First updated 8/21/2002(ver.1-3)
Last updated 10/9/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

YOMOGIHU


Tale of Suetsumu era of Hikaru-Genji in Suma and Akashi, and returned to Kyoto later

1 Tale of Suetsumu Hikaru-Genji in Suma and Akashi

 1. Suetsumu's lonely days---Mosiho tare tutu wabi tamahi si korohohi
 2. Suetsumu lives in poverty---Motoyori are tari si Miya no uti
 3. Ruined Suetsumu's residence---Hakanaki koto ni te mo, mi toburahi kikoyuru hito ha
 4. Distraction of Suetsumu's life---Hakanaki huru-uta, monogatari nado yau no susabi-goto ni te
 5. Jiju, a foster sister, and her aunt---Zizyuu nado ihi si ohom-menoto-go nomi koso
2 Tale of Suetsumu Hikaru-Genji returned to Kyoto later
 1. Suetsumu is forgotten by Genji---Saru hodo ni, geni yononaka ni yurusa re tamahi te
 2. Memorial service, Hokke-hakkou, by Genji---Huyu ni nari-yuku mama ni, itodo, kaki-tuka m kata naku
 3. Her aunt tempts Suetsumu to go to Tsukushi together---Rei ha sasimo mutubi nu wo, sasohi-tate m no kokoro ni te
 4. Jiju goes to Tsukushi with Suetsumu's aunt---Saredo, ugoku beu mo ara ne ba
 5. Suetsumu's terrible lonely days---Simotuki bakari ni nare ba, yuki, arare-gati ni te
3 Tale of Suetsumu Meeting again after long interval
 1. On a visit to Hanachirusato---Uduki bakari ni, Hanatirusato wo omohi-ide kikoye tamahi te
 2. Koremitsu searchs for in the residence---Koremitu iri te, meguru-meguru hito no oto suru kata ya to
 3. Genji goes in to the residence---"Nado ka ito hisasikari turu? Ika ni zo?
 4. Meeting again after long interval---Hime-Gimi ha, saritomo to mati-sugusi tamahe ru
4 Tale of Suetsumu Suetsumu's happy days after Genji's visit
 1. Genji aids Suetsumu in her life---Maturi, Go-kei nado no hodo, ohom-isogi-domo ni
 2. Restoration of happy life---Ima ha kagiri to, anaduri-hate te, sama-zama ni
 3. In after years about Suetsumu---Huta-tose bakari kono huru-miya ni nagame tamahi te

 

1 Tale of Suetsumu Hikaru-Genji in Suma and Akashi

 [1-1 Suetsumu's lonely days]

 Mosiho tare tutu wabi tamahi si korohohi, miyako ni mo, samazama ni obosi nageku hito ohokari si wo, satemo, waga ohom-mi no yoridokoro aru ha, hitokata no omohi koso kurusige nari sika, Nideu-no-Uhe nado mo, nodoyaka nite, tabi no ohom-sumika wo mo obotukanakara zu, kikoye kayohi tamahi tutu, kurawi wo sari tamahe ru kari no ohom-yosohi wo mo, takenoko no yo no uki husi wo, tokidoki ni tuke te atukahi kikoye tamahu ni, nagusame tamahi kem, nakanaka, sono kazu to hito ni mo sira re zu, tati-wakare tamahi si hodo no ohom-arisama wo mo, yoso no koto ni omohi-yari tamahu hitobito no, sita no kokoro kudaki tamahu taguhi ohokari.

 Hitatinomiya-no-Kimi ha, titi-Miko no use tamahi ni si nagori ni, mata omohi atukahu hito mo naki ohom-mi nite, imiziu kokorobosoge nari si wo, omohikake nu ohom-koto no ideki te, toburahi kikoye tamahu koto taye zari si wo, ikamesiki ohom-ikihohi ni koso, koto ni mo ara zu, hakanaki hodo no ohom-nasake bakari to obosi tari sika do, matiuke tamahu tamoto no sebaki ni, ohozora no hosi no hikari wo tarahi no midu ni utusi taru kokoti si te sugusi tamahi si hodo ni, kakaru yo no sawagi ideki te, nabete no yo uku obosi midare si magire ni, wazato hukakara nu kata no kokorozasi ha uti-wasure taru yau nite, tohoku ohasimasi ni si noti, hurihahe te simo e tadune kikoye tamaha zu. Sono nagori ni, sibasi ha, naku naku mo sugusi tamahi si wo, tosituki huru mama ni, ahare ni sabisiki ohom-arisama nari.

 Huruki womnabara nado ha,

 "Ideya, ito kutiwosiki ohom-sukuse nari keri. Oboye zu Kami Hotoke no arahare tamahe ra m yau nari si mi-kokorobahe ni, kakaru yosuga mo hito ha ide ohasuru mono nari keri to, arigatau mi tatematuri si wo, ohokata no yo no koto to ihi nagara, mata tanomu kata naki ohom-arisama koso, kanasikere."

 to, tubuyaki nageku. Saru kata ni arituki tari si anata no tosigoro ha, ihukahinaki sabisisa ni menare te sugusi tamahu wo, nakanaka sukosi yoduki te narahi ni keru tosituki ni, ito tahe gataku omohi nageku besi. Sukosi mo, sate ari nu beki hitobito ha, onodukara mawiri tuki te, ari si wo, mina tugitugi ni sitagahi te iki tiri nu. Womnabara no inoti tahe nu mo ari te, tukihi ni sitagahi te ha, kami simo hito kazu sukunaku nari yuku.

 [1-2 Suetsumu lives in poverty]

 Motoyori are tari si miya no uti, itodo kitune no sumika ni nari te, utomasiu, kedohoki kodati ni, hukurohu no kowe wo asayuhu ni mimi narasi tutu, hitoge ni koso, sayau no mono mo seka re te kage kakusi kere, kodama nado, kesikara nu mono-domo, tokoroe te, yauyau katati wo arahasi, mono-wabisiki koto nomi kazu sira nu ni, mare mare nokori te saburahu hito ha,

 "Naho, ito warinasi. Kono zuryau-domo no, omosiroki ihedukuri konomu ga, kono Miya no kodati wo kokoro ni tuke te, hanati tamaha se te m ya to, hotori ni tuki te, a'naisi mausa suru wo, sayau ni se sase tamahi te, ito kau, mono-osorosikara nu ohom-sumahi ni, obosi uturoha nam. Tati-tomari saburahu hito mo, ito tahe gatasi."

 nado kikoyure do,

 "Ana, imizi ya! Hito no kiki omoha m koto mo ari. Ike ru yo ni, sika nagori naki waza, ikaga se m? Kaku osorosige ni are hate nure do, oya no ohom-kage tomari taru kokoti suru huruki sumika to omohu ni, nagusami te koso are."

 to, uti-naki tutu, obosi mo kake zu.
 Ohom-deudo-domo wo, ito kotai ni nare taru ga, mukasiyau nite uruhasiki wo, nama-mono no yuwe sira m to omohe ru hito, saru mono euzi te, waza to sono hito kano hito ni se sase tamahe ru to tadune kiki te, a'naisuru mo, onodukara kakaru madusiki atari to omohi anaduri te ihi kuru wo, rei no womnabara,

 "Ikagaha se m? Soko so ha yo no tune no koto."

 tote, tori-magirahasi tutu, me ni tikaki kehu asu no migurusisa wo tukuroha m to suru toki mo aru wo, imiziu isame tamahi te,

 "Mi yo to omohi tamahi te koso, si oka se tamahi keme. Nadote ka, karogarosiki hito no ihe no kazari to ha nasa m? Naki hito no ohom-ho'i tagaha m ga, ahare naru koto."

 to notamahi te, saru waza ha se sase tamaha zu.

 [1-3 Ruined Suetsumu's residence]

 Hakanaki koto nite mo, mi toburahi kikoyuru hito ha naki ohom-mi nari. Tada, ohom-seuto no Zenzi-no-Kimi bakari zo, mare ni mo kyau ni ide tamahu toki ha, sasi-nozoki tamahe do, sore mo, yo ni naki hurumeki bito nite, onaziki hohusi to ihu naka ni mo, taduki naku, kono yo wo hanare taru hiziri ni monosi tamahi te, sigeki kusa, yomogi wo dani, kakiharaha m mono to mo omohiyori tamaha zu.

 Kakaru mama ni, asadi ha niha no omo mo miye zu, sigeki yomogi ha noki wo arasohi te ohi noboru. Mugura ha nisi himgasi no mikado wo todikome taru zo tanomosikere do, kudure gati naru meguri no kaki wo muma, usi nado no humi narasi taru miti nite, haru natu ni nare ba, hanati kahu agemaki no kokoro sahe zo, mezamasiki.

 Haduki, nowaki arakari si tosi, rau-domo mo tahure husi, simo no ya-domo no, hakanaki itabuki nari si nado ha, hone nomi waduka ni nokori te, tati-tomaru gesu dani nasi. Keburi taye te, ahare ni imiziki koto ohokari.

 Nusubito nado ihu hitaburugokoro aru mono mo, omohiyari no sabisikere ba ni ya, kono Miya wo ba huyou no mono ni humi sugi te, yoriko zari kere ba, kaku imiziki nora, yabu nare do mo, sasugani sinden no uti bakari ha, arisi ohom-siturahi kahara zu, tuyayaka ni kai-haki nado suru hito mo nasi. Tiri ha tumore do, magiruru koto naki uruhasiki ohom-sumahi nite, akasi kurasi tamahu.

 [1-4 Distraction of Suetsumu's life]

 Hakanaki huruuta, monogatari nado yau no susabigoto nite koso, turedure wo mo magirahasi, kakaru sumahi wo mo omohi nagusamuru waza na' mere, sayau no koto ni mo kokoro-osoku monosi tamahu. Wazato konomasikara ne do, onodukara mata isogu koto naki hodo ha, onazi kokoro naru humi kayohasi nado uti-si te koso, wakaki hito ha ki kusa ni tuke te mo kokoro wo nagusame tamahu bekere do, oya no mote-kasiduki tamahi si mikokorookite no mama ni, yononaka wo tutumasiki mono ni obosi te, mare ni mo koto kayohi tamahu beki ohom-atari wo mo, sarani nare tamaha zu, huri ni taru midusi ake te, Karamori, Hakoya-no-Tozi, Kaguyahime-no-monogatari no we ni kaki taru wo zo, tokidoki no masaguri mono ni si tamahu.

 Huruuta tote mo, wokasiki yau ni eri ide, dai wo mo yomibito wo mo arahasi kokoroe taru koso midokoro mo ari kere, uruhasiki Kamyagami, Mitinokunigami nado no hukudame ru ni, hurukoto-domo no me nare taru nado ha, ito susamazige naru wo, semete nagame tamahu woriwori ha, hiki-hiroge tamahu. Ima no yonohito no su meru, kyau uti-yomi, okonahi nado ihu koto ha, ito hadukasiku si tamahi te, mi tatematuru hito mo nakere do, zuzu nado toriyose tamaha zu. Kayau ni uruhasiku zo monosi tamahi keru.

 [1-5 Jiju, a foster sister, and her aunt]

 Zizyuu nado ihi si ohom-menotogo nomi koso, tosigoro akugare hate nu mono nite saburahi ture do, kayohi mawiri si Saiwin use tamahi nado si te, ito tahe gataku kokorobosoki ni, kono Himegimi no haha-Kitanokata no harakara, yo ni otibure te zuryau no kitanokata ni nari tamahe ru ari keri.

 Musume-domo kasiduki te, yorosiki wakaudo-domo mo, "Mugeni sira nu tokoro yori ha, oya-domo mo maude kayohi si wo." to omohi te, tokidoki iki kayohu. Kono Himegimi ha, kaku hito utoki ohom-kuse nare ba, mutumasiku mo ihi kayohi tamaha zu.

 "Onore wo ba otosime tamahi te, omotebuse ni obosi tari sika ba, Himegimi no ohom-arisama no kokorogurusige naru mo, e toburahi kikoye zu."

 nado, nama-nikuge naru kotoba-domo ihi kika se tutu, tokidoki kikoye keri.
 Motoyori ari tuki taru sayau no naminami no hito ha, nakanaka yoki hito no mane ni kokoro wo tukurohi, omohiagaru mo ohokaru wo, yamgotonaki sudi nagara mo, kau made otu beki sukuse ari kere ba ni ya, kokoro sukosi nahonahosiki ohom-woba ni zo ari keru.

 "Waga kaku otori no sama nite, anadurahasiku omoha re tari si wo, ikade, kakaru yo no suwe ni, kono Kimi wo, waga musume-domo no tukahibito ni nasi te si gana. Kokorobase nado no hurubi taru kata koso are, ito usiroyasuki usiromi nara m." to omohi te,

 "Tokidoki koko ni watara se tamahi te. Ohom-koto no ne mo uketamahara mahosigaru hito nam haberu."

 to kikoye keri. Kono Zizyuu mo, tune ni ihi moyohose do, hito ni idomu kokoro ni ha ara de, tada kotitaki ohom-monodutumi nare ba, samo mutubi tamaha nu wo, netasi to nam omohi keru.

 Kakaru hodo ni, kano ihearuzi, Daini ni nari nu. Musume-domo aru beki sama ni mioki te, kudari na m to su. Kono Kimi wo, naho mo izanaha m no kokoro hukaku te,

 "Haruka ni, kaku makari na m to suru ni, kokoro-bosoki ohom-arisama no, tuneni simo toburahi kikoye ne do, tikaki tanomi haberi turu hodo koso are, ito ahare ni usirometaku nam."

 nado, kotoyogaru wo, sarani ukehiki tamaha ne ba,
 "Ana, niku! Kotokotosi ya! Kokoro hitotu ni obosi agaru tomo, saru yabuhara ni tosi he tamahu hito wo, Daisyaudono mo, yamgotonaku simo omohi kikoye tamaha zi."
 nado, wenzi ukehi keri.

 

2 Tale of Suetsumu Hikaru-Genji returned to Kyoto later

 [2-1 Suetsumu is forgotten by Genji]

 Saru hodo ni, geni yononaka ni yurusa re tamahi te, miyako ni kaheri tamahu to, amenosita no yorokobi ni te tati-sawagu. Ware mo ikade, hito yori saki ni, hukaki kokorozasi wo goranze rare m to nomi, omohi kihohu wotoko, womna ni tuke te, takaki wo mo kudare ru wo mo, hito no kokorobahe wo mi tamahu ni, ahare ni obosi siru koto, samazama nari. Kayau ni, awatatasiki hodo ni, sarani omohi ide tamahu kesiki miye de tukihi he nu.

 "Ima ha kagiri nari keri. Tosigoro, ara nu sama naru ohom-sama wo, kanasiu imiziki koto wo omohi nagara mo, moye iduru haru ni ahi tamaha nam to nenzi watari ture do, tabisikahara nado made yorokobi omohu naru, ohom-kurawi aratamari nado suru wo, yoso ni nomi kiku beki nari keri. Kanasikari si wori no urehasisa ha, tada waga mi hitotu no tame ni nare ru to oboye si, kahinaki yo kana!" to, kokoro kudake te, turaku kanasikere ba, hitosirezu ne wo nomi naki tamahu.

 Daini-no-Kitanokata,
 "Sarebayo! Masani, kaku tadukinaku, hitowaroki ohom-arisama wo, kazumahe tamahu hito ha ari na m ya? Hotoke, hiziri mo, tumi karoki wo koso mitibiki yoku si tamahu nare, kakaru ohom-arisama nite, takeku yo wo obosi, Miya, Uhe nado no ohase si toki no mama ni narahi tamahe ru, mikokoroogori no, itohosiki koto."
 to, itodo wokogamasige ni omohi te,

 "Naho, omohositati ne. Yo no uki toki ha, miye nu yamadi wo koso ha tadunu nare. Winaka nado ha, mutukasiki mono to obosiyaru rame do, hitaburuni hitowaroge ni ha, yomo, motenasi kikoye zi."

 nado, ito yoku ihe ba, mugeni kunzi ni taru womnabara,

 "Samo nabiki tamaha nam. Takeki koto mo aru maziki ohom-mi wo, ikani obosi te, kaku tate taru mikokoro nara m?"

 to, modoki tubuyaku.
 Zizyuu mo, kano Daini no wohi-datu hito, katarahituki te, todomu beku mo ara zari kere ba, kokoro yori hoka ni ide tati te,

 "Mi tatematuri oka m ga, ito kokorogurusiki wo."

 tote, sosonokasi kikoyure do, naho, kaku kakehanare te hisasiu nari tamahi nuru hito ni tanomi wo kake tamahu. Mikokoro no uti ni, "Saritomo, ari he te mo, obosi iduru tuide ara zi yaha! Ahare ni kokoro hukaki tigiri wo si tamahi si ni, waga mi ha uku te, kaku wasura re taru ni koso are, kaze no tute nite mo, ware kaku imiziki arisama wo kikituke tamaha ba, kanarazu toburahi ide tamahi te m." to, tosigoro obosi kere ba, ohokata no ohom-ihewi mo, arisi yori keni asamasikere do, waga kokoro mote, hakanaki mideudo-domo nado mo tori usinahase tamaha zu, kokoroduyoku onazi sama nite nenzi sugosi tamahu nari keri.

 Ne naki gati ni, itodo obosi sidumi taru ha, tada yamabito no akaki konomi hitotu wo kaho ni hanata nu to miye tamahu, ohom-sobame nado ha, oboroke no hito no mi tatematuri yurusu beki ni mo ara zu kasi. Kuhasiku ha kikoye zi. Itohosiu, monoihi saganaki yau nari.

 [2-2 Memorial service, Hokke-hakkou, by Genji]

 Huyu ni nari yuku mama ni, itodo, kakituka m kata naku, kanasige ni nagame sugosi tamahu. Kano tono ni ha, ko-Win no goreu no miha'kau, yononaka yusuri te si tamahu. Kotoni sou nado ha, nabete no ha mesa zu, zae sugure okonahi ni simi, tahutoki kagiri wo era se tamahi kere ba, kono Zenzi-no-Kimi mawiri tamahe ri keri.
 Kaherizama ni tatiyori tamahi te,

 "Sikasika. Gon-Dainagondono no miha'kau ni mawiri te haberu nari. Ito kasikou, ike ru Zyaudo no kazari ni otora zu, ikamesiu omosiroki koto-domo no kagiri wo nam si tamahi turu. Butu Bosatu no henge no mi ni koso monosi tamahu mere. Itutu no nigori hukaki yo ni, nadote mumare tamahi kem?"

 to ihi te, yagate ide tamahi nu.
 Koto zukuna ni, yonohito ni ni nu ohom-ahahi nite, kahinaki yo no monogatari wo dani e kikoye ahase tamaha zu. "Satemo, kabakari tutanaki mi no arisama wo, ahare ni obotukanaku te sugusi tamahu ha, kokorou' no Butu Bosatu ya!" to, turau oboyuru wo, "Geni, kagiri na' meri." to, yauyau omohi nari tamahu ni, Daini-no-Kitanokata, nihakani ki tari.

 [2-3 Her aunt tempts Suetsumu to go to Tsukushi together]

 Rei ha sasimo mutubi nu wo, sasohi tate m no kokoro nite, tatematuru beki ohom-sauzoku nado teuzi te, yoki kuruma ni nori te, omomoti, kesiki, hokorika ni mono-omohi nage naru sama si te, yukuri mo naku hasiri ki te, kado ake sasuru yori, hitowaroku sabisiki koto, kagiri mo nasi. Hidari migi no to mo mina yorobohi tahure ni kere ba, wonoko-domo tasuke te tokaku ake sawagu. Idure ka, kono sabisiki yado ni mo kanarazu wake taru ato a' naru mitu no miti to, tadoru.

 Wadukani minamiomote no kausi age taru ma ni yose tare ba, itodo hasitanasi to obosi tare do, asamasiu susuke taru kityau sasi-ide te, Zizyuu ideki tari. Katati nado, otorohe ni keri. Tosigoro itau tuhiye tare do, naho mono-kiyoge ni yosi aru sama si te, katazikenaku tomo, torikahe tu beku miyu.

 "Idetati na m koto wo omohi nagara, kokorogurusiki arisama no misute tatematuri gataki wo! Zizyuu no mukahe ni nam mawiri ki taru. Kokorouku obosi hedate te, ohom-midukara koso akarasama ni mo watara se tamaha ne, kono hito wo dani yurusa se tamahe tote nam. Nado kau aharege naru sama ni ha?"

 tote, uti mo naku beki zo kasi. Saredo, yuku miti ni kokoro wo yari te, ito kokotiyoge nari.

 "Ko-Miya ohase si toki, onore wo ba omotebuse nari to obosi sute tari sika ba, utoutosiki yau ni nari some ni sika do, tosigoro mo, nanikaha. Yamgotonaki sama ni obosiagari, Daisyaudono nado ohasimasi kayohu ohom-sukuse no hodo wo, katazikenaku omohi tamahe rare sika ba nam, mutubi kikoye sase m mo, habakaru koto ohoku te, sugusi haberu wo, yononaka no kaku sadame mo nakari kere ba, kazu nara nu mi ha, nakanaka kokoroyasuku haberu mono nari keri. Oyobinaku mi tatematuri si ohom-arisama no, ito kanasiku kokorogurusiki wo, tikaki hodo ha okotaru wori mo, nodoka ni tanomosiku nam haberi keru wo, kaku haruka ni makari nam to sure ba, usirometaku ahare ni nam oboye tamahu."

 nado katarahe do, kokorotoke te mo irahe tamaha zu.

 "Ito uresiki koto nare do, yo ni ni nu sama nite, nanikaha! Kau nagara koso kuti mo use me to nam omohi haberu."

 to nomi notamahe ba,

 "Geni, sika nam obosa ru bekere do, ike ru mi wo sute, kaku mukutuke ki sumahi suru taguhi habera zu ya ara m? Daisyaudono no tukuri migaki tamaha m ni koso ha, hikikahe tamanoutena ni mo nari kahera me to ha, tanomosiu ha habere do, tada ima ha, Sikibukyau-no-Miya no ohom-Musume yori hoka ni, kokoro wake tamahu kata mo naka' nari. Mukasi yori sukizukisiki mikokoro nite, nahozari ni kayohi tamahi keru tokorodokoro, mina obosi hanare ni ta' nari. Masite, kau mono-hakanaki sama nite, yabuhara ni sugusi tamahe ru hito wo ba, kokorokiyoku ware wo tanomi tamahe ru arisama to tadune kikoye tamahu koto, ito kataku nam aru beki."

 nado ihi sirasuru wo, geni to obosu mo, ito kanasiku te, tukuduku to naki tamahu.

 [2-4 Jiju goes to Tsukusi with Suetsumu's aunt]

 Saredo, ugoku beu mo ara ne ba, yoroduni ihi wadurahi kurasi te,
 "Saraba, Zizyuu wo dani."
 to, hi no kururu mama ni isoge ba, kokoro awatatasiku te, nakunaku,

 "Saraba, madu kehu ha. Kau seme tamahu okuri bakari ni maude habera m. Kano kikoye tamahu mo kotowari nari. Mata, obosi wadurahu mo saru koto ni habere ba, naka ni mi tamahuru mo kokorogurusiku nam."

 to, sinobi te kikoyu.
 Kono hito sahe uti-sute te m to suru wo, uramesiu mo ahare ni mo obose do, ihi todomu beki kata mo naku te, itodo ne wo nomi takeki koto nite monosi tamahu.

 Katami ni sohe tamahu beki minaregoromo mo, sihonare tare ba, tosi he nuru sirusi mise tamahu beki mono naku te, waga migusi no oti tari keru wo tori-atume te, kadura ni si tamahe ru ga, kiusaku yo bakari nite, ito kiyora naru wo, wokasige naru hako ni ire te, mukasi no kunoekau no ito kaubasiki, hitotubo gusi te tamahu.

 "Tayu maziki sudi wo tanomi si tamakadura
 omohi no hoka ni kakehanare nuru

 Ko-Mama no, notamahioki si koto mo ari sika ba, kahinaki mi nari tomo, mi hate te m to koso omohi ture. Uti-sute raruru mo kotowari nare do, tare ni miyuduri te ka to, uramesiu nam."

 tote, imiziu nai tamahu. Kono hito mo, mono mo kikoye yara zu.

 "Mama no yuigon ha, sarani mo kikoye sase zu, tosigoro no sinobi gataki yo no usa wo sugusi haberi turu ni, kaku oboye nu miti ni izanaha re te, haruka ni makari akugaruru koto." tote,

 "Tamakadura taye te mo yama zi yuku miti no
 Tamuke-no-Kami mo kake te tikaha m

 Inoti koso siri habera ne."

 nado ihu ni,
 "Idura? Kurau nari nu."
 to, tubuyaka re te, kokoro mo sora nite hiki idure ba, kaherimi nomi se rare keru.

 Tosigoro wabi tutu mo yuki hanare zari turu hito no, kaku wakare nuru koto wo, ito kokorobosou obosu ni, yo ni motiwi raru maziki oyibito sahe,
 "Ideya, kotowari zo. Ikadeka tati-tomari tamaha m? Warera mo, e koso nenzi hatu mazikere."
 to, onoga mi mi ni tuke taru tayori-domo omohi-ide te, tomaru maziu omohe ru wo, hitowaroku kiki ohasu.

 [2-5 Suetsumu's terrible lonely days]

 Simotuki bakari ni nare ba, yuki, arare gati nite, hoka ni ha kiyuru ma mo aru wo, asahi, yuhuhi wo husegu yomogi mugura no kage ni hukau tumori te, Kosi-no-Sirayama omohiyara ruru yuki no uti ni, ide iru simobito dani naku te, turedure to nagame tamahu. Hakanaki koto wo kikoye nagusame, nakimi-warahimi magirahasi turu hito sahe naku te, yoru mo tiri gamasiki mityau no uti mo, katahara sabisiku, mono-ganasiku obosa ru.

 Kano Tono ni ha, medurasi' bito ni, itodo mono-sawagasiki ohom-arisama nite, ito yamgotonaku obosa re nu tokorodokoro ni ha, wazato mo e otodure tamaha zu. Masite, "Sono hito ha mada yo ni ya ohasu ram?" to bakari obosi iduru wori mo are do, tadune tamahu beki mikokorozasi mo isoga de ari huru ni, tosi kahari nu.

 

3 Tale of Suetsumu Meeting again after long interval

 [3-1 On a visit to Hanachirusato]

 Uduki bakari ni, Hanatirusato wo omohi ide kikoye tamahi te, sinobi te Tai-no-Uhe ni ohom-itoma kikoye te ide tamahu. Higoro huri turu nagori no ame, ima sukosi sosoki te, wokasiki hodo ni, tuki sasi-ide tari. Mukasi no ohom-ariki obosi ide rare te, ennaru hodo no yuhudukuyo ni, miti no hodo, yorodu no koto obosi ide te ohasuru ni, kata mo naku are taru ihe no, kodati sigeku mori no yau naru wo sugi tamahu.

 Ohoki naru matu ni hudi no saki kakari te, tukikage ni nayobi taru, kaze ni tuki te sato nihohu ga natukasiku, sokohakatonaki kawori nari. Tatibana ni kahari te wokasikere ba, sasi-ide tamahe ru ni, yanagi mo itau sidari te, tuidi mo sahara ne ba, midare husi tari.

 "Mi si kokoti suru kodati kana!" to obosu ha, hayau, kono Miya nari keri. Ito ahare nite, osi-todome sase tamahu. Rei no, Koremitu ha kakaru ohom-sinobiariki ni okure ne ba, saburahi keri. Mesiyose te,
 "Koko ha, Hitati-no-Miya zo kasi na?"
 "Sika haberu."
 to kikoyu.
 "Koko ni arisi hito ha, mada ya nagamu ram? Toburahu beki wo, wazato monose m mo tokorosesi. Kakaru tuide ni, iri te seusoko se yo. Yoku tadune iri te wo, uti-ide yo. Hitotagahe si te ha, woko nara m."
 to notamahu.

 Koko ni ha, itodo nagame masaru koro nite, tukuduku to ohasi keru ni, hirune no yume ni ko-Miya no miye tamahi kere ba, same te, ito nagori kanasiku obosi te, mori nure taru hisasi no hasi tu kata osi-nogohase te, kokokasiko no omasi hiki-tukuroha se nado si tutu, rei nara zu yoduki tamahi te,

 "Naki hito wo kohuru tamoto no hima naki ni
 are taru noki no siduku sahe sohu
"

 mo, kokoro-gurusiki hodo ni nam ari keru.

 [3-2 Koremitsu searchs for in the residence]

 Koremitu iri te, meguru meguru hito no oto suru kata ya to miru ni, isasaka no hitoge mo se zu. "Sareba koso, yukiki no miti ni miirure do, hito sumige mo naki monowo." to omohi te, kaheri mawiru hodo ni, tuki akaku sasi-ide taru ni, mire ba, kausi hutama bakari age te, sudare ugoku kesiki nari. Waduka ni mituke taru kokoti, osorosiku sahe oboyure do, yori te, kowadukure ba, ito mono-huri taru kowe nite, madu sihabuki wo saki ni tate te,

 "Kare ha tare zo? Nani bito zo?"
 to tohu. Nanori si te,
 "Zizyuu-no-Kimi to kikoye si hito ni, taimen tamahara m."
 to ihu.
 "Sore ha, hoka ni nam monosi tamahu. Saredo, obosi waku maziki womna nam haberu."
 to ihu kowe, itau nebi sugi tare do, kiki si oyibito to kiki siri tari.

 Uti ni ha, omohi mo yora zu, kariginusugata naru wotoko, sinobiyaka ni motenasi, nagoyaka nare ba, minaraha zu nari ni keru me nite, "Mosi, kitune nado no henge ni ya?" to oboyure do, tikau yori te,

 "Tasika ni nam, uketamahara mahosiki. Kahara nu ohom-arisama nara ba, tadune kikoye sase tamahu beki mikokorozasi mo, taye zu nam ohasimasu meru kasi. Koyohi mo yuki sugi gate ni, tomara se tamahe ru wo, ikaga kikoye sase m? Usiroyasuku wo!"

 to ihe ba, womna-domo uti-warahi te,

 "Kahara se tamahu ohom-arisama nara ba, kakaru asadigahara wo uturohi tamaha de ha haberi na m ya? Tada osihakari te kikoye sase tamahe kasi. Tosi he taru hito no kokoro ni mo, taguhi ara zi to nomi, meduraka naru yo wo koso ha mi tatematuri sugosi habere."

 to, yaya kudusi ide te, tohazugatari mo si tu beki ga, mutukasikere ba,

 "Yosi yosi. Madu, kaku nam, kikoyesase m."
 tote mawiri nu.

 [3-3 Genji goes in to the residence]

 "Nado ka ito hisasikari turu? Ikani zo? Mukasi no ato mo miye nu yomogi no sigesa kana!"
 to notamahe ba,
 "Sika sika nam, tadori-yori te haberi turu. Zizyuu ga woba no Seusyau to ihi haberi si oyi-bito nam, kahara nu kowe ni te haberi turu."
 to, arisama kikoyu.

 Imiziu ahare ni,
 "Kakaru sigeki naka ni, nanigokokoti si te sugusi tamahu ram? Ima made toha zari keru yo!"
 to, waga mikokoro no nasakenasa mo obosi sira ru.

 "Ikaga su beki. Kakaru sinobiaruki mo katakaru beki wo, kakaru tuide nara de ha, e tatiyora zi. Kahara nu arisama nara ba, geni sakoso ha ara me to, osihakara ruru hitozama ni nam."

 to ha notamahi nagara, huto iri tamaha m koto naho tutumasiu obosa ru. Yuwe aru ohom-seusoko mo ito kikoye mahosikere do, mi tamahi si hodo no kuti ososa mo, mada kahara zu ha, ohom-tukahi no tati waduraha m mo itohosiu, obosi todome tu. Koremitu mo,

 "Sarani e wake sase tamahu maziki, yomogi no tuyukesa ni nam haberu. Tuyu sukosi haraha se te nam, ira se tamahu beki."

 to kikoyure ba,

 "Tadune te mo ware koso toha me miti mo naku
 hukaki yomogi no moto no kokoro wo
"

 to hitorigoti te, naho ori tamahe ba, ohom-saki no tuyu wo, muma no muti site harahi tutu ire tatematuru.
 Amasosoki mo, naho aki no sigure meki te uti-sosoke ba,

 "Mikasa saburahu. Geni, konosita tuyu ha, ame ni masari te."
 to kikoyu. Ohom-sasinuki no suso ha, itau sohoti nu meri. Mukasi dani aruka nakika nari si Tyuumon nado, masite kata mo naku nari te, iri tamahu ni tuke te mo, ito mutoku naru wo, tati-maziri miru hito naki zo kokoroyasukari keru.

 [3-4 Meeting again after long interval]

 Himegimi ha, saritomo to mati sugusi tamahe ru kokoro mo siruku, uresikere do, ito hadukasiki ohom-arisama nite taimen se m mo, ito tutumasiku obosi tari. Daini-no-Kitanokata no tatematuri oki si ohom-zo-domo wo mo, kokoroyuka zu obosa re si yukari ni, miire tamaha zari keru wo, kono hitobito no, kau no ohom-karabitu ni ire tari keru ga, ito natukasiki ka si taru wo tatematuri kere ba, ikagaha se m ni, kigahe tamahi te, kano susuke taru mikityau hikiyose te ohasu.

 Iri tamahi te,

 "Tosigoro no hedate ni mo, kokoro bakari ha kahara zu nam, omohiyari kikoye turu wo, sasimo odorokai tamaha nu uramesisa ni, ima made kokoromi kikoye turu wo, sugi nara nu kodati no sirusa ni, e sugi de nam, make kikoye ni keru."

 tote, katabira wo sukosi kakiyari tamahe re ba, rei no, ito tutumasige ni, tomini mo irahe kikoye tamaha zu. Kaku bakari wakeiri tamahe ru ga asakara nu ni, omohi-okosi te zo, honoka ni kikoye ide tamahi keru.

 "Kakaru kusagakure ni sugusi tamahi keru tosituki no ahare mo, oroka nara zu, mata kahara nu kokoro narahi ni, hito no mikokoro no uti mo tadori sira zu nagara, wakeiri haberi turu tuyukesa nado wo, ikaga obosu? Tosigoro no okotari, hata, nabete no yo ni obosi yurusu ram. Ima yori noti no mikokoro ni kanaha zara m nam, ihi si ni tagahu tumi mo ohu beki."

nado, sasimo obosa re nu koto mo, nasakenasakesiu kikoye nasi tamahu koto-domo, am meri.

 Tati-todomari tamaha m mo, tokoro no sama yori hazime, mabayuki ohom-arisama nare ba, tukidukisiu notamahi sugusi te, ide tamahi na m to su. Hiki-uwe si nara ne do, matu no kodakaku nari ni keru tosituki no hodo mo ahare ni, yume no yau naru ohom-mi no arisama mo obosi tuduke raru.

 "Hudinami no uti-sugi gataku miye turu ha
 matu koso yado no sirusi nari kere

 Kazohure ba, koyonau tumori nu ram kasi. Miyako ni kahari ni keru koto no ohokari keru mo, samazama ahare ni nam. Ima, nodoka ni zo hina no wakare ni otorohe si yo no monogatari mo kikoye tukusu beki. Tosi he tamahe ra m haruaki no kurasi gatasa nado mo, tare ni kaha urehe tamaha m to, ura mo naku oboyuru mo, katuha, ayasiu nam."

 nado kikoye tamahe ba,

 "Tosi wo he te matu sirusi naki waga yado wo
 hana no tayori ni sugi nu bakari ka
"

 to sinobiyaka ni uti-miziroki tamahe ru kehahi mo, sode no ka mo, "Mukasi yori ha nebi masari tamahe ru ni ya?" to obosa ru.

 Tuki irigata ni nari te, nisi no tumado no aki taru yori, saharu beki watadono-datu ya mo naku, noki no tuma mo nokori nakere ba, ito hanayaka ni sasiiri tare ba, atari atari miyuru ni, mukasi ni kahara nu ohom-siturahi no sama nado, sinobugusa ni yature taru uhe no miru me yori ha, miyabika ni miyuru wo, mukasimonogatari ni tahu koboti taru hito mo ari keru wo obosi ahasuru ni, onazi sama nite tosi huri ni keru mo ahare nari. Hitaburu ni monodutumi si taru kehahi no, sasuga ni ateyaka naru mo, kokoronikuku obosare te, saru kata nite wasure zi to kokorogurusiku omohi si wo, tosigoro samazama no monoomohi ni, horeboresiku te hedate turu hodo, turasi to omoha re tu ram to, itohosiku obosu.

 Kano Hanatirusato mo, azayaka ni imamekasiu nado ha hanayagi tamaha nu tokoro nite, ohom-meutusi koyonakara nu ni, toga ohou kakure ni keri.

 

4 Tale of Suetsumu Suetsumu's happy days after Genji's visit

 [4-1 Genji aids Suetsumu in her life]

 Maturi, gokei nado no hodo, ohom-isogi-domo ni kototuke te, hito no tatematuri taru mono iroiro ni ohokaru wo, sarubeki kagiri mikokoro kuhahe tamahu. Naka ni mo kono Miya ni ha komayaka ni obosiyori te, mutumasiki hitobito ni ohosegoto tamahi, simobe-domo nado tukahasi te, yomogi haraha se, meguri no migurusiki ni, itagaki to ihu mono, uti-katame tukuroha se tamahu. Kau tadune ide tamahe ri to, kiki tutahe m ni tuke te mo, waga ohom-tame menboku nakere ba, watari tamahu koto ha nasi. Ohom-humi ito komayaka ni kaki tamahi te, Nideunowin tikaki tokoro wo tukura se tamahu wo,

 "Soko ni nam watasi tatematuru beki. Yorosiki warahabe nado, motome saburahase tamahe."

 nado, hitobito no uhe made obosiyari tutu, toburahi kikoye tamahe ba, kaku ayasiki yomogi no moto ni ha, okidokoro naki made, womnabara mo sora wo ahugi te nam, sonata ni muki te yorokobi kikoye keru.

 Nage no ohom-susabi nite mo, osinabe taru yo no tune no hito wo ba, me todome mimi tate tamaha zu, yo ni sukosi kore ha to omohoye, kokoti ni tomaru husi aru atari wo tadune yori tamahu mono to, hito no siri taru ni, kaku hikitagahe, nanigoto mo nanome ni dani ara nu ohom-arisama wo, monomekasi ide tamahu ha, ika nari keru mikokoro ni ka ari kem? Kore mo mukasi no tigiri na' meri kasi.

 [4-2 Restoration of happy life]

 Ima ha kagiri to, anaduri hate te, samazama ni mayohi tiri akare si uhe simo no hitobito, ware mo ware mo mawira m to arasohi iduru hito mo ari. Kokorobahe nado, hata, mumore itaki made yoku ohasuru ohom-arisama ni, kokoroyasuku narahi te, kotonaru koto naki nama-zuryau nado yau no ihe ni aru hito ha, naraha zu hasitanaki kokoti suru mo ari te, utituke no kokoromiye ni mawiri kaheri, Kimi ha, inisihe ni mo masari taru ohom-ikihohi no hodo nite, mono no omohiyari mo masite sohi tamahi ni kere ba, komayaka ni obosioki te taru ni, nihohi ide te, Miya no uti yauyau hitome miye, ki kusa no ha mo tada sugoku ahare ni miye nasa re si wo, yarimidu kaki-harahi, sensai no motodati mo suzusiu si nasi nado si te, koto naru oboye naki simogeisi no, koto ni tukahe mahosiki ha, kaku mikokoro todome te obosa ruru koto na' meri to mitori te, mikesiki tamahari tutu, tuisyou si tukaumaturu.

 [4-3 In after years about Suetsumu]

 Hutatose bakari kono hurumiya ni nagame tamahi te, himgasinowin to ihu tokoro ni nam, noti ha watasi tatematuri tamahi keru. Taimen si tamahu koto nado ha, ito katakere do, tikaki sime no hodo nite, ohokata ni mo watari tamahu ni, sasi-nozoki nado si tamahi tutu, ito anadurahasige ni motenasi kikoye tamaha zu.

 Kano Daini-no-Kitanokata, nobori te odoroki omohe ru sama, Zizyuu ga, uresiki monono, ima sibasi mati kikoye zari keru kokoroasasa wo, hadukasiu omohe ru hodo nado wo, ima sukosi tohazugatari mo se mahosikere do, ito kasira itau, urusaku, monoukere ba nam. Ima mata mo tuide ara m wori ni, omohiide te kikoyu beki,to zo.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note