First updated 9/8/2002(ver.1-3)
Last updated 12/6/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

  

KAGARIBI


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, early fall at the age of 36

1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

  1. A rumour about Ohomi-no-Kimi---Kono-goro, yo no hito no kotokusa ni
  2. A night in early fall, Genji spends his time with Tamakazura---Aki ni nari nu. Hatu-kaze suzusiku huki-ide te
  3. Kashiwagi plays wagon in front of Tamakazura---Ohom-seusoko, "Konata ni nam, ito kage suzusiki kagaribi ni

 

1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

 [1-1 A rumour about Ohomi-no-Kimi]

 Konogoro, yonohito no kotousa ni, "Uti-no-Ohoidono no Ima-Himegimi" to, koto ni hure tutu ihitirasu wo, Genzi-no-Otodo kikosimesi te,

 "Tomoare, kakumoare, hito miru maziku te komori wi tara m womnago wo, nahozari no kakoto nite mo, sabakari ni monomekasi ide te, kaku, hito ni mise, ihitutahe raruru koso, kokoro e nu koto nare. Ito kihagihasiu monosi tamahu amari ni, hukaki kokoro wo mo tadune zu moteide te, kokoro ni mo kanaha ne ba, kaku hasitanaki naru besi. Yorodu no koto, motenasi kara ni koso, nadaraka naru mono na' mere."

 to, itohosigari tamahu.

 Kakaru ni tuke te mo, "Geni yoku koso to, oya to kikoye nagara mo, tosigoro no mi-kokoro wo siri kikoye zu, nare tatematura masi ni, hadigamasiki koto ya ara masi." to, Tai-no-Himegimi obosi siru wo, Ukon mo ito yoku kikoye sira se keri.

 Nikuki mi-kokoro koso sohi tare do, saritote, mi-kokoro no mama ni ositati te nado motenasi tamaha zu, itodo hukaki mi-kokoro nomi masari tamahe ba, yauyau natukasiu utitoke kikoye tamahu.

 [1-2 A night in early fall, Genji spends his time with Tamakazura]

 Aki ni nari nu. Hatukaze suzusiku hukiide te, seko ga koromo mo urasabisiki kokoti si tamahu ni, sinobi kane tutu, ito sibasiba watari tamahi te, ohasimasi kurasi, ohom-koto nado mo narahasi kikoye tamahu.

 Itu-ka, muyu-ka no yuhudukuyo ha toku iri te, sukosi kumogakururu kesiki, ogi no oto mo yauyau ahare naru hodo ni nari ni keri. Ohom-koto wo makura nite, morotomoni sohihusi tamahe ri. Kakaru taguhi ara m ya to, uti-nageki-gati nite yo hukasi tamahu mo, hito no togame tatematura m koto wo obose ba, watari tamahi na m tote, omahe no kagaribi no sukosi kiye gata naru wo, ohom-tomo naru Ukon-no-Taihu wo mesi te, tomosi tuke sase tamahu.

 Ito suzusige naru yarimidu no hotori ni, kesiki koto ni hirogori husi taru mayumi no ki no sita ni, utimatu odoro-odorosikara nu hodo ni oki te, sasi-sirizoki te tomosi tare ba, omahe no kata ha, ito suzusiku wokasiki hodo naru hikari ni, womna no ohom-sama miru ni kahi ari. Migusi no teatari nado, ito hiyayaka ni atehaka naru kokoti si te, utitoke nu sama ni mono wo tutumasi to obosi taru kesiki, ito rautage nari. Kaheri uku obosi yasurahu.

 "Taye zu hito saburahi te, tomosi tuke yo. Natu no tuki naki hodo ha, niha no hikari naki, ito mono-mutukasiku, obotukanasi ya!"

 to notamahu.

 "Kagaribi ni tati-sohu kohi no keburi koso
 yo ni ha taye se nu honoho nari kere

 Itu made to ka ya! Husuburu nara de mo, kurusiki sitamoye nari keri."

 to kikoye tamahu. Womnagimi, "Ayasi no arisama ya!" to obosu ni,

 "Yukuhe naki sora ni keti te yo kagaribi no
 tayori ni taguhu keburi to nara ba

 Hito no ayasi to omohi habera m koto."

 to wabi tamahe ba, "Kuhaya!" tote, ide tamahu ni, himgasinotai no kata ni, omosiroki hue no ne, sau ni hukiahase tari.

 "Tyuuzyau no, rei no atari hanare nu doti asobu ni zo a' naru. Tou-no-Tyuuzyau ni koso a' nare. Ito wazato mo huki naru ne kana!"
 tote, tati tomari tamahu.

 [1-3 Kashiwagi plays wagon in front of Tamakazura]

 Ohom-seusoko, "Konata ni nam, ito kage suzusiki kagaribi ni, todome rare te monosuru."
 to notamahe re ba, uti-ture te mitari mawiri tamahe ri.

 "Kaze no oto aki ni nari keri to, kikoye turu hue no ne ni, sinoba re de nam."

 tote, ohom-koto hikiide te, natukasiki hodo ni hiki tamahu. Gen-no-Tyuuzyau ha, bansiki-deu ni ito omosiroku huki tari. Tou-no-Tyuuzyau, kokorodukahi si te idasitate gatau su. "Ososi!" to are ba, Ben-no-Seusyau, hyausi utiide te, sinobiyaka ni utahu kowe, suzumusi ni magahi tari. Huta-kaheri bakari utahase tamahi te, ohom-koto ha Tyuuzyau ni yudura se tamahi tu. Geni, kano titi-Otodo no ohom-tumaoto ni, wosawosa otora zu, hanayaka ni omosirosi.

 "Misu no uti ni, mono no ne kikiwaku hito monosi tamahu ram kasi. Koyohi ha, sakaduki nado kokorosi te wo! Sakari sugi taru hito ha, wehinaki no tuide ni, sinoba nu koto mo koso."

 to notamahe ba, Himegimi mo geni ahare to kiki tamahu.

 Taye se nu naka no ohom-tigiri, oroka naru maziki mono nare ba ni ya, kono Kimi-tati wo hitosirezu me ni mo mimi ni mo todome tamahe do, kake te sa dani omohiyora zu, kono Tyuuzyau ha, kokoro no kagiri tukusi te, omohu sudi ni zo, kakaru tuide ni mo, e sinobi hatu maziki kokoti sure do, sama yoku motenasi te, wosawosa kokoro toke te mo kaki-watasa zu.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)