First updated 8/14/2002(ver.1-3)
Last updated 9/15/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

SUMA


Tale of Hikaru-Genji's commoner era in Kyoto and Suma from March at the age of 26 to March at the age of 27

1 Tale of Hikaru-Genji A parting in departing spring

 1. Genji determines to leave Kyoto for Suma---Yononaka, ito wadurahasiku
 2. Parting greeting to Sadaijin---Yayohi hatuka amari no hodo ni nam
 3. Parting greeting to Nijoin---Tono ni ohasi tare ba, waga ohom-kata no hito-bito mo
 4. Parting greeting to Hanachirusato---Hanatirusato no kokoro-bosoge ni obosi te
 5. Preparation for life in Suma---Yorodu no koto-domo sitatame sase tamahu
 6. Parting greeting to Fujitsubo---Asu tote, kure ni ha, Win no mi-haka wogami tatematuri tamahu
 7. Parting greeting to his father's grave---Tuki mati-ide te ide tamahu
 8. Parting greeting to Tougu---Ake-haturu hodo ni kaheri tamahi te
 9. The day of leaving at Kyoto---Sono hi ha, Womna-Gimi ni ohom-monogatari nodoka ni kikoye kurasi
2 Tale of Hikaru-Genji Gloomy days in summer-rain on Suma and Kyoto
 1. Genji's life in Suma---Ohasu beki tokoro ha, Yukihira-no-Tiunagon no
 2. Genji mails to ladies in Kyoto---Yau-yau koto sidumari-yuku ni, naga-ame no koro
 3. Genji mails to Lady Rokujo in Ise---Makoto ya, sawagasikari si hodo no magire ni
 4. Oborodukiyo goes in the Imperial Court of Suzaku---Kam-no-Kimi ha, hito-warahe ni imiziu obosi-kuduhoruru wo
3 Tale of Hikaru-Genji Fall on Suma
 1. Fall on Suma---Suma ni ha, itodo kokoro-dukusi no aki-kaze ni
 2. Genji views the moon at Suma on August 15 on innocent---Tuki no ito hanayaka ni sasi-ide taru ni
 3. Genji and Gosechi compose and exchange waka---Sono-koro, Daini ha nobori keru
 4. People's life in Kyoto---Miyako ni ha, tuki-hi suguru mama ni
 5. Genji's life in Suma---Kano ohom-sumahi ni ha, hisasiku naru mama ni
 6. Akasi's daughter---Akasi no ura ha, tada hahi-wataru hodo nare ba
4 Tale of Hikaru-Genji Religious life on Suma and God's revelation
 1. Geuji greets the new Year in Suma---Suma ni ha, tosi kaheri te, hi nagaku ture-dure naru ni
 2. Sinto purification at March 3 and a storm---Yayohi no tuitati ni ide-ki taru mi-no-hi

 

1 Tale of Hikaru-Genji A parting in departing spring

 [1-1 Genji determines to leave Kyoto for Suma]

 Yononaka, ito wadurahasiku, hasitanaki koto nomi masare ba, "Semete sirazugaho ni ari he te mo, kore yori masaru koto mo ya?" to obosi nari nu.
 "Kano suma ha, mukasi koso hito no sumika nado mo ari kere, ima ha, ito sato hanare kokorosugoku te, ama no ihe dani mare ni." nado kiki tamahe do, "Hito sigeku, hitatake tara m sumahi ha, ito ho'i nakaru besi. Saritote, miyako tohozakara m mo, hurusato obotukanakaru beki wo", hitowaruku zo obosi midaruru.

 Yorodu no koto, kisikata yukusuwe, omohi tuduke tamahu ni, kanasiki koto ito samazama nari. Uki mono to omohi sute turu yo mo, ima ha to sumi hanare na m koto wo obosu ni ha, ito sute gataki koto ohokaru naka ni mo, Himegimi no, akekure ni sohe te ha, omohi nageki tamahe ru sama no, kokorogurusiu ahare naru wo, "Yuki meguri te mo, mata ahi mi m koto wo kanarazu." to, obosa m nite dani, naho hitohi hutuka no hodo, yosoyoso ni akasi kurasu woriwori dani, obotukanaki mono ni oboye, Womnagimi mo kokorobosou nomi omohi tamahe ru wo, "Ikutose sono hodo to kagiri aru miti ni mo ara zu, ahu wo kagiri ni hedatari yuka m mo, sadame naki yo ni, yagate wakaru beki kadode ni mo ya?" to, imiziu oboye tamahe ba, "Sinobi te morotomoni mo ya?" to, obosi yoru wori are do, saru kokorobosokara m umidura no, namikaze yori hoka ni tatimaziru hito mo nakara m ni, kaku rautaki ohom-sama nite, hiki-gusi tamahe ra m mo, ito tukinaku, waga kokoro ni mo, "Nakanaka, monoomohi no tuma naru beki wo." nado obosi kahesu wo, Womnagimi ha, "Imizikara m miti ni mo, okure kikoye zu dani ara ba." to, omomuke te, uramesige ni oboi tari.

 Kano Hanatirusato ni mo, ohasi kayohu koto koso marenare, kokorobosoku ahare naru ohom-arisama wo, kono ohom-kage ni kakure te monosi tamahe ba, obosi nageki taru sama mo, ito kotowari nari. Nahozari nite mo, honoka ni mi tatematuri kayohi tamahi si tokorodokoro, hito sire nu kokoro wo kudaki tamahu hito zo ohokari keru.

 Nihudau-no-Miya yori mo, "Mono no kikoye ya, mata ikaga torinasa m?" to, waga ohom-tame tutumasikere do, sinobi tutu ohom-toburahi tune ni ari. "Mukasi, kayau ni ahi obosi, ahare wo mo mise tamaha masika ba." to, uti-omohi ide tamahu ni mo, "Samo, samazama ni, kokoro wo nomi tukusu bekari keru hito no ohom-tigiri kana!" to, turaku omohi kikoye tamahu.

 [1-2 Parting greeting to Sadaijin]

 Yayohi hatuka amari no hodo ni nam, miyako wo hanare tamahi keru. Hito ni itu to si mo sirase tamaha zu, tada ito tikau tukaumaturi nare taru kagiri, siti, hatinin bakari ohom-tomo nite, ito kasuka ni idetati tamahu. Sarubeki tokorodokoro ni, ohom-humi bakari uti-sinobi tamahi si ni mo, ahare to sinobaru bakari tukui tamahe ru ha, midokoro mo ari nu bekari sika do, sono wori no, kokoti no magire ni, hakabakasiu mo kiki oka zu nari ni keri.

 Hutuka, mika kanete, yo ni kakure te, Ohoidono ni watari tamahe ri. Amziroguruma no uti-yature taru nite, womnaguruma no yau nite kakurohe iri tamahu mo, ito ahare ni, yume to nomi miyu. Ohom-kata, ito sabisige ni uti-are taru kokoti si te, Wakagimi no ohom-menoto-domo, mukasi saburahi si hito no naka ni, makade tira nu kagiri, kaku watari tamahe ru wo medurasigari kikoye te, maunobori tudohi te mi tatematuru ni tuke te mo, kotoni mono-hukakara nu wakaki hitobito sahe, yo no tune nasa omohi sira re te, namida ni kure tari.
 Wakagimi ha ito utukusiu te, sare hasiri ohasi tari.
 "Hisasiki hodo ni, wasure nu koso, ahare nare!"
 tote, hiza ni suwe tamahe ru mikesiki, sinobi gatage nari.

 Otodo, konata ni watari tamahi te, taimen si tamahe ri.
 "Turedure ni komora se tamahe ra m hodo, nani to habera nu mukasimonogatari mo, mawiri te, kikoye sase m to omou tamahe re do, mi no yamahi omoki ni yori, ohoyake ni mo tukaumatura zu, kurawi wo mo kahesi tatematuri te haberu ni, watakusizama ni ha kosi nobe te nam to, mono no kikoye higahigasikaru beki wo, ima ha yononaka habakaru beki mi ni mo habera ne do, itihayaki yo no ito osorosiu haberu nari. Kakaru ohom-koto wo mi tamahuru ni tuke te, inoti nagaki ha kokorouku omou tamahe raruru yo no suwe ni mo haberu kana! Amenosita wo sakasama ni nasi te mo, omou tamahe yora zari si ohom-arisama wo mi tamahure ba, yorodu ito adikinaku nam."
 to kikoye tamahi te, itau sihotare tamahu.

 "Toaru koto mo, kakaru koto mo, sakinoyo no mukuyi ni koso haberu nare ba, ihi mote yuke ba, tada, midukara no okotari ni nam haberu. Sasite, kaku, kwansaku wo tora re zu, asahaka naru koto ni kakadurahi te dani, ohoyake no kasikomari naru hito no, utusizama nite yononaka ni ari huru ha, toga omoki waza ni hitonokuni ni mo si haberu naru wo, tohoku hanati tukahasu beki sadame nado mo haberu naru ha, sama koto naru tumi ni ataru beki ni koso haberu nare. Nigori naki kokoro ni makase te, turenaku sugusi habera m mo, ito habakari ohoku, kore yori ohoki naru hadi ni nozoma nu saki ni, yo wo nogare na m to omou tamahe tati nuru."
 nado, komayaka ni kikoye tamahu.

 Mukasi no ohom-monogatari, Win no ohom-koto, obosi notamahase si mikokorobahe nado kikoye ide tamahi te, ohom-nahosi no sode mo e hiki-hanati tamaha nu ni, Kimi mo, e kokoro-duyoku motenasi tamaha zu. Wakagimi no nanigokoro naku magire ariki te, korekare ni nare kikoye tamahu wo, imizi to oboi tari.

 "Sugi haberi ni si hito wo, yo ni omou tamahe wasururu yo naku nomi, ima ni kanasibi haberu wo, kono ohom-koto ni nam, mosi haberu yo nara masika ba, ikayauni omohi nageki habera masi. Yoku zo mizikaku te, kakaru yume wo mi zu nari ni keru to, omou tamahe nagusame haberi. Wosanaku monosi tamahu ga, kaku yohahi sugi nuru naka ni tomari tamahi te, nadusahi kikoye nu tukihi ya hedatari tamaha m to omohi tamahuru wo nam, yorodu no koto yori mo, kanasiu haberu. Inisihe no hito mo, makoto ni wokasi aru nite simo, kakaru koto ni atara zari keri. Naho sarubeki nite, hito no mikado ni mo kakaru taguhi ohou haberi keri. Saredo, ihi iduru husi ari te koso, saru koto mo haberi kere, tozamakauzama ni, omohi tamahe yora m kata naku nam."
 nado, ohoku no ohom-monogatari kikoye tamahu.

 Samwi-no-Tyuuzyau mo mawiri ahi tamahi te, ohomiki nado, mawiri tamahu ni, yo huke nure ba, tomari tamahi te, hitobito omahe ni saburaha se tamahi te, monogatari nado se sase tamahu. Hito yori ha koyonau sinobi obosu Tyuunagon-no-Kimi, ihebae ni kanasiu omohe ru sama wo, hito sire zu ahare to obosu. Hito mina sidumari nuru ni, toriwaki te katarahi tamahu. Kore ni yori tomari tamahe ru naru besi.

 Ake nure ba, yobukau ide tamahu ni, ariakenotuki ito wokasi. Hana no ki-domo yauyau sakari sugi te, waduka naru kokage no, ito siroki niha ni usuku kiri watari taru, sokohakatonaku kasumi ahi te, aki no yo no ahare ni ohoku tati-masare ri. Sumi no kauran ni osi-kakari te, tobakari, nagame tamahu.

 Tyuunagon-no-Kimi, mi tatematuri okura m to ni ya, tumado osi-ake te wi tari.
 "Mata taimen ara m koto koso, omohe ba ito katakere. Kakari keru yo wo sira de, kokoroyasuku mo ari nu bekari si tukigoro, sasimo isoga de, hedate si yo!"
 nado notamahe ba, mono mo kikoye zu naku.

 Wakagimi no ohom-menoto no Saisyau-no-Kimi site, Miya no omahe yori ohom-seusoko kikoye tamahe ri.
 "Midukara kikoye mahosiki wo, kakikurasu midari gokoti tamerahi haberu hodo ni, ito yobukau ide sase tamahu naru mo, sama kahari taru kokoti nomi si haberu kana! Kokorogurusiki hito no igitanaki hodo ha, sibasi mo yasuraha se tamaha de."
 to kikoye tamahe re ba, uti-naki tamahi te,

 "Toribeyama moye si keburi mo magahu ya to
 ama no siho yaku ura mi ni zo yuku
"

 Ohom-kaheri to mo naku uti-zuzi tamahi te,
 "Akatuki no wakare ha, kau nomi ya kokorodukusi naru. Omohi siri tamahe ru hito mo ara m kasi."
 to notamahe ba,
 "Itu to naku, wakare to ihu mozi koso utate haberu naru naka ni mo, kesa ha naho taguhi aru maziu omou tamahe raruru hodo kana!"
 to, hanagowe nite, geni asakara zu omohe ri.

 "Kikoyesase mahosiki koto mo, kahesugahesu omou tamahe nagara, tadani musubohore haberu hodo, osihakara se tamahe. Igitanaki hito ha, mi tamahe m ni tuke te mo, nakanaka, uki yo nogare gatau omou tamahe rare nu bekere ba, kokoroduyou omou tamahe nasi te, isogi makade haberi."
 to kikoye tamahu.

 Ide tamahu hodo wo, hitobito nozoki te mi tatematuru.
 Irigata no tuki ito akaki ni, itodo namamekasiu kiyora ni te, mono wo oboi taru sama, tora, ohokami dani naki nu besi. Masite, ihakenaku ohasesi hodo yori mi tatematuri some te si hitobito nare ba, tatosihe naki ohom-arisama wo imizi to omohu.
 Makoto ya, ohom-kaheri,

 "Naki hito no wakare ya itodo hedatara m
 keburi to nari si kumowi nara de ha
"

 Tori-sohe te, ahare nomi tuki se zu, ide tamahi nuru nagori, yuyusiki made naki ahe ri.

 [1-3 Parting greeting to Nijoin]

 Tono ni ohasi tare ba, waga ohom-kata no hitobito mo, madoroma zari keru kesiki nite, tokorodokoro ni mure wi te, asamasi to nomi yo wo omohe ru kesiki nari. Saburahi ni ha, sitasiu tukamaturu kagiri ha, ohom-tomo ni mawiru beki kokoromauke si te, watakusi no wakare wosimu hodo ni ya, hito mo nasi. Saranu hito ha, toburahi mawiru mo omoki togame ari, wadurahasiki koto masare ba, tokoroseku tudohi si muma, kuruma no kata mo naku, sabisiki ni, "Yo ha uki mono nari keri!" to, obosi sira ru.
 Daiban nado mo, katahe ha tiribami te, tatami, tokorodokoro hiki-kahesi tari. "Miru hodo dani kakari. Masite ikani are yuka m." to obosu.

 Nisinotai ni watari tamahe re ba, mikausi mo mawira de, nagame akasi tamahi kere ba, sunoko nado ni, wakaki warahabe tokorodokoro ni husi te, ima zo oki sawagu. Tonowisugata-domo wokasiu te wiru wo mi tamahu ni mo, kokorobosou, "Tosituki he ba, kakaru hitobito mo, e simo ari hate de ya, yuki tira m." nado, sasimo arumaziki koto sahe, ohom-me nomi tomari keri.

 "Yobe ha, sikasika si te yohuke ni sika ba nam. Rei no omohazu naru sama ni ya obosi nasi turu? Kakute haberu hodo dani ohom-me kare zu to omohu wo, kaku yo wo hanaruru kiha ni ha, kokorogurusiki koto no onodukara ohokari keru, hitayagomori ni te yaha! Tune naki yo ni, hito ni mo nasake naki mono to kokorooka re hate m to, itohosiu te nam."
 to kikoye tamahe ba,
 "Kakaru yo wo miru yori hoka ni, omohazu naru koto ha, nanigoto ni ka?"
 to bakari notamahi te, imizi to obosi ire taru sama, hito yori koto naru wo, kotowari zo kasi, titi-Miko, ito oroka ni motoyori obosi tuki ni keru ni, masite, yo no kikoye wo wadurahasigari te, otodure kikoye tamaha zu, ohom-toburahi ni dani watari tamaha nu wo, hito no miru ram koto mo hadukasiku, nakanaka sira re tatematura de yami na masi wo, mamahaha no Kitanokata nado no,
 "Nihaka nari si saihahi no awatatasisa. Ana, yuyusi ya! Omohu hito, katagata ni tuke te wakare tamahu hito kana!"
 to notamahi keru wo, saru tayori ari te mori kiki tamahu ni mo, imiziu kokoroukere ba, kore yori mo tayete otodure kikoye tamaha zu. Mata tanomosiki hito mo naku, geni zo, ahare naru ohom-arisama naru.

 "Naho yo ni yurusa re gatau te, tosituki wo he ba, ihaho no naka ni mo mukahe tatematura m. Tada ima ha, hitogiki no ito tukinakaru beki nari. Ohoyake ni kasikomari kikoyuru hito ha, akiraka naru tukihi no kage wo dani mi zu, yasuraka ni mi wo hurumahu koto mo, ito tumi omoka' nari. Ayamati nakere do, sarubeki ni koso kakaru koto mo ara me to omohu ni, masite omohu hito gusuru ha, rei naki koto naru wo, hitaomomuki ni monoguruhosiki yo nite, tatimasaru koto mo ari na m."
 nado kikoye sira se tamahu.

 Hi takuru made ohotonogomore ri. Soti-no-Miya, Samwi-no-Tyuuzyau nado ohasi tari. Taimen si tamaha m tote, ohom-nahosi nado tatematuru.
 "Kurawi naki hito ha."
 tote, mumon no nahosi, nakanaka, ito natukasiki wo ki tamahi te, uti-yature tamahe ru, ito medetasi. Ohom-bin kaki tamahu tote, kyaudai ni yori tamahe ru ni, omoyase tamahe ru kage no, ware nagara ito ate ni kiyora nare ba,
 "Koyonau koso, otorohe ni kere! Kono kage no yau ni ya yase te haberu? Ahare naru waza kana!"
 to notamahe ba, Womnagimi, namida hitome uke te, mi okose tamahe ru, ito sinobi gatasi.

 "Mi ha kakute sasurahe nu tomo Kimi ga atari
 saranu kagami no kage ha hanare zi
"

 to, kikoye tamahe ba,

 "Wakare te mo kage dani tomaru mono nara ba
 kagami wo mi te mo nagusame te masi
"

 Hasira gakure ni wi kakure te, namida wo magirahasi tamahe ru sama, "Naho, kokora miru naka ni taguhi nakari keri." to, obosi sira ruru hito no ohom-arisama nari.
 Miko ha, ahare naru ohom-monogatari kikoye tamahi te, kururu hodo ni kaheri tamahi nu.

 [1-4 Parting greeting to Hanachirusato]

 Hanatirusato no kokorobosoge ni obosi te, tuneni kikoye tamahu mo kotowari nite, "Kano hito mo, ima hitotabi mi zu ha, turasi to ya omoha m?" to obose ba, sono yo ha, mata ide tamahu monokara, ito monouku te, itau hukasi te ohasi tare ba, Nyougo,
 "Kaku kazumahe tamahi te, tatiyora se tamahe ru koto."
 to, yorokobi kikoye tamahu sama, kaki tuduke m mo urusasi.
 Ito imiziu kokorobosoki ohom-arisama, tada ohom-kage ni kakure te sugui tamahe ru tosituki, itodo are masara m hodo obosi yara re te, tono no uti, ito kasuka nari.
 Tuki oboro ni sasi-ide te, ike hiroku, yama kobukaki watari, kokorobosoge ni miyuru ni mo, sumi hanare tara m ihaho no naka, obosi yara ru.

 Nisiomote ha, "Kau simo watari tamaha zu ya?" to, uti-ku'si te obosi keru ni, ahare sohe taru tukikage no, namamekasiu simeyaka naru ni, uti-hurumahi tamahe ru nihohi, niru mono naku te, ito sinobiyaka ni iri tamahe ba, sukosi wizari ide te, yagate tuki wo mi te ohasu. Mata koko ni ohom-monogatari no hodo ni, akegata tikau nari ni keri.

 "Mizikayo no hodo ya! Kabakari no taimen mo, mata ha e simo ya to omohu koso, kotonasi nite sugusi turu tosigoro mo kuyasiu, kisikata yukusaki no tamesi ni naru beki mi nite, nani to naku kokoro nodomaru yo naku koso ari kere."

 to, sugi ni si kata no koto-domo notamahi te, tori mo sibasiba nake ba, yo ni tutumi te isogi ide tamahu. Rei no, tuki no iri haturu hodo, yosohe rare te, ahare nari. Womnagimi no koki ohom-zo ni uturi te, geni, nururu gaho nare ba,

 "Tukikage no yadore ru sode ha sebaku tomo
 tome te mo mi baya aka nu hikari wo
"

 Imizi to oboi taru ga, kokorogurusikere ba, katu ha nagusame kikoye tamahu.

 "Yuki meguri tuhini sumu beki tukikage no
 sibasi kumora m sora na nagame so

 Omohe ba, hakanasi ya! Tada, sira nu namida nomi koso, kokoro wo kurasu mono nare."
 nado notamahi te, akegure no hodo ni ide tamahi nu.

 [1-5 Preparation for life in Suma]

 Yorodu no koto-domo sitatame sase tamahu. Sitasiu tukamaturi, yo ni nabika nu kagiri no hitobito, tono no koto tori-okonahu beki kami simo, sadame oka se tamahu. Ohom-tomo ni sitahi kikoyuru kagiri ha, mata eriide tamahe ri.

 Kano yamazato no ohom-sumika no gu ha, e sara zu tori-tukahi tamahu beki mono-domo, kotosara yosohi mo naku kotosogi te, sarubeki humi-domo 'Bunsyu' nado iri taru hako, sate ha kin hitotu zo mota se tamahu. Tokoroseki miteudo, hanayaka naru ohom-yosohi nado, sarani gusi tamaha zu, ayasi no yamagatu meki te motenasi tamahu.

 Saburahu hitobito yori hazime, yorodu no koto, mina Nisinotai ni kikoye watasi tamahu. Ryauzi tamahu misau, mimaki yori hazime te, sarubeki tokorodokoro, ken nado, mina tatematuri oki tamahu. Sore yori hoka no mikuramati, wosamedono nado ihu koto made, Seunagon wo hakabakasiki mono ni mi oki tamahe re ba, sitasiki Keisi-domo gusi te, sirosimesu beki sama-domo notamahi aduku.

 Waga ohom-kata no Nakatukasa, Tyuuzyau nado yau no hitobito, turenaki ohom-motenasi nagara, mi tatematuru hodo koso nagusame ture, "Nanigoto ni tuke te ka?" to omohe domo,
 "Inoti ari te konoyo ni mata kaheru yau mo ara m wo, matituke m to omoha m hito ha, konata ni saburahe."
 to notamahi te, kami simo, mina maunobora se tamahu.

 Wakagimi no ohom-menoto-tati, Hanatirusato nado mo, wokasiki sama no ha sarumono nite, mamemamesiki sudi ni obosi yora nu koto nasi.

 Naisi-no-Kami no ohom-moto ni, warinaku si te kikoye tamahu.
 "Toha se tamaha nu mo, kotowari ni omohi tamahe nagara, ima ha to, yo wo omohi haturu hodo no usa mo turasa mo, taguhi naki koto ni koso haberi kere.

 Ahuse naki namida no kaha ni sidumi si ya
 nagaruru miwo no hazime nari kem

 to omohi tamahe iduru nomi nam, tumi nogare gatau haberi keru."
 Miti no hodo mo ayahukere ba, komaka ni ha kikoye tamaha zu.
 Womna, ito imiziu oboye tamahi te, sinobi tamahe do, ohom-sode yori amaru mo tokoroseu nam.

 "Namidagaha ukabu minaha mo kiye nu besi
 nagare te noti no se wo mo mata zu te
"

 Nakunaku midare kaki tamahe ru ohom-te, ito wokasige nari. Ima hitotabi taimen naku ya to obosu ha, naho kutiwosikere do, obosi kahesi te, usi to obosi nasu yukari ohou te, oboroke nara zu sinobi tamahe ba, ito anagatini mo kikoye tamaha zu nari nu.

 [1-6 Parting greeting to Fujitsubo]

 Asu tote, kure ni ha, Win no mihaka wogami tatematuri tamahu tote, Kitayama he maude tamahu. Akatuki kake te iduru koro nare ba, madu, Nihudau-no-Miya ni maude tamahu. Tikaki misu no mahe ni omasi mawiri te, ohom-midukara kikoye sase tamahu. Touguu no ohom-koto wo imiziu usirometaki mono ni omohi kikoye tamahu.

 Katamini kokorohukaki-doti no ohom-monogatari ha, yorodu ahare masari kem kasi. Natukasiu medetaki ohom-kehahi no mukasi ni kahara nu ni, turakari si mikokorobahe mo, kasume kikoye sase mahosikere do, imasara ni utate to obosa ru besi, waga mikokoro ni mo, nakanaka ima hitokiha midare masari nu bekere ba, nenzi kahesi te, tada,
 "Kaku omohikake nu tumi ni atari haberu mo, omou tamahe ahasuru koto no hitohusi ni nam, sora mo osorosiu haberu. Wosige naki mi ha naki ni nasi te mo, Miya no miyo ni dani, koto naku ohasi masa ba."
 to nomi kikoye tamahu zo, kotowari naru ya!

 Miya mo, mina obosi sira ruru koto ni si are ba, mikokoro nomi ugoki te, kikoye yari tamaha zu. Daisyau, yorodu no koto kaki-atume obosi tuduke te, naki tamahe ru kesiki, ito tukise zu namameki tari.
 "Miyama ni mawiri haberu wo, ohom-kototute ya?"
 to kikoye tamahu ni, tomi ni mono mo kikoye tamaha zu, warinaku tamerahi tamahu mikesiki nari.

 "Mi si ha naku aru ha kanasiki yo no hate wo
 somuki si kahi mo naku naku zo huru
"

 Imiziki mikokoromadohi-domo ni, obosi atumuru koto-domo mo, e zo tuduke sase tamaha nu.

 "Wakare si ni kanasiki koto ha tuki ni si wo
 mata zo konoyo no usa ha masare ru
"

 [1-7 Parting greeting to his father's grave]

 Tuki matiide te ide tamahu. Ohom-tomo ni tada go, rokunin bakari, simobito mo mutumasiki kagiri site, ohom-muma nite zo ohasuru. Saranaru koto nare do, arisi yo no ohom-ariki ni kotonari, mina ito kanasiu omohu nari. Naka ni, kano misogi no hi, kari no mizuizin nite tukaumaturi si Ukon-no-Zou no kuraudo, u beki kauburi mo hodo sugi turu wo, tuhi ni mihuda kedura re, tukasa mo tora re te, hasitanakere ba, ohom-tomo ni mawiru uti nari.
 Kamo no simo no Miyasiro wo, kare to miwatasu hodo, huto omohi ide rare te, ori te, ohom-muma no kuti wo toru.

 "Hikiture te ahuhi kazasi si sonokami wo
 omohe ba turasi Kamo no midugaki
"

 to ihu wo, "Geni, ikani omohu ram? Hito yori keni hanayaka nari si mono wo." to obosu mo, kokrogurusi.
 Kimi mo, ohom-muma yori ori tamahi te, Miyasiro no kata wogami tamahu. Kami ni makarimausi tamahu.

 "Uki yo wo ba ima zo wakaruru todomara m
 na wo ba Tadasunokami ni makase te
"

 to notamahu sama, mono-mede suru wakaki hito nite, mi ni simi te ahare ni medetasi to mi tatematuru.

 Miyama ni maude tamahi te, ohasimasi si ohom-arisama, tada me no mahe no yau ni obosi ide raru. Kagirinaki ni te mo, yo ni nakunari nuru hito zo, ihamkatanaku kutiwosiki waza nari keru. Yorodu no koto wo nakunaku mausi tamahi te mo, sono kotowari wo araha ni uketamahari tamaha ne ba, "Sabakari obosi notamahase si samazama no ohom-yuigon ha, iduti ka kiye use ni kem." to, ihukahinasi.

 Mihaka ha, miti no kusa sigeku nari te, wakeiri tamahu hodo, itodo tuyukeki ni, tuki mo kakure te, mori no kodati, kobukaku kokorosugosi. Kaheri ide m kata mo naki kokoti si te, wogami tamahu ni, arisi ohom-omokage, sayaka ni miye tamahe ru, sozoro samuki hodo nari.

 "Naki kage ya ikaga miru ram yosohe tutu
 nagamuru tuki mo kumogakure nuru
"

 [1-8 Parting greeting to Tougu]
 Ake haturu hodo ni kaheri tamahi te, Touguu ni mo ohom-seusoko kikoye tamahu. Waumyaubu wo ohom-kahari nite saburaha se tamahe ba, "Sono tubone ni." tote,

 "Kehu nam, miyako hanare haberu. Mata mawiri habera zu nari nuru nam, amata no urehe ni masari te omou tamahe rare haberu. Yorodu osihakari keisi tamahe.

 Ituka mata haru no miyako no hana wo mi m
 toki usinahe ru yamagatu ni si te
"

 Sakura no tiri suki taru eda ni tuke tamahe ri. "Kaku nam." to goranze sasure ba, wosanaki mikokoti ni mo mamedati te ohasimasu.
 "Ohom-kaheri ikaga monosi tamahu ram?"
 to keisure ba,
 "Sibasi mi nu dani kohisiki mono wo, tohoku ha masite ikani, to ihe kasi."
 to notamahasu. "Mono-hakana no ohom-kaheri ya!" to, ahare ni mi tatematuru. Adikinaki koto ni mikokoro wo kudaki tamahi si mukasi no koto, woriwori no ohom-arisama, omohi-tuduke raruru ni mo, mono-omohi naku te ware mo hito mo sugui tamahi tu bekari keru yo wo, kokoro to obosi nageki keru wo kuyasiu, waga kokoro hitotu ni kakara m koto no yau ni zo oboyuru. Ohom-kaheri ha,
 "Sarani kikoyesase yari habera zu. Omahe ni ha keisi haberi nu. Kokorobosoge ni obosimesi taru mikesiki mo imiziku nam."
 to, sokohakatonaku, kokoro no midare keru naru besi.

 "Saki te toku tiru ha ukere do yuku haru ha
 hana no miyako wo tati-kaheri mi yo

 toki si ara ba."

 to kikoye te, nagori mo ahare naru monogatari wo si tutu, hitomiya no uti, sinobi te naki ahe ri.
 Hitome mo mi tatemature ru hito ha, kaku obosi kuduhore nuru ohom-arisama wo, nageki wosimi kikoye nu hito nasi. Masite, tuneni mawiri nare tari si ha, siri oyobi tamahu maziki wosame, mikahayaudo made, arigataki ohom-kaherimi no sita nari turu wo, "Sibasi ni te mo, mi tatematura nu hodo ya he m." to, omohi nageki keri.

 Ohokata no yo no hito mo, tare kaha yorosiku omohi kikoye m. Nanatu ni nari tamahi si konokata, Mikado no omahe ni yoruhiru saburahi tamahi te, sousi tamahu koto no nara nu ha nakari sika ba, kono ohom-itahari ni kakara nu hito naku, ohom-toku wo yorokoba nu ya ha ari si. Yamgotonaki kamdatime, benkwan nado no naka ni mo ohokari. Sore yori simo ha kazu sira nu wo, omohi sira nu ni ha ara ne do, sasiatarite, itihayaki yo wo omohi habakari te, mawiri yoru mo nasi. Yo yusuri te wosimi kikoye, sita ni Ohoyake wo sosiri, urami tatemature do, "Mi wo sute te toburahi mawira m ni mo, nani no kahi kaha." to omohu ni ya, kakaru wori ha hitowaroku, uramesiki hito ohoku, "Yononaka ha adikinaki mono kana!" to nomi, yorodu ni tuke te obosu.

 [1-9 The day of leaving at Kyoto]

 Sono hi ha, Womnagimi ni ohom-monogatari nodoka ni kikoye kurasi tamahi te, rei no, yobukaku ide tamahu. Kari no ohom-zo nado, tabi no ohom-yosohi, itaku yatusi tamahi te,

 "Tuki ide ni keri na! Naho sukosi ide te, mi dani okuri tamahe kasi. Ikani kikoyu beki koto ohoku tumori ni keri to oboye m to sura m. Hitohi, hutuka tamasaka ni hedataru wori dani, ayasiu ibuseki kokoti suru mono wo!"

 tote, misu makiage te, hasi ni izanahi kikoye tamahe ba, Womnagimi, naki sidumi tamahe ru wo, tamerahi te, wizari ide tamahe ru, tukikage ni, imiziu wokasige nite wi tamahe ri. "Wagami kakute hakanaki yo wo wakare na ba, ikanaru sama ni sasurahe tamaha m." to, usirometaku kanasikere do, obosi iri taru ni, itodosikaru bekere ba,

 "Ike ru yo no wakare wo sira de tigiri tutu
 inoti wo hito ni kagiri keru kana

 Hakanasi."

 nado, asahaka ni kikoye nasi tamahe ba,

 "Wosikara nu inoti ni kahe te me no mahe no
 wakare wo sibasi todome te si gana
"

 "Geni, sazo obosa ru ram." to, ito misute gatakere do, ake hate na ba, hasitanakaru beki ni yori, isogi ide tamahi nu.

 Mitisugara, omokage ni tuto sohi te, mune mo hutagari nagara, ohom-hune ni nori tamahi nu. Hi nagaki koro nare ba, ohikaze sahe sohi te, mada saru no toki bakari ni, kano ura ni tuki tamahi nu. Karisome no miti nite mo, kakaru tabi wo narahi tamaha nu kokoti ni, kokorobososa mo wokasisa mo meduraka nari. Ohoyedono to ihi keru tokoro ha, itau are te, matu bakari zo sirusi naru.

 "Karakuni ni na wo nokosi keru hito yori mo
 yukuhe sira re nu ihewi wo ya se m
"

 Nagisa ni yoru nami no katu kaheru wo mi tamahi te, "Urayamasiku mo" to, uti-zuzi tamahe ru sama, saru yo no hurukoto nare do, medurasiu kiki nasa re, kanasi to nomi ohom-tomo no hitobito omohe ri. Uti-kaherimi tamahe ru ni, kosikata no yama ha kasumi haruka nite, makoto ni "Samzenri no hoka" no kokoti suru ni, kai no siduku mo tahe gatasi.

 "Hurusato wo mine no kasumi ha hedature do
 Nagamuru sora ha onazi kumowi ka
"

 Turakara nu mono naku nam.

 

2 Tale of Hikaru-Genji Gloomy days in summer-rain on Suma and Kyoto

 [2-1 Genji's life in Suma]

 Ohasu beki tokoro ha, Yukihira-no-Tyuunagon no, "Mosiho tare tutu" wabi keru ihewi tikaki watari nari keri. Umidura ha yaya iri te, ahare ni sugoge naru yamanaka nari.
 Kaki no sama yori hazime te, meduraka ni mi tamahu. Kayaya-domo, asi huke ru rau meku ya nado, wokasiu siturahi nasi tari. Tokoro ni tuke taru ohom-sumahi, yau kahari te, "Kakara nu wori nara ba, wokasiu mo ari na masi." to, mukasi no mikokoro no susabi obosi idu.

 Tikaki tokorodokoro no misau no tukasa mesi te, sarubeki koto-domo nado, Yosikiyo-no-asom, sitasiki keisi nite, ohose okonahu mo ahare nari. Toki no ma ni, ito midokoro ari te si nasa se tamahu. Midu hukau yari nasi, uweki-domo nado si te, ima ha to sidumari tamahu kokoti, ututu nara zu. Kuni-no-kami mo sitasiki tonobito nare ba, sinobi te kokoroyose tukaumaturu. Kakaru tabidokoro to mo nau, hito sawagasikere domo, hakabakasiu mono wo mo notamahi ahasu beki hito si nakere ba, sira nu kuni no kokoti si te, ito mumore itaku, "Ikade tosituki wo sugusa masi." to obosi yara ru.

 [2-2 Genji mails to ladies in Kyoto]

 Yauyau koto sidumari yuku ni, nagaame no koro ni nari te, Kyau no koto mo obosi yara ruru ni, kohisiki hito ohoku, Womnagimi no obosi tari si sama, Touguu no ohom-koto, Wakagimi no nanigokoro mo naku magire tamahi si nado wo hazime, kokokasiko omohi yari kikoye tamahu.

 Kyau he hito idasitate tamahu. Nideunowin he tatematuri tamahu to, Nihudau-no-Miya no to ha, kaki mo yari tamaha zu, kurasa re tamahe ri. Miya ni ha,

 "Matusima no ama no tomaya mo ika nara m
 Suma no urabito siho taruru koro

 Itu to habera nu naka ni mo, kisikata yukusaki kakikurasi, 'Migiha masari te' nam."

 Naisi-no-Kami no ohom-moto ni, rei no, Tyuunagon-no-Kimi no watakusigoto no yau nite, naka naru ni,

 "Turedure to sugi ni si kata no omohi tamahe ide raruru ni tuke te mo,
 Korizuma no ura no mirume no yukasiki wo
 siho yaku ama ya ikaga omoha m
"

 Samazama kaki tukusi tamahu kotonoha, omohiyaru besi.
 Ohoidono ni mo, Saisyau-no-Menoto ni mo, tukaumaturu beki koto nado kaki tukahasu.

 Kyau ni ha, kono ohom-humi, tokorodokoro ni mi tamahi tutu, mikokoro midare tamahu hitobito nomi ohokari. Nideunowin-no-Kimi ha, sono mama ni oki mo agari tamaha zu, tuki se nu sama ni obosi kogarure ba, saburahu hitobito mo kosirahe wabi tutu, kokorobosou omohi ahe ri.

 Mote-narasi tamahi si miteudo-domo, hiki narasi tamahi si ohom-koto, nugi sute tamahi turu ohom-zo no nihohi nado ni tuke te mo, imaha to yo ni nakara m hito no yau ni nomi obosi tare ba, katuha yuyusiu te, Seunagon ha, Soudu ni ohom-inori no koto nado kikoyu. Hutakata ni misyuhohu nado se sase tamahu. Katuha, "Obosi nageku mikokoro sidume tamahi te, omohi naki yo ni ara se tatematuri tamahe." to, kokorogurusiki mama ni inori mausi tamahu.

 Tabi no ohom-tonowimono nado, teuzi te tatematuri tamahu. Katori no ohom-nahosi, sasinuki, sama kahari taru kokoti suru mo imiziki ni, "Sara nu kagami" to notamahi si omokage no, geni mi ni sohi tamahe ru mo kahinasi.

 Ideiri tamahi si kata, yoriwi tamahi si makibasira nado wo mi tamahu ni mo, mune nomi hutagari te, mono wo tokau omohi-megurasi, yo ni sihozimi nuru yohahi no hito dani ari, masite, nare mutubi kikoye, titihaha ni mo nari te ohosi tate narahasi tamahe re ba, kohisiu omohi kikoye tamahe ru, kotowari nari. Hitasura yo ni nakunari na m ha, ihamkatanaku te, yauyau wasuregusa mo ohi ya su ram, kiku hodo ha tikakere do, itu made to kagiri aru ohom-wakare ni mo ara de, obosu ni tuki se zu nam.

 Nihudau-no-Miya ni mo, Touguu no ohom-koto ni yori obosi-nageku sama, ito sara nari. Ohom-sukuse no hodo wo obosu ni ha, ikaga asaku obosa re m. Tosigoro ha tada mono no kikoye nado no tutumasisa ni, "Sukosi nasake aru kesiki mise ba, sore ni tuke te hito no togame iduru koto mo koso." to nomi, hitohe ni obosi-sinobi tutu, ahare wo mo ohou goranzi sugusi, sukusukusiu motenasi tamahi si wo, "Kabakari uki yo no hitogoto nare do, kakete mo kono kata ni ha ihi iduru koto naku te yami nuru bakari no, hito no ohom-omomuke mo, anagati nari si kokoro no hiku kata ni makase zu, katuha meyasuku mote-kakusi turu zo kasi". Ahare ni kohisiu mo, ikaga obosi ide zara m. Ohom-kaheri mo, sukosi komayaka ni te,

 "Konokoro ha, itodo,
 Sihotaruru koto wo yaku nite Matusima ni
 tosi huru ama mo nageki wo zo tumu
"

 Kam-no-Kimi no ohom-kaheri ni ha,

 "Ura ni taku ama dani tutumu kohi nare ba
 kuyuru keburi yo yuku kata zo naki

 Sara naru koto-domo ha, e nam."
 to bakari, isasaka kaki te, Tyuunagon-no-Kimi no naka ni ari. Obosi nageku sama nado, imiziu ihi tari. Ahare to omohi kikoye tamahu husibusi mo are ba, uti-naka re tamahi nu.

 Himegimi no ohom-humi ha, kokorokoto ni komaka nari si ohom-kaheri nare ba, ahare naru koto ohoku te,

 "Urabito no siho kumu sode ni kurabe mi yo
 namidi hedaturu yoru no koromo wo
"

 Mono no iro, si tamahe ru sama nado, ito kiyora nari. Nanigoto mo raurauziu monosi tamahu wo, omohu sama nite, "Ima ha kotogoto ni kokoro awatatasiu, yuki kakadurahu kata mo naku, simeyaka ni te aru beki mono wo." to obosu ni, imiziu kutiwosiu, yoruhiru omokage ni oboye te, tahe gatau omohi ide rare tamahe ba, "Naho sinobi te ya mukahe masi." to obosu. Mata uti-kahesi, "Nazo ya, kaku uki yo ni, tumi wo dani usinaha m." to obose ba, yagate misauzin nite, akekure okonahi te ohasu.

 Ohotono-no-Wakagimi no ohom-koto nado aru ni mo, ito kanasikere do, "Onodukara ahi mi te m. Tanomosiki hitobito monosi tamahe ba, usirometau ha ara zu." to, obosi nasa ruru ha, nakanaka, ko no miti no madoha re nu ni ya ara m.

 [2-3 Genji mails to Lady Rokujo in Ise]

 Makoto ya, sawagasikari si hodo no magire ni morasi te keri. Kano Ise no Miya he mo ohom-tukahi ari keri. Kare yori mo, hurihahe tadune mawire ri. Asakara nu koto-domo kaki tamahe ri. Kotonoha, hudedukahi nado ha, hito yori koto ni namamekasiku, itari hukau miye tari.
 "Naho ututu to ha omohi tamahe rare nu ohom-sumahi wo uketamaharu mo, ake nu yo no kokoromadohi ka to nam. Saritomo, tosituki hedate tamaha zi to, omohiyari kikoye sasuru ni mo, tumi hukaki mi nomi koso, mata kikoye sase m koto mo haruka naru bekere.

 Ukime karu Isewonoama wo omohiyare
 mosiho taru tehu Suma no ura nite

 Yorodu ni omohi tamahe midaruru yo no arisama mo, naho ikani nari hatu beki ni ka?"
 to ohokari.

 "Isesima ya sihohi no kata ni asari te mo
 ihukahinaki ha wagami nari keri
"

 Mono wo ahare to obosi keru mama ni, uti-oki uti-oki kaki tamahe ru, siroki kara no kami, si, gomai bakari wo maki tuduke te, sumituki nado midokoro ari.

 "Ahare ni omohi kikoye si hito wo, hitohusi usi to omohi kikoye si kokoro ayamari ni, kano Miyasumdokoro mo omohi unzi te wakare tamahi ni si." to obose ba, ima ni itohosiu katazikenaki mono ni omohi kikoye tamahu. Worikara no ohom-humi, ito ahare nare ba, ohom-tukahi sahe mutumasiu te, hutuka, mika suwe sase tamahi te, kasiko no monogatari nado se sase te kikosimesu.

 Wakayaka ni kesiki aru saburahi no hito nari keri. Kaku ahare naru ohom-sumahi nare ba, kayau no hito mo onodukara mono-tohokara de, hono-mi tatematuru ohom-sama, katati wo, imiziu medetasi, to namida otosi wori keri. Ohom-kaheri kaki tamahu, kotonoha, omohi-yaru besi.

 "Kaku yo wo hanaru beki mi to, omohi tamahe masika ba, onaziku ha sitahi kikoye masi mono wo, nado nam. Turedure to, kokorobosoki mama ni,

 Isebito no nami no uhe kogu wobune ni mo
 ukime ha kara de nora masi mono wo

 Ama ga tumu nageki no naka ni siho tare te
 itu made Suma no ura ni nagame m

 Kikoye sase m koto no, itu to mo habera nu koso, tuki se nu kokoti si habere."
 nado zo ari keru. Kayau ni, iduko ni mo obotukanakara zu kikoye kahasi tamahu.

 Hanatirusato mo, kanasi to obosi keru mama ni kaki atume tamahe ru mikokorogokoro mi tamahu, wokasiki mo me nare nu kokoti si te, idure mo uti-mi tutu nagusame tamahe do, mono-omohi no moyohosigusa na' meri.

 "Are masaru noki no sinobu wo nagame tutu
 sigeku mo tuyu no kakaru sode kana
"

 to aru wo, "Geni, mugura yori hoka no usiromi mo naki sama nite ohasu ram." to obosi yari te, "Nagaame ni tuidi tokorodokoro kudure te nam." to kiki tamahe ba, Kyau no keisi no moto ni ohose tukahasi te, tikaki kuniguni no misau no mono nado moyohosa se te, tukaumaturu beki yosi notamahasu.

 [2-4 Oborotukiyo goes in the Imperial Court of Suzaku]

 Kam-no-Kimi ha, hitowarahe ni imiziu obosi kuduhoruru wo, Otodo ito kanasiu si tamahu Kimi nite, seti ni, Miya ni mo Uti ni mo sousi tamahi kere ba, "Kagiri aru Nyougo, Miyasumdokoro ni mo ohase zu, ohoyakezama no miyadukahe." to obosi nahori, mata, "Kano nikukari si yuwe koso, ikamesiki koto mo ideko sika". Yurusa re tamahi te, mawiri tamahu beki ni tuke te mo, naho kokoro ni simi ni si kata zo, ahare ni oboye tama' keru.

 Huduki ni nari te mawiri tamahu. Imizikari si ohom-omohi no nagori nare ba, hito no sosiri mo sirosimesa re zu, rei no, Uhe ni tuto saburaha se tamahi te, yorodu ni urami, katuha ahare ni tigira se tamahu.
 Ohom-sama katati mo ito namamekasiu kiyora nare do, omohi iduru koto nomi ohokaru kokoro no uti zo, katazikenaki. Ohom-asobi no tuide ni,

 "Sono hito no naki koso, ito sauzausikere! Ikani masite sa omohu hito ohokara m. Nanigoto mo hikari naki kokoti suru kana!" to notamahase te, "Win no obosi notamahase si mikokoro wo tagahe turu kana! Tumi u ram kasi."

 tote, namidaguma se tamahu ni, e nenzi tamaha zu.

 "Yononaka koso, aru ni tuke te mo adikinaki mono nari kere, to omohi siru mama ni, hisasiku yo ni ara m mono to nam, sarani omoha nu. Samo nari na m ni, iakaga obosa ru beki. Tikaki hodo no wakare ni omohiotosa re m koso, netakere. Ike ru yo ni to ha, geni, yokara nu hito no ihi oki kem."

 to, ito natukasiki ohom-sama nite, mono wo makoto ni ahare to obosi iri te notamahasuru ni tuke te, horohoro to kobore idure ba,

 "Sariya! Idure ni oturu ni ka?"

 to notamahasu.

 "Ima made Miko-tati no naki koso, sauzausikere. Touguu wo Win no notamahase si sama ni omohe do, yokara nu koto-domo ideku mere ba, kokorogurusiu."
 nado, yo wo mikokoro no hoka ni maturigoti nasi tamahu hitobito no aru ni, wakaki mikokoro no, tuyoki tokoro naki hodo nite, itohosi to obosi taru koto mo ohokari.

 

3 Tale of Hikaru-Genji Fall on Suma

 [3-1 Fall on Suma]

 Suma ni ha, itodo kokorodukusi no akikaze ni, umi ha sukosi tohokere do, Yukihira-no-Tyuunagon no, "Seki huki koyuru" to ihi kem uranami, yoru yoru ha geni ito tikaku kikoye te, mata naku ahare naru mono ha, kakaru tokoro no aki nari keri.

 Omahe ni ito hitozukuna nite, uti-yasumi watare ru ni, hitori me wo samasi te, makura wo sobadate te yomo no arasi wo kiki tamahu ni, nami tada kokomoto ni tati kuru kokoti si te, namida otu to mo oboye nu ni, makura uku bakari ni nari ni keri. Kin wo sukosi kaki-narasi tamahe ru ga, ware nagara ito sugou kikoyure ba, hiki-sasi tamahi te,

 "Kohi wabi te naku ne ni magahu uranami ha
 omohu kata yori kaze ya huku ram
"

 to utahi tamahe ru ni, hitobito odoroki te, medetau oboyuru ni, sinoba re de, ainau oki wi tutu, hana wo sinobiyaka ni kami watasu.

 "Geni, ikani omohu ram? Waga mi hitotu ni yori, oya, harakara, katatoki tati-hanare gataku, hodo ni tuke tutu omohu ram ihe wo wakare te, kaku madohi ahe ru." to obosu ni, imiziku te, "Ito kaku omohi sidumu sama wo, kokorobososi to omohu ram." to obose ba, hiru ha nanikure to uti-notamahi magirahasi, turedure naru mama ni, iroiro no kami wo tugi tutu, tenarahi wo si tamahi, medurasiki sama naru kara no aya nado ni, samazama no we-domo wo kaki susabi tamahe ru byaubu no omote-domo nado, ito medetaku midokoro ari.

 Hitobito no katari kikoye si umi yama no arisama wo, haruka ni obosi yari si wo, ohom-me ni tikaku te ha, geni, oyoba nu iso no tatazumahi, ninaku kaki atume tamahe ri.

 "Konokoro no zyauzu ni su meru Tiyeda, Tunenori nado wo mesi te, tukuriwe tukaumatura se baya!"

 to, kokoromotonagari ahe ri. Natukasiu medetaki ohom-sama ni, yo no monoomohi wasure te, tikau nare tukaumaturu wo uresiki koto nite, si, gonin bakari zo, tuto saburahi keru.

 Sensai no hana, iroiro saki midare, omosiroki yuhugure ni, umi miyara ruru rau ni ide tamahi te, tatazumi tamahu sama no, yuyusiu kiyora naru koto, tokorokara ha, masite konoyo no mono to miye tamaha zu. Siroki aya no nayoyoka naru, siwon iro nado tatematuri te, komayaka naru ohom-nahosi, obi sidokenaku uti-midare tamahe ru ohom-sama nite,
 "Sakamunibutu no desi."
 to nanori te, yururuka ni yomi tamahe ru, mata yo ni sira zu kikoyu.

 Oki yori hune-domo no utahi nonosiri te kogi yuku nado mo kikoyu. Honoka ni, tada tihisaki tori no ukabe ru to miyara ruru mo, kokorobosoge naru ni, kari no turane te naku kowe, kadi no oto ni magahe ru wo, uti-nagame tamahi te, namida koboruru wo kaki-harahi tamahe ru ohom-tetuki, kuroki ohom-zuzu ni haye tamahe ru, hurusato no womna kohisiki hitobito, kokoro mina nagusami ni keri.

 "Hatukari ha kohisiki hito no tura nare ya
 tabi no sora tobu kowe no kanasiki
"
 to notamahe ba, Yosikiyo,
 "Kaki-turane mukasi no koto zo omohoyuru
 Kari ha sono yo no tomo nara ne domo
"
 Minbu-no-Taihu,
 "Kokorokara tokoyo wo sute te naku kari wo
 kumo no yoso ni mo omohi keru kana
"
 Saki no Ukon-no-Zyou,
 "Tokoyo ide te tabi no sora naru karigane mo
 tura ni okure nu hodo zo nagusamu

 Tomo madohasi te ha, ikani habera masi."

 to ihu. Oya no Hitati ni nari te, kudari si ni mo sasoha re de, mawire ru nari keri. Sita ni ha omohikudaku beka' mere do, hokorika ni motenasi te, turenaki sama ni si ariku.

 [3-2 Genji views the moon at Suma on August 15 on innocent]

 Tuki no ito hanayaka ni sasi-ide taru ni, "Koyohi ha zihugoya nari keri." to obosi ide te, Tenzyau no ohom-asobi kohisiku, "Tokorodokoro nagame tamahu ram kasi." to omohiyari tamahu ni tuke te mo, tuki no kaho nomi mamora re tamahu.

 "Zisenri no hoka kozin no kokoro."
 to zuzi tamahe ru, rei no namida mo todome rare zu. Nihudau-no-Miya no, "Kiri ya hedaturu" to notamahase si hodo, ihamkatanaku kohisiku, woriwori no koto omohi ide tamahu ni, yoyo to, naka re tamahu.
 "Yo huke haberi nu."
 to kikoyure do, naho iri tamaha zu.

 "Miru hodo zo sibasi nagusame m meguriaha m
 tuki no miyako ha haruka nare domo
"

 Sono yo, Uhe no ito natukasiu mukasimonogatari nado si tamahi si ohom-sama no, Win ni ni tatematuri tamahe ri si mo, kohisiku omohi ide kikoye tamahi te,
 "Onsi no gyoi ha ima koko ni ari."
 to zuzi tutu iri tamahi nu. Ohom-zo ha makoto ni mi wo hanata zu, katahara ni oki tamahe ri.

 "Usi to nomi hitohe ni mono ha omohoye de
 hidari migi ni mo nururu sode kana
"

 [3-3 Genji and Gosechi compose and exchange waka]

 Sonokoro, Daini ha nobori keru. Ikamesiku rui hiroku, musumegati nite tokorosekari kere ba, Kitanokata ha hune nite noboru. Uradutahi ni seueu si tutu kuru ni, hoka yori mo omosiroki watari nare ba, kokoro tomaru ni, "Daisyau kaku te ohasu." to kike ba, ainau, sui taru wakaki musume-tati ha, hune no uti sahe hadukasiu, kokorogesau se raru. Masite, Goseti-no-Kimi ha, tunade hiki-suguru mo kutiwosiki ni, kin no kowe, kaze ni tuki te, haruka ni kikoyuru ni, tokoro no sama, hito no ohom-hodo, mono no ne no kokorobososa, tori-atume, kokoro aru kagiri mina naki ni keri.

 Soti, ohom-seusoko kikoye tari.
 "Ito haruka naru hodo yori makari nobori te ha, madu itusika saburahi te, miyako no ohom-monogatari mo to koso, omohi tamahe haberi ture, omohi no hoka ni, kaku te ohasimasi keru ohom-yado wo makari sugi haberu, katazikenau kanasiu mo haberu kana! Ahi siri te haberu hitobito, sarubeki korekare, ma'deki mukahi te amata habere ba, tokorosesa wo omohi tamahe habakari haberu koto-domo haberi te, e saburaha nu koto. Kotosara ni mawiri habera m."
 nado kikoye tari. Ko no Tikuzen-no-Kami zo mawire ru. Kono Tono no, Kuraudo ni nasi kaherimi tamahi si hito nare ba, ito mo kanasi. Imizi to omohe domo, mata miru hitobito no are ba, kikoye wo omohi te, sibasi mo e tatitomara zu.

 "Miyako hanare te noti, mukasi sitasikari si hitobito, ahi miru koto katau nomi nari ni taru ni, kaku waza to tatiyori monosi taru koto."
 to notamahu. Ohom-kaheri mo sayau ni nam.

 Kami, nakunaku kaheri te, ohasuru ohom-arisama kataru. Soti yori hazime, mukahe no hitobito, magamagasiu naki miti tari. Goseti ha, tokaku si te kikoye tari.

 "Koto no ne ni hiki-tome raruru tunadenaha
 tayutahu kokoro Kimi siru rame ya

 Sukizukisisa mo hito na, togame so."

 to kikoye tari. Hohowemi te mi tamahu, ito hadukasige nari.

 "Kokoro ari te hiki te no tuna no tayutaha ba
 uti-sugi masi ya Suma no uranami

 Isari se m to ha omoha zari si haya!"

 to ari. Mumaya no wosa ni kusi tora suru hito mo ari keru wo, masite, oti-tomari nu beku nam oboye keru.

 [3-4 People's life in Kyoto]

 Miyako ni ha, tukihi suguru mama ni, Mikado wo hazime tatematuri te, kohi kikoyuru worihusi ohokari. Touguu ha, masite, tuneni obosi ide tutu sinobi te naki tamahu. Mi tatematuru ohom-menoto, masite Myaubu-no-Kimi ha, imiziu ahare ni mi tatematuru.

 Nihudau-no-Miya ha, Touguu no ohom-koto wo yuyusiu nomi obosi si ni, Daisyau mo kaku sasurahe tamahi nuru wo, imiziu obosi nageka ru.
 Ohom-harakara no miko-tati, mutumasiu kikoye tamahi si kamdatime nado, hazime tu kata ha toburahi kikoye tamahu nado ari ki. Ahare naru humi wo tukuri kahasi, sore ni tuke te mo, yononaka ni nomi mede rare tamahe ba, Kisainomiya kikosimesi te, imiziu notamahi keri.

 "Ohoyake no kauzi naru hito ha, kokoro ni makase te konoyo no adihahi wo dani siru koto katau koso a' nare. Omosiroki ihewi si te, yononaka wo sosiri modoki te, kano sika wo muma to ihi kem hito no higame ru yau ni tuisyou suru."

 nado, asiki koto-domo kikoye kere ba, wadurahasi tote, seusoko kikoye tamahu hito nasi.

 Nideu-no-Win no Himegimi ha, hodo huru mama ni, obosi nagusamu wori nasi. Himgasinotai ni saburahi si hitobito mo, mina watari mawiri si hazime ha, "Nadoka sasimo ara m." to omohi sika do, mi tatematuri naruru mama ni, natukasiu wokasiki ohom-arisama, mameyaka naru mikokorobahe mo, omohiyari hukau ahare nare ba, makade tiru mo nasi. Nabete nara nu kiha no hitobito ni ha, hono-miye nado si tamahu. "Sokora no naka ni sugure taru mikokorozasi mo kotowari nari keri." to mi tatematuru.

 [3-5 Genji's life in Suma]

 Kano ohom-sumahi ni ha, hisasiku naru mama ni, e nenzi sugusu maziu oboye tamahe do, "Waga mi dani asamasiki sukuse to oboyuru sumahi ni, ikadekaha, uti-gusi te ha, tuki nakara m" sama wo omohi-kahesi tamahu. Tokoro ni tuke te, yorodu no koto sama kahari, mi tamahe sira nu simobito no uhe wo mo, mi tamahi naraha nu mikokoti ni, mezamasiu katazikenau, midukara obosa ru. Keburi no ito tikaku tokidoki tati kuru wo, "Kore ya ama no siho yaku nara m?" to obosi wataru ha, ohasimasu usiro no yama ni, siba to ihu mono husuburu nari keri. Meduraka ni te,

 "Yamagatu no ihori ni take ru sibasiba mo
 kototohi ko nam kohuru satobito
"

 Huyu ni nari te yuki huri are taru koro, sora no kesiki mo koto ni sugoku nagame tamahi te, kin wo hiki-susabi tamahi te, Yosikiyo ni utahase, Taihu, yokobue huki te, asobi tamahu. Kokoro todome te ahare naru te nado hiki tamahe ru ni, kotomono no kowe-domo ha yame te, namida wo nogohi ahe ri.

 Mukasi, Ko no kuni ni tukahasi kem womna wo obosiyari te, "Masite ika nari kem? Konoyo ni waga omohi kikoyuru hito nado wo sayau ni hanati yari tara m koto." nado omohu mo, ara m koto no yau ni yuyusiu te,
 "Simo no noti no yume"
 to zuzi tamahu.

 Tuki ito akau sasi iri te, hakanaki tabi no omasidokoro, oku made kuma nasi. Yuka no uhe ni yobukaki sora mo miyu. Irigata no tukikage, sugoku miyuru ni,
 "Tada kore nisi ni yuku nari"
 to, hitorigoti tama' te,

 "Idukata no kumodi ni ware mo mayohi na m
 tuki no miru ram koto mo hadukasi
"

 to hitorigoti tamahi te, rei no madoroma re nu akatuki no sora ni, tidori ito ahare ni naku.

 "Tomotidori morogowe ni naku akatuki ha
 hitori nezame no toko mo tanomosi
"

 Mata oki taru hito mo nakere ba, kahesugahesu hitorigoti te husi tamahe ri.

 Yobukaku miteudu mawiri, ohom-nenzu nado si tamahu mo, medurasiki koto no yau ni, medetau nomi oboye tamahe ba, e mi tatematuri sute zu, ihe ni akarasama ni mo e ide zari keri.

 [3-6 Akasi's daughter]

 Akasi no ura ha, tada hahi wataru hodo nare ba, Yosikiyo-no-Asom, kano Nihudau no musume wo omohi ide te, humi nado yari kere do, kaherikoto mo se zu, titi Nihudau zo,
 "Kikoyu beki koto nam. Akarasama ni taimen mo gana."
 to ihi kere do, "Ukehika zara m mono yuwe, yuki kakari te, munasiku kahera m usirode mo woko naru besi." to, kunzi itau te ika zu.

 Yo ni sira zu kokoro takaku omohe ru ni, kuni no uti ha kami no yukari nomi koso ha kasikoki koto ni su mere do, higame ru kokoro ha sarani samo omoha de tosituki wo he keru ni, kono Kimi kaku te ohasu to kiki te, Hahagimi ni katarahu yau,

 "Kiritubo-no-Kaui no ohom-hara no, Genzi no Hikarukimi koso, ohoyake no ohom-kasikomari nite, Suma no ura ni monosi tamahu nare. Ako no ohom-sukuse nite, oboye nu koto no aru nari. Ikade kakaru tuide ni, kono Kimi ni wo tatematura m."

 to ihu. Haha,

 "Ana, kataha ya! Kyau no hito no kataru wo kike ba, yamgotonaki mime-domo, ito ohoku moti tamahi te, sono amari, sinobi sinobi Mikado no mime sahe ayamati tamahi te, kaku mo sawaga re tamahu naru hito ha, masani kaku ayasiki yamagatu wo, kokoro todome tamahi te m ya."

 to ihu. Haradati te,

 "E siri tamaha zi. Omohu kokoro koto nari. Saru kokoro si tamahe. Tuide si te, koko ni mo ohasimasa se m."

 to, kokoro wo yari te ihu mo katakunasiku miyu. Mabayuki made siturahi kasiduki keri. Hahagimi,

 "Nadoka, medetaku tomo, mono no hazime ni, tumi ni atari te nagasa re te ohasi tara m hito wo simo omohikake m? Satemo kokoro wo todome tamahu beku ha koso ara me, tahabure nite mo aru maziki koto nari."

 to ihu wo, ito itaku tubuyaku.

 "Tumi ni ataru koto ha, Morokosi ni mo waga mikado ni mo, kaku yo ni sugure, nanigoto mo hito ni koto ni nari nuru hito no, kanarazu aru koto nari. Ikani monosi tamahu Kimi zo? Ko-haha-Miyasumdokoro ha, onoga wodi ni monosi tamahi si Azeti-no-Dainagon no ohom-musume nari. Ito kausaku naru na wo tori te, miyadukahe ni idasi tamahe ri si ni, Kokuwau sugurete tokimekasi tamahu koto, narabi nakari keru hodo ni, hito no sonemi omoku te use tamahi ni sika do, kono Kimi no tomari tamahe ru, ito medetasi kasi. Womna ha kokoro takaku tukahu beki mono nari. Onore, kakaru winakabito nari tote, obosi sute zi."
 nado ihi wi tari.

 Kono Musume, sugure taru katati nara ne do, natukasiu atehaka ni, kokorobase aru sama nado zo, geni, yamgotonaki hito ni otoru mazikari keru. Mi no arisama wo, kutiwosiki mono ni omohi siri te,
 "Takaki hito ha, ware wo nani no kazu ni mo obosa zi. Hodo ni tuke taru yo wo ba sarani mi zi. Inoti nagaku te, omohu hitobito ni okure na ba, ama ni mo nari na m, umi no soko ni mo iri na m."
 nado zo omohi keru.
 Titigimi, tokoroseku omohi kasiduki te, tosi ni hutatabi, Sumiyosi ni maude sase keri. Kami no ohom-sirusi wo zo, hitosirezu tanomi omohi keru.

 

4 Tale of Hikaru-Genji Religious life on Suma and God's revelation

 [4-1 Geuji greets the new Year in Suma]

 Suma ni ha, tosi kaheri te, hi nagaku turedure naru ni, uwe si wakagi no sakura honoka ni saki some te, sora no kesiki uraraka naru ni, yorodu no koto obosi ide rare te, uti-naki tamahu wori ohokari.

 Kisaragi no hatuka amari, inisitosi, kyau wo wakare si toki, kokorogurusikari si hitobito no ohom-arisama nado, ito kohisiku, "Naden no sakura, sakari ni nari nu ram. Hitotose no hananoen ni, Win no mikesiki, Uti-no-Uhe no ito kiyora ni namamei te, waga tukure ru ku wo zuzi tamahi si" mo, omohi ide kikoye tamahu.

 "Itu to naku ohomiyabito no kohisiki ni
 sakura kazasi si kehu mo ki ni keri
"

 Ito turedure naru ni, Ohoidono no Samwi-no-Tyuuzyau ha, ima ha Saisyau ni nari te, hitogara no ito yokere ba, tokiyo no oboye omoku te monosi tamahe do, yononaka ahare ni adikinaku, mono no wori goto ni kohisiku oboye tamahe ba, "Koto no kikoye ari te tumi ni ataru to mo ikaga ha se m." to obosi nasi te, nihaka ni maude tamahu.
 Uti-miru yori, medurasiu uresiki ni mo, hitotu namida zo kobore keru.

 Sumahi tamahe ru sama, ihamkatanaku karamei tari. Tokoro no sama, we ni kaki tara m yau naru ni, take ame ru kaki si watasi te, isi no hasi, matu no hasira, orosoka naru monokara, meduraka ni wokasi.

 Yamagatumeki te, yurusiiro no kigati naru ni, awonibi no kariginu, sasinuki, uti-yature te, kotosara ni inakabi motenasi tamahe ru simo, imiziu, miru ni wema re te kiyora nari.
 Tori tukahi tamahe ru teudo mo, karisome ni si nasi te, omasidokoro mo araha ni miire raru. Go, sugurokuban, teudo, tagi no gu nado, winaka waza ni si nasi te, nenzu no gu, okonahi tutome tamahi keri to miye tari. Mono mawire ru nado, kotosara tokoro ni tuke, kyou ari te si nasi tari.

 Ama-domo asari si te, kahi tu mono mote mawire ru wo, mesi ide te goranzu. Ura ni tosi huru sama nado toha se tamahu ni, samazama yasuge naki mi no urehe wo mausu. Sokohakatonaku saheduru mo, "Kokoro no yukuhe ha onazi koto. Nanika kotonaru?" to, ahare ni mi tamahu. Ohom-zo-domo nado kaduke sase tamahu wo, ike ru kahi ari to omohe ri. Ohom-muma-domo tikau tate te, miyari naru kura ka nani zo naru ine tori ide te kahu nado, medurasiu mi tamahu.

 Asukawi sukosi utahi te, tukigoro no ohom-monogatari, nakimi warahimi,
 "Wakagimi no nani to mo yo wo obosa de monosi tamahu kanasisa wo, Otodo no akekure ni tuke te obosi nageku."
 nado katari tamahu ni, tahe gataku obosi tari. Tuki su beku mo ara ne ba, nakanaka katahasi mo e maneba zu.

 Yomosugara madoroma zu, humi tukuri akasi tamahu. Sa ihi nagara mo, mono no kikoye wo tutumi te, isogi kaheri tamahu. Ito nakanaka nari. Ohom-kaharake mawiri te,
 "Wehi no kanasibi namida sosoku haru no sakaduki no uti"
 to, morogowe ni zuzi tamahu. Ohom-tomo no hito mo namida wo nagasu. Onogazisi, hatuka naru wakare wosimu beka' meri.

 Asaborake no sora ni kari ture te wataru. Aruzi-no-Kimi,

 "Hurusato wo idure no haru ka yuki te mi m
 Urayamasiki ha kaheru karigane
"

 Saisyau, sarani tatiide m kokoti se de,

 "Akanakuni kari no tokoyo wo tatiwakare
 hana no miyako ni miti ya madoha m
"

 Sarubeki miyako no tuto nado, yosi aru sama nite ari. Aruzi-no-Kimi, kaku katazikenaki ohom-okuri ni tote, kurokoma tatematuri tamahu.
 "Yuyusiu obosa re nu bekere do, kaze ni atari te ha, ibaye nu bekere ba nam."
 to mausi tamahu. Yo ni arigatage naru ohom-muma no sama nari.
 "Katami ni sinobi tamahe."
 tote, imiziki hue no na ari keru nado bakari, hito togame tu beki koto ha, katamini e si tamaha zu.

 Hi yauyau sasiagari te, kokoro awatatasikere ba, kaherimi nomi si tutu ide tamahu wo, miokuri tamahu kesiki, ito nakanaka nari.
 "Itu mata taimen ha?"
 to mausi tamahu ni, Aruzi,

 "Kumo tikaku tobi kahu tadu mo sora ni mi yo
 ware ha haruhi no kumori naki mi zo

 Katuha tanoma re nagara, kaku nari nuru hito, mukasi no kasikoki hito dani, hakabakasiu yo ni mata mazirahu koto kataku haberi kere ba, nanika, miyako no sakahi wo mata mi m to nam omohi habera nu."

 nado notamahu. Saisyau,

 "Tadukanaki kumowi ni hitori ne wo zo naku
 tubasa narabe si tomo wo kohi tutu

 Katazikenaku nare kikoye haberi te, ito simo to kuyasiu omohi tamahe raruru wori ohoku."
 nado, simeyaka ni mo ara de kaheri tamahi nuru nagori, itodo kanasiu nagame kurasi tamahu.

 [4-2 Sinto purification at March 3 and a storm]

 Yayohi no tuitati ni ideki taru mi no hi,
 "Kehu nam, kaku obosu koto aru hito ha, misogi si tamahu beki."
 to, nama-sakasiki hito no kikoyure ba, umidura mo yukasiu te ide tamahu. Ito orosoka ni, zenzyau bakari wo hiki megurasi te, kono kuni ni kayohi keru Omyauzi mesi te, harahe se sase tamahu. Hune ni kotokotosiki hitokata nose te nagasu wo mi tamahu ni, yosohe rare te,

 "Sira zari si ohoumi no hara ni nagare ki te
 hitokata ni yaha mono ha kanasiki
"

 tote, wi tamahe ru ohom-sama, saru hare ni ide te, ihu yosi naku miye tamahu.
 Umi no omote uraura to nagi watari te, yukuhe mo sira nu ni, kosikata yukusaki obosi tuduke rare te,

 "Yahoyorodu kami mo ahare to omohu ram
 wokase ru tumi no sore to nakere ba
"

 to notamahu ni, nihakani kaze huki ide te, sora mo kaki-kure nu. Ohom-harahe mo si hate zu, tati-sawagi tari. Hidikasaame to ka huri ki te, ito awatatasiker ba, mina kaheri tamaha m to suru ni, kasa mo tori ahe zu. Saru kokoro mo naki ni, yorodu huki tirasi, matanaki kaze nari. Nami ito ikamesiu tati te, hitobito no asi wo sora nari. Umi no omote ha, husuma wo hari tara m yau ni hikari miti te, kami nari hirameku. Oti kakaru kokoti si te, karausite tadori ki te,
 "Kakaru me ha mi zu mo aru kana!"
 "Kaze nado ha huku mo, kesikiduki te koso are. Asamasiu meduraka nari."
 to madohu ni, naho yama zu nari miti te, ame no asi ataru tokoro, tohori nu beku, harameki otu. "Kakute yo ha tuki nuru ni ya?" to, kokorobosoku omohi madohu ni, Kimi ha, nodoyaka ni kyau uti-zuzi te ohasu.

 Kure nure ba, kami sukosi nari yami te, kaze zo, yoru mo huku.
 "Ohoku tate turu gwan no tikara naru besi."
 "Ima sibasi, kaku ara ba, nami ni hika re te iri nu bekari keri."
 "Takasiho to ihu mono ni nam, tori ahe zu hito sokonaha ruru to ha kike do, ito, kakaru koto ha, mada sira zu."
 to ihi ahe ri.

 Akatukigata, mina uti-yasumi tari. Kimi mo isasaka neiri tamahe re ba, sono sama to mo miye nu hito ki te,
 "Nado, Miya yori mesi aru ni ha mawiri tamaha nu?"
 tote, tadori ariku to miru ni, odoroki te, "Saha, umi no naka no Riuwau no, ito itau mono-mede suru mono nite, miire taru nari keri." to obosu ni, ito mono-mutukasiu, kono sumahi tahe gataku obosi nari nu.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note