo, ayasi to obosi keru.
 "Kotosi dani, kowe sukosi kika se tamahe kasi. Mata ruru mono ha sasi-oka re te, mikesiki no aratamara m nam yukasiki." to notamahe ba,
 "Saheduru haru ha."
 to, karausite wananakasi ide tari.
 "Sariya! Tosi he nuru sirusi yo." to, uti-warahi tamahi te, "Yume ka to zo miru."
 to, uti-zu'zi te ide tamahu wo, miokuri te sohi husi tamahe ri. Kuti ohohi no sobame yori, naho, kano "Suwetumuhana", ito nihohiyaka ni sasi-ide tari. Migurusi no waza ya to obosa ru.
 

2 Tale of Murasaki

 [2-1 Genji paints playfully his nose red with Murasaki]
 Nideunowin ni ohasi tare ba, Murasakinokimi, ito mo utukusiki kataohi nite, "Kurenawi ha kau natukasiki mo ari keri." to miyuru ni, mumon no sakura no hosonaga, nayoraka ni ki nasi te, nanigokoro mo naku te monosi tamahu sama, imiziu rautasi. Kotai no Obagimi no ohom-nagori nite, hagurome mo madasikari keru wo, hiki-tukuroha se tamahe re ba, mayu no kezayaka ni nari taru mo, utukusiu kiyora nari. "Kokorokara, nadoka, kau ukiyo wo mi atukahu ram? Kaku kokorogurusiki mono wo mo mi te wi tara de." to, obosi tutu, rei no, morotomoni hihinaasobi si tamahu.
 We nado kaki te, irodori tamahu. Yorodu ni wokasiu susabi tirasi tamahi keri. Ware mo kaki sohe tamahu. Kami ito nagaki womna wo kaki tamahi te, hana ni beni wo tuke te mi tamahu ni, kata ni kaki te mo mimauki sama si tari. Waga mikage no kyaudai ni uture ru ga, ito kiyora naru wo mi tamahi te, tedukara kono akahaha wo kaki-tuke, nihohasi te mi tamahu ni, kaku yoki kaho dani, sate mazire ra m ha migurusikaru bekari keri. Himegimi, mi te, imiziku warahi tamahu.
 "Maro ga, kaku kataha ni nari na m toki, ika nara m?" to notamahe ba,
 "Utate koso ara me."
 tote, samoya simi tuka m to, ayahuku omohi tamahe ri. Sora-nogohi wo si te,
 "Sarani koso, siroma ne. Younaki susabi waza nari ya! Uti ni ikani notamaha m to su ram?"
 to, ito mameyaka ni notamahu wo, ito itohosi to obosi te, yori te, nogohi tamahe ba,
 "Heityuu ga yau ni irodori sohe tamahu na. Akakara m ha ahe na m."
 to, tahabure tamahu sama, ito wokasiki imose to miye tamahe ri.
 Hi no ito uraraka naru ni, itusika to kasumi watare ru kozuwe-domo no, kokoromotonaki naka ni mo, mume ha kesikibami, hohowemi watare ru, toriwaki te miyu. Hasikakusi no moto no koubai, ito toku saku hana nite, iroduki ni keri.
 "Kurenawi no hana zo ayanaku utoma ruru
 mume no tatiye ha natukasi kere do

 Ide ya!"
 to, ainaku uti-umeka re tamahu.
 Kakaru hitobito no suwezuwe, ika nari kem?
to HomePage
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text
Teika's Note