First updated 8/12/2002(ver.1-3)
Last updated 9/6/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

  

HANATIRUSATO


Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Daisho era in summer at the age of 25

 Tale of Hanachirusato

  1. Genji will visit to Hanachirusato--- Hito-sire-nu, mi-kokoro-dukara no mono-omohasisa ha
  2. Genji and a woman in Nakagawa compose and exchange waka---Nani bakari no ohom-yosohi naku, uti-yatusi te
  3. Genji talks about passed days with Hanachirusato's sister---Kano ho'i no tokoro ha, obosi-yari turu mo siruku
  4. Genji meets Hanatirusato after long absence---Nisi-omote ni ha, waza to naku

 

Tale of Hanachirusato

 [1-1 Genji will visit to Hanachirusato]
 Hito sire nu, mikokorodukara no mono-omohasisa ha, itu to naki koto na' mere do, kaku ohokata no yo ni tuke te sahe, wadurahasiu obosi midaruru koto nomi masare ba, mono-kokorobosoku, yononaka nabete itohasiu obosi nara ruru ni, sasuga naru koto ohokari.

 Reikeiden to kikoye si ha, Miya-tati mo ohase zu, Win kakure sase tamahi te noti, iyoiyo ahare naru ohom-arisama wo, tada kono Daisyaudono no mikokoro ni motekakusa re te, sugusi tamahu naru besi.

 Ohom-otouto no Sam-no-Kimi, Uti watari nite hakanau honomeki tamahi si nagori no, rei no mikokoro nare ba, sasuga ni wasure mo hate tamaha zu, wazato mo motenasi tamaha nu ni, hito no mikokoro wo nomi tukusi hate tamahu beka' meru wo mo, konogoro nokoru koto naku obosi midaruru yo no ahare no kusahahi ni ha, omohi ide tamahu ni ha, sinobigataku te, samidare no sora medurasiku hare taru kumoma ni watari tamahu.

 [1-2 Genji and a woman in Nakagawa compose and exchange waka]

 Nani bakari no ohom-yosohi naku, uti-yatusi te, gozen nado mo naku, sinobi te, Nakagaha no hodo ohosi suguru ni, sasayaka naru ihe no, kodati nado yosibame ru ni, yoku naru koto wo, Aduma ni sirabe te, kakiahase, nigihahasiku hiki nasu nari.

 Ohom-mimi tomari te, kado dika naru tokoro nare ba, sukosi sasiide te miire tamahe ba, ohoki naru katura no ki no ohikaze ni, maturi no koro obosi ide rare te, sokohakatonaku kehahi wokasiki wo, "Tada hitome mi tamahi si yadori nari." to mi tamahu. Tada nara zu, "Hodo he ni keru, obomekasiku ya?" to, tutumasikere do, sugi gate ni yasurahi tamahu, worisimo, hototogisu naki te wataru. Moyohosi kikoye gaho nare ba, mi-kuruma osi-kahe sase te, rei no, Koremitu ire tamahu.

 "Wotikaheri e zo sinoba re nu hototogisu
 hono-katarahi si yado no kakine ni
"

 Sinden to obosiki ya no nisi no tuma ni hitobito wi tari. Sakizaki mo kiki si kowe nare ba, kowadukuri kesiki tori te, ohom-seusoko kikoyu. Wakayaka naru kesiki-domo si te, obomeku naru besi.

 "Hototogisu kototohu kowe ha sore nare do
 ana obotuka na samidare no sora
"

 Kotosara tadoru to mire ba,
 "Yosi yosi, uwe si kakine mo."
 tote iduru wo, hito sire nu kokoro ni ha, netau mo ahare ni mo omohi keri.
 "Samo, tutumu beki koto zo kasi. Kotowari ni mo are ba, sasuga nari. Kayau no kiha ni, Tukusi-no-Goseti ga, rautage nari si haya!"
 to, madu obosi idu.

 Ikanaru ni tuke te mo, mikokoro no itoma naku kurusige nari. Tosituki wo he te mo, naho kayau ni, mi si atari, nasake sugusi tamaha nu ni simo, nakanaka, amata no hito no monoomohigusa nari.

 [1-3 Genji talks about passed days with Hanachirusato's sister]

 Kano ho'i no tokoro ha, obosi yari turu mo siruku, hitome naku, siduka nite ohasuru arisama wo mi tamahu mo, ito ahare nari. Madu, Nyougo no ohom-kata nite, mukasi no ohom-monogatari nado kikoye tamahu ni, yo huke ni keri.
 Hatuka no tuki sasiiduru hodo ni, itodo kodakaki kage-domo koguraku miye watari te, tikaki tatibana no kawori natukasiku nihohi te, Nyougo no ohom-kehahi, nebi ni tare do, akumade youi ari, ate ni rautage nari.

 "Sugurete hanayaka naru ohom-oboye koso nakari sika do, mutumasiu natukasiki kata ni ha obosi tari si mono wo!"
 nado, omohi ide kikoye tamahu ni tuke te mo, mukasi no koto kaki-turane obosa re te, uti-naki tamahu.

 Hototogisu, arituru kakine no ni ya, onazi kowe ni uti-naku. "Sitahi ki ni keru yo." to, obosa ruru hodo mo, en nari kasi. "Ikani siri te ka?" nado, sinobiyaka ni uti-zunzi tamahu.

 "Tatibana no ka wo natukasimi hototogisu
 hanatirusato wo tadune te zo tohu

 Inisihe no wasure gataki nagusame ni ha, naho mawiri haberi nu bekari keri. Koyonau koso, magiruru koto mo, kazu sohu koto mo haberi kere. Ohokata no yo ni sitagahu mono nare ba, mukasigatari mo kakikudusu beki hito sukunau nari yuku wo, masite, turedure mo magire naku obosa ru ram."

 to kikoye tamahu ni, ito saranaru yo nare do, mono wo ito ahare ni obosi tuduke taru mikesiki no asakara nu mo, hito no ohom-sama kara ni ya, ohoku ahare zo sohi ni keru.

 "Hitome naku are taru yado ha tatibana no
 hana koso noki no tuma to nari kere
"

 to bakari notamahe ru, "Saha ihe do, hito ni ha ito koto nari keri." to, obosi kurabe raru.

 [1-4 Genji meets Hanatirusato after long absence]

 Nisiomote ni ha, waza to naku, sinobiyaka ni uti-hurumahi tamahi te, nozoki tamahe ru mo, medurasiki ni sohe te, yo ni me nare nu ohom-sama nare ba, turasa mo wasure nu besi. Naniyakaya to, rei no, natukasiku katarahi tamahu mo, obosa nu koto ni ara zaru besi.

 Karinimo mi tamahu kagiri ha, osinabete no kiha ni ha ara zu, samazama ni tuke te, ihukahinasi to obosa ruru ha nakere ba ni ya, nikuge naku, ware mo hito mo nasake wo kahasi tutu, sugusi tamahu nari keri. Sore wo ainasi to omohu hito ha, tonikakuni kaharu mo, "Kotowari no, yo no saga." to, omohinasi tamahu. Arituru kakine mo, sayau nite, arisama kahari ni taru atari nari keri.

to HomePage
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Teika-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note